Giải thưởng Nobel 2020: Khép lại một mùa giải thành công, xứng đáng
Nobel Kinh tế là giải thưởng thứ 6 và cũng là giải thưởng cuối cùng, khép lại mủa giải Nobel 2020. Trước đó, các giải Nobel Hóa học, Nobel Vật lý, Nobel Y học , Nobel Văn học và Nobel Hòa bình 2020 cũng đã lần lượt được công bố trong tuần trước. Tất cả những nhân vật và tổ chức được vinh danh trong mùa Nobel năm nay đều được đánh giá là xứng đáng và không gây tranh cãi.
ca50xd0a7xf6e9xfa2exd0b2xec60xfeecxeddcxcb7dxX7x12833x152f0x1387dxe2e1x10ba5x15870xX5x11c9cxXaxcf67x12d6fxXdxf80exXdxX3xXexX1xeb92xcb9cx10422x10c64xX3xf7f9x1574bx12609xX10xX5xX3x12cefx13f42xX25xX26x14813xX3x11548xX1x1008axXbxX3xX5x10649xXdxX3x10ec6x15826xXexX3xX34x10ab4xX6xX3xX1dxXdxX15xXdxX3xXexX1x11a48xX1cxX1xX3xX4xfee5xX1cxX1dx155c9xX3xf121x15ccexX1cxX1dxX3xe0b6x1485cxX1cxX1dxX0x15355xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx111b4xX10xX6x112cexXaxX12xX1fxX20xX21xX10xX5xX3xX2bxXdxX1cxX1xX3xXex115c3xX3xX5xX43xX3xX1dxXdxX15xXdxX3xXexX1xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX4exX3xe5f8xX3xedc8xX43xX3xX4x1019cxX1cxX1dxX3xX5xX43xX3xX1dxXdxX15xXdxX3xXexX1xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX4xfc76xd4a5xXdxX3xX4xX39xX1cxX1dxX4bxX3x13d9dxX1xX2dxXbxX3xX5xX31xXdxX3xX34x142bdxX6xX3xX1dxXdxX15xXdxX3xX1fxX20xX21xX10xX5xX3xX25xX26xX25xX26x1053cxX3xXcx12193xX1ax12019xX4xX3xX52xffadxX4bxX3xX4xX53xX4xX3xX1dxXdxX15xXdxX3xX1fxX20xX21xX10xX5xX3xX66xXd6xX6xX3xX1xd2e2xX4xX4bxX3xX1fxX20xX21xX10xX5xX3x14cfdx12a53xXexX3xX5x132e4xX4bxX3xX1fxX20xX21xX10xX5xX3x10d8fxX3xX1xXedxX4xX3xX4bxX3xX1fxX20xX21xX10xX5xX3xXf7x13631xX1cxX3xX1xXedxX4xX3xX8fxX43xX3xX1fxX20xX21xX10xX5xX3xX66x13250xX6xX3xX21xe9f1xX1cxX1xX3xX25xX26xX25xX26xX3xX4xX93xX1cxX1dxX3xX52xd7c6xX3xX5x14e3cxX1cxX3xX5xX1axd9efxXexX3xX52xX1axX140xX4xX3xX4xX48xX1cxX1dxX3xX21xXa8xX3xXexXd0xX20xX1cxX1dxX3xXexXa7xX13bxX1cxX3xXexXd0xX1axXd2xX4xXcdxX3xXcx1041cxXexX3xX4xX15xX3xX1cxX1x13c9cxX1cxX1dxX3xX1cxX1xd845xX1cxX3xX8fxXf8xXexX3xX8fxX43xX3xXex13516xX3xX4xX1xX4exX4xX3xX52xX1axX140xX4xX3xX8fxXdxX1cxX1xX3xX69xX6xX1cxX1xX3xXexXd0xX20xX1cxX1dxX3xX34xX39xX6xX3xX1fxX20xX21xX10xX5xX3xX1cxX114xX34xX3xX1cxX6x13564xX3xX52xdc6fxXa7xX3xX52xX1axX140xX4xX3xX52xX53xX1cxX1xX3xX1dxXdxX53xX3xX5xX43xX3xX4dxX4exX1cxX1dxX3xX52xX53xX1cxX1dxX3xX8fxX43xX3xXb1xX1xX48xX1cxX1dxX3xX1dxX171xX1a8xX3xXexXd0xX6xX1cxX1xX3xX4xX138xXdxXcdxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx117c7xX20xX69xX1a8xXaxX12xX0xXdxX34xX1dxX3xX7xXd0xX4xX9xXaxX57xX57xXdxXcdxX21xX6xX20xXexX1xX6xX1cxX1xX1xX20xX6xXcdxX8fxX1cxX57xX1cxX10x13da3xX7xX57xX25xX26x11ca6xX2xX57xX2x15952xX21dxX69xX25xX26xd3a3xX25xX222xecd1xX219xXexX219xd876xX8dxX2xX5xX2xXcdx10c08xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXdxX3xXexX1xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX10xX5xX3xX25xX26xX25xX26xX29xX3xX2bxX1xX2dxXbxX3xX5xX31xXdxX3xX34xX35xXexX3xX34xX39xX6xX3xX1dxXdxX15xXdxX3xXexX1xX43xX1cxX1xX3xX4xX48xX1cxX1dxX4bxX3xX4dxX4exX1cxX1dxX3xX52xX53xX1cxX1dxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1efxX20xX69xX1a8xXaxX12xX13xXdxX15xXdxX3xX1fxX20xX21xX10xX5xX3xX52xX13bxXa7xX3xXexXdx1418cxX1cxX3xX4xXbbxX6xX3xX34xX39xX6xX3xX1dxXdxX15xXdxX3xX1cxX114xX34xX3xX1cxX6xX1a8xX3xX5xX43xX3xX1dxXdxX15xXdxX3xXexX1xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXexXd0xX20xX1cxX1dxX3xX5xfdddxX1cxX1xX3xX8fx11afbxX4xX3xX1a8xX3xX1xXedxX4xX3xX52xX1axX140xX4xX3xXexXd0xX6xX20xX3xX4xX1xX20xX3x13e13xX3xX1cxX1xX43xX3xXb1xX1xX20xX6xX3xX1xXedxX4xX3xX66xX6xXd0xX8fxX10xX1a8xX3x13d61xXcdxX3xe7d2xX5xXexX10xXd0xX4bxX3x14a4exXdxX4xX1xX6xX10xX5xX3xX66xX20xXa7xX1dxX1xXexX20xX1cxX3xX8fxX43xX3x13eafxX1xX6xXd0xX5xX10xX7xX3xX310xXcdx149afxXdxX4xX10xX3xX8fxXd2xXdxX3xX4xX48xX1cxX1dxX3xXexXd0xX129xX1cxX1xX3xX1cxX1dxX1xXdxX2a6xX1cxX3xX4xX4exXa7xX3xX8fxX1abxX3xX8fxXdxXd0xXa7xX7xX3xX8fxXdxX2a6xX34xX3xX1dxX6xX1cxX3xX324xXcdxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1efxX20xX69xX1a8xXaxX12xX324xX48xX1cxX1dxX3xXexXd0xX129xX1cxX1xX3xX52xX138xX3xX4xXd6xX3xX52xXd6xX1cxX1dxX3xX1dxXd6xXbxX3xfab5xXa7xX1a8xX78xXexX3xX52x11e5axX1cxX1xX3xXexXd0xX20xX1cxX1dxX3xX4xXa7xX35xX4xX3xX4xX1xXdxX78xX1cxX3xX4xX1xXa8xX1cxX1dxX3xX21xcc78xX1cxX1xX3xX8fxXdxX2a6xX34xX3xX1dxX6xX1cxX3xX5xX171xX1a8xX3xXexXd0xXa7xX1a8xX1abxX1cxX3xX390xXa7xX6xX3xX52xX1axd109xX1cxX1dxX3xX34xX53xXa7xX4bxX3xX34xX35xXexX3xX8fxX163xX1cxX3xX52xX1abxX3xX7xX4exX4xX3xXb1xX1xe4ddxX10xX3xXexX20xX43xX1cxX3xX4xX13bxXa7xX3xX1dxX171xX1a8xX3xXd0xX6xX3xX4dx1135fxX3xX1dxX6xX1cxX3xX8fxX43xX3xXa7xX1cxX1dxX3xXexX1xX1axX3xX1dxX6xX1cxX3xX1bxX3xX1cxX1xXdxX1abxXa7xX3xX1cxX1dxX1axX3d1xXdxX3xX69xX171xX1cxX3xXexXd0xX2a6xX1cxX3xXexX1xX78xX3xX1dxXdxXd2xXdxXcdxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1efxX20xX69xX1a8xXaxX12xXcxXd0xX1axXd2xX4xX3xX52xXd6xX4bxX3xX8fxXdxX3b3xX4xX3xXbxX1xX53xXexX3xX1xXdxX3b3xX1cxX3xXd0xX6xX3xX8fxXdxXd0xXa7xX7xX3xX8fxXdxX2a6xX34xX3xX1dxX6xX1cxX3xX309xX3xX8fxX43xX3xX1efxX3xX52xX138xX3xX34xX6xX1cxX1dxX3xX52xX78xX1cxX3xX1cxX1xX16bxX1cxX1dxX3xX21xX1axXd2xX4xX3xXexXdxX78xX1cxX3xX390xXa7xX6xX1cxX3xXexXd0xXedxX1cxX1dxX4bxX3xX7xX20xX1cxX1dxX3xX1dxXdxXd2xXdxX3xXb1xX1xX20xX6xX3xX1xXedxX4xX3xX4xX1xX1axX6xX3xX1dxXdxX15xXdxX3xXexX1x10659xX4xX1xX3xX52xX1axX140xX4xX3xX1cxX1dxXa7xX1a8xX2a6xX1cxX3xX1cxX1xX171xX1cxX3xX52xX6xX3xX7xXa8xX3xX4xX53xX4xX3xX4xX6xX3xX34x15a75xX4xX3xX21xX3b3xX1cxX1xX3xX8fxXdxX2a6xX34xX3xX1dxX6xX1cxX3xXexXd0xXa7xX1a8xX1abxX1cxX3xX390xXa7xX6xX3xX34xX53xXa7xXcdxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1efxX20xX69xX1a8xXaxX12xXf7xXdxX3b3xX4xX3xXbxX1xX53xXexX3xX1xXdxX3b3xX1cxX3xXd0xX6xX3xX8fxXdxXd0xXa7xX7xX3xX8fxXdxX2a6xX34xX3xX1dxX6xX1cxX3xX324xX3xX52xX138xX3xX5xX43xX34xX3xX7xX53xX1cxX1dxX3xXexX3ebxX3xX1cxX1dxXa7xX1a8xX2a6xX1cxX3xX1cxX1xX171xX1cxX3xX4xX53xX4xX3xX4xX6xX3xX34xX4e5xX4xX3xX21xX3b3xX1cxX1xX3xX8fxXdxX2a6xX34xX3xX1dxX6xX1cxX3xX34xX31xX1cxX3xXexX4c2xX1cxX1xX3xX4xX125xX1cxX3xX5xX31xXdxX4bxX3xXex13cbdxX3xX52xXd6xX3xX1dxXdx1597cxXbxX3xXexX129xX34xX3xXd0xX6xX3xXbxX1xX1axX3ffxX1cxX1dxX3xXbxX1xX53xXbxX3xX4dxX2dxXexX3xX1cxX1dxX1xXdxX3b3xX34xX3xX34xX53xXa7xX3xX8fxX43xX3xX5xX20xX31xXdxX3xXexX1xXa7xXa8xX4xX3xXb1xX1xX53xX1cxX1dxX3xX8fxXdxXd0xXa7xX7xX3xX34xXd2xXdxX3xX52xX10xX34xX3xX5xX31xXdxX3xX1xX1a8xX3xX8fxXedxX1cxX1dxX3xX7xXa8xX1cxX1dxX3xX4xX1xX20xX3xX1xX43xX1cxX1dxX3xXexXd0xXdxX3b3xXa7xX3xX1cxX1dxX1axX3d1xXdxXcdxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1efxX20xX69xX1a8xXaxX12xXcxXd0xX20xX1cxX1dxX3xXb1xX1xXdxX3xX52xXd6xX4bxX3xX1bxX3xX5xX2d4xX1cxX1xX3xX8fxX2d9xX4xX3xX8fxXf8xXexX3xX5xXfcxX4bxX3xX2f0xX3xX1cxX1xX43xX3xXb1xX1xX20xX6xX3xX1xXedxX4xX3xX32exX20xX1dxX10xXd0xX3x154f5xX10xX1cxXd0xX20xX7xX10xX3x142b2xX1cxX1dxX1axX3d1xXdxX3xX309xX1cxX1xd363xX4bxX3xX32exX10xXdxX1cxX1xX6xXd0xX69xX3xX13xX10xX1cx143d0xX10xX5xX3xX64bxX1cxX1dxX1axX3d1xXdxX3xd913xX4exX4xX655xX3xX8fxX43xX3xX309xX1cxX69xXd0xX10xX6xX3xX13xX1xX10xX664xX3xX64bxX1cxX1dxX1axX3d1xXdxX3xX310xd7d7xX655xX3xX52xX138xX3xX52xX1axX140xX4xX3xX8fxXdxX1cxX1xX3xX69xX6xX1cxX1xX3xX8fxXd2xXdxX3xX1cxX1xX16bxX1cxX1dxX3xX52xXd6xX1cxX1dxX3xX1dxXd6xXbxX3xX390xXa7xX6xX1cxX3xXexXd0xXedxX1cxX1dxX3xXexXd0xX20xX1cxX1dxX3xX5xX2d4xX1cxX1xX3xX8fxX2d9xX4xX3xX8fxXf8xXexX3xX5xXfcxX3xXexX1xXdxX2a6xX1cxX3xX8fxX114xX1cxX4bxX3xX1dxXdxX58bxXbxX3xX1dxXdxX15xXdxX3xX34xX138xX3xX1cxX1xX16bxX1cxX1dxX3xX21xX4c2xX3x15a74xX1cxX3xX390xXa7xX6xX1cxX3xXexXd0xXedxX1cxX1dxX3xXexXd0xX20xX1cxX1dxX3xX8fxX93xX3xXexXd0xf6c5xXcdxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1efxX20xX69xX1a8xXaxX12xX0xXdxX34xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX34xX7x159e9xXbxX1xX20xXexX20xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xXdxX3xXexX1xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX10xX5xX3xX25xX26xX25xX26xX29xX3xX2bxX1xX2dxXbxX3xX5xX31xXdxX3xX34xX35xXexX3xX34xX39xX6xX3xX1dxXdxX15xXdxX3xXexX1xX43xX1cxX1xX3xX4xX48xX1cxX1dxX4bxX3xX4dxX4exX1cxX1dxX3xX52xX53xX1cxX1dxX3xX1xX129xX1cxX1xX3xX15xX1cxX1xX3xX2xXaxX3xX7xXd0xX4xX9xXaxX57xX57xXdxXcdxX21xX6xX20xXexX1xX6xX1cxX1xX1xX20xX6xXcdxX8fxX1cxX57xX1cxX10xX214xX7xX57xX25xX26xX219xX2xX57xX2xX21dxX21dxX69xX25xX26xX222xX25xX222xX225xX219xXexX229xX8dxX222xX2f0xX5xX25xXcdxX22fxXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXdxX3xXexX1xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX10xX5xX3xX25xX26xX25xX26xX29xX3xX2bxX1xX2dxXbxX3xX5xX31xXdxX3xX34xX35xXexX3xX34xX39xX6xX3xX1dxXdxX15xXdxX3xXexX1xX43xX1cxX1xX3xX4xX48xX1cxX1dxX4bxX3xX4dxX4exX1cxX1dxX3xX52xX53xX1cxX1dxXaxX3xX69xX6xXexX6xX734xXbxX1xX20xXexX20xX734xX20xXd0xXdxX1dxXdxX1cxX6xX5xX734xX7xXd0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX29xX57xX57xX4xX69xX1cxXdxX34xX1dxXcdxX8fxXdxX10xXexX1cxX6xX34xXbxX5xXa7xX7xXcdxX8fxX1cxX57xXexX8dxX25xX26xX57xXa7xXbxX5xX20xX6xX69xX10xX69xX57xX21xX20xXb1xXexXexX22fxX57xX25xX26xX25xX26x127eaxX2xX26xX867xX2xX25xX57xXexXexX4dxX8fxX1cxX867xX1cxX20xX21xX10xX5xX867xX8fxX6xXexX867xX5xX1a8xXcdxX22fxXbxX1dxXaxX3xX57xX12xX324xX1xX171xX1cxX3xX69xXa7xX1cxX1dxX3xX21xX6xX3xX1cxX1xX43xX3xXb1xX1xX20xX6xX3xX1xXedxX4xX3xX64bxXexXd0xX2a6xX1cxX3xX34xX43xX1cxX3xX1xX129xX1cxX1xX4bxX3xXexX584xX3xXexXd0xX53xXdxX3xX7xX6xX1cxX1dxX655xX29xX3xX32exX20xX1dxX10xXd0xX3xX643xX10xX1cxXd0xX20xX7xX10xX4bxX3xX32exX10xXdxX1cxX1xX6xXd0xX69xX3xX13xX10xX1cxX664xX10xX5xX3xX8fxX43xX3xX309xX1cxX69xXd0xX10xX6xX3xX13xX1xX10xX664xX3xX52xX1axX140xX4xX3xX4dxX1axXd2xX1cxX1dxX3xXexX2a6xX1cxX3xX52xX20xX31xXexX3xX1dxXdxX15xXdxX3xX1fxX20xX21xX10xX5xX3xXf7xXf8xXexX3xX5xXfcxX3xX25xX26xX25xX26xXcdxX3xX64bx10b10xX1cxX1xX29xX3xX309x13fd8xX643xX57xXcxXcxf07dxXf7xX1fxX655xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1efxX20xX69xX1a8xXaxX12xX1efxX6xX3xX1cxX1xX43xX3xXb1xX1xX20xX6xX3xX1xXedxX4xX3xX4xX39xX1cxX1dxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x15979xX3xX1dxXdxX15xXdxX3xX1fxX20xX21xX10xX5xX3xXf7xXf8xXexX3xX5xXfcxX3xX25xX26xX25xX26xX3xX1cxX1xX3d1xX3xX1cxX1xX16bxX1cxX1dxX3xXbxX1xX53xXexX3xX1xXdxX3b3xX1cxX3xX8fxX1abxX3xX34xX35xXexX3xXexXd0xX20xX1cxX1dxX3xX1cxX1xX16bxX1cxX1dxX3xX1xXdxX3b3xX1cxX3xXexX1axX140xX1cxX1dxX3xXb1x11680xX3xXexX1xX58bxX3xX1cxX1xX163xXexX3xXexXd0xX20xX1cxX1dxX3xX8fxX93xX3xXexXd0xX70exX3xX734xX3xX52xXd6xX3xX5xX43xX3xX1xXa8xX3xX52xX10xX1cxXcdxX3xX1fxX1xX43xX3xXb1xX1xX20xX6xX3xX1xXedxX4xX3xX32exX20xX1dxX10xXd0xX3xX643xX10xX1cxXd0xX20xX7xX10xX3xX52xX138xX3xX4xX1xX4exX1cxX1dxX3xX34xXdxX1cxX1xX3xXexX584xX3xXexX1xXa7xX1a8xX78xXexX3xXexX1axX3ffxX1cxX1dxX3xX52xXa8xXdxX3xX4xXd6xX3xXexX1x12ce6xX3xX69xX2d9xX3xX21xX53xX20xX3xX7xX2d9xX3xX1xX129xX1cxX1xX3xXexX1xX43xX1cxX1xX3xX4xXbbxX6xX3xX1xXa8xX3xX52xX10xX1cxXcdxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1efxX20xX69xX1a8xXaxX12xXcxXd0xX20xX1cxX1dxX3xXb1xX1xXdxX3xX52xXd6xX4bxX3xX25xX3xX1cxX1xX43xX3xXb1xX1xX20xX6xX3xX1xXedxX4xX3xX32exX10xXdxX1cxX1xX6xXd0xX69xX3xX13xX10xX1cxX664xX10xX5xX3xX8fxX43xX3xX309xX1cxX69xXd0xX10xX6xX3xX13xX1xX10xX664xX3xXbxX1xX53xXexX3xX1xXdxX3b3xX1cxX3xXd0xX6xX3xX8fxXf8xXexX3xXexX1xXa11xX3xX7xXdxX2a6xXa7xX3xX1cx15437xX1cxX1dxX3xX8fxX43xX3xXb1xX1xX48xX1cxX1dxX3xXexX1xXa11xX3xX390xXa7xX6xX1cxX3xX7xX53xXexX3xX52xX1axX140xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xXa8xXdxX3xX4xX53xX4xX3xX390xXa7xX68bxX3xX52xX31xX20xX3xX4xXbbxX6xX3xX4xX53xX4xX3xX1cxX1dxX48xXdxX3xX7xX6xX20xX3xXexX31xXdxX3xXexXd0xXa7xX1cxX1dxX3xXexX171xX34xX3xX4xXbbxX6xX3xX69xX15xXdxX3xX1fxX1dxX171xX1cxX3xX1xX43xX3xX8fxX43xX3xX4xX53xX4xX1xX3xX5xXfcxX3xX1dxXdxX15xXdxX3xX69xXa7xX1a8xX3xX1cxX1xX163xXexX3xX1xXdxX3b3xX1cxX3xX1cxX6xX1a8xX3xX4xX1xX20xX3xX8fxXf8xXexX3xXexX1xXa11xX3xX7xXdxX2a6xXa7xX3xX1cxXa9fxX1cxX1dxX3xX52xXd6xX3xX4xX1xX4c2xX1cxX1xX3xX5xX43xX3xX34xX35xXexX3xX1xXa8xX3xX52xX10xX1cxX3xX7xXdxX2a6xXa7xX3xX5xXd2xX1cxXcdxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1efxX20xX69xX1a8xXaxX12x11083xX1a8xX3xX21xX6xX1cxX3xX1fxX20xX21xX10xX5xX3xXf7xXf8xXexX3xX5xXfcxX3xX1dxXedxXdxX3xX1cxX1xX16bxX1cxX1dxX3xXbxX1xX53xXexX3xX1xXdxX3b3xX1cxX3xX4xXbbxX6xX3xX4xX53xX4xX3xX1cxX1xX43xX3xXb1xX1xX20xX6xX3xX1xXedxX4xX3xX52xX31xXexX3xX1dxXdxX15xXdxX3xX1cxX114xX34xX3xX1cxX6xX1a8xX3xX52xX138xX3xX52xXa9fxXexX3xX1cxX1abxX1cxX3xX34xXd6xX1cxX1dxX3xX4xX1xX20xX3xX1cxX1dxX1xXdxX2a6xX1cxX3xX4xX4exXa7xX3xX8fxX1abxX3xX4xX53xX4xX3xX8fxXf8xXexX3xXexX1xXa11xX3xX52xXa9fxX4xX3xX8fxX43xX3xX7xXdxX2a6xXa7xX3xX1cxXa9fxX1cxX1dxXcdxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1efxX20xX69xX1a8xXaxX12xX13xXdxX15xXdxX3xX1fxX20xX21xX10xX5xX3xX66xXd6xX6xX3xX1xXedxX4xX3xX1cxX114xX34xX3xX25xX26xX25xX26xX3xXexX1xXa7xX35xX4xX3xX8fxX1abxX3xX1xX6xXdxX3xX1cxX1xX43xX3xX1xXd6xX6xX3xX1xXedxX4xX3xX1cxX16bxX4bxX3xX1dxf6a9xX34xX3xda9cxX34xX34xX6xX1cxXa7xX10xX5xX5xX10xX3xX324xX1xX6xXd0xXbxX10xX1cxXexXdxX10xXd0xX3xX64bxX643xX1xX53xXbxX655xX3xX8fxX43xX3xX306xX10xX1cxX1cxXdx12693xX10xXd0xX3xX309xX1cxX1cxX10xX3xf753xX20xXa7xX69xX1cxX6xX3xX64bxX310xX68bxX655xX4bxX3xX1cxX1xX3d1xX3xXbxX1xX53xXexX3xX34xXdxX1cxX1xX3xX4xX48xX1cxX1dxX3xX4xX70exX3xX4xX1x128c6xX1cxX1xX3xX7x100d6xX6xX3xX1dxX10xX1cxX10xX3xX69xXdxX3xXexXd0xXa7xX1a8xX1abxX1cxX3xfa79xX7xX4e5xX4xX3xX21xX2dxX1cxe457xX3xX1cxX1xX163xXexX3xXexX584xX3xXexXd0xX1axXd2xX4xX3xXexXd2xXdxX3xX1cxX6xX1a8xX3xX324xX32exe218x10466xX643xX32exX57xX324xX6xX7xX229xXcdxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1efxX20xX69xX1a8xXaxX12xX1efxX43xX3xXc4exX34xX34xX6xX1cxXa7xX10xX5xX5xX10xX3xX324xX1xX6xXd0xXbxX10xX1cxXexXdxX10xXd0xX4bxX3xX1cxX1xX43xX3xX1cxX1dxX1xXdxX2a6xX1cxX3xX4xX4exXa7xX3xX8fxXdxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX1xXedxX4xX4bxX3xX1dxX10xX1cxX10xX3xX8fxX43xX3xX1xXd6xX6xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX1xXedxX4xX4bxX3xX13xXdxX53xX34xX3xX52xXa8xX4xX3xXf7xXdxX3b3xX1cxX3xXcdcxXdxX1cxX1xX3xX1xXedxX4xX3xX1fxX1xXdx10cbexX34xX3xXexXd0xX39xX1cxX1dxX3xX310xX6xX4dxX3xX643xX5xX6xX1cxX4xXb1xX3xX1bxX3xX1efxX10xXd0xX5xXdxX1cxX3xX64bxX66fxX4exX4xX655xX4bxX3xX52xX1axX140xX4xX3xX21xXdxX78xXexX3xX52xX78xX1cxX3xX1cxX1xXdxX1abxXa7xX3xX1cxX1xX