9 tháng, trên địa bàn tỉnh tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí
(Baothanhhoa.vn) - Những tháng đầu năm, các sở, ban, ngành là thành viên Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh; ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị có liên quan..., đã tích cực triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự ATGT.
c6abxdcd5x14c3ex13277xd6e5x16a17x14345x109bfx1532fxX7xf26ex13472x15820x1309cx13e01xd5c1xX5xd13cxXaxd7a2xe42fxX3xXexX1xd0b5xe14bx14fd7xe942xX3xXexdbb9x148eexX18xX3x12a90x13758xX6xX3x12b2exe1caxX18xX3xXex14d43xX18xX1xX3xXexX6xXdxX3xX18xe1bcxX18xX3xX19xXdxX6x12488xX3xXexX1x11263xX18xX19xX3xX19xXdx15a09x16a9fxX3xX4xX43xX3x14f44xX3xXexXdxX1exd8e1xX3xX4xX1x12383xX0x12c9exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14f6cxX10xX6x11851xXaxX12xX3x12cc5xX1xee49xX18xX19xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX21x14f3fxX4exX3xX18xefa6xX44xX1axX3xX4xX17xX4xX3xX7x163a2xX1axX3xX25xX6xX18xX1axX3xX18xX19xX26xX18xX1xX3xX5xX26xX3xXexX1xX26xX18xX1xX3xe1e2xXdxX1exX18xX3x105b6xX6xX18xX3x15d1cxX18xX3xXexX39xX26xX18xX3xX19xXdxX6xX39xX3xXexX1xX3dxX18xX19xX3xe227xXa4xXcx11bd9xXcx117faxX3xXexX2axX18xX1x15e9dxX3xX25xX6xX18xX3xXa4xXcxXbaxXcxX3xX4xX17xX4xX3xX1xX4ex143c9xcf04xX18xX1axX3xXexX1xX22xX3x16751x148dcxX1axX3xXexX1xX26xX18xX1xX3xXbxX1x129c7xXc2xX3xX4xX17xX4xX3xX21x14a7axX18xX3xX9bxX22xX3xX4xe05cxX3xX5xXdxX1exX18xX3x12e33xX4exX6xX18x162d7xX102xX102xX1axX3xX21xXddxX3xXexX52xX4xX1xX3xX4xd3adxX4xX3xXexX1dxXdx139a2xX18xX3x129d0xX1xX6xXdxX3xXexX1xX110xX4xX3xX1xXdxXd4xX18xX3xXfexX4exXd3x140bexXexX3xX5xXdxXd4xXexX1axX3xX21x11542xX18xX19xX3xX25xeb53xX3xX4xX17xX4xX3xX19xXdxX43xXdxX3xXbxX1xX17xXbxX3xX18xX1x16051xX44xX3xX25xX43xX39xX3xX21xX43xX44xX3xXexX1dx112a2xXexX3xXexX110xX3xXa4xXcxXbaxXcxX102xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX39xX66xXd3xXaxX12xX0xXdxX44xX19xX3xXdxXexX10xX44xXbxX1dxX39xXbxX9xXaxXdxX44xX6xX19xX10xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxXaxX54xX12xX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX39xX66xXd3xXaxX12xXcxX1dxX39xX18xX19xX3xX21xXf7xX1axX3xX4xX1xf1cexX3xXexX1dx1211axX18xX19xX3xX4xX3dxX18xX19xX3xXexX17xX4xX3xXexX4exXd3xX1exX18xX3xXexX1dxX4exXd3xf006xX18xX3xX4xX17xX4xX3xXfexX4exXd3xX3xX21xX22xX18xX1xX3xX4x1514cxX6xX3xXbxX1xX17xXbxX3xX5xX4exX159xXexX3xX9bxX1d0xX3xXexX1dxX159xXexX3xXexX110xX3xXa4xXcxXbaxXcxX3xX21xX12bxX18xX3xX9bxd03cxXdxX3xX4xX17xX4xX3xXexX77xX18xX19xX3xX5xX203xXbxX3xX18xX1x10507xX18xX3xX66xX215xX18xX102xX3x15716xX17xX4xX3xX5xX110xX4xX3xX5xf7c2x12c9fxX18xX19xX3xX4xX