Nghe báo cáo  dự thảo  Đề án “Sắp xếp các cơ quan báo chí tỉnh Thanh Hóa theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025”
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 4-12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến về dự thảo Đề án “Sắp xếp các cơ quan báo chí tỉnh Thanh Hóa theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025”. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT); lãnh đạo các sở, ngành liên quan; các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.
91dx4758x82efx1f54xb4c7x97ex2cefx596exb200xX7x537dx3f26x8bf0x176axaff1xb564xX5x886fxXaxa6edxX0xX7xXexa90fxe2ex184ax8424xX12x2f19xX19xX1xX10xX3x3173x9881xX17xX3xX4xX21xX17xX3xX0x4779xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12x63bex3c4fxX3xXexX1xc574xX17xX3xX0xX29xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xb7c5xce37xX3xX21xX18xX3x912dxbe8bx8a9bxXbxX3x6460xb42bxXbxX3xX4xX21xX4xX3xX4x4e51xX3xccbexa7bcxX6xX18xX3xX20xX21xX17xX3xX4xX1x4776xX3xXex67c5xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3x8b36x2af0xX6xX3xXexX1xX10xX17xX3xa71bxX69x99f8xX3xX1xX17xc136xX4xX1xX3xXbxX1xX21xXexX3xXexX16xXdx65f9xX18xX3x3972x54e7xX3xX68xX69xX3exX18xX3xX5x4fb0xX3xX20xX21xX17xX3xX4xX1xX73xX3xXexX17xX9fxX18xX3xX68xX69xbcecxX4xX3x1db8xX5exX18xX3xX18x2dffx66a8xX3x95eex7776xXc3x761fxcb5axX0xX29xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX29xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xX10xX6xX39xXaxX12xX59xX21xX18xX19xX3x3018x4b97xX2xXc3x8ed5xX3x49d6x1225xX1bx19e6xX3xXexX76xX18xX1xX3xXexc8aexX3xX4xX1x8f5exX4xX3xX1x309fxXdxX3xX18xX19xX1x572bxX3xX18xX19xX1xX10xX3xX9exX9fxX3xX4xX1xX17xX3xXa7xX3x41efxXdxX5exX18xX3xX9exX53xX3xX39xX3axX3xXexX1xX3exX17xX3xX52xX53xX3xX21xX18xX3xX58xX59xX5axXbxX3xX5dxX5exXbxX3xX4xX21xX4xX3xX4xX66xX3xX68xX69xX6xX18xX3xX20xX21xX17xX3xX4xX1xX73xX3xXexX76xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX80xX81xX6xX3xXexX1xX10xX17xX3xX89xX69xX8bxX3xX1xX17xX8fxX4xX1xX3xXbxX1xX21xXexX3xXexX16xXdxX9bxX18xX3xX9exX9fxX3xX68xX69xX3exX18xX3xX5xXa7xX3xX20xX21xX17xX3xX4xX1xX73xX3xXexX17xX9fxX18xX3xX68xX69xXb8xX4xX3xXbbxX5exX18xX3xX18xXc0xXc1xX3xXc3xXc4xXc3xXc6xXc7xab98xX3xXcxX1xX6xXc1xX3xX39xX3axX3xX1xX105xXdxX3xX18xX19xX1xX10bxX3xX4xX81xX3xXbbxX8fxXdxX3xX39xXdx4fe3xX18xX3xX5x9a89xX18xX1xX3xXbbxX8fxX17xX3xXf3xX6xX18xX3xXcxX69xX8bx1b3dxX18xX3xX19xXdxX21xX17xX3xXcxX76xX18xX1xX3x32d8xX8bxXf0xX3xXf3xX6xX18xX3xXcxXfdxX3xX4xX1xX101xX4xX3xXcxX76xX18xX1xX3xX1ddxX8bxXf0xX3xX59x48f8xX3xXcxX1xaea9xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX9exX9fxX3xXcxX16xX69xX8bxX53xX18xX3xXexX1xX1fbxX18xX19xX3x7e8fxXcxXcx2b45xXcxXcx6e5ax7