Phát huy vai trò của chi bộ nông thôn trong xây dựng nông thôn mới
(Baothanhhoa.vn) - Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) được triển khai đã làm đổi thay căn bản bộ mặt nông thôn tại các địa phương trong tỉnh. Có được kết quả đó, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng lòng chung sức của Nhân dân, các chi bộ nông thôn trong tỉnh đã có nhiều cách làm sáng tạo, giải pháp cụ thể phát huy vị trí vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở trong thực hiện chương trình XDNTM, góp phần xây dựng tỉnh Thanh ngày càng giàu đẹp, văn minh.
d1e7xd83ex14014xd849xf3f7x10683xf573xd314xX6x12fcax15a87xX1xe9afx10bb9x16007x12433x1292axea78x1133cxXdxX4xXexX9xd6fex11f5ex121dfxX11xX2x11a65x12292xX2xXdxfe80xX11xX2x13506xX11xffa5xX11xX2x12da0x14ff3x15ee2xX2xX3xX1fx10df0xX2xXdxX29xX18xXcxX2x1024cx1040dxdc3cxX3xX2xf55fxe406xX2xf8b8xdfdcx13cfbxX2xX1bxX1cxXcx113fbxX2xe0aaxX24xXcxX43xX2x14a49xX22xX11xX24xX11xX2xX17x16113xX5xX2xX4xX11xX3ax1165dxX2xX39xX18xXcxX43xdafaxX2xXcx13dc8xX57xX2x13486x146d9xX63xX64xX0x15aecxX1xX16xX0xX1fx101c5xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX10xX11xXdxX4xXexX9xX16x15c8cxX1fxX28xXdxX2xX1fxX35xX3exX2xX39xX5xX11xX2xXdxXfx139e7xX2xX3x14a54xX5xX2xX3xX1fxX11xX2xX27x15fbdxX2xXcx1067cxXcxX43xX2xXdxX1fxX9bxXcxX2xXdxXfxX29xXcxX43xX2xX3cxX3dxX3exX2xX1bxX1cxXcxX43xX2xXcxX9bxXcxX43xX2xXdxX1fxX9bxXcxX2xX57x127b0xX11xX0xX68xX1fxX6dxX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x1194bxXexX5xX1bxX9xX16x14646xX1fxf329x11af6xXcxX43xX2xXdxXfxf188xXcxX1fxX2x151e5xfe5cxX3xX2xXdxX11x14923xX35xX2xX34xX35xX36xX3xX2xX43xX11xX5xX2xX3cxX3dxX3exX2xX1bxX1cxXcxX43xX2xXcxX9bxXcxX43xX2xXdxX1fxX9bxXcxX2xX57xXbexX11xX2xX4axf814xfeeaxff90xX10xXe3xX5dxX2xe84dxXd8xe186xX3xX2xXdxXfxX11x1347dxXcxX2x14534xX1fxX5xX11xX2xX114xdf5dxX2xX4xX18xX57xX2xX114x13cadxX11xX2xXdxX1fxX5xX3exX2xX3xX60xXcxX2xX27xX24xXcxX2xX27xX98xX2xX57x15bcexXdxX2xXcxX9bxXcxX43xX2xXdxX1fxX9bxXcxX2xXdx10de0xX11xX2xX3xX28xX3xX2xX114x125f1xX5xX2xX1xX1fxXd8xXd9xXcxX43xX2xXdxXfxX29xXcxX43xX2xXdx1305dxXcxX1fx10cd3xX2xXd6x10744xX2xX114xXd8xX116xX3xX2xX11fx11d5axXdxX2xX34xX35xX24xX2xX114xX16dx15d60xX2xX27xXe9xXcxX2xX3xX14exXcxX1fxX2xX6xX1cxX2xX4xX125xXcxX1fxX2xX114xX14exX29xX17exX2xX3xX1fxX167xX2xX114xX14exX29xX2xX3xXe4xX2xXdxX1fxX11cxX17exX2xX6xX3dxX35xX2xX6xX28xXdxX2xX3xX90xX5xX2xX3x10bb3xX1xX2xX90xX3exX17exX2xX3xX1fxX2dxXcxX1fxX2xX34xX35xX3exX3axXcxX2xX114xX156xX5xX2xX1xX1fxXd8xXd9xXcxX43xX2xX39xX18xX2xX6xX1cxX2xX114xfe40xXcxX43xX2xX4xX8dxXcxX43xX2xX3xX1fxX35xXcxX43xX2xX6x16465xX3xX2xX3xX90xX5xX2xX10fxX1fxX3dxXcxX2xX1bxX3dxXcxX17exX2xX3xX28xX3xX2xX3xX1fxX11xX2xX27xX98xX2xXcxX9bxXcxX43xX2xXdxX1fxX9bxXcxX2xXdxXfxX29xXcxX43xX2xXdxX167xXcxX1fxX2xX114xX125xX2xX3xX16dxX2xXcxX1fxX11xX3axX35xX2xX3xX28xX3xX1fxX2xX4xX18xX57xX2xX6xX28xXcxX43xX2xXdxX14exX29xX17exX2xX43xX11xX24xX11xX2xX1xX1fxX28xX1xX2xX3xXe4xX2xXdxX1fxX11cxX2xX1xX1fxX28xXdxX2xX1fxX35xX3exX2xX39xX156xX2xXdxXfxX2dxX2xX39xX5xX11xX2xXdxXfxX8dxX2xX1fxX14exXdxX2xXcxX1fxX3dxXcxX2xX3xX1fxX2dxXcxX1fxX2xXdxXfxX156xX2xd333xX2xX3xXd9xX2xX6xX274xX2xXdxXfxX29xXcxX43xX2xXdxX1fxX1cxX3xX2xX1fxX11xd40fxXcxX2xX3xX1fxXd8xXd9xXcxX43xX2xXdxXfxXdfxXcxX1fxX2xX10dxX10exX10fxX10xXe3xX17exX2xX43xX16dxX1xX2xX1xX1fx155d3xXcxX2xX3cxX3dxX3exX2xX1bxX1cxXcxX43xX2xXdxX167xXcxX1fxX2xX10xX1fxX5xXcxX1fxX2xXcxX43xX18xX3exX2xX3xX18xXcxX43xX2xX43xX11xX18xX35xX2xX114x12255xX1xX17exX2xX39xX60xXcxX2xX57xX11xXcxX1fxX16axX0xX68xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXd6xX5xX1xXdxX11xX29xXcxX9xX16xX0xX11xX57xX43xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1bxXdxX1fxX35xX57xX27xX2xX11xXd6xXexXcxXdxXexXfxX9xX2xX6xXdxX3exX4xXexX8xX9x1453axX11xX1bxXdxX1fx14faaxX2xed8fxX64xX64xX1xX3cx15931xX2xX1fxXexX11xX43xX1fxXdxX31axX2x145aaxX31cx160e9xX1xX3cxX321xX9xX2xX6xXfxX3xX8xX9xX68xX68xX11xX16axX27xX5xX29xXdxX1fxX5xXcxX1fxX1fxX29xX5xX16axX39xXcxX68xXcxXexX315xX6xX68xX63xX64xX32bxX64xX68xX6dxX32dxX32dxX1bxX32bxX64xdb3axX6dxX63xX32bx1243dxXdxX35bxX63xX31cxX63xX32dxX4xX64xX16ax1139fxX1xX43x13c00xXfxX8xe00dxX35bxX32dxX9xX2xX5xX4xXdxX8xX9xX7exX1fxX28xXdxX2xX1fxX35xX3exX2xX39xX5xX11xX2xXdxXfxX8dxX2xX3xX90xX5xX2xX3xX1fxX11xX2xX27xX98xX2xXcxX9bxXcxX43xX2xXdxX1fxX9bxXcxX2xXdxXfxX29xXcxX43xX2xX3cxX3dxX3exX2xX1bxX1cxXcxX43xX2xXcxX9bxXcxX43xX2xXdxX1fxX9bxXcxX2xX57xXbexX11xX9xX2xX315xX11xX1bxXdxX1fxX8xX9xX31cxX64xX64xX9xX2xX1fxXexX11xX43xX1fxXdxX8xX9xX32bxX31cxX32dxX9xX2xX68xX16xX10xX35xX3exX175xXcxX2xX114xXd8xd8a0xXcxX43xX2xX57x12a46xX35xX2xXdxX1fxX9bxXcxX2x15494xX60xXcxX2xX17x1620cxX3xX17exX2xX3cxX125xX2xX45xX9bxXcxX43xX2xX3edxX60xXcxX2xX4axX45xX9bxXcxX43xX2x10bfdxXd9xXcxX5dxX16axX0xX68xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX17xX29xX1bxX3exX9xX16xX3edxX3axX2xXdxX1fxX9bxXcxX2xX3edxX60xXcxX2xX17xX3f2xX3xX17exX2xX3cxX125