Pháp và Séc ký thỏa thuận quốc phòng trị giá gần 400 triệu USD
Bộ Quốc phòng Pháp thông báo Bộ trưởng Florence Parly dự kiến sẽ ký một thỏa thuận trị giá 390 triệu USD nhân chuyến thăm chính thức Prague vào ngày 30/9.
3963x47b5xcabaxab11xba5ex8d64x6888xfaf2x64d6xX7x8581xb6dax7686xf7a6xd405xd0c2xX5x7adcxXaxbd11xe6ecxX1xd875xXbxX3x46e0x4bafxX3xf4eax10997xX4xX3xde39x9162xX3xXexX1xb6b9xX6xX3xXexX1xba64x525ex10e4dxX3x77bdxX29xb8eexX4xX3xXbxX1xddb6xX2bxd821xX3xXexc70axb3dexX3xX36xXdxX15xX3xX36x4f40xX2bxX3x9c79x9116xX45xX3xXexX39xXdx8563xX29xX3x7d98xX1bxed11xX0xf98axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa5b5xX10xX6xf2f7xXaxX12x7096x8739xX3x6623xX29xX2fxX4xX3xXbxX1xX34xX2bxX36xX3xX13xX1xX15xXbxX3xXexX1x7e3exX2bxX36xX3xeb5bxX15x10510xX3xX67xX68xX3xXexX39xe7faxbfcdxX2bxX36xX3x9481xX5xX82xX39xX10xX2bxX4xX10xX3xX13xX6xX39xX5xf250xX3xX64xe14fxX3xX1fxXdx8e34xX2bxX3xX7x7d76xX3xX1fxX20xX3x521dxX68xXexX3xXexX1xX24xX6xX3xXexX1xX29xX2axX2bxX3xXexX39xX3axX3xX36xXdxX15xX3xac6axb6fdxX45xX3xXexX39xXdxX4bxX29xX3xX4exX1bxX50xX3xX2bxX1x10cc7xX2bxX3xX4xX1xX29xX9bxXa2xX2bxX3xXexX1xb2c4xXabxX3xX4xX1x868bxX2bxX1xX3xXexX1x8edcxX4xX3xX13xX39xX6xX36xX29xX10xX3xX18xX19xX82xX3xX2bxX36xX19xX9bxX3xXc2xX45xX52xXc3xc7d5xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd0abxX6xXbxXexXdxX82xX2bxXaxX12xX0xXdxXabxX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXabxX7xd833xXbxX1xX82xXexX82xXaxX3xX7xXexX9bxX5xX10xX9xXaxX64xXdxX7xXbxX5xX6xX9bxfdedxX3xX80xX5xX82xX4xX1fx4fe9xX3xXabxX6xX39xX36xXdxX2bxX128xX5xX10x8da1xXexX13exX3xX6xX29xXexX82xX145xX3xXabxX6xX39xX36xXdxX2bxX128xX39xXdxX36xX1xXexX13exX3xX6xX29xXexX82xX145xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xXbxX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX4xX3xX1fxX20xX3xXexX1xX24xX6xX3xXexX1xX29xX2axX2bxX3xX2dxX29xX2fxX4xX3xXbxX1xX34xX2bxX36xX3xXexX39xX3axX3xX36xXdxX15xX3xX36xX41xX2bxX3xX44xX45xX45xX3xXexX39xXdxX4bxX29xX3xX4exX1bxX50xX3xX1x5525xX2bxX1xX3x10b81xX2bxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX52xX52xXdxX100xX80xX6xX82xXexX1xX6xX2bxX1xX1xX82xX6xX100xX18xX2bxX52xX2bxX10xe7bdxX7xX52x56b4xX2xXc2xXc3xX52xX1dexX44x4cacxX64xX44xX1dexX45xX44xf40cxX1dexX45xXexX44xXc2xX1dexX44xX5xX2xX100xddf1xXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXbxX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX4xX3xX1fxX20xX3xXexX1xX24xX6xX3xXexX1xX29xX2axX2bxX3xX2dxX29xX2fxX4xX3xXbxX1xX34xX2bxX36xX3xXexX39xX3axX3xX36xXdxX15xX3xX36xX41xX2bxX3xX44xX45xX45xX3xXexX39xXdxX4bxX29xX3xX4exX1bxX50xXaxX3xX64xX6xXexX6xX128xXbxX1xX82xXexX82xX128xX82xX39xXdxX36xXdxX2bxX6xX5xX128xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX13exX52xX52xX4xX64xX2bxXdxXabxX36xX100xX18xXdxX10xXexX2bxX6xXabxXbxX5xX29xX7xX100xX18xX2bxX52xXexd7e5xX1dexX45xX52xX29xXbxX5xX82xX6xX64xX10xX64xX52xX1xX82xXexX2bxX2bxfaa1xX52xX1dexX45xX1dexX2x6317xX45xXc3xX290xXc2xX45xX52xX18xX29xX290xX1fxX1xXdxX100xX1f6xXbxX36xXaxX3xX52xX12x642bxX2bxX1xX3xXabxXdxX2bxX1xX3xX1xbdfbxX6xX100xX3x7e0dxc1cexX36xX29x95b4xX2bxX13exX3xX10xX29xX39xX82xX2bxX10xX1dbxX7xX100xX4xX82xXabx918fxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX82xX64xX9bxXaxX12xXcxX1xX10xX82xX3xXexX1xX24xX6xX3xXexX1xX29xX2axX2bxX3xX2bxX19xX9bxb04cxX3xX110xX68xX2bxX36xX3xX1xX34xX6xX3xX1bxX1cxX4xX3xX7xXa6xX3xX2bxX1xX2axXbxX3xX1fxX1xd77fxX29xX3xX1e5xX1dexX3xXbxX1xX15xX82xX3xXexX9exX3xX1xX19xX2bxX1xX3xX110xX6xX10xX7xX6xX39xX3xX64xX82xX3xXbxX1xXe3xX6xX3xX13xX1xX15xXbxX3xX7xX1baxX2bxX3xa612xX29x8347xXexX100xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX82xX64xX9bxXaxX12xX61xa020xX2bxX36xX3xXexXdxX2bxX3xX1bxXbxX29xXexX2bxXdxX1fxX2bxX10xX1dbxX7xX3xX4xX1xX82xX3xX80xXdxXa2xXexX3xX1x75caxXabxX3x7610xX68xXdxX3xX4xd996xX6xX3xX2dxX29xXd2xX2bxX3xX370xX68xXdxX3xX110xX68xX2bxX36xX3xX1xX34xX6xX3xX1bxX1cxX4xX3xX64xX9exX3xX1fxXdxXa2xX2bxX3xX7xXa6xX3xX7x7bc0xX3xX64x850axX2bxX36xX3xX4xX15xX4xX3xX5xX82xX36dxXdxX3xXbxX1xX15xX82xX3xX4xX375xX6xX3xX4xX7cxX2bxX36xX3xXexX9bxX3xX2b4xX10xX334xXexX10xX39xX3xX2b3xX13xX1xX15xXbxX2c7xX3xX370xa969xX3xXexX1xX6xX9bxX3xXexX1xXa2xX3xX44x48aaxX3xXbxX1xX15xX82xX3xXexX9exX3xX1xX19xX2bxX1xX3xX50xX6xX2bxX6xX3xX1xXdxX4bxX2bxX3xX2bxX6xX9bxX100xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX82xX64xX9bxXaxX12xX67xX2fxX2bxX3xX1fxX1xX309xX29xX3xXbxX1xX15xX82xX3xXexX9exX3xX1xX19xX2bxX1xX3xX370xX41xX29xX3xXexXdxdcfcxX2bxX3xX7xXa6xX3xX370xX89xead6xX4xX3xX7xX1baxX2bxX3xX334xX29xX336xXexX3xXexX36dxXdxX3xX13xX1xX15xXbxX2f0xX3xX2bxX1xX89xX2bxX36xX3xX2bxX1x71acxX2bxX36xX3xX1fxX1xX309xX29xX3xXbxX1xX15xX82xX3xX4xX34xX2bxX3xX5xX36dxXdxX3xX7xXa6xX3xX64xX82xX3xXcxX2axXbxX3xX370xX82xX19xX2bxX3xX110xX28axX10xX4xX1xX82xX7xX5xX82xX18xX6xX1fxX3xX4xX375xX6xX3xX1bxX1cxX4xX3xX5xce0bxXbxX3xX39xX15xXbxX100xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX82xX64xX9bxXaxX12xX50xX9exX6xX3xXexX39xX424xX2bxX3xX18xXdxX4bxX4xX3xXexX39xX6xX2bxX36xX3xX80xX3axX3xX18x64aexX3xX1fxX1xXe3xX3xXabx80b9xXdxX2f0xX3xX1bxX1cxX4xX3xX7xXa6xX3xXexX1xX19xX2bxX1xX3xX5xX2axXbxX3xXabxX68xXexX3xX5xX44axX3xX370xX82xX19xX2bxX3xXbxX1xX15xX82xX3xX80xXdxX2bxX1xX3xX370x807dxX4xX3xX80xXdxX4bxXexX3xXexX39xX89xX4c0xX4xX3xX2bxXdexXabxX3xX1dexX45xX1dexX278xX3xX2bxX1xX89xX3xX370xX34fxX3xX4xX6xXabxX3xX1fxXa2xXexX3xX18xX4c0xXdxX3xXcx5530xX3xX4xX1xXe9xX4xX3xX61xXdxX4bxXbxX3xX89xX4c0xX4xX3xX67xX485xX4xX3xb3c7xX36dxXdxX3xXcxXd2xX9bxX3xX50xX89xc605xX2bxX36xX3xX2b3xX3xX2b4xcddexXcx82efxX3xX2c7xX100xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX82xX64xX9bxXaxX12xX67xX6xX2bxX3xX370xX41xX29xX2f0xX3xX36xXdxX15xX3xXexX1xX19xX2bxX1xX3xX4xX375xX6xX3xX5xX7cxX3xXbxX1xX15xX82xX3xXexX9exX3xX1xX19xX2bxX1xX3xXexX39xX424xX2bxX3xX5xX19xX3xX1fxX1xX82xX1baxX2bxX36xX3xX1dexX1ebxX1e5xX3xXexX39xXdxX4bxX29xX3xX4exX1bxX50xX100xX3xd07cxX3caxX3xXexae7bxX3xX2bxXdexXabxX3xX1dexX45xX1dexX2xX2f0xX3xX4xX7cxX2bxX36xX3xXexX9bxX3xX2b4xX10xX334xXexX10xX39xX3xX370xX34fxX3xXexXdexX2bxX36xX3xX36xXdxX15xX3xX5xX424xX2bxX3xX278xX45x555cxX3xX18xX19xX3xX18xXdxX4bxX2bxX3xX64xe9cexX2bxX3xX5xX20xX3xX64xX82xX3xX5xX36dxXabxX3xXbxX1xX15xXexX3xX4xX4b9xX2bxX36xX3xX2bxX1xX89xX3xX36xXdxX15xX3xX2bxX36xX29xX9bxX424xX2bxX3xX5xXdxX4bxX29xX3xXexXdexX2bxX36xX100xX3xXcxX29xX9bxX3xX18xX2axX9bxX2f0xX3xX4xX535xX3xX2dxX29xX6xX2bxX3xX4xX1xXe9xX4xX3xX2bxXdexX2bxX36xX3xX1bxX1cxX4xX3xX18xX5d8xX2bxX3xX4xX1xX336xXbxX3xXexX1xX29xX2axX2bxX3xXabxXe9xX4xX3xX36xXdxX15xX3xX2bxX19xX9bxX2f0xX3xX64xX82xX3xX4xX1xX82xX3xX39xbe72xX2bxX36xX3xXbxX1x8b03xX3xX1xX42cxXbxX3xX1xX535xX2bxX3xXabxXe9xX4xX3xX36xXdxX15xX3xXabxX19xX3xX80xX1baxX9bxX3xX2bxX1xX19xX3xX7xX1baxX2bxX3xX334xX29xX336xXexX3xX1fxX1xX15xX4xX3xX370xX89xX6xX3xX39xX6xX100xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX82xX64xX9bxXaxX12xX13xX1xX15xX82xX3xX50xX6xX2bxX6xX3xX370xX89xX42cxX4xX3xX7xX1baxX2bxX3xX334xX29xX336xXexX3xXexX36dxXdxX3xXexX1xX19xX2bxX1xX3xXbxX1xX2fxX3xX50xX29xX80xX2bxXdxX4xX6xX3xX2bxX6xX64xX3x8ebcxX6xX1xX82xXabxX3xX4xX375