Chuyển biến trong công tác bảo vệ môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường (BVMT) đến năm 2020, định hướng đến năm 2025” (gọi tắt là Nghị quyết 05), với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác bảo đảm vệ sinh môi trường (VSMT) trên địa bàn thành phố đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực.
61f6xf02axb932xde67x6cf9xa080x73cdxd41cxab97xX7x8b9bx896dxaad4x94a1xdb6exced2xX5x668cxXaxe53ax8324xX1xd073x7333xb374xc3bdxX3x67efxXdxd323xX18xX3xXex9869xc2b5xX18x7971xX3xX4xc31exX18xX23xX3xXexd8bcxX4xX3xX1ax8e7axX21xX3xe263xb26dxX3x9d98xX26xXdxX3xXexX20x817dx9509xX18xX23xX0x85e1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa6a1xX21x77e0xX16xXaxX12xX0xXdxX35xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX51xXexX1xX15xX35xX1axX3xXdxX13xX10xX18xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXax6795xXdxX51xXexX1xd36fxX3x8a43xX2xc83cxXbxe098x7be1xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX7dxX3xe219xc8e8x9865xXbxX83xX84xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX40xX40xXdx9ed4xX1axX6xX21xXexX1xX6xX18xX1xX1xX21xX6xX9exX32xX18xX40xX18xX10xX78xX7xX40xX8fxX81xX90xX8fxX40xX2x70f7xX7fxX51xX8fxX8fxX8fxX81xX2xX8fxX8exXexe3afxc308xXb9xX90xX2xX5xX81xX9exe3cexXbxX23xb341xX20xX9xX7fxXc4xX8fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxX18xX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xX4xX26xX18xX23xX3xXexX2bxX4xX3xX1axX2fxX21xX3xX32xX33xX3xX35xX26xXdxX3xXexX20xX3bxX3cxX18xX23xXaxX3xX78xXdxX51xXexX1xX9xXaxX7fxX2xX81xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX8exX8fxX90xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX21xX18xXaxX12xad89x716exX4xX3xX5xX3bxae2cxX18xX23xX3xX4xX26xX18xX23xX3xX6xX18xX3xX4x85b5xX3xX7xaddcxX3xX18xX1xaee9xX4xX3xX18xX1xX153xX3xX4xX2bxX4xX3xX1xbeeaxX3xX51x741dxX18xX3xX4xcc89xX3xe4a6xX3xXexX1x7727xX4xX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xX4xX26xX18xX23xX3xXexX2bxX4xX3xX23xXdxb96axX3xX23xad6dxX18xX3xX32xX33xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX35xX26xXdxX3xXexX20xX3bxX3cxX18xX23xX9exX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa52fxX10xX6xX51xXaxX12xXcxX1xX13exX4xX3xX1xXdxX33xX18xX3x9127xX23xX1x9a3axX3xb84exX15xX16xX1cxXexX3xX7x9052xX3xX81xX90xae1fxX1bcxe3d6xX40xXcx7225xX3xX18xX23x746cxX16xX3xX2xXc4xX1ccxXc4xX1ccxX8fxX81xX2xX7fxX3xX4x99b6xX6xX3xX4fxX6xX18xX3xX13xX1xeba9xXbxX3xX1xX1d5xX18xX1xX3xa74cxX2fxX18xX23xX3xX1axX163xX3xXexa462xX18xX1xX3xa9cdxX1xX16axX6xX3x879exd348x96f0xX208xX208xX3xX32xec8exX3xad1axXcxcbc6xX18xX23xX3xX4xX3bxX3cxX18xX23xX3xX7xX13