Công an huyện Thiệu Hóa phát hiện, xử lý gần 700 trường hợp vi phạm trật tự ATGT
(Baothanhhoa.vn) - Trong 6 tháng đầu năm 2019, Công an huyện Thiệu Hóa đã chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT, trong đó, đã tăng cường lực lượng, tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT …
ab16x133a7xb43exf2dbx13b1dxead2xef5bxe82fxd15axX7x12b97x1477exf4ffxe153x11255x111a6xX5xdac4xXaxace1xX0xX7xXexcf3fx10005xfda2x10298xX12xf3c6x13e74xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX0x127bexX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX1x11967x11484x140c7xX18xX3xX0xX24xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXcxX1xXdxX37xX35xX3xea3cxc2c7xX6xX3xX0xX24xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXbxX1x13652xXexX3xX1xXdxX37xX18xf2f9xX3xae76xb939xX3xX5xd0e7xX3xX0xX24xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX19x12ae3xX18xX3xb70bx14100xX8dxX0xX24xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX3xXexX16xd21dx14b1dxX18xX19xX3xX1xf11bxXbxX3xcdbbxXdxX3xXbxX1xec01xbaccxX3xX0xX24xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXexX16xd4b3xXexX3xXex10259xX3x14786xXcxcf91xXcxX0xX24xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX24xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX10xX6xabdfxXaxX12xX0xX10xXb2xX12xXcxX16xX17xX18xX19xX3xac5exX3xXexX1xX68xX18xX19xX3xbbb7xX89xX35xX3xX18x12354xXb2xX3xbdc2xX8dxX2xdff9xX6fxX0xX24xX10xXb2xX12xX0xX10xXb2xX12xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX35xX36xX37xX18xX3xX0xX24xX10xXb2xX12xX0xX10xXb2xX12xXcxX1xXdxX37xX35xX3xX51xX52xX6xX0xX24xX10xXb2xX12xX0xX10xXb2xX12xX3xX102xfcf5xX3xX0xX24xX10xXb2xX12xX0xX10xXb2xX12xX4xX1xdbcexX3xX102x1000dxX18xX19xX3xX71xf463xX36xX3xXedxXcbxX18xX19xX3xXacxd451xX3xXexX16xXdxc524xX18xX3xe9a3xX1xX6xXdxX3xX102x13146xX18xX19xX3xb044xX154xX3xX4xX68xX4xX3xX19xXdxdc20xXdxX3xXbxX1xX68xXbxX3xX102xX17dxXb2xX3xX174xX17dxX17xX3xXexX16xXc7xXexX3xXexXcbxX3xXcdxXcxXcfxXcxX6fxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX102xX52xX6fxX3xX102xX144xX3xXexX107xX18xX19xX3xX4xXa3xXa4xX18xX19xX3xX5xXcbxX4xX3xX5xXa3xXa9xX18xX19xX6fxX3xXex140b8xX3xX4xX1xe071xX4xX3xXexX35xX89xX18xX3xXexX16xX6xX3xX16axXdxX167xXb2xX3xX7xX17xX68xXexX3xX71xX72xX3xX5xX75xX3xX18xX19xX1xXdx107f2xXb2xX3xX4xX68xX4xX3xX1xX162xX18xX1xX3xXacxXdxX3xXacxXdxX3xXbxX1xXb1xXb2xX3xXexX16xXc7xXexX3xXexXcbxX3xXcdxXcxXcfxXcxX0xX24xX10xXb2xX12xX0xX10xXb2xX12x12513xX0xX24xX10xXb2xX12xX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14f18xX17xXedxX36xX3xXbxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxXb2xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXax104dcxXdxXedxXexX1x11c7cxX3x1349exX8dxX8dxXbxX71x12603xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX253xX3xbd97xX8cxX2xXbxX71xX25axXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX253xX24xX24xXdxf751xX174xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX279xXacxX18xX24xX18xX10xX24exX7xX24xX2xX10dxX10axX10axX24xX2xX8dxX255xXedxf87axX10axX8dxX8dxX297xX2xX2xXexX2xX10axX8cxX297xXfaxX5xX8dxX279x12261xXbxX19xc60fxX16xX9xX297