Điểm mới của Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 20-6-2017, Quốc hội thông qua Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước (TNBTNN) tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, có hiệu lực từ 1-7-2018. Luật TNBTNN năm 2017 đã sửa đổi, bổ sung toàn diện các nội dung của Luật TNBTNN năm 2009, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với các bộ luật, luật mới ban hành, bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013. Luật có một số điểm mới cơ bản sau đây:
ae28x10964xff05xd422x10b15x1621bx16777xbd19x1615dxX7x129b7x111b1xc4f7xd243xfb07x15289xX5x12f6fxXax11f38xc5fcxXdx15d65x10174xX3xX16x16af8xXdxX3xX4x14a06xX6xX3xf35cx11ad3xc3fdxXexX3xXcxd17exd4d6xX4xX1xX3x1147cxX1xXdx1674axX16xX3x15196x156f6xXdxX3xXexX1x162f3xf458xX2bx15743xX3xbbacxX1xc614xX3xX2bxX37xX19xX4xX0xb4f3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbd80xX10xX6x12747xXaxX12xX3xX3cxX3axX3exbf65xX3x135dex169fcx13e94x14db0xX62xX60xX61xX2x1288fx14a1dxX3x16a48xX21xc4daxX4xX3xX1xe227xXdxX3xXexX1x128ccxX2bxX3axX3xfb66xX21xX6xX3xX20xX21xX22xXexX3xXcxX26xX27xX4xX1xX3xX2bxX1xXdxX2exX16xX3xX31xX32xXdxX3xXexX1xX37xX38xX2bxX3axX3xX3cxX1xX3exX3xX2bxX37xX19xX4xX3x11468xXcxX3cx12d13xXcxX3cxX3cxeb28xX3xXex10973xXdxX3x108c9x134ddxX3xX1x142d8xXbxX3xXexX1xddbexX3xb51fxX69xX3xX6bxX21xX6dxX4xX3xX1xX71xXdxX3xfc5exX1x136c4xX6xX3x104f6xb3cexeb99xX69xX3xX4xXc9xX3xX1xXdxX2exX21xX3xX5xbe89xX4xX3xXex1418dxX3xX2xX62xX68xX62xX60xX61xX2xb502xb381xX3xX20xX21xX22xXexX3xXcxX3cxXa6xXcxX3cxX3cxX3xX2bx15980xX16xX3xX60xX61xX2xX68xX3xd856xb77fxX3xX7x12fafxX6xX3xXffx135c7xXdxX69xX3xX31xX107xX3xX7xX21xX2bxX3axX3xXex11d77xX3exX2bxX3xX57xXdxX2exX2bxX3xX4xX27xX4xX3xX2bxX71xXdxX3xX57xX21xX2bxX3axX3xX4xX1dxX6xX3xX20xX21xX22xXexX3xXcxX3cxXa6xXcxX3cxX3cxX3xX2bxXf7xX16xX3xX60xX61xX61x16891xX69xX3xX31x12d7fxX114xX3xXffxX145xX16xX3xXex14827xX2bxX1xX3xXffxX32xX2bxX3axX3xX31xX71xX69xX3xXexX1xX6dxX2bxX3axX3xX2bxX1x103faxXexX3xc7bcxX19xXdxX3xX4xX27xX4xX3xX31xX71xX3xX5xX21xX22xXexX69xX3xX5xX21xX22xXexX3xX16xX19xXdxX3xX31xX6xX2bxX3xX1xX3exX2bxX1xX69xX3xX31xX145xX114xX3xXffxX145xX16xX3xXexX6dxXexX3xX1xcb88xX2bxX3xX7axX21xX5ex14008xX2bxX3xX4xX114xX2bxX3xX2bxX3axX37xX38xXdxX69xX3xX7axX21xX5exX19cxX2bxX3xX4xX76xX2bxX3axX3xX57x14276xX2bxX3xXexX1xX10xX114xX3xX54xXdx10fdcxX2bxX3xXbxX1xX27xXbxX3xX2bxXf7xX16xX3xX60xX61xX2xXbbxXe8xX3xX20xX21xX22xXexX3xX4xXc9xX3xX16xX71xXexX3