exX3xX5xe62cxX18xX1xX3xd4f4xd5d4xX21xX3xX4xX1e3xX6xX3xX1f4xX2fxX18xX23xX3xX223xX1c8xXdxX3xX32xaa46xXdxX3xX4xX26xX18xX23xX3xXexX2bxX4xX3xX1axX2fxX21xX3xX32xX33xX3xX35xX26xXdxX3xXexX20xX3bxX3cxX18xX23xX3x8880xX4fxX207xc143xXcx9d24xX3xX223xX1cxX18xX3xX18xX211xX35xX3xX8fxX81xX8fxX81x90b3xX3xX223xX1bfxX18xX1xX3xX1xX3bxX235xX18xX23xX3xX223xX1cxX18xX3xX18xX211xX35xX3xX8fxX81xX8fxX90xceadxX3xX253xX23xebbaxXdxX3xXexX157xXexX3xX5xX1d5xX3xX1bcxX23xX1xX1bfxX3xX1c1xX15xX16xX1cxXexX3xX81xX90xX258xX266xX3xX32xX235xXdxX3xX7xX13exX3xX32xX1d5xX21xX3xX4xX15xX163xX4xX3xX4xX1e3xX6xX3xX4xX2fxX3xX1xX33xX3xXexX1xX1c8xX18xX23xX3xX4xX1xc29exX18xX1xX3xXexX20xX1bfxX266xX3xX4xX26xX18xX23xX3xXexX2bxX4xX3xX1axX2fxX21xX3xX223xX2fxX35xX3xX32xX33xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX35xX26xXdxX3xXexX20xX3bxX3cxX18xX23xX3xX253xX207xc0c0xX256xXcxX258xX3xXexX20x6856xX18xX3xX223xX1bfxX6xX3xX1axX1d5xX18xX3xXexX1xX1d5xX18xX1xX3xXbxX1xX1c8xX3xX223xX21fxX3xX223xX224xXexX3xX223xX3bxX143xX4xX3xX18xX1xXdxX20dxX15xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxX18xX3xXexX2bfxX4xX1xX3xX4xX13exX4xX9exX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX21xX51xX16xXaxX12xd753xX3xXexX1xX170xX4xX3xX4xX1xX1ecxXbxX3xX1xX1d5xX18xX1xX3xXbxX1xX2bxXbxX3xX5xX15x8e8cxXexX266xX3xX16cxX3xXexX1xX170xX4xX3xX4xX163xX18xX23xX3xX223xdffdxX18xX23xX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xX4xX2bxX18xX3xX1axX163xX266xX3xX223xX2fxX18xX23xX3xX32xXdxX2f5xX18xX266xX3xX18xX23xX3bxX3cxXdxX3xX51xX166xX18xX3xX32xX1d5xX3xX51xX15xX3xX201xX1xX2bxX4xX1xX3xX223xX1c8xXdxX3xX32xX235xXdxX3xX32xXdxX33xX4xX3xX23xXdxX184xX3xX23xX187xX18xX3xX207xX2eexX256xXcxX3xX18xX23xX1d5xX16xX3xX4xX1d5xX18xX23xX3xX223xX3bxX143xX4xX3xX18xX166xX18xX23xX3xX5xX2f5xX18xX266xX3xXexX224xX21xX3xXexXdxX20dxX18xX3xX223xX20dxX3xXexX1xdb2axX4xX3xX223x89d2xX16xX3xXbxX1xX2bxXexX3xXexX20xXdxX17xX18xX3xX51xX15xX3xX5xX1bfxX4xX1xX3xX1axX20dxX18xX3xX32xX184xX18xX23xX9exX3xX1f4xX1cxX18xX3xX18xX211xX35xX3xX8fxX81xX8fxX81xX266xX3xXexX21xX1d5xX18xX3xXexX1xX1d5xX18xX1xX3xXbxX1xX1c8xX3xX223xX21fxX3xX4xX16axX3xedf4xXb9xd0abxX3xX4xX1xX1ecxXexX3xXexX1xX2fxXdxX3xX20xX157xX18xX3xX223xX3bxX143xX4xX3xXexX1xX15xX3xX23xX21xX35xX266xX3xX83xccbcxX3xX5xX16cxX84xX3xX2xX81xX81xX42cxX3xX51xX166xX18xX3xX7xX1c8xX3xX18xX163xXdxX3xXexX1xX1bfxX3xX223xX3bxX143xX4xX3xX51xb5c5xX18xX23xX3xX18xX3bxX235xX4xX3xX7xX224xX4xX1xX84xX3xX2xX81xX81xX42cxX3xX51xX166xX18xX3xX7xX1c8xX3xX18xX23xX21xX224xXdxX3xXexX1xX1bfxX3xX223xX3bxX143xX4xX3xX51xX46bxX18xX23xX3xX18xX3bxX235xX4xX3xX1xX143xXbxX3xX32xX33xX3xX7xXdxX18xX1xX84xX3xX7fxX