Đấu giá quyền sử dụng đất
(Baothanhhoa.vn) - Công ty Đấu giá hợp danh Hưng Thịnh, thông báo bán đấu giá tài sản, cụ thể:
4819x52efx70e8x53dcx992bx5749x7d57xc15bxac2bxX7x4b0bxc4b1x5e09x59e2x59f8xa0c0xX5x73cbxXax5a89x4968xb07axb7aexX3x7599xXdx89f6xX3x7b20xX15x6c11x7e57x74e4xX3xX7xb525xX3x8dd2xa987xX1fxX17xX3x55bcxX14xXexX0x84b7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx950fxX10xX6xX24xXaxX12x9714xbf7axX1fxX17xX3xXexX1dxX3xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1x5cc0xXbxX3xX24xX6xX1fxX1xX3xX3cx8572xX1fxX17xX3xXcxX1x8ad4xX1fxX1xc0c0xX3xXexX1xX43xX1fxX17xX3x59c9xX19x62f1xX3xX6dxX19xX1fxX3xX29xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXex8c0cxXdxX3xX7x7e4axX1fxX65xX3xX4xX25xX3xXexX1x76caxb587xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc0a1xX6fxX24xX1dxXaxX12xX0xXdxb9adxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX42xX10xX1fxXexX10x5692xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXax8d0cxXdxX24xXexX1xX8cxX3xc30bx5f56xXc6xXbx6c7bx62faxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX8cxX3xc05axXc6xXc6xXbxXc9xXcaxXaxX3xX7xXb4xX4xX9xXaxX2dxX2dxXdxbfe5xX6dxX6xX6fxXexX1xX6xX1fxX1xX1xX6fxX6xXe4xc19axX1fxX2dxX1fxX10xXbexX7xX2dx5bd5xX2xbf38x774dxX2dxX2xXfcxXc5xX24xXd4xXc6xXfcxXd4xXf9xXf9xXf9xXexX2xXc6xXc5xXd4xX5xXc5x5e26xX6xX1fxX1xX110xX24xX6xX15xX110xX17xXdxX6xX110xX6dxX15xX6xXe4x9fffxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX15xX1dxX1exX1fxX3xX7xX22xX3xX24xX25xX1fxX17xX3xX29xX14xXexXaxX3xXbexXdxX24xXexX1xX9xXaxXc5xXc6xXc6xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxXd4xXc6xXc6xXaxX3xX2dxX12xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6fxX24xX1dxXaxX12xX2xXe4xXcxX7exXdxX3xX7xX82xX1fxX3xX29xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX8cxX3x6b44xX15xX1dxX1exX1fxX3xX7xX22xX3xX24xX25xX1fxX17xX3xXc6xXfcxX3xX5xX43xX3xX29xX14xXexX3x493cxX3xXex871dxXdxX3xXexX1xX43xX1fxX3x9939xc7fbxX1fxX3xba9cxX1xX6xX1fxX17xX65xX3xXc9xc121xX3xb865xX15x85a9xX1fxX3xXcxX1xX19xXdxX65xX3xX1xX15xX1dxa901xX1fxX3xbff7xX1xX5cxX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX65xX3xXex4fa5xX1fxX1xX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX3cxX6fxX19xXe4xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6fxX24xX1dxXaxX12xXf9xXe4xX3x56aexXdxX19xX3x7598xX1xX1a1xXdxX3xX29xXdxX8bxXa4xX3xXf1xX7exX3xX24xXdxX1c8xX1fxX3xXexb57cxX4xX1xX3xX4xX19xX4xX3xX5xX43xX8cxX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6fxX24xX1dxXaxX12xX110xX3x9cd4xXdxX1c8xX1fxX3xXexX214xX4xX1xX8cxX3xXcx6991xX3xX2x5bbbxXc6xX65xXc6xX3xXa4xX0xX7xX15xXbxX12