Tăng cường phối hợp quản lý tần số vô tuyến điện khu vực Bắc Trung Bộ
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 6-11-2019, tại TP Thanh Hóa, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI (Trung tâm VI) thuộc Cục Tần số Vô tuyến điện đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa tổ chức hội nghị giao ban phối hợp quản lý tần số vô tuyến điện năm 2019 với 4 Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Phó Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện Trần Mạnh Tuấn chủ trì hội nghị.
849fx90c7xe3b8xfd1fx11042xe41bx11bfax10f41x9854xX7x113fbxc9c4xcf15xc39cxf6d3x10eddxX5xe997xXaxca4bxX0xX7xXex931bxdc16xf341x947bxX12xXcx104a8xX18xX19xX3xX4xedf4x111f4xX18xX19xX3xXbxX1x101efxXdxX3xX1x10fdcxXbxX3xa4c9x11637x91a7xX18xX3xX5xaa53xX3xXex10116xX18xX3xX7xX28xX3xf16cxc3d6xX3xXexX30x11117xe9c9xX18xX3x8e04xXdx90e7xX18xX3xb4abxX1xX30xX3xX3exc608xX4xX3xa3fexdaeaxX4xX3xXcxX16xX30xX18xX19xX3xX54xa96axX0xb77cxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX61xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx94d3xX10xX6xdc8dxXaxX12x111c5xa045xX18xX19xX3xfdc4xe24cxX2xX2xX85xb03axb797xX2xc5eexe205xX3xXexf65bxXdxX3xXcxc7aexX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX79xe4f8xX6xX8dxX3xXcxX16xX30xX18xX19xX3xXexb3adx11789xX3xXcxX38xX18xX3xX7xX28xX3xX3exX3fxX3xXexX30xX43xX44xX18xX3xX47xXdxX49xX18xX3xX4cxX1xX30xX3xX3exX51xX4xX3xc77fxd69fxX3x97eexXcxX16xX30xX18xX19xX3xXexXa8xXa9xX3xXc8xXc9xa472xX3xXexX1xX30xX5fxX4xX3xf0cfxe7dcxX4xX3xXcxX38xX18xX3xX7xX28xX3xXc8xX3fxX3xXexX30xX43xX44xX18xX3xX47xXdxX49xX18xX3xX47x92a7xX3xXbxX1xX28xXdxX3xX1xX2cxXbxX3xX3exc058xXdxX3xX7fx119a9xX3xXcxX1xX3fxX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX3exc135xX3xXcxX16xX30xX43xf807xX18xX3xXexX1xX3fxX18xX19xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX79xX9dxX6xX3xXexa562xX3xX4xX1xb575xX4xX3xX1xX5fxXdxX3xX18xX19xX1x11079xX3xX19xXdxX6xX17xX3xe76fxX6xX18xX3xXbxX1xX28xXdxX3xX1xX2cxXbxX3xX2fxX30xX31xX18xX3xX5xX35xX3xXexX38xX18xX3xX7xX28xX3xX3exX3fxX3xXexX30xX43xX44xX18xX3xX47xXdxX49xX18xX3xX18xX1cxXa9xX3xX89xX8axX2xX8cxX3xX3exX106xXdxX3xba82xX3xX7fxX10axX3xXcxX1xX3fxX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX3exX117xX3xXcxX16xX30xX43xX11dxX18xX3xXexX1xX3fxX18xX19xX3xX4xX80xX4xX3xXexc405xX18xX1xfd5exX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX79xX9dxX6xX8dxX3xcca9xX19xX1xX49xX3xdeeaxX18xX8dxX3xX79xX117xX3xXcx96acxX18xX1xX8dxX3xe1c3xX30xX31xX18xX19xX3xX54xc7faxX18xX1xff16xX3xX94xX1xX9dxX3xXe0xXe1xX4xX3xXexX16xX21xX10axX18xX19xX3xXe0xXe1xX4xX3xXcxX38xX18xX3xX7xX28xX3xX3exX3fxX3xXexX30xX43xX44xX18xX3xX47xXdxX49xX18xX3xXcxX16xX38xX18xX3x10166xX90xX18xX1xX3xXcxX30x9222xX18