xX2xX45xX9bxXcxX43xX2xX3edxX60xXcxX2xX4axX45xX9bxXcxX43xX2xX408xXd9xXcxX5dxX2xX1fxX9bxX57xX2xXcxX5xX3exX17exX2xX3xX16dxX2xXdxX1fxX11cxX2xXcxX1fx131eaxXcxX2xXdxX1fxX1b3xX3exX2xX6xX1cxX2xX3xX1fxX35xX3exX11cxXcxX2xX57xXdfxXcxX1fxX2xXfx1531cxX2xXcx10821xXdxX2xX3xX90xX5xX2xX57xX98xXdxX2xX39x1124bxXcxX43xX2xX34xX35xXe9xX2xXdxX1fxX35xX2a6xXcxX2xXcxX9bxXcxX43xX2xX3cxXd8xX5xX2xX11fxX11xX5xX2xX39xX36xXcxX2xXcxX43xX1fx13f39xX29xX2xXcxX18xXcxX17exX2xX4xX14exX3xX2xX1fxX45cxX35xX16axX2xX22xX11xX3e0xX2xX114xX3dxX3exX17exX2xXcxX1fx14433xXcxX43xX2xXdxX35xX3exX175xXcxX2xX114xXd8xX3e0xXcxX43xX2xX27xXe9xX2xXdxX9bxXcxX43xX2xX114xX125xX2xXdxXfxX24xX11xX2xX1bxX18xX11xX2xX114xX175xXcxX2xXdx14454xXcxX43xX2xXcxX43xX474xX2xX3cxX16dxX57xX17exX2xX1fxX5xX11xX2xX27xXe9xXcxX2xX4xX3axX2xX114xXd8xX3e0xXcxX43xX2xX1xX1fxX90xX2xX114xX2a6xX3exX2xX1fxX29xX5xX17exX2xX1fxX18xXcxX43xX2xXfxX18xX29xX2xX3cxX5xXcxX1fxX2xX57xX28xXdxX17exX2xXcxX1fxX4c1xXcxX43xX2xX11fxX1fxX35xX2xX39xXd8xX3e0xXcxX2xX3xX1fxX29xX2xXdxX1fxX35xX2xXcxX1fxX45cxX1xX2xX1fxX18xXcxX43xX2xXdxXfxX60xX57xX2xXdxXfxX11xX289xX35xX2xX114xX1d8xXcxX43xX68xXcxX60xX57xX16axX2xX10xX1fxX28xXcxX43xX2xX32bx16180xX63xX64xX63xX64xX2xXdxX1fxX9bxXcxX2xX3edxX60xXcxX2xX17xX3f2xX3xX2xX4xX18xX2xXdxX1fxX9bxXcxX2xX114xX2a6xX35xX2xXdxX11xXe9xXcxX2xX3xX90xX5xX2xX1fxX35xX3exX289xXcxX2xX45xX9bxXcxX43xX2xX408xXd9xXcxX2xX114xX14exXdxX2xX3xX1fxX35x1620bxXcxX2xX10fxX10xXe3xX2xX11fxX11xX11cxX35xX2xX57xX3e5xX35xX16axX0xX68xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX17xX29xX1bxX3exX9xX16xX10xX1fxXexX29xX2xX114xX1d8xXcxX43xX2xX3xX1fxX2dxX2xX10xX1fxX11xX3axX35xX2xX10fxX43xda79xX3xX2xX45xX1e8xX3xX17exX2xX27xX2dxX2xXdxX1fxXd8xX2xX3xX1fxX11xX2xX27xX98xX2xX11fxX11xXe9xX57xX2xXdxXfxXd8xX274xXcxX43xX2xXdxX1fxX9bxXcxX2xX3edxX60xXcxX2xX17xX3f2xX3xX2xX3xX1fxX29xX2xX27xX11xX175xXdxX31axX2xX10xX1fxX9bxXcxX2xX3edxX60xXcxX2xX17xX3f2xX3xX2xX1fxX11xX289xXcxX2xX3xX16dxX2xX63xX6dxX32bxX2xX1fxX98xX17exX2xX32dxX31cxX32bxX2xXcxX1fxX3dxXcxX2xX11fxX1fxX5a3xX35xX17exX2xX3xX1fxX11xX2xX27xX98xX2xX3xX16dxX2xf468xX32dxX2xX114xX24xXcxX43xX2xX39xX11xXe9xXcxX16axX2xX45xX11cxX2xX4xX125xXcxX1fxX2xX114xX14exX29xX2xX10fxX1fxX3dxXcxX2xX1bxX3dxXcxX2xXdxX1fxX1cxX3xX2xX1fxX11xX289xXcxX2xXdxX36xXdxX2xX3xX1fxXd8xXd9xXcxX43xX2xXdxXfxXdfxXcxX1fxX2xX10dxX10exX10fxX10xXe3xX2xX11fxX11xX11cxX35xX2xX57xX3e5xX35xX17exX2xX3xX1fxX11xX2xX27xX98xX2xX114xX125xX2xX114xX5a3xX3exX2xX57xX14exXcxX1fxX2xX3xX9bxXcxX43xX2xXdxX28xX3xX2xXdxX35xX3exXe9xXcxX2xXdxXfxX35xX3exX3axXcxX17exX2xX43xX16dxX1xX2xX1xX1fxX2a6xXcxX2xXcxX3dxXcxX43xX2xX3xX5xX29xX2xXcxX1fxX45cxXcxX2xXdxX1fxX1e8xX3xX2xX3xX90xX5xX2xXcxX43xXd8xX3e0xX11xX2xX1bxX3dxXcxX2xX39xX3axX2xX10dxX10exX10fxX10xXe3xX2xX11fxX11xX11cxX35xX2xX57xX3e5xX35xX321xX2xX1xX1fxX3dxXcxX2xX3xX9bxXcxX43xX2xX114xX24xXcxX43xX2xX39xX11xXe9xXcxX2xX3xX1fxX156xX35xX2xXdxXfxX28xX3xX1fxX2xXcxX1fxX11xX289xX57xX2xXdxX1fxX1cxX3xX2xX1fxX11xX289xXcxX2xXcxX1fxX4c1xXcxX43xX2xX3xX9bxXcxX43xX2xX39xX11xX289xX3xX2xX3xXe4xX2xXdxX1fxX11cxX17exX2xX43xXd8xXd9xXcxX43xX2xX57xX3e5xX35xX2xX114xX11xX2xX114xX2a6xX35xX2xXdxXfxX29xXcxX43xX2xX1fxX11xX175xXcxX2xX114xX1b3xXdxX17exX2xX114xX16dxXcxX43xX2xX43xX16dxX1xX2xXdxX11xX3axXcxX2xX3xX90xX5xX17exX2xXcxX43xX18xX3exX2xX3xX9bxXcxX43xX2xX4xX18xX57xX2xX114xXd8xX3e0xXcxX43xX2xX43xX11xX5xX29xX2xXdxX1fxX9bxXcxX43xX2xX39xX18xX2xX3xX28xX3xX2xX3xX9bxXcxX43xX2xXdxXfxXdfxXcxX1fxX2xX1xX1fxX51xX3xX2xX4xX116xX11xX2xX11fxX1fxX28xX3xX16axX2xXd6xX1fxX11xX2xX27xX98xX2xX114xX125xX2xXfxX5xX2xXcxX43xX1fxX156xX2xX34xX35xX3exX175xXdxX2xX3xX1fxX35xX3exXe9xXcxX2xX114xX3axX17exX2xXdxX1fxX18xXcxX1fxX2xX4xX45cxX1xX2xX3xX28xX3xX2xXdxX12cxX2xX3xX9bxXcxX43xX2xXdxX28xX3xX17exX2xX1xX1fxX3dxXcxX2xX3xX9bxXcxX43xX2xX114xX24xXcxX43xX2xX39xX11xXe9xXcxX2xXdxXfxX1cxX3xX2xXdxX11xX175xX1xX2xX114xX175xXcxX2xXdxX4eaxXcxX43xX2xX1fxX98xX2xX43xX11xX5xX2xX114xXdfxXcxX1fxX2xX114xX11cxX2xXdxX35xX3exXe9xXcxX2xXdxXfxX35xX3exX3axXcxX17exX2xX39xX45cxXcxX2xX114xX98xXcxX43xX321xX2xX3xX1fxX167xX2xX114xX14exX29xX2xX3xX28xX3xX2xX114xX29xX18xXcxX2xXdxX1fxX11cxX2xX114xX5a3xX3exX2xX57xX14exXcxX1fxX2xX1xX1fxX29xXcxX43xX2xXdxXfxX18xX29xX2xXdxX1fxX11xX2xX114xX35xX5xX17exX2xX39xX45cxXcxX2xX114xX98xXcxX43xX2xX114xX29xX18xXcxX2xX39xX11xXe9xXcxX17exX2xX1fxX98xX11xX2xX39xX11xXe9xXcxX2xXdxX2dxX3xX1fxX2xX3xX1cxX3xX2xXdxX1fxX5xX57xX2xX43xX11xX5xX2xX114xX16dxXcxX43xX2xX43xX16dxX1xX2xXdxX11xX3axXcxX17exX2xXcxX43xX18xX3exX2xX3xX9bxXcxX43xX2xX4xX5xX29xX2xX114xX98xXcxX43xX17exX2xX1fxX11xX175xXcxX2xX114xX1b3xXdxX2xX57xX274xX2xXfxX98xXcxX43xX2xX114xXd8xX3e0xXcxX43xX2xX43xX11xX5xX29xX2xXdxX1fxX9bxXcxX43xX2xX27xXe9xX2xXdxX9bxXcxX43xX321xX2xX3xX1fxX167xXcxX1fxX2xXdxXfxX5xXcxX43xX2xX11fxX1fxX35xX9bxXcxX2xX39xX11xXe9xXcxX17exX2xXcxX1fxX18xX2xX3x1086dxX5xX16axX2xX3edxX11xX289xX3xX2xX1fxX35xX3exX2xX114xX98xXcxX43xX2xX114xX16