Phong trào nghiên cứu khoa học trong học sinh – những hiệu ứng tích cực
(Baothanhhoa.vn) - Cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, những năm gần đây, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) luôn quan tâm và phát động rộng rãi phong trào nghiên cứu khoa học trong học sinh (HS) trung học, nhằm khuyến khích các em ứng dụng kiến thức đã học một cách sáng tạo để giải quyết các vấn đề của cuộc sống.
bb70xfa87xdcb4xf294x10e34x10504xe0e7x1016exd0f0xX7x106d0x146dex13113xd630xd49fxd61exX5x1136exXax11f6dxc01axX1xecf6x142a0xf05bxX3xXexbefcx121ebxX15xX3xX16xX17xX1xXdxd6aaxX16xX3xX4xdb0ex108cfxX3xbcc0xX1xX15xX6xX3xX1xf6b4xX4xX3xXexX1axX15xX16xX17xX3xX1xX2fxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3x1304fxX3xX16xX1x11906xX16xX17xX3xX1xXdxc9abxX27xX3xX26xX16xX17xX3xXex12100xX4xX1xX3xX4x13019xX4xX0x1267fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11d53xX10xX6xfa71xXaxX12x10341xf9c8xX16xX17xX3xfd4fx12441xXdxX3xX75xXdxX4bxX4xX3xX16x11070xX16xX17xX3xX4xX6xX15xX3xX4xX1xd3aexXexX3xX5xf2e2xe4b1xX16xX17xX3xX17xXdxf9caxX15xX3xX6dx1202dxX4xX3xeea6x13436xXdxX3xXexX1axX1bxea2dxX3xX17xXdxX94xX15xX3xX6dxX98xX4xX3xc876xd27axXdxX3xX16xX1xX2fxX16xXa2xX3xX16xX1xX45xX16xX17xX3xX16x138e0xXadxX3xX17xbd76xX16xX3xX9bxX7fxfdbdxXa2xX3xX16xX17xX1bxX16xX1xX3xX17xXdxX94xX15xX3xX6dxX98xX4xX3xX75xX1bxX3xX9bxX1bxX15xX3xXexX9cxX15xX3xe0c0xbc30xeffax1291dxec89xXcxdc3fxX3xX5xX27x102d6xX16xX3x131acxX27xX6xX16xX3xXexX7fxXadxX3xX75xX1bxX3xXbxX1xX94xXexX3xX9bx13c93xX16xX17xX3xX1axX103xX16xX17xX3xX1axc327xXdxX3xXbxX1xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX15xX3xX16xX17xX1xXdxX22xX16xX3xX4xX26xX27xX3xX29xX1xX15xX6xX3xX1xX2fxX4xX3xXexX1axX15xX16xX17xX3xX1xX2fxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXe4xX6axe753xXeaxX3xXexX1axX27xX16xX17xX3xX1xX2fxX4xXa2xX3xX16xX1x10e7cxXadxX3xX29xX1xX27xXc7xcbb7xX16xX3xX29xX1xX53xX4xX1xX3xX4xX94xX4xX3xX10xXadxX3xX26xX16xX17xX3xX6dxX98xX16xX17xX3xX29xXdxX157xX16xX3xXexX1xX26xX4xX3xX9bxX10dxX3xX1xX2fxX4xX3xXadxX103xXexX3xX4xX94xX4xX1xX3xX7xX94xX16xX17xX3xXexX9cxX15xX3xX9bxebd0xX3xX17xXdx13229xXdxX3xXf1xX27xXc7xX157xXexX3xX4xX94xX4xX3xX75xX89xX16xX3xX9bxee55xX3xX4xe2a1xX6xX3xX4xX27xX103xX4xX3xX7x11fc4xX16xX17xcaecxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX6xXbxXexXdxX15xX16xXaxX12xX0xXdxXadxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6dxXexX1xX27xXadx1088dxX3xXdxX70xX10xX16xXexX10xX1axXaxX3xX7xXexXc7xX5xX10xX9xXaxf493xXdxX6dxXexX1x1046fxX3x11de2x14371xX1fdxXbxd4e1x12515xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1faxX3x10eb2xX1fdxd7d0xXbxX200xX201xXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxX1b9xX1e3xX6xX15xXexX1xX6xX16xX1xX1xX15xX6xX1b9xX75xX16xX5bxX16xX10xX1f5xX7xX5bx10e25xX2xX1fdxX2xX5bxX2x11dd9xX236xX6dxX2xX2xX20dxe861xX20dx1391fxX20dxXexX20bxce46xX230xX230xX1fdxX5xX1fdxX1b9x12f2dxXbxX17xe7efxX1axX9xX23cxX242xX23exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX15xX3xX16xX17xX1xXdxX22xX16xX3xX4xX26xX27xX3xX29xX1xX15xX6xX3xX1xX2fxX4xX3xXexX1axX15xX16xX17xX3xX1xX2fxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX41xX3xX16xX1xX45xX16xX17xX3xX1xXdxX4bxX27xX3xX26xX16xX17xX3xXexX53xX4xX1xX3xX4xX58xX4xXaxX3xX1f5xXdxX6dxXexX1xX9xXaxX1fcxX1fdxX1fdxXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX20bxX1fdxX20dxXaxX3xX5bxX12xX6axX2fxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXcxX1axX8dx10223xX16xX17xX3xXcxX6axX13xXcxX3x1440fxX27xX198xX16xX17xX3xf5f2xX8dx10b57xX16xX17xX3xX23exX3xXexX1axX15xX16xX17xX3xX17xXdxX2c9xX3xXexX1xX58xX4xX3xX1xX1bxX16xX1xX3xXexX1xX53xX3xX16xX17xX1xXdxX4bxXadxX1b9xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11ec5xX15xX6dxXc7xXaxX12x1308bxX1x13723xX16xX3xXexX1xX89xXc7xX3xX75xX6xXdxX3xXexX1axf864xXa2xX3xe3f9xX3xX16xX17xX1xc425xX6xX3xX4xX1adxX6xX3xX16xX17xX1xXdxX22xX16xX3xX4xX26xX27xX3xX29xX1xX15xX6xX3xX1xX2fxX4xX3xX9bxX1b6xXdxX3xX75xX76xXdxX3xX1xX15xX9cxXexX3xX9bxX103xX16xX17xX3xX17xXdxX94xX15xX3xX6dxX98xX4xX3xXexX1axX15xX16xX17xX3xX16xX1xX1bxX3xXexX1axX8dxX2c9xX16xX17xXa2xX3xX16xX1xXdxX1aaxX27xX3xX16xXbexXadxX3xXf1xX27xX6xXa2xX3xXexX1xXc2xXc7xXa2xX3xXexX1axX324xX3xXcxX1axX8dxX2c9xX16xX17xX3xXcxX6axX70xX140xX3xXe6xX7fxX16xX3xXexX103xX4xX3xX16xX103xXdxX3xXexX1axe9d2xX3xfdd0xX6xX16xX17xX3xX70xX1xX94xX16xX1xX3xX9bxX10dxX3xXexX53xX4xX1xX3xX4xX58xX4xX3xX1xX8dx13cb1xX16xX17xX3xX26xX16xX17xXa2xX3xX9bx134ddxXc7xX3xXadxX9cxX16xX1xX3xX1xX15xX9cxXexX3xX9bxX103xX16xX17xX3xX16xX1bxXc7xX3xX75xX1bxX3xX9bxX9cxXexX3xX9bxX8dxX8exX4xX3xX16xX1xXdxX1aaxX27xX3xXexX1xX1bxX16xX1xX3xXexX53xX4xX1xX3xX16x131efxXdxX3xX1e3xX316xXexX1b9xX3xXcxf19exX3xX16xXbexXadxX3xX1xX2fxX4xX3xX230xX1fdxX2xX23exeac6xX230xX1fdxX2xX20bxX3xX9bxX157xX16xX3xX16xX6xXc7xXa2xX3xX16xX1xX1bxX3xXexX1axX8dxX2c9xX16xX17xX3xX5xXdxX22xX16xX3xXexX98xX4xX3xX4xe153xX3xX6dxX58xX3xX94xX16xX3xX16xX17xX1xXdxX22xX16xX3xX4xX26xX27xX3xX29xX1xX15xX6xX3xX1xX2fxX4xX3xX4xX1adxX6xX3xX6axX140xX3xXexX1xX6xXadxX3xX17xXdxX6xX3xX70xX27xX103xX4xX3xXexX1xXdxX3xX29xX1xX15xX6xX3xX1xX2fxX4xX3xX29xfe51xX3xXexX1xX27xX316xXexX3xX6dxX1bxX16xX1xX3xX4xX1xX15xX3xX6axX140xX3xXexX1axX27xX16xX17xX3xX1xX2fxX4xX3xX4xX89xXbxX3xX1xX27xXc7xX4bxX16xXa2xX3xX4xX89xXbxX3xXex11e5dxX16xX1xX3xX75xX1bxX3xX9bxX9cxXexX3xX17xXdxX198xXdxX3xX4xX6xX15xX1b9xX3xf31cxX53xX3xX16xX1xX8dxX3xX16xXbexXadxX3xX1xX2fxX4xX3xX230xX1fdxX2xX23exX417xX230xX1fdxX2xX20bxXa2xX3xXe6xX8dxX3xX94xX16xX3x10731xXe6xX1bxX16xX3xXbxX1xX2daxXdxX3xXexX1xXeexX16xX17xX3xXadxXdxX16xX1xdc1bxX3xX9bxX9cxXexX3xX17xXdxX198xXdxX3xX16xX1xd53axX3xX4xX89xXbxX3xXexX4a8xX16xX1xX201xX3xX16xXbexXadxX3xX1xX2fxX4xX3xX230xX1fdxX2xX242xX417xX230xX1fdxX2xX236xXa2xX3xXe6xX58xX3xX94xX16xX3xX4ddxf7f6xX53xX16xX1xX3xX6dxX1bxX16xX1xX3xX4xX1xX15xX3xX16xX17xX8dxX2c9xXdxX3xX29xX1xXdxX157xXadxX3xXexX1xe947xX4f1xX3xX9bxX9cxXexX3xX17xXdxX198xXdxX3xX16xX1xX89xXexX3xX4xX89xXbxX3xXexX4a8xX16xX1xX201xX3xX16xXbexXadxX3xX1xX2fxX4xX3xX230xX1fdxX2xX236xX417xX230xX1fdxX2xX1fcxXa2xX3xXe6xX58xX3xX94xX16xX3xX4ddxXcxX1xXdxX157xXexX3xX1e3xX540xX3xX1x13598xX3xXexX1axX8exX3xXbxXdxX16xX3xXadx12b02xXexX3xXexX1axX2c9xXdxX3xX4xX1xX27xXc7xX194xX16xX3xX9bxX103xX16xX17xX3xXexX1xX10xX15xX3xX94xX16xX1xX3xX16xefdbxX16xX17xX4f1xX3xX9bxX9cxXexX3xX17xXdxX198xXdxX3xX16xX1xX4fexX3xX4xX89xXbxX3xXexX4a8xX16xX1xX1b9xX1b9xX1b9xX3xXcxX1xXc2xXc7xX3xX17xXdxX94xX15xX3xX3a9xX22xX3xXe5xXdxX6xX3xX524xf418xXa2xX3xX6axXdxX4bxX27xX3xXexX1axX8dxX3c2xX16xX17xX3xXcxX1axX8dxX2c9xX16xX17xX3xXcxX6axX70xX140xX3xXe6xX7fxX16xX3xXexX103xX4xX3xX16xX103xXdxX3xXexX1axX3a7xX3xX3a9xX6xX16xX17xX3xX70xX1xX94xX16xX1xXa2xX3xX4xX1xX15xX3xX1xX6xXc7xX1faxX3xX4ddxX6axX140xX3xX16xX1xX1bxX3xXexX1axX8dxX2c9xX16xX17xX3xX1axX89xXexX3xX1xX1bxX15xX3xX1xX26xX16xX17xX3xX75xX76xXdxX3xX1xX15xX9cxXexX3xX9bxX103xX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdxX22xX16xX3xX4xX26xX27xX3xX29xX1xX15xX6xX3xX1xX2fxX4xX3xX75xX1bxX3xXexX1xX6xXadxX3xX17xXdxX6xX3xX70xX27xX103xX4xX3xXexX1xXdxX3xX29xX1xX15xX6xX3xX1xX2fxX4xX3xX29xX47axX3xXexX1xX27xX316xXexX3xX6dxX1bxX16xX1xX3xX4xX1xX15xX3xX6axX140xX3xXexX1axX27xX16xX17xX3xX1xX2fxX4xX3xX4xX94xX4xX3xX4xX89xXbxX1b9xX3xXcxX409xX3xX1xX15xX9cxXexX3xX9bxX103xX16xX17xX3xX16xX1bxXc7xXa2xX3xX4xX94xX4xX3xX10xXadxX3xX1e3xXdxX157xXexX3xX75xX316xX16xX3xX6dxX98xX16xX17xX3xX29xXdxX157xX16xX3xXexX1xX26xX4xX3xX9bxX10dxX3xX1xX2fxX4xX3xX9bxX194xX3xX17xXdxX198xXdxX3xXf1xX27xXc7xX157xXexX3xX4xX94xX4xX3xX75xX89xX16xX3xX9bxX1aaxX3xX9bxX58axXexX3xX1axX6xX3xXexX1axX15xX16xX17xX3xXexX1xX58xX4xX3xXexXdx11f39xX16xXa2xX3xX4xXaexX16xX17xX3xX16xX1xX8dxX3xX16xX7fxX16xX17xX3xX4xX6xX15xX3xX29xX47axX3xX16xXbexX16xX17xX3xXexX1xX27xXc7xX157xXexX3xXexX1axX4fexX16xX1xXa2xX3xXbxX1xX198xX16xX3xX1e3xXdxX4bxX16xX1b9xX3xXe8xX7fxXc7xX3xX4xXaexX16xX17xX3xX5xX1bxX3xXadxX103xXexX3xXexX1axX15xX16xX17xX3xX16xX1xX45xX16xX17xX3xXexXdxX1aaxX16xX3xX9bxX1aaxX3xX9bxX194xX3xXadxX57fxXdxX3xXexX1xXc2xXc7xXa2xX3xX