xX7xX6dxX3xXffxXdxX15xX16xX3xX16xX19xXdxX3xX4xX196xX3xX31xX145xX2bxX3xX7xX6xX21xX3xXffxX1b6xX5exe1bdxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX114xX57xX5exXaxX12xX0xXdxX16xX3axX3xXdxXexX10xX16xXbxX26xX114xXbxX9xXaxXdxX16xX6xX3axX10xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxXaxX45xX12xX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX114xX57xX5exXaxX12xXcxX1xXb9xX3xX2bxX1xX162xXexX69xX3xX5xX21xX22xXexX3xXffxX100xX3xX31xX107xX3xX7xX21xX2bxX3axX3xXffxXdxX19cxX21xX3xX16xX19xXdxX3xXa3xX13xXdxX19cxX21xX3xf4f4xXaaxX3xX165xX19cxX3xX165xX162xX2bxX3xXffxX19cxX3xX2bxX3axX21xX5ex12564xX2bxX3xXex12b58xX4xX3xX31xX32xXdxX3xXexX1xX37xX38xX2bxX3axX3xX4xX1dxX6xX3xX3cxX1xX3exX3xX2bxX37xX19xX4xX69xX3xXexX1xX10xX114xX3xXffxXc9xX3xX7axX21xX5exX3xXffx13b11xX2bxX1xX3xX2bxX1x13ef3xX2bxX3axX3xX165xX162xX2bxX3xXffxX19cxX3xX4xXc9xX3xXexX14dxX2bxX1xX3xX4xX1xX162xXexX3x10dd8xX21xX5exX278xX2bxX3xX7xX21xX6dxXexX3xXexX26xX114xX2bxX3axX3xX2bxX71xXdxX3xX57xX21xX2bxX3axX3xX4xX1dxX6xX3xX5xX21xX22xXexX69xX3xX4x12ddcxX3xXexX1xX15xX1f8xX3xXccxX27xX4xX3xXffxX2a5xX2bxX1xX3xXc7xX1xX21xX76xX2bxX3xXc7xX1xX107xX3xXbxX1xX27xXbxX3xX5xcae8xX3xXffxXdxX19cxX21xX3xX4xX1xdf49xX2bxX1xX3xXexX26xX27xX4xX1xX3xX2bxX1xXdxX2exX16xX3xX31xX32xXdxX3xXexX1xX37xX38xX2bxX3axX3xX4xX1dxX6xX3xX3cxX1xX3exX3xX2bxX37xX19xX4xX3xX5xX3exX3xXc7xX1xX21xX76xX2bxX3xXc7xX1xX107xX3xXbxX1xX27xXbxX3xX5xX308xX3xX26xXdxX278xX2bxX3ax11cb8xX3xX7axX21xX5exX3xXffxX2a5xX2bxX1xX3xX4xX27xX4xX3xX5exX278xX21xX3xX4xd697xX21xX3xX4xX2e8xX3xXexX1xX15xX3xXffxX6dxXdxX3xX165xX19xXdxX3xX165xXdxX2exX4xX3xX3axXdxX145xXdxX3xX7axX21xX5exX1c0xXexX3xX31xX32xXdxX3xXexX1xX37xX38xX2bxX3axX3xXbxX1xX145xXdxX1f8xX3xXb0xX2a5xXbxX3xXexX1xX38xXdxX69xX3xX4xX76xX2bxX3axX3xXc7xX1xX6xXdxX69xX3xX31x11232xX2bxX1xX3xXffx14d25xX2bxX3axX69xX3xXexX1xXdxX2exX2bxX3xX4xX1xX14dxX69xX3xXexX26xX21xX2bxX3axX3xXexX1xXdaxX4xX69xX3xXffxb2dcxX2bxX3axX3xXbxX1xX27xXbxX3xX5xX21xX22xXexX353xX3xX7axX21xX5exX3xXffxX2a5xX2bxX1xX3xX26x15a39xX3xX4xX196xX3xX4xX1xX1c0xX3xX3axXdxX145xXdxX3xX7axX21xX5exX1c0xXexX3xX31xX32xXdxX3xXexX1xX37xX38xX2bxX3axX353xX3xX2c3xX27xX4xX3xXffxX2a5xX2bxX1xX3xX26xX3ebxX3xXexX26xX27xX4xX1xX3xX2bxX1xXdxX2exX16xX3xX31xX32xXdxX3xXexX1xX37xX38xX2bxX3axX3xX4xX1dxX6xX3xX3cxX1xX3exX3xX2bxX37xX19xX4xX3xXexX26xX114xX2bxX3axX3xXexX26xX37xX38xX2bxX3axX3xX1x14d31xXbxX3xX2bxX3axX37xX38xXdxX3xX31xX2a5xX3xXexX1xXdxX2exXexX3xX1xXadxXdxX