Libya: Quân đội miền Đông tấn công lực lượng của Chính phủ
Ngày 13/8, máy bay chiến đấu của Quân đội Quốc gia Libya tự xưng (LNA) trung thành với Tướng Haftar đã tấn công lực lượng thân cận Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA).
4040x83cdxce77x42f5x97adxa4d4x8dbfx49a1x7c12xX7xc19axc6fax8970x4692x74b1xc2daxX5xa5dbxXax5113x46bbxXdxabfaxc3cexX6x8d10xX3xcc82xce06x9399x711fxX3x55bex9f9fxXdxX3x9b22xXdxc9f1xX1dxX3x5ad3x6373xX1dx98b2xX3xXexab5cxX1dxX3xX4xX29xX1dxX2bxX3xX5x645fxX4xX3xX5xbd52x9f8exX1dxX2bxX3xX4x782bxX6xX3xbcfexX1xb124xX1dxX1xX3xXbxX1xX41xX0xcd87xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8364xX10xX6x6f6exXaxX12xa44exX2bx4d15xX16xX3xX2xc22dxX4ex84b9x4482xX3xX23xb50axX16xX3xX15xX6xX16xX3xX4xX1xXdx9f0cxX1dxX3xX1fxX2exX1bxX3xX4xX41xX6xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xXdxX3xX1axX1bxaa76xX4xX3xX2bxXdxX6xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX3xXexX37xX3x79d1xX3bxX1dxX2bxX3x7cf2xX13xX63xada5x5f70xX3xXexb685xX1bxX1dxX2bxX3xXexX1xX65xX1dxX1xX3x5c30x78caxXdxX3xXcxX3bxXb7xX1dxX2bxX3xX5dxX6x9fa9xXexX6xXabxX3xX1fxcc5axX3xXexX2exX1dxX3xX4xX29xX1dxX2bxX3xX5xX37xX4xX3xX5xX3bxX3cxX1dxX2bxX3xXexX1xX1cxX1dxX3xX4x84cbxX1dxX3xX44xX1xX46xX1dxX1xX3xXbxX1xX41xX3xX28x8c41xX65xX1dxX3x5e78xX79xXexX3xX60xX1cxX1dxX3xXexX20xX4xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX3xXa4x4c73xX63xXa7xXa8xb82bxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9f4bxXf1xX60xX16xXaxX12xX0xXdxX23xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX23xX7x748axXbxX1xXf1xXexXf1xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX16xX6xX18xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xXdxX3xX23xXdxX25xX1dxX3xX28xX29xX1dxX2bxX3xXexX2exX1dxX3xX4xX29xX1dxX2bxX3xX5xX37xX4xX3xX5xX3bxX3cxX1dxX2bxX3xX4xX41xX6xX3xX44xX1xX46xX1dxX1xX3xXbxX1xX41xX3xX1x434cxX1dxX1xX3x93f5xX1dxX1xX3xX2xXaxX3xX7xXabxX4xX9xXaxX4exX4exXdxX10cxX15xX6xXf1xXexX1xX6xX1dxX1xX1xXf1xX6xX10cxXb6xX1dxX4exX1dxX10xb083xX7xX4exX2xa5daxX69xbdfexX4exX2x4c88xX1aaxX60xX69xcda2xX6bxX2xX1aaxX1a7xX1aaxXex7916xX1b5xX1a5xX1a5xX5xX2xX10cxc081xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX6xX18xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xXdxX3xX23xXdxX25xX1dxX3xX28xX29xX1dxX2bxX3xXexX2exX1dxX3xX4xX29xX1dxX2bxX3xX5xX37xX4xX3xX5xX3bxX3cxX1dxX2bxX3xX4xX41xX6xX3xX44xX1xX46xX1dxX1xX3xXbxX1xX41xXaxX3xX60xX6xXexX6xX131xXbxX1xXf1xXexXf1xX131xXf1xXabxXdxX2bxXdxX1dxX6xX5xX131xX7xXabxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX18xX4exX4exX4xX60xX1dxXdxX23xX2bxX10cxXb6xXdxX10xXexX1dxX6xX23xXbxX5xX1bxX7xX10cxXb6xX1dxX4exXexX1b5xX1a7xX1aexX4exX1bxXbxX5xXf1xX6xX60xX10xX60xX4exX23xcee3xX60xXdxX4xX4exX1a7xX1aexX2xX1a5xc42fxX1aexX6bxX251xX2xae2bxX4exXexXexX9fxXb6xX1dxX251xX5xX1bxX4xX251xX5xX1bxXf1xX1dxX2bxX251xXexXabxX1bxX1dxX2bxX251xXexX1xX6xX1dxX1xX251xX251xX251xX5xXdxX15xX16xX6xX251xX2xX256xX1aexX6bxX10cxX1bcxXbxX2bxXaxX3xX4exX12xX13xX37xX4xX3xX5xX3bxX3cxX1dxX2bxX3xXexXabxX1bxX1dxX2bxX3xXexX1xX65xX1dxX1xX3xXb6xXb7xXdxX3xXcxX3bxXb7xX1dxX2bxX3xc5d5xX1xX6xX5xXdxXc2xX6xX3xX5dxX6xXc2xXexX6xXabxX3xX1fxX3bxX3cxX4xX3xXexXabxXdx9b56xX1dxX3xXf5xX1xX6xXdxX3xXex8d0exXdxX3xXcxXabxXdxXbxXf1xX5xXdxX6cxX3xX13xXdxX15xX16xX6xX3xX10cxX3xXa4x94b7xX1dxX1xX18xX3xXa7x85a9xa099xX4exXcxXcx49eex88dbxX63xXa8xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxXf1xX60xX16xXaxX12xX63xX2bxX1bx9a9cxX1dxX3xXexXdxX1dxX3xb330xX1bxX1cxX1dxX3xX7xX37xX3xX4xX1xXf1xX3xX15xXdxX79xXexX6cxX3xX7xX6xX1bxX3xX69xX3xX1dxX2bxX65xX16xX3xX1dxX2bxacd8xX1dxX2bxX3xX2bxXdxX6xXf1xX3xXexXabxX6xX1dxX1xX6cxX3xX13xX63xXa7xX3xX1fxXc8xX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxa6f2xX1dxX3xX23xX20xXexX3xX7xX8fxX3xX4xX1bxX20xX4xX3xXf5xX1xX29xX1dxX2bxX3xXf5xX46xX4xX1xX3xX1dxX1xc8e1xX23xX3xXb6xX65xXf1xX3xX5xX37xX4xX3xX5xX3bxX3cxX1dxX2bxX3xX4xX41xX6xX3xX108xX63xXa7xX3x81e1xX3xXbxX1xX46xX6xX3xX63xX6xX23xX3xXcxXabxXdxXbxXf1xX5xXdxX3xXb6xX65xXf1xX3xX1fxa780xX23xX3xX1dxX2bxX65xX16xX3xX2xX1a7xX6cxX3xXabxX2c8xX1dxX2bxX3xX7xX6fxX1dxX2bxX3xX1dxX2bxX65xX16xX3xX2xX69xX4exX6bxX3xXa4xXexX1xX10xXf1xX3xX2bxXdx958dxX3xX1fxcfecxX6xX3xXbxX1xX3bx6588xX1dxX2bxXa8xX6cxX3xX4xX1x61b9xX3xXb6xX65xXdxX3xX2bxXdxX3bdxX3xX7xX6xX1bxX3xXf5xX1xXdxX3xXf5xX79xXexX3xXexX1xbb06xX4xX3xXexX1x7320xX6xX3xXexX1xX1bxXe3xX1dxX3xX1dxX2bxX32axX1dxX2bxX3xX15x972