Ban hành mẫu bản sao điện tử được chứng thực trước ngày 1/7
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.
e22cx1b63bx15506x12ca7x151bbx15905x142f8x18c36x1621exX7x173fax1026ex1924bx16d0ax131e4x10bc9xX5x10ebdxXax16bf3x18e19xX6x116cexX3xX1xe30cxX15xX1xX3xf5acx13107x13bfaxX3x1b45fx18b59xX15xX3xX7xX6x112cbxX3x169c3xXdx106f9xX15xX3xXex1b0c8xX3xX28x10800x12a38xX4xX3xX4xX1x16175xX15x15101xX3xXexX1x12a46xX4xX3xXex1af6axX31x13238xX4xX3xX15xX39xX18x1995bxX3xX2x19008x1a828xX0xX4cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13ed0xX10xX6xf3a1xXaxX12xf393x1408cxX15xX3xXbxX1x10e49xX15xX39xX3x126b3xX1x19ed4xX15xX1xX3xXbxX1x18799xX3x17332x1354bxX6xX3xX4x1306cxX3xX4x1aeebxX15xX39xX3xX78xX65xX15xX3xXexX1xX80xX15xX39xX3xX20x15d87xX26xX3x1a7edxX3x1994dxXdx1ac96xX15xX3xX4xX76xX6xX3x14ae4xX1xX7dxX3xXcxX1xX76xX3xXexX31xX43xX15xX39xX3xX6exX1xX70xX15xX1xX3xXbxX1xX76xX3xX64x118caxX3x12d86xX37xX4xX3xXb8xX6xX1cxX3xX78x11b07xX3xXexX41xXdx10ffexX15xX3xX94xX1xX6xXdxX3xX61xeee5xX4xX1xX3xX78x17383xX3xX4xX1xX37xX15xX39xX3xXexX1xX3dxX4xX3xX20xX21xX15xX3xX7xX6xX26xX3xX28xXdxX2axX15xX3xXexX2exX3xXexX79xX3xX20xX21xX15xX3xX4xX1xX70xX15xX1x1128axX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX26xX61xX49xXaxX12xX0xXdxX1cxX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1cxX7x138afxXbxX1xX26xXexX26xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX15xX3xX1xX18xX15xX1xX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX15xX3xX7xX6xX26xX3xX28xXdxX2axX15xX3xXexX2exX3xX28xX31xX32xX4xX3xX4xX1xX37xX15xX39xX3xXexX1xX3dxX4xX3xXexX41xX31xX43xX4xX3xX15xX39xX18xX49xX3xX2xX4cxX4dxX3xX1x1376cxX15xX1xX3xX21xX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbx161e5xX4cxX4cxXdxXfdxX20xX6xX26xXexX1xX6xX15xX1xX1xX26xX6xXfdxX78xX15xX4cxX15xX10x15010xX7xX4cx168e4x18a03xX19bx164e1xX4cxX2xX4dxX4dxX61x19a18xX19cxX4dxX1a4x162e0xX19bxf173xXex13cbcxX19cxX1a4xX1acxX5xX2xXfdxXbxX15xX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX1xX18xX15xX1xX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX15xX3xX7xX6xX26xX3xX28xXdxX2axX15xX3xXexX2exX3xX28xX31xX32xX4xX3xX4xX1xX37xX15xX39xX3xXexX1xX3dxX4xX3xXexX41xX31xX43xX4xX3xX15xX39xX18xX49xX3xX2xX4cxX4dxXaxX3xX61xX6xXexX6xX122xXbxX1xX26xXexX26xX122xX26xX41xXdxX39xXdxX15xX6xX5xX122xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX182xX4cxX4cxX4xX61xX15xXdxX1cxX39xXfdxX78xXdxX10xXexX15xX6xX1cxXbxX5xX1exX7xXfdxX78xX15xX4cxXexX1acxX19bxX19cxX4cxX1exXbxX5xX26xX6xX61xX10xX61xX4cxX5xX10xXbx19659xX4cxX19bxX19