Malaysia không phạt người nước ngoài hết hạn thị thực, giấy thông hành
Chính phủ Malaysia sẽ không phạt những người nước ngoài có thị thực (visa) hoặc giấy thông hành (social visit pass) hết hạn đúng vào thời điểm nước này áp dụng Lệnh Kiểm soát Di chuyển (MCO) và Lệnh Kiểm soát Di chuyển có điều kiện (CMCO).
5512xf311x10cf6x841dxfa87x82acxc360xad5ex8f1exX7xed7axdf58x856ex68b1xb413xa8adxX5x9e4dxXaxa949xca59xX6xX5xX6xdc2cxX7xXdxX6xX3x75f3xX1x6da1xf937xa037xX3xXbxX1xc006xXexX3xX1fxX20xd93cx835bxXdxX3xX1fxX29x7be0xX4xX3xX1fxX20xaad4x6739xXdxX3xX1x7f8dxXexX3xX1xX24xX1fxX3xXexX1xc941xX3xXexX1x9122xX4xabcbxX3xX20xXdxf0f3xX17xX3xXexX1xX1exX1fxX20xX3xX1xX35xX1fxX1xX0xec1axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd482xX10xX6x752dxXaxX12x9584xX1x729cxX1fxX1xX3xXbxX1xeda4xX3xX13xX6xX5xX6xX17xX7xXdxX6xX3xX7xac95xX3xX1cxX1xX1exX1fxX20xX3xXbxX1xX24xXexX3xX1fxX1x929exX1fxX20xX3xX1fxX20xX29xX2axXdxX3xX1fxX29xX2fxX4xX3xX1fxX20xX34xX35xXdxX3xX4xe865xX3xXexX1xX42xX3xXexX1xX46xX4xX3xf431x7e4fxXdxX7xX6xa507xX3xX1xX34xdd53xX4xX3xX20xXdxX4cxX17xX3xXexX1xX1exX1fxX20xX3xX1xX35xX1fxX1xX3xXb3xX7xX34xX4xXdxX6xX5xX3xXb4xXdxX7xXdxXexX3xXbxX6xX7xX7xXb8xX3xX1xX39xXexX3xX1xX24xX1fxX3xd4f8x63aaxX1fxX20xX3xXb4xX35xX34xX3xXexX1xX2axXdxX3xXebxXdx5f77x5bb7xX3xX1fxX29xX2fxX4xX3xX1fxX35xX17xX3x1070bxXbxX3xX6cxa352xX1fxX20xX3xc5f5xeac3xX1fxX1xX3x7bc6xXdxXfbxXfcxX3xX7xX34xX107xXexX3x9783xXdxX3xX4xX1xec99xX17xXfbxX1fxX3xXb3xX13xX6fxb767xXb8xX3xXb4xX35xX3xX10fxX110xX1fxX1xX3xX114xXdxXfbxXfcxX3xX7xX34xX107xXexX3xX11exXdxX3xX4xX1xX123xX17xXfbxX1fxX3xX4xXa8xX3xXebxXdx5d4dxX123xX3xX1cxXdxX110xX1fxX3xXb3xX6fxX13xX6fxX12bxXb8x9277xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10225xX34xX6cxX17xXaxX12xX0xXdxXfcxX20xX3xX7xcfc6xX4xX9xXaxX5axX5axXdxX15dx5e5fxX6xX34xXexX1xX6xX1fxX1xX1xX34xX6xX15dxXb4xX1fxX5axX1fxX10xf0c8xX7xX5ax102b2xfdf1xX195xX2xX5axX2x6872xX19bxX6cxc92cxX196x5627xX2x103b8xX2xX1a0xXexX19bxX1a0xX19bxX19bxX5xX2xX15dx6d94xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX5xX6xX17xX7xXdxX6xX3xX1cxX1xX1exX1fxX20xX3xXbxX1xX24xXexX3xX1fxX20xX29xX