Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ tại huyện Quan Sơn
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 5-8, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra và công tác triển khai tìm kiếm cứu nạn tại huyện Quan Sơn.
2498x7d6ex91a8xaaddxa97fxd5bexadf1x7d3ex26ddxX7x8743x6f13x32abx9566x5651x379axX5x6807xXaxbae7x6814xb3e5xce5exc451xX3xX4xX1x42b0xX3x4639xX1axX3xXexX1x9c47xX3xXcx443dxX15xX1xX3x26f0x6ebaxcd82xX3x57dexX1xX28xX3xXex50a3xX4xX1xX3x33c5xX13xaa12x462fxX3xXexX24xX15xX1xX3xXcx8234xX31xX15xX1xX3xaee3xd0f5xX15xX3xX2cxX1xXdx64d2xX15xX3x58adxXdxbadbx3770xX3xXexX40xX6xX3xXex4737xX15xX1xX3xX1xX59xX15xX1xX3xXexX1xXdxdc72xXexX3xX1x5d13xXdxX3x58d4xa1d5xX3xX52xX21xX6xX3xX5x8cadxX3xXexX69xXdxX3xX1x882fxX29xX65xX15xX3xb073xX7bxX6xX15xX3x4c12xcf9fxX15xX0x52a8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX10xX6xX6cxXaxX12xX85x2cacxX15xX16xX3x3ad2xb89fxd6a1xX2axX3xa100xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xXcxX40xX31xX15xX1xX3xX45xX46xX15xX3xX2cxX1xXdxX4cxX15xX2axX3x286dxX29xX3xdbb4xXdx4ab1xX15xX3xXcxX40xX7bxX15xX16xX3xX21xX86xX15xX16xX3xX13x4153xX15xX16xX2axX3xX1cxX1axX3xXexX1xX21xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX1xX28xX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX13xX37xX38xX3xXexX24xX15xX1xX3xXa8x3aefxX3xXa8xXdxX3xX4fxXdxX51xX52xX3xXexX40xX6xX3xXexX59xX15xX1xX3xX1xX59xX15xX1xX3xXexX1xXdxX65xXexX3xX1xX69xXdxX3xX6cxX6dxX3xX52xX21xX6xX3xX5xX74xX3xX16x96ebxX29xX3xX40xX6xX3xXc5x34eexX3xX4xb5edxX15xX16xX3xXexX9fxX4xX3xXexX40xXdxX51xX15xX3xX4fxX1xX6xXdxX3xXexX59xX52xX3xX4fxXdxX4cxX52xX3xX4x2c9cxX7bxX3xX15xX69xX15xX3xXexX69xXdxX3xX1xX7bxX29xX65xX15xX3xX80xX7bxX6xX15xX3xX85xX86xX15x59d1xX0xX89xXbxX12xX0xX6cxXdxXc5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6cxX40xX10xX5xX6xXexX10xX6cxXaxX12xX0xX7xXexX40xX6dxX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxXc7xX15xX3xbf1cxX7bxX6xX15xaa62xX0xX89xX7xXexX40xX6dxX15xX16xX12xX0xX7bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXa4xX6xX15xX6cxXa4xXexX1xX7bxX52x5233xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2cxX1xX28xX3xXexX31xX4xX1xX3x4195xX1cxX37xX38xX3xXexX24xX15xX1xX3xX37xX16xX7bxX29x3ef5xX15xX3xX13xX59xX15xX1xX3x8a01xX153xX15xX16xX3xX4fxXdxX51xX52xX3xXexX40xX6xX3xXexX1xXdxX65xXexX3xX1xX69xXdxX3xX6cxX6dxX3xX52xX21xX6xX3xX5xX74xX2axX3xX4xX1xX24xX3xXa8xX69xX6dxX3xX4xX136xX15xX16xX3xXexX9fxX4xX3xXexX59xX52xX3xX4fxXdxX4cxX52xX2axX3xX4xX153xX7bxX3xX15xX69xX15xX3xXexX69xXdxX3xX80xX7bxX6xX15xX3xX85xX86xX15xXaxX3xX1xX40xX10xddd3xX9xXaxX89xXexX1xX6dxXdxXa4xX7xX7bxX89xX4xX1xX7bxXa4xXexXdxX4xX1xXa4xX7bxX1bfxX15xX6cxXa4xXexXdxX15xX1xXa4xX15xX16xX7bxX29xX10xX15xXa4xX6cxXdxX15xX1xXa4x4aafxX7bxX15xX16xXa4xX4fxXdxX10xX52xXa4xXexX40xX6xXa4xXexX1xXdxX10xXexXa4xX1xX6xXdxXa4xX6cxX6dxXa4xX52xX7bxX6xXa4xX5xX7bxXa4xX4xX1xXdxXa4xX6cxX6xX6dxXa4xX4xX6dxX15xX16xXa4xXexX6xX4xXa4xXexXdxX52xXa4xX4fxXdxX10xX52xXa4xX4xX7bxX7bxXa4xX15xX6xX15xXa4xXexX6xXdxXa4xX198xX7bxX6xX15xXa4xX7xX6dxX15xX89xX2xc6cfxXa3xXa3x26dex9e3bxX16cxX1xXexX52xXaxX12xX0xXdxX52xX16xX3xX7xX40xX4xX9xXaxX89xX52xX10xX6cxXdxX6xX89xX2xd4fbxX2c3xX89xX15xX10xc342xX7xX89xX2x3076xX2c6xX2c3xX89xX2xX2c3xXa3xX6cxX2c3xX2xX2c6xX2c7xX2e9xX2c7xXa3xXexcca0xX2f9xX2xX2c7xX2e9xX5xX2c3xX16cx44c9xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX1axX3xXexX1xX21xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX1xX28xX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX13xX37xX38xX3xXexX24xX15xX1xX3xXcxX40xX31xX15xX1xX3xX45xX46xX15xX3xX2cxX1xXdxX4cxX15xX3xX4fxXdxX51xX52xX3xXexX40xX6xX3xXexX59xX15xX1xX3xX1xX59xX15xX1xX3xXexX1xXdxX65xXexX3xX1xX69xXdxX3xX6cxX6dxX3xX52xX21xX6xX3xX5xX74xX3xXexX69xXdxX3xX1xX7bxX29xX65xX15xX3xX80xX7bxX6xX15xX3xX85xX86xX15xXaxX3xX89xX12xX0xX89xX6xX12xX0xX7xXexX40xX6dxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2cxX1xX28xX3xXexX31xX4xX1xX3xX1d9xX1cxX37xX38xX3xXexX24xX15xX1xX3xX37xX16xX7bxX29xX1e7xX15xX3xX13xX59xX15xX1xX3xX1efxX153xX15xX16xX3xX4fxXdxX51xX52xX3xXexX40xX6xX3xXexX1xXdxX65xXexX3xX1xX69xXdxX3xX6cxX6dxX3xX52xX21xX6xX3xX5xX74xX2axX3xX4xX1xX24xX3xXa8xX69xX6dxX3xX4xX136xX15xX16xX3xXexX9fxX4xX3xXexX59xX52xX3xX4fxXdxX4cxX52xX2axX3xX4xX153xX7bxX3xX15xX69xX15xX3xXexX69xXdxX3xX80xX7bxX6xX15xX3xX85xX86xX15xXaxX3xX1xX40xX10xX246xX9xXaxX89xXexX1xX6dxXdxXa4xX7xX7bxX89xX4xX1xX7bxXa4xXexXdxX4xX1xXa4xX7bxX1bfxX15xX6cxXa4xXexXdxX15xX1xXa4xX15xX16xX7bxX29xX10xX15xXa4xX6cxXdxX15xX1xXa4xX271xX7bxX15xX16xXa4xX4fxXdxX10xX52xXa4xXexX40xX6xXa4xXexX1xXdxX10xXexXa4xX1xX6xXdxXa4xX6cxX6dxXa4xX52xX7bxX6xXa4xX5xX7bxXa4xX4xX1xXdxXa4xX6cxX6xX6dxXa4xX4xX6dxX15xX16xXa4xXexX6xX4xXa4xXexXdxX52xXa4xX4fxXdxX10xX52xXa4xX4xX7bxX7bxXa4xX15xX6xX15xXa4xXexX6xXdxXa4xX198xX7bxX6xX15xXa4xX7xX6dxX15xX89xX2xX2c3xXa3xXa3xX2c6xX2c7xX16cxX1xXexX52xXaxX12xX2cxX1xX28xX3xXexX31xX4xX1xX3xX1d9xX1cxX37xX38xX3xXexX24xX15xX1xX3xX37xX16xX7bxX29xX1e7xX15xX3xX13xX59xX15xX1xX3xX1efxX153xX15xX16xX3xX4fxXdxX51xX52xX3xXexX40xX6xX3xXexX1xXdxX65xXexX3xX1xX69xXdxX3xX6cxX6dxX3xX52xX21xX6xX3xX5xX74xX2axX3xX4xX1xX24xX3xXa8xX69xX6dxX3xX4xX136xX15xX16xX3xXexX9fxX4xX3xXexX59xX52xX3xX4fxXdxX4cxX52xX2axX3xX4xX153xX7bxX3xX15xX69xX15xX3xXexX69xXdxX3xX80xX7bxX6xX15xX3xX85xX86xX15xX0xX89xX6xX12xX0xX89xX7xXexX40xX6dxX15xX16xX12xX0xX89xX5xXdxX12xX0xX89xX7bxX5xX12xX0xX6cxXdxXc5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX40xXaxX12xX0xX89xX6cxXdxXc5xX12xX0xX89xX6cxXdxXc5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX10xX15xXexX10xX40xXaxX12xX0xXdxX52xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6cxXexX1xX7bxX52xX1bfxX3xXdxX2cxX10xX15xXexX10xX40xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX2e5xXdxX6cxXexX1xX19cxX3xXa5xX2c3xX2c3xXbxX271xd121xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX19cxX3xXa3xX2c6xX2c6xXbxX271xX57fxXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19cxX89xX89xXdxX16cxX1bfxX6xX6dxXexX1xX6xX15xX1xX1xX6dxX6xX16cxXc5xX15xX89xX15xX10xX2e5xX7xX89xX2xX2e9xX2c6xX2xX89xX2xX2c3xXa3xX6cxX2xX2x2f0dxX2c7xX2e0xX2e0xX2c6xXexX2e9xX2f9xX2c7xX2c6xXa5xX5xX2c3xX16cxX301xXbxX16xd233xX40xX9xXa3xX2c7xX2e9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX1axX3xXexX1xX21xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX1xX28xX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX13xX37xX38xX3xXexX24xX15xX1xX3xXcxX40xX31xX15xX1xX3xX45xX46xX15xX3xX2cxX1xXdxX4cxX15xX3xX4fxXdxX51xX52xX3xXexX40xX6xX3xXexX59xX15xX1xX3xX1xX59xX15xX1xX3xXexX1xXdxX65xXexX3xX1xX69xXdxX3xX6cxX6dxX3xX52xX21xX6xX3xX5xX74xX3xXexX69xXdxX3xX1xX7bxX29xX65xX15xX3xX80xX7bxX6xX15xX3xX85xX86xX15xXaxX3xX89xX12xX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX6xXbxXexXdxX6dxX15xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xXcxX40xX31xX15xX1xX3xX45xX46xX15xX3xX2cxX1xXdxX4cxX15xX2axX3xXc2xX29xX3xXc5xXdxXc7xX15xX3xXcxX40xX7bxX15xX16xX3xX21xX86xX15xX16xX3xX13xXd6xX15xX16xX2axX3xX1cxX1axX3xXexX1xX21xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX1xX28xX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX13xX37xX38xX2axX3xX4x6979xX15xX16xX3xX4xX9fxX4xX3xXexX1xX133xX15xX1xX3xXc5xXdxXc7xX15xX3xXa8xX6dxX133xX15xX3xX4xX136xX15xX16xX3xXexX9fxX4xX3xX4fxXdxX51xX52xX3xXexX40xX6xX3xXexX59xX15xX1xX3xX1xX59xX15xX1xX3xXexX1xXdxX65xXexX3xX1xX69xXdxX3xX6cxX6dxX3xX52xX21xX6xX3xX5xX74xX3xXexX69xXdxX3xX1bfxXd6xX15xX3xX85xX6xX3xX37xX9fxX2axX3xX271xXffxX3xX37xX6xX3x8b35x4f65xX6dxX3x88a2xX80xX7bxX6xX15xX3xX85xX86xX15xc843xX16cxX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6dxX6cxX29xXaxX12xX2cxX6c0xX15xX16xX3xXa8xXdxX3xX4x52e0xX3xX5xXffxX15xX1xX3xXa8xX69xX6dxX3xXcxX40xX7bxX15xX16xX3xX21xX86xX15xX16xX3xX35x4c31xXdxX3xX2cxX1x775axX3xXexX1xcac3xXbxX3xXa8x8193xX3xX45xXdxX65xXexX3xX37xX6xX52xX2axX3xX4xX9fxX4xX3xXa8xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX19cxX3xX37xX16xX7bxX29xX1e7xX15xX3xX13xX153xX4xX3xX80xX7bxX29xd34bxX15xX2axX3xXc2xX29xX3xXc5xXdxXc7xX15xX3xX1cxX6xX15xX3xXcxX1xX21xa3e8xX15xX16xX3xXc5xbcb9xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX28xX29xX2axX3xa507xX1xX74axX3xX2cxX1xX28xX3xXexX31xX4xX1xX3xXcxX1xX21xX7a9xX15xX16xX3xXexX40x9f6axX4xX3xX1d9xX1cxX37xX38xX3xXexX24xX15xX1xX57fxX3xX37xX16xX7bxX29xX1e7xX15xX3xX35xXd6xXdxX3xXcxX40xX7bxX15xX16xX2axX3xXc2xX29xX3xXc5xXdxXc7xX15xX3xX1cxX6xX15xX3xXcxX1xX21xX7a9xX15xX16xX3xXc5xX7aexX3xXcxX24xX15xX1xX3xX28xX29xX2axX3x40e8xXdxX9fxX52xX3xXa8xa22dxX4xX3xX2cxX136xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX24xX15xX1xX57fxX3xX7b9xX1xX69xX52xX3xXcxX1xX31xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXcxX1xX28xX29xX2axX3xXcxX24xX15xX1xX3xX28xX29xX3xXc5xXdxXc7xX15xX2axX3xX2cxX1xX28xX3xXexX31xX4xX1xX3xXc2xX29xX3xX1bfxX6xX15xX3xX71dxXcxXcxX80xX3xXexX24xX15xX1xX57fxX3xX5xXffxX15xX1xX3xXa8xX69xX6dxX3xX45xX46xX15xX3xXbxX1xc20exX15xX16xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX28xX29xX2axX3xX1cxX761xX3xX4xX1xX24xX3xX1xX7bxX29xX3xX1cxX761xX3xXa8xX761xXdxX3xX1cxXdxXc7xX15xX3xXbxX1xX872xX15xX16xX3xXexX24xX15xX1xX3xXc5xX133xX3xX1xX7bxX29xX65xX15xX3xX80xX7bxX6xX15xX3xX85xX86xX15xX16cxX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX10xX15xXexX10xX40xXaxX12xX0xXdxX52xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2cxX10xX15xXexX10xX40xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX2e5xXdxX6cxXexX1xX19cxX3xXa5xX2c3xX2c3xXbxX271xX57fxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX19cxX3xXa3xX2c6xX2c6xXbxX271xX57fxXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19cxX89xX89xXdxX16cxX1bfxX6xX6dxXexX1xX6xX15xX1xX1xX6dxX6xX16cxXc5xX15xX89xX15xX10xX2e5xX7xX89xX2xX2e9xX2c6xX2xX89xX2xX2c3xXa3xX6cxX2xX2xX5bexX2c7xX2c7xX2e0xX2xXexXa3xX2c6xXa3xXa5xX2e9xX5xX2c3xX16cxX301xXbxX16xX5cfxX40xX9xXa3xX2e0xX2c3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX1axX3xXexX1xX21xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX1xX28xX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX13xX37xX38xX3xXexX24xX15xX1xX3xXcxX40xX31xX15xX1xX3xX45xX46xX15xX3xX2cxX1xXdxX4cxX15xX3xX4fxXdxX51xX52xX3xXexX40xX6xX3xXexX59xX15xX1xX3xX1xX59xX15xX1xX3xXexX1xXdxX65xXexX3xX1xX69xXdxX3xX6cxX6dxX3xX52xX21xX6xX3xX5xX74xX3xXexX69xXdxX3xX1xX7bxX29xX65xX15xX3xX80xX7bxX6xX15xX3xX85xX86xX15xXaxX3xX89xX12xX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX6xXbxXexXdxX6dxX15xXaxX12xX71dxX761xXexX3xX16xX74axX4xX3xX1bfxXd6xX15xX3xX85xX6xX3xX37xX9fxX3xX7xX6xX7bxX3xX4xX86xX15xX3xX5xX74xX3xX6cxX766xX3xX15xX16xX133xX29xX3xX2c6xXa4xXa5xX16cxX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6dxX6cxX29xXaxX12xX85xX6xX7bxX3xX4fxX1xXdxX3xX15xX16xX1xX10xX3xX5xXffxX15xX1xX3xXa8xX69xX6dxX3xX1xX7bxX29xX65xX15xX3xX80xX7bxX6xX15xX3xX85xX86xX15xX3xXc5xX133xX3xX4xX9fxX4xX3xX5xX7cfxX4xX3xX5xX21xadd8xX15xX16xX3xX198xX7bxX12cxX15xX3xXa8xX761xXdxX2axX3xX4xX136xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1bfxX9fxX6dxX3xX4xX9fxX6dxX3xXc5xX796xX3xXexX59xX15xX1xX3xX1xX59xX15xX1xX3xXexX1xXdxX65xXexX3xX1xX69xXdxX3xXc5xX133xX3xX4xX136xX15xX16xX3xXexX9fxX4xX3xXexX59xX52xX3xX4fxXdxX4cxX52xX2axX3xX4xX153xX7bxX3xX1xX761xX3xX4xX153xX7bxX3xX15xX69xX15xX3xXexX40xXc7xX15xX3xXa8xX31xX6xX3xX1bfxX133xX15xX2axX3xXa8xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX1axX3xXexX1xX21xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX1xX28xX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX13xX37xX38xX3xXexX24xX15xX1xX3xXa8xXffxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x4cd7xX3xXc5x3506xXdxX3xX15xX1xX766xX15xX16xX3xX52x454exXexX3xX52xX9fxXexX3xXc5xX796xX3xX15xX16xX21xX7a9xXdxX3xXc5xX133xX3xXexX133xXdxX3xX7xXd6xX15xX3xX4xX28xX6xX3xX15xX1xX12cxX15xX3xX6cxX12cxX15xX3xX1xX7bxX29xX65xX15xX3xX80xX7bxX6xX15xX3xX85xX86xX15xX3xX6cxX6dxX3xX1xX76axX7bxX3xX198xX7bxXd6xX3xX5xX74xX3xX5xX7aexXexX3xX16xX12cxX29xX3xX40xX6xX16cxX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX10xX15xXexX10xX40xXaxX12xX0xXdxX52xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2cxX10xX15xXexX10xX40xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX2e5xXdxX6cxXexX1xX19cxX3xXa5xX2c3xX2c3xXbxX271xX57fxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX19cxX3xXa3xX2c6xX2c6xXbxX271xX57fxXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19cxX89xX89xXdxX16cxX1bfxX6xX6dxXexX1xX6xX15xX1xX1xX6dxX6xX16cxXc5xX15xX89xX15xX10xX2e5xX7xX89xX2xX2e9xX2c6xX2xX89xX2xX2c3xXa3xX6cxX2xX2xX5bexX2c7xXa3xX2c6xX2e9xXexX2c6xXa5xXa5xXa3xXa5xX5xX2c3xX16cxX301xXbxX16xX5cfxX40xX9xXa5xXa3xX2e9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX1axX3xXexX1xX21xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX1xX28xX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX13xX37xX38xX3xXexX24xX15xX1xX3xXcxX40xX31xX15xX1xX3xX45xX46xX15xX3xX2cxX1xXdxX4cxX15xX3xX4fxXdxX51xX52xX3xXexX40xX6xX3xXexX59xX15xX1xX3xX1xX59xX15xX1xX3xXexX1xXdxX65xXexX3xX1xX69xXdxX3xX6cxX6dxX3xX52xX21xX6xX3xX5xX74xX3xXexX69xXdxX3xX1xX7bxX29xX65xX15xX3xX80xX7bxX6xX15xX3xX85xX86xX15xXaxX3xX89xX12xX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX6xXbxXexXdxX6dxX15xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX1axX3xXexX1xX21xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX1xX28xX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX13xX37xX38xX3xXexX24xX15xX1xX3xXcxX40xX31xX15xX1xX3xX45xX46xX15xX3xX2cxX1xXdxX4cxX15xX2axX3xXa8xX761xX15xX16xX3xXc5xXdxXc7xX15xX3xX6xX15xX1xX3xX35xX133xX3xX45xX46xX15xX3xX45xX12cxX15xX3xX721xX1bfxXd6xX15xX3xX85xX6xX3xX37xX9fxX72axX2axX3xX4xX74axX3xX5bexX3xX15xX16xX21xX7a9xXdxX3xXexX1xX12cxX15xX3xX52xXafaxXexX3xXexX1axX4xX1xX3xX6cxX6dxX3xX52xX21xX6xX3xX5xX74xX16cxX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6dxX6cxX29xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xXa8xX796xX3xX15xX16xX1xX31xX3xX4xX9fxX4xX3xX4xXafaxXbxX3xX28xX29xX2axX3xX4xX1xX1axX15xX1xX3xX198xX7bxX29xX796xX15xX3xX1xX7bxX29xX65xX15xX3xX80xX7bxX6xX15xX3xX85xX86xX15xX3xXc5xX133xX3xX5xX7cfxX4xX3xX5xX21xXa50xX15xX16xX3xX198xX7bxX12cxX15xX3xXa8xX761xXdxX2axX3xX4xX136xX15xX16xX3xX6xX15xX2axX3xX4xX9fxX4xX3xX7x5d8dxX2axX3xX15xX16xX133xX15xX1xX3xX4xX28xX6xX3xXexX24xX15xX1xX3xXexXdxX4cxXbxX3xXexX7aexX4xX3xX4fxX1x65e9xX4xX3xXbxX1xX7aexX4xX3xX4fxX1xX74axX3xX4fxX1xX46xX15xX2axX3xXexX1axX4xX1xX3xX4xX7cfxX4xX3xXexX59xX52xX3xX4fxXdxX4cxX52xX3xX15xX1xX766xX15xX16xX3xX15xX69xX15xX3xX15xX1xX12cxX15xX3xX4xX872xX15xX3xX52xXafaxXexX3xXexX1axX4xX1xX2axX3xX16xXdx2883xXbxX3xXa8x6b1dxX3xX4xX9fxX4xX3xX1xX761xX3xX16xXdxX6xX3xXa8xX59xX15xX1xX3xX1bfxX31xX3xXd6xX15xX1xX3xX1xX21xXd6fxX15xX16xX2axX3xXexX1xXdxX65xXexX3xX1xX69xXdxX3xX6cxX6dxX3xX52xX21xX6xX3xX5xX74xX3xX4xX74axX3xX15xX86xXdxX3xX46xX15xX2axX3xX4xX1xX814xX15xX3xXd6fxX2axX3x4742xX15xX3xXa8xX31xX15xX1xX3xX4xX7bxX761xX4xX3xX7xX814xX15xX16xX16cxX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX10xX15xXexX10xX40xXaxX12xX0xXdxX52xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2cxX10xX15xXexX10xX40xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX2e5xXdxX6cxXexX1xX19cxX3xXa5xX2c3xX2c3xXbxX271xX57fxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX19cxX3xXa3xX2c6xX2c6xXbxX271xX57fxXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19cxX89xX89xXdxX16cxX1bfxX6xX6dxXexX1xX6xX15xX1xX1xX6dxX6xX16cxXc5xX15xX89xX15xX10xX2e5xX7xX89xX2xX2e9xX2c6xX2xX89xX2xX2c3xXa3xX6cxX2xX2xX5bexX2c7xX2f9xX2e0xX2f9xXexX2e0xXa5xX2e0xX5bexXa5xX5xX2c3xX16cxX301xXbxX16xX5cfxX40xX9xX2e9xX2xX2e9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX1axX3xXexX1xX21xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX1xX28xX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX13xX37xX38xX3xXexX24xX15xX1xX3xXcxX40xX31xX15xX1xX3xX45xX46xX15xX3xX2cxX1xXdxX4cxX15xX3xX4fxXdxX51xX52xX3xXexX40xX6xX3xXexX59xX15xX1xX3xX1xX59xX15xX1xX3xXexX1xXdxX65xXexX3xX1xX69xXdxX3xX6cxX6dxX3xX52xX21xX6xX3xX5xX74xX3xXexX69xXdxX3xX1xX7bxX29xX65xX15xX3xX80xX7bxX6xX15xX3xX85xX86xX15xXaxX3xX89xX12xX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX10xX15xXexX10xX40xXaxX12xX0xXdxX52xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2cxX10xX15xXexX10xX40xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX2e5xXdxX6cxXexX1xX19cxX3xXa5xX2c3xX2c3xXbxX271xX57fxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX19cxX3xXa3xX2c6xX2c6xXbxX271xX57fxXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19cxX89xX89xXdxX16cxX1bfxX6xX6dxXexX1xX6xX15xX1xX1xX6dxX6xX16cxXc5xX15xX89xX15xX10xX2e5xX7xX89xX2xX2e9xX2c6xX2xX89xX2xX2c3xXa3xX6cxX2xX2xX5bexX2c7xXa5xX2c3xX2xXexX2c7xX2e0xX2e9xX2e0xXa3xX5xX2c3xX16cxX301xXbxX16xX5cfxX40xX9xX2xXa5xXa3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX1axX3xXexX1xX21xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX1xX28xX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX13xX37xX38xX3xXexX24xX15xX1xX3xXcxX40xX31xX15xX1xX3xX45xX46xX15xX3xX2cxX1xXdxX4cxX15xX3xX4fxXdxX51xX52xX3xXexX40xX6xX3xXexX59xX15xX1xX3xX1xX59xX15xX1xX3xXexX1xXdxX65xXexX3xX1xX69xXdxX3xX6cxX6dxX3xX52xX21xX6xX3xX5xX74xX3xXexX69xXdxX3xX1xX7bxX29xX65xX15xX3xX80xX7bxX6xX15xX3xX85xX86xX15xXaxX3xX89xX12xX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX10xX15xXexX10xX40xXaxX12xX0xXdxX52xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2cxX10xX15xXexX10xX40xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX2e5xXdxX6cxXexX1xX19cxX3xXa5xX2c3xX2c3xXbxX271xX57fxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX19cxX3xXa3xX2c6xX2c6xXbxX271xX57fxXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19cxX89xX89xXdxX16cxX1bfxX6xX6dxXexX1xX6xX15xX1xX1xX6dxX6xX16cxXc5xX15xX89xX15xX10xX2e5xX7xX89xX2xX2e9xX2c6xX2xX89xX2xX2c3xXa3xX6cxX2xX2xX5bexX2c7xXa5xX2c7xX2c7xXexX5bexX2e9xX2c7xX5bexX2c7xX5xX2c3xX16cxX301xXbxX16xX5cfxX40xX9xX2e0xX2f9xX2c6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX1axX3xXexX1xX21xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX1xX28xX