163xXexX3xX1cxX1xX3d1xX3xX8fxX6xXdxX3xXexXd0xX125xX3xXexXd0xX20xX1cxX1dxX3xX8fxXdxX3b3xX4xX3xX1dxXdxX15xXdxX3xX34xX138xX3xX4xX53xX4xX3xX4xX3ffxX3xX4xX1xX78xX3xXbxX1xX171xX1cxX3xXexXca7xX3xX4xXbbxX6xX3xX1xX3b3xX3xX34xXdxXd61xX1cxX3xX69xX397xX4xX1xX3xX8fxXdxX3xXb1xX1xXa7xX6f5xX1cxX3xX324xX32exXcdbxXcdcxX643xX32exX57xX324xX6xX7xX229xX3xX64bxX10xX1cxX664xX1a8xX34xX3xXexX584xX3xX8fxXdxX3xXb1xX1xXa7xX6f5xX1cxX3xXb1xXdxXa11xX34xX3xX7xX20xX53xXexX3xXb1xX1xX15xX3xX1cxX114xX1cxX1dxX3xX34xXdxXd61xX1cxX3xX69xX397xX4xX1xX3xX4xXbbxX6xX3xX8fxXdxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX8fxXf8xXexX655xX3xX8fxX43xX3xX21xXdxX78xX1cxX3xXexX1xX43xX1cxX1xX3xX4xX48xX1cxX1dxX3xX4xX70exX3xX4xX1xX20xX3xX8fxXdxX3b3xX4xX3xX4xX1xXca2xX1cxX1xX3xX7xXca7xX6xX3xX1dxX10xX1cxX10xXcdxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1efxX20xX69xX1a8xXaxX12xX1efxX43xX3xX306xX10xX1cxX1cxXdxXc74xX10xXd0xX3xX309xX1cxX1cxX10xX3xXc7dxX20xXa7xX69xX1cxX6xX4bxX3xX13xXdxX53xX20xX3xX7xX1axX3xX2bxX1xX20xX6xX3xX66xXd6xX6xX3xX8fxX43xX3xX2bxX1xX20xX6xX3xXcdcxXdxX1cxX1xX3xX1xXedxX4xX3xXbxX1xX171xX1cxX3xXexXca7xX3xX8fxX43xX3xXexX78xX3xX21xX43xX20xX3xXexX1xXa7xX35xX4xX3xX66fxX31xXdxX3xX1xXedxX4xX3xX324xX6xX5xXdxXc74xX20xXd0xX1cxXdxX6xX3xX1bxX3xX1efxX10xXd0xXb1xX10xX5xX10xX1a8xX3xX64bxX310xX68bxX655xX4bxX3xX1cxX17cxXdxX3xXexXdxX78xX1cxX1dxX3xX1cxX1xX3d1xX3xX4xX48xX1cxX1dxX3xXexXd0xX129xX1cxX1xX3xXexXdxX2a6xX1cxX3xXbxX1xX20xX1cxX1dxX3xX4xXbbxX6xX3xX21xX43xX3xXexXd0xX20xX1cxX1dxX3xX8fxXdxX3b3xX4xX3xX4xX1xXca2xX1cxX1xX3xX7xXca7xX6xX3xX1dxX10xX1cxX10xX3xX324xX32exXcdbxXcdcxX643xX32exXcdxX3xX1fxX114xX34xX3xX25xX26xX2xX25xX4bxX3xX21xX43xX3xXc7dxX20xXa7xX69xX1cxX6xX3xX4xX39xX1cxX1dxX3xX8fxXd2xXdxX3xX21xX43xX3xX324xX1xX6xXd0xXbxX10xX1cxXexXdxX10xXd0xX3xX5xX43xX3xX1cxX1xX16bxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX1axX3d1xXdxX3xX52xX13bxXa7xX3xXexXdxX2a6xX1cxX3xX52xX1abxX3xX4dxXa7xX163xXexX3xXd0x11fbfxX1cxX1dxX3xX324xX32exXcdbxXcdcxX643xX32exX57xX324xX6xX7xX229xX3xX4xXd6xX3xXexX1xXa11xX3xX52xX1axX140xX4xX3xX7xXca7xX3xX69xX70exX1cxX1dxX3xX52xXa11xX3xX4xX1xXca2xX1cxX1xX3xX7xXca7xX6xX3xX5xXf8xXbxX3xXexXd0xX129xX1cxX1xX3xX1dxX10xX1cxX10xX3xX1cxX1xX1axX3xXcb9xX34xX35xXexX3xX4xX171xX1a8xX3xXb1xX2dxX20xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX1xXedxX4xXcdxXcc1xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1efxX20xX69xX1a8xXaxX12xX66xXdxX3b3xX1cxX3xX1cxX6xX1a8xX4bxX3xX4xX48xX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX1xX3b3xX3xX324xX32exXcdbxXcdcxX643xX32exX3xX52xX138xX3xX8fxX43xX3xX52xX6xX1cxX1dxX3xX52xX1axX140xX4xX3xX4exX1cxX1dxX3xX69xX70exX1cxX1dxX3xXd0xX35xX1cxX1dxX3xXd0xX138xXdxX3xXexXd0xX20xX1cxX1dxX3xXexX163xXexX3xX4xX15xX3xX4xX53xX4xX3xX5xX2d4xX1cxX1xX3xX8fxX2d9xX4xX3xXexX584xX3xX4xX171xX1a8xX3xXexXd0xXc4bxX1cxX1dxX4bxX3xX8fxXf8xXexX3xX1cxXa7xX48xXdxX4bxX3xX1cxX48xX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX1xXdxX3b3xXbxX4bxX3xX1a8xX3xX1xXedxX4xXcdxXcdxXcdxX3xXcxXd0xX20xX1cxX1dxX3xX5xX2d4xX1cxX1xX3xX8fxX2d9xX4xX3xX1a8xX3xX1xXedxX4xX4bxX3xX4xX53xX4xX3xX1cxX1xX43xX3xXb1xX1xX20xX6xX3xX1xXedxX4xX3xX52xX138xX3xX4exX1cxX1dxX3xX69xX70exX1cxX1dxX3xX4xX48xX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX1xX3b3xX3xX324xX32exXcdbxXcdcxX643xX32exX3xX52xXa11xX3xX4xX1xX16bxX6xX3xX4xX53xX4xX3xX21xX3b3xX1cxX1xX3xX69xXdxX3xXexXd0xXa7xX1a8xX1abxX1cxXcdxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1efxX20xX69xX1a8xXaxX12xX324xX1xXbbxX3xXexX397xX4xX1xX3xX66xX35xXdxX3xX52xXc4bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX10xX5xX3xX66xXd6xX6xX3xX1xXedxX4xX3xX324xX5xX6xX10xX7xX3xX13xXa7xX7xXexX6xXc74xX7xX7xX20xX1cxX3xX4xX1xX20xX3xX21xXdxX78xXexX29xX3xXcb9xX324xX48xX1cxX1dxX3xX4xX70exX3xX1dxX10xX1cxX10xX3xX1cxX43xX1a8xX3xX4xXd6xX3xX7xX4exX4xX3xX34xX31xX1cxX1xX3xXexX20xX3xX5xXd2xX1cxX4bxX3xXexX53xX4xX3xX52xX35xX1cxX1dxX3xXexXd2xXdxX3xXexX163xXexX3xX4xX15xX3xX4xX1xX58bxX1cxX1dxX3xXexX6xXcdxX3xX2bxX1xX48xX1cxX1dxX3xX4xX1xXca2xX3xX4xX53xX4xX1xX3xX34xX31xX1cxX1dxX3xX1xXd6xX6xX3xXb1xX1xX20xX6xX3xX1xXedxX4xX3xX4xX3ffxX3xX21xX15xX1cxX3xX34xX43xX3xX4xX125xX1cxX3xX69x122afxX1cxX3xX52xX78xX1cxX3xX7xX2d9xX3xXd0xX6xX3xX52xX3d1xXdxX3xX4xXbbxX6xX3xX1cxX1xX16bxX1cxX1dxX3xX4xX171xX1a8xX3xXexXd0xXc4bxX1cxX1dxX3xX34xXd2xXdxX3xX8fxX43xX3xXbxX1xX1axX3ffxX1cxX1dxX3xXbxX1xX53xXbxX3xX52xXdxX1abxXa7xX3xXexXd0xX397xX3xX34xXd2xXdxX3xX34xX6xX1cxX1dxX3xXexX4c2xX1cxX1xX3xX52xX35xXexX3xXbxX1xX53xX3xXexXd0xX20xX1cxX1dxX3xX1a8xX3xX1xXedxX4xXcdxXcc1xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1efxX20xX69xX1a8xXaxX12xX0xXdxX34xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX34xX