Người nhập cư đầu tiên nắm giữ vị trí Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ
Thượng viện Mỹ ngày 2/2 đã xác nhận ông Alejandro Mayorkas là người đứng đầu Bộ An ninh Nội địa , khiến ông trở thành người Latinh đầu tiên và cũng là người nhập cư đầu tiên nắm giữ vị trí này.
4333xd2fexe940xc6e7xb3c3x69bcx81ddx6cbdx9bfexX7x4774xd4e6x10f6ex11a5dxba12x11376xX5xed41xXax7dabx10946xf84exca68xb664xXdxX3x11976xX1xc03exXbxX3xX4xX15xX3xd5d5x82fbx10468xX3xXexXdx102dbxX19xX3xX19xe161xad09xX3xX14xXdxd292xX3x86ecx44e1xX3xXexbc1dxfbd7xX3x97c9x9c46xX3xXexX36xX15xac5cxX19xX14xX3xX39xX3axX3x7eafxX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX13xX3axXdxX3xX21xX33xX6xX3xf531x106d0xX0xb1d0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5189xX10xX6x75c9xXaxX12xXcxX1xX15xcd81xX19xX14xX3xX32xXdxdc74xX19xX3xX56xX57xX3xX19xX14x5e2dxf058xX3x8caexX59xX82xX3xX21xa274xX3x9c03xdfafxX4xX3xX19xX1xX1bxX19xX3x7558xX19xX14xX3xX46xX5xX10xe039xX6xX19xX6bxX36xd937xX3xX56xX6xX80xX9exX36xc923xX6xX7xX3xX5xX7fxX3xX19xX14xX15xX16xXdxX3xX21x104bexX19xX14xX3xX21xX22xX23xX3xX39xX3axX3xX46xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX13xX3axXdxX3xX21xX33xX6xX3xfc17xX3xXa5xX1xXdx10797xX19xX3xX92xX19xX14xX3xXexX36xX3fxX3xXexX1xX7fxX19xX1xX3xX19xX14xX15xX16xXdxX3x619dxX6xXexXdxX19xX1xX3xX21xX22xX23xX3xXexXdxX27xX19xX3xX32xX7fxX3xX4x73cbxX19xX14xX3xX5xX7fxX3xX19xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1xX1bxXbxX3xX4xX15xX3xX21xX22xX23xX3xXexXdxX27xX19xX3xX19xX2bxX2cxX3xX14xXdxX30xX3xX32xX33xX3xXexX36xX37xX3xX19xX7fxX80xadcbxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX9exX6bxX80xXaxX12xX0xXdxX2cxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2cxX7x4562xXbxX1xX9exXexX9exXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1xX1bxXbxX3xX4xX15xX3xX21xX22xX23xX3xXexXdxX27xX19xX3xX19xX2bxX2cxX3xX14xXdxX30xX3xX32xX33xX3xXexX36xX37xX3xX39xX3axX3xXexX36xX15xX3fxX19xX14xX3xX39xX3axX3xX46xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX13xX3axXdxX3xX21xX33xX6xX3xX56xX57xX3xX1x100dbxX19xX1xX3x990dxX19xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX59xX59xXdxX12ex56a8xX6xX9exXexX1xX6xX19xX1xX1xX9exX6xX12exX32xX19xX59xX19xX10xdb41xX7xX59xX82xX2xcdedx82a7xX59xX2x6289xX1d7xX6bx7497xX1d3xc4edxX2xea0dxX1d4xX82xXexX82xX1daxX1dcxX5xX2xX12exX99xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1xX1bxXbxX3xX4xX15xX3xX21xX22xX23xX3xXexXdxX27xX19xX3xX19xX2bxX2cxX3xX14xXdxX30xX3xX32xX33xX3xXexX36xX37xX3xX39xX3axX3xXexX36xX15xX3fxX19xX14xX3xX39xX3axX3xX46xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX13xX3axXdxX3xX21xX33xX6xX3xX56xX57xXaxX3xX6bxX6xXexX6xX153xXbxX1xX9exXexX9exX153xX9exX36xXdxX14xXdxX19xX6xX5xX153xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xc9f3xX59xX59xX4xX6bxX19xXdxX2cxX14xX12exX32xXdxX10xXexX19xX6xX2cxXbxX5xX23xX7xX12exX32xX19xX59xXex1052axX82xX1d3xX59xX23xXbxX5xX9exX6xX6bxX10xX6bxX59x489exX7xX2cxX7xX