Căn hộ Sài Gòn ốp trần như đám mây mềm mại
Thay vì trần thạch cao quen thuộc, trần của căn hộ ở quận 7 được ốp gỗ sồi uốn lượn, mềm mại, như hình dáng đám mây.
d1d9xe48dx167f2x1374ax12b7ax101ecx159b4xdf24xde90xX7x142b1x138aex10a73xe4a5xec71x128c0xX5xfd68xXaxX3xX7xXexecfaxX5xX10xX9xXaxXexX10x1203axXex121fbxX6xX5xXdx127b5x15acbxdf84xX3x15308xfe3axX7xXexXdx15260xX15xe273xXax169a6xe5c9x1315dxX23xX3xX1xf13dxX3x10484x146e8xXdxX3x14574x1665bxX23xX3x12e9axXbxX3xXexf602xf629xX23xX3xX23xX1xf9b3xX3xfdadx15ebbxf2dexX3xX4dxe3edxX15xX3xX4dx11220xX4dxX3xX4dx1572dxXdxX0x12478xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx145bfxX10xX6x11146xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX1xX6xX15xX3x10427xe1d1xX3xXexX43xX44xX23xX3xXexX1xX58xX4xX1xX3xX4xX6x10776xX3x12b74xX27xX10xX23xX3xXexX1xX27xX35xX4x121faxX3xXexX43xX44xX23xX3xX4x1500bxX6xX3xX4xX31xX23xX3xX1xX35xX3x14df4xX3xXa4xX27x102e1xX23xX3xfec6xX3xX4bxX49x15f93xX4xX3xX3fxXbxX3xX22x1681exX3xX7x10324xXdxX3xX27xX3fxX23xX3xX5xX49xXcbxX23xXaexX3xX4dxX54xX4dxX3xX4dxX58xXdxXaexX3xX23xX1xX49xX3xX1xX93xX23xX1xX3xX6dxX4cxX23xX22xX3xX4bxX4cxX4dxX3xX4dxX50xX15x1177cxX0xX5bxXbxX2fxX0xX6dxXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXax14e8axX5xXa2xX4x13f61x1360bxXexX1xX27xX4dxX111xX116xX7xX5xXdxX6dxX10xX116xX7xX1xXa2x10ec6xXaxX2fxX0xXdxX4dxX22xX3xXdxX6dxX9xXaxX92xX23xX10xX116xX7xX5xXdxX6dxX10xX116xXdxX4dxX6xX22xX10xX116x153fbxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX92xX23xX10xX116xX5xX6x1134dxX15xX116xXdxX4dxX6xX22xX10xX3xX5xX6xX152xX15xX5xXa2xX6xX6dxX10xX6dxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX6dxXdxX7xXbxX5xX6xX15xX24xX3xX111xX5xXa2xX4xX115xX2dxX3xX4dxX6xX43xX22xXdxX23xX1exX5xX10xX2bxXexX24xX3xX6xX27xXexXa2xX2dxX3xX4dxX6xX43xX22xXdxX23xX1exX43xXdxX22xX1xXexX24xX3xX6xX27xXexXa2xX2dxXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX5bxX5bxXdxX100xX111xX6xXa2xXexX1xX6xX23xX1xX1xXa2xX6xX100xX92xX23xX5bxX23xX10xX126xX7xX5bxX2xe76axX142xX142xX5bxX2xXc7x13bcexX6dxfde7xX142x15a1ax1315fxX1cfxX142xXc7xXexXc7xX1cfxX1c9xd927xX5xX2xX100xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX1xX35xX3xX37xX38xXdxX3xX3bxX3cxX23xX3xX3fxXbxX3xXexX43xX44xX23xX3xX23xX1xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX3xX4dxX50xX15xX3xX4dxX54xX4dxX3xX4dxX58xXdxXaxX3xX6dxX6xXexX6xX1exX43xX10xX2bxX10xX43xX10xX23xX4xX10xX1exXdxX6dxX9xXax116ccxX1cfxX2xX229xXc7xX1dcxX1dcxX142xXaxX3xX6dxX6xXexX6xX1exX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX5bxX5bxXdxX1exX22xXdxX6xX6dxXdxX23xX1xX100xX92xX23xX10xX4xX6dxX23xX100xX23xX10xXexX5bxX229xX142xX2xX1d3xX5bxX2xX229xX5bxX229xX1dcxX5bxX1c9xX1d1xX1d1xX1d4xX1exX2xX1dcxX1d4xX1dcxXc7xX229xX2xX1d4xX2xX1dcxX116xX1cfxX1d3xX142xX1cxX142xX100xX26xXbxX22xXaxX3xX6dxX6xXexX6xX1exXa2xX43xXdxX22xXdxX23xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX5bxX5bxXdxX1exX22xXdxX6xX6dxXdxX23xX1xX100xX92xX23xX10xX4xX6dxX23xX100xX23xX10xXexX5bxX229xX142xX2xX1d3xX5bxX2xX229xX5bxX229xX1dcxX5bxX1c9xX1d1xX1d1xX1d4xX1exX2xX1dcxX1d4xX1dcxXc7xX229xX2xX1d4xX2xX1dcxX116xX1cfxX1d3xX142xX1cxX142xX100xX26xXbxX22xXaxX3xX6dxX6xXexX6xX1exX4xXa2xX4dxXbxXa2xX23xX10xX23xXexX1exX4xX6xXbxXexXdxXa2xX23xX9xXaxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX5bxX2fxX3xX30xX31xX23xX3xX1xX35xX3xX23x12d0dxX4dxX3xXexX58xXdxX3xXexX44xX23xX22xX3xX1xX6xXdxX3xX4dxX35xXexX3xX115xX1xX27xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX4xX49xX3xXc0xX3xXa4xX27xXc4xX23xX3xXc7xXaexX3xXcx15ef7xX3xX6axX30x11a9exX3xX4xd41cxX3xX6dxXdx11f02xX23xX3xXexe57fxX4xX1xX3xX2xX1d4xX1dcxX3xX4dxX229xX100xXaxX3xX5bxX2fxX0xX5bxX6dxXdxX92xX2fxX0xX6dxXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6dxX10xX7xX4xX116xX4xX6xXexXdxXa2xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX43xX2dxXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx138ddxXa2xX6dxX15xXaxX2fxX30xX31xX23xX3xX1xX35xX3xX23xX300xX4dxX3xXexX58xXdxX3xXexX44xX23xX22xX3xX1xX6xXdxX3xX4dxX35xXexX3xX115xX1xX27xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX4xX49xX3xXc0xX3xXa4xX27xXc4xX23xX3xXc7xXaexX3xXcxX32cxX3xX6axX30xX330xX3xX4xX333xX3xX6dxXdxX337xX23xX3xXexX33bxX4xX1xX3xX2xX1d4xX1dcxX3xX4dxX229xX0xX5bxXbxX2fxX0xX5bxX6dxXdxX92xX2fxX0xX6dxXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXexX10xX4dxX116xX7xX5xXdxX6dxX10xX116xX7xX1xXa2xX126xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX43xX2dxXaxX2fxX0xX6dxXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX111xX5xXa2xX4xX115xX116xXexX1xX27xX4dxX111xX116xX7xX5xXdxX6dxX10xX116xX7xX