xXf9xX0xX2dxX7xX15xXbxX12xX29x96d1xX1fxX3xXf9xXd4xXf9xX65xXd4xX3xXa4xX0xX7xX15xXbxX12xXf9xX0xX2dxX7xX15xXbxX12xX2dxXc6xX2xX3xX5xX43xX3xX29xX14xXexX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6fxX24xX1dxXaxX12xX110xX3xX1fdxXdxX19xX3xX201xX1xX1a1xXdxX3xX29xXdxX8bxXa4xX8cxX3xXcxX242xX3xXf9xae43xXc6xXe4xXc6xXc6xXc6xXe4xXc6xXc6xXc6xX3xX29xb4f7xX1fxX17xX3xX29xX258xX1fxX3xXd4xXfbxX245xXe4xXfbxXc5xXc6xXe4xXc6xXc6xXc6xX2dxXc6xX2xX3xX5xX43xX3xX29xX14xXexX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6fxX24xX1dxXaxX12xXd4xXe4xX3xXcxXdxX1exX1fxX3xXa4xX15xX6xX3xX1xX2aexX3xX7x7cc0xX3xXf1xX7exX3xXexXdxX1exX1fxX3xX29x48a4xXexX3xXexXb4xX5cx770bxX4xX8cxX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6fxX24xX1dxXaxX12xX110xX3xXcxXdxX1exX1fxX3xX29xX2fbxXexX3xXexXb4xX5cxX301xX4xX8cxX3xXc5xXfbxXe4xXc6xXc6xXc6xXe4xXc6xXc6xXc6xX3xX29xX2aexX1fxX17xX3xX29xX258xX1fxX3x5601xXfcxXe4xX33fxXfcxXc6xXe4xXc6xXc6xXc6xX3xX29xX2aexX1fxX17xX2dxXc6xX2xX3xX1xX2aexX3xX7xX2f0xX3xX29x5576xX1fxX17xX3xX201xb342xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6fxX24xX1dxXaxX12xX110xXcxXdxX1exX1fxX3xXa4xX15xX6xX3xX1xX2aexX3xX7xX2f0xX3xXexX1xX6xXa4xX3xX17xXdxX6xX3xX29xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX5xX7exX8cxXf9xXc6xXc6xXe4xXc6xXc6xXc6xX3xX29xX2aexX1fxX17xX2dxXc6xX2xX3xX1xX2aexX3xX7xX2f0xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6fxX24xX1dxXaxX12xXfbxXe4xX3xXcxX1x7658xXdxX3xX17xXdxX6xX1fxX65xX29xX62xX6xX3xX29xXdxX8bxXa4xX3xXc9xX10xXa4xX3xXexX7exXdxX3xX7xX82xX1fxX65xX6dxX19xX1fxX3xX1xX2aexX3xX7xX2f0xX65xX1fx503fxXbxX3xX1xX2aexX3xX7xX2f0xX65xX1fxX3efxXbxX3xXexXdxX1exX1fxX3xX29xX2fbxXexX3xXexXb4xX5cxX301xX4xX3xXf1xX7exX3xX29xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX8cxX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6fxX24xX1dxXaxX12xX110xX3xXcxX1xX3c7xXdxX3xX17xXdxX6xX1fxX3xXc9xX10xXa4xX3xXexX7exXdxX3xX7xX82xX1fxX8cxX3xXcxX242xX3xX1fxX17xX7exX1dxX3xX2xXd4xX2dxX2xXf9xX2dxXf9xXc6xXf9xX2xX3xX29xX258xX1fxX3xX1fxX17xX7exX1dxX3xX2xXfbxX2dxX2xXf9xX2dxXf9xXc6xXf9xX2xX3xXexX1a4xXdxX3x8477xX9cxX1cbxX236xX3xXc9xX1b8xX3xX1baxX15xX1bcxX1fxX3xXcxX1xX19xXdxX65xX3xX1xX15xX1dxX1c8xX1fxX3xX1cbxX1xX5cxX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX65xX3xXexX1d7xX1fxX1xX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX3cx8f61xX6xXe4xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6fxX24xX1dxXaxX12xX110xX3xXcxX1xX3c7xXdxX3xX17xXdxX6xX1fxX3xX6dxX19xX1fxX1xX2aexX3xX7xX2f0xXexX1xX6xXa4xX3xX17xXdxX6xX3xX29xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX8cxX3xXcxX242xX3xXc6