80xX59xX82xX1d3xX82xX2x12b79xX1d3xX82xX288xX1d3xX1daxX59xX6xX5xX10xX99xX6xX19xX6bxX36xX9exX288xX2cxX6xX80xX9exX36xXa5xX6xX7xX12exX99xXbxX14xXaxX3xX59xX12x581bxX19xX14xX3xX46xX5xX10xX99xX6xX19xX6bxX36xX9exX3xX56xX6xX80xX9exX36xXa5xX6xX7xX12exX3x11229xX13xX14xX23x7f23xX19xX257xX3x12b61xX10xXexXexX80xX3x4a83xX2cxX6xX14xX10xX7x7790xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX9exX6bxX80xXaxX12xX2a9xX19xX14xX3xX56xX6xX80xX9exX36xXa5xX6xX7xXcexX3xX271xX2xX3xXexX23x983exXdxXcexX3xX21xX87xX3xX21xX15xX71xX4xX3xXexX1xX92xX19xX14xX3x50b1xX23xX6xX3xX21xfd8fxX3xX4xfbb9xX3xX32xf39fxXdxX3xX7x9a3cxX3xXbxX1xXdxXd3xX23xX3xX1d4xX271xX153xX1dexX1daxX3xXexX36xX9exX19xX14xX3xX1bdxX31fxXdxX3xX4xX1adxX19xX1xX3xXbxX1xX10xX3x4b7exX3axX19xX14xX3xX1x7758xX6xX3xXbxX1xX1adxX19xX3xX21xX31fxXdxX3xX2cxe759xX19xX1xX3xX2cxf886xX12exX3xX2a9xX19xX14xX3xX7xX358xX3xX14xXdxX8axX2cxX3xX7xX8axXexX3xX2cxX3axXexX3xX1bdxX3axX3xXbxX1xX1bxX19xX3xX14xX2c5xX2cxX3xX82xX1dexX1d3xX12exX1d3xX1d3xX1d3xX3xX19xX1xa778xX19xX3xX32xXdxX27xX19xX3xX4xX1xX33xX23xX3xXexX36xX8axX4xX1xX3xX19xX1xXdxX77xX2cxX3xX32xX315xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX1bdxXdxX27xX19xX3xX14xXdxX31bxXdxXcexX3xXexX1xf3b5xX4xX3xXexX1xXdxX3xX19xX1xX1bxXbxX3xX4xX15xXcexX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX2cxX353xX19xX14xX3xX32xX7fxX3xX7xaf35xX19xX3xX7xX7fxX19xX14xX3xX4xXb3xX23xX3xXexX36xX71xX3xXexX1xX1adxX2cxX3xX1x119b7xX6xXcexX3xX4x7e66xX19xX14xX3xX4xX8axX4xX3xX19xX1xXdxX77xX2cxX3xX32x7228xX3xXa5xX1xX8axX4xX12exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX9exX6bxX80xXaxX12xX2a9xX19xX14xX3xX4xXfexX19xX14xX3xX7xX358xX3xX21xXb3xX19xX14xX3xX3fxX3xX32xX33xX3xXexX36xX37xX3xXexX36xX23xX19xX14xX3xXexX385xX2cxX3xXexX36xX9exX19xX14xX3xX4xX8axX4xX3xX19xd77fxX3xX5xX3b6xX4xX3xX4xeba3xX6xX3xXcxX2fexX19xX14xX3xXexX1xX31fxX19xX14xX3x1043dxX9exX10xX3xX39xXdxX6bxX10xX19xX3xX19xX1xb83axX2cxX3xX21xX1adxX9exX3xX19xX14xX15xX71xX4xX3xX19xX1xXdxX315xX23xX3xX4xX1xX37xX19xX1xX3xX7xX8axX4xX1xX3xX1xX353xX19xX3xX4xX1xXd3xX3xX19xX1xX1bxXbxX3xX4xX15xX3xX6bxX9exX3xX4xX3b6xX23xX3xXcxX2fexX19xX14xX3xXexX1xX31fxX19xX14xX3xf225xX9exX19xX6xX5xX6bxX3xXcxX36xX23xX2cxXbxX3xXexX1xX23xX3axX4xX3xX21xX1adxX19xX14xX3xX340xX3axX19xX14xX3xX1xX346xX6xX3xX21xX15xX6xX3xX36xX6xX3xXexX36xX15xX31bxX4xX3xX21x6143xX12exX3xX2a9xX19xX14xX3xX56xX6xX80xX9exX36xXa5xX6xX7xX3xX5xX7fxX3xX19xX14xX15xX16xXdxX3xXexX1xXb3xX3xX271xX3xXexX36xX9exX19xX14xX3xX7xX31fxX3xX19xX1xX30xX19xX14xX3xX19xX14xX15xX16xXdxX3xX21xX15xX71xX4xX3xX21xX315xX3xX4xX318xX3xXexX36xX9exX19xX14xX3xX19xX3axXdxX3xX4xX8axX4xX3xX4xX453xX6xX3xXcxX2fexX19xX14xX3xXexX1xX31fxX19xX14xX3xX39xXdxX6bxX10xX19xX3xX21xX87xX3xX21xX15xX71xX4xX3xXcxX1xX15xX71xX19xX14xX3xX32xXdxX77xX19xX3xXexX1xX92xX19xX14xX3xX310xX23xX6xX12exX59xX12exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX23xXexX1xX9exX36xXaxX12xX2c1x89cfxXdxX10xXexX19xX6xX2cxf610xX2d5xX0xX59xXbxX12
(Vietnam+)