3xX4x12d29xX2bxX3axX3xX4xXc9xX3xX5x10e07xXdxX3xXexX26xX114xX2bxX3axX3xX165xXdxX2exX4xX3xX3axX1b6xX5exX3xX26xX6xX3xXexX1xXdxX2exXexX3xX1xXadxXdxXe8xXe8xXe8xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX114xX57xX5exXaxX12xXcxX1xXb9xX3xX1xX6xXdxX69xX3xX5xX21xX22xXexX3xXffxX100xX3xX31xX107xX3xX7xX21xX2bxX3axX3xXbxX1xXadxX16xX3xX165xXdxX3xXexX26xX27xX4xX1xX3xX2bxX1xXdxX2exX16xX3xX31xX32xXdxX3xXexX1xX37xX38xX2bxX3axX3xX4xX1dxX6xX3xX3cxX1xX3exX3xX2bxX37xX19xX4xX3xXexX26xX114xX2bxX3axX3xX1xX114xXadxXexX3xXffxX71xX2bxX3axX3xX7axX21xX145xX2bxX3xX5xX308xX3xX1xX3exX2bxX1xX3xX4xX1xX14dxX2bxX1xX69xX3xXexX6dxX3xXexX2e8xX2bxX3axX3xX1xX3b0xX2bxX1xX3xX7xXdaxX69xX3xXexX6dxX3xXexX2e8xX2bxX3axX3xX57xX1b6xX2bxX3xX7xXdaxX69xX3xXexX6dxX3xXexX2e8xX2bxX3axX3xX1xX3exX2bxX1xX3xX4xX1xX14dxX2bxX1xX69xX3xXexX1xXdxX3xX1xX3exX2bxX1xX3xX27xX2bxX3xX1xX3b0xX2bxX1xX3xX7xXdaxXe8xX3x16be2xX2e8xX3xXexX1xX15xX69xX3xX5xXdxX278xX2bxX3xX7axX21xX6xX2bxX3xXffxX1c0xX2bxX3xX165xXdxX2exX4xX3xX31xX32xXdxX3xXexX1xX37xX38xX2bxX3axX3xXexX26xX114xX2bxX3axX3xX5xf231xX2bxX1xX3xX165xXdaxX4xX3xX7axX21xX145xX2bxX3xX5xX308xX3xX1xX3exX2bxX1xX3xX4xX1xX14dxX2bxX1xX3xX5xX21xX22xXexX3xXffxX100xX3xX31xX107xX3xX7xX21xX2bxX3axX3xX4xX27xX4xX3xXexX26xX37xX38xX2bxX3axX3xX1xX449xXbxX3xX3cxX1xX3exX3xX2bxX37xX19xX4xX3xX4xXc9xX3xXexX26xX27xX4xX1xX3xX2bxX1xXdxX2exX16xX3xX31xX32xXdxX3xXexX1xX37xX38xX2bxX3axX3xX7xX6xX21xX1f8xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX114xX57xX5exXaxX12x11ea5xX3xX13xX6dxXdxX3xX165xX19xXdxX3xXexX26xX37xX38xX2bxX3axX3xX1xX449xXbxX3xXffxX37xX449xX4xX3xX31xX32xXdxX3xXexX1xX37xX38xX2bxX3axX3xX57xX114xX3xX31xX2a5xX3xX27xXbxX3xX57xX2e8xX2bxX3axX3xX31xXdxX2exX2bxX3xXbxX1xX27xXbxX3xXc7xX1xX27cxX4xX3xXbxX1xX2e8xX4xX3xX1xX22xX21xX3xX7axX21xX145xX3xX165xXdxX3xXbxX1xXadxX16xX3xX1xX3exX2bxX1xX3xX4xX1xX14dxX2bxX1xX69xX3xX31xX107xX3xX7xX21xX2bxX3axX3xXexX1xX278xX16xX3xX60xX3xX31xXdxX2exX2bxX3xXbxX1xX27xXbxX1f8xX3xXa6xX21xX71xX4xX3xX5xX114xXadxXdxX3xX31xf537xX3xX5exX1c0xX21xX3xXexX6dxX3xX165xXdxX3xXbxX1xXadxX16xX3xXexX26xX278xX2bxX3xX1xX3exX2bxX3axX3xX1xXc9xX6xX69xX3xX31xX6xX114xX3xX31xX3b0xX3xX1xX3exX2bxX3axX3xX1xXc9xX6xX69xX3xXbxX1xX37xX196xX2bxX3axX3xXexXdxX2exX2bxX3xXc7xXdxX2bxX1xX3xX57xX114xX6xX2bxX1xX69xX3xX165xX22xXexX3xXbxX1xda91xX16xX353xX3xX31xX21xX71xX4xX3xXexX1xX21xX3xX1xX32xXdxX3xX7xX145xX2bxX3xXbxX1xX6cbxX16xX69xX3xX1xX3exX2bxX3axX3xX1xXc9xX6xX3xXc7xX1xX76xX2