xX10dxX10axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX35xX36xX37xX18xX3xXcxX1xXdxX37xX35xX3xX51xX52xX6xX3xXbxX1xX68xXexX3xX1xXdxX37xX18xX6fxX3xX71xX72xX3xX5xX75xX3xX19xX89xX18xX3xX8cxX8dxX8dxX3xXexX16xXa3xXa4xX18xX19xX3xX1xXa9xXbxX3xXacxXdxX3xXbxX1xXb1xXb2xX3xXexX16xXc7xXexX3xXexXcbxX3xXcdxXcxXcfxXcxXaxX3xX24xX12xX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xd863xXcbxX4xX3xX5xXa3xXa9xX18xX19xX3xX1bxdc1bxXcfxXcxX3xXexX107xX18xX19xX3xX4xXa3xXa4xX18xX19xX3xXexX35xX89xX18xX3xXexX16xX6xX3xX16axXdxX167xXb2xX3xX7xX17xX68xXexX6fxX3xX71xX72xX3xX5xX75xX3xX71xX10xX3xX4xX1x1101dxX3xd26axX35xX68xX3xXexX17dxXdxX3xXexX16xc9e9xX18xX19xX279xX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX224xX17xXedxX36xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX102xX52xX6fxX3xXexb330xX3xX102xX89xX35xX3xX18xX107xXb2xX3xX10axX8dxX2xX10dxX6fxX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX35xX36xX37xX18xX3xX102xX144xX3xX4xX1xX151xX3xX102xX154xX18xX19xX3xXexX1xX6xXb2xX3xXb2xXa3xX35xX3xXacxX162xX3xX71xX159xX36xX3xXedxXcbxX18xX19xX3xX4xX68xX4xX3xX16axdcfcxX3xX1xX17xXb1xX4xX1xX6fxX3xXexX35xX36xX1e3xX18xX3xXexX16xX35xX36x142bbxX18xX3xX5xX35xXc7xXexX3xXcdxXcxXcfxXcxX3xX102xX3cfxX18xX3xX4xX68xX4xX3xXexX89xX18xX19xX3xX5xb365xXbxX3xX18xX1xX159xX18xX3xXedxX159xX18xX6fxX3xX18xX1xeaa7xXexX3xX5xX162xX3xX1xX368xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX6fxX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX1xXdxX3cfxX35xX3xX18xXdxX1e3xX18xX279xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX35xX36xX37xX18xX3xX102xX144xX3xX7xX17xXb1xX18xX3xXexX1xX17dxX17xX3xX255xX3xX102xX3e2xX3xX4xXa3xf5cbxX18xX19xX3xXexX162xXdxX3xX5xXdxX37xX35xX3xXexX35xX36xX1e3xX18xX3xXexX16xX35xX36xX3e2xX18xX3xXbxX1xX68xXbxX3xX5xX35xXc7xXexX3xXcdxXcxXcfxXcxX6fxX3xXfaxX3xX174xX17dxX18xX3xXexXdxX18xX3xXcdxXcxXcfxXcxX3xX1xX162xX18xX19xX3xXexX1xX68xX18xX19xX3xX102xX167xX3xXexX1bfxX3xX4xX1xX1c3xX4xX3xXexX35xX36xX1e3xX18xX3xXexX16xX35xX36xX3e2xX18xX3xXexX16xX1e3xX18xX3xX1xX37xX3xXexX1x11fbexX18xX19xX3xXexX16xX35xX36xX3e2xX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX4xX151xX6xX3xX1xX35xX36xX37xX18xX6fxX3xX71xX144xX3xXacxX162xX3xXexX1xd6bdxX3xXexX16xX40cxX18xX3xXacxX162xX17xX3xX4xX68xX4xX3xX16axX1xX35xX18xX19xX3xX19xXdxXa4xX3xX4xX6xX17xX3xX102xXdxX167xXb2xX25axX3xXexX1bfxX3xX4xX1xX1c3xX4xX3xX1xX162xX18xX19xX3xXexX16xX107xXb2xX3xX5xXa3xXa9xXexX3xXexX35xX36xX1e3xX18xX3xXexX16xX35xX36xX3e2xX18xX3xX5xXa3xX35xX3xX102xX154xX18xX19xX3xX174x13e56xX18xX19xX3xX1xX37xX3xXexX1xX4b6xX18xX19xX3xX71xX10xX3xX5xX17xX6xX3xXexX16xX1e3xX18xX3xXexX35xX36xX3cfxX18xX3xc8f6xX323xX297xX255xX3xXacxX162xX3xX4xX68xX4xX3xXexX35xX36xX3cfxX18xX3xXex14b7cxX18xX1xX3xX5xX154xX3xXexX16xX368xX18xX19xX3xX102xXdxX167xXb2xX25axX3xXbxX1xX4b6xXdxX3xX1xXa9xXbxX3xXacxX3fdxXdxX3xXbxX1x12119xX18xX19xX3xX19xXdxX68xX17xX3xXedx11bf4xX4xX3xXacxX162xX3xX102xX162xX17xX3xXexXb1xX17xX3xX1xX35xX36xX37xX18xX3xXexX1bfxX3xX4xX1xX1c3xX4xX3xX51xX154xXdxX3xXexX1xXdxX3xXexbe5axXb2xX3xX1xXdxX167xX35xX3xX16axXdxX3cfxX18xX3xXexX1xX1c3xX4xX3xXcdxXcxXcfxXcxX3xX4xX1xX17xX3xX1xX368xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexXdxX167xX35xX3xX1xX368xX4xX3xXexXb1xXdxX3xX297xX3xX4xX589xXb2xX3xXacxX3fdxXdxX3xX10ax131b1xX24xX10axX5eaxX3xXexX16xXa3xXa4xX18xX19xX3xXexXdxX167xX35xX3xX1xX368xX4xX3xXexX16xX1e3xX18xX3xX102xX4daxX6xX3xX174xX162xX18xX3xX1xX35xX36xX37xX18xX3xXexX1xX6xXb2xX3xX19xXdxX6xX279xX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX224xX17xXedxX36xXaxX12xX1bx1325cxX18xX19xX3xXacxX3fdxXdxX3xX4xX1cxX18xX19xX3xXexX68xX4xX3xXexX35xX36xX1e3xX18xX3xXexX16xX35xX36xX3e2xX18xX6fxX3xX5xXcbxX4xX3xX5xXa3xXa9xX18xX19xX3xX1bxX32exXcfxXcxX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX35xX36xX37xX18xX3xX102xX144xX3xXexX107xX18xX19xX3xX4xXa3xXa4xX18xX19xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xXexX68xX4xX3xXexX35xX89xX18xX3xXexX16xX6xX3xX16axXdxX167xXb2xX3xX7xX17xX68xXexX6fxX3xX71xX72xX3xX5xX75xX3xXacxXdxX3xXbxX1xXb1xXb2xX3xXexX16xX1e3xX18xX3xX4xX68xX4xX3xXexX35xX36xX3cfxX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX1cxX18xX19xX3xXexX16xX368xX18xX19xX3xX102xXdxX167xXb2xX279xX3xX1bxX1xX55dxX3xXexb4d8xX18xX1xX3xXexX38bxX3xX102xX89xX35xX3xX18xX107xXb2xX3xX10axX8dxX2xX10dxX3xX102xX3cfxX18xX3xX18xX6xX36xX6fxX3xX5xXcbxX4xX3xX5xXa3xXa9xX18xX19xX3xX1bxX32exXcfxXcxX3xX4xX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX35xX36xX37xX18xX3xX102xX144xX3xXbxX1xX68xXexX3xX1xXdxX37xX18xX3xX71xX72xX3xX5xX75xX3xXfaxX10dxX255xX3xXexX16xXa3xXa4xX18xX19xX3xX1xXa9xXbxX3xXacxXdxX3xXbxX1xXb1xXb2xX6fxX3xXbxX1xXb1xXexX3xXexXdxX3e2xX18xX3xX18xX154xXbxX3xXacxX162xX17xX3xX16axX1xX17xX3xX174xXb1xX4xX3x13369xX1xX162xX3xX18xXa3xX3fdxX4xX3xX19xX89xX18xX3xXfaxX8cxX8dxX3xXexX16xXdxX37xX35xX3xX102xX170xX18xX19xX6fxX3xXexXb1xXb2xX3xX19xXdx10ce6xX3xX10axX8dxX255xX3xXbxX1xXa3xX450xX18xX19xX3xXexXdxX37xX18xX3xX4xX68xX4xX3xX5xX17xXb1xXdxX6fxX3xXexXa3xX3fdxX4xX3xXcfx12a31xX323xe784xX3xX10axX264xX3xXexX16xXa3xXa4xX18xX19xX3xX1xXa9xXbxX279xX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX102xX52xX6fxX3xX4xX52xX3xX10dxX10axX3xXexX16xXa3xXa4xX18xX19xX3xX1xXa9xXbxX3xXacxXdxX3xXbxX1xXb1xXb2xX3xX4xX1xX35cxX3xX35exX35xX68xX3xXexX17dxXdxX6fxX3xX35ex10c1axX6xX3xX4xX1xXdxX3e2xX35xX3xX4xX6xX17xX6fxX3xX16xX450xXdxX3xXacxX144xXdxX6fxX3xX4xX450xXdxX3xX18xX3fdxXdxX3xXexX1xX162xX18xX1xX3xXexX1xX631xX18xX19xX3xX71xX10xX6fxX3xX71xX72xX3xXbxX1xXb1xXexX3xX19xX89xX18xX3xX264xX8dxX8dxX3xXexX16xXdxX37xX35xX3xX102xX170xX18xX19xX25axX3xX71xX72xX3xXbxX1xXb1xXexX3xX8cxX3xXexX16xXa3xXa4xX18xX19xX3xX1xXa9xXbxX3xXacxXdxX3xXbxX1xXb1xXb2xX3xX18xX170xX18xX19xX3xX102xX154xX3xX4xX170xX18xX6fxX3xX71xX72xX3xXbxX1xXb1xXexX3xXexX16xX1e3xX18xX3xX10axX8dxX3xXexX16xXdxX37xX35xX3xX102xX170xX18xX19xX279xX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX224xX17xXedxX36xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX71xXexe69dxX6xX5xXdxX19xX18xX253xX3xX16xXdxX19xX1xXexX25axXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12x1125axXdxX18xX1xX0xX24xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX3xX795xX1xXa3xX450xX18xX19xX0xX24xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX24xXbxX12