Thông tin mới nhất về vụ trực thăng quân sự mất tích ở Địa Trung Hải
Ngày 29/4, quân đội Canada xác nhận mất liên lạc với một trong số máy bay trực thăng Cyclone của nước này tại Địa Trung Hải .
b6c0x11055x158c9x15e98x1739cx1026ex14fc4x174dexdb57xX7x170b6x13e69xe962x1106dxda4cx150cdxX5x16ad8xXax1145bxXcxX1xe1dex12299x135a5xX3xXexXdxX16xX3x141b7x14308xXdxX3xX16xX1x114a4xXexX3xf978x106b2xX3xX26xe2b2xX3xXex150cbxe1bdxX4xX3xXexX1x12530xX16xX17xX3x169e3x150cex12913xX16xX3xX7xX2exX3xX1dxX23xXexX3xXexdad0xX4xX1xX3xd29cxX3x10c24x1661bxX6xX3xXcxX2dxX38xX16xX17xX3x173c4x130bexXdxX0xc3fcxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX10xX6x14cb9xXaxX12xc41bxX17x1452dxbc3exX3xfa35x10446xX58x14784xe015xX3xX37xX38xX39xX16xX3xed06xda9exXdxX3x10c58xX6xX16xX6xX6axX6xX3xf576x13f28xX4xX3xX16xX1xeb83xX16xX3xX1dxX23xXexX3xX5xXdxc5b8xX16xX3xX5x15ce8xX4xX3xX26xX1exXdxX3xX1dxX7exXexX3xXexX2dxe961xX16xX17xX3xX7xbb77xX3xX1dxX89xX70xX3x13ba6xX6xX70xX3xXexX2dxX2exX4xX3xXexX1xX33xX16xX17xX3xX81xX70xX4xX5xXa8xX16xX10xX3xX4x16334xX6xX3xX16xfbb3xX1exX4xX3xX16xX6fxX70xX3xXexX9bxXdxX3xX4axX4bxX6xX3xXcxX2dxX38xX16xX17xX3xX54xX55xXdxX3xda11xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX6xXbxXexXdxXa8xX16xXaxX12xX0xXdxX1dxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1dxX7xe016xXbxX1xXa8xXexXa8xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX6axXdxX7xXbxX5xX6xX70x15c9fxX3xXb3xX5xXa8xX4x11d91x1569axX3xX1dxX6xX2dxX17xXdxX16xX111xX5xX10xf362xXexX127xX3xX6xX38xXexXa8xX12exX3xX1dxX6xX2dxX17xXdxX16xX111xX2dxXdxX17xX1xXexX127xX3xX6xX38xXexXa8xX12exXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX1dxX1exXdxX3xX16xX1xX23xXexX3xX26xX27xX3xX26xX2axX3xXexX2dxX2exX4xX3xXexX1xX33xX16xX17xX3xX37xX38xX39xX16xX3xX7xX2exX3xX1dxX23xXexX3xXexX44xX4xX1xX3xX48xX3xX4axX4bxX6xX3xXcxX2dxX38xX16xX17xX3xX54xX55xXdxX3xX1xe0d5xX16xX1xX3xX55xX16xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX58xX58xXdxXe9xXb3xX6xXa8xXexX1xX6xX16xX1xX1xXa8xX6xXe9xX26xX16xX58xX16xX10xba3axX7xX58xX72xe019xX2x170b0xX58xX2xX1d0xd213xX6axX75xX2x164a0xX2xX1d4xX75xX1d8xXexX1d0xX1d0xX73xX1d0xX5xX2xXe9x11e91xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX1dxX1exXdxX