Ấn Độ tăng cường kiểm soát các công ty truyền thông xã hội
New Delhi dẫn thông báo ngày 24/2 cho biết chính phủ Ấn Độ đang chuẩn bị một dự thảo quy định yêu cầu các công ty truyền thông xã hội nhanh chóng xóa bỏ những nội dung gây tranh cãi và hỗ trợ công tác điều tra của nhà chức trách.
dee0x11274x13d3bx14aacx160d6xef3ax115ddxeff3x13e4axX7x15ef5x11c9cx151f0x1663bx131efx13a70xX5x12e13xXaxfaa0x1277ex10544xX3xfc1fx13b6bxX3xXex14a87xX14x115b0xX3xX4x12589x12a39xX14xX1cxX3x113f0xXdxe5fdx14028xX3xX7x1592cx11aebxXexX3xX4xX2bxX4xX3xX4x14fdaxX14xX1cxX3xXex1408axX3xXex1078axf5fdxX38x16b42xX14xX3xXexX1xX33xX14xX1cxX3x12d2ax15d25xX3xX1xX17xXdxX0x11f91xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe43fxX10xX6x1036cxXaxX12x13d22xX10x11a83xX3x14228xX10xX5xX1xXdxX3xX60x12567xX14xX3xXexX1xX33xX14xX1cxX3x169a0xX2bxX2axX3xX14xX1cx16fa7xX38xX3x1199bx146ddxX4exX80xX3xX4xX1xX2axX3xX77xXdx12bd9xXexX3xX4xX1x1409fxX14xX1xX3xXbxX1xf2dexX3xX13xX14xX3xX16xX17xX3x15c43xX6xX14xX1cxX3xX4xX1xX3cxefccxX14xX3xX77x1651fxX3xX27xX17xXexX3xX60x14deexX3xXexX1x11228xX2axX3x14d45xX3cxX38xX3xX9exXaaxX14xX1xX3xX38x1010dxX3cxX3xX4xff86xX3cxX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX33xX14xX1cxX3xXexX38xX3xXexX3bxX3cxX38xX3exX14xX3xXexX1xX33xX14xX1cxX3xX47xX48xX3xX1xX17xXdxX3xX14xX1xX6xX14xX1xX3xX4xX1x11cd8xX14xX1cxX3xX47xXf1xX6xX3xX77xf834xX3xX14xX1x151fdxX14xX1cxX3xX14xX17xXdxX3xX60xX3cxX14xX1cxX3xX1cx11b46xX38xX3xXexX3bxX6xX14xX1xX3xX4xX48xXdxX3xfa17xX7dxX3xX1x10f62xX3xXexX3bx143d9xX3xX4xX33xX14xX1cxX3xXexX2bxX4xX3xX9exXdxX3exX3cxX3xXexX3bxX6xX3xX4xX96xX6xX3xX14xX1xX7dxX3xX4xX1xe2f8xX4xX3xXexX3bxX2bxX4xX1x13b51xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx157c3xX6xXbxXexXdxX2axX14xXaxX12xX0xXdxX27xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX27xX7x1361dxXbxX1xX2axXexX2axXaxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxX60xXdxX7xXbxX5xX6xX38x1483bxX3xX77xX5xX2axX4xX24x10fdfxX3xX27xX6xX3bxX1cxXdxX14xX16fxX5xX10x14ba1xXexX185xX3xX6xX3cxXexX2axX18cxX3xX27xX6xX3bxX1cxXdxX14xX16fxX3bxXdxX1cxX1xXexX185xX3xX6xX3cxXexX2axX18cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xXexX1axX14xX1cxX3xX4xX1fxX20xX14xX1cxX3xX24xXdxX26xX27xX3xX7xX2axX2bxXexX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX33xX14xX1cxX3xXexX38xX3xXexX3bxX3cxX38xX3exX14xX3xXexX1xX33xX14xX1cxX3xX47xX48xX3xX1xX17xXdxX3xX1xf8acxX14xX1xX3xXb5xX14xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX4exX4exXdxX147xX77xX6xX2axXexX1xX6xX14xX1xX1xX2axX6xX147xX119xX14xX4exX14xX10xX65xX7xX4exX80xX2x10d65x108a0xX4exX2x16b74xX224xX60xX81xX223xX224xX80xX80xX223x14098xXexX224xX223x11a04xX230xX5xX2xX147x14a90xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xXexX1axX14xX1cxX3xX4xX1fxX20xX14xX1cxX3xX24xXdxX26xX27xX3xX7xX2axX2bxXexX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX33xX14xX1cxX3xXexX38xX3xXexX3bxX3cxX38xX3exX14xX3xXexX1xX33xX14xX1cxX3xX47xX48xX3xX1xX17xXdxXaxX3xX60xX6xXexX6xX16fxXbxX1xX2axXexX2axX16fxX2axX3bxXdxX1cxXdxX14xX6xX5xX16fxX7xX3bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX185xX4exX4exX4xX60xX14xXdxX27xX1cxX147xX119xXdxX10xXexX14xX6xX27xXbxX5xX3cxX7xX147xX119xX14xX4exXexX230xX80xX223xX4exX3cxXbxX5xX2axX6xX60xX10xX60xX4ex12d67xX6xXexX27xX2c4xX38xX4exX80xX223xX80xX2x16aa0xX223xX80xX2cfxX80xe56axX4exX80xX4x1363dxX227xX223xX230xX2d8xX2xX224xX223xX234xX81xX197xX80xX2xX2d8xX230xX6xX227xX2d4xX2xX2d4xX77xX77xX4xX77xX4xX2d4xX197xX2d8xX80xX2d8xX147xX239xXbxX1cxXaxX3xX4exX12x13e9axX14xX1xX3xX27xXdxX14xX1xX3xX1x16a55xX6xX147xX3x10b07xX63xX1cxX3cx1655axX14xX185xX3xf2e3xX6xX1xX2axX2axX3xX63xX10xX65xX7x1021axX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxece5xX2axX60xX38xXaxX12xX16xX17xX14xX1cxX3xXexX1xX2bxXdxX3xX14xX7dxX38xX3xX7x11a20xX3xX60xXdx15567xX14xX3xX3bxX6xX3xXexXdxX8bxXbxX3xX7xX6xX3cxX3xX27xX17xXexX3xX4xX3cxX17xX4xX3xXexX3bxX6xX14xX1xX3xX4xX48xXdxX3xX119x106d6xXdxX3xXcxX65xXdxXexXexX10xX3bxX3xX119xX7dxX3xXexX3bxX2axX14xX1cxX3xX77x12f5bxXdxX3xX4xXb5xX14xX1xX3xX14xX1xXdxX3exX3cxX3xX14xX1fxX36axX4xX3xXexX3bxXc2xX14xX3xXexX1xX8bxX3xX1cxXdxX36axXdxX3xX9exX6xX14xX1cxX3xXexX1f9