dxXcxX43xX2xX43xX16dxX1xX2xX3xX90xX5xX2xX10fxX1fxX3dxXcxX2xX1bxX3dxXcxX2xXdxXfxX29xXcxX43xX2xX10dxX10exX10fxX10xXe3xX2xX114xXd8xX116xX3xX2xX3xX9bxXcxX43xX2xX11fxX1fxX5xX11xX17exX2xX57xX11xXcxX1fxX2xX27xX14exX3xX1fxX2xXcxXe9xXcxX2xX10fxX1fxX3dxXcxX2xX1bxX3dxXcxX2xX114xX1d8xXcxX43xX2xXdxXdfxXcxX1fxX2xX1fxXd8xX274xXcxX43xX2xX1e8xXcxX43xX16axX0xX68xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX17xX29xX1bxX3exX9xX16xX408xX5xX35xX2xX43xX2a6xXcxX2xX6dxX2xXcxX60xX57xX2xXdxXfxX11xX11cxXcxX2xX11fxX1fxX5xX11xX2xXdxX1fxX1cxX3xX2xX1fxX11xX289xXcxX2xX10dxX10exX10fxX10xXe3xX2xX11fxX11xX11cxX35xX2xX57xX3e5xX35xX17exX2xX3xX1fxX11xX2xX27xX98xX2xXdxX1fxX9bxXcxX2xX3edxX60xXcxX2xX17xX3f2xX3xX2xX114xX125xX2xX4xX125xXcxX1fxX2xX114xX14exX29xX17exX2xX3xX1fxX167xX2xX114xX14exX29xX2xX39xX18xX2xX39xX45cxXcxX2xX114xX98xXcxX43xX2xX10fxX1fxX3dxXcxX2xX1bxX3dxXcxX2xX114xX16dxXcxX43xX2xX43xX16dxX1xX2xXdxXfxXe9xXcxX2xX6dxX2xXdx11dcfxX2xX114xX1d8xXcxX43xX2xX39xX18xX2xX1fxXd9xXcxX2xX32bxX16axX64xX64xX64xX2xXcxX43xX18xX3exX2xX3xX9bxXcxX43xX2xX114xX11cxX2xX3cxX3dxX3exX2xX1bxX1cxXcxX43xX2xXfxX125xXcxX1fxX2xXdxX1fxX29xX28xXdxX2xXcxXd8xXbexX3xX17exX2xXcxX3dxXcxX43xX2xX3xX1b3xX1xX2xX57xX274xX2xXfxX98xXcxX43xX2xX114xXd8xX3e0xXcxX43xX2xX43xX11xX5xX29xX2xXdxX1fxX9bxXcxX43xX17exX2xX3cxX3dxX3exX2xX1bxX1cxXcxX43xX2xXdxXd8xX3e0xXcxX43xX2xXfxX18xX29xX17exX2xX3cxX3dxX3exX2xX27xX1d8xXcxX2xX1fxX29xX5xX17exX2xXdxXfxX1d8xXcxX43xX2xX1fxX29xX5xX2xXdxX14exX29xX2xX3xX24xXcxX1fxX2xX34xX35xX5xXcxX2xX57xX9bxX11xX2xXdxXfxXd8xX3e0xXcxX43xX2xXdxXfxX29xXcxX43xX2xXdxX1fxX9bxXcxX16axX2xXd6xX16dxX2xX6dxX31cxX2xX1fxX98xX2xX1bxX5dexX3xX2xXdxX35xX3exX175xXcxX2xX114xXd8xX3e0xXcxX43xX2xX4xX11xXe9xXcxX2xX3cxX125xX2xX4axX45xX9bxXcxX43xX2xX3edxX60xXcxX2xX114xX11xX2xX45xX9bxXcxX43xX2x11526xXe9xXcxX5dxX2xX1fxX11xX175xXcxX2xX32bxX32dxX32bxX57xX63xX2xX114xX1b3xXdxX2xX39xX18xX2xX6dxX63xX2xX1fxX98xX2xXdxX1fxX28xX29xX2xX1bx14e98xX2xX32bxX35bxX35fxX57xX2xXdxXd8xX3e0xXcxX43xX2xXfxX18xX29xX17exX2xX4xX3axX35xX2xX34xX35xX28xXcxX2xX114xX11cxX2xX57xX274xX2xXfxX98xXcxX43xX2xX114xXd8xX3e0xXcxX43xX2xX43xX11xX5xX29xX2xXdxX1fxX9bxXcxX43xX16axX2xX10xX1fxX9bxXcxX2xX3edxX60xXcxX2xX17xX3f2xX3xX2xX3cxX3dxX3exX2xX1bxX1cxXcxX43xX2xX1fxXd9xXcxX2xX63xX17exX63xX11fxX57xX2xX114xXd8xX3e0xXcxX43xX2xXdxXfxXe4xX3xX2xX3xX1fxX2dxXcxX1fxX2xX43xX11xX5xX29xX2xXdxX1fxX9bxXcxX43xX2xXcxX9bxXcxX43xX2xXdxX1fxX9bxXcxX2xX39xX18xX2xXcxX43xX474xX2xX3cxX16dxX57xX17exX2xXfxX125xXcxX1fxX2xXcxXd8xXbexX3xX17exX2xX32dxX31cxX64dxX57xX63xX2xX114xXd8xX3e0xXcxX43xX2xX1fxX29xX5xX321xX2xX1fxXd9xXcxX2xX63xX17exX64dxX11fxX57xX2xXdxXd8xX3e0xXcxX43xX2xXfxX18xX29xX2xXdxX1fxX29xX28xXcxX43xX2xXdxX1fxXexX29xX2xXdxX11xXe9xX35xX2xX3xX1fxX2dxX2xXdxX1fxX9bxXcxX2xX10fxX10xXe3xX2xX11fxX11xX11cxX35xX2xX57xX3e5xX35xX2xX39xXbexX11xX2xXdxX12cxXcxX43xX2xX11fxX11xXcxX1fxX2xX1xX1fxX2dxX2xX1fxXd9xXcxX2xX32bxX2xXdxXa1bxX2xX114xX1d8xXcxX43xX16axX2xX45xX175xXcxX2xXcxX5xX3exX17exX2xX6dxX64xX64xfd9cxX2xX114xXd8xX3e0xXcxX43xX2xX43xX11xX5xX29xX2xXdxX1fxX9bxXcxX43xX2xXdxXfxX29xXcxX43xX2xXdxX1fxX9bxXcxX2xX114xXd8xX116xX3xX2xX27xXe9xX2xXdxX9bxXcxX43xX2xX1fxX16dxX5xX17exX2xXdxX29xX18xXcxX2xX27xX98xX2xX1fxX289xX2xXdxX1fxX36xXcxX43xX2xXfxX125xXcxX1fxX2xXdxX1fxX29xX28xXdxX2xXcxXd8xXbexX3xX2xXdxXfxX29xXcxX43xX2xXdxX1fxX9bxXcxX2xX114xXd8xX116xX3xX2xX114xX45cxX3exX2xXcxX3f2xX1xX17exX2xX114xX24xX57xX2xX27xX24xX29xX2xX39xX289xX2xX6xX11xXcxX1fxX2xX57xX9bxX11xX2xXdxXfxXd8xX3e0xXcxX43xX17exX2xX114xXd8xX3e0xXcxX43xX2xX4xX18xXcxX43xX17exX2xXcxX43xX474xX2xX3cxX16dxX57xX2xX4xX35xX9bxXcxX2xX114xXd8xX116xX3xX2xX1bxX35xX3exX2xXdxXfxXdfxX2xX6xX28xXcxX43xX565xX2xX3cxX5xXcxX1fxX2xX565xX2xX6xX14exX3xX1fxX2xX565xX2xX114xX2cdxX1xX16axX2xX3edxX3axX2xX1xX1fxX28xXdxX2xXdxXfxX11xX11cxXcxX2xX11fxX11xXcxX1fxX2xXdxX175xX17exX2xX3xX1fxX11xX2xX27xX98xX2xXdxX45cxX1xX2xXdxXfxX35xXcxX43xX2xX4xX125xXcxX1fxX2xX114xX14exX29xX17exX2xX3xX1fxX167xX2xX114xX14exX29xX17exX2xXdxX35xX3exXe9xXcxX2xXdxXfxX35xX3exX3axXcxX2xX10fxX1fxX3dxXcxX2xX1bxX3dxXcxX2xXdxX2dxX3xX1fxX2xX3xX1cxX3xX2xXdxXfxX29xXcxX43xX2xX39xX11xX289xX3xX2xX3xX1fxX35xX3exX11cxXcxX2xX114xX12cxX11xX2xX3xXd9xX2xX3xX1b3xX35xX2xX3xX3dxX3exX2xXdxXfxX1d8xXcxX43xX17exX2xX39xX45cxXdxX2xXcxX35xX9bxX11xX17exX2xX114xXd8xX5xX2xX3xXd9xX2xX43xX11xXbexX11xX2xX1fxX16dxX5xX2xX114xX1d8xXcxX43xX2xX27xX98xX2xX39xX18xX29xX2xX6xX24xXcxX2xX3cxX35xX1b3xXdxX2xXcxX9bxXcxX43xX2xXcxX43xX1fxX11xX289xX1xX16axX2xX45xX175xXcxX2xXcxX5xX3exX17exX2xXdxX1fxX9bxXcxX2xX3xX16dxX2xX63xX64xX2xX1fxX5xX2xX39xX483xXcxX43xX2xX4xX51xX5xX2xXdxX1fxX3dxX57xX2xX3xX5xXcxX1fxX2xX3xX1fxX1b3xXdxX2xX4xXd8xX116xXcxX43xX17exX2xX1fxX11xX289xX35xX2xX34xX35xX24xX2xX3xX5xX29xX17exX2xXcxX1fxX11xX3axX35xX2xX57xX9bxX2xX1fxXdfxXcxX1fxX2xX4xX11xXe9xXcxX2xX11fxX175xXdxX2xX6xX24xXcxX2xX3cxX35xX1b3xXdxX2xXdxX1fxXexX29xX2xX3xX1fxX35x106eaxX11