1xXa2xX126xXaxX2fxX0xXdxX4dxX22xX3xXdxX6dxX9xXaxX92xX23xX10xX116xX7xX5xXdxX6dxX10xX116xXdxX4dxX6xX22xX10xX116xX2xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX92xX23xX10xX116xX5xX6xX152xX15xX116xXdxX4dxX6xX22xX10xX3xX5xX6xX152xX15xX5xXa2xX6xX6dxX10xX6dxXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX5bxX5bxXdxX100xX111xX6xXa2xXexX1xX6xX23xX1xX1xXa2xX6xX100xX92xX23xX5bxX23xX10xX126xX7xX5bxX2xX1c9xX142xX142xX5bxX2xXc7xX1cfxX6dxX1d1xX142xX1d3xX1d4xX1cfxX142xXc7xXexX1d1xXc7xX1c9xX142xX5xX229xX100xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX1xX35xX3xX37xX38xXdxX3xX3bxX3cxX23xX3xX3fxXbxX3xXexX43xX44xX23xX3xX23xX1xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX3xX4dxX50xX15xX3xX4dxX54xX4dxX3xX4dxX58xXdxXaxX3xX6dxX6xXexX6xX1exX43xX10xX2bxX10xX43xX10xX23xX4xX10xX1exXdxX6dxX9xXaxX229xX1cfxX2xX229xXc7xX1dcxX1dcxX2xXaxX3xX6dxX6xXexX6xX1exX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX5bxX5bxXdxX1exX22xXdxX6xX6dxXdxX23xX1xX100xX92xX23xX10xX4xX6dxX23xX100xX23xX10xXexX5bxX229xX142xX2xX1d3xX5bxX2xX229xX5bxX229xX1dcxX5bxX1c9xX2xX1d1xX1d3xX1exX2xX1dcxX1d4xX1dcxXc7xX229xX2xX1d3xXc7xX2xX116xX1cfxX1d3xX142xX1cxX142xX100xX26xXbxX22xXaxX3xX6dxX6xXexX6xX1exXa2xX43xXdxX22xXdxX23xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX5bxX5bxXdxX1exX22xXdxX6xX6dxXdxX23xX1xX100xX92xX23xX10xX4xX6dxX23xX100xX23xX10xXexX5bxX229xX142xX2xX1d3xX5bxX2xX229xX5bxX229xX1dcxX5bxX1c9xX2xX1d1xX1d3xX1exX2xX1dcxX1d4xX1dcxXc7xX229xX2xX1d3xXc7xX2xX116xX1cfxX1d3xX142xX1cxX142xX100xX26xXbxX22xXaxX3xX6dxX6xXexX6xX1exX4xXa2xX4dxXbxXa2xX23xX10xX23xXexX1exX4xX6xXbxXexXdxXa2xX23xX9xXaxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX5bxX2fxX3xX30xX1xXb6xX3xX23xX1xX38xX3xX5xX38xX3xX4dxX35xXexX3xX22xXdxX4cxX4dxX3xX4bxX3fxX4xX3xX4dxX6xX43xX115xX10xXexXdxX23xX22xXaexX3xX1xX38xX23xX22xX3xX23xX22xX38xX15xX3xX111x1019fxX3xX4xX27xX3fxX23xX3xX92xX38xXa2xX3xX92xX3cxX23xX22xX3xXa4xX27xX6xX15xX3xX4x108e7xX23xX22xX3xX92xXdxX337xX4xX100xX3x16f1cxX23xX1xX3xX115xX1xX61exX23xX22xX3xX4dxX27xX3fxX23xX3xX4dxXd2xXdxX3xXexX3fxXdxX3xXexX43xXc0xX3xX92xX54xX3xX23xX1xX38xXaexX3xX5xX58xXdxX3xXbxX1x110e6xXdxX3xX4xX1xX27xXdxX3xX92xX38xXa2xX3xX4xX31xX23xX3xX1xX35xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX4xX49xX3xX92xX27xX61exX23xX22xX3xX92xe988xX4xX3xX23xX1xX49xX3xX4dxX35xXexX3xX1xX35xXbxX3xX111x10c17xX3xXexX61exX23xX22xXaexX3xX92xX3fxX23xX3xX22x12700xXbxX3xX43x14d95xXexX3xX23xX1xXdxX54xX27xX3xXexX43xXa2xX23xX22xX3xXexX1xX38xX23xX1xX3xXbxX1xX3fxX3xX4bxX61exX23xX22xX3xX6dxX50xX23xX3xX23xX1xX695xXexX3xX23xX49xe8fexX4xX3xX23xX38xX15xX100xXaxX3xX5bxX2fxX0xX5bxX6dxXdxX92xX2fxX0xX6dxXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6dxX10xX7xX4xX116xX4xX6xXexXdxXa2xX23xXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX390xXa2xX6dxX15xXaxX2fxX30xX1xXb6xX3xX23xX1xX38xX3xX5xX38xX3xX4dxX35xXexX3xX22xXdxX4cxX4dxX3xX4bxX3fxX4xX3xX4dxX6xX43xX115xX10xXexXdxX23xX22xXaexX3xX1xX38xX23xX22xX3xX23xX22xX38xX15xX3xX111xX608xX3xX4xX27xX3fxX23xX3xX92xX38xXa2xX3xX92xX3cxX23xX22xX3xXa4xX27xX6xX15xX3xX4xX61exX23xX22xX3xX92xXdxX337xX4xX100xX3xX628xX23xX1xX3xX115xX1xX61exX23xX22xX3xX4dxX27xX3fxX23xX3xX4dxXd2xXdxX3xXexX3fxXdxX3xXexX43xXc0xX3xX92xX54xX3xX23xX1xX38xXaexX3xX5xX58xXdxX3xXbxX1xX651xXdxX3xX4xX1xX27xXdxX3xX92xX38xXa2xX3xX4xX31xX23xX3xX1xX35xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX4xX49xX3xX92xX27xX61exX23xX22xX3xX92xX674xX4xX3xX23xX1xX49xX3xX4dxX35xXexX3xX1xX35xXbxX3xX111xX684xX3xXexX61exX23xX22xXaexX3xX92xX3fxX23xX3xX22xX691xXbxX3xX43xX695xXexX3xX23xX1xXdxX54xX27xX3xXexX43xXa2xX23xX22xX3xXexX1xX38xX23xX1xX3xXbxX1xX3fxX3xX4bxX61exX23xX22xX3xX6dxX50xX23xX3xX23xX1xX695xXexX3xX23xX49xX6bexX4xX3xX23xX38xX15xX100xX0xX5bxXbxX2fxX0xX5bxX6dxXdxX92xX2fxX0xX6dxXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX10xX6xX43xXaxX2fxX0xX5bxX6dxXdxX92xX2fxX0xX5bxX6dxXdxX92xX2fxX0xX6dxXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXexX10xX4dxX116xX7xX5xXdxX6dxX10xX116xX7xX1xXa2xX126xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX43xX2dxXaxX2fxX0xX6dxXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX111xX5xXa2xX4xX115xX116xXexX1xX27xX4dxX111xX116xX7xX5xXdxX6dxX10xX116xX7xX1xXa2xX126xXaxX2fxX0xXdxX4dxX22xX3xXdxX6dxX9xXaxX92xX23xX10xX116xX7xX5xXdxX6dxX10xX116xXdxX4dxX6xX22xX10xX116xX229xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX92xX23xX10xX116xX5xX6xX152xX15xX116xXdxX4dxX6xX22xX10xX3xX5xX6xX152xX15xX5xXa2xX6xX6dxX10xX6dxXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX5bxX5bxXdxX100xX111xX6xXa2xXexX1xX6xX23xX1xX1xXa2xX6xX100xX92xX23xX5bxX23xX10xX126xX7xX5bxX2xX1c9xX142xX142xX5bxX2xXc7xX1cfxX6dxX1d1xX142xX1d3xX1d4xX1cfxX142xXc7xXexX1d4xX2xX229xX229xX5xX1d1xX100xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX1xX35xX3xX37xX38xXdxX3xX3bxX3cxX23xX3xX3fxXbxX3xXexX43xX44xX23xX3xX23xX1xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX3xX4dxX50xX15xX3xX4dxX54xX4dxX3xX4dxX58xXdxXaxX3xX6dxX6xXexX6xX1exX43xX10xX2bxX10xX43xX10xX23xX4xX10xX1exXdxX6dxX9xXaxX229xX1cfxX2xX229xXc7xX1dcxX1dcxX229xXaxX3xX6dxX6xXexX6xX1exX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX5bxX5bxXdxX1exX22xXdxX6xX6dxXdxX23xX1xX100xX92xX23xX10xX4xX6dxX23xX100xX23xX10xXexX5bxX229xX142xX2xX1d3xX5bxX2xX229xX5bxX229xX1dcxX5bxX1c9xX229xX229xX1dcxX1exX2xX1dcxX1d4xX1dcxXc7xX229xX2xX1c9xX1cfxXc7xX116xX1cfxX1d3xX142xX1cxX142xX100xX26xXbxX22xXaxX3xX6dxX6xXexX6xX1exXa2xX43xXdxX22xXdxX23xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX5bxX5bxXdxX1exX22xXdxX6xX6dxXdxX23xX1xX100xX92xX23xX10xX4xX6dxX23xX100xX23xX10xXexX5bxX229xX142xX2xX1d3xX5bxX2xX229xX5bxX229xX1dcxX5bxX1c9xX229xX229xX1dcxX1exX2xX1dcxX1d4xX1dcxXc7xX229xX2xX1c9xX1cfxXc7xX116xX1cfxX1d3xX142xX1cxX142xX100xX26xXbxX22xXaxX3xX6dxX6xXexX6xX1exX4xXa2xX4dxXbxXa2xX23xX10xX23xXexX1exX4xX6xXbxXexXdxXa2xX23xX9xXaxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX5bxX2fxX3x1562cxX93xX3xXexX1x15bf0xXaexX3xX6xX23xX1xX3xXexX93xX4dxX3xX4bxX9ffxX23xX3xX92xX31xX23xX3xXbxX1xX3cxX23xX22xX3xX30xXcxX628xX3x15000xX30xX43xX10xX6xXexXdxX92xX10xX3xX628xX43xX4xX1xXdxXexX10xX4xXexX7x1331dxXaexX3xX15xX684xX27xX3xX4xX44xX27xX3xX22xXdx124daxXbxX3xX6xX23xX1xX3xX4xX333xX3xX4dxX35xXexX3xX115xX1xX61exX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX115xX1xX4cxX4xX3xX1cxX6xX3xX1xXa2xX38xX23xX3xXexXa2xX38xX23xX3xX92xX6bexXdxX3xX115xX1xX61exX23xX22xX3xX115xX1xX33bxX3xXexX695xXbxX3xX23xXc4xXbxX3xX1cxX61exX3xX111xXd5xX3xX111xX684xX23xX3xX23xX22xXa2xX38xXdxX100xX3xX330xXd2xXdxX3xX22xXdxX50xX15xX3xXbxX1xXa3dxXexX3xXc0xX3xX23xX1xX38xXaexX3xX6xX23xX1xX3xX4xX333xX3xXexX1xe7c8xX3xX4bx1357cxX4dxX3xX4dxX93xX23xX1xX3xXexX43xXa2xX23xX22xX3xXexX43xX6xX23xX22xX3xX7xX4cxX4xX1xX3xX1xX6xX15xX3xX23xX1xXab0xX4dxX3xX4dxXab0xXexX3xX23xX22xXb6xX3xX23xX22xXa2xX23xX100xXaxX3xX5bxX2fxX0xX5bxX6dxXdxX92xX2fxX0xX6dxXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6dxX10xX7xX4xX116xX4xX6xXexXdxXa2xX23xXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX390xXa2xX6dxX15xXaxX2fxX9faxX93xX3xXexX1xX9ffxXaexX3xX6xX23xX1xX3xXexX93xX4dxX3xX4bxX9ffxX23xX3xX92xX31xX23xX3xXbxX1xX3cxX23xX22xX3xX30xXcxX628xX3xXa1cxX30xX43xX10xX6xXexXdxX92xX10xX3xX628xX43xX4xX1xXdxXexX10xX4xXexX7xXa30xXaexX3xX15xX684xX27xX3xX4xX44xX27xX3xX22xXdxXa3dxXbxX3xX6xX23xX1xX3xX4xX333xX3xX4dxX35xXexX3xX115xX1xX61exX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX115xX1xX4cxX4xX3xX1cxX6xX3xX1xXa2xX38xX23xX3xXexXa2xX38xX23xX3xX92xX6bexXdxX3xX115xX1xX61exX23xX22xX3xX115xX1xX33bxX3xXexX695xXbxX3xX23xXc4xXbxX3xX1cxX61exX3xX111xXd5xX3xX111xX684xX23xX3xX23xX22xXa2xX38xXdxX100xX3xX330xXd2xXdxX3xX22xXdxX50xX15xX3xXbxX1xXa3dxXexX3xXc0xX3xX23xX1xX38xXaexX3xX6xX23xX1xX3xX4xX333xX3xXexX1xXaadxX3xX4bxXab0xX4dxX3xX4dxX93xX23xX1xX3xXexX43xXa2xX23xX22xX3xXexX43xX6xX23xX22xX3xX7xX4cxX4xX1xX3xX1xX6xX15xX3xX23xX1xXab0xX4dxX3xX4dxXab0xXexX3xX23xX22xXb6xX3xX23xX22xXa2xX23xX100xX0xX5bxXbxX2fxX0xX5bxX6dxXdxX92xX2fxX0xX6dxXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX10xX6xX43xXaxX2fxX0xX5bxX6dxXdxX92xX2fxX0xX5bxX6dxXdxX92xX2fxX0xX6dxXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXexX10xX4dxX116xX7xX5xXdxX6dxX10xX116xX7xX1xXa2xX126xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX43xX2dxXaxX2fxX0xX6dxXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX111xX5xXa2xX4xX115xX116xXexX1xX27xX4dxX111xX116xX7xX5xXdxX6dxX10xX116xX7xX1xXa2xX126xXaxX2fxX0xXdxX4dxX22xX3xXdxX6dxX9xXaxX92xX23xX10xX116xX7xX5xXdxX6dxX10xX116xXdxX4dxX6xX22xX10xX116xX1d1xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX92xX23xX10xX116xX5xX6xX152xX15xX116xXdxX4dxX6xX22xX10xX3xX5xX6xX152xX15xX5xXa2xX6xX6dxX10xX6dxXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX5bxX5bxXdxX100xX111xX6xXa2xXexX1xX6xX23xX1xX1xXa2xX6xX100xX92xX23xX5bxX23xX10xX126xX7xX5bxX2xX1c9xX142xX142xX5bxX2xXc7xX1cfxX6dxX1d1xX142xX1d3xX1d4xX1cfxX142xXc7xXexXc7xX142xX1d3xXc7xX5xX1d4xX100xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX1xX35xX3xX37xX38xXdxX3xX3bxX3cxX23xX3xX3fxXbxX3xXexX43xX44xX23xX3xX23xX1xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX3xX4dxX50xX15xX3xX4dxX54xX4dxX3xX4dxX58xXdxXaxX3xX6dxX6xXexX6xX1exX43xX10xX2bxX10xX43xX10xX23xX4xX10xX1exXdxX6dxX9xXaxX229xX1cfxX2xX229xXc7xX1dcxX1dcxX1d1xXaxX3xX6dxX6xXexX6xX1exX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX5bxX5bxXdxX1exX22xXdxX6xX6dxXdxX23xX1xX100xX92xX23xX10xX4xX6dxX23xX100xX23xX10xXexX5bxX229xX142xX2xX1d3xX5bxX2xX229xX5bxX229xX1dcxX5bxX1d3xX1c9xXc7xX1d3xX1exX2xX1dcxX1d4xX1dcxXc7xX1dcxX1d4xX1d1xX142xX229xX116xX1cfxX1d3xX142xX1cxX142xX100xX26xXbxX22xXaxX3xX6dxX6xXexX6xX1exXa2xX43xXdxX22xXdxX23xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX5bxX5bxXdxX1exX22xXdxX6xX6dxXdxX23xX1xX100xX92xX23xX10xX4xX6dxX23xX100xX23xX10xXexX5bxX229xX142xX2xX1d3xX5bxX2xX229xX5bxX229xX1dcxX5bxX1d3xX1c9xXc7xX1d3xX1exX2xX1dcxX1d4xX1dcxXc7xX1dcxX1d4xX1d1xX142xX229xX116xX1cfxX1d3xX142xX1cxX142xX100xX26xXbxX22xXaxX3xX6dxX6xXexX6xX1exX4xXa2xX4dxXbxXa2xX23xX10xX23xXexX1exX4xX6xXbxXexXdxXa2xX23xX9xXaxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX5bxX2fxX3xX628xX23xX1xX3xX4dxXa2xX23xX22xX3xX4dxX27xX3fxX23xX3xX4xX31xX23xX3xX1xX35xX3xX115xX1xX61exX23xX22xX3xX4xX1x165e2xX3xX5xX38xX3xX23xd67fxXdxX3xXc0xX3xX111xX93xX23xX1xX3xXexX1xX49xdd84xX23xX22xX3xX92xX6bexXdxX3xX4xX4cxX4xX3xXbxX1xX3cxX23xX22xX3xX23xX22xXb6xX3xX92xX38xX3xX115xX1xX4cxX4xX1xX3xX1exX3xX111xX9ffxXbxX3xX1exX3xX31xX23xX3xX4dxX38xX3xXbxX1xX651xXdxX3xXexX43xXc0xX3xXexX1xX38xX23xX1xX3xX4dxX35xXexX3xX115xX1xX61exX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3x11b8fxX4bx156ffxXdxX3xX22xXdxX333x12f76xXaexX3xX22xXdxXa3dxXbxX3xX4dxX93xX23xX1xX3xXexX4cxXdxX3xXexX58xXa2xX3xX23xX31xX23xX22xX3xX5xX49xXcbxX23xX22xX3xX7xX6xX27xX3xX4dxX35xXexX3xX23xX22xX38xX15xX3xX5xX38xX4dxX3xX92xXdxX337xX4xX3xX92xX695xXexX3xX92xX651xX100xXaxX3xX5bxX2fxX0xX5bxX6dxXdxX92xX2fxX0xX6dxXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6dxX10xX7xX4xX116xX4xX6xXexXdxXa2xX23xXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX390xXa2xX6dxX15xXaxX2fxX628xX23xX1xX3xX4dxXa2xX23xX22xX3xX4dxX27xX3fxX23xX3xX4xX31xX23xX3xX1xX35xX3xX115xX1xX61exX23xX22xX3xX4xX1xXe2bxX3xX5xX38xX3xX23xXe31xXdxX3xXc0xX3xX111xX93xX23xX1xX3xXexX1xX49xXe3exX23xX22xX3xX92xX6bexXdxX3xX4xX4cxX4xX3xXbxX1xX3cxX23xX22xX3xX23xX22xXb6xX3xX92xX38xX3xX115xX1xX4cxX4xX1xX3xX1exX3xX111xX9ffxXbxX3xX1exX3xX31xX23xX3xX4dxX38xX3xXbxX1xX651xXdxX3xXexX43xXc0xX3xXexX1xX38xX23xX1xX3xX4dxX35xXexX3xX115xX1xX61exX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xXe89xX4bxXe8bxXdxX3xX22xXdxX333xXe91xXaexX3xX22xXdxXa3dxXbxX3xX4dxX93xX23xX1xX3xXexX4cxXdxX3xXexX58xXa2xX3xX23xX31xX23xX22xX3xX5xX49xXcbxX23xX22xX3xX7xX6xX27xX3xX4dxX35xXexX3xX23xX22xX38xX15xX3xX5xX38xX4dxX3xX92xXdxX337xX4xX3xX92xX695xXexX3xX92xX651xX100xX0xX5bxXbxX2fxX0xX5bxX6dxXdxX92xX2fxX0xX6dxXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX10xX6xX43xXaxX2fxX0xX5bxX6dxXdxX92xX2fxX0xX5bxX6dxXdxX92xX2fxX0xX6dxXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXexX10xX4dxX116xX7xX5xXdxX6dxX10xX116xX7xX1xXa2xX126xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX43xX2dxXaxX2fxX0xX6dxXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX111xX5xXa2xX4xX115xX116xXexX1xX27xX4dxX111xX116xX7xX5xXdxX6dxX10xX116xX7xX1xXa2xX126xXaxX2fxX0xXdxX4dxX22xX3xXdxX6dxX9xXaxX92xX23xX10xX116xX7xX5xXdxX6dxX10xX116xXdxX4dxX6xX22xX10xX116xX1d4xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX92xX23xX10xX116xX5xX6xX152xX15xX116xXdxX4dxX6xX22xX10xX3xX5xX6xX152xX15xX5xXa2xX6xX6dxX10xX6dxXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX5bxX5bxXdxX100xX111xX6xXa2xXexX1xX6xX23xX1xX1xXa2xX6xX100xX92xX23xX5bxX23xX10xX126xX7xX5bxX2xX1c9xX142xX142xX5bxX2xXc7xX1cfxX6dxX1d1xX142xX1d3xX1d4xX1cfxX142xXc7xXexXc7xX1dcxX1c9xX1d4xX5xX1dcxX100xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX1xX35xX3xX37xX38xXdxX3xX3bxX3cxX23xX3xX3fxXbxX3xXexX43xX44xX23xX3xX23xX1xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX3xX4dxX50xX15xX3xX4dxX54xX4dxX3xX4dxX58xXdxXaxX3xX6dxX6xXexX6xX1exX43xX10xX2bxX10xX43xX10xX23xX4xX10xX1exXdxX6dxX9xXaxX229xX1cfxX2xX229xXc7xX1dcxX1dcxX1d4xXaxX3xX6dxX6xXexX6xX1exX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX5bxX5bxXdxX1exX22xXdxX6xX6dxXdxX23xX1xX100xX92xX23xX10xX4xX6dxX23xX100xX23xX10xXexX5bxX229xX142xX2xX1d3xX5bxX2xX229xX5bxX229xX1dcxX5bxX3bx11e61xf1a9xX1exX330xX628xf27axX116xX1cfxX1d3xX142xX1cxX142xX100xX26xXbxX22xXaxX3xX6dxX6xXexX6xX1exXa2xX43xXdxX22xXdxX23xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX5bxX5bxXdxX1exX22xXdxX6xX6dxXdxX23xX1xX100xX92xX23xX10xX4xX6dxX23xX100xX