Công nhận 27 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 8-4, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1227/QĐ-UBND về việc công nhận 27 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 năm 2018.
20eex8122x47ffx4891xa3a7x222ex79e3x563ex9053xX7xae61x6942x96b0x4344x6c4bx9812xX5x430bxXax4767x2183x9315x7947x941exX3xX15xX1x445dxX15xX3x947cx9c00xX3xX1x9af7xa3d9xa58dxX15x31ecxX3xXexX1x6804xX3x3305x9061xX25xX3xXexX1x3daexX15xX1xX3xXbxX1x61c1xX3x8231xaadcxXexX3xX4xX1xX21x8e42xX15xX3xXbxX1x3781xX3xX4xX1axXbxX3xX16xXdx9472x4100xX3x3b19x86b7xX4xX3xXexXdx7277xX21xX3xX1x81cfxX4xX3x267ex9afdxX4xX3xX39x4a2exX3x4213xX0x6642xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx73fdxX10xX6xX50xXaxX12x294cxX16xX31xX22xX3x890fx96cdx62eaxX25xX3x66e1x5e3axX7bxa90exX3xXex5bdfxX15xX1xX3xX39xX2cxX3x4d9fxX6xX15xX3xX1xX31xX15xX1xX3x4daexX21xX22x8f02xXexX3xX39xX29xX15xX1xX3xX7xX37xX3xX2xX1dxX1dxX1exX66xX9bx2af3xX81xX85xX86xX7bxX88xX3xa404x3fa7xX3xXb6xXdxX23xX4xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX15xX1xX1axX15xX3xX1dxX1exX3xX1xX21xX22xX23xX15xX25xX3xXexX1xX29xX3xX2bxX2cxX25xX3xXexX1xX31xX15xX1xX3xXbxX1xX37xX3xXexX1xX21xX62xX4xX3xXexX8bxX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX75x6915xX6xX3xX39xX3axXexX3xX4xX1xX21xX40xX15xX3xXbxX1xX45xX3xX4xX1axXbxX3xX16xXdxX4dxX4exX3xX50xX51xX4xX3xXexXdxX56xX21xX3xX1xX5axX4xX3xX5dxX5exX4xX3xX39xX62xX3xX64xX3xX15x4175xX5dxX3xX1dx8078xX2xX80x419exX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10x8bbdxXaxX12xX0xXdxX5dxX16xX3xX7xX143xX4xX9xXaxX66xX66xXdxX12exX92xX6xX4exXexX1xX6xX15xX1xX1xX4exX6xX12exXb6xX15xX66xX15xX10x23adxX7xX66xX2x28efxX2xX82xX66xX2xX12bxa812xX50xX1dxX2x28bdxX64xX64xX82xX16fxXexX80xX12bxX82xX5xX2xX12ex5899xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX15xX1xX1axX15xX3xX1dxX1exX3xX1xX21xX22xX23xX15xX25xX3xXexX1xX29xX3xX2bxX2cxX25xX3xXexX1xX31xX15xX1xX3xXbxX1xX37xX3xX39xX3axXexX3xX4xX1xX21xX40xX15xX3xXbxX1xX45xX3xX4xX1axXbxX3xX16xXdxX4dxX4exX3xX50xX51xX4xX3xXexXdxX56xX21xX3xX1xX5axX4xX3xX5dxX5exX4xX3xX39xX62xX3xX64xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4exX15xXaxX12x5fbfxX15xX1xX3xX5dxXdxX15xX1xX3xX1xX5axX6xX12exX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX4exX50xX22xXaxX12xXcxX1xX10xX4exX3xX39xXf6xX25xX3xX85xX86xX7bxX88xX3xXexX8bxX15xX1xX3xX22xa8a7xX21xX3xX4x6417xX21xX3xX13xX1xa541xX3xXexX29xX4xX1xX3xX85xX86xX7bxX88xX3xX4xX4dxX4xX3xX1xX21xX22xX23xX15xX25xX3xXexX1xX29xX3xX2bxX2cxX25xX3xXexX1xX31xX15xX1xX3xXbxX1xX37xX3xX4xXf6xX3xXexX143xX4dxX4xX1xX3xX15xX1xXdxX23xX5dxX3xX50xX21xX22xX3xXexX143x7391xX3xXb6xX31xX3xX15x532bxX15xX16xX3xX4xX6xX4exX3xX4xX1x455dxXexX3xX5xa318x657exX15xX16xX3xXbxX1xX45xX3xX4xX1axXbxX3xX16xXdxX4dxX4exX3xX50xX51xX4xX3xXexXdxX56xX21xX3xX1xX5axX4xX25xX3xX39x7918xX5dxX3xX92xX2a9xX4exX3xXexX1xX10xX4exX3xXexXdxX22dxX21xX3xX4xX1xX21xX40xX15xX3xXb6xXb7xX3xXbxX1xX45xX3xX4xX1axXbxX3xX16xXdxX4dxX4exX3xX50xX51xX4xX3xXexXdxX56xX21xX3xX1xX5axX4xX3xX39xX288xX289xX4xX3x4447xX21xX22xX3xX39xX29xX15xX1xX3xXexX3axXdxX3xX7bxX16xX1xX29xX3xX39xX29xX15xX1xX3xX7xX37xX3xX1dxX12bxX66xX1dxX12bxX2xX82xX66xX7bxXafxX81xX13x6ce7xX3xX15xX16xX31xX22xX3xX1dxX82xX66xX64xX66xX1dxX12bxX2xX82xX3xX4xX236xX6xX3xX13xX1x3f0cxX15xX1xX3xXbxX1xX236xX3xXb6xX31xX3xXcxX1xX14xX15xX16xX3xXexX288xX3xX7xX37xX3xX12bxX1exX66xX1dxX12bxX2xX173xX66xXcxXcxX81xX86x3e52xX88xXafxXcxX3xX15xX16xX31xX22xX3xX1dxX1dxX66xX64xX66xX1dxX12bxX2xX173xX3xX4xX236xX6xX3xX86xX62xX3xX342xXdxX4dxX4exX3xX50xX51xX4xX3xXb6xX31xX3xXafxX31xX4exX3xXexX3axX4exX12exX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX4exX50xX22xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX143xX10x5096xX9xXaxX1xXexXexXbx2cccxX66xX66xX2e2xXbxXbxX5xX12exXexX1xX6xX15xX1xX1xX4exX6xX12exX16xX4exXb6xX12exXb6xX15xX66xXb6xX92xXbxX2e2x8e94xXexX1xX6xX15xX1xX1xX4exX6xX12exX15xX7xX38cxX66xX7xXexX143xX66xX64xX2xX64x5855xX16fxX86xX1exX88xX1dxX1ex2e97xX82x5834xX3cdxX13xX88xX82xX1exX1dxX16fxX80xX64xX88xX1exX12bxX12bxX12bxX16fxX12bxX88xX12bxX80xX66x494cxX38cxXdxX5xX10xX66xX50xX2xX1dxX1dxX1exX3afxX7xXdxX16xX15xX10xX50xX12exXbxX50xX38cxXaxX12xa622xX10xX5dxX3xXexX4exX31xX15xX3xXb6xX127xX15xX3xX9bxX21xX22xX9exXexX3xX39xX29xX15xX1xX3xXexX3axXdxX3xX39xX27axX22xX12exX0xX66xX6xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cdxX21xXexX1xX4exX143xXaxX12xX86xXafxXcxX0xX66xXbxX12
BĐT