xX2xX43xX11xX28xX2xXdxXfxX156xX2xX1fxX18xXcxX43xX2xX1fxX16dxX5xX2xX39xX18xX2xX36fxX2xXdxXfxX5xXcxX43xX2xXdxXfxX14exX11xX17exX2xX43xX11xX5xX2xXdxXfxX14exX11xX2xX114xXexX57xX2xX4xX14exX11xX2xX1fxX11xX289xX35xX2xX34xX35xX24xX2xX11fxX11xXcxX1fxX2xXdxX175xX2xX3xX5xX29xX17exX2xXcxX3dxXcxX43xX2xX3xX5xX29xX2xXdxX1fxX35xX2xXcxX1fxX45cxX1xX2xX3xX1fxX29xX2xXcxX43xXd8xX3e0xX11xX2xX1bxX3dxXcxX16axX2xX10xX1fxX35xX2xXcxX1fxX45cxX1xX2xX27xXdfxXcxX1fxX2xX34xX35xX3dxXcxX2xX114xX2a6xX35xX2xXcxX43xXd8xX3e0xX11xX2xXdxX1fxX9bxXcxX2xX3edxX60xXcxX2xX17xX3f2xX3xX2xX114xX14exXdxX2xXdxXfxXe9xXcxX2xX31cxX64xX2xXdxXfxX11xX289xX35xX2xX114xX1d8xXcxX43xX68xXcxX43xXd8xX3e0xX11xX68xXcxX60xX57xX17exX2xX11fxX1fxX9bxXcxX43xX2xX3xX8dxXcxX2xX1fxX98xX2xXcxX43xX1fxX4a5xX29xX16axX2xX3edxXbexX11xX2xXcxX1fxX11xX3axX35xX2xXdxX1fxX18xXcxX1fxX2xXdxX2dxX3xX1fxX2xX114xX14exXdxX2xX114xXd8xX116xX3xX17exX2xX3xX1fxX11xX2xX27xX98xX2xXdxX1fxX9bxXcxX2xX3edxX60xXcxX2xX17xX3f2xX3xX17exX2xX3cxX125xX2xX45xX9bxXcxX43xX2xX3edxX60xXcxX2xX114xX125xX2xX114xXd8xX116xX3xX2xX43xX1fxX11xX2xXcxX1fxX45cxXcxX17exX2xXdxX9bxXcxX2xX39xX11xXcxX1fxX2xX4xX18xX2xX6dxX2xXdxXfxX29xXcxX43xX2xX35fxX64dxX2xXdxX45cxX1xX2xXdxX1fxX11cxX2xXdxX11xXe9xX35xX2xX27xX11xX11cxX35xX2xXdxXfxX29xXcxX43xX2xX3xX9bxXcxX43xX2xXdxX28xX3xX2xX3cxX3dxX3exX2xX1bxX1cxXcxX43xX2xX45xX24xXcxX43xX2xXdxXfxX29xXcxX43xX2xX6xX14exX3xX1fxX17exX2xX39xX4c1xXcxX43xX2xX57xX14exXcxX1fxX2xX39xX18xX2xXdxX1fxX1cxX3xX2xX1fxX11xX289xXcxX2xXcxX1fxX11xX289xX57xX2xX39xXe4xX2xX1xX1fxX28xXdxX2xXdxXfxX11xX11cxXcxX2xX11fxX11xXcxX1fxX2xXdxX175xX2xX565xX2xX3cxX125xX2xX1fxX98xX11xX17exX2xX27xX24xX29xX2xX114xX24xX57xX2xX34xX35xX36xX3xX2xX1xX1fxX8dxXcxX43xX2xX565xX2xX5xXcxX2xXcxX11xXcxX1fxX2xXdxXfxX29xXcxX43xX2xX43xX11xX5xX11xX2xX114xX29xX14exXcxX2xX63xX64xX6dxX64dxX565xX63xX64xX63xX64xX17exX2xXcxX1fxX3dxXcxX2xX11fxXa1bxX2xXcxX11xX289xX57xX2xX36fxX64xX2xXcxX60xX57xX2xX10fxX43xX18xX3exX2xXdxX1fxX18xXcxX1fxX2xX4xX45cxX1xX2xX45xX24xXcxX43xX2xX27xX98xX2xXdxX167xXcxX1fxX2xX4axX63xX36fxX565xX32dxX565xX6dxX36fxX32bxX64xX2xX565xX2xX63xX36fxX565xX32dxX565xX63xX64xX63xX64xX5dxX16axX0xX68xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX17xX29xX1bxX3exX9xX16xX10xX4eaxX2xXcxX60xX57xX2xX63xX64xX6dxX32dxX2xX39xX3axX2xXdxXfxXd8xXbexX3xX17exX2xXdxX1fxX9bxXcxX2xX3edxX3dxXcxX2xX10xXfxX35xXcxX43xX17exX2xX3cxX125xX2xXd6xX28xXdxX2xX3edxX3dxXcxX2xX4axX10fxX1fxXd8xX2xX10dxX35xX3dxXcxX5dxX2xX4xX18xX2xXdxX1fxX9bxXcxX2xX114xX140xX3xX2xX27xX11xX289xXdxX2xX11fxX1fxX16dxX2xX11fxX1fxX60xXcxX17exX2xX43xX2a6xXcxX2xX36fxX64xXc2dxX2xX1bxX3dxXcxX2xX6xX36xX2xX4xX18xX2xXcxX43xXd8xX3e0xX11xX2xX1bxX3dxXcxX2xXdxX98xX3xX2xX10xX1fxX12cxX17exX2xXdxXa1bxX2xX4xX289xX2xX1fxX98xX2xXcxX43xX1fxX4a5xX29xX2xX3xX5xX29xX17exX2xX114xX5xX2xX1xX1fxX2a6xXcxX2xX3xX16dxX2xXdxXd8xX2xXdxXd8xX274xXcxX43xX2xXdxXfxX9bxXcxX43xX2xX3xX1fxX3e0xX2xX39xX18xX29xX2xX6xX1cxX2xX1fxXe1cxX2xXdxXfxX116xX2xX3xX90xX5xX2xX10fxX1fxX18xX2xXcxXd8xXbexX3xX2xXcxXe9xXcxX2xX57xX98xXdxX2xX6xX36xX2xX1fxX98xX2xX43xX11xX5xX2xX114xXdfxXcxX1fxX2xX114xX125xX2xXdxX28xX3xX1fxX2xX1fxX98xX17exX2xX27xX36xX2xX57xX2cdxX2xX4axX9bxXcxX43xX17exX2xX27xX18xX5dxX2xXdxX35xX12cxX11xX2xX3xX5xX29xX2xXfxX5xX2xX274xX2xXfxX11xXe9xXcxX43xX2xXcxXe9xXcxX2xXdxX1fxX35xX98xX3xX2xX114xX36xX11xX2xXdxXd8xX116xXcxX43xX2xX27xX24xX29xX2xXdxXfxX116xX2xX3cxX125xX2xX1fxX98xX11xX2xX114xXd8xX116xX3xX2xX1fxXd8xX274xXcxX43xX2xX3xX1fxX175xX2xX114xX98xX2xX1fxX98xX2xXcxX43xX1fxX4a5xX29xX17exX2xX43xX1d8xX57xX31axX2xX17xX24xX29xX2xX1fxX11xX11cxX57xX2xX3exX2xXdxX175xX17exX2xX43xX11xX24xX57xX2xXdxX11xX3axXcxX2xX114xX11xX289xXcxX2xX6xX11xXcxX1fxX2xX1fxX29xX14exXdxX17exX2xX3xX1b3xX1xX2xX43xX14exX29xX17exX2xX57xX35xX36xX11xX16axX16axX16axX2xX45xX3dxX3exX2xX4xX18xX2xX39xX1b3xXcxX2xX114xX3axX2xX11fxX1fxX16dxX2xX11fxX1fxX60xXcxX2xXcxX1fxX1b3xXdxX2xX57xX18xX2xX3xX1fxX11xX2xX27xX98xX2xXdxX1fxX9bxXcxX2xX4xX35xX9bxXcxX2xXdxXfxX60xXcxX2xXdxXfxX274xX17exX2xX4xX18xX57xX2xX6xX5xX29xX2xX114xX11cxX2xXdxXd8xX2xXdxXd8xX274xXcxX43xX2xXcxX18xX3exX2xX3xX2a6xXcxX2xX3cxX16dxX5xX2xX27xec74xX16axX2xX10xXfxXd8xXbexX3xX2xXdxXdfxXcxX1fxX2xX1fxXdfxXcxX1fxX2xX114xX16dxX17exX2xX3xX1fxX11xX2xX27xX98xX2xX114xX125xX2xX1fxX5dexX1xX2xX27xX18xXcxX2xX39xX18xX2xX1xX1fxX3dxXcxX2xX3xX9bxXcxX43xX2xX3xX28xX3xX2xX114xX1d8xXcxX43xX2xX3xX1fxX2dxX2xX114xX24xXcxX43xX2xX39xX11xXe9xXcxX2xX114xX175xXcxX2xXdxX4eaxXcxX43xX2xXcxX1fxX18xX2xXdxX35xX3exXe9xXcxX2xXdxXfxX35xX3exX3axXcxX17exX2xX114xX98xXcxX43xX2xX39xX11xXe9xXcxX17exX2xX39xX45cxXcxX2xX114xX98xXcxX43xX2xX3xX28xX3xX2xX1fxX98xX2xXcxX1fxX45cxX1xX2xX4xX14exX11xX16axX2xXd6xX1fxX11xX2xX27xX98xX2xX3cxX28xX3xX2xX114xX156xXcxX1fxX31axX2xXe3xX98xXdxX2xXcxX43xX18xX3exX2xX39xX45cxXcxX2xX114xX98xXcxX43xX2xX11fxX1fxX9bxXcxX43xX2xX114xXd8xX116xX3xX17exX2xX57xX98xXdxX2xXdxX35xX2a6xXcxX2xX11fxX1fxX9bxXcxX43xX2