xX3xX4xX1x10995xX3xXexX16xX1caxX3xX1xX5fxXdxX3xX18xX19xX1xX13fxX1cdxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxXa9xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe0xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxc996xXdxX7cxXexX1xX1a4xX3xX84xX2xX8axXbxed4exc886xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1a4xX3x8cefxX8cxX278xXbxX26dxX26exX3xX7cxXdxX7xXbxX5xX6xX43xX1a4xX3xX146xX5xX17xX4xX4cxX26exX3xXa9xX6xX16xX19xXdxX18xX85xX5xX10x118e1xXexX1a4xX3xX6xX30xXexX17xX26exX3xXa9xX6xX16xX19xXdxX18xX85xX16xXdxX19xX1xXexX1a4xX3xX6xX30xXexX17xX26exXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a4xX61xX61xXdxX1cdxX146xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1cdxX3exX18xX61xX18xX10xX262xX7xX61xX2xX8cxX17dxX17dxX61xX2x9416xX84xX7cxX278xX2xX89xX17dxX2dfxdd48xX2xXexc0d1xX2dfxX278xX8axX2dfxX5xX8axX1cdxfd3cxXbxX19xb07exX16xX9xX2dfxX2eaxX8cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxX18xX19xX3xX4xX21xX22xX18xX19xX3xXbxX1xX28xXdxX3xX1xX2cxXbxX3xX2fxX30xX31xX18xX3xX5xX35xX3xXexX38xX18xX3xX7xX28xX3xX3exX3fxX3xXexX30xX43xX44xX18xX3xX47xXdxX49xX18xX3xX4cxX1xX30xX3xX3exX51xX4xX3xX54xX55xX4xX3xXcxX16xX30xX18xX19xX3xX54xX5fxXaxX3xX61xX12xX0xX61xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12x10a7exX18xX19xX3x108e4xa349xX3xX370xX1caxX18xX1xX3xe2adxX17xX6xX18xX1xX3xad78xX3xX94xX1xX9dxX3x10bb5xXdxX80xXa9xX3xX47xX28xX4xX3xXcxX16xX30xX18xX19xX3xXexXa8xXa9xX3xXcxX38xX18xX3xX7xX28xX3xX3exX3fxX3xXexX30xX43xX44xX18xX3xX47xXdxX49xX18xX3xX4cxX1xX30xX3xX3exX51xX4xX3xXc8xXc9xX3xXexX16xX1caxX18xX1xX3xX146xX117xX43xX3xX146xX80xX17xX3xX4xX80xX17xX3xXexX90xXdxX3xX79xX5fxXdxX3xX18xX19xX1xX13fxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX17xX7cxX43xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX146xX80xX17xX3xX4xX80xX17xX3xX7cxX17xX3xX3fxX18xX19xX3xX370xX371xX3xX370xX1caxX18xX1xX3xX378xX17xX6xX18xX1xX3xX37exX3xX94xX1xX9dxX3xX384xXdxX80xXa9xX3xX47xX28xX4xX3xXcxX16xX30xX18xX19xX3xXexXa8xXa9xX3xXcxX38xX18xX3xX7xX28xX3xX3exX3fxX3xXexX30xX43xX44xX18xX3xX47xXdxX49xX18xX3xX4cxX1xX30xX3xX3exX51xX4xX3xXc8xXc9xX3xXexX16xX1caxX18xX1xX3xX146xX117xX43xX3xX4xX1xX17xX3xXexX1xX203xX43xX8dxX3xX47xX44xX18xX3xX18xX6xX43xX3xXexX16x11688xX18xX3xX47xX13fxX6xX3xX146xX117xX18xX3xX17dxX3xXexX1a1xX18xX1xX3xXex8828xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX79xX9dxX6xX3xX47xX44xX18xX3xX1c3xX30xX31xX18xX19xX3xX54xX1caxX18xX1xX3xX4xX9dxX3xX2e7xX1cdxX278xX2xX2eaxX3xX19xXdxX203xX43xX3xXbxX1xfcf8xXbxX3xX7xc961xX3xX7cxXe1xX18xX19xX3xXexX38xX18xX3xX7xX28xX3xX3exX117xX3xXexX1xXdxX44xXexX3xX146xX13fxX3xX3exX3fxX3xXexX30xX43xX44xX18xX3xX47xXdxX49xX18xX3xXcbxXc8xXcxX370xXd8xX8dxX3xX3exX106xXdxX3xX