Khai mạc Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên cấp tỉnh năm học 2020 - 2021
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 5-1, tại Trường ĐH Hồng Đức, Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội sinh viên tỉnh đã khai mạc Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên cấp tỉnh năm học 2020 - 2021.
7706xbfddxd352x78f5x11555x9bb1x9b8cxe2d9xb4bexX7x119fdxe272x82efxc8afx11d82xd652xX5x7ea2xXax966bxX0xX7xXexda77xf2e6x7a4bx11975xX12xe140xX1xX6xXdxX3xd786xf03axX4xX3xd4b7x100a5xXdxX3xXexX1xXdxX3xc1f5xX5x8cedxX20xXbxXdxX4xX3xXcxXdx864cxX18xX19xX3x10d11xX18xX1xX3xX1xc091xX4xX3xX7xXdxX18xX1x7f77xX3xX7xXdxX18xX1xX3xe3d3xXdxa9b5xX18xX3xX4x9f9cxXbxX3xXexa59exX18xX1xX3xX18xba60xX20xX3xX1xX3fxX4xX3xa56exabdcxX63xX64xX3xX0x10fa6xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xaab0xX0xX69xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX3xX63xX64xX63xX2xX0xX69xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX69xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX10xX6x8cabxXaxX12xd489xX19xf5e5xX2exX3x8a99xX79xX2xX46xX3xXexX21xXdxX3xXcxX16x105b3xed04xX18xX19xX3xe7b0xX24xX3xX24xbb5dxX18xX19xX3xXc4xb043xX4xX46xX3xXcxX57xX18xX1xX3xf60dxX17xXb1xX18xX46xX3x10ed4xX6xX18xX3xXcxX1xXbfxX3x1126fxd78bxX3xX24xX25xXdxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4dxXdxX4fxX18xX3xXexX57xX18xX1xX3xXd6x8aa8xX3xXe4xX1xX6xXdxX3xX20xX21xX4xX3xX24xX25xXdxX3xXexX1xXdxX3xX2cxX5xX2exX20xXbxXdxX4xX3xXcxXdxX36xX18xX19xX3xX3axX18xX1xX3xX1xX3fxX4xX3xX7xXdxX18xX1xX46xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4dxXdxX4fxX18xX3xX4xX53xXbxX3xXexX57xX18xX1xX3xX18xX5cxX20xX3xX1xX3fxX4xX3xX63xX64xX63xX64xX3xX79xX3xX63xX64xX63xX2x98ccxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX17xXacxX2exXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXacxXexX1xaefexX20xb74bxX3xXdxb2aaxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXax87b5xXdxXacxXexX1xa8d1xX3xaad1xX64xX64xXbxef94xd422xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18exX3xcca7xX2xXb4xXbxX194xX195xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18exX69xX69xXdxX150xX177xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX150xX4dxX18xX69xX18xX10xX189xX7xX69xX63xX2xX64xX2xX69xX2xadb3xX1cfxXacxX63xX2xea91xX2xX1cfxX19fxX2xXexe33bxX2xX19fxXb4xX1cfxX5xX64xX150xfbc6xXbxX19x85f4xX16xX9xX190xff49xX1d4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX6xXdxX3xX20xX21xX4xX3xX24xX25xXdxX3xXexX1xXdxX3xX2cxX5xX2exX20xXbxXdxX4xX3xXcxXdxX36xX18xX19xX3xX3axX18xX1xX3xX1xX3fxX4xX3xX7xXdxX18xX1xX46xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4dxXdxX4fxX18xX3xX4xX53xXbxX3xXexX57xX18xX1xX3xX18xX5cxX20xX3xX1xX3fxX4xX3xX63xX64xX63xX64xX3xX79xX3xX63xX64xX63xX2xXaxX3xX189xXdxXacxXexX1xX9xXaxX190xX64xX64xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX19fxX2xXb4xXaxX3xX69xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX17xXacxX2exXaxX12xXc4xf92bxX2exX3xX5xXb1xX3xX17axX175xX25xX4xX3xXexX1xXdxX3xXacxXb1xX18xX1xX3xX4xX1xX17xX3xX1xX3fxX4xX3xX7xXdxX18xX1xX46xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4dxXdxX4fxX18xX3xX4x8689xX4xX3xXexX16xXbfxXc0xX18xX19xX3xXd6xX21xXdxX3xX1xX3fxX4xX46xX3xX4xX6xX17xX3xXd6xddebxX18xX19xX46xX3xXcxX24xfe3cxXcxX46xX3xXexX16xX175xX18xX19xX3xXexX278xX20xX3xX19xXdxX2a5xX17xX3xXacxc3dbxX4xX3xX18xX19xX1xcb9fxX3xX18xX19xX1xXdxdeccxXbxX3xX79xX3xX19xXdxX2a5xX17xX3xXacxX2d8xX4xX3xXexX1xXbfxXc0xX18xX19xX3xX194xX175xX2exX4fxX18xX3xXexX16xX4fxX18xX3xXexX17xXb1xX18xX3xXexX57xX18xX1xX150xX3xX17axX175xX25xX4xX3xXexX1xXdxX3xXd6xXbfx88e5xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX5xXb1xX20xX3xX63xX3xX177x11a5dxX18xX19xX3xX5xXb1xX3xX177xX329xX18