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX13xX37xX38xX3xXexX24xX15xX1xX3xXcxX40xX31xX15xX1xX3xX45xX46xX15xX3xX2cxX1xXdxX4cxX15xX3xX4fxXdxX51xX52xX3xXexX40xX6xX3xXexX59xX15xX1xX3xX1xX59xX15xX1xX3xXexX1xXdxX65xXexX3xX1xX69xXdxX3xX6cxX6dxX3xX52xX21xX6xX3xX5xX74xX3xXexX69xXdxX3xX1xX7bxX29xX65xX15xX3xX80xX7bxX6xX15xX3xX85xX86xX15xXaxX3xX89xX12xX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX10xX15xXexX10xX40xXaxX12xX0xXdxX52xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2cxX10xX15xXexX10xX40xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX2e5xXdxX6cxXexX1xX19cxX3xXa5xX2c3xX2c3xXbxX271xX57fxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX19cxX3xXa3xX2c6xX2c6xXbxX271xX57fxXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19cxX89xX89xXdxX16cxX1bfxX6xX6dxXexX1xX6xX15xX1xX1xX6dxX6xX16cxXc5xX15xX89xX15xX10xX2e5xX7xX89xX2xX2e9xX2c6xX2xX89xX2xX2c3xXa3xX6cxX2xX2xX5bexXa3xX2c3xX2c6xX5bexXexX2e9xX2c6xXa3xX2e9xX2e0xX5xX2c3xX16cxX301xXbxX16xX5cfxX40xX9xX2xX2c7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX1axX3xXexX1xX21xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX1xX28xX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX13xX37xX38xX3xXexX24xX15xX1xX3xXcxX40xX31xX15xX1xX3xX45xX46xX15xX3xX2cxX1xXdxX4cxX15xX3xX4fxXdxX51xX52xX3xXexX40xX6xX3xXexX59xX15xX1xX3xX1xX59xX15xX1xX3xXexX1xXdxX65xXexX3xX1xX69xXdxX3xX6cxX6dxX3xX52xX21xX6xX3xX5xX74xX3xXexX69xXdxX3xX1xX7bxX29xX65xX15xX3xX80xX7bxX6xX15xX3xX85xX86xX15xXaxX3xX89xX12xX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX6xXbxXexXdxX6dxX15xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX1axX3xXexX1xX21xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX1xX28xX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX13xX37xX38xX3xXexX24xX15xX1xX3xXcxX40xX31xX15xX1xX3xX45xX46xX15xX3xX2cxX1xXdxX4cxX15xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXaedxX3xXc5xXaf0xXdxX3xX15xX1xX766xX15xX16xX3xX52xXafaxXexX3xX52xX9fxXexX2axX3xXa8xX6xX7bxX3xXexX1xX21xX86xX15xX16xX3xX4xX28xX6xX3xX15xX16xX21xX7a9xXdxX3xX6cxX12cxX15xX3xX1bfxXd6xX15xX3xX85xX6xX3xX37xX9fxX16cxX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6dxX6cxX29xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX1axX3xXexX1xX21xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX28xX29xX2axX3xX4xX1xX28xX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX13xX37xX38xX3xXexX24xX15xX1xX3xXc5xX133xX3xXa8xX6dxX133xX15xX3xX4xX136xX15xX16xX3xXexX9fxX4xX3xXa8xXffxX3xXa8xXdxX3xX1bfxX761xX3xXc5xX133xX6dxX3xX1bfxXd6xX15xX3xX85xX6xX3xX37xX9fxX2axX3xX271xXffxX3xX37xX6xX3xX71dxX71exX6dxX2axX3xX1xX7bxX29xX65xX15xX3xX80xX7bxX6xX15xX3xX85xX86xX15xX3xXa4xX3xX15xX86xXdxX3xX1bfxX31xX3xXd6xX15xX1xX3xX1xX21xXd6fxX15xX16xX3xX15x5234xX15xX16xX3xX15xX796xX3xX15xX1xXafaxXexX3xXexX40xX6dxX15xX16xX3xXa8xXa50xXexX3xX5xX74xX3xX15xX133xX29xX3xXa8xX51xX3xX15xXd8cxX52xX3xXexX59xX15xX1xX3xX1xX59xX15xX1xX3xXc5xX133xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXaedxX2axX3xXa8xX761xX15xX16xX3xXc5xXdxXc7xX15xX3xX1bfxX133xX3xX4xX6dxX15xX3xX6cxX12cxX15xX3xX1bfxXd6xX15xX16cxX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX10xX15xXexX10xX40xXaxX12xX0xXdxX52xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2cxX10xX15xXexX10xX40xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX2e5xXdxX6cxXexX1xX19cxX3xXa5xX2c3xX2c3xXbxX271xX57fxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX19cxX3xXa3xX2c6xX2c6xXbxX271xX57fxXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19cxX89xX89xXdxX16cxX1bfxX6xX6dxXexX1xX6xX15xX1xX1xX6dxX6xX16cxXc5xX15xX89xX15xX10xX2e5xX7xX89xX2xX2e9xX2c6xX2xX89xX2xX2c3xXa3xX6cxX2xX2xX5bexXa3xX2xX2e0xX2xXexX2e9xXa5xX2c7xX2xXa5xX5xX2c3xX16cxX301xXbxX16xX5cfxX40xX9xX2f9xX2e9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX1axX3xXexX1xX21xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX1xX28xX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX13xX37xX38xX3xXexX24xX15xX1xX3xXcxX40xX31xX15xX1xX3xX45xX46xX15xX3xX2cxX1xXdxX4cxX15xX3xX4fxXdxX51xX52xX3xXexX40xX6xX3xXexX59xX15xX1xX3xX1xX59xX15xX1xX3xXexX1xXdxX65xXexX3xX1xX69xXdxX3xX6cxX6dxX3xX52xX21xX6xX3xX5xX74xX3xXexX69xXdxX3xX1xX7bxX29xX65xX15xX3xX80xX7bxX6xX15xX3xX85xX86xX15xXaxX3xX89xX12xX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX6xXbxXexXdxX6dxX15xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX1axX3xXexX1xX21xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX1xX28xX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX13xX37xX38xX3xXexX24xX15xX1xX3xXcxX40xX31xX15xX1xX3xX45xX46xX15xX3xX2cxX1xXdxX4cxX15xX3xX4fxXdxX51xX52xX3xXexX40xX6xX3xXexX59xX15xX1xX3xX1xX59xX15xX1xX3xXexX1xXdxX65xXexX3xX1xX69xXdxX3xX6cxX6dxX3xX52xX21xX6xX3xX5xX74xX3xXexX69xXdxX3xX1bfxXd6xX15xX3xX85xX6xX3xX37xX9fxX2axX3xX271xXffxX3xX37xX6xX3xX71dxX71exX6dxX16cxX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6dxX6cxX29xXaxX12xX13xX4cxX15xX3xX15xX6xX29xX2axX3xX85xX6xX3xX37xX9fxX3xXc5x3241xX15xX3xX4xX872xX15xX3xX2e9xX3xX15xX16xX21xX7a9xXdxX3xX6cxX12cxX15xX3xX1bfxX31xX3xX52xXafaxXexX3xXexX1axX4xX1xX2axX3xX15xX1xXdxX796xX7bxX3xX15xX1xX133xX3xX6cxX12cxX15xX3xXa8xXffxX3xX1bfxX31xX3xX4xX7bxX814xX15xX3xXexX40xX136xXdxX3xX1xX6dxX133xX15xX3xXexX6dxX133xX15xX16cxX3xX2cxX9fxX4xX3xX5xX7cfxX4xX3xX5xX21xXa50xX15xX16xX3xX4xX153xX7bxX3xX1xX761xX3xX4xX153xX7bxX3xX15xX69xX15xX3xXc5xX15c9xX15xX3xXa8xX6xX15xX16xX3xXexXdxX4cxXbxX3xXexX7aexX4xX3xXexX76axXbxX3xXexX40xX7bxX15xX16xX3xX4xX153xX7bxX3xX4xX1xX766xX6xX3xX4xX1xX6dxX3xX15xX16xX21xX7a9xXdxX3xX1bfxX31xX3xXexX1xX21xX86xX15xX16xX2axX3xXexX59xX52xX3xX4fxXdxX4cxX52xX3xX15xX16xX21xX7a9xXdxX3xX1bfxX31xX3xX52xXafaxXexX3xXexX1axX4xX1xX3xXc5xX133xX3xX16xXdxXdcfxXbxX3xXa8xXdd3xX3xX4xX9fxX4xX3xX1xX761xX3xX16xXdxX6xX3xXa8xX59xX15xX1xX3xX1bfxX31xX3xXexX1xXdxX65xXexX3xX1xX69xXdxX3xX6cxX6dxX3xXexX1xXdxXc7xX15xX3xXexX6xXdxX16cxX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6dxX6cxX29xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX1axX3xXexX1xX21xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX1xX28xX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX13xX37xX38xX3xXexX24xX15xX1xX3xXa8xXffxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXaedxX3xXc5xXaf0xXdxX3xX15xX1xX766xX15xX16xX3xX52xXafaxXexX3xX52xX9fxXexX2axX3xXa8xX6xX7bxX3xXexX1xX21xX86xX15xX16xX3xX4xX28xX6xX3xX15xX16xX21xX7a9xXdxX3xX6cxX12cxX15xX3xX1bfxXd6xX15xX3xX85xX6xX3xX37xX9fxX2axX3xXa8xX13a9xX4xX3xX1bfxXdxX65xXexX3xX5xX133xX3xX4xX9fxX4xX3xX1xX761xX3xX4xX74axX3xX15xX16xX21xX7a9xXdxX3xXexX1xX12cxX15xX3xX1bfxX31xX3xXex300dxX3xXc5xX6dxX15xX16xX3xXc5xX133xX3xX52xXafaxXexX3xXexX1axX4xX1xX57fxX3xXa8xX761xX15xX16xX3xXc5xXdxXc7xX15xX3xX1bfxX133xX3xX4xX6dxX15xX3xXc5xX21xXa50xXexX3xX198xX7bxX6xX3xX15x8525xXdxX3xXa8xX6xX7bxX57fxX3xXa8xX761xX15xX16xX3xXc5xXdxXc7xX15xX3xX4xX9fxX4xX3xX5xX7cfxX4xX3xX5xX21xXa50xX15xX16xX3xX4xX1xX153xX4xX3xX15xX46xX15xX16xX3xXa8xX6xX15xX16xX3xX5xX133xX52xX3xX15xX1xXdxX65xX52xX3xXc5xX7aexX3xXexX69xXdxX3xXa8xX12cxX29xX3xXexX1axX4xX1xX3xX4xX7cfxX4xX3xXexX59xX52xX3xX4fxXdxX4cxX52xX3xX15xX16xX21xX7a9xXdxX3xX4xX872xX15xX3xX52xXafaxXexX3xXexX1axX4xX1xX2axX3xX1xX1790xX3xXexX40xXa50xX2axX3xX16xXdxXdcfxXbxX3xXa8xXdd3xX3xX1bfxX133xX3xX4xX6dxX15xX3xX6cxX12cxX15xX3xX1bfxXd6xX15xX3xX1bfxX31xX3xXexX1xXdxX65xXexX3xX1xX69xXdxX3xX6cxX6dxX3xX52xX21xX6xX3xX5xX74xX16cxX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc4d7xX7bxXexX1xX6dxX40xXaxX12xX71dxXdxX15xX1xX3xX35xXdxX4cxX7bxX0xX89xXbxX12xX0xX6cxXdxXc5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6cxX40xX10xX5xX6xXexX10xX6cxXaxX12xX0xX7xXexX40xX6dxX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxXc7xX15xX3xX198xX7bxX6xX15xX19cxX0xX89xX7xXexX40xX6dxX15xX16xX12xX0xX7bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXa4xX6xX15xX6cxXa4xXexX1xX7bxX52xX1bfxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX59xX52xX3xXexX1xXafaxX29xX3xX2xX3xX15xX69xX15xX3xX15xX1xX12cxX15xX3xX1bfxX31xX3xX5xX74xX3xXc5xX6c0xXdxX3xX5xXafaxXbxX2axX3xX2xX2c3xX3xX1bfxXd6xX15xX3xXc5xX15c9xX15xX3xX1bfxX31xX3xX4xX136xX3xX5xX76axXbxX2axX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xXd8cxXexXaxX3xX1xX40xX10xX246xX9xXaxX89xX6cxX6dxXdxXa4xX7xX6dxX15xX16xXa4xX271xX6xXa4xX1xX6dxXdxX89xXexXdxX52xXa4xXexX1xX6xX29xXa4xX2xXa4xX15xX6xX15xXa4xX15xX1xX6xX15xXa4xX1bfxXdxXa4xX5xX7bxXa4xXc5xX7bxXdxXa4xX5xX6xXbxXa4xX2xX2c3xXa4xX1bfxX6xX15xXa4xXc5xX6xX15xXa4xX1bfxXdxXa4xX4xX6dxXa4xX5xX6xXbxXa4xX4xX1xXdxX6xXa4xX4xX6xXexX89xX2xX2c3xXa3xXa3xX2e9xXa3xX16cxX1xXexX52xXaxX12xX0xXdxX52xX16xX3xX7xX40xX4xX9xXaxX89xX52xX10xX6cxXdxX6xX89xX2xX2e0xX2c3xX89xX15xX10xX2e5xX7xX89xX2xX2e9xX2c6xX2xX89xX2xX2c3xXa3xX6cxX2xX2xX2e0xX2c7xX2e0xXa3xX2e0xXexX2c7xX2e9xX5bexXa5xX5xX2c3xXa4xX2xX2c3xXa3xX6cxX2xX2c3xXa5xXa3xX5bexX2c3xXa5xXexX2f9xX2xX2c3xXa5xX2c6xX5xX2c3xX16cxX301xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX1axX3xXexX1xX21xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX1xX28xX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX13xX37xX38xX3xXexX24xX15xX1xX3xXcxX40xX31xX15xX1xX3xX45xX46xX15xX3xX2cxX1xXdxX4cxX15xX3xX4fxXdxX51xX52xX3xXexX40xX6xX3xXexX59xX15xX1xX3xX1xX59xX15xX1xX3xXexX1xXdxX65xXexX3xX1xX69xXdxX3xX6cxX6dxX3xX52xX21xX6xX3xX5xX74xX3xXexX69xXdxX3xX1xX7bxX29xX65xX15xX3xX80xX7bxX6xX15xX3xX85xX86xX15xXaxX3xX89xX12xX0xX89xX6xX12xX0xX7xXexX40xX6dxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX59xX52xX3xXexX1xXafaxX29xX3xX2xX3xX15xX69xX15xX3xX15xX1xX12cxX15xX3xX1bfxX31xX3xX5xX74xX3xXc5xX6c0xXdxX3xX5xXafaxXbxX2axX3xX2xX2c3xX3xX1bfxXd6xX15xX3xXc5xX15c9xX15xX3xX1bfxX31xX3xX4xX136xX3xX5xX76axXbxX2axX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xXd8cxXexXaxX3xX1xX40xX10xX246xX9xXaxX89xX6cxX6dxXdxXa4xX7xX6dxX15xX16xXa4xX271xX6xXa4xX1xX6dxXdxX89xXexXdxX52xXa4xXexX1xX6xX29xXa4xX2xXa4xX15xX6xX15xXa4xX15xX1xX6xX15xXa4xX1bfxXdxXa4xX5xX7bxXa4xXc5xX7bxXdxXa4xX5xX6xXbxXa4xX2xX2c3xXa4xX1bfxX6xX15xXa4xXc5xX6xX15xXa4xX1bfxXdxXa4xX4xX6dxXa4xX5xX6xXbxXa4xX4xX1xXdxX6xXa4xX4xX6xXexX89xX2xX2c3xXa3xXa3xX2e9xXa3xX16cxX1xXexX52xXaxX12xXcxX59xX52xX3xXexX1xXafaxX29xX3xX2xX3xX15xX69xX15xX3xX15xX1xX12cxX15xX3xX1bfxX31xX3xX5xX74xX3xXc5xX6c0xXdxX3xX5xXafaxXbxX2axX3xX2xX2c3xX3xX1bfxXd6xX15xX3xXc5xX15c9xX15xX3xX1bfxX31xX3xX4xX136xX3xX5xX76axXbxX2axX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xXd8cxXexX0xX89xX6xX12xX0xX89xX7xXexX40xX6dxX15xX16xX12xX0xX89xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX40xX21xXd6fxX15xX16xX3xX4xX136xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX271xXffxX3xX1xXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX40xX6dxX15xX16xX3xX52xX21xX6xX3xX5xX74xX19cxX3xd91fxXaf0xX4xX3xX52xX86xX3xX4xX872xX15xX3xX6cxX6xX15xX16xX3xX6cxXd6fxXaxX3xX1xX40xX10xX246xX9xXaxX89xX15xX16xX7bxX6dxXdxXa4xXexX6dxXexX89xXexX40xX7bxX6dxX15xX16xXa4xX4xX6dxX15xX16xXa4xX6xX15xXa4xX271xX6xXa4xX1xXdxXa4xX7xXdxX15xX1xXa4xXexX40xX6dxX15xX16xXa4xX52xX7bxX6xXa4xX5xX7bxXa4xX7bxX6dxX4xXa4xX52xX6dxXa4xX4xX6dxX15xXa4xX6cxX6xX15xX16xXa4xX6cxX6dxX89xX2xX2c3xXa3xXa3xXa5xX5bexX16cxX1xXexX52xXaxX12xX0xXdxX52xX16xX3xX7xX40xX4xX9xXaxX89xX52xX10xX6cxXdxX6xX89xX2xX2e0xX2c3xX89xX15xX10xX2e5xX7xX89xX2xX2e9xX2c6xX2xX89xX2xX2c3xXa3xX6cxX2xX2c3xX2e9xXa3xXa5xX2c6xXa5xXexX5bexX2e0xX2xX5xX2xX2c3xXa4xX2xX16cxX301xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX1axX3xXexX1xX21xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX1xX28xX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX13xX37xX38xX3xXexX24xX15xX1xX3xXcxX40xX31xX15xX1xX3xX45xX46xX15xX3xX2cxX1xXdxX4cxX15xX3xX4fxXdxX51xX52xX3xXexX40xX6xX3xXexX59xX15xX1xX3xX1xX59xX15xX1xX3xXexX1xXdxX65xXexX3xX1xX69xXdxX3xX6cxX6dxX3xX52xX21xX6xX3xX5xX74xX3xXexX69xXdxX3xX1xX7bxX29xX65xX15xX3xX80xX7bxX6xX15xX3xX85xX86xX15xXaxX3xX89xX12xX0xX89xX6xX12xX0xX7xXexX40xX6dxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX40xX21xXd6fxX15xX16xX3xX4xX136xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX271xXffxX3xX1xXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX40xX6dxX15xX16xX3xX52xX21xX6xX3xX5xX74xX19cxX3xX1b67xXaf0xX4xX3xX52xX86xX3xX4xX872xX15xX3xX6cxX6xX15xX16xX3xX6cxXd6fxXaxX3xX1xX40xX10xX246xX9xXaxX89xX15xX16xX7bxX6dxXdxXa4xXexX6dxXexX89xXexX40xX7bxX6dxX15xX16xXa4xX4xX6dxX15xX16xXa4xX6xX15xXa4xX271xX6xXa4xX1xXdxXa4xX7xXdxX15xX1xXa4xXexX40xX6dxX15xX16xXa4xX52xX7bxX6xXa4xX5xX7bxXa4xX7bxX6dxX4xXa4xX52xX6dxXa4xX4xX6dxX15xXa4xX6cxX6xX15xX16xXa4xX6cxX6dxX89xX2xX2c3xXa3xXa3xXa5xX5bexX16cxX1xXexX52xXaxX12xXcxX40xX21xXd6fxX15xX16xX3xX4xX136xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX271xXffxX3xX1xXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX40xX6dxX15xX16xX3xX52xX21xX6xX3xX5xX74xX19cxX3xX1b67xXaf0xX4xX3xX52xX86xX3xX4xX872xX15xX3xX6cxX6xX15xX16xX3xX6cxXd6fxX0xX89xX6xX12xX0xX89xX7xXexX40xX6dxX15xX16xX12xX0xX89xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6dxX133xX15xX3xX4xX136xX15xX16xX3xXexX9fxX4xX3xX4xX28xX6xX3xX1cxX761xX3xXcxX21xX3xX5xX65xX15xX1xX3xX1cxXdxXc7xX15xX3xXbxX1xX872xX15xX16xX3xX4xX1xX24xX3xXa8xX69xX6dxX3xX4fxX1xXd8cxX4xX3xXbxX1xX7aexX4xX3xX1xX76axX7bxX3xX198xX7bxXd6xX3xX5xX74xX3xX5xX7aexXexX3xXexX69xXdxX3xX1bfxXd6xX15xX3xX85xX6xX3xX37xX9fxXaxX3xX1xX40xX10xX246xX9xXaxX89xX6cxX6dxXdxXa4xX7xX6dxX15xX16xXa4xX271xX6xXa4xX1xX6dxXdxX89xX6cxX6dxX6xX15xXa4xX4xX6dxX15xX16xXa4xXexX6xX4xXa4xX4xX7bxX6xXa4xX1bfxX6dxXa4xXexX7bxXa4xX