7xX734xXbxX1xX20xXexX20xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xXdxX3xXexX1xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX10xX5xX3xX25xX26xX25xX26xX29xX3xX2bxX1xX2dxXbxX3xX5xX31xXdxX3xX34xX35xXexX3xX34xX39xX6xX3xX1dxXdxX15xXdxX3xXexX1xX43xX1cxX1xX3xX4xX48xX1cxX1dxX4bxX3xX4dxX4exX1cxX1dxX3xX52xX53xX1cxX1dxX3xX1xX129xX1cxX1xX3xX15xX1cxX1xX3xX25xXaxX3xX7xXd0xX4xX9xXaxX57xX57xXdxXcdxX21xX6xX20xXexX1xX6xX1cxX1xX1xX20xX6xXcdxX8fxX1cxX57xX1cxX10xX214xX7xX57xX25xX26xX219xX2xX57xX2xX21dxX21dxX69xX25xX26xX222xX25xX222xX225xX219xXexX21dxX225xX2xX2xX5xX2f0xXcdxX22fxXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXdxX3xXexX1xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX10xX5xX3xX25xX26xX25xX26xX29xX3xX2bxX1xX2dxXbxX3xX5xX31xXdxX3xX34xX35xXexX3xX34xX39xX6xX3xX1dxXdxX15xXdxX3xXexX1xX43xX1cxX1xX3xX4xX48xX1cxX1dxX4bxX3xX4dxX4exX1cxX1dxX3xX52xX53xX1cxX1dxXaxX3xX69xX6xXexX6xX734xXbxX1xX20xXexX20xX734xX20xXd0xXdxX1dxXdxX1cxX6xX5xX734xX7xXd0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX29xX57xX57xX4xX69xX1cxXdxX34xX1dxXcdxX8fxXdxX10xXexX1cxX6xX34xXbxX5xXa7xX7xXcdxX8fxX1cxX57xXexX8dxX25xX26xX57xXa7xXbxX5xX20xX6xX69xX10xX69xX57xX21xX20xXb1xXexXexX22fxX57xX25xX26xX25xX26xX867xX2xX26xX867xX2xX25xX57xXexXexX4dxX8fxX1cxX867xX1cxX20xX21xX10xX5xX867xX8fxX6xX1cxX867xX1xX20xX4xXcdxX22fxXbxX1dxXaxX3xX57xX12xX1fxX16bxX3xXexX1xXdxX3xX7xX68bxX3xe3d5xX20xXa7xXdxX7xX10xX3xX13xX5xXa7xX4xXb1xX3xXbxX1xX53xXexX3xX21xXdxXa11xXa7xX3xXexX31xXdxX3xX5xXd61xX3xXexXd0xX6xX20xX3xX1dxXdxX15xXdxX3xXexX1xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXcdcxX53xX4xX1xX3xX390xXa7xXa8xX4xX3xX1dxXdxX6xX3xX1bxX3xXexX1xX43xX1cxX1xX3xXbxX1xXa8xX3xX1fxX10xX214xX3xX105xX20xXd0xXb1xX4bxX3xX310xX68bxX3xX1cxX1dxX43xX1a8xX3xX2xX229xX57xX2xX2xX57xX25xX26xX2xX219xXcdxX3xX64bxX91cxX1cxX1xX29xX3xX309xX922xX643xX57xXcxXcxX927xXf7xX1fxX655xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1efxX20xX69xX1a8xXaxX12xX13xXdxX15xXdxX3xX1fxX20xX21xX10xX5xX3xXf7xX114xX1cxX3xX1xXedxX4xX3xX1cxX114xX34xX3xX1cxX6xX1a8xX3xX7x14e55xX3xX52xX1axX140xX4xX3xXexXd0xX6xX20xX3xX4xX1xX20xX3xX1cxX16bxX3xXexX1xXdxX3xX7xX68bxX3xX138axX20xXa7xXdxX7xX10xX3xX13xX5xXa7xX4xXb1xX4bxX3xX1cxX1dxX1axX3d1xXdxX3xX310xX68bxXcdxX3xXf7xXd2xXdxX3xX1dxXdxXedxX1cxX1dxX3xXexX1xX3ffxX3xX34xX6xX1cxX1dxX3xX21xX15xX1cxX3xX7xX4e5xX4xX3xXd0xXdxX2a6xX1cxX1dxX4bxX3xXb1xX1xX48xX1cxX1dxX3xXexX1xXa11xX3xX1cxX1xX13bxX34xX3xX5xX11a3xX1cxX4bxX3xX8fxXd2xXdxX3xX8fxX95bxX3xX52x11abexXbxX3xX52xX3ffxX1cxX3xX7xX3ffxX4bxX3xXb1xX1xX4e5xX4xX3xXb1xX1xX17cxX4bxX3xX1cxX16bxX3xXexX1xXdxX3xX7xX68bxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX1cxX114xX34xX3xX2xX229xX219xX2f0xX3xX5xXa7xX48xX1cxX3xXb1xXdxX78xX34xX3xXexX129xX34xX3xX4xX15xX34xX3xX1xX4exX1cxX1dxX3xXexX584xX3xX1cxX1xX16bxX1cxX1dxX3xX34xX48xX3xXexX4c2xXbxX3xX4xX17cxX3xX52xXdxXa11xX1cxXcdxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1efxX20xX69xX1a8xXaxX12xX13xXdxXedxX1cxX1dxX3xXexX1xX3ffxX3xX4xXbbxX6xX3xX21xX43xX3xXexX1x13633xX1cxX1dxX3xXexX1xX4e5xX1cxX3xX8fxX43xX3xXb1xX1xX48xX1cxX1dxX3xXb1xX1xX20xX6xX1cxX3xX1cxX1xX1axX140xX1cxX1dxX4bxX3xX7xX20xX1cxX1dxX3xX4xX93xX1cxX1dxX3xX52xX13bxX1a8xX3xX4xX1xX163xXexX3xX1xX43xXdxX3xX1xX1axXd2xX4xX3xX8fxX43xX3xX69xX4c2xX3xX69xX3ebxX34xXcdxX3xX66xXdxX3b3xX1cxX3xX21xX43xX3xX52xX6xX1cxX1dxX3xX1dxXdxX15xX1cxX1dxX3xX69xX31xX1a8xX3xXexX31xXdxX3xX105xX6xX5xX10xX3xX8fxX43xX3xX5xX43xX34xX3xX324xX1xXbbxX3xXexX397xX4xX1xX3xXf7xXdxX3b3xX1cxX3xX66xX43xX1cxX3xX5xX171xX34xX3xX4xX53xX4xX3xX1cxX1xX43xX3xXexX1xX3ffxX3xX310xX68bxXcdxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1efxX20xX69xX1a8xXaxX12xX66fxX78xX1cxX3xX1cxX6xX1a8xX4bxX3xX1cxX16bxX3xXexX1xXdxX3xX7xX68bxX3xX52xX6xX1cxX1dxX3xX7xX1bxX3xX1xX16bxXa7xX3xX2xX25xX3xXexXa7xX1a8xXa11xX1cxX3xXexXf8xXbxX3xXexX1xX3ffxX3xX8fxX43xX3xX1dxXdxX43xX1cxX1xX3xX1cxX1xXdxX1abxXa7xX3xX1dxXdxX15xXdxX3xXexX1xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX8fxX114xX1cxX3xX4xX1xX1axX3ffxX1cxX1dxX3xX5xXd2xX1cxX3xX1bxX3xX310xX68bxX4bxX3xXexXd0xX20xX1cxX1dxX3xX52xXd6xX3xX4xXd6xX3xX66xXa7xX1a8xX3xX4xX1xX1axX3ffxX1cxX1dxX3xX1fxX1xX171xX1cxX3xX8fxX114xX1cxX3xX390xXa7xXa8xX4xX3xX1dxXdxX6xX4bxX3xX1dxXdxX15xXdxX3xX643xXa7xX5xXdxXexX664xX10xXd0xX4bxX3xX13xXdxX15xXdxX3xXexX1xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXcdcxX53xX4xX1xX3xX390xXa7xXa8xX4xX3xX1dxXdxX6xX4bxX3xX13xXdxX15xXdxX3xXexX1xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX4xXbbxX6xX3xX66xX35xXdxX3xXbxX1xX2a6xX3xX21xX129xX1cxX1xX3xX7xX53xX4xX1xX3xX390xXa7xXa8xX4xX3xX1dxXdxX6xX4bxX3xX8fxX43xX3xX1dxXdxX15xXdxX3xX1efxX20xX5xX5xXdxX1cxX1dxX10