bxX3axX3xXffxX145xX16xX3xX31xX145xX114xX3xX4xX1xX162xXexX3xX5xX37xX449xX2bxX3axXe8xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX114xX57xX5exXaxX12xX5f4xX3xX13xX6dxXdxX3xX165xX19xXdxX3xXexX26xX37xX38xX2bxX3axX3xX1xX449xXbxX3xXffxX37xX449xX4xX3xX31xX32xXdxX3xXexX1xX37xX38xX2bxX3axX3xX57xX114xX3xX31xX2a5xX3xX27xXbxX3xX57xX2e8xX2bxX3axX3xX31xXdxX2exX2bxX3xXbxX1xX27xXbxX3xX2c3xX103xX3xX5xX308xX3xX1xX3exX2bxX1xX3xX4xX1xX14dxX2bxX1xX69xX3xX31xX107xX3xX7xX21xX2bxX3axX3xX2xX3xX31xXdxX2exX2bxX3xXbxX1xX27xXbxX1f8xX3x14880xXdxX27xX114xX3xX57xX2e8xX4xX3xXexXadxXdxX3xX2c3xX100xX69xX3xXbxX1xX37xX38xX2bxX3axX69xX3xXexX1xX2a5xX3xXexX26xX162xX2bxX353xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX114xX57xX5exXaxX12xX5f4xX3xXa6xX107xX3xX7xX21xX2bxX3axX3xXexX26xX37xX38xX2bxX3axX3xX1xX449xXbxX3xXffxX37xX449xX4xX3xX31xX32xXdxX3xXexX1xX37xX38xX2bxX3axX3xc73dxXc7xX1xX76xX2bxX3axX3xX27xXbxX3xX57xX2e8xX2bxX3axX3xX1xX114xe0b1xX4xX3xX27xXbxX3xX57xX2e8xX2bxX3axX3xXc7xX1xX76xX2bxX3axX3xXffxX3d2xX2bxX3axX3xX7axX21xX5exX3xXffxX2a5xX2bxX1xX3xX4xX1dxX6xX3xX20xX21xX22xXexX3xXcxX6dxX3xX4xX27xX114xX3xX4xX27xX4xX3xX31xXdxX2exX2bxX3xXbxX1xX27xXbxX3xX31xX145xX114xX3xX165xX2exX3xX2bxX3axX37xX38xXdxX3xXexX6dxX3xX4xX27xX114xX3xXc7xX1xXdxX3xX2bxX3axX37xX38xXdxX3xXffxXc9xX3xX5exX278xX21xX3xX4xX367xX21xc0c4xXe8xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX114xX57xX5exXaxX12xX5f4xX3xXa6xX107xX3xX7xX21xX2bxX3axX3xXexX26xX37xX38xX2bxX3axX3xX1xX449xXbxX3xXffxX37xX449xX4xX3xX31xX32xXdxX3xXexX1xX37xX38xX2bxX3axX3xX57xX114xX3xX7ddxXexX1xXdaxX4xX3xX1xXdxX2exX2bxX3xX1xX3exX2bxX1xX3xX165xXdxX3xX31xX2a5xX3xX2bxX3axX1xXdxX278xX16xX3xX4xX162xX16xX3xXexX1xX10xX114xX3xX7axX21xX5exX3xXffxX2a5xX2bxX1xX3xX4xX1dxX6xX3xX20xX21xX22xXexX3xXcxXdxX1c0xXbxX3xX4xX22xX2bxX3xXexX1xX76xX2bxX3axX3xXexXdxX2bxX3xX165xX19cxX3xX4xX6dxX3xX308xX3xX4xX21xX2bxX3axX3xX4xX162xXbxX3xXexX1xX76xX2bxX3axX3xXexXdxX2bxX3xX7xX6xXdxX3xX5xX2exX4xX1xX3xX16xX3exX3xXc7xX1xX76xX2bxX3axX3xXffxX14dxX2bxX1xX3xX4xX1xX14dxX2bxX1xX3xX165xX3exX3xXc7xX1xX76xX2bxX3axX3xX4xX21xX2bxX3axX3xX4xX162xXbxX3xX5xXadxXdxX3xXexX1xX76xX2bxX3axX3xXexXdxX2bxX853xXe8xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX114xX57xX5exXaxX12xX5f4xX3xXa6xX107xX3xX7xX21xX2bxX3axX3xXexX26xX37xX38xX2bxX3axX3xX1xX449xXbxX3xXffxX37xX449xX4xX3xX31xX32xXdxX3xXexX1xX37xX38xX2bxX3axX3xX57xX114xX3xX7ddxX1xX114xX3exX2bxX3xXexX1xX21xX1c0xX853