Cục Thuế Thanh Hóa thông tin về người nộp thuế có tiền thuế nợ lớn, kéo dài
(Baothanhhoa.vn) - Cục Thuế Thanh Hóa vừa có thông tin về người nộp thuế có tiền thuế nợ lớn, kéo dài để các cá nhân biết và thực hiện.
ce0cxdd59x13926xdabdx10192xda7ax16329x11607xd538xX7x17d31x17b8ex1054dx14c94xdd74xf5a5xX5x14477xXax149e2xda1ax1247cxX4xX3xXcxX1xf4d9x11428xX3xXcxX1xX6x1247bxX1xX3x1056cx13823xX6xX3xXexX1x112e7xX1fx18c2axX3xXexXdxX1fxX3xd898x16f05xX3xX1fxX2ax1199cxe85fxXdxX3xX1fx11505xXbxX3xXexX1xX19xX1axX3xX4xX23xX3xXexXdxX31xX1fxX3xXexX1xX19xX1axX3xX1fx142b5xX3xX5x12417xX1fx186a6xX3xe99ex16758x11752xX3x148e0x17851xXdxX0x18756xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xX10xX6xX5bxXaxX12xX13xX14xX4xX3xXcxX1xX19xX1axX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX22xX23xX6xX3xX30xefcdxX6xX3xX4xX23xX3xXexX1xX28xX1fxX2axX3xXexXdxX1fxX3xX30xX31xX3xX1fxX2axX35xX36xXdxX3xX1fxX3axXbxX3xXexX1xX19xX1axX3xX4xX23xX3xXexXdxX31xX1fxX3xXexX1xX19xX1axX3xX1fxX50xX3xX5xX53xX1fxX55xX3xX57xX58xX59xX3xX5bxX5cxXdxX3x15347x1615exX3xX4x114e0xX4xX3xX4xXcbxX3xX1fxX1x153fbxX1fxX3x151efxXdxX1axXexX3xX30xX5cxX3xXexX1xdd04xX4xX3xX1xXdxdd42xX1fx14ccexX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12e6dxX59xX5bx11929xXaxX12xX0xXdx1605axX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5bxXexX1xX19xXffxXd6xX3xXdxX13xX10xX1fxXexX10xdd38xXaxX3xX7xXexXfaxX5xX10xX9xXax14c5bxXdxX5bxXexX1xd365xX3x11f04x1131exX128xXbxe669x18a45xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX125xX3x1831cx16b93x138faxXbxX12bxX12cxXaxX3xX7xX116xX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxXe7xXd6xX6xX59xXexX1xX6xX1fxX1xX1xX59xX6xXe7xX30xX1fxX5fxX1fxX10xX120xX7xX5fxf044xX2x147f0xX15bxX5fxX2xX128xX136xX5bxX15bxX2xX136xX138xX127xX2xX15dxXexX127x11cdbxX128xX15bxX5xX127x12e1cxX2xX127xX15dxX5bxX136xX2xX137xX15dxX16dxX128xX15dxXexX2xX16dxX138xX127xX2xX5xX128xXe7x15efexXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xXcxX1xX19xX1axX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX22xX23xX6xX3xXexX1xX28xX1fxX2axX3xXexXdxX1fxX3xX30xX31xX3xX1fxX2axX35xX36xXdxX3xX1fxX3axXbxX3xXexX1xX19xX1axX3xX4xX23xX3xXexXdxX31xX1fxX3xXexX1xX19xX1axX3xX1fxX50xX3xX5xX53xX1fxX55xX3xX57xX58xX59xX3xX5bxX5cxXdxXaxX3xX120xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX127xX128xX128xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX136xX137xX138xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX59xX5bxXfaxXaxX12xX0xXdxXffxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1fxXexX10xX116xXaxX3xX7xXexXfaxX5xX10xX9xXaxX120xXdxX5bxXexX1xX125xX3xX127xX128xX128xXbxX12bxX12cxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX125xX3xX136xX16dxX128xXbxX12bxX12cxXaxX3xX7xX116xX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxXe7xXd6xX6xX59xXexX1xX6xX1fxX1xX1xX59xX6xXe7xX30xX1fxX5fxX1fxX10xX120xX7xX5fxX15bxX2xX15dxX15bxX5fxX2xX128xX136xX5bxX15bxX2xX136xX138xX127xX15dxX136xXexX15dxX16dxX2xX127xX5xX15dxX172xX2xXe7xX187xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xXcxX1xX19xX1axX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX22xX23xX6xX3xXexX1xX28xX1fxX2axX3xXexXdxX1fxX3xX30xX31xX3xX1fxX2axX35xX36xXdxX3xX1fxX3axXbxX3xXexX1xX19xX1axX3xX4xX23xX3xXexXdxX31xX1fxX3xXexX1xX19xX1axX3xX1fxX50xX3xX5xX53xX1fxX55xX3xX57xX58xX59xX3xX5bxX5cxXdxXaxX3xX120xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX127xX128xX128xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX136xX16dxX128xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX59xX5bxXfaxXaxX12xX0xXdxXffxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1fxXexX10xX116xXaxX3xX7xXexXfaxX5xX10xX9xXaxX120xXdxX5bxXexX1xX125xX3xX127xX128xX128xXbxX12bxX12cxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX125xX3xX136xX137xX137xXbxX12bxX12cxXaxX3xX7xX116xX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxXe7xXd6xX6xX59xXexX1xX6xX1fxX1xX1xX59xX6xXe7xX30xX1fxX5fxX1fxX10xX120xX7xX5fxX15bxX2xX15dxX15bxX5fxX2xX128xX136xX5bxX15bxX2xX136xX138