xX1cxXcdxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1efxX20xX69xX1a8xXaxX12xX1fxX114xX34xX3xX25xX26xX26xX2f0xX3xX8fxX43xX3xX25xX26xX26xX219xX4bxX3xX21xX43xX3xX52xX1axX140xX4xX3xX8fxXdxX1cxX1xX3xX69xX6xX1cxX1xX3xX5xX43xX3xXexX1xXdxX3xX7xX68bxX3xX4xX1xX4c2xX1cxX1xX3xXexX1xX4exX4xX3xX52xX31xXdxX3xX69xXdxX3b3xX1cxX3xX4xX1xX20xX3xX1cxX1axXd2xX4xX3xX310xX68bxX3xX8fxX43xX3xX1cxX1abxX1cxX3xXexX1xXdxX3xX4xX6xX3xX310xX68bxXcdxX3xX1fxX1xX16bxX1cxX1dxX3xXexXa7xX1a8xXa11xX1cxX3xXexXf8xXbxX3xXexX1xX3ffxX3xX5xX43xX34xX3xX1cxX2a6xX1cxX3xXexX2a6xX1cxX3xXexXa7xX17cxXdxX3xX4xXbbxX6xX3xX21xX43xX3xXbxX1xX15xXdxX3xXb1xXa11xX3xX52xX78xX1cxX3xX1cxX1xX1axX3xX1fxX1dxX48xXdxX3xX1cxX1xX43xX3xXexXd0xX2a6xX1cxX3xX52xX13bxX34xX3xX5xX13bxX1a8xX3xX64bxXcxX1xX10xX3xX66xX20xXa7xX7xX10xX3xX20xX1cxX3xX34xX6xXd0xX7xX1xX5xX6xX1cxX69xX3xX2xX229xX21dxX225xX655xX4bxX3xX66xX129xX1cxX1xX3xX1xX43xXdxX3xX1xX1axX3xX1xX6xX20xX3xX64bxXc7dxX10xX7xX4xX10xX1cxX69xXdxX1cxX1dxX3xX922xXdxX1dxXa7xXd0xX10xX3xX2xX229xX222xX26xX655xXcdxXcdxXcdxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1efxX20xX69xX1a8xXaxX12xXcdcxX6xXa7xX3xX1dxX13bxX1cxX3xX8dxX26xX3xX1cxX114xX34xX3xX1cxff53xX3xX5xX2d9xX4xX3xXb1xX1xX48xX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX584xX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX1xXca2xX3xX1cxX1xXf8bxX34xX3xX52xX15xX34xX3xX21xX15xX20xX3xX6xX1cxX3xX1cxXdxX1cxX1xX3xX5xX1axX3ffxX1cxX1dxX3xXexX1xX2d9xX4xX4bxX3xX1dxXdxX15xX34xX3xXexX129xX1cxX1xX3xXexXd0xX31xX1cxX1dxX3xXexX1xXdxX78xXa7xX3xX5xX1axX3ffxX1cxX1dxX3xXexX1xX2d9xX4xX3xX8fxX43xX3xX1cxX31xX1cxX3xX52xXd6xXdxX3xXexXd0xX2a6xX1cxX3xXexX1xX78xX3xX1dxXdxXd2xXdxX4bxX3xX4xX93xX1cxX1dxX3xX1cxX1xX1axX3xX1cxX1xX16bxX1cxX1dxX3xX52xXd6xX1cxX1dxX3xX1dxXd6xXbxX3xXexXd0xX20xX1cxX1dxX3xX8fxXdxX3b3xX4xX3xXexX1xX58bxX4xX3xX52xX6f5xX1a8xX3xX1xX125xX6xX3xX21xX129xX1cxX1xX3xXexXd0xX2a6xX1cxX3xXexX1xX78xX3xX1dxXdxXd2xXdxX4bxX3xX324xX1xX1axX3ffxX1cxX1dxX3xXexXd0xX129xX1cxX1xX3xX138axX1axX3ffxX1cxX1dxX3xXexX1xX2d9xX4xX3xXcxX1xX78xX3xX1dxXdxXd2xXdxX3xX64bx14d07xX922xX643xX655xX3xX4xXbbxX6xX3xX138axXdxX2a6xX1cxX3xX1xX140xXbxX3xX390xXa7xXa8xX4xX3xX52xX138xX3xX52xX1axX140xX4xX3xX8fxXdxX1cxX1xX3xX69xX6xX1cxX1xX3xX8fxXd2xXdxX3xX1dxXdxX15xXdxX3xX1fxX20xX21xX10xX5xX3xX66xX125xX6xX3xX21xX129xX1cxX1xX3xX25xX26xX25xX26xXcdxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1efxX20xX69xX1a8xXaxX12xX18cfxX922xX643xX3xX5xX43xX3xXexX17cxX3xX4xX1xX4exX4xX3xX1cxX1xX171xX1cxX3xX52xX31xX20xX3xX5xXd2xX1cxX3xX1cxX1xX163xXexX3xXexX1xX78xX3xX1dxXdxXd2xXdxX4bxX3xX1dxXdxX15xXdxX3xX390xXa7xX1a8xX78xXexX3xX1cxX31xX1cxX3xX52xXd6xXdxX3xX8fxX43xX3xXexX1xX58bxX4xX3xX52xX6f5xX1a8xX3xX6xX1cxX3xX1cxXdxX1cxX1xX3xX5xX1axX3ffxX1cxX1dxX3xXexX1xX2d9xX4xXcdxX3xX324xX53xX4xX3xX1cxX17f6xX3xX5xX2d9xX4xX3xX4xXbbxX6xX3xX18cfxX922xX643xX3xXb1xX1xX48xX1cxX1dxX3xX4xX1xXca2xX3xX1dxXdxX58bxXbxX3xX1dxXdxX15xX34xX3xX52xXd6xXdxX3xX1cxX1dxX1x137a2xX20xX3xXexXd0xX2a6xX1cxX3xXexX1xX78xX3xX1dxXdxXd2xXdxX4bxX3xX52xXa9fxX4xX3xX21xXdxX3b3xXexX3xX5xX43xX3xXexX31xXdxX3xX4xX1xX171xXa7xX3xX643xX1xXdxX4bxX3xX34xX43xX3xX4xX125xX1cxX3xX52xXd6xX1cxX1dxX3xX1dxXd6xXbxX3xX4xX1xX20xX3xX7xX2d9xX3xX17cxX1cxX3xX52xX397xX1cxX1xX3xX8fxX43xX3xX6xX1cxX3xX1cxXdxX1cxX1xX3xXexX20xX43xX1cxX3xX4xX13bxXa7xXcdxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1efxX20xX69xX1a8xXaxX12xXcxXd0xX20xX1cxX1dxX3xX21xXa8xXdxX3xX4xX15xX1cxX1xX3xX1cxX114xX34xX3xX25xX26xX25xX26xX3xXexX1xX78xX3xX1dxXdxXd2xXdxX3xX21xX397xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xXa8xXdxX3xX21xX1bxXdxX3xX4dxXa7xX1cxX1dxX3xX52xX35xXexX4bxX3xX7xX2d9xX3xX21xX163xXexX3xX17cxX1cxX3xX8fxX43xX3xX52xX31xXdxX3xX69xX397xX4xX1xX3xX8fxXdxX2a6xX34xX3xX52xX1axX3d1xX1cxX1dxX3xX1xX48xX3xX1xX163xXbxX3xX4xX163xXbxX3xX324xd3a1xXf7xXcdbxXc7dxX734xX2xX229xX3xX52xX138xX3xX4xX1axXd2xXbxX3xX52xXdxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX34xX31xX1cxX1dxX3xX4xXbbxX6xX3xX1xX3ffxX1cxX3xX2xX3xXexXd0xXdxX3b3xXa7xX3xX1cxX1dxX1axX3d1xXdxX4bxX3xX1dxXdxX15xXdxX3xXexX1xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX10xX5xX3xX66xX125xX6xX3xX21xX129xX1cxX1xX3xX34xX6xX1cxX1dxX3xX1cxX1xXdxX1abxXa7xX3xXfcxX3xX1cxX1dxX1xX2d4xX6xX3xX1xX3ffxX1cxXcdxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1efxX20xX69xX1a8xXaxX12xX66fxX31xXdxX3xX69xX397xX4xX1xX3xX324xX1a92xXf7xXcdbxXc7dxX734xX2xX229xX3xX52xX138xX3xX5xX43xX34xX3xX1dxXdxX6xX3xXexX114xX1cxX1dxX3xX7xXa8xX3xX1cxX31xX1cxX3xX1cxX1xX171xX1cxX3xX4xXbbxX6xX3xX1cxX31xX1cxX3xX52xXd6xXdxX3xXexXd0xX2a6xX1cxX3xXexX1xX78xX3xX1dxXdxXd2xXdxXcdxX3xX66fxXa8xXdxX3xX34xXa9fxXexX3xX8fxXd2xXdxX3xX52xX31xXdxX3xX69xX397xX4xX1xX4bxX3xX18cfxX922xX643xX3xX52xX138xX3xX4xX1xX4exX1cxX1dxX3xXexX3ebxX3xX1cxX114xX1cxX1dxX3xX5xX2d9xX4xX3xX163xX1cxX3xXexX1axX140xX1cxX1dxX3xXexXd0xX20xX1cxX1dxX3xX8fxXdxX3b3xX4xX3xXexX114xX1cxX1dxX3xX4xX1axX3d1xX1cxX1dxX3xX8fxX43xX3xXbxX1xX53xXexX3xX1xXa7xX1a8xX3xX8fxX6xXdxX3xXexXd0xX125xX3xX4xXbbxX6xX3xX34xX129xX1cxX1xX4bxX3xX1cxX1xX1axX3xXexX17cxX3xX4xX1xX4exX4xX3xX1cxX43xX1a8xX3xXexX584xX1cxX1dxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX95bxX29xX3xXcb9xX324xX1xX20xX3xXexXd2xXdxX3xX1cxX1dxX43xX1a8xX3xX4xX1xX58bxX1cxX1dxX3xXexX6xX3xX4xXd6xX3xX52xX1axX140xX4xX3xX8fxX4e5xX4xX4dxXdxX1cxX3xX1a8xX3xXexX78xX4bxX3xX5xX1axX3ffxX1cxX1dxX3xXexX1xX2d9xX4xX3xX4xX1xX4c2xX1cxX1xX3xX5xX43xX3xX5xX20xX31xXdxX3xX8fxX4e5xX4xX4dxXdxX1cxX3xXexXa8xXexX3xX1cxX1xX163xXexX3xX4xX1xXa8xX1cxX1dxX3xX5xX31xXdxX3xX7xX2d9xX3xX1xX17f6xX1cxX3xX5xX20xX31xX1cxXcdxXcc1xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1efxX20xX69xX1a8xXaxX12xX0xXdxX34xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX34xX7xX734xXbxX1xX20xXexX20xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xXdxX3xXexX1xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX10xX5xX3xX25xX26xX25xX26xX29xX3xX2bxX1xX2dxXbxX3xX5xX31xXdxX3xX34xX35xXexX3xX34xX39xX6xX3xX1dxXdxX15xXdxX3xXexX1xX43xX1cxX1xX3xX4xX48xX1cxX1dxX4bxX3xX4dxX4exX1cxX1dxX3xX52xX53xX1cxX1dxX3xX1xX129xX1cxX1xX3xX15xX1cxX1xX3xX2f0xXaxX3xX7xXd0xX4xX9xXaxX57xX57xXdxXcdxX21xX6xX20xXexX1xX6xX1cxX1xX1xX20xX6xXcdxX8fxX1cxX57xX1cxX10xX214xX7xX57xX25xX26xX219xX2xX57xX2xX21dxX21dxX69xX25xX26xX222xX25xX222xX225xX219xXexX25xX2f0xX222xX26xX5xX219xXcdxX22fxXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXdxX3xXexX1xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX10xX5xX3xX25xX26xX25xX26xX29xX3xX2bxX1xX2dxXbxX3xX5xX31xXdxX3xX34xX35xXexX3xX34xX39xX6xX3xX1dxXdxX15xXdxX3xXexX1xX43xX1cxX1xX3xX4xX48xX1cxX1dxX4bxX3xX4dxX4exX1cxX1dxX3xX52xX53xX1cxX1dxXaxX3xX69xX6xXexX6xX734xXbxX1xX20xXexX20xX734xX20xXd0xXdxX1dxXdxX1cxX6xX5xX734xX7xXd0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX29xX57xX57xX4xX69xX1cxXdxX34xX1dxXcdxX8fxXdxX10xXexX1cxX6xX34xXbxX5xXa7xX7xXcdxX8fxX1cxX57xXexX8dxX25xX26xX57xXa7xXbxX5xX20xX6xX69xX10xX69xX57xX21xX20xXb1xXexXexX22fxX57xX25xX26xX25xX26xX867xX2xX26xX867xX2xX25xX57xXexXexX4dxX8fxX1cxX867xX1cxX20xX21xX10xX5xX867xXb1xXdxX1cxX1xX867xXexX10xXcdxX22fxXbxX1dxXaxX3xX57xX12xX324xX1xX171xX1cxX3xX69xXa7xX1cxX1dxX3xX1xX6xXdxX3xX1cxX1xX43xX3xXb1xXdxX1cxX1xX3xXexX78xX3xX1cxX1dxX1axX3d1xXdxX3xX310xX68bxX3xX643xX6xXa7xX5xXcdxX3xX32exXcdxX310xXdxX5xX1dxXd0xX20xX34xX3xX64bxXexXd0xX53xXdxX655xX3xX8fxX43xX3xX32exX20xX21xX10xXd0xXexX3xX1efxXcdxX18cfxXdxX1cxX7xX20xX1cxX3xX52xX20xX31xXexX3xX1dxXdxX15xXdxX3xX1fxX20xX21xX10xX5xX3xX2bxXdxX1cxX1xX3xXexX78xX3xX25xX26xX25xX26xXcdxX3xX64bxX91cxX1cxX1xX29xX3xX309xX922xX643xX57xXcxXcxX927xXf7xX1fxX655xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1efxX20xX69xX1a8xXaxX12xX324xXa7xXa8xXdxX3xX4xX39xX1cxX1dxX4bxX3xX1dxXdxX15xXdxX3xX1fxX20xX21xX10xX5xX3xX2bxXdxX1cxX1xX3xXexX78xX3xX1cxX114xX34xX3xX1cxX6xX1a8xX3xX52xX1axX140xX4xX3xXexXd0xX6xX20xX3xX4xX1xX20xX3xX25xX3xX1cxX1xX43xX3xXb1xXdxX1cxX1xX3xXexX78xX3xX1xXedxX4xX3xX1cxX1dxX1axX3d1xXdxX3xX310xX68bxX3xX1dxXc4bxX34xX3xX643xX6xXa7xX5xX3xX32exXcdxX310xXdxX5xX1dxXd0xX20xX34xX3xX8fxX43xX3xX32exX20xX21xX10xXd0xXexX3xX1efxXcdxX18cfxXdxX1cxX7xX20xX1cxX3xX8fxXd2xXdxX3xX1cxX1dxX1xXdxX2a6xX1cxX3xX4xX4exXa7xX3xX8fxX1abxX3xX5xXfcxX3xXexX1xXa7xX1a8xX78xXexX3xX52xX163xXa7xX3xX1dxXdxX53xX3xX8fxX43xX3xX7xX53xX1cxX1dxX3xXexX31xX20xX3xXd0xX6xX3xX4xX53xX4xX3xX1xX129xX1cxX1xX3xXexX1xX4exX4xX3xX52xX163xXa7xX3xX1dxXdxX53xX3xX34xXd2xXdxXcdxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1efxX20xX69xX1a8xXaxX12xX66xX6xXdxX3xX1cxX1xX43xX3xXb1xXdxX1cxX1xX3xXexX78xX3xX32exXcdxX310xXdxX5xX1dxXd0xX20xX34xX3xX64bxX21dxX25xX3xXexXa7xX17cxXdxX655xX3xX8fxX43xX3xX1efxXcdxX18cfxXdxX1cxX7xX20xX1cxX3xX64bxX222xX2f0xX3xXexXa7xX17cxXdxX655xX3xX52xX138xX3xX1cxX1dxX1xXdxX2a6xX1cxX3xX4xX4exXa7xX3xX4xX53xX4xX1xX3xXexX1xX4exX4xX3xX1xX20xX31xXexX3xX52xX35xX1cxX1dxX3xX4xXbbxX6xX3xX4xX53xX4xX3xX4xXa7xX35xX4xX3xX52xX163xXa7xX3xX1dxXdxX53xXcdxX3xX66xXedxX3xX4xX93xX1cxX1dxX3xX52xX138xX3xX8fxXf8xX1cxX3xX69xX70exX1cxX1dxX3xX1cxX1xX16bxX1cxX1dxX3xX1xXdxXa11xXa7xX3xX21xXdxX78xXexX3xX4xXbbxX6xX3xX34xX129xX1cxX1xX3xX52xXa11xX3xXexX1xXdxX78xXexX3xXb1xX78xX3xX4xX53xX4xX3xX1xX129xX1cxX1xX3xXexX1xX4exX4xX3xX52xX163xXa7xX3xX1dxXdxX53xX3xX34xXd2xXdxX3xX69xX43xX1cxX1xX3xX4xX1xX20xX3xX4xX53xX4xX3xX5xX20xX31xXdxX3xX1xX43xX1cxX1dxX3xX1xXd6xX6xX3xX8fxX43xX3xX69xX397xX4xX1xX3xX8fxX70exX3xX1dxXa9fxXbxX3xXb1xX1xXd6xX3