81xX42cxX3xX5xX1d5xX18xX23xX3xX18xX23xX1xX20dxX3xX223xX224xXexX3xX16xX2f5xX15xX3xX4xcb04xX15xX3xX32xX20dxX3xX35xX26xXdxX3xXexX20xX3bxX3cxX18xX23xX84xX3xXc4xX90xX42cxX3xX7xX1c8xX3xX4xX150xX3xX7xX153xX3xX7xX2fxX18xX3xX83xX15xX1ecxXexX266xX3xX201xXdxX18xX1xX3xX51xX21xX6xX18xX1xX3xX223xX224xXexX3xXexXdxX2f5xX15xX3xX4xX1xX15xX3e7xX18xX3xX35xX26xXdxX3xXexX20xX3bxX3cxX18xX23xX84xX3xX90xX81xX42cxX3xX4xX2bxX4xX3xX4xdfd8xX35xX3xX4xX26xX18xX23xX3xX18xX23xX1xXdxX33xXbxX3xX4xX16axX3xX1xX33xX3xXexX1xX1c8xX18xX23xX3xX83xX44bxX3xX5xX16cxX3xX18xX3bxX235xX4xX3xXexX1xX2fxXdxX3xXexX35exXbxX3xXexX20xX15xX18xX23xX9exX9exX9exX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX21xX51xX16xXaxX12xX1f4xX17xX3xX1bcxX23xX1xX1bfxX3xX1c1xX15xX16xX1cxXexX3xX81xX90xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX4xX1xX16axX18xX23xX3xX223xXdxX3xX32xX1d5xX21xX3xX4xX15xX163xX4xX3xX7xX1c8xX18xX23xX266xX3xX4xX46bxX18xX23xX3xX32xX235xXdxX3xXex8f7axX3xX4xX1xX170xX4xX3xX1xX283xX4xX3xXexX35exXbxX266xX3xX1c1xX15xX2bxX18xX3xXexX20xXdxX33xXexX3xX32xX1d5xX3xXexX20xXdxX17xX18xX3xX201xX1xX6xXdxX3xXexX1xX13exX4xX3xX1xXdxX33xX18xX3xX18xX23xX1xX1bfxX3xX1c1xX15xX16xX1cxXexX3xX223xX1cxX18xX3xX223xX163xXdxX3xX18xX23xc5a9xX3xX4xX2bxX18xX3xX1axX163xX3xX4xX1xX1e3xX3xX4xX1xX1c8xXexX3xXexX21xX1d5xX18xX3xXexX1xX1d5xX18xX1xX3xXbxX1xX1c8xX266xX3xX4fxX6xX18xX3xXcxX1xX3bxX3cxX18xX23xX3xX32xX51bxX3xXcxX1xX1d5xX18xX1xX3xX1e3xX16xX3xX223xX21fxX3xX4xX1xX1fdxX3xX223xX224xX21xX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX1ecxXbxX3xX1e3xX16xX3xX223xX2fxX18xX23xX266xX3xX4xX1xX2bfxX18xX1xX3xX1c1xX15xX16xX20dxX18xX266xX3xX256xXcxXcxX1cexX3xX32xX1d5xX3xX4xX2bxX4xX3xX223xX21xX1d5xX18xX3xXexX1xX17xX3xX4xX1xX2bfxX18xX1xX3xXexX20xX1bfxX3xX1ccxX3xX83xX21fxX3xX1xX163xXdxX3xXexX5a0xX3xX4xX1xX170xX4xX3xX1c1xX15xX2bxX18xX3xXexX20xXdxX33xXexX3xX18xX23xX1xXdxX2f5xX35xX3xXexX3e3xX4xX3xX7xX166xX15xX3xX7xX157xX4xX3xX1bcxX23xX1xX1bfxX3xX1c1xX15xX16xX1cxXexX3xX81xX90xX3xX223xX1cxX18xX3xX223xX163xXdxX3xX18xX23xX5e8xX3xX4xX2bxX18xX3xX1axX163xX266xX3xX223xX2fxX18xX23xX3xX32xXdxX2f5xX18xX266xX3xX223xX21xX1d5xX18xX3xX32xXdxX2f5xX18xX266xX3xX1xX163xXdxX3xX32xXdxX2f5xX18xX3xX32xX1d5xX3xX4xX2bxX4xX3xXexX4c3xX18xX23xX3xX5xX235xXbxX3xX1bcxX1xX166xX18xX3xX51xX166xX18xX266xX3xXexX224xX21xX3xX7xX13exX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxX18xX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xX18xX1xX35exX18xX3xXexX1xX170xX4xX266xX3xXexX20xX2bxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX33xX35xX3xX32xX1d5xX3xX1xX1d5xX18xX1xX3xX223xX163xX18xX23xX3xX32xX20dxX3xX4fxX207xX256xXcxX3xX223xX1c8xXdxX3xX32xX235xXdxX3xX7xX13exX3xXbxX1xX2bxXexX3xXexX20xXdxX17xX18xX3xX201xXdxX18xX1xX3xXexX1cxX3xX1ccxX3xX83xX21fxX3xX1xX163xXdxX266xX3xX18xX1xX1ecxXexX3xX5xX1d5xX3xXbxX1xX2bxXexX3xXexX20xXdxX17xX18xX3xX51xX15xX3xX5xX1bfxX4xX1xX9exX3xXcxX1xX13exX4xX3xX1xXdxX33xX18xX3xX201xX1cxX3xX1xX21xX224xX4xX1xX3xX4xX1e3xX6xX3xX1d1xX4fxX1bcxb0dfxX3xXexX1xX1d5xX18xX1xX3xXbxX1xX1c8xX3xX32xX20dxX3xX32xXdxX33xX4xX3xXexX1xX13exX4xX3xX1xXdxX33xX18xX3xX4xX1xX3bxX150xX18xX23xX3xXexX20xX187xX18xX1xX3xX1xX1d5xX18xX1xX3xX223xX163xX18xX23xX3xX4xX1e3xX6xX3xX4fxX6xX18xX3xX13xX1xX1ecxXbxX3xX1xX1d5xX18xX1xX3xX1f4xX2fxX18xX23xX3xX1axX163xX3xXexX1xX1d5xX18xX1xX3xXbxX1xX1c8xX3xX32xX20dxX3xXexX1xX13exX4xX3xX1xXdxX33xX18xX3xX1bcxX23xX1xX1bfxX3xX1c1xX15xX16xX1cxXexX3xX81xX90xX266xX3xX4xX46bxX18xX23xX3xX32xX235xXdxX3xX32xXdxX33xX4xX3xXexX1xX3bxX3cxX18xX23xX3xX83xX15xX16xX2f5xX18xX3xX223xX3e7xX16xX3xX35xX224xX18xX1xX3xX4xX26xX18xX23xX3xXexX2bxX4xX3xXexX15xX16xX2f5xX18xX3xXexX20xX15xX16xX20dxX18xX266xX3xX32xX35exX18xX3xX223xX163xX18xX23xX3xX4xX2bxX4xX3xXexX4c3xX18xX23xX3xX5xX235xXbxX3xX1bcxX1xX166xX18xX3xX51xX166xX18xX3xX201xX1xX26xX18xX23xX3xX223xX5a0xX3xX20xX2bxX4xX3xXexX1xX2fxXdxX266xX3xX18xX3bxX235xX4xX3xXexX1xX2fxXdxX266xX3xXbxX1xX1cxX3xXexX1xX2fxXdxX3xX20xX6xX3xX223xX3bxX3cxX18xX23xX266xX3xX1axX21fxXdxX3xX1axXdxX17xX18xX266xX3xX18xX150xXdxX3xX4xX26xX18xX23xX3xX4xX163xX18xX23xX266xX3xX1xX1d5xX18xX23xX3xX18xX211xX35xX266xX3xXexX20xX3bxX235xX4xX3xX35xX46bxX6xX3xX51xX15xX3xX5xX1bfxX4xX1xX266xX3xX1d1xX4fxX1bcxX796xX3xXexX1xX1d5xX18xX1xX3xXbxX1xX1c8xX3xX223xX20dxX15xX3xX83xX166xX16xX3xX51xX13exX18xX23xX3xXbxX1xX3bxX150xX18xX23xX3xX2bxX18xX3xX1axX2fxX21xX3xX223xX2fxX35xX3xX207xX2eexX256xXcxX266xX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xX223xX16axX3xXexX35exXbxX3xXexX20xX15xX18xX23xX3xX32xX1d5xX21xX3xX32xXdxX33xX4xX3xX51xX15xX16xX3xXexX20xX187xX3xX32xX33xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX1xX15xX3xX23xX21xX35xX266xX3xX32xX35exX18xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX32xX1d5xX3xX83xX44bxX3xX5xX16cxX3xX20xX2bxX4xX3xXexX1xX2fxXdxX266xX3xX18xX3bxX235xX4xX3xXexX1xX2fxXdxX84xX3xX4xX157xXexX3xXexX1fdxX6xX266xX3xX4xX1xX211xX35xX3xX7xX16axX4xX3xX4xX166xX16xX3xX83xX6xX18xX1xX3xX223xX3bxX3cxX18xX23xX3xXbxX1xX1c8xX84xX3xX18xX224xX21xX3xX32x716fxXexX3xX4xX1c8xX18xX23xX3xX20xX21fxX18xX1xX266xX3xX83xX44bxX3xX5xX16cxX3xX18xX1xX184xX18xX23xX3xX223xXdxX17xX35xX3xX18xX23xX35exXbxX3xX3e3xX18xX23xX3xX4xX51bxX4xX3xX1axX163xX84xX3xX20xX6xX3xX1c1xX15xX166xX18xX3xX5xX1d5xX35xX3xXexX5a0xX18xX23xX3