exX1dxX3xX2bxXdx541fxX6xX3xX13xX63xXa7xX3xXb6xX65xX3xX108xX63xXa7xX6cxX3xX60xX3bxXb7xXdxX3xX7xX37xX3xXexXabxX1bxX1dxX2bxX3xX2bxXdxX6xX1dxX3xX4xX41xX6xX3xX13xXdxX395xX1dxX3xX1xX3cxXbxX3xX30bxX1bxX8fxX4xX10cxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxXf1xX60xX16xXaxX12xd021x8a6fxX4xX3xX60x6490xX3xX108xX63xXa7xX3xXf5xX1x8033xX1dxX2bxX3xX1fxX3c0xX1dxX1xX3xX4xX6fxX4xX3xX4xX1bxX20xX4xX3xXf5xX1xX29xX1dxX2bxX3xXf5xX46xX4xX1xX3xXf5xX1xX29xX1dxX2bxX3xX2bxX1cxX16xX3xXabxX6xX3xXexX1xX3bxX3c6xX1dxX2bxX3xXb6xXf1xX1dxX2bxX3xX1dxX1xX3bxX1dxX2bxX3xX1fxXc8xX3xXbxX1xX6fxX3xX1xX41xX16xX3xX23xX20xXexX3xX7xX8fxX3xX9fxX10xX3xX15x9fdbxX4xX3xXexX1x7478xXbxX3xX4xX41xX6xX3xX30bxX1bxX1cxX1dxX3xX44xX1xX46xX1dxX1xX3xXbxX1xX41xX6cxX3xX1dxX1xX3bxX1dxX2bxX3xXexXabxX1bxX1dxX2bxX3xXexX1cxX23xX3xXexX1xX29xX1dxX2bxX3xXexXdxX1dxX3xX4xX41xX6xX3xX13xX63xXa7xX3xXexX1bxX16xX395xX1dxX3xX15xX8fxX3xXabxX364xX1dxX2bxX3xX1dxX1xXdxX25xX1bxX3xX15xXdxX1dxX1xX3xX5xX46xX1dxX1xX3xXb6xX65xX3xXbxX1xX3bxX3c6xX1dxX2bxX3xXexXdxX348xX1dxX3xX4xX41xX6xX3xX108xX63xXa7xX3xX1fxXc8xX3xXexX1xXdxX348xXexX3xX23xX2c8xX1dxX2bxX3xXb6xX65xX3xX15xX3c0xX3xXbxX1xX6fxX3xX1xX41xX16xX10cxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxXf1xX60xX16xXaxX12xX108xX63xXa7xX3xXb6xX65xX3xX13xX63xXa7xX3xX1fxXc8xX3xX4xX1xX2exXbxX3xX1dxX1xXe3xX1dxX3xXexX1xX3ebxX6xX3xXexX1xX1bxXe3xX1dxX3xX1dxX2bxX32axX1dxX2bxX3xX15xX3fbxX1dxX3xX1dxX1xX1cxX1dxX3xX1fxX2c8xXf1xX3xX60xXf1xX3xX2e4xX1xX6fxXdxX3xX15xX20xX3xX2bxX17cxX1dxX3xX2bxXdxX400xX3xX1xad2dxX6xX3xX15xX17cxX1dxX1xX3xX4xX41xX6xX3xX13xXdxX395xX1dxX3xX1xX3cxXbxX3xX30bxX1bxX8fxX4xX3xXexX2c8xXdxX3xX13xXdxX15xX16xX6xX3xXa4x9807xX1dxX7xX23xXdxX5xXa8xX3xX1fxX25xX3xX9fxX1bxX2exXexX3xX1dxX1xX1cxX1dxX3xX60xX3c0xXbxX3xX5xbf1dxX3x7e4dxXdxX60xX3xX6xX5xX131xXa7xX60xX1xX6xX3xXa4xX5xX5d5xX3xX5dxXdxX79xX1dxX3xX7xXdxX1dxX1xXa8xX3xX4xX41xX6xX3xX1dxX2bxX3bxX3bdxXdxX3xX5dxX304xXdxX3xX2bxXdxX6fxXf1xX6cxX3xX15xX3fbxXexX3xX1fx8cf6xX1bxX3xXexX32axX3xX1dxX2bxX65xX16xX3xX2xX1aexX4exX6bxX10cxX4exX10cxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX1bxXexX1xXf1xXabxXaxX12xXa4xX2e9xXdxX10xXexX1dxX6xX23x9366xXa8xX0xX4exXbxX12
(Vietnam+)