23xX10xXexX5bxX229xX142xX2xX1d3xX5bxX2xX229xX5bxX229xX1dcxX5bxX3bxX1146xX1147xX1exX330xX628xX114bxX116xX1cfxX1d3xX142xX1cxX142xX100xX26xXbxX22xXaxX3xX6dxX6xXexX6xX1exX4xXa2xX4dxXbxXa2xX23xX10xX23xXexX1exX4xX6xXbxXexXdxXa2xX23xX9xXaxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX5bxX2fxX3xX9faxX93xX3xXexX1xX9ffxXaexX3xXexX695xXexX3xX4xX651xX3xX4xX4cxX4xX3xX92xX4cxX4xX1xX3xXexX49xXe3exX23xX22xX3xX23xX22xX31xX23xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX115xX1xX61exX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX4x13b6cxX3xX4bx1255exX3xX4bxX49xXcbxX4xX3xXbxX1xX4cxX3xX111x1044dxXaexX3xXexX1xX6xX15xX3xX92xX38xXa2xX3xX4bxX333xX3xX5xX38xX3xX23xX1x10308xX23xX22xX3xX92xX4cxX4xX1xX3xX23xX22xX31xX23xX3xX6dxXdxX3xX4bxX35xX23xX22xX100xX3x13442xX1xXe3exX3xX22xXdxX651xXdxX3xXbxX1xX4cxXbxX3xX23xX38xX15xXaexX3xXex15a87xX3xX4dxX35xXexX3xX4xX31xX23xX3xX1xX35xX3xX92xX6bexXdxX3xX23xX1xXdxX54xX27xX3xXbxX1xX3cxX23xX22xX3xX43xXdxX684xX23xX22xX3xX23xX1xX120bxX3xX5x1030cxX3xXexX43xXc0xX3xXexX1xX38xX23xX1xX3xX4dxX35xXexX3xX115xX1xX61exX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX4bxX6xX3xX23xX31xX23xX22xX3xX4bxX49xXcbxX4xX3xX92xXc4xX23xX3xX1xX38xX23xX1xX3xX5xXdxX23xX1xX3xX4bxX35xX23xX22xX100xXaxX3xX5bxX2fxX0xX5bxX6dxXdxX92xX2fxX0xX6dxXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6dxX10xX7xX4xX116xX4xX6xXexXdxXa2xX23xXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX390xXa2xX6dxX15xXaxX2fxX9faxX93xX3xXexX1xX9ffxXaexX3xXexX695xXexX3xX4xX651xX3xX4xX4cxX4xX3xX92xX4cxX4xX1xX3xXexX49xXe3exX23xX22xX3xX23xX22xX31xX23xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX115xX1xX61exX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX4xX11fcxX3xX4bxX11ffxX3xX4bxX49xXcbxX4xX3xXbxX1xX4cxX3xX111xX120bxXaexX3xXexX1xX6xX15xX3xX92xX38xXa2xX3xX4bxX333xX3xX5xX38xX3xX23xX1xX121fxX23xX22xX3xX92xX4cxX4xX1xX3xX23xX22xX31xX23xX3xX6dxXdxX3xX4bxX35xX23xX22xX100xX3xX1236xX1xXe3exX3xX22xXdxX651xXdxX3xXbxX1xX4cxXbxX3xX23xX38xX15xXaexX3xXexX124axX3xX4dxX35xXexX3xX4xX31xX23xX3xX1xX35xX3xX92xX6bexXdxX3xX23xX1xXdxX54xX27xX3xXbxX1xX3cxX23xX22xX3xX43xXdxX684xX23xX22xX3xX23xX1xX120bxX3xX5xX1272xX3xXexX43xXc0xX3xXexX1xX38xX23xX1xX3xX4dxX35xXexX3xX115xX1xX61exX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX4bxX6xX3xX23xX31xX23xX22xX3xX4bxX49xXcbxX4xX3xX92xXc4xX23xX3xX1xX38xX23xX1xX3xX5xXdxX23xX1xX3xX4bxX35xX23xX22xX100xX0xX5bxXbxX2fxX0xX5bxX6dxXdxX92xX2fxX0xX6dxXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX10xX6xX43xXaxX2fxX0xX5bxX6dxXdxX92xX2fxX0xX5bxX6dxXdxX92xX2fxX0xX6dxXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXexX10xX4dxX116xX7xX5xXdxX6dxX10xX116xX7xX1xXa2xX126xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX43xX2dxXaxX2fxX0xX6dxXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX111xX5xXa2xX4xX115xX116xXexX1xX27xX4dxX111xX116xX7xX5xXdxX6dxX10xX116xX7xX1xXa2xX126xXaxX2fxX0xXdxX4dxX22xX3xXdxX6dxX9xXaxX92xX23xX10xX116xX7xX5xXdxX6dxX10xX116xXdxX4dxX6xX22xX10xX116xX1dcxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX92xX23xX10xX116xX5xX6xX152xX15xX116xXdxX4dxX6xX22xX10xX3xX5xX6xX152xX15xX5xXa2xX6xX6dxX10xX6dxXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX5bxX5bxXdxX100xX111xX6xXa2xXexX1xX6xX23xX1xX1xXa2xX6xX100xX92xX23xX5bxX23xX10xX126xX7xX5bxX2xX1c9xX142xX142xX5bxX2xXc7xX1cfxX6dxX1d1xX142xX1d3xX1d4xX1cfxX142xXc7xXexX2xX1d1xX1c9xX1c9xX5xX1cfxX100xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX1xX35xX3xX37xX38xXdxX3xX3bxX3cxX23xX3xX3fxXbxX3xXexX43xX44xX23xX3xX23xX1xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX3xX4dxX50xX15xX3xX4dxX54xX4dxX3xX4dxX58xXdxXaxX3xX6dxX6xXexX6xX1exX43xX10xX2bxX10xX43xX10xX23xX4xX10xX1exXdxX6dxX9xXaxX229xX1cfxX2xX229xXc7xX1dcxX1dcxX1dcxXaxX3xX6dxX6xXexX6xX1exX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX5bxX5bxXdxX1exX22xXdxX6xX6dxXdxX23xX1xX100xX92xX23xX10xX4xX6dxX23xX100xX23xX10xXexX5bxX229xX142xX2xX1d3xX5bxX2xX229xX5bxX229xX1cfxX5bxX1c9xX229xX142xX1d3xX116xX1cfxX142xX142xX1cxX142xX100xX26xXbxX22xXaxX3xX6dxX6xXexX6xX1exXa2xX43xXdxX22xXdxX23xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX5bxX5bxXdxX1exX22xXdxX6xX6dxXdxX23xX1xX100xX92xX23xX10xX4xX6dxX23xX100xX23xX10xXexX5bxX229xX142xX2xX1d3xX5bxX2xX229xX5bxX229xX1cfxX5bxX1c9xX229xX142xX1d3xX116xX1cfxX142xX142xX1cxX142xX100xX26xXbxX22xXaxX3xX6dxX6xXexX6xX1exX4xXa2xX4dxXbxXa2xX23xX10xX23xXexX1exX4xX6xXbxXexXdxXa2xX23xX9xXaxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX5bxX2fxX3xX9faxX6bexXdxX3xX4dxXa2xX23xX22xX3xX4dxX27xX3fxX23xX3xX5xX38xX4dxX3xX4dxX54xX4dxX3xX1xX333xX6xX3xX115xX1xX61exX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xXaexX3xXexX43xX44xX23xX3xX23xX1xX38xX3xX4bxX49xXcbxX4xX3xXexX43xX6xX23xX22xX3xXexX43xX33bxX3xX111xX300xX23xX22xX3xX4dxX35xXexX3xX5xX6bexXbxX3xX22xXd2xX3xX7xXd5xXdxX3xX4xX4cxX4xX1xX3xX4bxXdxX337xX27xXaexX3xX27xX15xXaadxX23xX3xX4xX1xX27xX15xXaadxX23xX3xX23xX1xX49xX3xX4dxX35xXexX3xX4bxX4cxX4dxX3xX4dxX50xX15xXaexX3xX22xX333xXbxX3xXbxX1xX44xX23xX3xX1cxX333xX6xX3xX23xX1xX3cxX6xX3xX4bxXdxX3xX7xff13xX3xX115xX1xX61exX3xX4xX674xX23xX22xX3xX4xXb6xX6xX3xX4dxX35xXexX3xX4xX31xX23xX3xX1xX35xX3xXexX43xX27xX15xX54xX23xX3xXexX1xX3fxX23xX22xX100xXaxX3xX5bxX2fxX0xX5bxX6dxXdxX92xX2fxX0xX6dxXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6dxX10xX7xX4xX116xX4xX6xXexXdxXa2xX23xXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX390xXa2xX6dxX15xXaxX2fxX9faxX6bexXdxX3xX4dxXa2xX23xX22xX3xX4dxX27xX3fxX23xX3xX5xX38xX4dxX3xX4dxX54xX4dxX3xX1xX333xX6xX3xX115xX1xX61exX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xXaexX3xXexX43xX44xX23xX3xX23xX1xX38xX3xX4bxX49xXcbxX4xX3xXexX43xX6xX23xX22xX3xXexX43xX33bxX3xX111xX300xX23xX22xX3xX4dxX35xXexX3xX5xX6bexXbxX3xX22xXd2xX3xX7xXd5xXdxX3xX4xX4cxX4xX1xX3xX4bxXdxX337xX27xXaexX3xX27xX15xXaadxX23xX3xX4xX1xX27xX15xXaadxX23xX3xX23xX1xX49xX3xX4dxX35xXexX3xX4bxX4cxX4dxX3xX4dxX50xX15xXaexX3xX22xX333xXbxX3xXbxX1xX44xX23xX3xX1cxX333xX6xX3xX23xX1xX3cxX6xX3xX4bxXdxX3xX7xX1656xX3xX115xX1xX61exX3xX4xX674xX23xX22xX3xX4xXb6xX6xX3xX4dxX35xXexX3xX4xX31xX23xX3xX1xX35xX3xXexX43xX27xX15xX54xX23xX3xXexX1xX3fxX23xX22xX100xX0xX5bxXbxX2fxX0xX5bxX6dxXdxX92xX2fxX0xX6dxXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX10xX6xX43xXaxX2fxX0xX5bxX6dxXdxX92xX2fxX0xX5bxX6dxXdxX92xX2fxX0xX6dxXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXexX10xX4dxX116xX7xX5xXdxX6dxX10xX116xX7xX1xXa2xX126xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX43xX2dxXaxX2fxX0xX6dxXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX111xX5xXa2xX4xX115xX116xXexX1xX27xX4dxX111xX116xX7xX5xXdxX6dxX10xX116xX7xX1xXa2xX126xXaxX2fxX0xXdxX4dxX22xX3xXdxX6dxX9xXaxX92xX23xX10xX116xX7xX5xXdxX6dxX10xX116xXdxX4dxX6xX22xX10xX116xX1cfxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX92xX23xX10xX116xX5xX6xX152xX15xX116xXdxX4dxX6xX22xX10xX3xX5xX6xX152xX15xX5xXa2xX6xX6dxX10xX6dxXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX5bxX5bxXdxX100xX111xX6xXa2xXexX1xX6xX23xX1xX1xXa2xX6xX100xX92xX23xX5bxX23xX10xX126xX7xX5bxX2xX1c9xX142xX142xX5bxX2xXc7xX1cfxX6dxX1d1xX142xX1d3xX1d4xX1cfxX142xXc7xXexX1d4xX1cfxX1d4xX1c9xX5xXc7xX100xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX1xX35xX3xX37xX38xXdxX3xX3bxX3cxX23xX3xX3fxXbxX3xXexX43xX44xX23xX3xX23xX1xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX3xX4dxX50xX15xX3xX4dxX54xX4dxX3xX4dxX58xXdxXaxX3xX6dxX6xXexX6xX1exX43xX10xX2bxX10xX43xX10xX23xX4xX10xX1exXdxX6dxX9xXaxX229xX1cfxX2xX229xXc7xX1dcxX1dcxX1cfxXaxX3xX6dxX6xXexX6xX1exX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX5bxX5bxXdxX1exX22xXdxX6xX6dxXdxX23xX1xX100xX92xX23xX10xX4xX6dxX23xX100xX23xX10xXexX5bxX229xX142xX2xX1d3xX5bxX2xX229xX5bxX229xX1cfxX5bxX1c9xX2xX2xXc7xX116xX1cfxX1d3xX142xX1cxX142xX100xX26xXbxX22xXaxX3xX6dxX6xXexX6xX1exXa2xX43xXdxX22xXdxX23xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX5bxX5bxXdxX1exX22xXdxX6xX6dxXdxX23xX1xX100xX92xX23xX10xX4xX6dxX23xX100xX23xX10xXexX5bxX229xX142xX2xX1d3xX5bxX2xX229xX5bxX229xX1cfxX5bxX1c9xX2xX2xXc7xX116xX1cfxX1d3xX142xX1cxX142xX100xX26xXbxX22xXaxX3xX6dxX6xXexX6xX1exX4xXa2xX4dxXbxXa2xX23xX10xX23xXexX1exX4xX6xXbxXexXdxXa2xX23xX9xXaxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX5bxX2fxX3xX37xX6xX27xX3xX1dcxX3xXexX1xX4cxX23xX22xX3xXexX1xXdxX3xX4xX61exX23xX22xXaexX3xXexX124axX3xX4xX31xX23xX3xX1xX35xX3xX111xX38xX23xX3xX22xXdxX6xXa2xX3xXexX1xX61exXaexX3xX4xX1xXb6xX3xX23xX1xX38xX3xX4bxX11ffxX3xX4xX333xX3xX4dxX35xXexX3xXexXe8bxX3xX695xX4dxX3xX43xX695xXexX3xX4bxX691xX4xX3xX111xXdxX337xXexX3xX111xX300xX23xX22xX3xX22xXd2xXaexX3xX92xX124axX6xX3xX695xX4dxX3xX4xXa3dxX23xX22xX3xX92xX124axX6xX3xX4dxX4cxXexX3xX4dxX1272xX100xXaxX3xX5bxX2fxX0xX5bxX6dxXdxX92xX2fxX0xX6dxXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6dxX10xX7xX4xX116xX4xX6xXexXdxXa2xX23xXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX390xXa2xX6dxX15xXaxX2fxX37xX6xX27xX3xX1dcxX3xXexX1xX4cxX23xX22xX3xXexX1xXdxX3xX4xX61exX23xX22xXaexX3xXexX124axX3xX4xX31xX23xX3xX1xX35xX3xX111xX38xX23xX3xX22xXdxX6xXa2xX3xXexX1xX61exXaexX3xX4xX1xXb6xX3xX23xX1xX38xX3xX4bxX11ffxX3xX4xX333xX3xX4dxX35xXexX3xXexXe8bxX3xX695xX4dxX3xX43xX695xXexX3xX4bxX691xX4xX3xX111xXdxX337xXexX3xX111xX300xX23xX22xX3xX22xXd2xXaexX3xX92xX124axX6xX3xX695xX4dxX3xX4xXa3dxX23xX22xX3xX92xX124axX6xX3xX4dxX4cxXexX3xX4dxX1272xX100xX0xX5bxXbxX2fxX0xX5bxX6dxXdxX92xX2fxX0xX6dxXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX10xX6xX43xXaxX2fxX0xX5bxX6dxXdxX92xX2fxX0xX5bxX6dxXdxX92xX2fxX0xX6dxXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXexX10xX4dxX116xX7xX5xXdxX6dxX10xX116xX7xX1xXa2xX126xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX43xX2dxXaxX2fxX0xX6dxXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX111xX5xXa2xX4xX115xX116xXexX1xX27xX4dxX111xX116xX7xX5xXdxX6dxX10xX116xX7xX1xXa2xX126xXaxX2fxX0xXdxX4dxX22xX3xXdxX6dxX9xXaxX92xX23xX10xX116xX7xX5xXdxX6dxX10xX116xXdxX4dxX6xX22xX10xX116xXc7xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX92xX23xX10xX116xX5xX6xX152xX15xX116xXdxX4dxX6xX22xX10xX3xX5xX6xX152xX15xX5xXa2xX6xX6dxX10xX6dxXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX5bxX5bxXdxX100xX111xX6xXa2xXexX1xX6xX23xX1xX1xXa2xX6xX100xX92xX23xX5bxX23xX10xX126xX7xX5bxX2xX1c9xX142xX142xX5bxX2xXc7xX1cfxX6dxX1d1xX142xX1d3xX1d4xX1cfxX142xXc7xXexX229xX1d1xX1dcxX1d4xX5xX1d3xX100xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX1xX35xX3xX37xX38xXdxX3xX3bxX3cxX23xX3xX3fxXbxX3xXexX43xX44xX23xX3xX23xX1xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX3xX4dxX50xX15xX3xX4dxX54xX4dxX3xX4dxX58xXdxXaxX3xX6dxX6xXexX6xX1exX43xX10xX2bxX10xX43xX10xX23xX4xX10xX1exXdxX6dxX9xXaxX229xX1cfxX2xX229xXc7xX1dcxX1dcxXc7xXaxX3xX6dxX6xXexX6xX1exX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX5bxX5bxXdxX1exX22xXdxX6xX6dxXdxX23xX1xX100xX92xX23xX10xX4xX6dxX23xX100xX23xX10xXexX5bxX229xX142xX2xX1d3xX5bxX2xX229xX5bxX229xX1cfxX5bxX1c9xX2xXc7xX2xX1exX2xX1dcxX1d4xX1dcxXc7xX1c9xX1c9xX1d4xX2xX229xX116xX1cfxX1d3xX142xX1cxX142xX100xX26xXbxX22xXaxX3xX6dxX6xXexX6xX1exXa2xX43xXdxX22xXdxX23xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX5bxX5bxXdxX1exX22xXdxX6xX6dxXdxX23xX1xX100xX92xX23xX10xX4xX6dxX23xX100xX23xX10xXexX5bxX229xX142xX2xX1d3xX5bxX2xX229xX5bxX229xX1cfxX5bxX1c9xX2xXc7xX2xX1exX2xX1dcxX1d4xX1dcxXc7xX1c9xX1c9xX1d4xX2xX229xX116xX1cfxX1d3xX142xX1cxX142xX100xX26xXbxX22xXaxX3xX6dxX6xXexX6xX1exX4xXa2xX4dxXbxXa2xX23xX10xX23xXexX1exX4xX6xXbxXexXdxXa2xX23xX9xXaxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX5bxX2fxX3xXcxXe8bxX23xX22xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX33bxX3xX4xX1xXa2xX3xX92xXdxX337xX4xX3xX1xXa2xX38xX23xX3xXexX1xXdxX337xX23xX3xX43xXe31xXdxX3xX92xX38xXa2xX3xX115xX1xXa2xX651xX23xX22xX3xX2xXaexX229xX3xX1exX3xX2xXaexX1dcxX3xXex14cbcxX100xX3xdb5bxXdxX684xX23xX22xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX33bxX3xXexX1xXdxX3xX4xX61exX23xX22xX3xX22xXd2xX3xX5xX38xX3xX1c9xX142xX142xX3xXexX43xXdxX337xX27xXaexX3xX22xX58xX4xX1xX3xX4xX1xXa2xX3xX7xX38xX23xX3xX92xX38xX3xXexX49xXe3exX23xX22xX3xX5xX38xX3xX2xX142xX142xX3xXexX43xXdxX337xX27xXaexX3xXexX1xXdxX9ffxXexX3xX111xX608xX3xX23xX35xXdxX3xXexX1xX695xXexX3xX2xX142xX142xX3xXexX43xXdxX337xX27xXaexX3xXexX1xXdxX9ffxXexX3xX111xX608xX3xX92xX337xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1d4xX142xX3xXexX43xXdxX337xX27xX100xX3xX30xX4cxX4xX3xXexX1xXdxX9ffxXexX3xX111xX608xX3xX115xX1xX4cxX4xX3xX23xX1xX49xX3xXexXb6xX3xX5xX58xX23xX1xXaexX3xX111xX9ffxXbxXaexX3xX4dxX4cxX15xX3xX1xXa3dxXexXaexX3xX5xX3cxX3xX92xXdxX3xX7xX333xX23xX22xXaexX3xX5xX3cxX3xX23xX49xX6bexX23xX22xX3xX4bxX49xXcbxX4xX3xX4xX1xXb6xX3xX23xX1xX38xX3xX4dxX27xX6xX3xX7xXab0xX4dxX3xX43xXdxX684xX23xX22xX100xXaxX3xX5bxX2fxX0xX5bxX6dxXdxX92xX2fxX0xX6dxXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6dxX10xX7xX4xX116xX4xX6xXexXdxXa2xX23xXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX390xXa2xX6dxX15xXaxX2fxXcxXe8bxX23xX22xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX33bxX3xX4xX1xXa2xX3xX92xXdxX337xX4xX3xX1xXa2xX38xX23xX3xXexX1xXdxX337xX23xX3xX43xXe31xXdxX3xX92xX38xXa2xX3xX115xX1xXa2xX651xX23xX22xX3xX2xXaexX229xX3xX1exX3xX2xXaexX1dcxX3xXexX1cd3xX100xX3xX1cd6xXdxX684xX23xX22xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX33bxX3xXexX1xXdxX3xX4xX61exX23xX22xX3xX22xXd2xX3xX5xX38xX3xX1c9xX142xX142xX3xXexX43xXdxX337xX27xXaexX3xX22xX58xX4xX1xX3xX4xX1xXa2xX3xX7xX38xX23xX3xX92xX38xX3xXexX49xXe3exX23xX22xX3xX5xX38xX3xX2xX142xX142xX3xXexX43xXdxX337xX27xXaexX3xXexX1xXdxX9ffxXexX3xX111xX608xX3xX23xX35xXdxX3xXexX1xX695xXexX3xX2xX142xX142xX3xXexX43xXdxX337xX27xXaexX3xXexX1xXdxX9ffxXexX3xX111xX608xX3xX92xX337xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1d4xX142xX3xXexX43xXdxX337xX27xX100xX3xX30xX4cxX4xX3xXexX1xXdxX9ffxXexX3xX111xX608xX3xX115xX1xX4cxX4xX3xX23xX1xX49xX3xXexXb6xX3xX5xX58xX23xX1xXaexX3xX111xX9ffxXbxXaexX3xX4dxX4cxX15xX3xX1xXa3dxXexXaexX3xX5xX3cxX3xX92xXdxX3xX7xX333xX23xX22xXaexX3xX5xX3cxX3xX23xX49xX6bexX23xX22xX3xX4bxX49xXcbxX4xX3xX4xX1xXb6xX3xX23xX1xX38xX3xX4dxX27xX6xX3xX7xXab0xX4dxX3xX43xXdxX684xX23xX22xX100xX0xX5bxXbxX2fxX0xX5bxX6dxXdxX92xX2fxX0xX6dxXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX10xX6xX43xXaxX2fxX0xX5bxX6dxXdxX92xX2fxX0xX5bxX6dxXdxX92xX2fxX0xX6dxXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXexX10xX4dxX116xX7xX5xXdxX6dxX10xX116xX7xX1xXa2xX126xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX6dxXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX111xX5xXa2xX4xX115xX116xXexX1xX27xX4dxX111xX116xX7xX5xXdxX6dxX10xX116xX7xX1xXa2xX126xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX43xX2dxXaxX2fxX0xXdxX4dxX22xX3xXdxX6dxX9xXaxX92xX23xX10xX116xX7xX5xXdxX6dxX10xX116xXdxX4dxX6xX22xX10xX116xX1d3xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX92xX23xX10xX116xX5xX6xX152xX15xX116xXdxX4dxX6xX22xX10xX3xX5xX6xX152xX15xX5xXa2xX6xX6dxX10xX6dxXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX5bxX5bxXdxX100xX111xX6xXa2xXexX1xX6xX23xX1xX1xXa2xX6xX100xX92xX23xX5bxX23xX10xX126xX7xX5bxX2xX1c9xX142xX142xX5bxX2xXc7xX1cfxX6dxX1d1xX142xX1d3xX1d4xX1cfxX142xXc7xXexX1cfxX1dcxX1d4xX142xX5xX1c9xX100xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX1xX35xX3xX37xX38xXdxX3xX3bxX3cxX23xX3xX3fxXbxX3xXexX43xX44xX23xX3xX23xX1xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX3xX4dxX50xX15xX3xX4dxX54xX4dxX3xX4dxX58xXdxXaxX3xX6dxX6xXexX6xX1exX43xX10xX2bxX10xX43xX10xX23xX4xX10xX1exXdxX6dxX9xXaxX229xX1cfxX2xX229xXc7xX1dcxX1dcxX1d3xXaxX3xX6dxX6xXexX6xX1exX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX5bxX5bxXdxX1exX22xXdxX6xX6dxXdxX23xX1xX100xX92xX23xX10xX4xX6dxX23xX100xX23xX10xXexX5bxX229xX142xX2xX1d3xX5bxX2xX229xX5bxX229xX1cfxX5bxX1c9xX229xX1d3xXc7xX1exX2xX1dcxX1d4xX1dcxXc7xX1c9xX1c9xX1cfxX142xX1d4xX116xX1cfxX1d3xX142xX1cxX142xX100xX26xXbxX22xXaxX3xX6dxX6xXexX6xX1exXa2xX43xXdxX22xXdxX23xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX5bxX5bxXdxX1exX22xXdxX6xX6dxXdxX23xX1xX100xX92xX23xX10xX4xX6dxX23xX100xX23xX10xXexX5bxX229xX142xX2xX1d3xX5bxX2xX229xX5bxX229xX1cfxX5bxX1c9xX229xX1d3xXc7xX1exX2xX1dcxX1d4xX1dcxXc7xX1c9xX1c9xX1cfxX142xX1d4xX116xX1cfxX1d3xX142xX1cxX142xX100xX26xXbxX22xXaxX3xX6dxX6xXexX6xX1exX4xXa2xX4dxXbxXa2xX23xX10xX23xXexX1exX4xX6xXbxXexXdxXa2xX23xX9xXaxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX5bxX2fxX3xX1236xX1xXe3exX3xXexX1xXdxX9ffxXexX3xX115xX9ffxX3xX23xX38xX15xXaexX3xX4xX31xX23xX3xX1xX35xX3xX4bxX6xX23xX22xX3xX4bxX49xXcbxX4xX3xX4bxX49xX6xX3xX92xX38xXa2xX3xX6dxX6xX23xX1xX3xX7xX4cxX4xX1xX3xX4bxX54xX3xX4xf2f1xX3xX4xX1xXa2xX3xX1xX58xX23xX22xX3xX4dx100c7xX4xX3xX1236xX35xXdxX3xXexX1xX695xXexX3xX4xXb6xX6xX3xX23xX31xX4dxX3xXexX1xX27xX35xX4xX3xX1xX337xX3xXexX1xX3fxX23xX22xX3xX22xXdxX651xXdxX3xXexX1xX49xXc0xX23xX22xX3xX628xX7xX1xX27xXdxX3xX628xX126xX6xX43xX6dxX7xX3xX229xX142xX2xX1d3xXaexX3xX6dxXa2xX3xX6axX35xXdxX3xXa4xX27xX15xX3xX1xXa2xX58xX4xX1xX3xX92xX38xX3xXbxX1xX4cxXexX3xXexX43xXdxXaadxX23xX3xX4bxX61exX3xXexX1xX608xX3xX9faxXdxX337xXexX3xX1236xX6xX4dxX3xX111xX651xXa2xX3xXexX43xXcbxX100xXaxX3xX5bxX2fxX0xX5bxX6dxXdxX92xX2fxX0xX6dxXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6dxX10xX7xX4xX116xX4xX6xXexXdxXa2xX23xXaxX2fxX0xXbxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX43xX2dxXaxX2fxX1236xX1xXe3exX3xXexX1xXdxX9ffxXexX3xX115xX9ffxX3xX23xX38xX15xXaexX3xX4xX31xX23xX3xX1xX35xX3xX4bxX6xX23xX22xX3xX4bxX49xXcbxX4xX3xX4bxX49xX6xX3xX92xX38xXa2xX3xX6dxX6xX23xX1xX3xX7xX4cxX4xX1xX3xX4bxX54xX3xX4xX2176xX3xX4xX1xXa2xX3xX1xX58xX23xX22xX3xX4dxX2182xX4xX3xX1236xX35xXdxX3xXexX1xX695xXexX3xX4xXb6xX6xX3xX23xX31xX4dxX3xXexX1xX27xX35xX4xX3xX1xX337xX3xXexX1xX3fxX23xX22xX3xX22xXdxX651xXdxX3xXexX1xX49xXc0xX23xX22xX3xX628xX7xX1xX27xXdxX3xX628xX126xX6xX43xX6dxX7xX3xX229xX142xX2xX1d3xXaexX3xX6dxXa2xX3xX6axX35xXdxX3xXa4xX27xX15xX3xX1xXa2xX58xX4xX1xX3xX92xX38xX3xXbxX1xX4cxXexX3xXexX43xXdxXaadxX23xX3xX4bxX61exX3xXexX1xX608xX3xX9faxXdxX337xXexX3xX1236xX6xX4dxX3xX111xX651xXa2xX3xXexX43xXcbxX100xX0xX5bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX628xX27xXexX1xXa2xX43xXaxX2fxXcxX1xX10xXa2xX3xde2dxXdxX10xX23xXexX43xX27xX4xd399xX23xX1xX6xX6dxX10xXbxX0xX5bxXbxX2fxX0xX5bxX6dxXdxX92xX2fxX0xX5bxX6dxXdxX92xX2f
Theo Kientruc&Nhadep