xX3xXexX26xX27xXdxX3xXbxX1xX27xXbxX3xX5xX21xX22xXexXe8xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX114xX57xX5exXaxX12xX5f4xX3xXa6xX107xX3xX7xX21xX2bxX3axX3xXexX26xX37xX38xX2bxX3axX3xX1xX449xXbxX3xXffxX37xX449xX4xX3xX31xX32xXdxX3xXexX1xX37xX38xX2bxX3axX3xX57xX114xX3xX7ddxX26xX6xX3xX7axX21xX5exX1c0xXexX3xXffxX2a5xX2bxX1xX3xX2c3xX103xX3xX5xX308xX3xXc7xcbe8xX3xX5xX21xX22xXexX3xX31xX21xX71xX4xX3xXexX1xX76xXdxX3xX165xXdxX2exX4xX3xXexX26xX27xXdxX3xXbxX1xX27xXbxX3xX5xX21xX22xXexX3xXffxX6dxXdxX3xX165xX19xXdxX3xX4xX76xX2bxX3axX3xX4xX1xXb9xX4xX3xXexXdexX3xXexX107xX2bxX3axX3xX4xX2e8xX4xX3xXexX26xX37x14ce1xX2bxX3axX3xX165xX3exX3xXexX37xX196xX2bxX3axX3xXffxX37xX196xX2bxX3axX3xXexX26xXa27xX3xX2c3xX21xX6dxX2bxX3axX853xXe8xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX114xX57xX5exXaxX12xXcxX1xXb9xX3xX31xX6xX69xX3xX5xX21xX22xXexX3xX31xX107xX3xX7xX21xX2bxX3axX69xX3xX7xX103xX6xX3xXffxX107xXdxX69xX3xX31xX107xX3xX7xX21xX2bxX3axX3xXexX114xX3exX2bxX3xX57xXdxX2exX2bxX3xX4xX27xX4xX3xX7axX21xX5exX3xXffxX2a5xX2bxX1xX3xX165xX19cxX3xXexX1xXdxX2exXexX3xX1xXadxXdxX3xXffxX37xX449xX4xX3xX31xX32xXdxX3xXexX1xX37xX38xX2bxX3axX69xX3xX31xX107xX3xX7xX21xX2bxX3axX3xX2bxX1xXdxX19cxX21xX3xX5xX114xXadxXdxX3xXexX1xXdxX2exXexX3xX1xXadxXdxX3xXffxX37xX449xX4xX3xX31xX32xXdxX3xXexX1xX37xX38xX2bxX3axX69xX3xXexXf7xX2bxX3axX3xX16xXb9xX4xX3xX31xX32xXdxX3xXexX1xX37xX38xX2bxX3axX3xXexX1xXdxX2exXexX3xX1xXadxXdxX3xX165xX19cxX3xXexXdxX2bxX1xX3xXexX1xX367xX2bxX69xX3xX5xX37xX449xX2bxX3axX3xX1xXc9xX6xX3xX16xX71xXexX3xX7xX6dxX3xX5xX114xXadxXdxX3xXexX1xXdxX2exXexX3xX1xXadxXdxX3xXffxX37xX449xX4xX3xX31xX32xXdxX3xXexX1xX37xX38xX2bxX3axXe8xX3xX551xX2e8xX3xXexX1xX15xX3xXffxX100xX3xX31xX107xX3xX7xX21xX2bxX3axX3xX165xXdxX2exX4xX3xX2c3xX27xX4xX3xXffxX2a5xX2bxX1xX3xXexX1xXdxX2exXexX3xX1xXadxXdxX3xXa3xX13xXdxX19cxX21xX3xX60xX60xXaaxX69xX3xX7axX21xX5exX3xXffxX2a5xX2bxX1xX3xX165xX19cxX3xXexX1xXdxX2exXexX3xX1xXadxXdxX3xX57xX114xX3xXexX3exXdxX3xX7xX145xX2bxX3xX31xX2a5xX3xX2c3xX1b6xX16xX3xXbxX1xXadxX16xX3xXexX1xX10xX114xX3xX1xX37xX19xX2bxX3axX3xX31xX107xX3xX7xX21xX2bxX3axX3xXexX1xXdxX2exXexX3xX1xXadxXdxX3xXffxX37xX449xX4xX3xX31xX32xXdxX3xXexX1xX37xX38xX2bxX3axX3xX5xX3exX3xXc7xX1xX114xX145xX2bxX3xXexXdxX19cxX2bxX3xXbxX1xXadxXexX3xXexX1xX10xX114xX3xXexX1xX67cxX6xX3xXexX1xX21xX22xX2bxX3xXexX26xX114xX2bxX3axX3xX3axXdxX6xX114xX3xX57xX2a5xX4xX1xX3xX57xX1b6xX2bxX3xX7xXdaxX69xX3xXc7xXdxX2bxX1xX3xXexX1c0xX3xX57xX114xX3xXc7xX1xX76xX2bxX3axX3xXexX1xXdaxX4xX3xX1xXdxX2exX2bxX3xXffxX37xX449xX4xX3xX4xX27xX4xX3xX3axXdxX6xX114xX3xX57xX2a5xX4xX1xX69xX3xX31xX107xX3xX7xX21xX2bxX3axX3xX4xXf7xX2bxX3xX4xXb9xX3xXexX14dxX2bxX1xX3xX5xX100xXdxX3xXffxX6dxXdxX3xX165xX19xXdxX3xXexX1xXdxX2exXexX3xX1xXadxXdxX69xX3xX31xX107xX3xX7xX21xX2bxX3axX3xX7axX21xX5exX3xXffxX2a5xX2bxX1xX3xX165xX19cxX3xXexX1xXdxX2exXexX3xX1xXadxXdxX3xXffxX37xX449xX4xX3xX31xX32xXdxX3xXexX1xX37xX38xX2bxX3axX3xX5xX3exX3xXbxX1xX367xX2bxX3xXexX1xXdxX2exXexX3xX1xXadxXdxX3xX57xX114xX3xX165xX37xX449xXexX3xX7axX21xX27xX3xX5exX278xX21xX3xX4xX367xX21xX3xXexX3b0xX2bxX1xX3xXexX1xX1c0xX3xX4xX162xXbxX3xXexX1xXdxX1c0xXexX3xXa3xX13xXdxX19cxX21xX3xX60xXbbxXaaxX353xX3xX7xX103xX6xX3xXffxX107xXdxX69xX3xX31xX107xX3xX7xX21xX2bxX3axX3xXexX114xX3exX2bxX3xX57xXdxX2exX2bxX3xX7axX21xX5exX3xXffxX2a5xX2bxX1xX3xX165xX19cxX3xXexX1xXdxX2exXexX3xX1xXadxXdxX3xX57xX114xX3xXexX1xX21xX3xX2bxX1xX22xXbxX3xXexX1xXdaxX4xX3xXexX1c0xX3xX31xX2a5xX3xX16xX162xXexX3xX1xX114xX7eexX4xX3xX31xX2a5xX3xX3axXdxX145xX16xX3xX7xX3d2xXexX3xXa3xX13xXdxX19cxX21xX3xX60xX267xXaaxX69xX3xXexX1xXdxX2exXexX3xX1xXadxXdxX3xX165xX19cxX3xX165xX22xXexX3xX4xX1xX162xXexX3xX57xX114xX3xX2bxX3axX37xX38xXdxX3xX31xX2a5xX3xXexX1xXdxX2exXexX3xX1xXadxXdxX3xX4xX1xX1c0xXexX3xXa3xX13xXdxX19cxX21xX3xX60x128daxXaaxX3xX165xX3exX3xXexX1xXdxX2exXexX3xX1xXadxXdxX3xX165xX19cxX3xX165xX22xXexX3xX4xX1xX162xXexX3xX57xX114xX3xX7xXb9xX4xX3xXc7xX1xX67cxX10xX3xX31xX2a5xX3xX2c3xX1b6xX16xX3xXbxX1xXadxX16xX3xXexX1xX10xX114xX3xX1xX37xX19xX2bxX3axX3xX7axX21xX5exX3xXffxX2a5xX2bxX1xX3xX4xX2e8xX3xXexX1xX15xX3xX1xX196xX2bxX3xX165xX3exX3xX5xX37xX449xX2bxX3axX3xX1xXc9xX6xX3xX16xX71xXexX3xX7xX6dxX3xXexX1xXdxX2exXexX3xX1xXadxXdxX3xXffxX37xX449xX4xX3xX31xX32xXdxX3xXexX1xX37xX38xX2bxX3axX3xXa3xX13xXdxX19cxX21xX3xX60xX63xXaaxX353xX3xX7xX103xX6xX3xXffxX107xXdxX69xX3xX31xX107xX3xX7xX21xX2bxX3axX3xXexX114xX3exX2bxX3xX57xXdxX2exX2bxX3xX7axX21xX5exX3xXffxX2a5xX2bxX1xX3xX165xX19cxX3xXexX1xXdxX2exXexX3xX1xXadxXdxX3xX165xX19cxX3xXexXdxX2bxX1xX3xXexX1xX367xX2bxX3xXa3xX13xXdxX19cxX21xX3xX60xX68xXaaxX69xX3xX31xX107xX3xX7xX21xX2bxX3axX3xX7axX21xX5exX3xXffxX2a5xX2bxX1xX3xX165xX19cxX3xXexX1xXdxX2exXexX3xX1xXadxXdxX3xX165xX3exX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX14dxX3xXc7xX1xX27xX4xX3xXffxX37xX449xX4xX3xX31xX32xXdxX3xXexX1xX37xX38xX2bxX3axX3xXa3xX13xXdxX19cxX21xX3xX60xXe7xXaaxX69xX3xX31xX107xX3xX7xX21xX2bxX3axX3xXffxX6dxXdxX3xXexX37xX449xX2bxX3axX3xXffxX37xX449xX4xX3xXbxX1xX2e8xX4xX3xX1xX32xXdxX3xX57xX6xX2bxX1xX3xX57xXdaxX3xXa3xX13xXdxX19cxX21xX3xXbbxX2xXaaxX69xX3xX31xX107xX3xX7xX21xX2bxX3axX3xX7axX21xX5exX3xXffxX2a5xX2bxX1xX3xX165xX19cxX3xX4xX27xX4xX3xXexX1xXdxX2exXexX3xX1xXadxXdxX3xX3cxX1xX3exX3xX2bxX37xX19xX4xX3xXc7xX1xX76xX2bxX3axX3xX31xX32xXdxX3xXexX1xX37xX38xX2bxX3axX3xXa3xX13xXdxX19cxX21xX3xXbbxX60xXaaxXe8xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX114xX57xX5exXaxX12xXcxX1xXb9xX3xXexX37xX69xX3xX5xX21xX22xXexX3xX7xX103xX6xX3xXffxX107xXdxX69xX3xX31xX107xX3xX7xX21xX2bxX3axX3xXexX114xX3exX2bxX3xX57xXdxX2exX2bxX3xX7axX21xX5exX3xXffxX2a5xX2bxX1xX3xX165xX19cxX3xX4xX196xX3xX7axX21xX6xX2bxX3xX3axXdxX145xXdxX3xX7axX21xX5exX1c0xXexX3xX31xX32xXdxX3xXexX1xX37xX38xX2bxX3axX3xXexX1xX10xX114xX3xX1xX37xX19xX2bxX3axX3xX3axXdxX2abxX3xX7axX21xX5exX3xXffxX2a5xX2bxX1xX3xX4xX196xX3xX7axX21xX6xX2bxX3xX3axXdxX145xXdxX3xX7axX21xX5exX1c0xXexX3xX31xX32xXdxX3xXexX1xX37xX38xX2bxX3axX3xX5xX3exX3xX4xX196xX3xX7axX21xX6xX2bxX3xXexX26xXdaxX4xX3xXexXdxX1c0xXbxX3xX7axX21xX145xX2bxX3xX5xX308xX3xX2bxX3axX37xX38xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX3exX2bxX1xX3xX4xX76xX2bxX3axX3xX165xX2e8xX3xX3axX1b6xX5exX3xX26xX6xXe8xX3xXa6xX107xX3xX7xX21xX2bxX3axX3xX7axX21xX5exX3xXffxX2a5xX2bxX1xX3xX4xX196xX3xX7axX21xX6xX2bxX3xX3axXdxX145xXdxX3xX7axX21xX5exX1c0xXexX3xX31xX32xXdxX3xXexX1xX37xX38xX2bxX3axX3xX5xX3exX3xXex12c69xX6xX3xX27xX2bxX3xX4xXc9xX3xXexX1xX6cbxX16xX3xX7axX21xX5exX19cxX2bxX3xX3axXdxX145xXdxX3xX7axX21xX5exX1c0xXexX3xX165xX2e8xX3xX27xX2bxX3xX1xX3b0xX2bxX1xX3xX7xXdaxX3xX1xX114xX7eexX4xX3xX165xX2e8xX3xX27xX2bxX3xX57xX1b6xX2bxX3xX7xXdaxX3xX1xX114xX7eexX4xX3xX165xX2e8xX3xX27xX2bxX3xX1xX3exX2bxX1xX3xX4xX1xX14dxX2bxX1xX3xX4xX1xX114xX3xXbxX1x12000xX3xX1xX449xXbxX3xX165xX19xXdxX3xX4xX27xX4xX3xX4xX196xX3xX4xX1xX1c0xX3xX3axXdxX145xXdxX3xX7axX21xX5exX1c0xXexX3xX31xX32xXdxX3xXexX1xX37xX38xX2bxX3axX3xX7axX21xX5exX3xXffxX2a5xX2bxX1xX3xXexXadxXdxX3xX13xXdxX19cxX21xX3xX267xX3xXa3xX13xXdxX19cxX21xX3xXbbxXbbxX3xXffxX1c0xX2bxX3xX13xXdxX19cxX21xX3xX267xX61xXaaxXe8xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX114xX57xX5exXaxX12xXcxX1xXb9xX3xX2bxXf7xX16xX69xX3xX5xX21xX22xXexX3xX7xX103xX6xX3xXffxX107xXdxX69xX3xX31xX107xX3xX7xX21xX2bxX3axX3xXexX114xX3exX2bxX3xX57xXdxX2exX2bxX3xX7axX21xX5exX3xXffxX2a5xX2bxX1xX3xX165xX19cxX3xXexX1xX1dxX3xXexX2e8xX4xX3xX3axXdxX145xXdxX3xX7axX21xX5exX1c0xXexX3xX5exX278xX21xX3xX4xX367xX21xX3xX31xX32xXdxX3xXexX1xX37xX38xX2bxX3axX3xXexXadxXdxX3xX4xX196xX3xX7axX21xX6xX2bxX3xXexX26xXdaxX4xX3xXexXdxX1c0xXbxX3xX7axX21xX145xX2bxX3xX5xX308xX3xX2bxX3axX37xX38xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX3exX2bxX1xX3xX4xX76xX2bxX3axX3xX165xX2e8xX3xX3axX1b6xX5exX3xXexX1xXdxX2exXexX3xX1xXadxXdxX69xX3xXexXadxXdxX3xXexX101axX6xX3xX27xX2bxX3xXexX1xX10xX114xX3xXexX1xX1dxX3xXexX2e8xX4xX3xXexX6dxX3xXexX2e8xX2bxX3axX3xX57xX1b6xX2bxX3xX7xXdaxX69xX3xXexXadxXdxX3xXexX101axX6xX3xX27xX2bxX3xXexX26xX114xX2bxX3axX3xX7axX21xX27xX3xXexX26xX3b0xX2bxX1xX3xX3axXdxX145xXdxX3xX7axX21xX5exX1c0xXexX3xX165xX2e8xX3xX27xX2bxX3xX1xX3b0xX2bxX1xX3xX7xXdaxX69xX3xX165xX2e8xX3xX27xX2bxX3xX1xX3exX2bxX1xX3xX4xX1xX14dxX2bxX1xXe8xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX114xX57xX5exXaxX12xXcexX19xXdxX3xX16xX71xXexX3xX7xX6dxX3xXffxXdxX15xX16xX3xX16xX19xXdxX3xX4xX196xX3xX31xX145xX2bxX3xXexX26xX278xX2bxX3xX20xX21xX22xXexX3xXcxX3cxXa6xXcxX3cxX3cxX3xXa3xX7xX103xX6xX3xXffxX107xXdxXaaxX3xX60xX61xX2xX68xX3xXffxX100xX3xX3axXc9xXbxX3xX16xX71xXexX3xX31xX37xX19xX4xX3xX1xX114xX3exX2bxX3xXexX1xXdxX2exX2bxX3xX165xX19cxX3xX16xX7eexXexX3xXexX1xX15xX3xX4xX1xX1c0xX3xXffxXdxX19cxX21xX3xX4xX1xX311xX2bxX1xX3xXexX26xX27xX4xX1xX3xX2bxX1xXdxX2exX16xX3xX31xX32xXdxX3xXexX1xX37xX38xX2bxX3axX3xX3cxX1xX3exX3xX2bxX37xX19xX4xX69xX3xXexXdxX1c0xXbxX3xXexX2e8xX4xX3xX4xX2e8xX3xXexX1xX15xX3xX1xXc9xX6xX3xX7axX21xX5exX3xXffxX2a5xX2bxX1xX3xX4xX1dxX6xX3xX54xXdxX1c0xX2bxX3xXbxX1xX27xXbxX3xX60xX61xX2xXbbxX69xX3xXffxX32xX2bxX3axX3xXexX1xX38xXdxX3xXexX1xX15xX3xX1xXdxX2exX2bxX3xX26xX3ebxX3xXexX26xX27xX4xX1xX3xX2bxX1xXdxX2exX16xX3xX3cxX1xX3exX3xX2bxX37xX19xX4xX3xXffxX6dxXdxX3xX165xX19xXdxX3xX165xXdxX2exX4xX3xX4xX1dxX2bxX3axX3xX4xX6dxX69xX3xX1xX114xX3exX2bxX3xXexX1xXdxX2exX2bxX3xX1xXdxX2exX21xX3xX7axX21xX145xX3xX1xX114xXadxXexX3xXffxX71xX2bxX3axX3xX4xX1dxX6xX3xX31xX71xX3xX16xX27xX5exX3xX3cxX1xX3exX3xX2bxX37xX19xX4xX69xX3xX2bxX19cxX2bxX3xX4xX76xX2bxX3axX3xX165xX2e8xX3xX4xX460xX2bxX3axX3xX2bxX1xX37xX3xXexX26xX27xX4xX1xX3xX2bxX1xXdxX2exX16xX3xX4xX1dxX6xX3xX3cxX1xX3exX3xX2bxX37xX19xX4xX3xXexX26xX37xX19xX4xX3xX4xX76xX2bxX3axX3xX57xX1b6xX2bxXe8xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX114xX57xX5exXaxX12xXcxX101axX6xX3xX7xX114xXadxX2bxX3xXa6xX27xX114xX3xXcxX1xX6xX2bxX1xX3xX54xXc9xX6xX0xX45xXbxX12