xX27xX3xX4xX2bxX4xX1xX3xX7xXdxX8bxXexX3xX4xX1xf4f4xXexX3xX24xXdxX26xX27xX3xX7xX2axX2bxXexX3xX9exX37fxXdxX3xX119xX36axXdxX3xX14xX1xXfexX14xX1cxX3x15f41xX14xX1cxX1fxX20xXdxX3xX24xX1x16e5fxX14xX1cxX3xX5xX310x16cbfxX3xX4xX33xX14xX1cxX3xX14xX1cxX1x16f82xX3xX9exXc6xX38xX3xXb8xX3cxX38xX3exX14xX3xX5xXb1xX4xX147xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32exX2axX60xX38xXaxX12xed84xX6xX4xX10xX77xX2axX2axX24xX3xX9exX48xX3xXbxX1xXb5xXdxX3xX9exX37fxXdxX3xX27xX3b5xXexX3xX119xX36axXdxX3xXbxX1xXb5xX14xX3xX13fxX14xX1cxX3xX60xXfexX3xX60xX17xXdxX3xXexX3bxXc2xX14xX3xXexX2axX7dxX14xX3xX4xXc6xX3cxX3xXex1659exX3xX4xX2bxX4xX3xX14xX1xX7dxX3xX47xX3cx14ffcxXexX3xX77xXb5xX14xX3xX119xX7dxX3xX4xX1xX90xX14xX1xX3xXexX3bxXaaxX3xX1cxXdxX6xX3xX1xX310xXdxX3xXexX3cxXc6xX14xX3xXexX3bxX1fxX36axX4xX3xX7xX6xX3cxX3xX24xX1xXdxX3xX4xX1xX3b5xX14xX3xX14xX17xXdxX3xX60xX3cxX14xX1cxX3xX4xec17xXbxX3xX14xX1xX494xXexX3xX30cxX14xX10xX65xX7xX3xX197xX10xX10xX60xX31exX3xf875xX3x1182cxX3cxX7xXexX3bxX6xX5xXdxX6xX3xXexX3bxX2axX14xX1cxX3xX27xX17xXexX3xX4xX3cxX17xX4xX3xXexX3bxX6xX14xX1xX3xX4xX1xX456xXbxX3xX119xX36axXdxX3xX4xX1xX90xX14xX1xX3xXbxX1xX96xX3xX119xX3exX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x10624xX3xX60xX2axX6xX14xX1xX3xXexX1xX3cxX147xX3xXcx14861xXdxX3xX13xX14xX3xX16xX17x14328xX3xXcxX65xXdxXexXexX10xX3bxX3xX9exX48xX3xXbxX1xX36axXexX3xX5xX20xX3xX4xX2bxX4xX3xX38xXc2xX3cxX3xX4xXc6xX3cxX3xX47xXf1xX6xX3xX14xX17xXdxX3xX60xX3cxX14xX1cxX3xX5xXdxXc2xX14xX3xXb8xX3cxX6xX14xX3xX9exX8bxX14xX3xX14xX1xXfexX14xX1cxX3xX4xX3cxX17xX4xX3xX77xXdxX26xX3cxX3xXexX1f9xX14xX1xX3xX4xX96xX6xX3xX14xX33xX14xX1cxX3xX60xX10cxX14xX4fbxX3xXb8xX3cxX6xX3xX9exXf1xX3xX5xX7dxX27xX3xXexX1axX14xX1cxX3xXexX1xXc2xX27xX3xXb8xX3cxX38xX8bxXexX3xXexX10cxX27xX3xX4xX96xX6xX3xX157xX1xX90xX14xX1xX3xXbxX1xX96xX3xXcxX1xX96xX3xXexX1fxX36axX14xX1cxX3xX63xX6xX3bxX10xX14xX60xX3bxX6xX3x13ab4xX2axX60xXdxX3xX24xX26xX3xXexX44axX3xX14xX1axX27xX3xX80xX223xX2xX224xX3xX14xX1x16eb8xX27xX3xXexX1x11d40xXexX3xX4xX1xX3b5xXexX3xXb8xX3cxX38xX3xX9exXaaxX14xX1xX3xX9exX37fxXdxX3xX119xX