5xX10xX15xX1xXa4xX1bfxXdxX10xX15xXa4xXbxX1xX6dxX15xX16xXa4xX4xX1xXdxXa4xX6cxX6xX6dxXa4xX4fxX1xX6xX4xXa4xXbxX1xX7bxX4xXa4xX1xX6xX7bxXa4xX198xX7bxX6xXa4xX5xX7bxXa4xX5xX7bxXexXa4xXexX6xXdxXa4xX1bfxX6xX15xXa4xX7xX6xXa4xX15xX6xX89xX2xX2c3xXa3xXa3xX5bexX2c7xX16cxX1xXexX52xXaxX12xX0xXdxX52xX16xX3xX7xX40xX4xX9xXaxX89xX52xX10xX6cxXdxX6xX89xX2xX2e0xX2c3xX89xX15xX10xX2e5xX7xX89xX2xX2e9xX2c6xX2xX89xX2xX2c3xXa3xX6cxX2xX2c3xXa5xX2c6xX2f9xX2xX5bexXexXa3xX2xX5bexXa3xX2xX5xX2c3xX16cxX301xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX1axX3xXexX1xX21xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX1xX28xX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX13xX37xX38xX3xXexX24xX15xX1xX3xXcxX40xX31xX15xX1xX3xX45xX46xX15xX3xX2cxX1xXdxX4cxX15xX3xX4fxXdxX51xX52xX3xXexX40xX6xX3xXexX59xX15xX1xX3xX1xX59xX15xX1xX3xXexX1xXdxX65xXexX3xX1xX69xXdxX3xX6cxX6dxX3xX52xX21xX6xX3xX5xX74xX3xXexX69xXdxX3xX1xX7bxX29xX65xX15xX3xX80xX7bxX6xX15xX3xX85xX86xX15xXaxX3xX89xX12xX0xX89xX6xX12xX0xX7xXexX40xX6dxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6dxX133xX15xX3xX4xX136xX15xX16xX3xXexX9fxX4xX3xX4xX28xX6xX3xX1cxX761xX3xXcxX21xX3xX5xX65xX15xX1xX3xX1cxXdxXc7xX15xX3xXbxX1xX872xX15xX16xX3xX4xX1xX24xX3xXa8xX69xX6dxX3xX4fxX1xXd8cxX4xX3xXbxX1xX7aexX4xX3xX1xX76axX7bxX3xX198xX7bxXd6xX3xX5xX74xX3xX5xX7aexXexX3xXexX69xXdxX3xX1bfxXd6xX15xX3xX85xX6xX3xX37xX9fxXaxX3xX1xX40xX10xX246xX9xXaxX89xX6cxX6dxXdxXa4xX7xX6dxX15xX16xXa4xX271xX6xXa4xX1xX6dxXdxX89xX6cxX6dxX6xX15xXa4xX4xX6dxX15xX16xXa4xXexX6xX4xXa4xX4xX7bxX6xXa4xX1bfxX6dxXa4xXexX7bxXa4xX5xX10xX15xX1xXa4xX1bfxXdxX10xX15xXa4xXbxX1xX6dxX15xX16xXa4xX4xX1xXdxXa4xX6cxX6xX6dxXa4xX4fxX1xX6xX4xXa4xXbxX1xX7bxX4xXa4xX1xX6xX7bxXa4xX198xX7bxX6xXa4xX5xX7bxXa4xX5xX7bxXexXa4xXexX6xXdxXa4xX1bfxX6xX15xXa4xX7xX6xXa4xX15xX6xX89xX2xX2c3xXa3xXa3xX5bexX2c7xX16cxX1xXexX52xXaxX12xX13xX6dxX133xX15xX3xX4xX136xX15xX16xX3xXexX9fxX4xX3xX4xX28xX6xX3xX1cxX761xX3xXcxX21xX3xX5xX65xX15xX1xX3xX1cxXdxXc7xX15xX3xXbxX1xX872xX15xX16xX3xX4xX1xX24xX3xXa8xX69xX6dxX3xX4fxX1xXd8cxX4xX3xXbxX1xX7aexX4xX3xX1xX76axX7bxX3xX198xX7bxXd6xX3xX5xX74xX3xX5xX7aexXexX3xXexX69xXdxX3xX1bfxXd6xX15xX3xX85xX6xX3xX37xX9fxX0xX89xX6xX12xX0xX89xX7xXexX40xX6dxX15xX16xX12xX0xX89xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cxXffxX6dxX3xX7xX814xX3xX2c6xX3xX16xX12cxX29xX3xXexX1xXdxX65xXexX3xX1xX69xXdxX3xX15xX13a9xX15xX16xX3xXc5xX796xX3xX15xX16xX21xX7a9xXdxX3xXc5xX133xX3xXexX133xXdxX3xX7xXd6xX15xXaxX3xX1xX40xX10xX246xX9xXaxX89xX6cxX6dxXdxXa4xX7xX6dxX15xX16xXa4xX271xX6xXa4xX1xX6dxXdxX89xX1bfxX6xX6dxXa4xX7xX6dxXa4xX2c6xXa4xX16xX6xX29xXa4xXexX1xXdxX10xXexXa4xX1xX6xXdxXa4xX15xX6xX15xX16xXa4xXc5xX10xXa4xX15xX16xX7bxX6dxXdxXa4xXc5xX6xXa4xXexX6xXdxXa4xX7xX6xX15xX89xX2xX2c3xXa3xXa3xX2c7xXa3xX16cxX1xXexX52xXaxX12xX0xXdxX52xX16xX3xX7xX40xX4xX9xXaxX89xX52xX10xX6cxXdxX6xX89xX2xX2e0xX2c3xX89xX15xX10xX2e5xX7xX89xX2xX2e9xX2c6xX2c3xX89xX2xXa3xXa5xX6cxX2c3xX2xXa5xXa3xX2c7xX2xX2xXexX2f9xX2e9xXa5xX2e9xX2e0xX5xX2c3xX16cxX301xXbxX10xX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX1axX3xXexX1xX21xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX1xX28xX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX13xX37xX38xX3xXexX24xX15xX1xX3xXcxX40xX31xX15xX1xX3xX45xX46xX15xX3xX2cxX1xXdxX4cxX15xX3xX4fxXdxX51xX52xX3xXexX40xX6xX3xXexX59xX15xX1xX3xX1xX59xX15xX1xX3xXexX1xXdxX65xXexX3xX1xX69xXdxX3xX6cxX6dxX3xX52xX21xX6xX3xX5xX74xX3xXexX69xXdxX3xX1xX7bxX29xX65xX15xX3xX80xX7bxX6xX15xX3xX85xX86xX15xXaxX3xX89xX12xX0xX89xX6xX12xX0xX7xXexX40xX6dxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cxXffxX6dxX3xX7xX814xX3xX2c6xX3xX16xX12cxX29xX3xXexX1xXdxX65xXexX3xX1xX69xXdxX3xX15xX13a9xX15xX16xX3xXc5xX796xX3xX15xX16xX21xX7a9xXdxX3xXc5xX133xX3xXexX133xXdxX3xX7xXd6xX15xXaxX3xX1xX40xX10xX246xX9xXaxX89xX6cxX6dxXdxXa4xX7xX6dxX15xX16xXa4xX271xX6xXa4xX1xX6dxXdxX89xX1bfxX6xX6dxXa4xX7xX6dxXa4xX2c6xXa4xX16xX6xX29xXa4xXexX1xXdxX10xXexXa4xX1xX6xXdxXa4xX15xX6xX15xX16xXa4xXc5xX10xXa4xX15xX16xX7bxX6dxXdxXa4xXc5xX6xXa4xXexX6xXdxXa4xX7xX6xX15xX89xX2xX2c3xXa3xXa3xX2c7xXa3xX16cxX1xXexX52xXaxX12xX1cxXffxX6dxX3xX7xX814xX3xX2c6xX3xX16xX12cxX29xX3xXexX1xXdxX65xXexX3xX1xX69xXdxX3xX15xX13a9xX15xX16xX3xXc5xX796xX3xX15xX16xX21xX7a9xXdxX3xXc5xX133xX3xXexX133xXdxX3xX7xXd6xX15xX0xX89xX6xX12xX0xX89xX7xXexX40xX6dxX15xX16xX12xX0xX89xX5xXdxX12xX0xX89xX7bxX5xX12xX0xX6cxXdxXc5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX40xXaxX12xX0xX89xX6cxXdxXc5xX12xX0xX89xX6cxXdxXc5xX12
Minh Hiếu