xXb1xX1xX114xX1cxX3xXb1xX1xXdxX3xX52xX1axX140xX4xX3xX21xX53xX1cxX3xXexX1xX10xX20xX3xX4xX53xX4xX1xX3xXexXd0xXa7xX1a8xX1abxX1cxX3xXexX1xXa8xX1cxX1dxX4bxX3xX1cxX1xX1axX3xXexX13bxX1cxX3xX7xXa8xX3xX8fxX48xX3xXexXa7xX1a8xX78xX1cxXcdxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1efxX20xX69xX1a8xXaxX12xX1fxX1dxX1xXdxX2a6xX1cxX3xX4xX4exXa7xX3xX4xXbbxX6xX3xX1xXedxX3xX52xX138xX3xX34xX6xX1cxX1dxX3xX5xX31xXdxX3xX5xX140xXdxX3xX4c2xX4xX1xX3xX4xX1xX20xX3xX1cxX1dxX1axX3d1xXdxX3xX21xX53xX1cxX4bxX3xX1cxX1dxX1axX3d1xXdxX3xX34xXa7xX6xX3xX8fxX43xX3xX1cxX1xX16bxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX1axX3d1xXdxX3xX1cxX35xXbxX3xXexX1xXa7xX78xX3xXexXd0xX2a6xX1cxX3xXb1xX1xX4e5xXbxX3xXexX1xX78xX3xX1dxXdxXd2xXdxXcdxX3xX324xX1xXbbxX3xXexX397xX4xX1xX3xXb6fxX1a8xX3xX21xX6xX1cxX3xX1fxX20xX21xX10xX5xX3xX2bxXdxX1cxX1xX3xXexX78xX4bxX3xX643xX10xXexX10xXd0xX3xX922xXd0xX10xX69xXd0xXdxX4xXb1xX7xX7xX20xX1cxX3xX52xX53xX1cxX1xX3xX1dxXdxX53xX3xX1xX6xXdxX3xX1cxX1xX43xX3xXb1xXdxX1cxX1xX3xXexX78xX3xX52xX20xX31xXexX3xX1dxXdxX15xXdxX3xX1fxX20xX21xX10xX5xX3xX2bxXdxX1cxX1xX3xXexX78xX3xX1cxX114xX34xX3xX1cxX6xX1a8xX3xX52xX138xX3xX1cxX1dxX1xXdxX2a6xX1cxX3xX4xX4exXa7xX3xXexX584xX3xX1cxX1xX16bxX1cxX1dxX3xX5xXfcxX3xXexX1xXa7xX1a8xX78xXexX3xX4xX3ffxX3xX21xX15xX1cxX4bxX3xXexX584xX3xX52xXd6xX3xX8fxXf8xX1cxX3xX69xX70exX1cxX1dxX3xXb1xX78xXexX3xX390xXa7xX15xX3xXexX1xXa7xX3xX52xX1axX140xX4xX3xXexXd0xX20xX1cxX1dxX3xX4xX53xX4xX3xX4exX1cxX1dxX3xX69xX70exX1cxX1dxX3xXexX1xX2d9xX4xX3xXexX78xX3xX52xXa11xX3xX53xXbxX3xX69xX70exX1cxX1dxX3xXexXd0xX2a6xX1cxX3xX390xXa7xX1a8xX3xX34xX48xX3xXexX20xX43xX1cxX3xX4xX13bxXa7xXcdxX3xdacdxX1cxX1dxX3xX1cxX1xX163xX1cxX3xX34xX31xX1cxX1xX3xXb1xX1xX53xX34xX3xXbxX1xX53xX3xX1cxX43xX1a8xX3xX4xXbbxX6xX3xX1xXedxX3xX34xX6xX1cxX1dxX3xX5xX31xXdxX3xX5xX140xXdxX3xX4c2xX4xX1xX3xXexX20xX3xX5xXd2xX1cxX3xX4xX1xX20xX3xX4dxX138xX3xX1xX35xXdxXcdxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1efxX20xX69xX1a8xXaxX12xX1fxX114xX34xX3xX1cxX6xX1a8xX4bxX3xX34xX17f6xXdxX3xX1dxXdxX15xXdxX3xXexX1xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX10xX5xX3xX7xX1432xX3xX52xX1axX140xX4xX3xXexXd0xX6xX20xX3xX2xX26xX3xXexXd0xXdxX3b3xXa7xX3xXb1xXd0xX20xX1cxX6xX3xXcxX1xX70exX1a8xX3xX66fxXdxXa11xX1cxX3xX64bxX1xX3ffxX1cxX3xX2xXcdxX2xX25xX26xXcdxX26xX26xX26xX3x11ab3xXcdcxXc7dxX655xX4bxX3xXexX114xX1cxX1dxX3xXexX1xX2a6xX34xX3xX2xX3xXexXd0xXdxX3b3xXa7xX3xXb1xXd0xX20xX1cxX6xX3xX7xX20xX3xX8fxXd2xXdxX3xX1cxX114xX34xX3xX1cxX1dxX20xX53xXdxXcdxX3xX13xXdxX15xXdxX3xXexX1xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX7xX1432xX3xX52xX1axX140xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX52xX1abxXa7xX4bxX3xX1cxX78xXa7xX3xX4xXd6xX3xXexX584xX3xX1xX6xXdxX3xX1cxX1dxX1axX3d1xXdxX3xXexXd0xX1bxX3xX5xX2a6xX1cxX3xX52xX1axX140xX4xX3xX8fxXdxX1cxX1xX3xX69xX6xX1cxX1xXcdxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1efxX20xX69xX1a8xXaxX12xXc7dxX20xX3xX15xX1cxX1xX3xX1xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX4xXbbxX6xX3xX52xX31xXdxX3xX69xX397xX4xX1xX3xX8fxXdxX2a6xX34xX3xX52xX1axX3d1xX1cxX1dxX3xX1xX48xX3xX1xX163xXbxX3xX4xX163xXbxX3xX324xX1a92xXf7xXcdbxXc7dxX734xX2xX229xX4bxX3xX5xXd61xX3xXexXd0xX6xX20xX3xX4xX53xX4xX3xX1dxXdxX15xXdxX3xX1fxX20xX21xX10xX5xX3xX105xX3xX1xXedxX4xX4bxX3xXf7xXf8xXexX3xX5xXfcxX4bxX3xX66xXd6xX6xX3xX1xXedxX4xX4bxX3xXf7xX114xX1cxX3xX1xXedxX4xX3xX8fxX43xX3xX2bxXdxX1cxX1xX3xXexX78xX3xXexX1xX10xX20xX3xXexXd0xXa7xX1a8xX1abxX1cxX3xXexX1xXa8xX1cxX1dxX3xX1bxX3xXcdcxXexX20xX4xXb1xX1xX20xX5xX34xX3xXb1xX1xX48xX1cxX1dxX3xXexX1xXa11xX3xX69xXdxXd61xX1cxX3xXd0xX6xXcdxX3xXcxX1xX6xX1a8xX3xX8fxX43xX20xX3xX52xXd6xX4bxX3xX7xX2d9xX3xXb1xXdxX3b3xX1cxX3xX1cxX43xX1a8xX3xX7xX1432xX3xX52xX1axX140xX4xX3xXexX17cxX3xX4xX1xX4exX4xX3xX390xXa7xX6xX3xX4xX13bxXa7xX3xXexXd0xXa7xX1a8xX1abxX1cxX3xX1xX129xX1cxX1xXcdxX3xXcxXd0xX20xX1cxX1dxX3xXb1xX1xXdxX3xX52xXd6xX4bxX3xXf7xXdxX3b3xX1cxX3xX1fxX20xX21xX10xX5xX3xX1fxX6xX3xX227bxX1a8xX3xX7xX1432xX3xXexX1xXa7xX3xX1xX14a2xXbxX3xX390xXa7xX1a8xX3xX34xX48xX3xX5xXd61xX3xXexXd0xX6xX20xX3xX1dxXdxX15xXdxX3xX1fxX20xX21xX10xX5xX3xX66xX125xX6xX3xX21xX129xX1cxX1xX3xX69xX2d9xX3xXb1xXdxX78xX1cxX3xX69xXdxXd61xX1cxX3xXd0xX6xX3xXexX31xXdxX3xXexX1xXbbxX3xX52xX48xX3xX1a92xX7xX5xX20xX3xX64bxX1fxX6xX3xX227bxX1a8xX655xX3xX8fxX43xX20xX3xXexX1xX53xX1cxX1dxX3xX2xX25xX3xXexXd2xXdxX3xX69xX20xX3xXexX129xX1cxX1xX3xX1xX129xX1cxX1xX3xX69xX397xX4xX1xX3xX324xX1a92xXf7xXcdbxXc7dxX734xX2xX229xXcdxX57xXcdxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX309xXa7xXexX1xX20xXd0xXaxX12xX64bxXcxXcxX927xXf7xX1fxX57xXf7xXdxX10xXexX1cxX6xX34xe5e8xX655xX0xX57xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)