4xXeexX3xX17xXdxX94xX15xXa2xX3xXadxX57fxXdxX3xX10xXadxX3xX6axX140xX3xX9bxX400xXdxX3xXadxX76xXdxX3xXbxX1xX8dxX2daxX16xX17xX3xXbxX1xX94xXbxX3xX17xXdxX198xX16xX17xX3xX6dxX9cxXc7xXa2xX3xX1xX2fxX4xX3xXexX316xXbxXa2xX3xX9bxX400xXdxX3xXadxX76xXdxX3xX4xX94xX4xX1xX3xX9bxX94xX16xX1xX3xX17xXdxX94xX3xX29xX157xXexX3xXf1xX27xX198xX3xX1xX2fxX4xX3xXexX316xXbxX201xX3xXexXbexX16xX17xX3xX4xX8dxX2c9xX16xX17xX3xXexX400xX3xX4xX1xX26xX4xX3xX4xX94xX4xX3xX1xX15xX9cxXexX3xX9bxX103xX16xX17xX3xX17xXdxX94xX15xX3xX6dxX98xX4xX3xXexX1axX198xXdxX3xX16xX17xX1xXdxX4bxXadxX3xX7xX94xX16xX17xX3xXexX9cxX15xX3xXexX1xX10xX15xX3xX9bxX540xX16xX1xX3xX1xX8dxX76xX16xX17xX3xXbxX1xX94xXexX3xXexX1axXdxX194xX16xX3xX16xXbexX16xX17xX3xX5xX58xX4xX3xX75xX1bxX3xXbxX1xX3ccxXadxX3xX4xX1xX89xXexX3xX4xX1adxX6xX3xX6axX140xX1b9xX3xX2d2xX27xX6xX3xX9bxX43bxXa2xX3xX17xX43bxXbxX3xXbxX1xXc2xX16xX3xX16xX7fxX16xX17xX3xX4xX6xX15xX3xX4xX1xX89xXexX3xX5xX8dxX8exX16xX17xX3xX17xXdxX94xX15xX3xX6dxX98xX4xX3xXexX1axX15xX16xX17xX3xX16xX1xX1bxX3xXexX1axX8dxX2c9xX16xX17xX4f1xX1b9xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30exX15xX6dxXc7xXaxX12xX4bdxX76xXdxX3xX16xXdxX1aaxXadxX3xX9bxX6xXadxX3xXadxX22xX3xX16xX17xX1xXdxX22xX16xX3xX4xX26xX27xX3xX29xX1xX15xX6xX3xX1xX2fxX4xXa2xX3xX4xX71xX16xX17xX3xX16xX1xXdxX1aaxX27xX3xX327xX3xXexX8dxX3c2xX16xX17xX3xX7xX94xX16xX17xX3xXexX9cxX15xXa2xX3xX10xXadxX3xX6axX15xX1bxX16xX17xX3xX4bdxXbexX16xX3xXcxX1axX8dxX2c9xX16xX17xXa2xX3xX6axX140xX3xX5xX76xXbxX3xX2xX230xX30exXa2xX3xXcxX1axX8dxX2c9xX16xX17xX3xXcxX6axX13xXcxX3xX2d2xX27xX198xX16xX17xX3xX2d8xX8dxX2daxX16xX17xX3xX23exX3xXe4xX2d2xX27xX198xX16xX17xX3xX2d8xX8dxX2daxX16xX17xXeaxX3xX9bxX10dxX3xX230xX3xX5xXc2xX16xX3xXexX1xX6xXadxX3xX17xXdxX6xX3xX70xX27xX103xX4xX3xXexX1xXdxX3xX29xX1xX15xX6xX3xX1xX2fxX4xX3xX29xX47axX3xXexX1xX27xX316xXexX3xX6dxX1bxX16xX1xX3xX4xX1xX15xX3xX6axX140xX3xXexX1axX27xX16xX17xX3xX1xX2fxX4xX3xX75xX1bxX3xX9bxX1aaxX27xX3xX9bxX9cxXexX3xXexX1xX1bxX16xX1xX3xXexX53xX4xX1xX3xX4xX6xX15xX1b9xX3xXcxX1axX15xX16xX17xX3xX9bxX43bxX3xXe6xX58xX3xX94xX16xX3xX4ddxX6axX4bxX3xXexX1xX1b6xX16xX17xX3xX7xX9cxX4xX3xX9bxXdxX4bxX16xX3xXexX1xXeexX16xX17xX3xXadxXdxX16xX1xX3xX16xX2daxXdxX3xX4xXeexX16xX17xX3xX4xX103xX16xX17xX3xX7x113d0xX3xX6dxX98xX16xX17xX3xX16xXbexX16xX17xX3xX5xX8dxX8exX16xX17xX3xXadxX58axXexX3xXexX1axX2c9xXdxX4f1xX3xX6dxX15xX3xX10xXadxX3xXexX1xX58xX4xX3xX1xXdxX4bxX16xXa2xX3xX6dxX8dxX76xXdxX3xX7xX58xX3xX1xX8dxX76xX16xX17xX3xX6dxc541xX16xX3xX4xX1adxX6xX3xXexX1xXc2xXc7xX3xX17xXdxX94xX15xX3xX6axX1bxX3xX4bdxXbexX16xX3xca66xX6xXdxX3xX9bxX10dxX3xX9bxX9cxXexX3xX17xXdxX198xXdxX3xX16xX1xX89xXexX3xX4xX89xXbxX3xXexX4a8xX16xX1xX