a3bxX3xX5xX1c1xX18xX1xX3xXbbxX8fxX17xX3xX4xX21xX4xX3xX7xX1f7xXf0xX3xX18xX19xX9fxX18xX1xX3xX5xXdxX1d0xX18xX3xX68xX69xX6xX18xX21axX3xX4xX21xX4xX3xX4xX66xX3xX68xX69xX6xX18xX3xX20xX21xX17xX3xX4xX1xX73xX3xXexX16xX1d0xX18xX3xXbbxX10bxX6xX3xX20xX9fxX18xX3xXexX76xX18xX1xX1a1xX3xX52x3e3bxX18xX19xX3xX4xX1xX73xX3x879cxX1xX8fxXc1xX3xX52xXc0xX18xX19xX3xX89xX69xX8bxX53xX18xXf0xX3xX26exX1xX81xX3x9ce9xX1xX1ddxX3xXexX10bxX4xX1xX3xXf2xXf3xX1bxXf5xX3xXexX76xX18xX1xXf0xX3xX4xX1xX1ddxX3xXexX16x8135xX3xX1xX105xXdxX3xX18xX19xX1xX10bxX1a1xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX283xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxXc1xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX39xXexX1xX69xXc1xX20xX3xXdxX283xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXax2440xXdxX39xXexX1x3a70xX3x656bxXecxXc4xXbxX5dxX21axX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX2e7xX3xXecxXc4xXc4xXbxX5dxX21axXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2e7xX29xX29xXdxX1a1xX20xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1a1xX9exX18xX29xX18xX10xX2e2xX7xX29xX2x588cxXecx7bb2xX29xX2xXecxX325xX39xb760xX2xXc4xXc6xX32bxXc6xX323xXexX2e9xXc4xX2xX32bxX2e9xX5xXc4xX1a1x47c0xXbxX19xa30fxX16xX9xXc3xXc3xXc4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX19xX1xX10xX3xX20xX21xX17xX3xX4xX21xX17xX3xX39xX3axX3xXexX1xX3exX17xX3xX52xX53xX3xX21xX18xX3xX58xX59xX5axXbxX3xX5dxX5exXbxX3xX4xX21xX4xX3xX4xX66xX3xX68xX69xX6xX18xX3xX20xX21xX17xX3xX4xX1xX73xX3xXexX76xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX80xX81xX6xX3xXexX1xX10xX17xX3xX89xX69xX8bxX3xX1xX17xX8fxX4xX1xX3xXbxX1xX21xXexX3xXexX16xXdxX9bxX18xX3xX9exX9fxX3xX68xX69xX3exX18xX3xX5xXa7xX3xX20xX21xX17xX3xX4xX1xX73xX3xXexX17xX9fxX18xX3xX68xX69xXb8xX4xX3xXbbxX5exX18xX3xX18xXc0xXc1xX3xXc3xXc4xXc3xXc6xXc7xXaxX3xX29xX12xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX283xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX52xX266xX18xX19xX3xX4xX1xX73xX3xX26exX1xX8fxXc1xX3xX52xXc0xX18xX19xX3xX89xX69xX8bxX53xX18xXf0xX3xX26exX1xX81xX3xX283xX1xX1ddxX3xXexX10bxX4xX1xX3xXf2xXf3xX1bxXf5xX3xXexX76xX18xX1xXf0xX3xXbxX1xX21xXexX3xX20xXdxX9bxX69xX3xX11bxX5exXexX3xX5xX69xb015xX18xX3xX1xX105xXdxX3xX18xX19xX1xX10bxX1a1xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX17xX39xX8bxXaxX12xXcxX8fxXdxX3xX1xX105xXdxX3xX18xX19xX1xX10bxXf0xX3xXbbxX8fxXdxX3xX39xXdxX1bdxX18xX3xX5xX1c1xX18xX1xX3xXbbxX8fxX17xX3xX59xX1f7xX3xXcxXcxX216xXcxXcxX3xX20xX21xX17xX3xX4xX21xX17xX3xX68xX69xX21xX3xXexX16xX29dxX18xX1xX3xX5dxbee3xX8bxX3xX39xX3axX18xX19xX3xX39xX3axX3xXexX1xX3exX17xX3xX52xX53xX3xX21xX18xX3xX7xX5axXbxX3xX5dxX5exXbxX3xX4xX21xX4xX3xX4xX66