Người dân Vĩnh Lộc gặp khó khăn ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam được hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ
(Baothanhhoa.vn) - Huyện Vĩnh Lộc đã thống nhất phương án hỗ trợ người dân Vĩnh Lộc có hoàn cảnh khó khăn ở các vùng trọng điểm dịch, bệnh tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam với mức 2 triệu đồng/hộ. Kinh phí được trích từ Quỹ ủng hộ con em Vĩnh Lộc bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
fb79x16ccbx1717dx166c6x1545dx12d9ex129cax12769x1018bxX7x119bbx14c29x13535x17e52x12aa0x17286xX5x17a85xXax17e6cx1728dx11718x15777x15567xXdxX3x11039x159d7x10672xX3x1132bx123d6xX1bxX1xX3x15339x16d57xX4xX3xX14x11367xXbxX3x11b91xX1x13f85xX3xX2axX1x11425xX1bxX3x169d9xX3xXcx12706xX3x1593dx16f24xX3x14963xX1x1110dxX3x10e63xXdxX1bxX1xX3x128bbx15109xX3xX4x14c12xX4xX3xXex1523exX1bxX1xX3xXexX1xX45xX1bxX1xX3xXbxX1xX3dxX6xX3xX13xX6x173adxX3x11af6xX15x181f6xX4xX3xX1x16221xX3xXex1355exX61xX3x1805bxX3xXexX68xXdx10fcfx12322xX3xX5fxX39xX1bxX14x1623bxX1xX23xX0xX77xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX10xX6xX19xXaxX12xX38xX71x1572bxX70xX1bxX3xX1dxX1exX1bxX1xX3xX22xX23xX4xX3xX5fx12434xX3xXexX1x12113xX1bxX14xX3xX1bxX1x13f0fxXexX3xXbxX1xX15x10eb1xX1bxX14xX3xX48xX1bxX3xX1xX65xX3xXexX68xX61xX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1bxX1xX3xX22xX23xX4xX3xX4xX2cxX3xX1x113afxX45xX1bxX3xX4x18151xX1bxX1xX3xX2axX1xX2cxX3xX2axX1xX30xX1bxX3xX33xX3xX4xX48xX4xX3xX44x13c90xX1bxX14xX3xXexX68x1264exX1bxX14xX3xX5fxXdx171a3xX5dxX3xX19x13ebbxX4xX1x10d48xX3x14238xX70xX1bxX1xX3xXex10680xXdxX3xXcxX36xX3xX38xX39xX3xX3bxX1xX3dxX3xX3fxXdxX1bxX1xX3xX44xX45xX3xX4xX48xX4xX3xXexX4cxX1bxX1xX3xXexX1xX45xX1bxX1xX3xXbxX1xX3dxX6xX3xX13xX6xX5dxX3xX44x1801bxXdxX3xX5dx143d9xX4xX3xX6bxX3xXexX68xXdxX70xX71xX3xX5fxX39xX1bxX14xX77xX1xX23x15e40xX3x10783xXdxX1bxX1xX3xXbxX1xX3dxX3xX5fxX15xX61xX4xX3xXexX68xX3dxX4xX1xX3xXex1332axX3x14c75xX71x155eaxX3x15cd3xX1bxX14xX3xX1xX23xX3xX4xXd5xX1bxX3xX10xX5dxX3xX1dxX1exX1bxX1xX3xX22xX23xX4xX3xX103xXfexX3xXdaxX1bxX1xX3xX1xX15xX33xX1bxX14xX3xX103xX33xXdxX3xX19xXfexX4xX1xX3xX3bx1366fxX1dx1379dx15270x1164dxX2x11c80xX14dxX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12c45xXd5xX19xX92xXaxX12xX0xXdxX5dxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3bxX10xX1bxXexX10xX68xXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXax111cdxXdxX19xXexX1x11e56xX3x11860x14c0fxX1d9xXbx11182x1202cxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX1d6xX3x16280x1123dxX1e8xXbxX1dcxX1ddxXaxX3xX7xX68xX4xX9xXaxX77xX77xXdxX14dxX103