Hội thảo “Thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp từ rác thải nhựa - Vì một tương lai xanh” và Trại sáng kiến “Hành động nhỏ - thay đổi lớn”
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 10-4, Trường Đại học Hồng Đức tổ chức Hội thảo “Thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp từ rác thải nhựa - Vì một tương lai xanh” và Trại sáng kiến “Hành động nhỏ - thay đổi lớn”.
e6b5xfcb5xee37x15956x13180xf6a3xff4bx130fex12686xX7x15022x11a70xfa38xf708x137b3x11466xX5x14f42xXax13f0bxX0xX7xXex130c8xe865x11284x152d2xX12xf048x123c5xXdxX3xXexX1x11473xX17xX3xfc7exXcxX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxf471xX18xX3xX7x121fexX18xX19xX3xXex16152xX17x11438xX3xfcdfxX1x133d5xXdxX3xX18xX19xX1xXdxea83xXbxX3xXex11313xX3xX16xX31xX4xX3xXexX1xX21xXdxX3xX18xX1x13906xX6xX3x111c0xX3x11e61x12b6dxX3x15a26xX1cxXexX3xXex16374x13c21xX18xX19xX3xX5xX6xXdxX3x11c5cxX6xX18xX1x14106xX3x136afx1060cxX3xXcxX16xX36xXdxX3xX7xX31xX18xX19xX3xX3axXdxf2b1xX18xX3xX24xX1bxX71xX18xX1xX3x12f62xX1cxX18xX19xX3xX18xX1x11291xX3xX57xX3xXexX1xX6xf7f2xX3xX88x1269fxXdxX3xX5x13ef7xX18xX6exX0x14757xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXa1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6x1247cxXaxX12x12ecexX31xX18xX19xX3xX2x113f2xX57x12051xX38xX3xXcxX16xX61x10628xX18xX19xX3x1421fxX36xXdxX3xX1x108d4xX4xX3xX1bx10784xX18xX19xX3xXd1xf972xX4xX3xXexX99xX3xX4xX1xXdfxX4xX3xX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX21xX17xX3xX24xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX2dxX18xX3xX7xX31xX18xX19xX3xXexX36xX17xX38xX3xX3axX1xX3cxXdxX3xX18xX19xX1xXdxX43xXbxX3xXexX47xX3xX16xX31xX4xX3xXexX1xX21xXdxX3xX18xX1xX54xX6xX3xX57xX3xX59xX5axX3xX5cxX1cxXexX3xXexX61xX62xX18xX19xX3xX5xX6xXdxX3xX6axX6xX18xX1xX6exX3xX70xX71xX3xXcxX16xX36xXdxX3xX7xX31xX18xX19xX3xX3axXdxX7fxX18xX3xX24xX1bxX71xX18xX1xX3xX88xX1cxX18xX19xX3xX18xX1xX8fxX3xX57xX3xXexX1xX6xX96xX3xX88xX99xXdxX3xX5xX9dxX18xX6ex162bexX0xXa1xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13359xX17xXbcxX96xXaxX12xX0xXdxX5cxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbcxXexX1x150e7xX5cx11c84xX3xXdxf4e0xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX96xX5xX10xX9xXax1498cxXdxXbcxXexX1x1479fxX3x108c2xXc5xXc5xXbxX6ax10625xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1adxX3xfc06x13561xX1bfxXbxX6axX1b4xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxXa1xXa1xXdxX16fxX196xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX16fxX70xX18xXa1xX18xX10xX1a8xX7xXa1x11986xX2xX2xXc7xXa1xX2x16618xX1afxXbcxX1e9xXc5xX1afxXc7xXc7xX1e3xX1bfxXexXc7xf031xX1f5xX1e9x11e11xX5xXc5xX16fx1202fxXbxX19x12e30xX16xX9xX1f8xXc7xX1e9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX21xX17xX3xX24xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX2dxX18xX3xX7xX31xX18xX19xX3xXexX36xX17xX38xX3xX3axX1xX3cxXdxX3xX18xX19xX1xXdxX43xXbxX3xXexX47xX3xX16xX31xX4xX3xXexX1xX21xXdxX3xX18xX1xX54xX6xX3xX57xX3xX59xX5axX3xX5cxX1cxXexX3xXexX61xX62xX18xX19xX3xX5xX6xXdxX3xX6axX6xX18xX1xX6exX3xX70xX71xX3xXcxX16xX36xXdxX3xX7xX31xX18xX19xX3xX3axXdxX7fxX18xX3xX24xX1bxX71xX18xX1xX3xX88xX1cxX18xX19xX3xX18xX1xX8fxX3xX57xX3xXexX1xX6xX96xX3xX88xX99xXdxX3xX5xX9dxX18xX6exXaxX3xX1a8xXdxXbcxXexX1xX9xXaxX1afxXc5xXc5xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1bexX1bfxX1bfxXaxX3xXa1xX12xX0xXa1xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX199xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX17xX71xX18xX3xX4xX21xX18xX1xX3xX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX21xX17xX3xX24xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX2dxX18xX3xX7xX31xX18xX19xX3xXexX36xX17xX38xX3xX3axX1xX3cxXdxX3xX18xX19xX1xXdxX43xXbxX3xXexX47xX3xX16xX31xX4xX3xXexX1xX21xXdxX3xX18xX1xX54xX6xX3xX57xX3xX59xX5axX3xX5cxX1cxXexX3xXexX61xX62xX18xX19xX3xX5xX6xXdxX3xX6axX6xX18xX1xX6exX0xXa1xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX17xXbcxX96xXaxX12xXcxX1xX6xX5cxX3xXbcxX54xX3xX1xX1cxXdxX3xXexX1xX21xX17xX3xX70xX71xX3xXexX16xX36xXdxX3xX7xX31xX18xX19xX3xX3axXdxX2dxX18xX3xX4x1576axX3xX88xX36xXdxX3xXbcxXdxX43xX18xX3xXd1xX36xXdxX3xX7xXdfxX3x12796xX194xX31xX18xX3xX1bxX17xX6xX3x1544bx124e2xX3xXexX36xXdxX3xX59xXdxX43xXexX3x1072exX6xX5cxX38xX3xXcx1410cxX18xX1xX3xX88xX17xX71xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX35dxX6xX38xX3xXcxX16xX194xX18xX19xX3xXexe84dxX5cxX3xXbxX1xX31xXexX3xXexX16xXdx1532fxX18xX3xX6axX6xX18xX1xX3x15438xX3x15e6fxX16xX10xX10xX18xX1xX194xX196xX38xX3xX4xX31xX4xX3xX4xX1x107c4xX3xXbcxX54xX3xX31xX18xX3xX3axX1xX3cxXdxX3xX18xX19xX1xXdxX43xXbxX3xXexX47xX3xX16xX31xX4xX3xXexX1xX21xXdxX3xX18xX1xX54xX6xX3xX4x140a6xX18xX19xX3xX4xX31xX18xX3xX196xX1cxX38xX3xX19xXdxX21xX18xX19xX3xX70xXdxX2dxX18xX3xX70xX71xX3xX1e3xX1bexXc5xX3xX10xX5cxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX70xXdxX2dxX18xX3xX4xX3caxX6xX3xXcxX16xX61xXcdxX18xX19xX3xXd1xX36xXdxX3xX1xXd6xX4xX3xX1bxXdaxX18xX19xX3xXd1xXdfxX4xX16fxX0xXa1xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX17xXbcxX96xXaxX12xX0xXdxX5cxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX199xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX96xX5xX10xX9xXaxX1a8xXdxXbcxXexX1xX1adxX3xX1afxXc5xXc5xXbxX6axX1b4xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1adxX3xX1bexX1bfxX1bfxXbxX6axX1b4xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxXa1xXa1xXdxX16fxX196xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX16fxX70xX18xXa1xX18xX10xX1a8xX7xXa1xX1e3xX2xX2xXc7xXa1xX2xX1e9xX1afxXbcxX1e9xXc5xX1afxXc7xXc7xX1bfxX1bexXexX1e9xX1f5xX1e9xX1bfxX1bfxX5xXc5xX16fxX1fcxXbxX19xX1ffxX16xX9xX2xX1e3xXc5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX21xX17xX3xX24xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX2dxX18xX3xX7xX31xX18xX19xX3xXexX36xX17xX38xX3xX3axX1xX3cxXdxX3xX18xX19xX1xXdxX43xXbxX3xXexX47xX3xX16xX31xX4xX3xXexX1xX21xXdxX3xX18xX1xX54xX6xX3xX57xX3xX59xX5axX3xX5cxX1cxXexX3xXexX61xX62xX18xX19xX3xX5xX6xXdxX3xX6axX6xX18xX1xX6exX3xX70xX71xX3xXcxX16xX36xXdxX3xX7xX31xX18xX19xX3xX3axXdxX7fxX18xX3xX24xX1bxX71xX18xX1xX3xX88xX1cxX18xX19xX3xX18xX1xX8fxX3xX57xX3xXexX1xX6xX96xX3xX88xX99xXdxX3xX5xX9dxX18xX6exXaxX3xX1a8xXdxXbcxXexX1xX9xXaxX1afxXc5xXc5xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1bexX1bfxX1bfxXaxX3xXa1xX12xX0xXa1xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX199xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXd1xX36xXdxX3xXbcxXdxX43xX18xX3xX5x10b3fxX18xX1xX3xX88xX36xX17xX3xXcxX16xX61xXcdxX18xX19xX3xXd1xX36xXdxX3xX1xXd6xX4xX3xX1bxXdaxX18xX19xX3xXd1xXdfxX4xX3xXbxX1xX31xXexX3xX196xXdxX3b0xX194xX3xX3axX1xX6xXdxX3xX5cxX36xX4xX0xXa1xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX17xXbcxX96xXaxX12xX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX21xX17xX3xX24xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX2dxX18xX3xX7xX31xX18xX19xX3xXexX36xX17xX38xX3xX3axX1xX3cxXdxX3xX18xX19xX1xXdxX43xXbxX3xXexX47xX3xX16xX31xX4xX3xXexX1xX21xXdxX3xX18xX1xX54xX6xX3xX57xX3xX59xX5axX3xX5cxX1cxXexX3xXexX61xX62xX18xX19xX3xX5xX6xXdxX3xX6axX6xX18xX1xX6exX3xX70xX71xX3xXcxX16xX36xXdxX3xX7xX31xX18xX19xX3xX3axXdxX7fxX18xX3xX24xX1bxX71xX18xX1xX3xX88xX1cxX18xX19xX3xX18xX1xX8fxX3xX57xX3xXexX1xX6xX96xX3xX88xX99xXdxX3xX5xX9dxX18xX6exX3xX88xX61x13425xX4xX3xX6axX10xX5cxX3xX5xX71xX3xXbcxXdx1612fxX18xX3xX88xX71xX18xX3xX16x136c2xXexX3xXexX1xXdxX7fxXexX3xXexX1xX54xX4xX38xX3xX196xX99xX3x10c7dxX4xX1xX3xX88xX3b0xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX70xXdxX2dxX18xX3xX196xXdxX7fxXexX3xX70xX71xX3xX36fxX194xX6xX18xX3xXexX3a5xX5cxX3xX88xX7fxX18xX3xX18xX1x10349xX18xX19xX3xX70xX673xX18xX3xX88x10112xX3xX5cx10290xXdxX3xXexX16xX61xXcdxX18xX19xX38xX3xX88xf427xX4xX3xX196xXdxX43xXexX3xX5xX71xX3xX70xX673xX18xX3xX88xX6b6xX3xX16xX31xX4xX3xXexX1xX21xXdxX3xX18xX1xX54xX6xX16fxX3xXd1xX3a5xX96xX3xX4x10966xX18xX19xX3xX5xX71xX3xXbcx1247exXbxX3xX88xX3b0xX3xX4xX31xX4xX3xX10xX5cxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX70xXdxX2dxX18xX3xX88xX61xX65fxX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x15ecaxX38xX3xXexX16xX6xX17xX3xX88xX99xXdxX3xX18xX1xf6e8xX5cxX3xX3axX1xX62xXdxX3xXbcx11e55xX96xX3xX18xX1xX6adxX18xX19xX3xX7xX31xX18xX19xX3xX3axXdxX7fxX18xX38xX3xX19xXdxX21xXdxX3xXbxX1xX31xXbxX3xX7xX31xX18xX19xX3xXexX36xX17xX3xX18xX1xX723xX5cxX3xX19xXdxX21xX5cxX3xXexX1xXdxX3b0xX194xX38xX3xX4xX1xX673xX5cxX3xXbcxXdfxXexX3xX70xX71xX3xXexX31xXdxX3xX7x14671xX3xXbcxe77bxX18xX19xX3xX16xX31xX4xX3xXexX1xX21xXdxX3xX18xX1xX54xX6xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX194xX1cxX4xX3xX7x15ea