xX3xX68xX69xX6xX18xX3xX20xX21xX17xX3xX4xX1xX73xX3xXexX76xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX80xX81xX6xX1a1xX3xXcxX1xX10xX17xX3xXbbxX81xXf0xX3xX19xXdx133bxX3xX18xX19xX69xX8bxX1d0xX18xX3xXbbxXb8xXdxX3xX9ex726cxXdxX3xXc6xX3xX4xX66xX3xX68xX69xX6xX18xX3xX20xX21xX17xX3xX4xX1xX73xXf0xX3xX19xX266xXc1xX2e7xX3xXf3xX21xX17xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX80xX81xX6xXf0xX3xX52xX9fxXdxX3xX26exXcxXedxXcxX80xX3xXexX76xX18xX1xXf0xX3xXcxX8fxXbxX3xX4xX1xX73xX3xcec7xX101xX3xXcxX1xX6xX18xX1xXf0xX3xXcxX8fxXbxX3xX4xX1xX73xX3x9404xX1xX17xX6xX3xX1x4e1exX4xX3xXcxX16x1bc7x980dxX18xX19xX3xX52xX8fxXdxX3xX1xX546xX4xX3xX80xX266xX18xX19xX3xX52xX101xX4xXf0xX3xXcxX8fxXbxX3xX4xX1xX73xX3xX540xX1xX17xX6xX3xX1xX546xX4xX3xXcxX16xX54bxX54cxX18xX19xX3xX52xX80xX3x70c1xXc0xX18xX3xX1xX17xX21xXf0xX3xXcxX1xX9bxX3xXexX1xX6xX17xX3xX9exX9fxX3xXf5xX69xX3xX5xX10bxX4xX1xX1a1xX3xX59xX5axXbxX3xX5dxX5exXbxXf0xX3xX68xX69xX8bxX3xX1xX17xX8fxX4xX1xX3xXbbxXb8xXdxX3xX9exX4ecxXdxX3xXf3xX21xX17xX3xX57dxXc0xX18xX3xX1xX81xX6xX3xX9exX9fxX3xX52xX54cxXdxX3xX7xXb8xX18xX19xX3xX213xX57dxX80xX216xX52xX59xX219xX1a1xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX17xX39xX8bxX3xXbxX283xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxXc1xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX283xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxX2e2xXdxX39xXexX1xX2e7xX3xX2e9xXecxXc4xXbxX5dxX21axX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX2e7xX3xXecxX2e9xXc3xXbxX5dxX21axXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2e7xX29xX29xXdxX1a1xX20xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1a1xX9exX18xX29xX18xX10xX2e2xX7xX29xX2xX323xXecxX325xX29xX2xXecxX325xX39xX32bxX2xXc4xXc6xX32bxXc6xX32bxXexX2e9xXc4x4febxX325xX325xX5xXc4xX1a1xX33bxXbxX19xX33exX16xX9xX2xXc3xX323xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX19xX1xX10xX3xX20xX21xX17xX3xX4xX21xX17xX3xX39xX3axX3xXexX1xX3exX17xX3xX52xX53xX3xX21xX18xX3xX58xX59xX5axXbxX3xX5dxX5exXbxX3xX4xX21xX4xX3xX4xX66xX3xX68xX69xX6xX18xX3xX20xX21xX17xX3xX4xX1xX73xX3xXexX76xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX80xX81xX6xX3xXexX1xX10xX17xX3xX89xX69xX8bxX3xX1xX17xX8fxX4xX1xX3xXbxX1xX21xXexX3xXexX16xXdxX9bxX18xX3xX9exX9fxX3xX68xX69xX3exX18xX3xX5xXa7xX3xX20xX21xX17xX3xX4xX1xX73xX3xXexX17xX9fxX18xX3xX68xX69xXb8xX4xX3xXbbxX5exX18xX3xX18xXc0xXc1xX3xXc3xXc4xXc3xXc6xXc7xXaxX3xX29xX12xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX283xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12x7d8cxX1c1xX18xX1xX3xXbbxX8fxX17xX3xX59xX1f7xX3xXcxXcxX216xXcxXcxX3xXexX1xX1fbxX18xX19xX3xX68xX69xX6xX3xX52xX53xX3xX21xX18xX3xX58xX