xX114xXd8xX116xX3xX2xXdxX1fxXdfxX2xX57xX98xXdxX2xXdxX1fxX28xXcxX43xX2xX6x155ecxX2xX114xXd8xX116xX3xX17exX2xXcxX1fxX3e0xX2xX11fxX11xXe9xXcxX2xXdxXfxXdfxX2xXdxX1fxX35xX3exX175xXdxX2xX1xX1fxXe4xX3xX2xX3xX90xX5xX2xX3xX28xX3xX2xX114xX24xXcxX43xX2xX39xX11xXe9xXcxX2xXdxXfxX29xXcxX43xX2xX3xX1fxX11xX2xX27xX98xX17exX2xX6xX5xX35xX2xX57xX98xXdxX2xXdxX1fxX3e0xX11xX2xX43xX11xX5xXcxX2xX114xX125xX2xX39xX45cxXcxX2xX114xX98xXcxX43xX2xX114xXd8xX116xX3xX2xX64dxX2xX1fxX98xX2xX43xX11xX5xX2xX114xXdfxXcxX1fxX2xX27xX36xX2xX57xX2cdxX2xX4axX9bxXcxX43xX17exX2xX27xX18xX5dxX2xXcxX1fxX45cxX1xX2xX39xX18xX29xX2xX43xX11xX5xX2xX114xXdfxXcxX1fxX2xX3xX28xX3xX2xX3xX29xXcxX17exX2xX43xX16dxX1xX2xX1xX1fxX2a6xXcxX2xX43xX11xX24xX57xX2xXdxXa1bxX2xX4xX289xX2xX1fxX98xX2xXcxX43xX1fxX4a5xX29xX2xX3xX90xX5xX2xXdxX1fxX9bxXcxX2xX3xX8dxXcxX2xX64dxX2xX1fxX98xX16axX2xX10xX1fxX9bxXcxX2xX3x10933xXcxX43xX2xX3xX16dxX2xX57xX98xXdxX2xXcxX1fxX16dxX57xX2xX1fxX98xX2xX43xX1d8xX57xX2xX64dxX2xX43xX11xX5xX2xX114xXdfxXcxX1fxX2xX5xXcxX1fxX2xXexX57xX2xX1bxX3dxXcxX2xXdxX98xX3xX2xX10xX1fxX28xX11xX2xX274xX2xX3xX28xX3xX1fxX2xX27xX11xX289xXdxX2xX39xXdfxX2xX11fxX1fxX9bxXcxX43xX2xX3xX16dxX2xX114xXd8xX3e0xXcxX43xX2xX34xX35xX5xX2xXcxX1fxX18xX17exX2xX3xX1fxX11xX2xX27xX98xX2xX114xX125xX2xXcxX1fxX11xX3axX35xX2xX4xX2a6xXcxX2xX11fxX1fxX24xX29xX2xX6xX28xXdxX17exX2xX114xX98xXcxX43xX2xX39xX11xXe9xXcxX2xX39xX18xX2xXdxX1fxX5xX57xX2xX57xXd8xX35xX2xX3xX1fxX29xX2xX3xX1b3xX1xX2xX90xX3exX17exX2xX3xX1fxX2dxXcxX1fxX2xX34xX35xX3exX3axXcxX2xX1fxXe1cxX2xXdxXfxX116xX2xX6dxX2xX3cxXexX2xX114xX28xX2xX1fxX98xX3xX17exX2xX63xX2xXdxX1b3xXcxX2xX3cxX11xX2xX57xX60xXcxX43xX2xX39xX18xX2xX39xX45cxXcxX2xX114xX98xXcxX43xX2xXcxX43xX18xX3exX2xX3xX9bxXcxX43xX2xX1fxXe1cxX2xXdxXfxX116xX2xX3xX28xX3xX2xX43xX11xX5xX2xX114xXdfxXcxX1fxX2xX4xX18xX57xX2xX114xXd8xX3e0xXcxX43xX321xX2xX114xX1d8xXcxX43xX2xXdxX1fxX3e0xX11xX2xX1fxXe1cxX2xXdxXfxX116xX17exX2xXdxX14exX29xX2xX114xX11xX3axX35xX2xX11fxX11xX289xXcxX2xX3xX1fxX29xX2xX43xX11xX5xX2xX114xXdfxXcxX1fxX2xX9bxXcxX43xX2xeb6cxXe9xX2xXd0xX4c1xX35xX2xX45xX11xXcxX1fxX2xX39xX5xX3exX2xX6dxX64xX64xX2xXdxXfxX11xX289xX35xX2xX114xX1d8xXcxX43xX2xX3xX90xX5xX2xXcxX43xX3dxXcxX2xX1fxX18xXcxX43xX2xX3xX1fxX2dxXcxX1fxX2xX6xX28xX3xX1fxX2xX3cxX125xX2xX1fxX98xX11xX2xX39xX18xX2xXdxX1fxXd8xX3e0xXcxX43xX2xX3cxX35xX3exXe9xXcxX2xX43xX11xX28xX57xX2xX6xX28xXdxX17exX2xX3xX2a6xX57xX2xXdxX5xX3exX2xX3xX1fxX167xX2xX39xX11xX289xX3xX2xX3xX1fxX29xX2xX1fxX98xX2xX9bxXcxX43xX2xX45xX11xXcxX1fxX2xXdxX60xXcxX43xX2xX43xX11xX5xX2xX6xX24xXcxX2xX3cxX35xX1b3xXdxX17exX2xX11fxX1fxX29xX5xXcxX2xX43xX11xX175xXcxX43xX17exX2xX3xX24xX11xX2xXdxX14exX29xX2xX39xXd8xX3e0xXcxX17exX2xXcxX3dxXcxX43xX2xX3xX1b3xX1xX2xXcxX1fxX18xX2xX274xX16axX2xX45xX175xXcxX2xX3xX35xX36xX11xX2xXcxX60xX57xX2xX63xX64xX6dxX35bxX17exX2xX3xX24xX2xX64dxX2xX1fxX98xX2xX43xX11xX5xX2xX114xXdfxXcxX1fxX2xX114xX3axX35xX2xX3xX16dxX2xX114xXd8xX3e0xXcxX43xX2xX114xX11xX2xX4xX14exX11xX2xXdxX1fxX35xX45cxXcxX2xX4xX116xX11xX17exX2xX114xX3e0xX11xX2xX6xX36xXcxX43xX2xX114xXd8xX116xX3xX2xX3xX24xX11xX2xXdxX1fxX11xX289xXcxX16axX0xX68xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX17xX29xX1bxX3exX9xX16xX3edxXbexX11xX2xX3xX28xX3xX1fxX2xX4xX18xX57xX2xX11fxX1fxX477xX29xX2xX4xX477xX29xX17exX2xX6xX1cxX2xX43xXd8xXd9xXcxX43xX2xX57xX3e5xX35xX17exX2xX6xX28xXcxX43xX2xXdxX14exX29xX17exX2xXdxX45cxXcxX2xXdxXe4xX3exX2xX3xX90xX5xX2xX114xX1d8xXcxX43xX2xX3xX1fxX2dxX2xX7exX1fxX14exX57xX2xX10xX1fxX156xX2xX152bxX5xXcxX17exX2xX27xX2dxX2xXdxX1fxXd8xX2xX3xX1fxX11xX2xX27xX98xX2xX11fxX11xXe9xX57xX2xXdxXfxXd8xX274xXcxX43xX2xXdxX1fxX9bxXcxX2xX3edxX3dxXcxX2xX10xXfxX35xXcxX43xX2xX39xX18xX2xX3xX28xX3xX2xX114xX24xXcxX43xX2xX39xX11xXe9xXcxX2xXdxXfxX29xXcxX43xX2xX3xX1fxX11xX2xX27xX98xX17exX2xX3xX9bxXcxX43xX2xXdxX28xX3xX2xX3cxX16dxX5xX2xX114xX16dxX11xX17exX2xX43xX11xX24xX57xX2xXcxX43xX1fxX4a5xX29xX2xX3xX90xX5xX2xXdxX1fxX9bxXcxX2xX3edxX3dxXcxX2xX10xXfxX35xXcxX43xX2xX114xX125xX2xX114xX14exXdxX2xX114xXd8xX116xX3xX2xX11fxX175xXdxX2xX34xX35xX24xX2xX114xX28xXcxX43xX2xX43xX1fxX11xX2xXcxX1fxX45cxXcxX16axX2xX10fxX175xX35xX2xXcxX1fxXd8xX2xXcxX60xX57xX2xX63xX64xX6dxX64dxX2xXdxXa1bxX2xX4xX289xX2xX1fxX98xX2xXcxX43xX1fxX4a5xX29xX2xX3xX90xX5xX2xXdxX1fxX9bxXcxX2xX3edxX3dxXcxX2xX10xXfxX35xXcxX43xX2xX4xX18xX2xX35fxX6dxX17exX6dxX35bxXc2dxX2xXdxX1fxXdfxX2xX114xX175xXcxX2xXcxX5xX3exX2xX43xX11xX24xX57xX2xX3xX8dxXcxX2xX31cxX17exX64xX63xXc2dxX321xX2xXdxX1fxX35xX2xXcxX1fxX45cxX1xX2xX27xXdfxXcxX1fxX2xX34xX35xX3dxXcxX2xX114xX2a6xX35xX2xXcxX43xXd8xX3e0xX11xX2xX4axXcxX60xX57xX2xX63xX64xX6dxX64dxX5dxX2xX6dxX35fxX2xXdxXfxX11xX289xX35xX2xX114xX1d8xXcxX43xX2xX114xX175xXcxX2xXcxX5xX3exX2xXcxX3dxXcxX43xX2xX4xXe9xXcxX2xX35fxX64xX2xXdxXfxX11xX289xX35xX2xX114xX1d8xXcxX43xX68xXcxX43xXd8xX3e0xX11xX68xXcxX60xX57xX16axX2xX45xX3e0xX11xX2xX6xX36xXcxX43xX2xX10fxX1fxX3dxXcxX2xX1bxX3dxXcxX2xXcxX43xX18xX3exX2xX3xX18xXcxX43xX2xX114xXd8xX116xX3xX2xXcxX3dxXcxX43xX2xX3xX5xX29xX17exX2xX3xX9bxXcxX43xX2xXdxX28xX3xX2xX5xXcxX2xX6xX11xXcxX1fxX2xX3cxX125xX2xX1fxX98xX11xX2xX114xXd8xX116xX3xX2xX27xX24xX29xX2xX114xX24xX57xX17exX2xX3xXd9xX2xX6xX274xX2xX39xX45cxXdxX2xX3xX1fxX1b3xXdxX2xX114xXd8xX116xX3xX2xX114xX2a6xX35xX2xXdxXd8xX2xX1fxX29xX18xXcxX2xXdxX1fxX11xX289xXcxX17exX2xX27xX98xX2xX57xX140xXdxX2xXcxX9bxXcxX43xX2xXdxX1fxX9bxXcxX2xX114xXd8xX116xX3xX2xXdxX1fxX5xX3exX2xX114xX12cxX11xX2xX57xX14exXcxX1fxX2xX57xX1327xX16axX2xXd6xX35xX36xX11xX2xXcxX60xX57xX2xX63xX64xX6dxX35bxX17exX2xXdxX1fxX9bxXcxX2xX3edxX3dxXcxX2xX10xXfxX35xXcxX43xX2xX114xX125xX2xX1fxX29xX18xXcxX2xXdxX1fxX18xXcxX1fxX2xX6dxX35fxX68xX6dxX35fxX2xXdxX11xXe9xX35xX2xX3xX1fxX2dxX2xX10fxX10xXe3xX16axX2xX3edxXbexX11xX2xXcxX1fxX4c1xXcxX43xX2xX11fxX175xXdxX2xX34xX35xX24xX2xX114xX14exXdxX2xX114xXd8xX116xX3xX2xXdxXfxX29xXcxX43xX2xX3xX9bxXcxX43xX2xXdxX28xX3xX2xX3cxX16dxX5xX2xX114xX16dxX11xX17exX2xX43xX11xX24xX57xX2xXcxX43xX1fxX4a5xX29xX17exX2xXdxX1fxX9bxXcxX2xX3edxX3dxXcxX2xX10xXfxX35xXcxX43xX2xX114xX125xX2xXdxX1fxX29xX28xXdxX2xX11fxX1fxX1248xX11xX2xXdxX1fxX9bxXcxX2xX114xX140xX3xX2xX27xX11xX289xXdxX2xX11fxX1fxX16dxX2xX11fxX1fxX60xXcxX2xXdxX1fxXexX29xX2xXd6xX1fxXd8xXd9xXcxX43xX2xXdxXfxXdfxXcxX1fxX2xX6dxX32bxX64dxX2xX3xX90xX5xX2xXd6xX1fxX2dxXcxX1fxX2xX1xX1fxX90xX16axX0xX68xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX17xX29xX1bxX3exX9xX16x15109xX35xX5xX2xXdxXfxX5xX29xX2xX114xX12cxX11xX2xX39xXbexX11xX2xX114xX1d8xXcxX43xX2xX3xX1fxX2dxX2xXe3xX5xX11xX2xX10xX1fxX156xX2xX10fxX43xX5dexX3xX2xX152bxX11xXcxX1fxX17exX2xXd6xX1fxX90xX2xXdxX156xX3xX1fxX2x1224axX17xX10fxX10exX2xX3cxX125xX2xX45xX9bxXcxX43xX2xX3edxX60xXcxX17exX2xX3cxX125xX2xX1fxX29xX18xXcxX2xXdxX1fxX18xXcxX1fxX2xX3xX1fxXd8xXd9xXcxX43xX2xXdxXfxXdfxXcxX1fxX2xX10dxX10exX10fxX10xXe3xX2xXcxX60xX57xX2xX63xX64xX6dxX32bxX321xX2xX114xX1d8xXcxX43xX2xX3xX1fxX2dxX2xX10fxX43xX35xX3ex11455xXcxX2xX3edxX60xXcxX2xX10xX35xX1b3xXcxX17exX2xXd6xX1fxX90xX2xXdxX156xX3xX1fxX2xX19bbxX17xX10fxX10exX2xX3cxX125xX2xXd6xX28xXdxX2xX3edxX3dxXcxX17exX2xX3cxX125xX2xX114xX14exXdxX2xX3xX1fxX35xX5a3xXcxX2xX10fxX10xXe3xX2xXcxX60xX57xX2xX63xX64xX6dxX36fxX2xX114xX3axX35xX2xX3xX16dxX2xX3xX1fxX35xXcxX43xX2xXcxX1fxX45cxXcxX2xX114xX156xXcxX1fxX31axX2xX10xX1fxX18xXcxX1fxX2xX3xX9bxXcxX43xX2xXdxXfxX29xXcxX43xX2xX10dxX10exX10fxX10xXe3xX17exX2xXcxX43xX29xX18xX11xX2xX39xX11xX289xX3xX2xX114xX24xXcxX43xX2xX90xX3exX2xX3cxX125xX2xX114xX125xX2xX1xX1fxX28xXdxX2xX1fxX35xX3exX2xX114xXd8xX116xX3xX2xX39xX5xX11xX2xXdxXfxX8dxX2xX4xX125xXcxX1fxX2xX114xX14exX29xX17exX2xX3xX1fxX167xX2xX114xX14exX29xX2xX3xX90xX5xX2xX3xX1b3xX1xX2xX90xX3exX17exX2xX3xX1fxX2dxXcxX1fxX2xX34xX35xX3exX3axXcxX2xX39xX18xX2xX3xX28xX3xX2xX27xX5xXcxX17exX2xXcxX43xX18xXcxX1fxX17exX2xX114xX29xX18xXcxX2xXdxX1fxX11cxX17exX2xX3xX8dxXcxX2xX1xX1fxX24xX11xX2xX11fxX11cxX2xX114xX175xXcxX2xX6xX1cxX2xXdxX1fxX5xX57xX2xX43xX11xX5xX2xX114xX16dxXcxX43xX2xX43xX16dxX1xX2xXfxX1b3xXdxX2xX4xXbexXcxX2xX3xX90xX5xX2xX3xX28xX3xX2xX3xX1fxX11xX2xX27xX98xX17exX2xXdxXfxX29xXcxX43xX2xX114xX16dxX2xXcxX12cxX11xX2xX27xX45cxXdxX2xX4xX18xX2xX39xX11xX289xX3xX2xX1xX1fxX28xXdxX2xX1fxX35xX3exX2xX39xX5xX11xX2xXdxXfxX8dxX2xX4xX125xXcxX1fxX2xX114xX14exX29xX2xXdxXfxX29xXcxX43xX2xX39xX11xX289xX3xX2xXdxX35xX3exXe9xXcxX2xXdxXfxX35xX3exX3axXcxX17exX2xX39xX45cxXcxX2xX114xX98xXcxX43xX2xXcxX43xXd8xX3e0xX11xX2xX1bxX3dxXcxX2xXdxX1fxX5xX57xX2xX43xX11xX5xX2xXdxX2dxX3xX1fxX2xX3xX1cxX3xX2xX10dxX10exX10fxX10xXe3xX16axX2xXd6xX28xX3xX2xX3xX1fxX11xX2xX27xX98xX2xXdxX1fxX9bxXcxX2xXdxX60xXcxX43xX2xX3xXd8xX3e0xXcxX43xX2xX39xX18xX2xX1xX1fxX28xXdxX2xX1fxX35xX3exX2xX39xX5xX11xX2xXdxXfxX8dxX2xX1fxX14exXdxX2xXcxX1fxX3dxXcxX2xX3xX1fxX2dxXcxX1fxX2xXdxXfxX156xX2xX274xX2xX3xXd9xX2xX6xX274xX17exX2xX57xXe1cxX11xX2xX114xX24xXcxX43xX2xX39xX11xXe9xXcxX2xXcxX1fxX45cxXcxX2xXdxX1fxX1e8xX3xX2xXfxX474xX2xX39xX5xX11xX2xXdxXfxX8dxX17exX2xXdxXfxX28xX3xX1fxX2xXcxX1fxX11xX289xX57xX2xX3xX90xX5xX2xX57xXdfxXcxX1fxX17exX2xXdxX1fxX9bxXcxX43xX2xX6xX35xX36xXdxX2xX3xX28xX3xX2xX3xX1fxX90xX2xXdxXfxXd8xXd9xXcxX43xX17exX2xX3xX1fxX2dxXcxX1fxX2xX6xX28xX3xX1fxX2xX3xX90xX5xX2xX45xX24xXcxX43xX17exX2xX10fxX1fxX18xX2xXcxXd8xXbexX3xX17exX2xX43xXd8xXd9xXcxX43xX2xX57xX3e5xX35xX2xX114xX11xX2xX114xX2a6xX35xX2xXdxXfxX29xXcxX43xX2xX10dxX10exX10fxX10xXe3xX17exX2xXcxX1fxX1b3xXdxX2xX4xX18xX2xXdxXfxX29xXcxX43xX2xX3xX9bxXcxX43xX2xXdxX28xX3xX2xX3cxX16dxX5xX2xX114xX16dxX11xX17exX2xX43xX11xX24xX57xX2xXcxX43xX1fxX4a5xX29xX17exX2xX1fxX11xX175xXcxX2xX114xX1b3xXdxX2xX4xX18xX57xX2xX114xXd8xX3e0xXcxX43xX2xX43xX11xX5xX29xX2xXdxX1fxX9bxXcxX43xX17exX2xX114xX16dxXcxX43xX2xX43xX16dxX1xX2xXcxX43xX18xX3exX2xX3xX9bxXcxX43xX16axX16axX16axX2xX10fxX1fxX4c1xXcxX43xX2xX39xX11xX289xX3xX2xX4xX18xX57xX2xXdxX1fxX11xX175xXdxX2xXdxX1fxX1cxX3xX17exX2xX3xXe4xX2xXdxX