3xXexX9cxXdxX3xX70xX27xX103xX4xX3xXexX1xXdxX3xX29xX1xX15xX6xX3xX1xX2fxX4xX3xX29xX47axX3xXexX1xX27xX316xXexX3xX6dxX1bxX16xX1xX3xX4xX1xX15xX3xX6axX140xX3xXexX1axX27xX16xX17xX3xX1xX2fxX4xX3xX16xXbexXadxX3xX1xX2fxX4xX3xX230xX1fdxX2xX20dxX417xX230xX1fdxX230xX1fdxX1b9xX3xXcxX1axX8dxX2c9xX16xX17xX3xX4xX1xX15xX3xX1e3xXdxX157xXexX1faxX3xX6axXdxX4bxX16xX3xX16xX6xXc7xX3xX7xX1b6xX3xX16xX17xX8dxX2c9xXdxX3xX7xX9bdxX3xX6dxX98xX16xX17xX3xX9bxXdxX4bxX16xX3xXexX1xX15xX9cxXdxX3xX6dxXdxX3xX9bxX103xX16xX17xX3xX75xX1bxX3xXadxX94xXc7xX3xXexX53xX16xX1xX3xX1e3xX198xX16xX17xX3xX1axX89xXexX3xXbxX1xX400xX3xX1e3xXdxX157xX16xX1b9xX3xX524xX1xXdxX3xX1xX2fxX3xXexX1xX6xXadxX3xX17xXdxX6xX3xX17xXdxX6xX15xX3xXexX1xXeexX16xX17xX3xX1e3xX150xX16xX17xX3xXbxX1xX8dxX2daxX16xX17xX3xXexXdxX4bxX16xX3xX4xXeexX16xX17xX3xX4xX103xX16xX17xX3xX16xX1xX8dxX3xX200xX10xX3xX1e3xX27xX327xXexXa2xX3xX200xX10xX3xX5xX9bdxX6xX1b9xX1b9xX1b9xX3xX1axX89xXexX3xX4xXc2xX16xX3xX4xX43bxX3xX7xX9cxX4xX3xX9bxXdxX4bxX16xX1b9xX3xX70xX71xX16xX17xX3xX75xX76xXdxX3xX9bxX43bxXa2xX3xX5xX1bxX3xX6axX140xX3xXcxX6axX70xX140xX3xX75xX1bxX3xXcxX6axX13xXcxX3xX7xX9bdxX3xX6dxX98xX16xX17xX3xX200xX10xX3xXadxX94xXc7xX3xX9bxXdxX4bxX16xX3xX75xX1bxX3xX200xX10xX3xX9bxX9cxXbxX3xX9bxXdxX4bxX16xX3xX16xX17xX1bxXc7xX3xX4xX1bxX16xX17xX3xXbxX1xX400xX3xX1e3xXdxX157xX16xX1b9xX3xX70xX94xX4xX3xXbxX1xX8dxX2daxX16xX17xX3xXexXdxX4bxX16xX3xX16xX1bxXc7xX3xX7xX9bdxX3xX6dxX98xX16xX17xX3xX16xX17xX27x10c15xX16xX3xX9bxXdxX4bxX16xX3xX5a8xX4xX3xXf1xX27xXc7xX3xX75xX1bxX3xXbxX1xX198xXdxX3xX7xX9cxX4xX3xX9bxXdxX4bxX16xX3xX7xX6xX27xX3xXadxX103xXexX3xXexX1xX2c9xXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX16xX17xX5a8xX16xX3xX7xX9bdxX3xX6dxX98xX16xX17xX1b9xX3xX3a9xX1bxX3xX6axX140xX3xXcxX6axX13xXcxX3xX75xX1bxX3xX4xXaexX16xX17xX3xX5xX1bxX3xX16xX17xX8dxX2c9xXdxX3xXexX1axX58xX4xX3xXexXdxX157xXbxX3xX7xX9bdxX3xX6dxX98xX16xX17xX3xX4xX94xX4xX3xXexX1xXdxX157xXexX3xX1e3xX540xXa2xX3xXbxX1xX8dxX2daxX16xX17xX3xXexXdxX4bxX16xX3xXexX1axX22xX16xXa2xX3xX10xXadxX3xXexX1xX89xXc7xX3xX1axX89xXexX3xX1e3xX89xXexX3xXexXdxX4bxX16xX3xX29xX1xXdxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX15xX9cxXexX3xX16xX2daxXdxX3xX4xXeexX16xX17xX3xX4xX103xX16xX17xX3xX75xX1bxX3xXadxX57fxXdxX3xX5xXc2xX16xX3xX9bxXdxX3xX1xX2fxX4xX3xX75xX1aaxX3xXf1xX27xX22xX16xX3xX29xX1xXeexX16xX17xX3xX7xX9cxX4xX3xX9bxXdxX4bxX16xX1b9xX3xXe8xXdxX1aaxX27xX3xX9bxX43bxX3xX9bxX10dxX3xXexX1xXeexXdxX3xXexX1xX3a7xX4xX3xX10xXadxX3xXexX4fexXadxX3xXexX324xXdxX3xX75xX1bxX3xX9bxX8dxX6xX3xX1axX6xX3xX327xX3xXexX8dxX3c2xX16xX17xX3xXexX1xXdxX157xXexX3xX29xX157xX3xX4ddxX6axX4bxX3xXexX1xX1b6xX16xX17xX3xX7xX9cxX4xX3xX9bxXdxX4bxX16xX3xXexX1xXeexX16xX17xX3xXadxXdxX16xX1xX3xX16xX2daxXdxX3xX4xXeexX16xX17xX3xX4xX103xX16xX17xX3xX7xX9bdxX3xX6dxX98xX16xX17xX3xX16xXbexX16xX17xX3xX5xX8dxX8exX16xX17xX3xXadxX58axXexX3xXexX1axX2c9xXdxX4f1xX1b9xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30exX15xX6dxXc7xXaxX12xXcxX1xX58xX4xX3xXexX157xX3xXexX1axX22xX16xX3xX4xX1xX15xX3xXexX1xX89xXc7xXa2xX3xX1xX15xX9cxXexX3xX9bxX103xX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdxX22xX16xX3xX4xX26xX27xX3xX29xX1xX15xX6xX3xX1xX2fxX4xX3xXexX1axX15xX16xX17xX3xX6axX140xX3xX9bxX10dxX3xX75xX1bxX3xX9bxX6xX16xX17xX3xX9bxX8dxX8exX4xX3xXbxX1xX94xXexX3xXexX1axXdxX194xX16xX3xX16xX17xX1bxXc7xX3xX4xX1bxX16xX17xX3xXadxX9cxX16xX1xX3xXadxc470xX3xXexX1axX15xX16xX17xX3xX4xX94xX4xX3xX4xX2daxX3xX7xX3c2xX3xX17xXdxX94xX15xX3xX6dxX98xX4xXa2xX3xX9bxX58axX4xX3xX1e3xXdxX4bxXexX3xX5xX1bxX3xXexX409xX3xX29xX1xXdxX3xX16xX17xX1bxX16xX1xX3xX17xXdxX94xX15xX3xX6dxX98xX4xX3xXbxX1xX94xXexX3xX9bxX103xX16xX17xX3xX70xX27xX103xX4xX3xXexX1xXdxX3xX29xX1xX15xX6xX3xX1xX2fxX4xX3xX29xX47axX3xXexX1xX27xX316xXexX3xX6dxX1bxX16xX1xX3xX4xX1xX15xX3xX6axX140xX3xXexX1axX27xX16xX17xX3xX1xX2fxX4xX3xX75xX1bxX15xX3xX16xXbexXadxX3xX230xX1fdxX2xX230xX1b9xX3xXe8xX157xX16xX3xX16xX6xXc7xXa2xX3xX4xX27xX103xX4xX3xXexX1xXdxX3xX9bxX10dxX3xXexX1xX27xX3xX1xX3a7xXexX3xX2xX1fdxX1fdx13c8bxX3xX9bxX2daxX16xX3xX75xX540xX3xX17xXdxX94xX15xX3xX6dxX98xX4xX3xXexX1axX22xX16xX3xX9bxX540xX6xX3xX1e3xX1bxX16xX3xXexX4a8xX16xX1xX3xXexX1xX6xXadxX3xX17xXdxX6xX3xX75xX1bxX3xX4xX43bxX3xXexX1axX22xX16xX3xX20dxX1fdxXe3exX3xX7xX1b6xX3xX9bxX2daxX16xX3xX75xX540xX3xXexX400xX3xX4xX1xX26xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX89xXbxX3xX4xX2daxX3xX7xX3c2xXa2xX3xX75xX76xXdxX3xX1xX1bxX16xX17xX3xXexX1axXbexXadxX3xX6dxX58xX3xX94xX16xX3xX4xX1adxX6xX3xX4xX94xX4xX3xX10xXadxX3xX6axX140xX3xXexX1xX6xXadxX3xX17xXdxX6xX3xXadxX57fxXdxX3xX16xXbexXadxX1b9xX3x10d94xX3xX4xX89xXbxX3xXexX4a8xX16xX1xXa2xX3xXexX1axX15xX16xX17xX3xX20bxX3xX16xXbexXadxX3xXf1xX27xX6xXa2xX3xX4xX27xX103xX4xX3xXexX1xXdxX3xX9bxX10dxX3xXexX1xX27xX3xX1xX3a7xXexX3xX1fcxX2xX242xX3xX9bxX1aaxX3xXexX1bxXdxXa2xX3xX6dxX58xX3xX94xX16xX3xX4xX1adxX6xX3xX17xXc2xX16xX3xX2xX1b9xX20bxX1fdxX1fdxX3xX6axX140xX3xX6dxX58xX3xXexX1xXdxX1b9xX3xXa11xX103xXexX3xX7xX1b6xX3xX9bxX2daxX16xX3xX75xX540xX3xX4xX43bxX3xX16xX1xXdxX1aaxX27xX3xX9bxX1aaxX3xXexX1bxXdxX3xXexX1xX6xXadxX3xX6dxX58xXa2xX3xX16xX1xX8dxX1faxX3xX13xX1xX324xX16xX17xX3xXe5xXe6xXe7xXe8xXcxX3xX1xX27xXc7xX4bxX16xX3xXe8xXeexX16xX17xX3xX140xX2daxX16xXa2xX3xX70xX3ccxXadxX3xXcxX1xX1adxXc7xXa2xX3xd73dxX22xX16xX3xXe8xX540xX16xX1xXa2xX3xX314xXeexX16xX17xX3xX70xX1b6xX16xX17