3xX16xX1xX23xXexX3xX26xX27xX3xX26xX2axX3xXexX2dxX2exX4xX3xXexX1xX33xX16xX17xX3xX37xX38xX39xX16xX3xX7xX2exX3xX1dxX23xXexX3xXexX44xX4xX1xX3xX48xX3xX4axX4bxX6xX3xXcxX2dxX38xX16xX17xX3xX54xX55xXdxXaxX3xX6axX6xXexX6xX111xXbxX1xXa8xXexXa8xX111xXa8xX2dxXdxX17xXdxX16xX6xX5xX111xX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX127xX58xX58xX4xX6axX16xXdxX1dxX17xXe9xX26xXdxX10xXexX16xX6xX1dxXbxX5xX38xX7xXe9xX26xX16xX58xXexf332xX72xX1cexX58xX38xXbxX5xXa8xX6xX6axX10xX6axX58xX1dx162e5xX6axXdxX4xX58xX72xX1cexX72xX1cex14ab2xX1cexX75xX284xX1d8xX1cexX58xX1dxX6xX70xXb3xX6xX70xX1dxX6xXexXexXdxX4xX1xX1d8xX1cexX1cexX75xXe9xX1e5xXbxX17xXaxX3xX58xX12xX81xX1xXdxe690xX4xX3xX1dxX89xX70xX3xXb3xX6xX70xX3xX1dxX6xX16xX17xX3xX7xXadxX3xX1xXdxfeb0xX38xX3xX81xX54xX111xX2xX75xX1d4xX3xXexX2dxXa8xX16xX17xX3xX4xX38xX7exX4xX3xXexX8exXbxX3xXexX2dxX8exX16xX3xX1x12eecxXdxX3xX16xX33xX1dxX3xX72xX1cexX2xe11fxXe9xX3xc7f9xX6dxX17xX38xX2dbxX16xX127xX3xX4xXdxXexX70xX16xX10xX1caxX7xXe9xX4xX6xfa2cxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbc07xXa8xX6axX70xXaxX12x152a7xX2exX4xX3xX5xXcfx1713exX16xX17xX3xX26x13cadxX3xXexX2dxX6xX16xX17xX3xX81xX6xX16xX6xX6axX6xX3xX4xX1xXa8xX3xXb3xXdxX2a7xXexX76xX3xX4xX1xXdxX2a7xX4xX3xXexX2dxX2exX4xX3xXexX1xX33xX16xX17xX3xX7xXadxX3xX1xXdxX2bcxX38xX3xX81xX54xX111xX2xX75xX1d4xX3xX4xXcbxX6xX3xX16xXcfxX1exX4xX3xX16xX6fxX70xX3xX7dxX6xX16xX17xX3xXexX1xX6xX1dxX3xX17xXdxX6xX3xX16xX1xXdxX2bcxX1dxX3xX26xX2axX3xX4xXcbxX6xX3xXcx132f2xX3xX4xX1x10adexX4xX3xX54xXdxX2bcxXbxX3xXcfxX1exX4xX3xX30bxdc76xX4xX3xX4axX9bxXdxX3xXcxX39xX70xX3x12471xXcfx129d2xX16xX17xX3xX2e8xX6dxdb25xXcx1449cxX2fbxX3xXexX9bxXdxX3xX26x15d5exX16xX17xX3xXb3xXdxfeacxX16xX3xX37xX38xXadxX4xX3xXexX2a7xX3xX4xX3acxX16xX17xX3xX26xX1exXdxX3xXexX6fxX38xX3xX54xdd33xX81xde3axX3x171c0xX2dxX10xX6axX10xX2dxXdxX4xXexXa8xX16xX76xX3xX7dx110fcxX3xX1dxX23xXexX3xXexX44xX4xX1xX3xX48xX3xX16xX17xXa8xX6fxXdxX3xX12dxX1xX39cxXdxX3xX54xX70xX3xX311xX9bxXbxXe9xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30bxXa8xX6axX70xXaxX12xXcxX38xX70xX97xX16xX3xXb3xXadxX3xX4xX31cxX16xX17xX3xX4xX1xXa8xX3xXb3xXdxX2a7xXexX76xX3xX4xX89xX4xX3xX1xXa8xX9bxXexX3xX7dxX7exX16xX17xX3xXexX1a5xX1dxX3xX12dxXdxX2a7xX1dxX3