1fxX11cxX2xX3xX90xX5xX2xX114xX24xXcxX43xX2xX39xX11xXe9xXcxX2xX274xX2xX3xX28xX3xX2xX3xX1fxX11xX2xX27xX98xX2xXcxX9bxXcxX43xX2xXdxX1fxX9bxXcxX2xX114xX125xX2xXdxX28xX3xX2xX114xX98xXcxX43xX2xXdxXfxX1cxX3xX2xXdxX11xX175xX1xX2xX114xX175xXcxX2xXcxX43xXd8xX3e0xX11xX2xX1bxX3dxXcxX17exX2xX43xX11xX51xX1xX2xX1fxX5dexX2xXcxX1fxX45cxXcxX2xXdxX1fxX1e8xX3xX2xXfxX474xX2xX10dxX10exX10fxX10xXe3xX2xX4xX18xX2xX1xX1fxX28xXdxX2xXdxXfxX11xX11cxXcxX2xX6xX24xXcxX2xX3cxX35xX1b3xXdxX17exX2xX3cxX3dxX3exX2xX1bxX1cxXcxX43xX2xX3xXd9xX2xX6xX274xX2xX1fxX14exX2xXdxX2a6xXcxX43xX2xX11fxX11xXcxX1fxX2xXdxX175xX17exX2xX39xX60xXcxX2xX1fxX16dxX5xX2xX565xX2xX3cxX125xX2xX1fxX98xX11xX2xX57xX18xX2xX114xX36xX11xX2xXdxXd8xX116xXcxX43xX2xXdxX1fxXe4xX2xX1fxXd8xX274xXcxX43xX2xX3xX1fxX2dxXcxX1fxX2xX4xX18xX2xXcxX43xXd8xX3e0xX11xX2xX1bxX3dxXcxX16axX0xX68xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX17xX29xX1bxX3exX9xX16xXd6xX8dxXcxX2xXdxX1fxXexX29xX2xX114xX1d8xXcxX43xX2xX3xX1fxX2dxX2xX152bxXe9xX2xXd0xX35xX3exX2xX10xXfxXd8xX3e0xXcxX43xX17exX2xX27xX2dxX2xXdxX1fxXd8xX2xX3xX1fxX11xX2xX27xX98xX2xX11fxX11xXe9xX57xX2xXdxXfxXd8xX274xXcxX43xX2xXdxX1fxX9bxXcxX2xX45xX3f2xX3xX2xXd6xX1fxX3dxX35xX2xX63xX17exX2xX3cxX125xX2xX10xX3dxXcxX2xXd6xX1fxX3dxX35xX2xX4axX10xX1fxX11xX289xX35xX2xXd0xX16dxX5xX5dxX17exX2xX3xX1fxX29xX2xX27xX11xX175xXdxX31axX2xX10fxX1fxX3dxXcxX2xX1bxX3dxXcxX2xXdxX1fxX9bxXcxX2xX45xX3f2xX3xX2xXd6xX1fxX3dxX35xX2xX63xX2xXdxX1cxX2xXcxX43xX35xX3exX289xXcxX2xX1fxX11xX175xXcxX2xX64dxX64xX64xX57xX63xX2xX114xX1b3xXdxX2xXdxX1fxX12cxX2xX3xXd8xX321xX2xX10fxX1fxX3dxXcxX2xX1bxX3dxXcxX2xX39xX18xX2xX3xX29xXcxX2xXexX57xX2xX3cxX5xX2xX34xX35xXe9xX2xX90xXcxX43xX2xX1fxX98xX2xX6dxX17exX32bxX2xXdxXa1bxX2xX114xX1d8xXcxX43xX2xX3cxX3dxX3exX2xX1bxX1cxXcxX43xX2xXdxX35xX3exX175xXcxX2xX114xXd8xX3e0xXcxX43xX2xX27xXe9xX2xXdxX9bxXcxX43xX2xX1bxX18xX11xX2xX32bxX64xX64xX57xX17exX2xXfxX98xXcxX43xX2xX35fxX17exX64dxX57xX321xX2xX3cxX3dxX3exX2xX1bxX1cxXcxX43xX2xX6xX3dxXcxX2xX11fxX1fxX1b3xX35xX2xXcxX1fxX18xX2xX39xX60xXcxX2xX1fxX16dxX5xX2xXdxX1fxX9bxXcxX17exX2xX3xX1fxX167xXcxX1fxX2xXdxXfxX5xXcxX43xX2xX11fxX1fxX35xX9bxXcxX2xX39xX11xXe9xXcxX2xXcxX1fxX18xX2xX39xX60xXcxX2xX1fxX16dxX5xX17exX2xXdxX35xX2xX6xX915xX5xX2xX27xX1d8xXcxX2xX1fxX29xX5xX2xX3xX3dxX3exX2xX3xX24xXcxX1fxX17exX2xX114xXd8xX3e0xXcxX43xX2xX114xX11xX289xXcxX2xX3xX1fxX11xX175xX35xX2xX6xX28xXcxX43xX2xX3xX9bxXcxX43xX2xX3xX98xXcxX43xX2xXdxXfxX29xXcxX43xX2xXcxX1fxX4c1xXcxX43xX2xXcxX60xX57xX2xX34xX35xX5xX2xX4xX18xX2xX57xX98xXdxX2xXdxX1fxX18xXcxX1fxX2xX3xX9bxXcxX43xX2xX4xXbexXcxX17exX2xX3cxX35xX1b3xXdxX2xX1xX1fxX28xXdxX2xXdxX4eaxX2xX6xX1cxX2xX114xX12cxX11xX2xX57xXbexX11xX2xXdxXfxX29xXcxX43xX2xX1xX1fxXd8xXd9xXcxX43xX2xXdxX1fxX1e8xX3xX2xX4xX125xXcxX1fxX2xX114xX14exX29xX2xX39xX18xX2xX1fxX35xX3exX2xX114xX98xXcxX43xX2xX6xX1e8xX3xX2xX1bxX3dxXcxX16axX2xXe3xX5dexX11xX2xX3xX9bxXcxX43xX2xX39xX11xX289xX3xX2xX114xX3axX35xX2xX1xX1fxX24xX11xX2xX3cxX28xX3xX2xX114xX156xXcxX1fxX2xX3xXe4xX2xXdxX1fxX11cxX17exX2xX11fxX175xXdxX2xX1fxX116xX1xX2xX3xX1fxX140xXdxX2xX3xX1fxX1327xX2xX39xXbexX11xX2xX3xX9bxXcxX43xX2xXdxX28xX3xX2xXdxX35xX3exXe9xXcxX2xXdxXfxX35xX3exX3axXcxX17exX2xX39xX45cxXcxX2xX114xX98xXcxX43xX2xXdxXbexX11xX2xXdxX4eaxXcxX43xX2xX114xX156xX5xX2xX3xX1fxX167xX17exX2xXdxX4eaxXcxX43xX2xX43xX11xX5xX2xX114xXdfxXcxX1fxX17exX2xXcxX1fxX1b3xXdxX2xX4xX18xX2xX11fxX1fxXd9xX11xX2xX1bxX45cxX3exX2xXdxX11xXcxX1fxX2xXdxX1fxX2a6xXcxX2xX43xX11xX51xX1xX2xX114xXb1fxX2xXcxX1fxX4c1xXcxX43xX2xX1fxX98xX2xX11fxX1fxX16dxX2xX11fxX1fxX60xXcxX2xX114xX11cxX2xX3xX483xXcxX43xX2xXcxX1fxX5xX35xX2xX1fxX29xX18xXcxX2xXdxX1fxX18xXcxX1fxX2xX57xXe4xX3xX2xXdxX11xXe9xX35xX2xX3xX1fxX35xXcxX43xX2xX3xX90xX5xX2xX3xX98xXcxX43xX2xX114xX1d8xXcxX43xX16axX0xX68xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX17xX29xX1bxX3exX9xX16xX10xXfxX29xXcxX43xX2xX43xX2a6xXcxX2xX6dxX64xX2xXcxX60xX57xX2xX10dxX10exX10fxX10xXe3xX17exX2xX10fxX10xXe3xX2xXcxX3dxXcxX43xX2xX3xX5xX29xX17exX2xX10fxX10xXe3xX2xX11fxX11xX11cxX35xX2xX57xX3e5xX35xX17exX2xX3xX28xX3xX2xX3xX1fxX11xX2xX27xX98xX2xXcxX9bxXcxX43xX2xXdxX1fxX9bxXcxX2xX114xX125xX2xX1xX1fxX28xXdxX2xX1fxX35xX3exX2xX57xX14exXcxX1fxX2xX57xX1327xX2xX39xX5xX11xX2xXdxXfxX8dxX2xX1fxX14exXdxX2xXcxX1fxX3dxXcxX2xX3xX1fxX2dxXcxX1fxX2xXdxXfxX156xX2xXdxXfxX29xXcxX43xX2xX4xX125xXcxX1fxX2xX114xX14exX29xX17exX2xX3xX1fxX167xX2xX114xX14exX29xX2xX114xX156xX5xX2xX27xX18xXcxX2xX1bxX3dxXcxX2xX3xXd8xX2xXdxX12cxX2xX3xX1fxX1e8xX3xX2xXdxX1fxX1cxX3xX2xX1fxX11xX289xXcxX2xXcxX1fxX11xX289xX57xX2xX39xXe4xX16axX16axX16axX2xX10fxX1fxX3e0xX2xXcxX3f2xX57xX2xXfxX474xX2xXdxX1fxX1cxX3xX2xXdxXfxX14exXcxX43xX2xXdxXdfxXcxX1fxX2xX1fxXdfxXcxX1fxX2xX114xX156xX5xX2xX27xX18xXcxX17exX2xXdxX3dxX57xX2xXdxXd8xX17exX2xXcxX43xX35xX3exX289xXcxX2xX39xX5dexXcxX43xX2xX3xX90xX5xX2xX10fxX1fxX3dxXcxX2xX1bxX3dxXcxX2xXdxX1fxXexX29xX2xX1xX1fxXd8xXd9xXcxX43xX