xXfcxX2dxX2xXf9xX2dxXf9xXc6xXf9xX2xX3xX29xX258xX1fxX3xX1fxX17xX7exX1dxX3xXf9xXc5xX2dxX2xXf9xX2dxXf9xXc6xXf9xX2xXcxX1a4xXdxX3xX42xX43xX1fxX17xX3xXexX1dxX3xX29xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1xX53xXbxX3xX24xX6xX1fxX1xX3xX3cxX5cxX1fxX17xX3xXcxX1xX62xX1fxX1xX3xXf1xX7exX3xXexX1a4xXdxX3xX46fxX9cxX1cbxX236xX3xXc9xX1b8xX3xX1baxX15xX1bcxX1fxX3xXcxX1xX19xXdxXe4xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6fxX24xX1dxXaxX12xX110xX3xXcxX1xX3c7xXdxX3xX17xXdxX6xX1fxX3xXexX1xX15xX3xX1xX2aexX3xX7xX2f0xX8cxX3xXcxX242xX3xX1fxX17xX7exX1dxX3xXc6xXfcxX2dxX2xXf9xX2dxXf9xXc6xXf9xX2xX3xX29xX258xX1fxX3xX1fxX17xX7exX1dxX3xXf9xXc5xX2dxX2xXf9xX2dxXf9xXc6xXf9xX2xXe4xX3xX42xX25xX3xXexX1xX8bxX3xX1fxX1xX5cxX3xX7xX6xX15xX8cxX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6fxX24xX1dxXaxX12x6cc1xX3xXcxX1a4xXdxX3xX42xX43xX1fxX17xX3xXexX1dxX3xX29xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1xX53xXbxX3xX24xX6xX1fxX1xX3xX3cxX5cxX1fxX17xX3xXcxX1xX62xX1fxX1xX8cxX3xXcxX242xX3xX1fxX17xX7exX1dxX3xXc6xXfcxX2dxX2xXf9xX2dxXf9xXc6xXf9xX2xX3xX29xX258xX1fxX3xX1fxX17xX7exX1dxX3xXf9xXc5xX2dxX2xXf9xX2dxXf9xXc6xXf9xX2xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6fxX24xX1dxXaxX12xX5b7xX3xXcxX1a4xXdxX3xX42xX43xX1fxX17xX3xX7xX1a1xX3xX46fxX9cxX1cbxX236xX3xXc9xX1b8xX3xX1baxX15xX1bcxX1fxX3xXcxX1xX19xXdxX8cxXcxX242xX3xX2xXd4xX1xXd4xXc6xX3xXbxX1x812exXexX3xX29xX258xX1fxX3xX2xX33fxX1xXd4xXc6xX3xXbxX1xX648xXexX3xX1fxX17xX7exX1dxX3xXf9xXfbxX2dxX2xXf9xX2dxXf9xXc6xXf9xX2xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6fxX24xX1dxXaxX12xX110xX3xXcxX1xX3c7xXdxX3xX17xXdxX6xX1fxX3xX1fxX3efxXbxX3xXexXdxX1exX1fxX3xX29xX2fbxXexX3xXexXb4xX5cxX301xX4xX8cxX3xX1cbxX17xX7exX1dxX3xXf9xXd4xX2dxX2xXf9xX2dxXf9xXc6xXf9xX2xXcaxX3xX1cbxX17xX7exX1dxX3xXf9xXfbxX2dxX2xXf9xX2dxXf9xXc6xXf9xX2xX3xXf1xX7exX3xX1fxX17xX7exX1dxX3xXf9xX2a2xX2dxX2xXf9xX2dxXf9xXc6xXf9xX2xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6fxX24xX1dxXaxX12xX5b7xX3xX3cxc3adxX1fxX1xX3xXexX1x6e88xX4xX3xX1fxX3efxXbxX8cxX3xX1b0xX1xX19xX4xX1xX3xX1xX7exX1fxX17xX3xX1fxX3efxXbxX3xXexXdxX1exX1fxX3xXa4xX2fbxXexX3xX1xX6fxX2fbxX4xX3xX4xX1xX15xX1dxX8bxX1fxX3xX201xX1xX6fxX82xX1fxX3xXf1xX7exX6fxX3xXexX7exXdxX3xX201xX1xX6fxX82xX1fxX3xX4x4aa1xX6xX3xX42xX43xX1fxX17xX3xXexX1dxX3xX29xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1xX53xXbxX3xX24xX6xX1fxX1xX3xX3cxX5cxX1fxX17xX3xXcxX1xX62xX1fxX1xXe4x4936xa30exX3xXexX7exXdxX3xX201xX1xX6fxX82xX1fxX3xX2xX2xX2xX2xXe4xXc5xX33fxX2a2xXe4xXc5xX33fxX2a2xX3xXexX1a4xXdxX3xX1cbxX17xX1bcxX1fxX3xX1xX7exX1fxX17xX3xba31xXdxX10xXexX4xX6fxXa4