xX32xX33xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX201xX1xX15xX3xX32xX13exX4xX3xX1axX21fxXdxX3xX1axXdxX17xX18xX266xX3xX4xX2bxX4xX3xX223xXdxX17xX35xX3xX51xXdxX3xXexX2bfxX4xX1xX266xX3xX51xX6xX18xX1xX3xX5xX6xX35xX3xXexX1xX157xX18xX23xX3xX4xX2fxX18xX1xX266xX3xX4xX2bxX4xX3xX201xX1xX15xX3xX51xX166xX18xX3xX4xX3bxX9exX3xXcxX224xXdxX3xX4xX2bxX4xX3xX1axX21fxXdxX3xXexX157xX35xX3xX32xX1d5xX3xXexX20xX51bxX4xX3xX223xX3bxX3cxX18xX23xX3xX4xX1xX2bfxX18xX1xX266xX3xXexX1xX1d5xX18xX1xX3xXbxX1xX1c8xX3xX223xX21fxX3xX5xX157xXbxX3xX223xafcdxXexX3xX4xX2bxX4xX3xXexX1xX46bxX18xX23xX3xX20xX2bxX4xX3xX223xX3e3xX18xX23xX3xX1c1xX15xX16xX3xX4xX2bxX4xX1xX266xX3xXbxX1xX46bxX3xX1xX143xXbxX3xX32xX235xXdxX3xX32xXdxX33xX4xX3xX4xX1xX170xX6xX3xX32xX1d5xX3xXbxX1xX166xX18xX3xX5xX21xX224xXdxX3xX20xX2bxX4xX266xX3xXexX1xX15xX35exX18xX3xXexXdxX33xX18xX3xX4xX1xX21xX3xX32xXdxX33xX4xX3xXexX1xX15xX3xX23xX21xX35xX3xX32xX1d5xX3xX223xX17xX3xX20xX2bxX4xX3xXexX1xX2fxXdxX3xX4xX1e3xX6xX3xX18xX23xX3bxX3cxXdxX3xX51xX166xX18xX3xX32xX1d5xX3xX51xX15xX3xX201xX1xX2bxX4xX1xX84xX3xX223xX36fxX18xX23xX3xXexX1xX3cxXdxX3xXexX5a0xX3xX4xX1xX170xX4xX3xX4xX1xX21xX3xX4xX2bxX4xX3xX18xX1xX1d5xX3xX1xX1d5xX18xX23xX266xX3xX18xX1xX1d5xX3xX18xX23xX1xX1fdxX266xX3xX201xX1xX2bxX4xX1xX3xX7xX224xX18xX266xX3xX1xX163xX3xX201xXdxX18xX1xX3xX51xX21xX6xX18xX1xX3xX211xX18xX3xX15xX1c8xX18xX23xX3xX201xX16cxX3xX4xX6xX35xX3xX201xX1cxXexX3xX7xX44bxX3xX51xX51bxX18xX23xX3xX18xX3bxX235xX4xX3xX7xX224xX4xX1xX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xX201xXdxX18xX1xX3xX51xX21xX6xX18xX1xX84xX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX150xX3xX7xX153xX3xX5xX3bxX15xX3xXexX20xX3e3xX3xXexX1xX13exX4xX3xX1xXdxX33xX18xX3xX18xX23xX1xXdxX2f5xX35xX3xXexX3e3xX4xX3xX1axX2bxX21xX3xX4xX2bxX21xX3xX223xX2bxX18xX1xX3xX23xXdxX2bxX3xXexX2bxX4xX3xX223xX163xX18xX23xX3xX35xX26xXdxX3xXexX20xX3bxX3cxX18xX23xX9exX9exX9exX3xX1bcxX23xX21xX1d5xXdxX3xX20xX6xX266xX3xXexX224xXdxX3xX35xX163xXexX3xX7xX1c8xX3xX223xX1bfxX6xX3xXbxX1xX3bxX150xX18xX23xX3xXexX20xX283xX18xX23xX3xX223xXdxX17xX35xX3xX51xX15xX3xX5xX1bfxX4xX1xX3xX4xX5e8xX18xX23xX3xX223xX21fxX3xXexX1xX1d5xX18xX1xX3xX5xX35exXbxX3xX4xX2bxX4xX3xX1acxXcxX206xX3xX51xX1bfxX4xX1xX3xX32xX51bxX3xX207xX2eexX256xXcxX3xX51xX21xX3xX1xX163xXdxX3xX5xXdxX2f5xX18xX3xX1xXdxX33xXbxX3xXbxX1xX51bxX3xX18xX184xX3xX4xX150xX3xX7xX153xX3xX4xX1xX1bfxX15xX3xXexX20xX2bxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX33xX35xX3xX1c1xX15xX2fxX18xX3xX5xX16cxX266xX3xX223xXdxX20dxX15xX3xX1xX1d5xX18xX1xX266xX3xX1xX21xX224xXexX3xX223xX163xX18xX23xX3xX1xXdxX33xX15xX3xX1c1xX15xX2fxX266xX