36axXdxX3xX14xX1xXfexX14xX1cxX3xX14xX17xXdxX3xX60xX3cxX14xX1cxX3xX77xXaaxX3xX47xX10xX27xX3xX5xX7dxX3xXexX1xX33xX14xX1cxX3xXexXdxX14xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX3e9xX4xX1xX3xX1xX2axX3b5xX4xX3xX77xX456xXexX3xX1xX121xXbxX3xXbxX1xX2bxXbxX147xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32exX2axX60xX38xXaxX12xX67xXb1xX3xXexX1xXb5xX2axX3xXb8xX3cxX38xX3xX9exXaaxX14xX1xX3xX14xXf1xXdxX3xXexX3bxXc2xX14xX3xX7xX343xX3xX77xX3cxX17xX4xX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX33xX14xX1cxX3xXexX38xX3xXexX3bxX3cxX38xX3exX14xX3xXexX1xX33xX14xX1cxX3xX47xX48xX3xX1xX17xXdxX4fbxX3xX14xX1xX1fxX3xX40exX6xX4xX10xX77xX2axX2axX24xX3xX119xX7dxX3xXcxX65xXdxXexXexX10xX3bxX4fbxX3xX119xX7dxX3xX4xX2bxX4xX3xX14xX3exX14xX3xXexXb5xX14xX1cxX3xX4xX1xXdxX8bxX3cxX3xXbxX1xXdxX27xX3xXexX3bxXb1xX4xX3xXexX3cxX38xX8bxX14xX3xX30cxX2axX119xX10xX3bxX16fxXexX1xX10xX16fxXexX2axXbxX3x142e5xXcxXcxX31exX4fbxX3xX14xX1xX1fxX3xX63xX10xXexX197xX5xXdxX47xX3xX119xX7dxX3x15777xX3bxXdxX27xX10xX3x16e12xXdxX60xX10xX2axX3xX4xX96xX6xX3xX4aaxX27xX6xX2c4xX2axX14xX4fbxX3xX4xXf1xX3xXexX3bxX2bxX4xX1xX3xX14xX1xXdxX3e9xX27xX3xX1x162afxX14xX3xX9exX37fxXdxX3xX119xX36axXdxX3xX14xX1xXfexX14xX1cxX3xX14xX17xXdxX3xX60xX3cxX14xX1cxX3xX9exX1fxX121xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX4e5xX3xXb8xX3cxX6xX3xX4xX2bxX4xX3xX14xX3exX14xX3xXexXb5xX14xX1cxX3xX4xX96xX6xX3xX1xX308xX147xX3xX67xXb1xX3xXexX1xXb5xX2axX3xXb8xX3cxX38xX3xX9exXaaxX14xX1xX3xXexX3cxX38xXc2xX14xX3xX77xX37fxX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX33xX14xX1cxX3xXexX38xX3xXbxX1xXb5xXdxX3xX47xXf1xX6xX3xX14xX17xXdxX3xX60xX3cxX14xX1cxX3xX4xX7dxX14xX1cxX3xX7xX36axX27xX3xX4xX7dxX14xX1cxX3xXexX37fxXexX4fbxX3xX14xX1xX1fxX14xX1cxX3xX24xX1xX33xX14xX1cxX3xX4xX1xX494xX27xX3xX1xX6eexX14xX3xX234xX230xX3xX1cxXdxX20xX3xX7xX6xX3cxX3xX24xX1xXdxX3xX14xX1xX494xX14xX3xX9exX1fxX121xX4xX3xX38xXc2xX3cxX3xX4xXc6xX3cxX3xX4xX96xX6xX3xX4xX1xX90xX14xX1xX3xXbxX1xX96xX3xX1xX2axX3b5xX4xX3xX27xX3e9xX14xX1xX3xX5xX3e9xX14xX1xX3xXbxX1xX2bxXbxX3xX5xfc0bxX147xX3xX5dxX308xX3xX4x12a86xX14xX1cxX3xXbxX1xXb5xXdxX3xX1xX11dxX3xXexX3bxX121xX3xX9exXdxX3exX3cxX3xXexX3bxX6xX3xX1xX2axX3b5xX4xX3xX4xX2bxX4xX3xX7xXb1xX3xX4xX37fxX3xX24xX1xX2bxX4xX3xX5xXdxXc2xX14xX3xXb8xX3cxX6xX14xX3xX9exX8bxX14xX3xX6xX14xX3xX14xXdxX14xX1xX3xX27xX4f3xX14xX1cxX3xXexX3bxX2axX14xX1cxX3xX119x16da1xX14xX1cxX3xX227xX80xX3xX1cxXdxX20xX3xX24xX26xX3xXexX44axX3xX24xX1xXdxX3xX4xXf1xX3xX38xXc2xX3cxX3xX4xXc6xX3cxX147xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32exX2axX60xX38xXaxX12xX63xX1cxX2axX7dxXdxX3xX3bxX6xX4fbxX3xX14xX8bxX3cxX3xX27xX17xXexX3xX77xX7dxXdxX3xX9exX1axX14xX1cxX3xX27xX33xX3xXexXb5xX3xX27xX17xXexX3xX4xX2bxX3xX14xX1xX10cxX14xX3xXexX3bxX2axX14xX1cxX3xX77xX456xXexX3xX24x109cdxX3xX1xX7dxX14xX1xX3xX119xXdxX3xX1xX2axX3b5xX4xX3xX1xX2axX4f3xXexX3xX9exX17xX14xX1cxX3xXexX1f9xX14xX1xX3xX60x11ccdxX4xX3xX14xX7dxX2axX4fbxX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX33xX14xX1cxX3xXexX38xX3xXbxX1xXb5xXdxX3xX119xX33xX3xX1xXdxX3e9xX3cxX3xX1xXf1xX6xX3xX1xX2axX3b5xX4xX3xX47xXf1xX6xX3xX77xXfaxX3xX14xX17xXdxX3xX60xX3cxX14xX1cxX3xX9exXf1xX3xXexX3bxX2axX14xX1cxX3xX119xX828xX14xX1cxX3xX27xX17xXexX3xX14xX1cxX7dxX38xX3xX24xX26xX3xXexX44axX3xX24xX1xXdxX3xX14xX1xX494xX14xX3xX9exX1fxX121xX4xX3xX24xX1xXdxX8bxX3cxX3xX14xX4f3xXdxX147xX3xX67xXb1xX3xXexX1xXb5xX2axX3xXb8xX3cxX38xX3xX9exXaaxX14xX1xX3xX4xX7d9xX14xX1cxX3xX38xXc2xX3cxX3xX4xXc6xX3cxX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX33xX14xX1cxX3xXexX38xX3xXbxX1xXb5xXdxX3xX77xX3d9xX3xX14xX1xXdxX3e9xX27xX3xX27xX17xXexX3xXb8xX3cxX6xX14xX3xX4xX1xX13fxX4xX3xXbxX1xX8b4xX3xXexX3bxX2bxX4xX1xX3xX119xXdxX3e9xX4xX3xXexX3cxX10cxX14xX3xXexX1xX96xX3xXb8xX3cxX38xX3xX9exXaaxX14xX1xX4fbxX3xX27xX17xXexX3xXb8xX3cxX6xX14xX3xX4xX1xX13fxX4xX3xXbxX1xX8b4xX3xXexX3bxX2bxX4xX1xX3xXbxX1xX37fxXdxX3xX1xX121xXbxX3xXexX1xXb1xX4xX3xXexX1xXdxX3xXbxX1xX2bxXbxX3xX5xX3cxX494xXexX3xX119xX7dxX3xX27xX17xXexX3xX14xX1xX10cxX14xX3xX119xXdxXc2xX14xX3xX1cxXdxXb5xXdxX3xXb8xX3cxX38xX8bxXexX3xX24xX1xXdxX8bxX3cxX3xX14xX4f3xXdxX147xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