9xX18xX19xX3xX1xX71xX18xX19xX3xX18xX19xX71xX96xX16fxX0xXa1xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX17xXbcxX96xXaxX12xX0xXdxX5cxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX199xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX96xX5xX10xX9xXaxX1a8xXdxXbcxXexX1xX1adxX3xX1afxXc5xXc5xXbxX6axX1b4xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1adxX3xX1bexX1bfxX1bfxXbxX6axX1b4xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxXa1xXa1xXdxX16fxX196xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX16fxX70xX18xXa1xX18xX10xX1a8xX7xXa1xX1e3xX2xX2xXc7xXa1xX2xX1e9xX1afxXbcxX1e9xXc5xX1afxXc7xXc7xX1bexX2xXexX2xX2xXc5xXc7xX1f5xX5xXc5xX16fxX1fcxXbxX19xX1ffxX16xX9xXc7xXc5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX21xX17xX3xX24xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX2dxX18xX3xX7xX31xX18xX19xX3xXexX36xX17xX38xX3xX3axX1xX3cxXdxX3xX18xX19xX1xXdxX43xXbxX3xXexX47xX3xX16xX31xX4xX3xXexX1xX21xXdxX3xX18xX1xX54xX6xX3xX57xX3xX59xX5axX3xX5cxX1cxXexX3xXexX61xX62xX18xX19xX3xX5xX6xXdxX3xX6axX6xX18xX1xX6exX3xX70xX71xX3xXcxX16xX36xXdxX3xX7xX31xX18xX19xX3xX3axXdxX7fxX18xX3xX24xX1bxX71xX18xX1xX3xX88xX1cxX18xX19xX3xX18xX1xX8fxX3xX57xX3xXexX1xX6xX96xX3xX88xX99xXdxX3xX5xX9dxX18xX6exXaxX3xX1a8xXdxXbcxXexX1xX9xXaxX1afxXc5xXc5xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1bexX1bfxX1bfxXaxX3xXa1xX12xX0xXa1xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX199xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXd1xX36xXdxX3xXbcxXdxX43xX18xX3xXd1xX36xXdxX3xX7xXdfxX3xX36fxX194xX31xX18xX3x10152x15b43xX3xXexX36xXdxX3xX59xXdxX43xXexX3xX384xX6xX5cxX3xXbxX1xX31xXexX3xX196xXdxX3b0xX194xX3xXexX36xXdxX3xX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX21xX17xX0xXa1xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX17xXbcxX96xXaxX12xX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX21xX17xX3xX88xX590xX3xXexX72cxXbxX3xXexX16xX194xX18xX19xX3xXexX1xX21xX17xX3xX5xX194xX72cxX18xX38xX3xXexX16xX6xX17xX3xX88xX99xXdxX3xX4xX31xX4xX3xX18xX1cxXdxX3xXbcxX194xX18xX19xX3xXexX16xXd6xX18xX19xX3xXexX3a5xX5cxX3xX18xX1xX61xX1adxX3xX59xX673xX18xX3xX88xX6b6xX3xX16xX31xX4xX3xXexX1xX21xXdxX3xX18xX1xX54xX6xX3xX70xX9dxXdxX3xX5cxX6b9xXdxX3xXexX16xX61xXcdxX18xX19xX3xX1xXdxX43xX18xX3xX18xX6xX96xX1b4xX3xX19xXdxX21xXdxX3xXbxX1xX31xXbxX3xX4xX1cxX18xX19xX3xX88xXdaxX18xX19xX3xX70xX9dxXdxX3xX70xXdxX43xX4xX3xX19xXdxX21xX5cxX3xXexX1xXdxX3b0xX194xX38xX3xXexX31xXdxX3xX7xX775xX3xXbcxX778xX18xX19xX38xX3xXexX31xXdxX3xX4xX1xX7fxX3xX16xX31xX4xX3xXexX1xX21xXdxX3xX18xX1xX54xX6xX1b4xX3xX7xX31xX18xX19xX3xX3axXdxX7fxX18xX3xX4xX3caxX6xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX2dxX18xX3xX70xX6b6xX3xX19xXdxX21xX5cxX3xXexX1xXdxX3b0xX194xX3xX16xX31xX4xX3xXexX1xX21xXdxX3xX70xX71xX3xX19xXdxX21xX5cxX3xXexX1xXdxX3b0xX194xX3xX6b9xX3xX18xX1xXdxX66bxX