59xX5axXbxX3xX5dxX5exXbxX3xX4xX21xX4xX3xX4xX66xX3xX68xX69xX6xX18xX3xX20xX21xX17xX3xX4xX1xX73xX3xXexX76xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX80xX81xX6xX3xXexX1xX10xX17xX3xX89xX69xX8bxX3xX1xX17xX8fxX4xX1xX3xXbxX1xX21xXexX3xXexX16xXdxX9bxX18xX3xX9exX9fxX3xX68xX69xX3exX18xX3xX5xXa7xX3xX20xX21xX17xX3xX4xX1xX73xX3xXexX17xX9fxX18xX3xX68xX69xXb8xX4xX3xXbbxX5exX18xX3xX18xXc0xXc1xX3xXc3xXc4xXc3xXc6xXc7xX1a1xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX17xX39xX8bxXaxX12xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX39xX3axX3xXexX1xX3exX17xX3xXbbxX53xX3xX21xX18xXf0xX3xX59xX1f7xX3xXcxXcxX216xXcxXcxX3xXbbxX1c1xX3xXbbxX53xX3xX5dxX69xab4xXexX3xXc3xX3xXbxX1xX54bxX66xX18xX19xX3xX21xX18xX2e7xX3xX26exX1xX54bxX66xX18xX19xX3xX21xX18xX3xX2xX2e7xX3xX283xX1xX69xX8bxX9bxX18xX3xXbbxXfdxXdxX3xXf3xX21xX17xX3xX57dxX80xX216xX52xX59xX3xXexX1xX9fxX18xX1xX3xXcxX8fxXbxX3xX4xX1xX73xX3xXexX16xX3axX4xX3xXexX1xX69xX105xX4xX3xXf2xXf3xX1bxXf5xX3xXexX76xX18xX1xX1a1xX3xX26exX1xX54bxX66xX18xX19xX3xX21xX18xX3xXc3xX2e7xX3xX59xX21xXbxX3xX18xX1xX434xXbxX3xXf3xX21xX17xX3xX57dxX80xX216xX52xX59xX3xX9exX9fxX17xX3xXf3xX21xX17xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX80xX81xX6xX1a1xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX283xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxXc1xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX283xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxX2e2xXdxX39xXexX1xX2e7xX3xX2e9xXecxXc4xXbxX5dxX21axX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX2e7xX3xXecxX662xXecxXbxX5dxX21axXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2e7xX29xX29xXdxX1a1xX20xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1a1xX9exX18xX29xX18xX10xX2e2xX7xX29xX2xX323xXecxX325xX29xX2xXecxX325xX39xX32bxX2xXc4xXc6xXecxXc3xX2e9xXexX2e9xXc6xX662xXc4xX662xX5xXc4xX1a1xX33bxXbxX19xX33exX16xX9xXc3xXecxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX19xX1xX10xX3xX20xX21xX17xX3xX4xX21xX17xX3xX39xX3axX3xXexX1xX3exX17xX3xX52xX53xX3xX21xX18xX3xX58xX59xX5axXbxX3xX5dxX5exXbxX3xX4xX21xX4xX3xX4xX66xX3xX68xX69xX6xX18xX3xX20xX21xX17xX3xX4xX1xX73xX3xXexX76xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX80xX81xX6xX3xXexX1xX10xX17xX3xX89xX69xX8bxX3xX1xX17xX8fxX4xX1xX3xXbxX1xX21xXexX3xXexX16xXdxX9bxX18xX3xX9exX9fxX3xX68xX69xX3exX18xX3xX5xXa7xX3xX20xX21xX17xX3xX4xX1xX73xX3xXexX17xX9fxX18xX3xX68xX69xXb8xX4xX3xXbbxX5exX18xX3xX18xXc0xXc1xX3xXc3xXc4xXc3xXc6xXc7xXaxX3xX29xX12xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX283xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX71fxX1c1xX18xX1xX3xXbbxX8fxX17xX3xXf3xX21xX17xX3xX57dxX80xX216xX52xX59xX3xXbxX1xX21xXexX3xX20xXdxX9bxX69xX3xXa7xX3xX11bxXdxX5exX18xX3xXexX8fxXdxX3xX1xX105xXdxX3xX18xX19xX1xX10bxX1a1xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX17xX39xX8bxXaxX12xXcxX8fxXdxX3xX4xX69xX105xX4xX3xX1xX546xXbxXf0xX3xXbbxX8fxXdxX3xX39xXdxX1bdxX18xX3xX4xX21xX4xX3xX7xX1f7xXf0xX3xX20xX6xX18xXf0xX3xX18xX19xX9fxX18xX1xXf0xX3xX4xX21xX4xX3xX4xX66xX3xX68xX69xX6xX18xX3xX20xX21xX17xX3xX4xX1xX73xX3xXbbxX1c1xX3xX18xX1d0xX69xX3xX5xX1d0xX18xX3xX18xX1xX4dexX18xX19xX3xX68xX69xX6xX18xX3xXbbxXdxX9bxXc1xX3xXbbxXb8xXdxX3xX9exX4ecxXdxX3xXexcc9bxX18xX19xX3xXbxX1xX54bxX66xX18xX19xX3xX21xX18xX3xX7xX5axXbxX3xX5dxX5exXbxXf0xX3xX68xX69xX8bxX3xX1xX17xX8fxX4xX1xX3xX4xX1ddxX6xX3xXf3xX21xX17xX3xX57dxX80xX216xX52xX59xXf0xX3xXbbxX266xX18xX19xX3xXexX1xX54cxXdxX3xX11bxXdxX5exX18xX3xX18xX19xX1xX10bxX3xXf2xXf3xX1bxXf5xX3xXexX76xX18xX1xX3xX4x5799xX18xX3xX4xX81xX3xXbxX1xX54bxX66xX18xX19xX3xX21xX18xX3xXbxX1x2e50xX3xX1x45d6xXbxX3xXbbxX9bxX3xXexX1xX3axX4xX3xX1xXdxX1bdxX18xX3xX9exXdxX1bdxX4xX3xX7xX5axXbxX3xX5dxX5exXbxX3xXbbx6f7exX18xX19xX3xX5xX105xX3xXexX16xX29dxX18xX1xXf0xX3xX1xXdxX1bdxX69xX3xX68xX69xX3exX21axX3xX11bxX1xX1fbxX18xX19xX3xX19xX491xX8bxX3xX5dxX21xX17xX3xXexX16xX105xX18xX3xX9exX53xX3xXexXfdxX3xX4xX1xX101xX4xXf0xX3xX20xX105xX3xXc1xX21xX8bxX1a1xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX17xX39xX8bxX3xXbxX283xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxXc1xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX283xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxX2e2xXdxX39xXexX1xX2e7xX3xX2e9xXecxXc4xXbxX5dxX21axX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX2e7xX3xXecxXc6xXc4xXbxX5dxX21axXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2e7xX29xX29xXdxX1a1xX20xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1a1xX9exX18xX29xX18xX10xX2e2xX7xX29xX2xX323xXecxX325xX29xX2xXecxX325xX39xX32bxX2xXc4xXc6xX662xX32bxXecxXexXc6xX2xX325xX662xX325xX5xXc4xX1a1xX33bxXbxX19xX33exX16xX9xX323xXecxX2e9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX19xX1xX10xX3xX20xX21xX17xX3xX4xX21xX17xX3xX39xX3axX3xXexX1xX3exX17xX3xX52xX53xX3xX21xX18xX3xX58xX59xX5axXbxX3xX5dxX5exXbxX3xX4xX21xX4xX3xX4xX66xX3xX68xX69xX6xX18xX3xX20xX21xX17xX3xX4xX1xX73xX3xXexX76xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX80xX81xX6xX3xXexX1xX10xX17xX3xX89xX69xX8bxX3xX1xX17xX8fxX4xX1xX3xXbxX1xX21xXexX3xXexX16xXdxX9bxX18xX3xX9exX9fxX3xX68xX69xX3exX18xX3xX5xXa7xX3xX20xX21xX17xX3xX4xX1xX73xX3xXexX17xX9fxX18xX3xX68xX69xXb8xX4xX3xXbbxX5exX18xX3xX18xXc0xXc1xX3xXc3xXc4xXc3xXc6xXc7xXaxX3xX29xX12xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX283xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX71fxX1c1xX18xX1xX3xXbbxX8fxX17xX3xX52xX9fxXdxX3xX26exXcxXedxXcxX80xX3xXexX76xX18xX1xX3xXbxX1xX21xXexX3xX20xXdxX9bxX69xX3xXa7xX3xX11bxXdxX5exX18xX3xXexX8fxXdxX3xX1xX105xXdxX3xX18xX19xX1xX10bxX1a1xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX17xX39xX8bxXaxX12xX540xX5exXexX3xX5xX69xX434xX18xX3xX20xX69xXfdxXdxX3xX5xX9fxXc1xX3xX9exXdxX1bdxX4xXf0xX3xX26exX1xX81xX3xX283xX1xX1ddxX3xXexX10bxX4xX1xX3xXf2xXf3xX1bxXf5xX3xXexX76xX18xX1xX3xX26exX1xX8fxXc1xX3xX52xXc0xX18xX19xX3xX89xX69xX8bxX53xX18xX3xX18xX1xX7edxX18xX3xXc1xX8fxX18xX1xX3xX9exXdxX1bdxX4xX3xX7xX5axXbxX3xX5dxX5exXbxXf0xX3xX68xX69xX8bxX3xX1xX17xX8fxX4xX1xX3xXbbxXb8xXdxX3xX9exX4ecxXdxX3xXf3xX21xX17xX3xX57dxX80xX216xX52xX59xX3xX5xX9fxX3xXbbxXdxX53xX69xX3xX4xXaafxX18xX3xXexX1xXdxX5exXexXf0xX3xXbxX1xXac1xX3xX1xXac4xXbxX3xX9exX4ecxXdxX3xX89xX69xX8bxX3xX1xX17xX8fxX4xX1xX3xXbxX1xX21xXexX3xXexX16xXdxX9bxX18xX3xX9exX9fxX3xX68xX69xX3exX18xX3xX5xXa7xX3xX20xX21xX17xX3xX4xX1xX73xX3xXexX17xX9fxX18xX3xX68xX69xXb8xX4xX3xXbbxX5exX18xX3xX18xXc0xXc1xX3xXc3xXc4xXc3xXc6xX3xX9exX9fxX3xX5dxX69xX3xXexX1xX5exX3xXbxX1xX21xXexX3xXexX16xXdxX9bxX18xX3xX11bxX1xX17xX6xX3xX1xX546xX4xXf0xX3xX4xX1fbxX18xX19xX3xX18xX19xX1xX1bdxX3xX9exX9fxX3xXexX1xX1fbxX18xX19xX3xXexXdxX18xXf0xX3xXexX16xX69xX8bxX53xX18xX3xXexX1xX1fbxX18xX19xX3xX4xX1ddxX6xX3xXbbxX7edxXexX3xX18xX54bxX4ecxX4xX3xX9exX9fxX3xXexX1xX5exX3xX19xXdxX4ecxXdxX1a1xX3xX52xX266xX18xX19xX3xX4xX1xX73xX3xX26exX1xX81xX3xX283xX1xX1ddxX3xXexX10bxX4xX1xX3xXf2xXf3xX1bxXf5xX3xXexX76xX18xX1xX3xX8bxX1d0xX69xX3xX4xXaafxX69xX3xX59xX1f7xX3xXcxXcxX216xXcxXcxX3xXexX1xX10xX17xX3xXexX1x343dxXc1xX3xX68xX69xX8bxX53xX18xX3xX4xXaafxX18xX3xX18xX19xX1xXdxX1d0xX18xX3xX4xX101xX69xXf0xX3xXbxX1xX491xX18xX3xXexX73xX4xX1xX3xX16x9d01xX3xX18xX1xX4dexX18xX19xX3xXexX1xX69xX434xX18xX3xX5xXac4xXdxXf0xX3xX11bxX1xX81xX3xX11bxX1xXc0xX18xX3xXbbxXb8xXdxX3xX9exX4ecxXdxX3xXexXa60xX18xX19xX3xXbxX1xX54bxX66xX18xX19xX3xX21xX18xX3xX7xX5axXbxX3xX5dxX5exXbxXf0xX3xX68xX69xX8bxX3xX1xX17xX8fxX4xX1xX3xXf3xX21xX17xX3xX57dxX80xX216xX52xX59xX3xX9exX53xX3xX20xX105xX3xXc1xX21xX8bxX3xXexXfdxX3xX4xX1xX101xX4xXf0xX3xX20xXdxX1d0xX18xX3xX4xX1xX5exXf0xX3xX11bxXdxX18xX1xX3xXbxX1xX73xXf0xX3xX18xX105xXdxX3xX39xX69xX18xX19xX3xX1xX17xX8fxXexX3xXbbxX105xX18xX19xXf0xX3xX11bxXdxX5exX18xX3xX18xX19xX1xX10bxX3xXbbxX53xX3xX5dxX69xX7edxXexadb6xX3xXbbxX9bxX3xX5dxXdxX18xX3xXa7xX3xX11bxXdxX5exX18xX3xX4xX1ddxX6xX3xXf2xXf3xX1bxXf5xX3xXexX76xX18xX1xX3xXexX8fxXdxX3xXbxX1xXdxX1d0xX18xX3xX1xX546xXbxX3xX7xX5axXbxX3xXexX4ecxXdxX1a1xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3ea5xX69xXexX1xX17xX16xXaxX12xX26exX1xX6xX18xX3xX1bxX19xX6xX0xX29xXbxX12
Phan Nga