3xX23xX16axXbxX3xXbxX1xX4c3xX18xX3xX4xX1xX15xX18xX23xX3xXexX6xX16xX3xX4fxX207xX256xXcxX9exX3xX13xX46bxX18xX23xX3xX32xX235xXdxX3xX4xX2bxX4xX3xX1axXdxX33xX18xX3xXbxX1xX2bxXbxX3xX1axX2fxX21xX3xX223xX2fxX35xX3xX207xX2eexX256xXcxX3xXexX20xX2f5xX18xX266xX3xX223xX17xX3xX201xX1xX157xX4xX3xXbxX1xX51bxX4xX3xXexX187xX18xX1xX3xXexX20xX224xX18xX23xX3xX26xX3xX18xX1xXdx71baxX35xX3xX35xX26xXdxX3xXexX20xX3bxX3cxX18xX23xX3xX201xX1xX15xX3xX32xX13exX4xX3xX1axX21fxXdxX3xX20xX2bxX4xX3xXexX224xXdxX3xXbxX1xX3bxX3cxX18xX23xX3xXcxX20xX15xX18xX23xX3xX2eexX150xX18xX266xX3xX1xXdxX33xX18xX3xX18xX6xX16xX3xX1d1xX4fxX1bcxX796xX3xXexX1xX1d5xX18xX1xX3xXbxX1xX1c8xX3xX223xX6xX18xX23xX3xXexX35exXbxX3xXexX20xX15xX18xX23xX3xX4xX1xX1fdxX3xX223xX224xX21xX3xX201xX1xX3e7xX18xX3xXexX20xX3bxX150xX18xX23xX3xX1xX21xX1d5xX18xX3xXexX1xXdxX33xX18xX3xX4xX2bxX4xX3xXexX1xX1e3xX3xXexX51bxX4xX3xX223xX4c3xX15xX3xXexX3bxX3xX1axX21fxXdxX3xX4xX1xX26xX18xX3xX5xX1ecxXbxX266xX3xX83xX44bxX3xX5xX16cxX3xX20xX2bxX4xX3xXexX224xX35xX3xXexX224xXdxX3xX83xX21fxX3xX1cexX15xX2fxX18xX23xX3xX256xXdxX18xX1xX3xX223xX17xX3xX201xX1bfxXbxX3xXexX1xX3cxXdxX3xX223xX3bxX6xX3xX32xX1d5xX21xX3xX201xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2bxX4xX266xX3xXbxX1xX51bxX4xX3xX32xX51bxX3xX51xX15xX3xX5xX1bfxX4xX1xX3xX1xac97xX266xX3xX4xX5e8xX18xX23xX3xX18xX1xX3bxX3xX18xX1xX15xX3xX4xX4c3xX15xX3xX4xX1e3xX6xX3xXexX1xX1d5xX18xX1xX3xXbxX1xX1c8xX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xX18xX211xX35xX3xX8fxX81xX8fxX2xX9exX3xX1f4xX36fxX18xX23xX3xXexX1xX3cxXdxX3xXbxX1xX1c8xXdxX3xX1xX143xXbxX3xX32xX235xXdxX3xX4xX2bxX4xX3xX18xX23xX1d5xX18xX1xX3xX5xXdxX2f5xX18xX3xX1c1xX15xX6xX18xX3xX1xX21xX1d5xX18xX3xXexX1xXdxX33xX18xX3xXexX1xX1e3xX3xXexX51bxX4xX3xX223xX4c3xX15xX3xXexX3bxX3xX18xX1xX1d5xX3xX35xX2bxX16xX3xX83xX44bxX3xX5xX16cxX3xX4xX1xX1ecxXexX3xXexX1xX2fxXdxX3xX20xX157xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX21xX224xXexX3xXexX224xXdxX3xX83xX21fxX3xX1cexX15xX2fxX18xX23xX3xX256xXdxX18xX1xX3xX223xX17xX3xX83xX44bxX3xX5xX16cxX3xXexX20xXdxX33xXexX3xX223xX17xX3xX1axX21fxXdxX3xX20xX2bxX4xX3xXexX224xXdxX3xXbxX1xX3bxX3cxX18xX23xX3xXcxX20xX15xX18xX23xX3xX2eexX150xX18xX9exX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX21xX51xX16xXaxX12xX207xX235xXdxX3xX1c1xX15xX16xX1cxXexX3xXexX166xX35xX3xXexX1xX13exX4xX3xX1xXdxX33xX18xX3xXexX1xX157xX18xX23xX3xX5xX143xXdxX3xX1bcxX23xX1xX1bfxX3xX1c1xX15xX16xX1cxXexX3xX1f4xX224xXdxX3xX1xX163xXdxX3xX223xX224xXdxX3xX1axXdxX17xX15xX3xX1f4xX2fxX18xX23xX3xX1axX163xX3xXexX1xX1d5xX18xX1xX3xXbxX1xX1c8xX3xX5xX4c3xX18xX3xXexX1xX170xX3xX206xX207xX208xX208xX266