32exX2axX60xX38xXaxX12xX40exX6xX4xX10xX77xX2axX2axX24xX3xX1xXdxX3e9xX14xX3xX4xX1xX1fxX6xX3xXexX3bxXb5xX3xX5xX20xXdxX3xX9exX3exX3xX14xX1cxX1xXaaxX3xX77xX1f9xX14xX1xX3xX5xX3cxX494xX14xX4fbxX3xXexX3bxX2axX14xX1cxX3xX24xX1xXdxX3xXcxX65xXdxXexXexX10xX3bxX3xX4xX7d9xX14xX1cxX3xX9exX48xX3xXexX44axX3xX4xX1xX37fxXdxX3xX5xXc2xX14xX3xXexXdxX8bxX14xX1cxX3xX119xX3exX3xX60xXb1xX3xXexX1xXb5xX2axX3xX27xX36axXdxX147xX3xXcxX3bxX1fxX36axX4xX3xX9exXf1xX4fbxX3xX27xX4f3xX14xX1cxX3xX47xX48xX3xX1xX17xXdxX3xX3d0xXexXdxX26xX3cxX3xX77xX5xX2axX1cxX3dfxX3xX14xX7dxX38xX3xX9exX48xX3xX24xX1xX33xX14xX1cxX3xX1cxfb3cxX3xX77xXfaxX3xXexX456xXexX3xX4xXb5xX3xX4xX2bxX4xX3xXexX7dxXdxX3xX24xX1xX2axXb5xX14xX3xX27xX7dxX3xX157xX1xX90xX14xX1xX3xXbxX1xX96xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX3xX4xX2bxX2axX3xX77xX3cxX17xX4xX3xX5xX7dxX3xXbxX1xX2bxXexX3xXexX2bxX14xX3xX14xX1xXfexX14xX1cxX3xX9exXdxX3exX3cxX3xX60xX37fxXdxX3xXexX3bxX2bxX3xX119xX3exX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX3cxX17xX4xX3xX77xXdxX26xX3cxX3xXexX1f9xX14xX1xX3xX5xXdxXc2xX14xX3xXb8xX3cxX6xX14xX3xX9exX8bxX14xX3xX4xXb5xXdxX3xX4xX2bxX4xX1xX3xX14xX33xX14xX1cxX3xX14xX1cxX1xXdxX3e9xXbxX147xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32exX2axX60xX38xXaxX12xX157xX2bxX4xX3xX14xX1cxX3cxX310xX14xX3xXexXdxX14xX3xXexX3bxX2axX14xX1cxX3xX14xX1cxX7dxX14xX1xX3xX4xX1xX2axX3xX77xXdxX8bxXexX3xX60xXb1xX3xXexX1xXb5xX2axX3xXb8xX3cxX38xX3xX9exXaaxX14xX1xX3xX27xX36axXdxX3xX4xXf1xX3xXexX1xX26xX3xXb5xX14xX1xX3xX1xX1fxX4a8xX14xX1cxX3xX9exX8bxX14xX3xX24xX8bxX3xX1xX2axX4f3xX4xX1xX3xX9exXc6xX3cxX3xXexX1fxX3xX4xX96xX6xX3xX4xX2bxX4xX3xX9exX4f3xXdxX3xX1cxXdxX6xX3xX4xX33xX14xX1cxX3xX14xX1cxX1xX3e9xX3xXexX4f3xXdxX3xX13xX14xX3xX16xX17xX3xX119xX7dxX3xX5xX7dxX27xX3xXexX1axX14xX1cxX3xXexX1xXc2xX27xX3xX4xX2bxX4xX3xX3bxX5b5xX4xX3xX3bxX37fxXdxX3xX5xXdxXc2xX14xX3xXb8xX3cxX6xX14xX3xX9exX8bxX14xX3xX119xXdxX3e9xX4xX3xXexX3cxX10cxX14xX3xXexX1xX96xX3xXb8xX3cxX38xX3xX9exXaaxX14xX1xX147xX3xX157xX2bxX4xX3xXb8xX3cxX38xX3xX9exXaaxX14xX1xX3xX27xX36axXdxX3xX4xX7d9xX14xX1cxX3xX7xX