xX26xX6fxX3xX4xX382xX38xX3xX1xX7exX3xX7dxX6xX16xX17xX3xX7dxXcfxX317xX4xX3xXexXdxX2a7xX16xX3xX1xX6fxX16xX1xXe9xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30bxXa8xX6axX70xXaxX12xXcxX2dxXcfxX1exX4xX3xX7dx14843xX76xX3xX16xX17xXcfxd098xXdxX3xXbxX1xX89xXexX3xX16xX17xX15xX16xX3xX4xXcbxX6xX3xX6dxX3a2xXcxX3a4xX3xX76xX3xX4axX9bxXdxX3xXexX89xX3xdd30xX38xX6xX16xXdxXexX6xX3xX81xX1xX6xX16xX17xX3xX7dxX3ddxX3xX88xX89xX4xX3xX16xX1xX8exX16xX3xX7xX2exX3xX4xXadxX3xX4xXcbxX6xX3xX1dxX7exXexX3xX1dxX89xX70xX3xXb3xX6xX70xX3xXexX2dxX2exX4xX3xXexX1xX33xX16xX17xX3xX88xX38xX23xXexX3xXbxX1xX89xXexX3xXex12f04xX3xX1dxX7exXexX3xX4xXa8xX16xX3xXexX6fxX38xX3xX6axXcfxX1exXdxX3xX7xX2exX3xX4xX1x118ccxX3xX1xX38xX70xX3xX4xXcbxX6xX3xX6dxX3a2xXcxX3a4xXe9xX3xXcxX38xX70xX3xX16xX1xXdxX97xX16xX76xX3xX15xX16xX17xX3xX12dxX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1xXa8xX3xXb3xXdxX2a7xXexX3xX4xX2axX3xXexX1xX3b2xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX26xX27xX3xX4xX1xXdxX2a7xX4xX3xX1dxX89xX70xX3xXb3xX6xX70xX3xX26xX6fxX3xX4xXa8xX16xX3xXexX6fxX38xX3xX7dxX2a7xX16xX3xXexX4e5xX3xX37xX38xXadxX4xX3xX17xXdxX6xX3xX16xX6fxXa8xXe9xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30bxXa8xX6axX70xXaxX12xXcxX2dxXa8xX16xX17xX3xX12dxX1xXdxX3xX7dxX47axX76xX3xXexX1xX10xXa8xX3xXexX2dxX38xX70xX27xX16xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX54xX70xX3xX311xX9bxXbxX76xX3xX4xX1xXdxX2a7xX4xX3xXexX2dxX2exX4xX3xXexX1xX33xX16xX17xX3xX37xX38xX39xX16xX3xX7xX2exX3xXexX2dxX97xX16xX3xX5xX6fxX3xX4xXcbxX6xX3xX81xX6xX16xX6xX6axX6xX76xX3xX4xX23xXexX3xX4xX89xX16xX1xX3xXexX4e5xX3xXexX6fxX38xX3xX54xX3cbxX81xX3cdxX3xX3cfxX2dxX10xX6axX10xX2dxXdxX4xXexXa8xX16xX3xX26xX1exXdxX3xX26dxX3xXexX1xX6fxX16xX1xX3xX26xXdxX97xX16xX3xXbxX1xXdxX3xX1xX6fxX16xX1xX3xX7dxXa8xX6fxX16xXe9xX3x153b2xX2axX3xX26xXdxX2bcxX4xX3xX88xX55xX70xX3xX2dxX6xX3xX26xX6fxXa8xX3xX4xX38xXadxXdxX3xX16xX17xX6fxX70xX3xX72xX73xX58xX75xX3xX48xX3xXb3xXdxX3b2xX16xX3x13486xXa8xX16xXdxX6xX3xX4xX89xX4xX1xX3xX7dxX55xXa8xX3xX81xX10xXbxX1xX6xX5xXa8xX16xXdxX6xX3xX4xXcbxX6xX3xX54xX70xX3xX311xX9bxXbxX3xX12dxX1xXa8xX55xX16xX17xX3xX1d4xX1cexX12dxX1dxXe9xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30bxXa8xX6