xX3xX18xX1xXdxX33xX35xX3xX201xbecdxX3xX8fxX81xX8fxX81xX1ccxX8fxX81xX8fxX90xX266xX3xX223xX4c3xX15xX3xXexX1xX2bxX18xX23xX3xX2xX8fxX1ccxX8fxX81xX8fxX81xX266xX3xX1d1xX4fxX1bcxX796xX3xXexX1xX1d5xX18xX1xX3xXbxX1xX1c8xX3xX223xX21fxX3xX1axX6xX18xX3xX1xX1d5xX18xX1xX3xde44xX1cxX3xX1xX21xX224xX4xX1xX3xX7xX1c8xX3xX8exX90xX2xX7fxX40xXf3cxX1acxX1ccxX1d1xX4fxX1bcxX796xX3xX32xX20dxX3xXexX211xX18xX23xX3xX4xX3bxX3cxX18xX23xX3xX4xX2bxX4xX3xX23xXdxX2fxXdxX3xXbxX1xX2bxXbxX3xXexX1xX13exX4xX3xX1xXdxX33xX18xX3xX1xX21xX1d5xX18xX3xXexX1xX1d5xX18xX1xX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX1xX1fdxX3xXexXdxX2f5xX15xX3xXexX1xX10xX21xX3xX1bcxX23xX1xX1bfxX3xX1c1xX15xX16xX1cxXexX3xX81xX90xX9exX3xXcxX1xX10xX21xX3xX223xX16axX266xX3xX1d1xX4fxX1bcxX796xX3xXexX1xX1d5xX18xX1xX3xXbxX1xX1c8xX3xX16xX2f5xX15xX3xX4xX4c3xX15xX3xX1d1xX4fxX1bcxX796xX3xX4xX2bxX4xX3xXbxX1xX3bxX3cxX18xX23xX266xX3xX83xX21fxX3xXexXdxX1cxXbxX3xXexX51bxX4xX3xXexX211xX18xX23xX3xX4xX3bxX3cxX18xX23xX3xX4xX26xX18xX23xX3xXexX2bxX4xX3xXexX15xX16xX2f5xX18xX3xXexX20xX15xX16xX20dxX18xX3xX32xX20dxX3xX4xX26xX18xX23xX3xXexX2bxX4xX3xX4fxX207xX256xXcxX84xX3xX83xX166xX16xX3xX51xX13exX18xX23xX3xXbxX1xX3bxX150xX18xX23xX3xX2bxX18xX3xXbxX1xX166xX18xX3xX5xX21xX224xXdxX3xX20xX2bxX4xX3xXexX224xXdxX3xX18xX23xX15xX36fxX18xX84xX3xX18xX23xX1xXdxX2f5xX18xX3xX4xX170xX15xX3xX83xX166xX16xX3xX51xX13exX18xX23xX3xX32xX1d5xX3xX18xX1xX166xX18xX3xX20xX163xX18xX23xX3xX4xX2bxX4xX3xX35xX26xX3xX1xX187xX18xX1xX3xXexX13exX3xX1c1xX15xX2fxX18xX3xX32xX20dxX3xX4fxX207xX256xXcxX3xXbxX1xX46bxX3xX1xX143xXbxX3xX32xX235xXdxX3xX223xXdxX20dxX15xX3xX201xXdxX33xX18xX3xXex82adxX18xX23xX3xX223xX1bfxX6xX3xXbxX1xX3bxX150xX18xX23xX84xX3xXexX1xX13exX4xX3xX1xXdxX33xX18xX3xXexX5a0xX18xX23xX3xX32xX33xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX20xX3bxX235xX4xX3xX32xX1d5xX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xX4xX150xX3xX1c1xX15xX6xX18xX266xX3xX51xX21xX6xX18xX1xX3xX18xX23xX1xXdxX33xXbxX3xX32xX1d5xX21xX3xX4xX1xXdxX20dxX15xX3xXexX1xX170xX3xX7fxX3xX32xX1d5xX3xXexX5a0xX18xX23xX3xX32xX33xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX201xX1xX15xX3xX51xX166xX18xX3xX4xX3bxX3xX32xX1d5xX21xX3xX7xX2bxX18xX23xX3xXexX1xX170xX3xXb9xX3xX1xX1d5xX18xX23xX3xXexX15xX4c3xX18xX84xX3xXexX211xX18xX23xX3xX4xX3bxX3cxX18xX23xX3xX201xXdxX17xX35xX3xXexX20xX6xX266xX3xX23xXdxX2bxX35xX3xX7xX2bxXexX3xX32xX1d5xX3xX83xX44bxX3xX5xX16cxX3xX18xX23xX1xXdxX2f5xX35xX3xX4xX2bxX4xX3xX1xX1d5xX18xX1xX3xX32xXdxX3xX32xXdxX3xXbxX1xX224xX35xX3xX32xX20dxX3xX207xX2eexX256xXcxX3xX223xX1c8xXdxX3xX32xX235xXdxX3xX4xX2bxX4xX3xX51xX21xX6xX18xX1xX