5cxX3xX18xX1xX54xX6xX1b4xX3xXexX16xXdxX3b0xX18xX3xX5xX590xX5cxX3xX4xX31xX4xX3xX7xX21xX18xX3xXbxX1x15a00xX5cxX3xXexX31xXdxX3xX4xX1xX7fxX38xX3xXexX31xXdxX3xX7xX775xX3xXbcxX778xX18xX19xX38xX3xX7xX21xX18xX3xXbxX1xXa63xX5cxX3xXexX1xX3a5xX18xX3xXexX1xXdxX43xX18xX3xX70xX9dxXdxX3xX5cxX6b9xXdxX3xXexX16xX61xXcdxX18xX19xX1b4xX3xX19xXdxX9dxXdxX3xXexX1xXdxX43xX194xX3xXbcxX54xX3xX31xX18xX3xX24xX378xX1xX3cxXdxX3xX18xX19xX1xXdxX43xXbxX3xXexX47xX3xX16xX31xX4xX3xXexX1xX21xXdxX3xX18xX1xX54xX6xX3xX1bxX71xX18xX1xX3xX88xX1cxX18xX19xX3xX18xX1xX8fxX3xX57xX3xXexX1xX6xX96xX3xX88xX99xXdxX3xX5xX9dxX18xX6exX16fxX0xXa1xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX17xXbcxX96xXaxX12xX0xXdxX5cxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX199xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX96xX5xX10xX9xXaxX1a8xXdxXbcxXexX1xX1adxX3xX1afxXc5xXc5xXbxX6axX1b4xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1adxX3xX1bexX1afxX1f8xXbxX6axX1b4xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxXa1xXa1xXdxX16fxX196xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX16fxX70xX18xXa1xX18xX10xX1a8xX7xXa1xX1e3xX2xX2xXc7xXa1xX2xX1e9xX1afxXbcxX1e9xXc5xX1afxXc7xX1bexXc5xX1bfxXexX1f5xX1e9xX1bfxX1f8xX1afxX5xXc5xX16fxX1fcxXbxX19xX1ffxX16xX9xX1f8xX1afxX1afxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX21xX17xX3xX24xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX2dxX18xX3xX7xX31xX18xX19xX3xXexX36xX17xX38xX3xX3axX1xX3cxXdxX3xX18xX19xX1xXdxX43xXbxX3xXexX47xX3xX16xX31xX4xX3xXexX1xX21xXdxX3xX18xX1xX54xX6xX3xX57xX3xX59xX5axX3xX5cxX1cxXexX3xXexX61xX62xX18xX19xX3xX5xX6xXdxX3xX6axX6xX18xX1xX6exX3xX70xX71xX3xXcxX16xX36xXdxX3xX7xX31xX18xX19xX3xX3axXdxX7fxX18xX3xX24xX1bxX71xX18xX1xX3xX88xX1cxX18xX19xX3xX18xX1xX8fxX3xX57xX3xXexX1xX6xX96xX3xX88xX99xXdxX3xX5xX9dxX18xX6exXaxX3xX1a8xXdxXbcxXexX1xX9xXaxX1afxXc5xXc5xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1bexX1afxX1f8xXaxX3xXa1xX12xX0xXa1xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX199xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX199xX31xX4xX3xX10xX5cxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX70xXdxX2dxX18xX3xXcxX16xX61xXcdxX18xX19xX3xXd1xX36xXdxX3xX1xXd6xX4xX3xX1bxXdaxX18xX19xX3xXd1xX61xX4xX3xXexX1xX21xX17xX3xX5xX194xX72cxX18xX3xX4xX31xX4xX3xX7xX31xX18xX19xX3xX3axXdxX7fxX18xX3xX70xX6b6xX3xX19xXdxX21xX5cxX3xXexX1xXdxX3b0xX194xX3xX16xX31xX4xX3xXexX1xX21xXdxX3xX18xX1xX54xX6xX0xXa1xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX17xXbcxX96xXaxX12xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX3axX1xX194xX6b9xX18xX3xX3axX1xX99xX3xXcxX16xX36xXdxX3xX7xX31xX18xX19xX3xX3axXdxX7fxX18xX3xX24xX1bxX71xX18xX1xX3xX88xX1cxX18xX19xX3xX18xX1xX8fxX3xX57xX3xXexX1xX6xX96xX3xX88xX99xXdxX3xX5xX9dxX18xX6exX38xX3xX1bexXc5xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX70xXdxX2dxX18xX3xX88xX61xX65fxX4xX3xX4xX1xXd6xX18xX3xX4xX3caxX6xX3xXcxX16xX61xXcdxX18xX19xX3xXd1xX36xXdxX3xX1xXd6xX4xX3xX1bxXdaxX18xX19xX3xXd1xXdfxX4xX3xX88xX61xX65fxX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xX71xX18xX1xX3xX4xX31xX4xX3xX18xX1xX35dxX5cxX16fxX3xef27xX194xX6xX3xX36fxX194xX31xX3xXexX16xX5axX18xX1xX3xX5xX71xX5cxX3xX70xXdxX43xX4xX38xX3xX4xX31xX4xX3xX18xX1xX35dxX5cxX3xX88xX61xX6xX3xX16xX6xX3xX4xX31xX4xX3xfa64xX3xXexX61xX3cxX18xX19xX38xX3xX7xX31xX18xX19xX3xX3axXdxX7fxX18xX38xX3xX7xX31xX18xX19xX3xXexX36xX17xX3xX3axX1xX3cxXdxX3xX18xX19xX1xXdxX43xXbxX3xX3axX1xX21xX3xXexX1xXdxX3xXexX47xX3xX16xX31xX4xX3xXexX1xX21xXdxX3xX18xX1xX54xX6xX38xX3xX19xXdxX21xX5cxX3xXexX1xXdxX3b0xX194xX3xX16xX31xX4xX3xXexX1xX21xXdxX3xX18xX1xX54xX6xX38xX3xX196xX21xX17xX3xX70xX43xX3xX5cxX6b9xXdxX3xXexX16xX61xXcdxX18xX19xX3xX70xX5axX3xX5cxX1cxXexX3xXexX61xX62xX18xX19xX3xX5xX6xXdxX3xX6axX6xX18xX1xX16fxX0xXa1xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX17xXbcxX96xXaxX12xXcxX1xX6b9xX18xX19xX3xX36fxX194xX6xX3xX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX21xX17xX3xX24xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX2dxX18xX3xX7xX31xX18xX19xX3xXexX36xX17xX38xX3xX3axX1xX3cxXdxX3xX18xX19xX1xXdxX43xXbxX3xXexX47xX3xX16xX31xX4xX3xXexX1xX21xXdxX3xX18xX1xX54xX6xX3xX57xX3xX59xX5axX3xX5cxX1cxXexX3xXexX61xX62xX18xX19xX3xX5xX6xXdxX3xX6axX6xX18xX1xX6exX3xX70xX71xX3xXcxX16xX36xXdxX3xX7xX31xX18xX19xX3xX3axXdxX7fxX18xX3xX24xX1bxX71xX18xX1xX3xX88xX1cxX18xX19xX3xX18xX1xX8fxX3xX57xX3xXexX1xX6xX96xX3xX88xX99xXdxX3xX5xX9dxX18xX6exX38xX3xX4xX31xX4xX3xX10xX5cxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX70xXdxX2dxX18xX3xXcxX16xX61xXcdxX18xX19xX3xXd1xX36xXdxX3xX1xXd6xX4xX3xX1bxXdaxX18xX19xX3xXd1xXdfxX4xX3xX88xX61xX65fxX4xX3xX1xXd6xX4xX3xX1xX8fxXdxX38xX3xXexX16xX6xX194xX3xXbcxXdaxXdxX3xXexX1xX2dxX5cxX3xX3axXdxX7fxX18xX3xXexX1xXdfxX4xX3xX70xX6b6xX3xX18xX1xX54xX6xX3xX70xX71xX3xXexX31xX4xX3xX1xX36xXdxX3xX4xX3caxX6xX3xX16xX31xX4xX3xXexX1xX21xXdxX3xX18xX1xX54xX6xX3xX88xX796xXdxX3xX70xX9dxXdxX3xX5cxX6b9xXdxX3xXexX16xX61xXcdxX18xX19xX1b4xX3xX18xX3a5xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX3axX908xX3xX18xe843xX18xX19xX3xX70xX6b6xX3xX5xX71xX5cxX3xX70xXdxX43xX4xX3xX18xX1xX35dxX5cxX38xX3xX3axX908xX3xX18xXf25xX18xX19xX3xX6axX3a5xX96xX3xXbcxX54xX18xX19xX3xXbcxX54xX3xX31xX18xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xX88xXdaxX18xX19xX1b4xX3xX6axX3a5xX96xX3xXbcxX54xX18xX19xX3xX36fxX194xX908xX3xX88xX3b0xX3xXexX1xX54xX4xX3xX1xXdxX43xX18xX3xXbcxX54xX3xX31xX18xX3xX3axX1xX3cxXdxX3xX18xX19xX1xXdxX43xXbx14b44xX0xXa1xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12fe6xX194xXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX907xX36xX18xX1xX3xX199xX61xXcdxX18xX19xX0xXa1xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXa1xXbxX12
Mạnh Cường