xX19xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4dxXdxX4fxX18xX3xX4dxXb1xX3xX177xX329xX18xX19xX3xX1xX3fxX4xX3xX7xXdxX18xX1xX150xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX17xXacxX2exXaxX12xXafxX25xXdxX3xXacxX175xX18xX19xX3xXexX1xXdxX3xXd6xXbfxX31axX4xX3xX194xX278xX2exX3xXacx115cbxX18xX19xX3xXexX1xX10xX17xX3xXacxX21xX18xX19xX3xX177xXb1xXdxX3xXexX1xXdxX3xXexXdxX36xX18xX19xX3xX3axX18xX1xX3x7e56x11c94x885exXcxe290xX3xX19xXdxX329xX18xX3xX5xXbfxX31axX4xX46xX3xXe4xXdxaa66xX20xX3xXexX16xX6xX3xX4dxX2dexX3xXexafc6xX3xX4dxX37cxX18xX19xX46xX3xX18xX19x9b08xX3xXbxX1xX2a5xXbxX3xX4xd10axX6xX3xXexX1x10fecxX3xX7xXdxX18xX1xX150xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX17xXacxX2exXaxX12xX17axX2a5xX4xX3xXexX1xX3d1xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX1xX6xX20xX3xX19xXdxX6xX3xX4dxd61dxX18xX19xX3xXexX1xXdxX3xXexX175xa155xX18xX3xXexX3baxX3xX18xX19xXb1xX2exX3xX20x9459xX18xX19xX3xX1daxX3xXd6xX36xX18xX3xX18xX19xXb1xX2exX3xX1daxX64xX3xX79xX3xX64xX2xX3xX4dxfc80xXdxX3xX1x9d70xX18xX1xX3xXexX1xXcdxX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX16xX37cxX4xX3xXexX175xX2exX36xX18xX3xXexX16xX4fxX18xX3xX189xX10xX177xX7xXdxXexX10xX18exX3xX17xX5xX2exX20xXbxXdxX4xX10xX18xX19xX5xXdxX7xX1xX150xX4dxX18xX150xX3xX63xX19fxX3xXexX1xX3d1xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4x9d7dxX3xXd6xXdxX3afxX20xX3xXexX1xXdxX3xX4xX6xX17xX3xX18xX1xX53xXexX3xa82bxX3xX4dxX404xX18xX19xX3xXexX1xXdxX3xXexX175xX40exX18xX3xX7x11146xX3xXd6xXbfxX31axX4xX3xX4xX1xX3fxX18xX3xXexX1xX6xX20xX3xX19xXdxX6xX3xX4dxX404xX18xX19xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX175xX18xX19xX3xXe4xX36xXexX3xX4xX53xXbxX3xXexX57xX18xX1xX3xXacxX37cxX3xXe4xXdxX36xX18xX3xXexfbaexX3xX4xX1xXcdxX4xX3xX4dxXb1xX17xX3xXd6xX40exX175xX3xXexX1xX2a5xX18xX19xX3xX1daxX79xX63xX64xX63xX2xX150xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX17xXacxX2exXaxX12xXcxX21xXdxX3xX5xe3dfxX3xXe4xX1xX6xXdxX3xX20xX21xX4xX46xX3xX1x1028bxX18xX3xX2xX64xX64xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4dxXdxX4fxX18xX3xXcxX16xXbfxXc0xX18xX19xX3xXc4xX24xX3xX24xXc8xX18xX19xX3xXc4xXcdxX4xX3xXd6xXfbxX3xXexX1xX6xX20xX3xX19xXdxX6xX3xX17axX175xX25xX4xX3xXexX1xXdxX150xX3xX17axX41axX18xX19xX3xX4dxX432xXdxX3xXd6xX47cxX46xX3xXd6xX17xXb1xX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX4fxX18xX3xX4xX2a5xX4xX3xX4xX53xXbxX3xX7xX4a1xX3xXexX16xXdxX3afxX18xX3xXe4xX1xX6xXdxX3xX4xX175xX25xX4xX3xXexX1xXdxX3xXd6xX36xX18xX3xX1xX3fxX4xX3xX7xXdxX18xX1xX46xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4dxXdxX4fxX18xX3xXexX21xXdxX3xX4xX2a5xX4xX3xXd6xc80fxX6xX3xXbxX1xXbfxX51exX18xX19xX46xX3xXd6xX51exX18xX3xX4dxX5b5xX150xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX17xXacxX2exXaxX12xXc4xX278xX2exX3xX5xXb1xX3xX1xX17xX21xXexX3xXd6xX25xX18xX19xX3xX18xX1x8af5xX20xX3xX4xX2d8xX3xXexX1xX3afxX3xX1xX47cxX6xX3xXc4xX2dexX3xX2a5xX18xX3xac39x7a30xX21xX2exX3xX4dxXb1xX3xX1xX3fxX4xX3xX18xX19xX17xX21xXdxX3xX18xX19xX3c4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX1xX2e4xX3xXexX1x9e72xX18xX19xX3xX19xXdxX2a5xX17xX3xXacxX2d8xX4xX3xdd35xX175xX624xX4xX3xXacxX278xX18xX3xX19xXdxX6xXdxX3xXd6xX17xX21xX18xX3xX63xX64xX2xX1cfxX3xX79xX3xX63xX64xX63xXb4xcda8xX3xXexX1xX10xX17xX3xed5fxX175xX2exX36xXexX3xXd6xX5b5xX18xX1xX3xX7xX624xX3xX63xX64xX190xX64xX69xX656xXc4xX79xXcxXcxX19xX3x103b3xX18xX5cxX20xX3xX63xX64xX2xX1cfxad41xX3xX4xX3ccxX6xX3xXcxX1xX3ccxX3xXexXbfxX432xX18xX19xX3xX17axX1xX3d1xX18xX1xX3xXbxX1xX3ccxX150xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX175xXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX3axX18xX1xX3xXcxX175xX278xX18xX3xX0xX69xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX69xXbxX12
Anh Tuân