2axXdxX3xX1fxX29xX2fxX4xX3xX1fxX20xX34xX35xXdxX3xX1xX39xXexX3xX1xX24xX1fxX3xXexX1xX42xX3xXexX1xX46xX4xX48xX3xX20xXdxX4cxX17xX3xXexX1xX1exX1fxX20xX3xX1xX35xX1fxX1xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX34xX6cxX17xXaxX12xad70xX1xX107xXexX3xX181xXdxXfbxX123xX3xXb4xX2fxXdxX3xX181xX107xX34xX3xX20xXdxX2fxXdxX3xX1fxX20xX35xX17xX3xX195xX1a0xX5axX19exX48xX3xX16dx7e5axX3xXexX179xX29xff55xX1fxX20xX3xX4xX6xX34xX3xX4xX4cxXbxX3x83eexX7xXfcxX6xXdxX5xX3x6ae4xX6xX181xX179xXdxX3xbfe1xX6xX6xX1cxX34xX181xX3xX4xX1xX34xX3xX181xXdxX39xXexX3x6d90xX123xX17xX39xXexX3xXebxX42xX1fxX1xX3xXexX179xb53axX1fxX3xXebxX29xe6ebxX4xX3xXebxX29xX6xX3xX179xX6xX3xX6cxX46xX6xX3xXexX179xX274xX1fxX3xXexX1xX46xX4xX3xXexX39xX3xX179x7ed2xX1fxX20xX48xX3xX6fxX10bxX4xX3xf3a6xX1x106aexXbxX3xX4xX29xX3xXb4xX35xX3xX4xX107xX4xX3xX4x67bbxX3xX267xX123xX6xX1fxX3xX1xX92xX123xX3xX267xX123xX6xX1fxX3xX4xX77xX6xX3xX13xX6xX5xX6xX17xX7xXdxX6xX3xXebxfca9xX3xXebxXa8xX1fxX20xX3xX4x10594xX6xX3xXexX179xX34xX1fxX20xX3xXexX1xX2axXdxX3xX20xXdxX6xX1fxX3xXexX1xX46xX4xX3xXexX1xXdxX3xX13xX6fxX12bxX3xXb3xXexc28dxX3xX1fxX20xX35xX17xX3xX2xX1a0xX5axb1c1xfbbfxX195xX1a0xX5axX1a2xXb8xX3xX1fxX1xX295xXfcxX3xX1fxX20x8741xX1fxX3xX4xX1xXbcxX1fxX3xX7xX46xX3xX5x103c0xX17xX3xX5xX6xX1fxX3xX4xX77xX6xX3xX6fxX12bxa2ffxX24axX11exX301xX2xd0d7xX15dxX3xXcxX179xX34xX1fxX20xX3xX1xX34xX35xX1fxX3xX4x9c5dxX1fxX1xX3xXebxXa8xX48xX3xX1fxX20xX29xX2axXdxX3xX1fxX29xX2fxX4xX3xX1fxX20xX34xX35xXdxX3xXexX24xXdxX3xX13xX6xX5xX6xX17xX7xXdxX6xX3xX1cxX1xX1exX1fxX20xX3xXexX1xXfbxX3xX20xXdxX6xX3xX1xX24xX1fxX3xXexX1xX42xX3xXexX1xX46xX4xX3xX1xX6xX17xX3xXexX1x66f3xX3xXexX24xXfcxX3xXexX179xXecxX15dxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX34xX6cxX17xXaxX12xXcxX1xX10xX34xX3xX16dxX239xX3xXexX179xX29xX23exX1fxX20xX3xX24axX7xXfcxX6xXdxX5xX48xX3xX1fxX39xX123xX3xX1fxX1xX92xX1fxX20xX3xX1fxX20xX29xX2axXdxX3xX1fxX29xX2fxX4xX3xX1fxX20xX34xX35xXdxX3xXexX179xX274xX1fxX3xXfcxX123x10d50xX1fxX3xXexX179xX23exX3xXb4xX14fxX3xX1fxX29xX2fxX4xX3xXb4xX35xX34xX3xXexX1xX2axXdxX3xXebxXdxXfbxXfcxX3xX1xXdxX110xX1fxX3xXexX24xXdxX48xX3xX1x6788xX3xX4xX