Nga đánh giá cao chính quyền mới của Mỹ gia hạn New START
Ngày 31/1, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết chính quyền mới của Mỹ đã thể hiện ý chí chính trị, nhờ đó, Moskva và Washington đã quyết tâm đạt được thỏa thuận gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START).
1a6cx473dx8fb1x27d3x6d56x9995x3d8ex7b47x86a3xX7xa0e7x87f8x6c64x356dxa7eax2a72xX5x453cxXax7ebexa75cxa008xX6xX3xa087x1bc9x92f4xX1xX3xX14xXdxX18xX3xX4xX6x3172xX3xX4xX1x4ca9xX19xX1xX3xb8abx1ac8x49b2x36e3xX19xX3xae57x6749xXdxX3xX4x5c2fxX6xX3x709fx2f68xX3xX14xXdxX6xX3xX1x72fcxX19xX3xX13xX10x9cbcxX3x5789xXcx1f7bx7d76xXcxX0x59a5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx565dxX10xX6x3b42xXaxX12xX13xX14x73e0xX2cxX3x668fxX2xX4dxX2x7df3xX3xX19xX14x536fx3148xXdxX3xXbxX1xX18xXexX3xX19xX14x1ebexX19xX3x6e52xXdxbbe4xX19xX3xb77exc2a4xX10xX30xX5xXdxX19xX6bxX3xX7axX19xX14xX3x875exX30xXdxXexX83xX2cxX3xa78axX10xX7x70d3xX22x282bxX3xX4xX1xX22xX3x1cc1xXdx1d78xXexX3xX4xX1xX26xX19xX1xX3xX2axX2bxX2cxX2dxX19xX3xX30xX31xXdxX3xX4xX35xX6xX3xX38xX39xX3xX17xae1bxX3xXexX1xaab7xX3xX1xXdxX7fxX19xX3xaac3xX3xX4xX1xX26xX3xX4xX1xX26xX19xX1xX3xXexX83x65cdxX6bxX3xX19xX1xX70xX3xX17x3b46xX6bxX3xX38xX22xX7xX99xX9bxX6xX3xX9bxX64xX3x5b33xX6xX7xX1xXdxX19xX14xXexX22xX19xX3xX17xXbexX3xX2axX2bxX2cxXa3xXexX3xXex2806xX30xX3xX17xX40xXexX3xX17xX6fxb05bxX4xX3xXexX1x4e5exX6xX3xXexX1xX2bx5764xX19xX3xX14xXdxX6xX3xX1xX40xX19xX3xX5cxXdxX7fxXbxX3xX6fxX31xX4xX3x8725x1e8fxXexX3xX14xXdx2d74xX30xX3xX9bxaf45xX3xX99xX1xX26xX3xXex8c75xX19xX3xX4xX7axX19xX14xX3xX4xX1xXdxXa3xX19xX3xX5xX6fxX10axX4xX3xX30xX31xXdxX3x9dccxX13xX10xX45xX3xX47xXcxX49xX4axXcxc58dx8c14xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7c37xX22xX5fxX2cxXaxX12xX0xXdxX30xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX30xX7x3e89xXbxX1xX22xXexX22xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX14xXdxX18xX3xX4xX6xX22xX3xX4xX1xX26xX19xX1xX3xX2axX2bxX2cxX2dxX19xX3xX30xX31xXdxX3xX4xX35xX6xX3xX38xX39xX3xX14xXdxX6xX3xX1xX40xX19xX3xX13xX10xX45xX3xX47xXcxX49xX4axXcxX3xX1x83ecxX19xX1xX3xX12fxX19xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX83xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX15cxXa1xX6xX22xXexX1xX6xX19xX1xX1xX22xX6xX15cxX9bxX19xX4dxX19xX10xX45xX7xX4dxb0b2xX2x7df7x