1x14e25xX4xX3xX18xX7bxX18xX19xX3xX1xX4exXd3xX3xX21xX13axX18xX19xX3xX5xX110xX4xX3xX5xX226xX227xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX226xXf0xX18xX19xX3xXexXdxXd4xX18xX1axX3xXexX1xXdxX12bxXexX3xX25xX22xX3xXexX7bxX18xX19xX3xX4xX226xf78bxX18xX19xX3xXexX4exX77xX18xX3xXexX1dxX6xX1axX3xX119xXdxX116xX44xX3xX7xX39xX17xXexX1axX3xXdcx1633cxX3xX5x15592xX3xX18xX19xX1xXdxX1exX44xX3xX9bxXdxX3xXbxX1xX33xX44xX3xXexX1dxX159xXexX3xXexX110xX3xXa4xXcxXbaxXcxX102xX102xX102xX3xXcxX4exXd3xX3xX18xX1xXdxX1exX18xX1axX3xX13xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xXexX1dxX1exX18xX3xX21xX22xX6xX3xX25xX26xX18xX3xXexX2axX18xX1xX3xX9bxf0c3xX18xX3xXdcxX43xXd3xX3xX1dxX6xX3xX49x1070exX2d5xX3xX9bxcbbaxX3xXexX6xXdxX3xX18xX33xX18xX3xX19xXdxX6xX39xX3xXexX1xX3dxX18xX19xX3xX9bxX26xX3xX9bxX6xX3xX4xX1xX33xX44xX3xX19xXdxX6xX39xX3xXexX1xX3dxX18xX19xX1axX3xX19xXdxX43xX44xX3xX2xX2d5x15d33xX3xX7xX39xX3xX9bxX203xXdxX3xX4x15515xX18xX19xX3xX119x12f5dxX3xX18xX7bxX44xX3xedcax16bd3xX2x15921xXc2xX3xX5xX26xX44xX3xX4xX1xX12bxXexX3xX2xX2xX49xX3xX18xX19xX226xX266xXdxX1axX3xX19xXdxX43xX44xX3x108eexX1axX340xX30cxXc2xX3xX5xX26xX44xX3xX25xX22xX3xXexX1xX226xXf0xX18xX19xX3xX49xX322xX13xX3xX18xX19xX226xX266xXdxX1axX3xX19xXdxX43xX44xX3xX13xX30cxX102xX3xXcxX1dxX39xX18xX19xX3xX21xXf7xX1axX3xX21xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1b5xX3xX283xX3xXexX1dxX1exX18xX3xX21xX22xX6xX3xX25xX26xX18xX3xXexX2axX18xX1xX3xXdcxX43xXd3xX3xX1dxX6xX3xX2xX322xX3xX9bxX2d9xX3xXexX6xXdxX3xX18xX33xX18xX3xX19xXdxX6xX39xX3xXexX1xX3dxX18xX19xX3xX21xX226xX266xX18xX19xX3xX7x1508axXexX3xX5xX26xX44xX3xX4xX1xX12bxXexX3xX2xX49xX3xX18xX19xX226xX266xXdxX1axX3xX25xX22xX3xXexX1xX226xXf0xX18xX19xX3xX13xX3xX18xX19xX226xX266xXdxX102xX3xe2efxXe8xXdxX3xXexX226xX227xX18xX19xX3xX19xX215xXd3xX3xXexX6xXdxX3xX18xX33xX18xX3xX19xXdxX6xX39xX3xXexX1xX3dxX18xX19xX3xX4xX1xX1e1xX3xXd3xX12bxX4exX3xX66xX39xX3xXdcxX10xX3xX44xX3dxX3xXexX3dxX1axX3xXdcxX10xX3xX19xX3b6xX18xX3xX44xX17xXd3xX1axX3xXdcxX10xX3xX3dxX3xXexX3dxX102xX102xX102xX3xX21dxX17xX4xX3xXexX4exXd3xX12bxX18xX3xXdcxX43xXd3xX3xX1dxX6xX3xXexX6xXdxX3xX18xX33xX18xX3xX19xXdxX6xX39xX3xXexX1xX3dxX18xX19xX3xX18xX1xXdxX1d0xX4exX1axX3xX18xX1xX226xd2e1xX3x1576dxX4exXe8xX4xX3xX5xX13axX3xX2xXa4xX1axX3xX21xX226xX266xX18xX19xX3xX63xX135xX3xX21dxX1xX52xX3xe7abxXdxX18xX1xX1axX3xX45cxX4exXe8xX4xX3xX5xX13axX3xX2xX2d5xXa4xX1axX3xX45cxX4exXe8xX4xX3xX5xX13axX3x14d0dxX2d5xX1axX3xX45cxX4exXe8xX4xX3xX5xX13axX3xX490xX324xX1axX3xX21xX226xX266xX18xX19xX3xX7xX3b6xXexX3xXa0xX3b6xX4xX3x10b47xX3xX6axX6xX44xX102xX0xX54xXbxX12
Cường Nguyễn