1xf71exX3xX4xad4fxX1fxX3xX4xXa8xX3xXb4x5f9dxX3xXfcxX107xX17xX3xX181xX6xX17xX3xXb4xX35xX3xX1cxX1xX1exX1fxX20xX3xX4xX40axX1fxX3xXbxX1xX33cxXdxX3xX5xX34xX3xXb4xX14fxX3xX4xX107xX4xX3xXexX1xX77xX3xXexX10bxX4xX3xX20xXdxX4cxX17xX3xXexX2axX3xX1xX39xXexX3xX1xX24xX1fxX15dxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX34xX6cxX17xXaxX12xXcxX179xX34xX1fxX20xX3xXexX179xX29xX2axX1fxX20xX3xX1xX279xXbxX3xX1xX403xX3xXfcxX123xX3dbxX1fxX3xXexXdxX39xXbxX3xXexX10bxX4xX3xX23exX3xX5xX24xXdxX3xX13xX6xX5xX6xX17xX7xXdxX6xX3xX48xX3xX1xX403xX3xX4xX40axX1fxX3xfad1xXdxX1fxX3xX20xXdxX6xX3xX1xX24xX1fxX3xX20xXdxX4cxX17xX3xXexX2axX3xXb4xX2fxXdxX3xX6fxX10bxX4xX3xX29exX1xX2a0xXbxX3xX4xX29xX15dxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX34xX6cxX17xXaxX12x5ef7xX1fxX20xX3xX24axX7xXfcxX6xXdxX5xX3xX5xX29xX123xX3x8740xX3xXexX179xX29xX2fxX4xX3xX1cxX1xXdxX3xXebxX39xX1fxX3xX4xX107xX4xX3xXb4xX30fxX1fxX3xXbxX1x706bxX1fxX20xX3xX4xX77xX6xX3xX6fxX10bxX4xX3xX29exX1xX2a0xXbxX3xX4xX29xX48xX3xX1fxX20xX29xX2axXdxX3xX1fxX29xX2fxX4xX3xX1fxX20xX34xX35xXdxX3xXbxX1xX33cxXdxX3xXebxX30fxX1fxX20xX3xX1cxX4e6xX3xX5xX42xX4xX1xX3xX1x6390xX1fxX3xXexX1xX1exX1fxX20xX3xX267xX123xX6xX3xX1xX110xX3xXexX1xX3dbxX1fxX20xX3xXebxX30fxX1fxX20xX3xX1cxX4e6xX3xX34xX1fxX5xXdxX1fxX10xX3xX4xX77xX6xX3xX4xX10bxX4xX3xX1fxX35xX17xX15dxX3x8327xX31bxX17xX3xX4xfc76xX1fxX20xX3xX5xX35xX3xXfcxX239xXexX3xX181xXdxX110xX1fxX3xXbxX1xX107xXbxX3xXebxX3dbxXdxX3xXbxX1xXa8xX3xXb4xX2fxXdxX3xX6fxX12bxX328xX24axX11exX301xX2xX32dxX3xX4xX77xX6xX3xX6fxX1xX71xX1fxX1xX3xXbxX1xX77xX3xX13xX6xX5xX6xX17xX7xXdxX6xX15dxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX34xX6cxX17xXaxX12xX13xX6fxX12bxX3xXebxX29xX279xX4xX3xX6fxX1xX71xX1fxX1xX3xXbxX1xX77xX3xX13xX6xX5xX6xX17xX7xXdxX6xX3xX107xXbxX3xX6cxX10bxX1fxX20xX3xXexX2f6xX3xX1fxX20xX35xX17xX3xX2xX1a0xX5axX300xX3xX7xX6xX123xX3xX1cxX1xXdxX3xX7xX3dbxX3xX4xX6xX3xXfcx10e6dxX4xX3xX6fxX12bxX328xX24axX11exX301xX2xX32dxX3xX181xX4cxXexX3xX1fxX20xX2axX3xXexX30fxX1fxX20xX3xXfcxX24xX1fxX1xX3xXexX24xXdxX3xX1fxX29xX2fxX4xX3xX1fxX35xX17xX15dxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX34xX6cxX17xXaxX12xXcxX179xX34xX1fxX20xX3xXexX1xX2axXdxX3xX20xXdxX6xX1fxX3xX107xXbxX3xX6cxX10bxX1fxX20xX3xX13xX6fxX12bxX48xX3xX1fxX20xX29xX2axXdxX3xX1fxX29xX2fxX4xX3xX1fxX20xX34xX35xXdxX3xX1cxX1xX1exX1fxX20xX3xXebxX29xX279xX4xX3xXbxX1xX411xXbxX3xX179xX6xX3xXb4xX35xX34xX3xX13xX6xX5xX6xX17xX7xXdxX6xX48xX3xXexX179xX34xX1fxX20xX3xX1cxX1xXdxX3xX1xX40axX123xX3xX1xX39xXexX3xX4xX107xX4xX3xX4xX2aexX3xX267xX123xX6xX1fxX3xX4xX1exX1fxX20xX3xX7xX23exX3xX4xX77xX6xX3xX1fxX29xX2fxX4xX3xX1fxX35xX17xX48xX3xXexX179xX34xX1fxX20xX3xXebxXa8xX3xX4xXa8xX3xX6fxX10bxX4xX3xX1fxX1xX2a0xXbxX3xX4xX29xX48xX3xXebxX29xX279xX4xX3xX17xX274xX123xX3xX4xX40axX123xX3xXbxX1xX33cxXdxX3xXebxXa8xX1fxX20xX3xX4xX2d4xX6xX15dxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX34xX6cxX17xXaxX12xX56bxXdxX14fxX123xX3xX1fxX35xX17xX3xXebxX2ccxX3xX33cxX1fxX1xX3xX1xX29xX23exX1fxX20xX3xX179xX4cxXexX3xX5xX2fxX1fxX3xXebxX39xX1fxX3xX1fxX20xX29xX2axXdxX3xX1fxX29xX2fxX4xX3xX1fxX20xX34xX35xXdxX3xXexX24xXdxX3xX13xX6xX5xX6xX17xX7xXdxX6xX48xX3xXexX179xX34xX1fxX20xX3xXebxXa8xX3xX4xXa8xX3xX4xX1exX1fxX20xX3xX6cxX31bxX1fxX3xX328xXdxX110xXexX3xX29exX6xXfcxX15dxX3xXcxX2f6xX3xX1fxX20xX35xX17xX3xX195xX32dxX5axX1a2xX48xX3xX13xX6fxX12bxX3xXebxX29xX279xX4xX3xX4xX1xX123xX17xXfbxX1fxX3xXexX1xX35xX1fxX1xX3xX6fxX13xX6fxX12bxX3xXb4xX35xX3xX7xX83xX3xX1cxX411xX34xX3xX6cxX35xXdxX3xX4xX1xX34xX3xXebxX39xX1fxX3xX1xX39xXexX3xX1fxX20xX35xX17xX3xX32dxX5axdb0dxX3xXexX179xX29xX2fxX4xX3xX1cxX1xXdxX3xX4xXa8xX3xX267xX123xX17xX39xXexX3xXebxX42xX1fxX1xX3xXexXdxX39xXbxX3xXexX1xX10xX34xX3xXexX2f6xX3xX6fxX1xX71xX1fxX1xX3xXbxX1xX77xX3xX13xX6xX5xX6xX17xX7xXdxX6xX15dxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX34xX6cxX17xXaxX12xX10fxXdxX274xX1fxX3xX267xX123xX6xX1fxX3xXebxX39xX1fxX3xXexe0acxX1fxX1xX3xX1xX81axX1fxX1xX3xX1cxXdxX1fxX1xX3xXexX39xX48xX3xX216xX1xXa8xX3xX6fxX1xX77xX3xXexX42xX4xX1xX3xf93bxX17xX3xX181xX6xX1fxX3xXcxX179xX123xX1fxX20xX3xX29xX2aexX1fxX20xX3xXb4xX14fxX3xX216xX1xX107xXexX3xXexX179xXdxXfbxX1fxX3xX1cxXdxX1fxX1xX3xXexX39xX48xX3xX6cxX34xX6xX1fxX1xX3xX1fxX1xX31bxX1fxX3xXb4xX35xX3xX181xX4cxXexX3xXebxX239xX1fxX20xX3xX7xX33cxX1fxX3xX4xX77xX6xX3xXebxX33cxX1fxX20xX3xX69x5fa0xXdxX3xX20xXdxX107xX34xX3xXexX34xX35xX1fxX3xX13xX6xX5xX6xX17xX7xXdxX6xX3xXb3xX216xc35axX251xX301xXfcxX239xXexX3xXebxX33cxX1fxX20xX3xXexX179xX34xX1fxX20xX3xX5xXdxX274xX1fxX3xXfcxXdxX1fxX1xX3xe237xX123xX3dbxX4xX3xX20xXdxX6xX3xXebxX6xX1fxX20xX3xX4xX40axXfcxX3xX267xX123xX17xX14fxX1fxX3xXexX24xXdxX3xX13xX6xX5xX6xX17xX7xXdxX6xXb8xX3xX13xX6x7e9fxX5xXdxX3xX29exX34xX34xX179xX3xX4xX1xX34xX3xX179xX295xX1fxX20xX3xXfcxd98dxX4xX3xXexX30fxX1fxX20xX3xXexX179xX29xX23exX1fxX20xX3xX196xX48xX19bx55ebxX3xa11dxX11exX216xX3xX4xX77xX6xX3xX13xX6xX5xX6xX17xX7xXdxX6xX3xXexX179xX34xX1fxX20xX3xX267xX123xX4e6xX3xX2xX5axX195xX196xX195xX196xX3xXbxX1xX33cxX1fxX3xX107xX1fxX1xX3xX1cxX1xX33cxX3xX1fxX30fxX1fxX20xX3xXbxX1xX10bxX4xX3xX1xX887xXdxX3xX4xX77xX6xX3xX267xX123xX3dbxX4xX3xX20xXdxX6xX3xX56bxX1exX1fxX20xX3xX29exX6xXfcxX3xf682xX3xX1fxX35xX17xX3xXexX179xX34xX1fxX20xX3xX181xX3dbxXdxX3xX4xX33cxX1fxX1xX3xXebxX24xXdxX3xX6cxX42xX4xX1xX3xX6fxX12bxX328xX24axX11exX301xX2xX32dxX3xX181xc052xX1fxX20xX3xXbxX1xX107xXexX15dxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX34xX6cxX17xXaxX12xXcxX179xX34xX1fxX20xX3xX267xX123xX4e6xX3xX2xX5axX195xX196xX195xX196xX48xX3xX5x86f9xX1fxX1xX3xXb4xX46xX4xX3xX6cxX42xX4xX1xX3xXb4xX10bxX3xXb4xX35xX3xX4xX1xX39xX3xXexX24xX34xX3xX4xX77xX6xX3xX13xX6xX5xX6xX17xX7xXdxX6xX3xXebxX24xXexX3xXfcxX8f6xX4xX3xXexX30fxX1fxX20xX3xXexX179xX29xX23exX1fxX20xX3xX5xX40axX1fxX3xX5xX29xX279xXexX3xX300xX48xX2xX908xX3xXb4xX35xX3xX2xX48xX19exX908xX3xXexX179xX34xX1fxX20xX3xX1cxX1xXdxX3xX4xX107xX4xX3xX1fxX20xX35xX1fxX1xX3xX1cxX1xX107xX4xX3xX4xXa8xX3xXfcxX8f6xX4xX3xXexX1xX31bxXfcxX3xX1xX10bxXexX3xX1cxX1xX107xX4xX3xX1fxX1xX6xX123xX15dxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX34xX6cxX17xXaxX12xXcxX179xX274xX1fxX3xX4xX2aexX3xX7xX23exX3xXbxX1xX31bxX1fxX3xXexX71xX4xX1xX3xXb4xX35xX3xXfcxX1exX3xXbxX1xb0bcxX1fxX20xX3xX4xX107xX4xX3xX7xX3dbxX3xX5xXdxX110xX123xX3xXfcxX2fxXdxX3xX1fxX1xX4cxXexX48xX3xX839xX17xX3xX181xX6xX1fxX3xXexX179xX274xX1fxX3xXebxX2ccxX3xXebxX29xX6xX3xX179xX6xX3xX