cxX19bxX19cx15c04xX19cxX1acxX248xX2xX2xX4cxX20xX6xX15xX248xX7xX6xX26xX248xX61xXdxX10xX15xX248xXexX1exXfdxXbxX15xX39xXaxX3xX4cxX12x1ac1dx1b047xX39xX1ex11210xX15xX182xX3xX64xXdxX10xXexX15xX6xX1cx16be0x1a81axX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX26xX61xX49xXaxX12xXcxX1xX10xX26xX3xX28xX7dx188fexX3xX9dxX1xX7dxX3xXcxX1xX76xX3xXexX31xX43xX15xX39xX3xX64xXb6xX3xXb8xX37xX4xX3xXb8xX6xX1cxX3xX39xXdxX6xX26xX3xX13x16367xX3xXcxX31xX3xXbxX1xX8fxXbxX3xX4xX1xX76xX3xXexX41xX16exX293xX3xXbxX1x18b87xXdxX3xX1xX32xXbxX3xX64xX65xX15xX3xXbxX1xX6axX15xX39xX3xX6exX1xX70xX15xX1xX3xXbxX1xX76xX293xX3xX13xX2b4xX3xX267xX2b4xXdxX3xX78xXd4xX3xX20xX6xX15xX3xX1xX18xX15xX1xX3xX1cxX1dxX1exX293xX3xX4xX8fxX4xX3xX49x12356xX1exX3xX4x14214xX1exX3xX94x16a8exX3xXexX1xX1ex1a880xXexX3xX28xX2c9xXdxX3xX78xX43xXdxX3xX20xX21xX15xX3xX7xX6xX26xX3xX28xXdxX2axX15xX3xXexX2exX3xX28xX31xX32xX4xX3xX4xX1xX37xX15xX39xX3xXexX1xX3dxX4xX293xX3xX1xX26xX18xX15xX3xXexX1xX18xX15xX1xX3xXexX41xX31xX43xX4xX3xX15xX39xX18xX49xX3xX2xX4cxX4dxXfdxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX26xX61xX49xXaxX12xX13xX2b4xX3xXcxX31xX3xXbxX1xX8fxXbxX3xX1xX31xX43xX15xX39xX3xX61xX1dxX15xX3xX15xX39xX1xXdxX2axXbxX3xX78xXd4xX3xX4xX8fxX4xX3xX4x101ebxX3x18e48xX1exX6xX15xX3xX4xX7dxX3xXexX1x1a77bxX1cxX3xX390xX1exX49xXc1xX15xX3xX4xX1xX37xX15xX39xX3xXexX1xX3dxX4xX3xXexX41xX26xX15xX39xX3xX390xX1exX8fxX3xXexX41xX16exX15xX1xX3xXexX1xX3dxX4xX3xX1xXdxX2axX15xX3xX4xX1xX37xX15xX39xX3xXexX1xX3dxX4xX3xX20xX21xX15xX3xX7xX6xX26xX3xX28xXdxX2axX15xX3xXexX2exX3xXexX79xX3xX20xX21xX15xX3xX4xX1xX70xX15xX1xXfdxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX26xX61xX49xXaxX12xX13xX6xX15xX3xX6exX38exX3xX49xX96xX1exX3xX6exX1xX70xX15xX1xX3xXbxX1xX76xX3xX41xX18xX3xX7xX26xX8fxXexX293xX3xX4xX1exX15xX39xX3xX4xeabbxXbxX3xX4xX1xee08xX3xX94xX92xX3xX7xX2c9xX3xX4xX1xX1exX49xX302xX15xX3xX61x12f71xX15xX39xX3xX6exX1xX70xX15xX1xX3xXbxX1xX76xX3xXbxX1xXd4xX4xX3xX78xXd4xX3xX78xXdxX2axX4xX3xX4xX1xX37xX15xX39xX3xXexX1xX3dxX4xX3xX20xX21xX15xX3xX7xX6xX26xX3xX28xXdxX2axX15xX3xXexX2exX3xXexX79xX3xX20xX21xX15xX3xX4xX1xX70xX15xX1xf378xX3xX4xX1exX15xX39xX3xX4xX429xXbxX3xX4xX80xX15xX39xX3xX4xXd4xX3xX1x11012xX3xXexX41xX32xX3xX4xX8fxX15xX3xX20xX2b4xX293xX3xX4xX80xX15xX39xX3xX4xX1xX37xX4xX3xX94xXdxXc6xX1cxX3xXexX41xX6xX3xXexX70xX15xX1xX3xX1xX32xXbxX3xX5xX2axX3xX4xX76xX6xX3xX4xX1xX42exX3xX94xX92xX3xX7xX2c9xX3xXexX41xX302xX15xX3xX20xX21xX15xX3xX7xX6xX26xX3xX28xXdxX2axX15xX3xXexX2exX3xX28xX31xX32xX4xX3xX4xX1xX37xX15xX39xX3xXexX1xX3dxX4xX