xX6dxX6xX1fxX201xX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX3cxX49fxX6xXe4xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6fxX24xX1dxXaxX12xX110xX3xXcxX1xX3c7xXdxX3xX17xXdxX6xX1fxX65xX3xX29xX62xX6xX3xX29xXdxX8bxXa4xX3xXex9d64xX3xX4xX1xX6efxX4xX3xX29xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX8cxX3xXc6xX245xX1xXc6xXc6xX3xXbxX1xX648xXexX1fxX17xX7exX1dxX3xXf9xX245xX2dxX2xXf9xX2dxXf9xXc6xXf9xX2xX3xXcxX1a4xXdxX3xX3cxX3efxXdxX3xXexXb4xX5cxX3c7xX1fxX17xX3xX42xX43xX1fxX17xX3xX7xX1a1xX3xX46fxX9cxX1cbxX236xX3xXc9xX1b8xX3xX1baxX15xX1bcxX1fxX3xXcxX1xX19xXdxXe4xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6fxX24xX1dxXaxX12xXc5xXe4xX3xX3cxX6e9xX1fxX1xX3xXexX1xX6efxX4xX3xX29xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX65xX3xXbxX1xX5cxX2f0xX1fxX17xX3xXexX1xX6efxX4xX3xX29xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX8cxX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6fxX24xX1dxXaxX12xX110xX3xX3cxX6e9xX1fxX1xX3xXexX1xX6efxX4xX3xXexX1xX6efxX4xX3xX29xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX8cxX3xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX6dxc551xX1fxX17xX3xX1xX6e9xX1fxX1xX3xXexX1xX6efxX4xX3xX6dx9823xX3xXbxX1xXdxX258xX15xX3xX201xX214xX1fxX3xXexXb4xa35dxX4xX3xXexXdxX258xXbxX3xXc6xX2xX3xaa61xXa4xX3efxXex978fxX3xXf1x7a4fxX1fxX17xX3xXexX1a4xXdxX3xX4xX15xX3efxX4xX3xX29xX14xX15xX3xX17xXdxX19xXe4xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6fxX24xX1dxXaxX12xX110xX3x6b21xX1xX5cxX2f0xX1fxX17xX3xXexX1xX6efxX4xX3xX29xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX8cxX3xXcxXb4xX82xX3xX17xXdxX19xX3xX5xX1adxX1fxXe4xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6fxX24xX1dxXaxX12xX42xX1xXdxX3xXexXdxX258xXexX3xX5xXdxX1adxX1fxX3xX1xX1c8xX3xX8b3xXexXb4xX6fxX1fxX17xX3xX17xXdxX3c7xX3xX1xX7exX1fxX1xX3xX4xX1xX214xX1fxX1xX8b7xX8cxX3xX42xX43xX1fxX17xX3xXexX1dxX3xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1xX53xXbxX3xX24xX6xX1fxX1xX3xX3cxX5cxX1fxX17xX3xXcxX1xX62xX1fxX1xX3x837cxX3xX13xX62xX6xX3xX4xX1xX1d7xX8cxX3xX757xX758xX3xXf9xXc6xXc6xX3xX13xX3efxXdxX3xX42xX15xX1fxX17xX65xX3xXbxX1xX5cxX3c7xX1fxX17xX3xXcxXb4xX5cxX3c7xX1fxX17xX3xXcxX1xXdxX65xX3xXcxX1xX7exX1fxX1xX3xXbxX1xX758xX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX3cxX49fxX6xXe4xX3xX13xXcxX8cxX3xXc6xXfcxX2a2xXd4xXfbxXfbxXd4xX245xX245xX245xXe4xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8578xX15xXexX1xX6fxXb4xXaxX12xX1fdxa362x7640x9849xX3xX13x9341xX42xX8cxX3xX1cbxX17xX15xX1dxaad6xX1fxX3xX77fxX359xX1fxX3x9eeaxX6fxX1fxX17xX0xX2dxXbxX12
GIÁM ĐỐC: Nguyễn Văn Long