xX6xXd5xXexX1xX6xX1bxX1xX1xXd5xX6xX14dxX44xX1bxX77xX1bxX10xX1d1xX7xX77xX6bxX2xX1e8x13ba1xX77xX2x15c5axX20fxX19xX1e8xX2xX1e7xX1d9xX212xX1e7xX1e8xXexX6bxX1e7xX1d8xX19exX19exX5xX1d9xX14dx12fe8xXbxX14x156e3xX68xX9xX1e8xX1d9x174cexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1bxX1xX3xX22xX23xX4xX3xX14xX27xXbxX3xX2axX1xX2cxX3xX2axX1xX30xX1bxX3xX33xX3xXcxX36xX3xX38xX39xX3xX3bxX1xX3dxX3xX3fxXdxX1bxX1xX3xX44xX45xX3xX4xX48xX4xX3xXexX4cxX1bxX1xX3xXexX1xX45xX1bxX1xX3xXbxX1xX3dxX6xX3xX13xX6xX5dxX3xX5fxX15xX61xX4xX3xX1xX65xX3xXexX68xX61xX3xX6bxX3xXexX68xXdxX70xX71xX3xX5fxX39xX1bxX14xX77xX1xX23xXaxX3xX1d1xXdxX19xXexX1xX9xXaxX1d8xX1d9xX1d9xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1e7xX1e8xX1e8xXaxX3xX77xX12xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxXd5xX19xX92xXaxX12x16e39xXfaxX3xX4xX2cxX3xX1bxX14xX71xX39xX1bxX3xX2axXdxX1bxX1xX3xXbxX1xX3dxX101xX3x13948xX92xX3xX103xX6xX1bxX3xX3fxXcxXcxX166xX3xX1xX71xX92xX70xX1bxX3xX1dxX1exX1bxX1xX3xX22xX23xX4xX3xX5fxXa0xX3xXbxX1xX48xXexX3xX5fxX23xX1bxX14xX3xX4xX1xX15xXb0xX1bxX14xX3xX1xX65xX3xXexX68xX61xX3xX103xX45xX3xX4xXd5xX1bxX3xX5fxX39xX1bxX14xX3xX1xX15xXb0xX1bxX14xX3xX1dxX1exX1bxX1xX3xX22xX23xX4xX3xX103xXfexX3xXdaxX1bxX1xX3xX1xX15xX33xX1bxX14xX3xX103xX33xXdxX3xX19xXfexX4xX1xX3xX3bxX198xX1dxX19axX19bxX19cxX2xX19exX14dxX3x17530xX6xX71xX3xX2xX3xXexX71x17c99xX1bxX3xX4xX6xXd5xX3xX5fxXdxXfaxX5dxX3xXexX1x15f05xX4xX3xX1xXdxX70xX1bxX3xXexX164xX3xX1bxX14xX45xX92xX3xX2xX1d8xX3xX5fx179f7xX1bxX3xX6bxX1e7xX19cxX1d8xX19cxX6bxX1d9xX6bxX2xX101xX3xX5fxXa0xX3xXexXdxX37fxXbxX3xX1bxX1x13b52xX1bxX3xX5fxX15xX61xX4xX3xX1xXb0xX1bxX3xX2xX3xXex1608dxX3xX5fxX39xX1bxX14xX3xXexXdx17248xX1bxX3xX5dxX27xXexX3xXexX164xX3xX212xX212xX3xXex11689xX3xX4xX1xX13bxX4xX101xX3xX4xX48xX3xX1bxX1xX1axX1bxX3xXexX68x12897xX1bxX3xX5fxXfexX6xX3xX103xX45xX1bxX14dxX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxXd5xX19xX92xXaxX12xX0xXdxX5dxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3bxX10xX1bxXexX10xX68xXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxX1d1xXdxX19xXexX1xX1d6xX3xX1d8xX1d9xX1d9xXbxX1dcxX1ddxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX1d6xX3xX1e7xX1e8xX1e8xXbxX1dcxX1ddxXaxX3xX7xX68xX4xX9xXaxX77xX77xXdxX14dxX103xX6xXd5xXexX1xX6xX1bxX1xX1xXd5xX6xX14dxX44xX1bxX77xX1bxX10xX1d1xX7xX77xX6bxX2xX1e8xX20fxX77xX2xX212xX20fxX19xX1e8xX2xX1e7xX1d9xX22dxX1e7xX20fxXexX6bxX19exX212xX6bxX1d8xX5xX1d9xX14dxX225xXbxX14xX228xX68xX9xX19exX1d9xX212xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1bxX1xX3xX22xX23xX4xX3xX14xX27xXbxX3xX2axX1xX2cxX3xX2axX1xX30xX1bxX3xX33xX3xXcxX36xX3xX38xX39xX3xX3bxX1xX3dxX3xX3fxXdxX1bxX1xX3xX44xX45xX3xX4xX48xX4xX3xXexX4cxX1bxX1xX3xXexX1xX45xX1bxX1xX3xXbxX1xX3dxX6xX3xX13xX6xX5dxX3xX5fxX15xX61xX4xX3xX1xX65xX3xXexX68xX61xX3xX6bxX3xXexX68xXdxX70xX71xX3xX5fxX39xX1bxX14xX77xX1xX23xXaxX3xX1d1xXdxX19xXexX1xX9xXaxX1d8xX1d9xX1d9xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1e7xX1e8xX1e8xXaxX3xX77xX12xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxXd5xX19xX92xXaxX12xX2cexXfaxX3xX1bxX1x13d86xX1bxX14xX3xXex15257xX1bxX1xX3xX4xXdaxX5dxX3xX4xX16axX6xX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX5fxXfexX6xX3xXbxX1xX15xXb0xX1bxX14xX3xX5fxX37fxX1bxX3xX5fxX15xX61xX4xX3xX44xX137xXdxX3xX103xX45xX3xX4xXd5xX1bxX3xX5fxX39xX1bxX14xX3xX1xX15xXb0xX1bxX14xX3xX1dxX1exX1bxX1xX3xX22xX23xX4xX3xX2axXfexXbxX3xXexX1xX16xXdxX3xX44xX45xX3xX4xX1xX3dxX1bxX1xX3xX1dcxX48xX4xX101xX3xX4xX48xX4xX3xX1dcxXa0xX101xX3xXexX1xXfexX3xXexX68xXaaxX1bxX3xX5fxXa0xX3xX68xX45xX3xX7xXd5xX48xXexX101xX3xXexX1xX71xX3xXexX1xX397xXbxX3xX5fxX35dxX92xX3xX5fxX16axX3xXexX1x12212xX1bxX14xX3xXexXdxX1bxX101xX3xX7xXa4xX3xXexX45xXdxX3xX2axX1xXd5xXdaxX1bxX3xX44xX45xX3xX5xX397xXbxX3xX19xX6xX1bxX1xX3xX7xX48xX4xX1xX3xX4x1507cxX3xXexX1xXfaxX3xXexX164xX1bxX14xX3xX4xX5a1xX1bxX14xX3xX19xX1axX1bxX14dxX3x17304xX3a6xX3xX103xX109xX1bxX3xX3fxXcxXcxX166xX3xX1xX71xX92xX70xX1bxX3xX7x16007xX3xX4xX1xX71xX92xXfaxX1bxX3xXexX68xX36bxX4xX3xXexXdxX37fxXbxX3xX7xXa4xX3xXexXdxX3afxX1bxX3x13ebfxX71xX6xX3xXexX45xXdxX3xX2axX1xXd5xXdaxX1bxX3xX4xX1xXd5xX3xXexX164xX1bxX14xX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX14dxX3xX13xX1xX50dxX1bxX14xX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX2axX1xX5a1xX1bxX14xX3xX7x10c3dxX3xX19xX5c9xX1bxX14xX3xXexX45xXdxX3xX2axX1xXd5xXdaxX1bxX3xX4xX48xX3xX1bxX1xX1axX1bxX101xX3xX2e4xX92xX3xX103xX6xX1bxX3xX3fxXcxXcxX166xX3xX1dxXdxX70xXexX3xX13xX6xX5dxX3xX1xX71xX92xX70xX1bxX3xX1dxX1exX1bxX1xX3xX22xX23xX4xX3xX7xX5f1xX3xXbxX1xXa4xXdxX3xX1xX61xXbxX3xX44xX137xXdxX3xX38xX23xXdxX3xX5fxX39xX1bxX14xX3xX1xX15xXb0xX1bxX14xX3xX1dxX1exX1bxX1xX3xX22xX23xX4xX3xXexX109xXdxX3xX4xX48xX4xX3xXexXdxX1bxX1xX101xX3xXexX1xX45xX1bxX1xX3xXbxX1xXa4xX3xX4xX1xX71xX92xXfaxX1bxX3xX2axXdxX1bxX1xX3xXbxX1xX3dxX3xX1xX65xX3xXexX68xX61xX3xX5fxX37fxX1bxX3xX4xX48xX4xX3xX1xX23xX3xX19xX1axX1bxX3xX14xX27xXbxX3xX2axX1xX2cxX3xX2axX1xX30xX1bxX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3xX1bxX1xXaaxXexX101xX3xX7xX137xX5dxX3xX1bxX1xXaaxXexX14dxX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16e49xX71xXexX1xXd5xX68xXaxX12xXcxX68xXfexX1bxX1xX3xXcxX1xX71xX0xX77xXbxX12
Trịnh Thu