4cxX1xX17xX31xX18xX19xX3xX1xccecxX18xX3xX278xX17dxX1cdxX2e7xX8axX8axX3xXexX1xXdxX44xXexX3xX146xX13fxX3xXc8xXcxX370xX8dxX3xX146xX6xX17xX3xX19xf02cxXa9xX3xX19xXdxX203xX43xX3xXbxX1xX4a1xXbxX3xXa9xX90xX18xX19xX3xX4xX28xX3xX47xX13fxX18xX1xX8dxX3xX19xXdxX203xX43xX3xXbxX1xX4a1xXbxX3xX3exXdxX3xX146xX6xX8dxX3xX19xXdxX203xX43xX3xXbxX1xX4a1xXbxX3xX5xX21xX30xX3xX47xX5fxX18xX19xX3xX7cxd9f6xX18xX19xX3xX16xXdxX463xX18xX19xX8dxX3xX19xXdxX203xX43xX3xXbxX1xX4a1xXbxX3xXbxX1xX80xXexX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX85xX3xXexX16xX30xX43xX11dxX18xX3xX1xX1caxX18xX1xX8dxX3xX19xXdxX203xX43xX3xXbxX1xX4a1xXbxX3xX47xX117xXdxX3xXexX117xX30xX3xX146xXdx100d1xX18xX8dxX3xX19xXdxX203xX43xX3xXbxX1xX4a1xXbxX3xX3exX49xX3xXexXdxX18xX1xX8dxX3xX19xXdxX203xX43xX3xXbxX1xX4a1xXbxX3xX47xX117xXdxX3xX146xX22xX3xX3exX117xX3xX47xX117xXdxX3xX146xX22xX3xX5xXdxX463xX18xX3xX5xX90xX4xX3xX3exX106xXdxX3xXexX117xX30xX3xX4xX80xX8dxX3xX19xXdxX203xX43xX3xXbxX1xX4a1xXbxX3xX47xX117xXdxX3xXexX16xX30xX43xX11dxX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX4cxX1xX3fxX18xX19xX3xX7cxXa8xX43xX3xX4xX203xXbxX3xX26dxXfaxX3xX3exX117xX3xX19xXdxX203xX43xX3xXbxX1xX4a1xXbxX3xX47xX117xXdxX3xXexX117xX30xX3xX4xX80xX1cdxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxXa9xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe0xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX262xXdxX7cxXexX1xX1a4xX3xX84xX2xX8axXbxX26dxX26exX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1a4xX3xX278xX2dfxX8axXbxX26dxX26exXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a4xX61xX61xXdxX1cdxX146xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1cdxX3exX18xX61xX18xX10xX262xX7xX61xX2xX8cxX17dxX17dxX61xX2xX2dfxX84xX7cxX278xX2xX89xX17dxX2eaxX8axX2xXexX89xX8cxX8cxX2eaxX2eaxX5xX8axX1cdxX2f2xXbxX19xX2f5xX16xX9xX8cxX2dfxX84xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxX18xX19xX3xX4xX21xX22xX18xX19xX3xXbxX1xX28xXdxX3xX1xX2cxXbxX3xX2fxX30xX31xX18xX3xX5xX35xX3xXexX38xX18xX3xX7xX28xX3xX3exX3fxX3xXexX30xX43xX44xX18xX3xX47xXdxX49xX18xX3xX4cxX1xX30xX3xX3exX51xX4xX3xX54xX55xX4xX3xXcxX16xX30xX18xX19xX3xX54xX5fxXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX36cxX18xX19xX3xX1b1xX19xX30xX43xb1fcxX18xX3xXc8xX1cxX18xX3xXcxX21xX106xX4xX3xX37exX3xX94xX1xX9dxX3xX384xXdxX80xXa9xX3xX47xX28xX4xX3xX7fxX10axX3xXcxXcxd88dxXcxXcxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX79xX9dxX6xX3xXbxX1xX80xXexX3xX146xXdxX580xX30xX3xXexX90xXdxX3xX79xX5fxXdxX3xX18xX19xX1xX13fxX1cdxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX17xX7cxX43xXaxX12xXcxX16xX30xX18xX19xX3xXexXa8xXa9xX3xXc8xXc9xX3xX3exX117xX3xX4xX80xX4xX3xX7fxX10axX3xXcxX1xX3fxX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX3exX117xX3xXcxX16xX30xX43xX11dxX18xX3xXexX1xX3fxX18xX19xX3xXexX16xX463xX18xX3xX47xX13fxX6xX3xX146xX117xX18xX3xX47xXfaxX3xX1xX17xX117xX18xX3xXexX1xX117xX18xX1xX3xX4xX80xX4xX3xX18xX1xXdxX49xXa9xX3xX3exXe1xX3xX47xX11dxX3xX16xX6xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xaab2xX44xX3xX1xX17xX90xX4xX1xX3xXbxX1xX28xXdxX3xX1xX2cxXbxX3xX4xX3fxX18xX19xX3xXexX80xX4xX3xX18xX1cxXa9xX3xX89xX8axX2xX8cxX26exX3xXexX131xX3xX4xX1xX135xX4xX3xX2eaxX3xX1xX5fxXdxX3xX18xX19xX1xX13fxX3xXex10833xXbxX3xX1xX30xX203xX18xX3xX4xX1xX17xX3xecf4xX54xX1b1xed8cxX3xX4xX203xXbxX3xX26dxXfaxX3xX3exX11dxX3xX7xX4a5xX3xX7cxXe1xX18xX19xX3xXexX16xX30xX43xX11dxX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX4cxX1xX3fxX18xX19xX3xX7cxXa8xX43xX26exX3xX146xX6xX18xX3xX1xX117xX18xX1xX3xX4xX80xX4xX3xX3exX1cxX18xX3xX146xX31xX18xX3xX19xX4a5xXdxX3xX814xX54xX1b1xX817xX3xX4xX80xX4xX3xX1xX30xX43xX49xX18xX8dxX3xXexX1xX13fxX8dxX3xXexX1xX117xX18xX1xX3xXbxX1xX28xX3xX3exX11dxX3xX2fxX30xX31xX18xX3xX5xX35xX3xXexX38xX18xX3xX7xX28xX3xXc8xXcxX370xX1cdxX3xXcxd3c4xX18xX1xX3xXexX476xX3xX47xX38xX30xX3xX2fxX30xX35xX3xX17dxX3xX18xX1cxXa9xX3xX89xX8axX2xX2eaxX3xX47xX44xX18xX3xX1xX44xXexX3xX2fxX30xX35xX3xX278xX3xX18xX1cxXa9xX3xX89xX8axX2xX8cxX8dxX3xXcxX16xX30xX18xX19xX3xXexXa8xXa9xX3xX47xXfaxX3xXbxX1xX28xXdxX3xX1xX2cxXbxX3xX3exX106xXdxX3xX4xX80xX4xX3xX7fxX10axX3xXcxXcxX730xXcxXcxX3xX4cxXdxX580xXa9xX3xXexX16xX6xX3xX47xX13fxX18xX1xX3xX4cx9484xX3xX2eaxX3xX47xX2cxXexX3xX3exX106xXdxX3xXexX131xX18xX19xX3xX4xX5fxX18xX19xX3xX2e7xX17dxX3xX47xX4e0xX18xX3xX3exX13fxX26exX3xXbxX1xX80xXexX3xX1xXdxX49xX18xX3xX3exX117xX3xX26dxX4a5xX3xX5xX35xX3xX17dxX89xX3xX3exXe1xX3xX3exXdxX3xXbxX1xX90xXa9xX1cdxX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xX22xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX18xX117xX43xX8dxX3xXcxX16xX30xX18xX19xX3xXexXa8xXa9xX3xX4xdb7exX18xX19xX3xX47xXfaxX3xXbxX1xX28xXdxX3xX1xX2cxXbxX3xX3exX106xXdxX3xX4xX80xX4xX3xX7fxX10axX3xXcxXcxX730xXcxXcxX3xXexX16xX463xX18xX3xX47xX13fxX6xX3xX146xX117xX18xX3xX26dxX4a5xX3xX5xX35xX3xX89xX3xX3exXe1xX3xX4xX6xX18xX3xX18xX1xXdxX710xX30xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX17xX7cxX43xXaxX12xXcxX90xXdxX3xX1xX5fxXdxX3xX18xX19xX1xX13fxX8dxX3xX4xX80xX4xX3xX47xX90xXdxX3xX146xXdxX580xX30xX3xX47xX80xX18xX1xX3xX19xXdxX80xX3xX4xX6xX17xX3xX7xX51xX3xXbxX1xX28xXdxX3xX1xX2cxXbxX3xX1xXdxX49xX30xX3xX2fxX30xX31xX3xX4xX208xX6xX3xXcxX16xX30xX18xX19xX3xXexXa8xXa9xX3xXc8xXc9xX3xX3exX106xXdxX3xX4xX80xX4xX3xX7fxX10axX3xXcxXcxX730xXcxXcxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xX22xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX2fxX30xX6xX1cdxX3xX370xX90xXdxX3xX7cxXdxX49xX18xX3xX4xX80xX4xX3xX7fxX10axX3xXcxXcxX730xXcxXcxX3xX4xX95exX18xX19xX3xX47xXfaxX3xX47xX21xX6xX3xX16xX6xX3xX18xX1xbff8xX18xX19xX3xX47xX11dxX3xX18xX19xX1xX13fxX3xXexX1xXdxX44xXexX3xXexX1xX51xX4xX3xXexX1xX10xX17xX3xXexX1caxX18xX1xX3xX1xX1caxX18xX1xX3xXexX1xX51xX4xX3xXexX44xX3xXexX476xX18xX19xX3xX47xX13fxX6xX3xXbxX1xX21xX4e0xX18xX19xX3xX18xX1x11b42xXa9xX3xXexX476xX18xX19xX3xX146xX21xX106xX4xX3xX19xXdxX31xXdxX3xX2fxX30xX43xX44xXexX3xX4xX80xX4xX3xX3exX203xX18xX3xX47xX11dxX3xX4xeb2exX18xX3xX3exX21xX106xX18xX19xX3xXa9xX55xX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX2fxX30xX80xX3xXexX16xX1caxX18xX1xX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxX49xX18xX3xXbxX1xX28xXdxX3xX1xX2cxXbxX1cdxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxXa9xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7cxXexX1xX30xXa9xX146xX3xXdxXe0xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX262xXdxX7cxXexX1xX1a4xX3xX84xX2xX8axXbxX26dxX26exX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1a4xX3xX278xX17dxX2dfxXbxX26dxX26exXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a4xX61xX61xXdxX1cdxX146xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1cdxX3exX18xX61xX18xX10xX262xX7xX61xX2xX8cxX17dxX17dxX61xX2xX2dfxX84xX7cxX278xX2xX89xX17dxX84xX2e7xX84xXexX2eaxX17dxX84xX2eaxX2eaxX5xX8axX1cdxX2f2xXbxX19xX2f5xX16xX9xX2e7xX8axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxX18xX19xX3xX4xX21xX22xX18xX19xX3xXbxX1xX28xXdxX3xX1xX2cxXbxX3xX2fxX30xX31xX18xX3xX5xX35xX3xXexX38xX18xX3xX7xX28xX3xX3exX3fxX3xXexX30xX43xX44xX18xX3xX47xXdxX49xX18xX3xX4cxX1xX30xX3xX3exX51xX4xX3xX54xX55xX4xX3xXcxX16xX30xX18xX19xX3xX54xX5fxXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX94xX1xX9dxX3xXe0xXe1xX4xX3xXexX16xX21xX10axX18xX19xX3xXe0xXe1xX4xX3xXexX38xX18xX3xX7xX28xX3xX3exX3fxX3xXexX30xX43xX44xX18xX3xX47xXdxX49xX18xX3xXcxX16xX38xX18xX3xX1fcxX90xX18xX1xX3xXcxX30xX203xX18xX3xXbxX1xX80xXexX3xX146xXdxX580xX30xX3xXexX90xXdxX3xX79xX5fxXdxX3xX18xX19xX1xX13fxX1cdxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX17xX7cxX43xXaxX12xX94xX1xX80xXexX3xX146xXdxX580xX30xX3xXexX90xXdxX3xX1xX5fxXdxX3xX18xX19xX1xX13fxX8dxX3xX94xX1xX9dxX3xXe0xXe1xX4xX3xXexX16xX21xX10axX18xX19xX3xXe0xXe1xX4xX3xXexX38xX18xX3xX7xX28xX3xX3exX3fxX3xXexX30xX43xX44xX18xX3xX47xXdxX49xX18xX3xXcxX16xX38xX18xX3xX1fcxX90xX18xX1xX3xXcxX30xX203xX18xX3xX47xX80xX18xX1xX3xX19xXdxX80xX3xX4xX6xX17xX3xX18xX1xXa56xX18xX19xX3xX4cxX44xXexX3xX2fxX30xX31xX3xX47xX90xXexX3xX47xX21xX2cxX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX3fxX18xX19xX3xXexX80xX4xX3xXbxX1xX28xXdxX3xX1xX2cxXbxX3xX19xXdxXa56xX6xX3xXcxX16xX30xX18xX19xX3xXexXa8xXa9xX3xXc8xXc9xX3xX3exX117xX3xX4xX80xX4xX3xX7fxX10axX3xXcxXcxX730xXcxXcxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4cxX1xX30xX3xX3exX51xX4xX1cdxX3xX370xX4fdxX18xX19xX3xXexX1xX22xXdxX3xX47xX11dxX3xX18xX19xX1xX13fxX3xX18xX19xX117xX18xX1xX3xXcxXcxX730xXcxXcxX3xX4xX80xX4xX3xXexX1a1xX18xX1xX3xXexXdxX44xXbxX3xXexXe1xX4xX3xXbxX1xX80xXexX3xX1xX30xX43xX3xX3exX6xXdxX3xXexX16xXabaxX3xX47xX580xX3xX19xXdxX31xXdxX3xX2fxX30xX43xX44xXexX3xX18xX1xXa56xX18xX19xX3xX4cxX1xX9dxX3xX4cxX1xX1cxX18xX8dxX3xXexX4fdxX18xX3xXexX90xXdxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX3fxX18xX19xX3xXexX80xX4xX3xX2fxX30xX31xX18xX3xX5xX35xX3xXexX38xX18xX3xX7xX28xX3xXc8xXcxX370xX8dxX3xXexXdxX44xXbxX3xXexXe1xX4xX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxX49xX18xX3xX2fxX30xX31xX18xX3xX5xX35xX3xXexX28xXexX3xX3exXdxX49xX4xX3xX7xX4a5xX3xX7cxXe1xX18xX19xX3xXexX38xX18xX3xX7xX28xX3xXexX16xX463xX18xX3xX47xX13fxX6xX3xX146xX117xX18xX3xX4xX80xX4xX3xXexX1a1xX18xX1xX26exX3xX19xXdxX31xXa9xX3xXexX1xXdxX580xX30xX3xX4xX80xX4xX3xX3exXe1xX3xX3exXdxX49xX4xX3xX19xXa8xX43xX3xX4xX6xX18xX3xX18xX1xXdxX710xX30xX8dxX3xX47xX31xXa9xX3xX146xX31xX17xX3xX6xX18xX3xXexX17xX117xX18xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xXexX1xX3fxX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX3exX3fxX3xXexX30xX43xX44xX18xX1cdxX3xX94xX1xX9dxX3xXe0xXe1xX4xX3xXexX16xX21xX10axX18xX19xX3xX4xX95exX18xX19xX3xX47xXfaxX3xX19xXdxX31xXdxX3xX47xX80xXbxX3xX4xX80xX4xX3xX3exX203xX18xX3xX47xX11dxX3xXa9xX117xX3xX4xX80xX4xX3xX47xX90xXdxX3xX146xXdxX580xX30xX3xX18xX463xX30xX3xX16xX6xX3xXexX90xXdxX3xX1xX5fxXdxX3xX18xX19xX1xX13fxX8dxX3xX47xX4fdxX18xX19xX3xXexX1xX22xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x8a17xX3xXa9xX5fxXexX3xX7xX28xX3xX2fxX30xX6xX18xX3xX47xXdxX580xXa9xX3xX3exX11dxX3xX4xX3fxX18xX19xX3xXexX80xX4xX3xX2fxX30xX31xX18xX3xX5xX35xX3xX47xX580xX3xX4xX80xX4xX3xX47xX4e0xX18xX3xX3exX13fxX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxX49xX18xX3xXexX28xXexX3xX1xX4e0xX18xX1cdxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX17xX7cxX43xXaxX12xXcxX16xX21xX106xX4xX3xX4cxX1xXdxX3xX4cxX44xXexX3xXexX1xade5xX4xX3xX1xX5fxXdxX3xX18xX19xX1xX13fxX8dxX3xX384xXdxX80xXa9xX3xX47xX28xX4xX3xXcxX16xX30xX18xX19xX3xXexXa8xXa9xX3xXc8xXc9xX3xX3exX117xX3xX47xX90xXdxX3xX7cxXdxX49xX18xX3xX5xXfaxX18xX1xX3xX47xX90xX17xX3xX17dxX3xX7fxX10axX3xXcxXcxX730xXcxXcxX3xX47xXfaxX3xX4cxX35xX3xX4cxX44xXexX3xX7cfxX44xX3xX1xX17xX90xX4xX1xX3xXbxX1xX28xXdxX3xX1xX2cxXbxX3xX4xX3fxX18xX19xX3xXexX80xX4xX3xX2fxX30xX31xX18xX3xX5xX35xX3xXexX38xX18xX3xX7xX28xX3xXc8xXcxX370xX3xX18xX1cxXa9xX3xX89xX8axX89xX8axX1cdxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b6xX30xXexX1xX17xX16xXaxX12xX1c3xX30xX43xX44xXexX3xXcxX1xX55xX18xX19xX0xX61xXbxX12
Quyết Thắng