9263xX4dxX2xae4fxX1f9xX5fxX2xX1f5x2318x5563xX1f9xX1f5xX1fexXexX1f9xX67xX1f6xX1f3xX5xX2xX15cxc622xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX14xXdxX18xX3xX4xX6xX22xX3xX4xX1xX26xX19xX1xX3xX2axX2bxX2cxX2dxX19xX3xX30xX31xXdxX3xX4xX35xX6xX3xX38xX39xX3xX14xXdxX6xX3xX1xX40xX19xX3xX13xX10xX45xX3xX47xXcxX49xX4axXcxXaxX3xX5fxX6xXexX6xX181xXbxX1xX22xXexX22xX181xX22xX83xXdxX14xXdxX19xX6xX5xX181xX7xX83xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x31caxX4dxX4dxX4xX5fxX19xXdxX30xX14xX15cxX9bxXdxX10xXexX19xX6xX30xXbxX5xX2bxX7xX15cxX9bxX19xX4dxXex42b9xX1f3xX1f5xX4dxX2bxXbxX5xX22xX6xX5fxX10xX5fxX4dxX30x79b8xX5fxXdxX4xX4dxX1f3xX1f5xX1f3xX2x7071xX1f5xX1f3xX29fxX1f5xX2xX4dxX99xX83xX10xX30xX5xXdxX19xX29fxX5fxX30xXdxXexX83xX2cxX29fxXbxX10xX7xX99xX22xX9bxX29fxX1f5xX2xX1f5xX1f3xX15cxX20bxXbxX14xXaxX3xX4dxX12xX13xX14xX6fxX70xXdxX3xXbxX1xX18xXexX3xX19xX14xX7axX19xX3xX7dxXdxX7fxX19xX3xX82xX83xX10xX30xX5xXdxX19xX3xX6bxX3xX7axX19xX14xX3xX8fxX30xXdxXexX83xX2cxX3xX96xX10xX7xX99xX22xX9bxX3xX15cxX3xX151xX13xX14xX2bx319axX19xX26exX3xX49xbd8cxX96xX4dxXcxXcx94b9x2a5bxX13xX15bxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16cxX22xX5fxX2cxXaxX12xXcxX83xX12fxX3xX5xX70xXdxX3xXbxX1xX10fxX19xX14xX3xX9bxX13axX19xX3xXexX83x2f5cxX19xX3xX99xX336xX19xX1xX3xXexX83xX2bxX2cxX2dxX19xX3xX1xX1cbxX19xX1xX3xX4axX22xX7xX7xXdxX2cxX6xX181xX2xX6bxX3xX7axX19xX14xX3xX96xX10xX7xX99xX22xX9bxX3xX19xXdfxXdxX26exX3x44ccxX129xX1x8a86xX19xX14xX3xXexX7axXdxX3xXexX1xX13axX2cxX3xX83xbb03xX19xX14xX3xX4xX1xX26xX19xX1xX3xX2axX2bxX2cxX2dxX19xX3xX30xX31xXdxX3xX4xX35xX6xX3xXcx6f13xX19xX14xX3xXexX1x2c91xX19xX14xX3xX151x6aa4xX22xX10xX15bxX3xX16cxXdxX5fxX10xX19xX3xX17xXbexX3xXexX1xXc2xX3xX1xXdxX7fxX19xX3xXc9xX3xX4xX1xX26xX3xX4xX1xX26xX19xX1xX3xXexX83xXd7xX15cxX3xX5cx43a1xX19xX3xX19x36b7xX6xX6bxX3xX1x6bc2xX3xX4x59e0xX19xX3xX17xX6fxX6xX3xX83xX6xX3xX17xX2dxX3xX19xX14xX1xXd7xX3xX14xXdxX6xX3xX1xX40xX19xX3xXexX1xX336xX30xX3xX1f6xX3xX19x8d56xX30xX15cxX15cxX15cxX3xX7dxX101xX2cxX3xX5xX64xX3xX30x3b4exXexX3xX17xX2dxX3xX19xX14xX1xXd7xX3xXexX2bxX2cxX7fxXexX3xX9bxX70xXdxX3xX9bxX64xX3xX4xX1xX12axX4xX3xX4xX1xX12axX19xX3xX19xX14xX6xX2cxX3xX5xX115xXbxX3xXex2ce2xX4xX3xX19xX1xX115xX19xX3xX17xX6fxX10axX4xX3xX7xadddxX3xX35xX19xX14xX3xX1xX3ffxX3xX4xX35xX6xX3xX13xX14xX6xX15cx8e6bxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16cxX22xX5fxX2cxXaxX12xX129xX133xX19xX14xX3xXexX1xX10xX22xX3xX7axX19xX14xX3xX96xX10xX7xX99xX22xX9bxX6bxX3xXcxX38fxX19xX14xX3xXexX1xX395xX19xX14xX3xX13xX14xX6xX3xX30axX5xX6xX5fxXdxX30xXdxX83xX3xX96xX2bxXexXdxX19xX3xX9bxX64xX3xX19xX14xX6fxX70xXdxX3xX17xX2ffxX19xX14xX3xX4xX13axXbxX3xX38xX39xX3xX16cxXdxX5fxX10xX19xX3xXexX83xX22xX19xX14xX3xX4xX2bxX3ffxX4xX3xX17xXdxX7fxX19xX3xX17xX64xX30xX3xX17x61cdxX2bxX3xXexXdxX336xX19xX3xX1xX7axX30xX3xX1f3xX288xX4dxX2xX3xX17xXbexX3xXexX1xb8bdxX6xX3xX19xX1xX115xX19xX3xX19xX1xX3c7xX19xX14xX3xXa1xX13axXexX3xX17xX2ffxX19xX14xX3xX7xX101xX2bxX3xX7xX12axX4xX6bxX3xX9bxX1cbxX3xX9bxX115xX2cxX3xX38xX22xX7xX99xX9bxX6xX3xX9bxX64xX3xXecxX6xX7xX1xXdxX19xX14xXexX22xX19xX3xX4xX4c4xX19xX3xXbxX1xX12fxXdxX3xX4xXdfxX3xX30xX3ffxXexX3xXexXdxXa3xX19xX3xXexX83xX1cbxX19xX1xX3xX17xX395xXdxX3xXexX1xX22xX40xXdxX3xXexX26xX4xX1xX3xX4xX439xX4xX3xX1xX3c3xX19xX15cxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16cxX22xX5fxX2cxXaxX12xX13xX14xX6fxX70xXdxX3xXbxX1xX18xXexX3xX19xX14xX7axX19xX3xX96xX10xX7xX99xX22xX9bxX3xX19xX1xX13axX19xX3xX30xX40xX19xX1xX26exX3xX365xX5cxX6xXdxX3xXa1xX336xX19xX3xX17xXbexX3xXexX1xX4daxX6xX3xX19xX1xX115xX19xX3xX83x585cxX3xX83xX64xX19xX14xX3xX5xX64xX3xX4xXdfxX3xX19xX1xX3c7xX19xX14xX3xXa1xX13axXexX3xX17xX2ffxX19xX14xX3xX7xX101xX2bxX3xX7xX12axX4xX6bxX3xX19xX1xX6fxX19xX14xX3xX19xX1xX13axXexX3xXexX83xX26xX3xX83xX376xX19xX14xX3xX7xX439xX3xXexX2ffxX19xX3xXexX40xXdxX3xX4xX35xX6xX3xX19xX1xX3c7xX19xX14xX3xXa1xX13axXexX3xX17xX2ffxX19xX14xX3xX19xX64xX2cxX3xX99xX1xX7axX19xX14xX3xX4xXdfxX3xX19xX14xX1x6ed7xX6xX3xX5xX64xX3xXexX1xXdxXa3xX2bxX3xX17xX395xXdxX3xXexX1xX22xX40xXdxX6bxX3xX30xX64xX3xXexX83xX18xXdxX3xX5xX40xXdxX3xX19xX1xX3c7xX19xX14xX3xXa1xX13axXexX3xX17xX2ffxX19xX14xX3xX19xX64xX2cxX3xX4xX4c4xX19xX3xX30xX3ffxXexX3xXexXdxXa3xX19xX3xXexX83xX1cbxX19xX1xX3xX17xX395xXdxX3xXexX1xX22xX40xXdxX3xXexX26xX4xX1xX3xX4xX439xX4xX3xX1xX3c3xX19xX3xX14xXdxX3c7xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX19xX6fxX31xX4xX44axX15cxX4dxX15cxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX2bxXexX1xX22xX83xXaxX12xX151xXcxXcxX309xX30axX13xX4dxX30axXdxX10xXexX19xX6xX30xc612xX15bxX0xX4dxXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)