xXa2xX3xXcxX13xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX6axX43bxX6xXa2xX3xXcxX1axX8dxX2c9xX16xX17xX3xXcxX6axX13xXcxX3xX4xX1xX27xXc7xX22xX16xX3xX3a9xX6xXadxX3xX140xX2daxX16xXa2xX3xXcxX6axX13xXcxX3xX30exX4a8xXadxX3xX140xX2daxX16xX1b9xX1b9xX1b9xX3xXcxX53xX16xX1xX3xX1axXdxX22xX16xX17xX3xX4xX27xX103xX4xX3xXexX1xXdxX3xX16xXbexXadxX3xX1xX2fxX4xX3xX230xX1fdxX2xX20dxX417xX230xX1fdxX230xX1fdxXa2xX3xXexX15xX1bxX16xX3xXexX4a8xX16xX1xX3xX4xX43bxX3xX20bxX1fdxX3xX9bxX2daxX16xX3xX75xX540xX3xX17xXbacxXadxX3xX23cxX23exX3xXexX1axX8dxX2c9xX16xX17xX3xXcxX6axX13xXcxX3xX75xX1bxX3xX2xX242xX3xXbxX1xX324xX16xX17xX3xXe5xXe6xXe7xXe8xXcxX3xXexX1xX6xXadxX3xX17xXdxX6xXa2xX3xX75xX76xXdxX3xX1fcxX23exX3xX6dxX58xX3xX94xX16xX3xXexX1xX27xX103xX4xX3xX2xX20bxX3xX5xX32cxX16xX1xX3xX75xX58xX4xX1b9xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30exX15xX6dxXc7xXaxX12xX524xX157xXexX3xXf1xX27xX198xX3xX16xX1bxXc7xX3xX4xXaexX16xX17xX3xXadxXdxX16xX1xX3xX4xX1xX26xX16xX17xXa2xX3xXbxX1xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX15xX3xX16xX17xX1xXdxX22xX16xX3xX4xX26xX27xX3xX29xX1xX15xX6xX3xX1xX2fxX4xX3xXexX1axX15xX16xX17xX3xX6axX140xX3xX75xX1bxX3xX70xX27xX103xX4xX3xXexX1xXdxX3xX29xX1xX15xX6xX3xX1xX2fxX4xX3xX29xX47axX3xXexX1xX27xX316xXexX3xX6dxX1bxX16xX1xX3xX4xX1xX15xX3xX6axX140xX3xXexX1axX27xX16xX17xX3xX1xX2fxX4xX3xX9bxX10dxX3xX9bxX9cxXexX3xX9bxX8dxX8exX4xX3xXadxX98xX4xX3xX9bxX53xX4xX1xXa2xX3xXc7xX22xX27xX3xX4xXc2xX27xX3xX9bxX58axXexX3xX1axX6xX3xX5xX1bxX3xXbxX1xX94xXexX3xX1xX27xXc7xX3xX29xX1xX198xX3xX16xXbexX16xX17xX3xX7xX94xX16xX17xX3xXexX9cxX15xX3xX4xX1adxX6xX3xX6axX140xX201xX3xXexX4fexXadxX3xX29xXdxX157xXadxX3xX16xX1xX45xX16xX17xX3xX327xX3xXexX8dxX3c2xX16xX17xX3xX29xX1xX15xX6xX3xX1xX2fxX4xXa2xX3xXadxX76xXdxX3xX5xX9cxXa2xX3xX9bxX103xX4xX3xX9bxX94xX15xXa2xX3xX16xX1xX45xX16xX17xX3xX7xX94xX16xX17xX3xX29xXdxX157xX16xX3xX75xX1bxX3xX17xXdxX198xXdxX3xXbxX1xX94xXbxX3xX4xX98xX3xXexX1xX194xXa2xX3xXexX1xXdxX157xXexX3xXexX1xX58xX4xX201xX3xXexX9cxX15xX3xX1axX6xX3xX7xX7fxX16xX3xX4xX1xX2daxXdxX3xXexX1axX53xX3xXexX27xX4bxXa2xX3xX29xX1xX15xX6xX3xX1xX2fxX4xXa2xX3xX1e3xX400xX3xX53xX4xX1xX3xX4xX1xX15xX3xX6axX140xX3xXexX1axX27xX16xX17xX3xX1xX2fxX4xX3xX7xX94xX16xX17xX3xXexX9cxX15xX1b9xX3xX2d2xX27xX6xX3xXbxX1xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX15xX3xX75xX1bxX3xX4xX27xX103xX4xX3xXexX1xXdxX3xX9bxX10dxX3xX29xX1xX6xXdxX3xXexX1xX94xX4xX3xX1xXdxX4bxX27xX3xXf1xX27xX198xX3xXexXdxX1aaxXadxX3xX16xXbexX16xX17xX3xX4xX1adxX6xX3xX9bxX103xXdxX3xX16xX17xXaexX3xX17xXdxX94xX15xX3xX75xXdxX22xX16xXa2xX3xX16xX1xX89xXexX3xX5xX1bxX3xX17xXdxX94xX15xX3xX75xXdxX22xX16xX3xX4xX43bxX3