343xX3xX9exX1fxX121xX4xX3xX2bxXbxX3xX60xX8b4xX14xX1cxX3xX9exX37fxXdxX3xX119xX36axXdxX3xX4xX2bxX4xX3xX14xX3exX14xX3xXexXb5xX14xX1cxX3xX24x11cbdxX3xXexX1xX3cxX494xXexX3xX7xX37fxX3xX119xX7dxX3xXexX3bxXb1xX4xX3xXexX3cxX38xX8bxX14xX3xX24xX1xX2bxX4xX147xX3xX67xXb1xX3xXexX1xXb5xX2axX3xX14xX1xX456xX14xX3xX27xX4f3xX14xX1xX185xX3xXaxX59axX17xXexX3xX14xX1xX7dxX3xX47xX3cxX456xXexX3xX77xXb5xX14xX3xX4xXc6xX14xX3xXbxX1xXb5xXdxX3xXexX90xX14xX1xX3xX9exX8bxX14xX3xX9exX3b5xX4xX3xX9exXdxX26xX27xX3xX9exX6xX3xX4xX1xX96xX14xX1cxX3xXexX17xX4xX3xX119xX7dxX3xX9exX6xX3xXexX33xX14xX3xX1cxXdxX2bxX2axX3xX4xX96xX6xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX4fbxX3xX9exX310xX14xX1cxX3xXexX1xX20xXdxX3xX4xXc6xX14xX3xXexX1xX494xX14xX3xXexX3bxX308xX14xX1cxX3xX24xX1xXdxX3xX1cxXdxX36axXdxX3xXexX1xXdxX3e9xX3cxX3xX4xX2bxX4xX3xX1xX2axX4f3xXexX3xX9exX17xX14xX1cxX4fbxX3xXexX90xX14xX3xX14xX1cxX1fxXa95xX14xX1cxX4fbxX3xXexX1xXb1xX4xX3xX1xX7dxX14xX1xX3xX1xX2axX3b5xX4xX3xXb8xX3cxX6xX14xX3xX9exXdxX26xX27xX3xX119xX3exX3xX77xX456xXexX3xX24xX895xX3xX27xX17xXexX3xX14xX1xXf1xX27xX3xX4xX1xX96xX14xX1cxX3xXexX17xX4xX3xX1xX2axX3b5xX4xX3xXexX33xX14xX3xX1cxXdxX2bxX2axX3xX14xX7dxX2axX147xX3dfxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32exX2axX60xX38xXaxX12xXcxX3bxX1fxX36axX4xX3xX9exXf1xX3xX4xX2bxX4xX3xX14xX3exX14xX3xXexXb5xX14xX1cxX3xX4xX1xXdxX8bxX3cxX3xXbxX1xXdxX27xX3xXexX3bxXb1xX4xX3xXexX3cxX38xX8bxX14xX3xX14xX1xX1fxX3xX63xX10xXexX197xX5xXdxX47xX3xX119xX7dxX3xX4aaxX27xX6xX2c4xX2axX14xX3xX6c6xX3bxXdxX27xX10xX3xX9exX48xX3xXbxX1xXb5xXdxX3xX9exX37fxXdxX3xX27xX3b5xXexX3xX119xX36axXdxX3xX14xX1xXdxX3exX3cxX3xX24xX1xXdxX8bxX3cxX3xX14xX4f3xXdxX3xX4a8xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX3xX119xX1f9xX3xX14xX1xXfexX14xX1cxX3xX14xX17xXdxX3xX60xX3cxX14xX1cxX3xX27xX6xX14xX1cxX3xXexX90xX14xX1xX3xX119xXdxX3xXbxX1xX4f3xX27xX3xXexX1xX3cxXc6xX14xX3xXbxX1xX2axX14xX1cxX3xX27xXc38xX3xXexX8b4xX4xX147xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4aaxX3cxXexX1xX2axX3bxXaxX12xXcxX1xX10xX2axX3xXcxX5dxeb10xX0xX4exXbxX12
Theo THX