6cxX46xX3xX181xX107xX34xX3xX1fxX14fxX1fxX3xX1cxXdxX1fxX1xX3xXexX39xX3xX13xX6xX5xX6xX17xX7xXdxX6xX3xX7xX83xX3xXebxX24xXexX3xXfcxX8f6xX4xX3xXexX30fxX1fxX20xX3xXexX179xX29xX23exX1fxX20xX3xXexX2f6xX3xX195xX48xX19exX908xX301xX300xX48xX196xX908xX3xXexX179xX34xX1fxX20xX3xX1fxX30fxXfcxX3xX195xX196xX195xX196xX15dxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX34xX6cxX17xXaxX12xX56bxX107xX1fxX20xX3xX4xX1xXecxX3xX4e6xX48xX3xXfcxXbcxX4xX3xX6cxX985xX3xXex1030fxX3xX5xX110xX3xXexX30fxX1fxX20xX3xXexX179xX29xX23exX1fxX20xX3xX1fxX35xX17xX3xXexX1xX4cxXbxX3xX1xX2aexX1fxX3xX7xX34xX3xX4xX107xX4xX3xX6cxX46xX3xX181xX107xX34xX3xXexX179xX29xX2fxX4xX3xXebxX24xXdxX3xX6cxX42xX4xX1xX3xXb4xX35xX3xX5xX35xX3xXfcxX8f6xX4xX3xXexX1xX4cxXbxX3xX1fxX1xX4cxXexX3xX1cxXfbxX3xXexX2f6xX3xX1fxX30fxXfcxX3xX195xX196xX196xX32dxX3xX1fxX1xX29xX1fxX20xX3xX5xX24xXdxX3xX23exX3xX4xX1xXdxX14fxX123xX3xX1fxX20xX29xX279xX4xX3xX5xX24xXdxX3xXb4xX2fxXdxX3xXfcxX239xXexX3xX7xX3dbxX3xX6cxX46xX3xXebxX34xX107xX1fxX3xX20xX40axX1fxX3xXebxX31bxX17xX3xX4xX1xX34xX3xX179xX295xX1fxX20xX3xX1cxXdxX1fxX1xX3xXexX39xX3xX13xX6xX5xX6xX17xX7xXdxX6xX3xX7xX83xX3xXexX30fxX1fxX20xX3xXexX179xX29xX23exX1fxX20xX3xX31bxXfcxX3xXexX179xX34xX1fxX20xX3xX1fxX30fxXfcxX3xX195xX196xX195xX196xX15dxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX34xX6cxX17xXaxX12xX16dxX4cxXexX3xX4xX1xX4cxXbxX3xX4xX107xX4xX3xX7xX3dbxX3xX5xXdxX110xX123xX3xX1cxX1xX1exX1fxX20xX3xXfcxX4cxX17xX3xX5xX24xX4xX3xX267xX123xX6xX1fxX3xXb4xX14fxX3xXexXb15xX3xX5xX110xX3xXexX1xX4cxXexX3xX1fxX20xX1xXdxX110xXbxX48xX3xX839xX17xX3xX181xX6xX1fxX3xX1fxX35xX17xX3xX5xX24xXdxX3xX4xX1xX34xX3xX179xX295xX1fxX20xX3xXexX1xX42xX3xXexX179xX29xX2axX1fxX20xX3xX5xX6xX34xX3xXebxX239xX1fxX20xX3xXexX24xXdxX3xX13xX6xX5xX6xX17xX7xXdxX6xX3xXb4x10d0dxX1fxX3x725exX1fxX3xXebxX42xX1fxX1xX15dxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX34xX6cxX17xXaxX12xXcxX1xX10xX34xX3xX6fxX10bxX4xX3xXexX1xX3dbxX1fxX20xX3xX1cxX274xX3xX13xX6xX5xX6xX17xX7xXdxX6xX48xX3xX7xX3dbxX3xX1fxX20xX29xX2axXdxX3xXexX1xX4cxXexX3xX1fxX20xX1xXdxX110xXbxX3xX23exX3xX1fxX29xX2fxX4xX3xX1fxX35xX17xX