xX6xX3xX1bxX5xX82xX18xX6xX1fxXdxX6xX2f0xX3xX7xX82xX2bxX36xX3xX1fxX1xX7cxX2bxX36xX3xXexX1xX10xX82xX3xX4xX15xX4xX3xXexXdxX424xX29xX3xX4xX1xX29xX309xX2bxX3xX4xX375xX6xX3xX2b4xX53cxXcxX53exX3xX18xaf38xX3xXexX41xXabxX3xX80xX485xX2bxX2f0xX3xXexX2fxX4xX3xX370xX68xX3xX18xX19xX3xX370xX89x4ae3xX2bxX36xX3xX370xX36dxX2bxX100xX3xX13xX1xX36dxXabxX3xX18xXdxX3xX80xX485xX2bxX3xX4xX375xX6xX3xX50xX6xX2bxX6xX3xX5xX19xX3xX1fxX1xX82xX1baxX2bxX36xX3xX1dexX45xX1fxXabxX3xX18xX4c0xXdxX3xXexX2fxX4xX3xX370xX68xX3xX80xX485xX2bxX3xX44xX3xXbxX1xX15xXexX52xXbxX1x7436xXexX2f0xX3xXexX39xX82xX2bxX36xX3xX1fxX1xXdxX3xXbxX1xX36dxXabxX3xX18xXdxX3xX80xX485xX2bxX3xX4xX375xX6xX3xXbxX1xX15xX82xX3xX110xX6xX10xX7xX6xX39xX7xX3xX5xX19xX3xX44xX45xX1fxXabxX3xX18xX4c0xXdxX3xXexX2fxX4xX3xX370xX68xX3xX278xX3xXbxX1xX15xXexX52xXbxX1xX764xXexX100xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX82xX64xX9bxXaxX12xX2b4xX36xX19xX9bxX3xX1dexX3d6xX52xXc3xX3xX18xX5a0xX6xX3xX2dxX29xX6xX2f0xX3xX13xX1xX15xXbxX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX4xX3xX370xX34fxX3xX4xX7cxX2bxX36xX3xX80xX2fxX3xXabxX68xXexX3xX1xX42cxXbxX3xX370xX2b7xX2bxX36xX3xX2dxX29xX2fxX4xX3xXbxX1xX34xX2bxX36xX3xXabxX4c0xXdxX3xXexX39xX3axX3xX36xXdxX15xX3xXc2xX3xXexX39xXdxX4bxX29xX3xX10xX29xX39xX82xX3xX2b3xXc2xX2f0xX44xX3d6xX3xXexX39xXdxX4bxX29xX3xX4exX1bxX50xX2c7xX2f0xX3xXexX39xX82xX2bxX36xX3xX370xea12xX3xX4xX837xX3xX18xXdxX4bxX4xX3xX18xX2axX2bxX3xX4xX1xX29xX9bxX3caxX2bxX3xX80xX6xX3xXexX19xX29xX3xX1fxX1xX29xX3xXexX39xX39dxX4xX3xX2bxX1xX24xX3xX4xX375xX6xX3xX13xX1xX15xXbxX3xX7xX6xX2bxX36xX3xX1bxX1cxX4xX100xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX82xX64xX9bxXaxX12xX61xX42cxXbxX3xX370xX2b7xX2bxX36xX3xX2bxX19xX9bxX3xX370xX89xX42cxX4xX3xX4xX1xX82xX3xX5xX19xX3xX7xXa6xX3xX36xXdxX764xXbxX3xX80xX652xX3xX370xX485xXbxX3xXabxX68xXexX3xXbxX1xX41xX2bxX3xXexX1xXdxX4bxXexX3xX1xX36dxXdxX3xXexX5a0xX3xX18xXdxX4bxX4xX3xX53cxX29xX7xXexX39xX6xX5xXdxX6xX3xX1xX375xX9bxX3xX1xX42cxXbxX3xX370xX2b7xX2bxX36xX3xXabxX29xX6xX3xX2xX1dexX3xXexX19xX29xX3xX2bxX36xX41xXabxX3xX4xX375xX6xX3xX13xX1xX15xXbxX3xXexX39xX3axX3xX36xXdxX15xX3xX278xX278xX3xXex551fxX3xX4exX1bxX50xX100xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53cxX29xXexX1xX82xX39xXaxX12xXcxX1xX10xX82xX3x9223xX10xX29xXexX10xX39xX7xX0xX52xXbxX12
Theo Reuters