xX16xXbexX16xX17xX3xX5xX58xX4xXa2xX3xX29xXdxX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX4bxXadxX3xX1xX8dxX76xX16xX17xX3xX6dxX9f9xX16xX3xX6axX140xX3xX16xX17xX1xXdxX22xX16xX3xX4xX26xX27xX3xX29xX1xX15xX6xX3xX1xX2fxX4xX201xX3xX9bxX8dxX6xX3xX16xX103xXdxX3xX6dxX27xX16xX17xX3xX1xX8dxX76xX16xX17xX3xX6dxX9f9xX16xX3xX6axX140xX3xX16xX17xX1xXdxX22xX16xX3xX4xX26xX27xX3xX29xX1xX15xX6xX3xX1xX2fxX4xX3xX75xX1bxX15xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX15xX9cxXexX3xXexX400xXa2xX3xX16xX1xX43bxXadxX3xX4xX1xX27xXc7xX22xX16xX3xXadxXeexX16xX201xX3xX17xXdxX94xX15xX3xX75xXdxX22xX16xX3xXexX1axX6xX15xX3xX9bxX400xXdxXa2xX3xXexX1xX198xX15xX3xX5xX27xX316xX16xX3xX75xX1aaxX3xX75xX89xX16xX3xX9bxX1aaxX3xXexX1xX2c9xXdxX3xX7xX58xXa2xX3xX16xX1xX45xX16xX17xX3xX75xX89xX16xX3xX9bxX1aaxX3xX16xX198xXc7xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX409xX3xXexX1xX58xX4xX3xXexXdxX701xX16xX3xXexX1axX15xX16xX17xX3xXf1xX27xX94xX3xXexX1axX4fexX16xX1xX3xX1xX2fxX4xX3xXexX316xXbxXa2xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX15xX9cxXexX3xX5xX76xXbxXa2xX3xX4xX1xX1bxX15xX3xX4xX2c9xXa2xX3xX1xX15xX9cxXexX3xX9bxX103xX16xX17xX3xX16xX17xX15xX9cxXdxX3xX29xX1xX43bxX6xXa2xX3xX1xX15xX9cxXexX3xX9bxX103xX16xX17xX3xXexX1axX198xXdxX3xX16xX17xX1xXdxX4bxXadxXa2xX3xX7xX94xX16xX17xX3xXexX9cxX15xX3xX9bxX194xX3xX9bxX540xX16xX1xX3xX1xX8dxX76xX16xX17xXa2xX3xX1xX4fexX16xX1xX3xXexX1xX1bxX16xX1xX3xX327xX3xXexX8dxX3c2xX16xX17xX3xX75xX1aaxX3xX6dxX58xX3xX94xX16xX3xX16xX17xX1xXdxX22xX16xX3xX4xX26xX27xX3xX4xX1xX15xX3xX6axX140xX1b9xX3xX4bdxX1bxXa2xX3xXexX1xX1bxX16xX1xX3xX4xXeexX16xX17xX3xXexX1axX15xX16xX17xX3xXbxX1xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX15xX3xX16xX17xX1xXdxX22xX16xX3xX4xX26xX27xX3xX29xX1xX15xX6xX3xX1xX2fxX4xX3xX4xX1adxX6xX3xX6axX140xX3xX29xX1xXeexX16xX17xX3xX4xX1xX4a8xX3xX5xX1bxX3xX7xX1b6xX3xX5xX8dxX8exX16xX17xX3xX4xX94xX4xX3xX6dxX58xX3xX94xX16xXa2xX3xXadxX1bxX3xX5xX1bxX3xX7xX58xX3xX16xX1xXdxX4bxXexX3xXexX4fexX16xX1xXa2xX3xXexX53xX16xX1xX3xX4xX1xX1adxX3xX9bxX103xX16xX17xXa2xX3xX16xXdxX1aaxXadxX3xX9bxX6xXadxX3xXadxX22xXa2xX3xXexX4fexXadxX3xXexX324xXdxXa2xX3xX7xX94xX16xX17xX3xXexX9cxX15xX3xX9bxX8dxX8exX4xX3xX29xX1xX2daxXdxX3xX6dxX316xXc7xX3xXexX1axX15xX16xX17xX3xXadxX57fxXdxX3xX6axX140xX1b9xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30exX15xX6dxXc7xXaxX3xX7xXexXc7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX200xXexX417xX6xX5xXdxX17xX16xX1faxX3xX1axXdxX17xX1xXexX201xXaxX12xX0xX7xXexX1axX15xX16xX17xX12xX30exX1bxXdxX3xX75xX1bxX3xX198xX16xX1xX1faxX3xX3a9xX22xX3xX13xX1xX15xX16xX17xX0xX5bxX7xXexX1axX15xX16xX17xX12xX0xX5bxXbxX12