axX70xXaxX12xXcxX6fxX38xX3xX54xX3cbxX81xX3cdxX3xX3cfxX2dxX10xX6axX10xX2dxXdxX4xXexXa8xX16xX3xX1dxX6xX16xX17xX3xX1dxX7exXexX3xXexX2dxXa8xX16xX17xX3xX16xX1x116f0xX16xX17xX3xXexX2dxX2exX4xX3xXexX1xX33xX16xX17xX3xX81xX70xX4xX5xXa8xX16xX10xX3xX1dxX1exXdxX3xX4xXcbxX6xX3xX5xX2exX4xX3xX5xXcfxX317xX16xX17xX3xX12dxX1xX15xX16xX17xX3xX37xX38xX39xX16xX3xX1xXa8xX6fxX16xX17xX3xX17xXdxX6xX3xX81xX6xX16xX6xX6axX6xX3xX7dxX3ddxX3xX2dxX480xXdxX3xX54xX6xX5xXdxX139xX6xX88xX3xX26xX6fxXa8xX3xXexX1xX89xX16xX17xX3xX2xX58xX72xX1cexX72xX1cexX3xX7dxX3b2xX3xXexX1xX2exX4xX3xX1xXdxX2bcxX16xX3xX16xX1xXdxX2bcxX1dxX3xX26xX2axX3xX7xX89xX38xX3xXexX1xX89xX16xX17xX3xX4xXcbxX6xX3xX6dxX3a2xXcxX3a4xX3xX48xX3xX4xX1xX39xX38xX3x13c06xX38xXe9xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30bxXa8xX6axX70xXaxX12xX81xXa8xX16xX3xXexX6fxX38xX3xX16xX6fxX70xX3xX7dxX3ddxX3xX17xX1xe8daxX3xX37xX38xX6xX3xX1dxX7exXexX3xX4xX55xX16xX17xX3xXexX9bxXdxX3xX640xXexX6xX5xX70xX3xX26xX6fxXa8xX3xXexX1xX89xX16xX17xX3xX1d8xX3xX26xX6fxX3xX6axX2exX3xX12dxXdxX2a7xX16xX3xX7xe189xX3xX7dxX2a7xX16xX3xX54xX70xX3xX311xX9bxXbxX3xX4xX31cxX16xX17xX3xX16xX1xXcfxX3xX30bxXdxX3b2xX16xX3xX4axX10xX16xXe9xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30bxXa8xX6axX70xXaxX12xX3cdxX2exX3xX4xXadxX3xX4xXcbxX6xX3xX4xX1xXdxX2a7xX4xX3xXexX2dxX2exX4xX3xXexX1xX33xX16xX17xX3xX81xX70xX4xX5xXa8xX16xX10xX3xX5xX6fxX1dxX3xX6axX23xX70xX3xX5xX97xX16xX3xX16xX17xX1xXdxX3xX26xX23xX16xX3xX26xX27xX3xX5xXa8xX9bxXdxX3xX1dxX89xX70xX3xXb3xX6xX70xX3xX16xX6fxX70xXe9xX3xX81xX89xX4xX3xX37xX38xX6xX16xX3xX4xX1xX382xX4xX3xX37xX38xXadxX4xX3xXbxX1x1655fxX16xX17xX3xX81xX6xX16xX6xX6axX6xX3xX17x10597xX16xX3xX7dxX39xX70xX3xX7dxX3ddxX3xX4xX6xX3xX16xX17xX317xXdxX3xX5xXa8xX9bxXdxX3xX1dxX89xX70xX3xXb3xX6xX70xX3xX16xX6fxX70xX3xX111xX3xXbxX1xXcfxX39cxX16xX17xX3xX89xX16xX3xXexX1xX6xX70xX3xXexX1xX2a7xX3xX16xX1xX6acxX16xX17xX3xX4xX1xXdxX2a7xX4xX3xX3cdxX10xX6xX3xdd31xXdxX16xX17xX3xX4xX37exX3xX4xXcbxX6xX3xX5xX2exX4xX3xX5xXcfxX317xX16xX17xX3xX37xX38xX39xX16xX3xX7dxX7exXdxX3xX81xX6xX16xX6xX6axX6xXe9xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cdxXa8xX38xX2dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXa8xX3xX3a2x1449dxX0xX58xXbxX12