3xXexX179xX34xX1fxX20xX3xXexX1xX107xX1fxX20xX3xX300xX5axX195xX196xX195xX196xX3xXexX30fxX1fxX20xX3xX2xX19bxX48xX2xX908xX48xX3xX5xX274xX1fxX3xX7bcxX2xX196xX15dxX19exX196xX196xX3xX1fxX20xX29xX2axXdxX3xX7xX34xX3xXb4xX2fxXdxX3xXfcxX8f6xX4xX3xX19exX195xX2xX15dxX300xX196xX196xX3xX1fxX20xX29xX2axXdxX3xXexX179xX34xX1fxX20xX3xX4xX985xX1fxX20xX3xX1cx9412xX3xX1fxX30fxXfcxX3xX1fxX20xX34xX107xXdxX15dxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX34xX6cxX17xXaxX12xX29exX39xX123xX3xX7xX34xX3xXb4xX2fxXdxX3xXexXc75xX1fxX20xX3xX7xX3dbxX3xX5xX6xX34xX3xXebxX239xX1fxX20xX48xX3xXexXb15xX3xX5xX110xX3xXexX1xX4cxXexX3xX1fxX20xX1xXdxX110xXbxX3xXexX1xX107xX1fxX20xX3xX300xX5axX195xX196xX195xX196xX3xX5xX35xX3xX300xX48xX32dxX908xX48xX3xXfcxX8f6xX4xX3xX4xX6xX34xX3xX1fxX1xX4cxXexX3xX1cxXfbxX3xXexX2f6xX3xX1cxX1xX77xX1fxX20xX3xX1xX34xX33cxX1fxX20xX3xXexX35xXdxX3xX4xX1xX71xX1fxX1xX3xXexX34xX35xX1fxX3xX4xX40axX123xX3xX195xX196xX196xX1a0xX301xX195xX196xX196xX32dxX15dxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX34xX6cxX17xXaxX12xX8bbxX123xX6xX1fxX3xX4xX1xX8f6xX4xX3xX4xX77xX6xX3xX216xX89fxX251xX3xX4xX1xX34xX3xX179xX295xX1fxX20xX3xXebxXdxX14fxX123xX3xX1fxX35xX17xX3xX1cxX1xX1exX1fxX20xX3xXebxX107xX1fxX20xX3xX5xX34xX3xX1fxX20xX24xXdxX3xX6cxX34xX3xXexX179xX34xX1fxX20xX3xXexX1xX2axXdxX3xX20xXdxX6xX1fxX3xXb4xX2f6xX6xX3xX267xX123xX6xX48xX3xX13xX6xX5xX6xX17xX7xXdxX6xX3xX107xXbxX3xX6cxX10bxX1fxX20xX3xX4xX107xX4xX3xX181xXdxX110xX1fxX3xXbxX1xX107xXbxX3xX1cxXdxXfbxXfcxX3xX6cxX42xX4xX1xX3xX4xX1xXbcxXexX3xX4xX1xX83xX3xXexX179xX34xX1fxX20xX3xX1cxX1xXdxX3xXexXc75xX1fxX20xX3xX4xX123xX1fxX20xX3xX5xX6xX34xX3xXebxX239xX1fxX20xX3xXexX30fxX1fxX20xX3xX2xX48xX7bcxX908xX3xX7xX34xX3xXb4xX2fxXdxX3xX2xX19exX48xX195xX1a2xX3xXexX179xXdxX110xX123xX3xX1fxX20xX29xX2axXdxX3xXexX179xX34xX1fxX20xX3xX4xX985xX1fxX20xX3xX1cxXd24xX3xX1fxX30fxXfcxX3xX195xX196xX2xX32dxX15dxX5axX15dxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89fxX123xXexX1xX34xX179xXaxX12xXb3xXcxXcxfd79xX328xX29exX5axX328xXdxX10xXexX1fxX6xXfcxf55dxXb8xX0xX5axXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)