2xX3xX1fxX3dxX57xX2x10210xX1fxX11xX11cxX35xX2xX1bxX3dxXcxX17exX2xX4xX3f2xXcxX43xX2xXcxX43xX1fxXexX2x13a7bxX2xX11fxX11xX175xXcxX2xX3xX90xX5xX2xX1bxX3dxXcxebeexX17exX2xX3xX28xX3xX2xX3xX1fxX11xX2xX27xX98xX2xX114xX125xX2xX114xX3axX2xXfxX5xX2xX39xX18xX2xXdxX12cxX2xX3xX1fxX1e8xX3xX2xXdxX1fxX1cxX3xX2xX1fxX11xX289xXcxX2xX3xX28xX3xX2xX27xX11xX289xXcxX2xX1xX1fxX28xX1xX2xXdxX1fxX11xX175xXdxX2xXdxX1fxX1cxX3xX17exX2xX1fxX11xX289xX35xX2xX34xX35xX24xX2xX114xX11cxX2xX3cxX3dxX3exX2xX1bxX1cxXcxX43xX2xXcxX9bxXcxX43xX2xXdxX1fxX9bxXcxX2xXcxX43xX18xX3exX2xX3xX18xXcxX43xX2xX1xX1fxX28xXdxX2xXdxXfxX11xX11cxXcxX17exX2xX3xX16dxX2xX1bxX11xX289xXcxX2xX57xX14exX29xX2xX114xX2cdxX1xX17exX2xX114xX3e0xX11xX2xX6xX36xXcxX43xX2xX10fxX1fxX3dxXcxX2xX1bxX3dxXcxX2xX114xXd8xX116xX3xX2xXcxX3dxXcxX43xX2xX3xX5xX29xX16axX2xX3edxXbexX11xX2xX1xX1fxXd8xXd9xXcxX43xX2xXdxX1fxX1e8xX3xX2xX21ffxX152bxX18xX57xX2xXdxX4eaxX2xX1fxX98xX2xX43xX11xX5xX2xX114xXdfxXcxX1fxX2xX114xX175xXcxX2xXdxX1fxX9bxXcxX2xX3cxX16dxX57xX17exX2xXdxX4eaxX2xXdxX1fxX9bxXcxX2xX3cxX16dxX57xX2xX114xX175xXcxX2xX3cxX125xX17exX2xX1fxX35xX3exX289xXcxX17exX2xX4xX1b3xX3exX2xXdxX1fxX9bxXcxX2xX3cxX16dxX57xX2xX4xX18xX57xX2xX114xXd9xXcxX2xX39xX156xX2xX3xXd9xX2xX6xX274xX2xX39xX18xX2xX1fxX98xX2xX43xX11xX5xX2xX114xXdfxXcxX1fxX2xX4xX18xX57xX2xX1fxX14exXdxX2xXcxX1fxX3dxXcxX2xX114xX11cxX2xX39xX45cxXcxX2xX114xX98xXcxX43xX2xX10dxX10exX10fxX10xXe3xX2222xX17exX2xX3xX16dxX2xXdxX1fxX11cxX2xX11fxX1fx13dcaxXcxX43xX2xX114xX156xXcxX1fxX17exX2xX3xX1fxX11xX2xX27xX98xX2xXcxX9bxXcxX43xX2xXdxX1fxX9bxXcxX2xX3xX16dxX2xX39xX5xX11xX2xXdxXfxX8dxX2xXdxX11xXe9xXcxX2xX34xX35xX3exX175xXdxX2xXdxXfxX29xXcxX43xX2xX4xX125xXcxX1fxX2xX114xX14exX29xX2xXdxX12cxX2xX3xX1fxX1e8xX3xX2xXdxX1fxX1cxX3xX2xX1fxX11xX289xXcxX2xXdxX1fxX3f2xXcxX43xX2xX4xX116xX11xX2xX3xX28xX3xX2xXcxX1fxX11xX289xX57xX2xX39xXe4xX17exX2xX114xX24xX57xX2xX27xX24xX29xX2xX6xX1cxX2xX1fxXd8xX274xXcxX43xX2xX1e8xXcxX43xX17exX2xXdxX1fxX5xX57xX2xX43xX11xX5xX2xXdxX2dxX3xX1fxX2xX3xX1cxX3xX2xX3xX90xX5xX2xXcxX43xXd8xX3e0xX11xX2xX1bxX3dxXcxX17exX2xX1xX1fxX28xXdxX2xX1fxX35xX3exX2xX3xX5xX29xX2xXcxX1fxX1b3xXdxX2xXdxX11xXcxX1fxX2xXdxX1fxX2a6xXcxX2xX114xX29xX18xXcxX2xX11fxX175xXdxX17exX2xX6xX1cxX2xX114xX1d8xXcxX43xX2xXdxX1fxX35xX45cxXcxX17exX2xX114xX16dxXcxX43xX2xX43xX16dxX1xX2xX3xX9bxXcxX43xX2xX6xX1e8xX3xX17exX2xXdxXfxX2dxX2xXdxX35xX289xX17exX2xX6xX28xXcxX43xX2xX11fxX11xX175xXcxX17exX2xX6xX28xXcxX43xX2xXdxX14exX29xX2xX39xX18xX2xXcxX43xX35xX1d8xXcxX2xX4xX1cxX3xX2xX3xX90xX5xX2xX3cxX125xX2xX1fxX98xX11xX2xX114xX11cxX2xX1fxX29xX18xXcxX2xXdxX1fxX18xXcxX1fxX2xX3xX1fxXd8xXd9xXcxX43xX2xXdxXfxXdfxXcxX1fxX2xX10dxX10exX10fxX10xXe3xX16axX2xX10fxX1fxX3e0xX2xX114xX16dxX17exX2xXdxX2dxXcxX1fxX2xX114xX175xXcxX2xXdxX1fxX28xXcxX43xX2xX31cxX565xX63xX64xX63xX64xX17exX2xXdxX29xX18xXcxX2xXdxX167xXcxX1fxX2xX114xX125xX2xX3xX16dxX2xX31cxX2xX114xXd9xXcxX2xX39xX156xX2xX3xX1b3xX1xX2xX1fxX35xX3exX289xXcxX17exX2xX32bxX31cxX32dxX2xX3cxX125xX17exX2xX36fxX32bxX32dxX2xXdxX1fxX9bxXcxX17exX2xX27xX24xXcxX2xX114xX14exXdxX2xX3xX1fxX35xX5a3xXcxX2xX10fxX10xXe3xX16axX2xXd6xX28xX3xX2xX114xX156xX5xX2xX1xX1fxXd8xXd9xXcxX43xX2xX6xX5xX35xX2xX11fxX1fxX11xX2xX114xXd8xX116xX3xX2xX3xX9bxXcxX43xX2xXcxX1fxX45cxXcxX2xX114xX14exXdxX2xX3xX1fxX35xX5a3xXcxX2xX10fxX10xXe3xX2xX114xX5xXcxX43xX2xXdxX11xX175xX1xX2xXdxXe4xX3xX2xXcxX3dxXcxX43xX2xX3xX5xX29xX2xX3xX1fxX1b3xXdxX2xX4xXd8xX116xXcxX43xX2xX3xX28xX3xX2xXdxX11xXe9xX35xX2xX3xX1fxX2dxX17exX2xXdxX1fxX1cxX3xX2xX1fxX11xX289xXcxX2xX10dxX10exX10fxX10xXe3xX2xXcxX3dxXcxX43xX2xX3xX5xX29xX17exX2xX10fxX10xXe3xX2xX11fxX11xX11cxX35xX2xX57xX3e5xX35xX16axX2xX10xX29xX18xXcxX2xXdxX167xXcxX1fxX2xX3xX16dxX2xX6dxX63xX2xXdxX1fxX9bxXcxX17exX2xX27xX24xXcxX2xX114xX14exXdxX2xX3xX1fxX35xX5a3xXcxX2xX10fxX10xXe3xX2xX11fxX11xX11cxX35xX2xX57xX3e5xX35xX16axX2xXd0xX11xX289xXcxX2xXdxX14exX11xX17exX2xX35bxX36fxX2xXdxX1fxX9bxXcxX17exX2xX27xX24xXcxX2xX3xX90xX5xX2xX63xX35fxX2xX1fxX35xX3exX289xXcxX17exX2xXdxX1fxX156xX2xX3cxX125xX17exX2xXdxX1fxX18xXcxX1fxX2xX1xX1fxX36xX2xX114xX125xX2xX114xX60xXcxX43xX2xX11fxX2214xX2xX1xX1fxX1b3xXcxX2xX114xX1b3xX35xX2xX114xX14exXdxX2xX3xX1fxX35xX5a3xXcxX2xX10fxX10xXe3xX2xX11fxX11xX11cxX35xX2xX57xX3e5xX35xX17exX2xXdxXfxX29xXcxX43xX2xX114xX16dxX2xX3xX16dxX2xX32bxX35fxX2xXdxX1fxX9bxXcxX17exX2xX27xX24xXcxX2xX114xX125xX2xX114xXd8xX116xX3xX2xX19bbxX17xX10fxX10exX2xXdxX167xXcxX1fxX2xX114xXd8xX5xX2xX39xX18xX29xX2xX11fxX175xX2xX1fxX29xX14exX3xX1fxX2xXdxX1fxX1cxX3xX2xX1fxX11xX289xXcxX2xXcxX60xX57xX2xX63xX64xX63xX64xX16axX0xX68xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX17xX29xX1bxX3exX9xX2xX6xXdxX3exX4xXexX8xX9xXdxXexX3cxXdxX565xX5xX4xX11xX43xXcxX31axX2xXfxX11xX43xX1fxXdxX321xX9xX16xX0xX6xXdxXfxX29xXcxX43xX16xX17xX18xX11xX2xX39xX18xX2xX24xXcxX1fxX31axX2xX10xX1fxX5xXcxX1fxX2xXd0xX35xXe9xX0xX68xX6xXdxXfxX29xXcxX43xX16xX0xX68xX1xX16