3xX18xX23xX1xXdxX33xXbxX266xX3xX1xX163xX3xX7xX2fxX18xX3xX83xX15xX1ecxXexX266xX3xX201xXdxX18xX1xX3xX51xX21xX6xX18xX1xX266xX3xX1xX163xX3xX23xXdxX6xX3xX223xX187xX18xX1xX266xX3xX4xX2bxX3xX18xX1xX166xX18xX3xXexX20xX2f5xX18xX3xX223xX1bfxX6xX3xX1axX1d5xX18xX3xX1c1xX15xX2fxX18xX3xX5xX16cxX84xX3xX83xX44bxX3xXbxX1xX224xXexX3xX223xX1c8xXdxX3xX32xX235xXdxX3xX1xX1d5xX18xX1xX3xX32xXdxX3xX223xX5a0xX3xX20xX2bxX4xX266xX3xX223xX1ecxXexX3xX223xX2bxX3xXexX1xX2fxXdxX3xX201xX1xX26xX18xX23xX3xX223xX3e3xX18xX23xX3xX23xXdxX3cxX266xX3xX18xX150xXdxX3xX1c1xX15xX16xX3xX223xX1bfxX18xX1xX9exX9exX9exX3xX13xX2bxX4xX3xXbxX1x6ca0xX18xX23xX266xX3xX1axX6xX18xX266xX3xX223xX150xX18xX3xX32xX1bfxX3xX5xXdxX2f5xX18xX3xX1c1xX15xX6xX18xX3xX20xX1d5xX3xX7xX21xX2bxXexX266xX3xX5xX35exXbxX3xX51xX6xX18xX1xX3xX7xX2bxX4xX1xX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX150xX3xX7xX153xX3xX4xX16axX3xX18xX23xX15xX16xX3xX4xX150xX3xX23xX166xX16xX3xX26xX3xX18xX1xXdxXcbexX35xX3xX35xX26xXdxX3xXexX20xX3bxX3cxX18xX23xX3xX18xX23xX1xXdxX2f5xX35xX3xXexX20xX283xX18xX23xX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xX201xX1xX15xX3xX51xX166xX18xX3xX4xX3bxX3xX223xX17xX3xX4xX16axX3xX1axXdxX33xX18xX3xXbxX1xX2bxXbxX3xX1axX15xX163xX4xX3xX51xX1097xX18xX23xX3xXbxX1xX2fxXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX26xX18xX23xX3xX1xX21xXa52xX4xX3xX51xXdxX3xX51xX3cxXdxX84xX3xX223xX26xX18xX3xX223xX1c8xX4xX3xX32xXdxX33xX4xX3xXexX20xXdxX17xX18xX3xX201xX1xX6xXdxX3xXexX1xX13exX4xX3xX1xXdxX33xX18xX3xX4xX2bxX4xX3xX51xX13exX3xX2bxX18xX3xXexXdxX2f5xX15xX3xX3e3xX18xX23xX266xX3xX4xX2fxXdxX3xXexX224xX21xX266xX3xX18xX224xX21xX3xX32xX989xXexX3xX201xX1xX150xXdxX3xXexX1xX26xX18xX23xX3xX51xX1222xX18xX23xX3xX4xX1xX2fxX16xX3xXexX224xXdxX3xX4xX2bxX4xX3xXexX15xX16xX1cxX18xX3xX201xX2f5xX18xX1xX3xX35xX3bxX150xX18xX23xX84xX3xX201xXdxX17xX35xX3xX7xX21xX2bxXexX3xX4xX1xXa52xXexX3xX4xX1x6882xX3xX32xXdxX33xX4xX3xX7xX44bxX3xX51xX51bxX18xX23xX3xX1xX16axX6xX3xX4xX1xX1ecxXexX3xX1axX2fxX21xX3xX32xX33xX3xXexX1xX13exX4xX3xX32xX35exXexX3xX32xX1d5xX3xXbxX1xX166xX18xX3xX1axX16axX18xX3xX1xX16axX6xX3xX1xX283xX4xX266xX3xX4xX1xX1ecxXexX3xX1axX2fxX21xX3xX1c1xX15xX2fxX18xX3xX18xX26xX18xX23xX3xX7xX2fxX18xX266xX3xXexX1xX170xX4xX3xX211xX18xX3xX32xX1d5xX3xXexX1xX15xX1c8xX4xX3xXbxX1xX1222xX18xX23xX3xXexX20xX1097xX3xX51xX1bfxX4xX1xX3xX1axX33xX18xX1xX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xX4xX6xX18xX1xX3xXexX2bxX4xX3xX32xX1d5xX3xX4xX1xX211xX18xX3xX18xX15xX26xXdxX9exX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf074xX15xXexX1xX21xX20xXaxX12xX13dxX2f5xX3xX2eexX150xX18xX0xX40xXbxX12
Lê Sơn