293xX3xX20xX6xX26xX3xX39xX26axX1cxX3xX4xX1xX42exX3xX94xX92xX3xX7xX2c9xX3xX4xX1xX1exX49xX302xX15xX3xX61xX43exX15xX39xX3xX6exX1xX70xX15xX1xX3xXbxX1xX76xX3xX78xX18xX3xX4xX1xX42exX3xX94xX92xX3xX7xX2c9xX3xX4xX80xX15xX39xX3xX4xX2b4xX15xX39xX3xX28xXc6xX3xXexX70xX4xX1xX3xX1xX32xXbxX3xXexX41xX302xX15xX3xX6ex14646xX15xX39xX3xX61xXcfxX4xX1xX3xX78xXd4xX3xX4xX80xX15xX39xX3xX390xX1exX2c9xX4xX3xX39xXdxX6xX293xX3xX5exX2axX3xXexX1xX2c9xX15xX39xX3xXexX1xX80xX15xX39xX3xXexXdxX15xX3xX1cxX2b4xXexX3xX4xX2exX6xX3xX28xXdxX2axX15xX3xXexX2exX3xX4xX429xXbxX3xX20xX2b4xX293xX3xX4xX429xXbxX3xXexf5eaxX15xX1xXfdxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX26xX61xX49xXaxX12xXcxX41xX31xX43xX4xX3xX28xX7dxX293xX3xX6exX1xX70xX15xX1xX3xXbxX1xX76xX3xX28x1527exX3xX20xX6xX15xX3xX1xX18xX15xX1xX3xX267xX39xX1xXcfxX3xX28xXcfxX15xX1xX3xX1a8xX1a4xX4cxX19bxX19cxX19bxX19cxX4cxX267xXb8xX122xX6exX9dxX3xX78xXc1xX3xXexX1xX3dxX4xX3xX1xXdxX2axX15xX3xXexX1xX76xX3xXexXd4xX4xX3xX1xX18xX15xX1xX3xX4xX1xX70xX15xX1xX3xXexX41xX302xX15xX3xX1cxX80xXdxX3xXexX41xX31x11921xX15xX39xX3xX28xXdxX2axX15xX3xXexX2exX293xX3xXexX41xX26xX15xX39xX3xX28xX7dxX3xX15xX302xX1exX3xX41xee2cxX3xXexX2c9xXdxX3xX28xX6xX3xX1xX7dxX6xX3xX4xX8fxX4xX3xX20xX31xX43xX4xX3xXexX1xX3dxX4xX3xX1xXdxX2axX15xX3xXexX1xX76xX3xXexXd4xX4xX3xX1xX18xX15xX1xX3xX4xX1xX70xX15xX1xX3xXexX41xX302xX15xX3xX1cxX80xXdxX3xXexX41xX31xX60exX15xX39xX3xX28xXdxX2axX15xX3xXexX2exX3xX28xXc6xX3xXexXdxX96xXexX3xX94xXdxX2axX1cxX3xXexX1xX60exXdxX3xX39xXdxX6xX15xX293xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX70xX293xX3xX4xX80xX15xX39xX3xX7xX37xX4xX3xX4xX76xX6xX3xXexX546xX3xX4xX1xX37xX4xX293xX3xX4xX8fxX3xX15xX1xfb26xX15xX3xX78xX18xX3xX4xX38exX3xX390xX1exX6xX15xX3xX4xX7dxX3xXexX1xX39axX1cxX3xX390xX1exX49xXc1xX15xXfdxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX26xX61xX49xXaxX12xX64xXdxX2axX4xX3xXexX1xX3dxX4xX3xX1xXdxX2axX15xX3xXexX1xX76xX3xXexXd4xX4xX3xX1xX18xX15xX1xX3xX4xX1xX70xX15xX1xX3xXexX41xX302xX15xX3xX1cxX80xXdxX3xXexX41xX31xX60exX15xX39xX3xX28xXdxX2axX15xX3xXexX2exX3xX4xX7dxX3xX39xXdxX8fxX3xXexX41xXcfxX3xXbxX1xX8fxXbxX3xX5xX92xX3xX15xX1xX31xX3xX4xX8fxX4xX3xX1xX16exX15xX1xX3xXexX1xX37xX4xX3xX94xX1xX8fxX4xX3xXexX1xX10xX26xX3xX390xX1exX49xX3xX28xXcfxX15xX1xX3xX4xX76xX6xX3xXbxX1xX8fxXbxX3xX5xX1exX30fxXexXfdxX4cxXfdxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14cd7xX1exXexX1xX26xX41xXaxX12xX266xXcxXcx127c9xX64xX267xX4cxX64xXdxX10xXexX15xX6xX1cxX275xX276xX0xX4cxXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)