xX127xX138x11c96xXexX136xX16dxX138xX5xX2xX128xX172xX15bxXe7xX187xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xXcxX1xX19xX1axX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX22xX23xX6xX3xXexX1xX28xX1fxX2axX3xXexXdxX1fxX3xX30xX31xX3xX1fxX2axX35xX36xXdxX3xX1fxX3axXbxX3xXexX1xX19xX1axX3xX4xX23xX3xXexXdxX31xX1fxX3xXexX1xX19xX1axX3xX1fxX50xX3xX5xX53xX1fxX55xX3xX57xX58xX59xX3xX5bxX5cxXdxXaxX3xX120xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX127xX128xX128xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX136xX137xX137xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX59xX5bxXfaxXaxX12xX0xXdxXffxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1fxXexX10xX116xXaxX3xX7xXexXfaxX5xX10xX9xXaxX120xXdxX5bxXexX1xX125xX3xX127xX128xX128xXbxX12bxX12cxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX125xX3xX136xX137xX137xXbxX12bxX12cxXaxX3xX7xX116xX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxXe7xXd6xX6xX59xXexX1xX6xX1fxX1xX1xX59xX6xXe7xX30xX1fxX5fxX1fxX10xX120xX7xX5fxX15bxX2xX15dxX15bxX5fxX2xX128xX136xX5bxX15bxX2xX136xX138xX127xX136xX137xXexX127xX15bxX2xX136xX5xX2xX128xX172xX15dxXe7xX187xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xXcxX1xX19xX1axX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX22xX23xX6xX3xXexX1xX28xX1fxX2axX3xXexXdxX1fxX3xX30xX31xX3xX1fxX2axX35xX36xXdxX3xX1fxX3axXbxX3xXexX1xX19xX1axX3xX4xX23xX3xXexXdxX31xX1fxX3xXexX1xX19xX1axX3xX1fxX50xX3xX5xX53xX1fxX55xX3xX57xX58xX59xX3xX5bxX5cxXdxXaxX3xX120xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX127xX128xX128xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX136xX137xX137xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX59xX5bxXfaxXaxX12xX0xXdxXffxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1fxXexX10xX116xXaxX3xX7xXexXfaxX5xX10xX9xXaxX120xXdxX5bxXexX1xX125xX3xX127xX128xX128xXbxX12bxX12cxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX125xX3xX136xX137xX127xXbxX12bxX12cxXaxX3xX7xX116xX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxXe7xXd6xX6xX59xXexX1xX6xX1fxX1xX1xX59xX6xXe7xX30xX1fxX5fxX1fxX10xX120xX7xX5fxX15bxX2xX15dxX15bxX5fxX2xX128xX136xX5bxX15bxX2xX136xX138xX36cxX128xX15dxXexX36cxX136xX136xX16dxX5xX138xX172xX138xXe7xX187xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xXcxX1xX19xX1axX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX22xX23xX6xX3xXexX1xX28xX1fxX2axX3xXexXdxX1fxX3xX30xX31xX3xX1fxX2axX35xX36xXdxX3xX1fxX3axXbxX3xXexX1xX19xX1axX3xX4xX23xX3xXexXdxX31xX1fxX3xXexX1xX19xX1axX3xX1fxX50xX3xX5xX53xX1fxX55xX3xX57xX58xX59xX3xX5bxX5cxXdxXaxX3xX120xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX127xX128xX128xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX136xX137xX127xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX59xX5bxXfaxXaxX12xX0xXdxXffxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1fxXexX10xX116xXaxX3xX7xXexXfaxX5xX10xX9xXaxX120xXdxX5bxXexX1xX125xX3xX127xX128xX128xXbxX12bxX12cxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX125xX3xX136xX137xX16dxXbxX12bxX12cxXaxX3xX7xX116xX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxXe7xXd6xX6xX59xXexX1xX6xX1fxX1xX1xX59xX6xXe7xX30xX1fxX5fxX1fxX10xX120xX7xX5fxX15bxX2xX15dxX15bxX5fxX2xX128xX136xX5bxX15bxX2xX136xX138xX36cxX2xX2xXexX36cxX138xX127xX136xX5xX16dxX172xX136xXe7xX187xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xXcxX1xX19xX1axX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX22xX23xX6xX3xXexX1xX28xX1fxX2axX3xXexXdxX1fxX3xX30xX31xX3xX1fxX2axX35xX36xXdxX3xX1fxX3axXbxX3xXexX1xX19xX1axX3xX4xX23xX3xXexXdxX31xX1fxX3xXexX1xX19xX1axX3xX1fxX50xX3xX5xX53xX1fxX55xX3xX57xX58xX59xX3xX5bxX5cxXdxXaxX3xX120xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX127xX128xX128xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX136xX137xX16dxXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX59xX5bxXfaxXaxX12xX0xXdxXffxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1fxXexX10xX116xXaxX3xX7xXexXfaxX5xX10xX9xXaxX120xXdxX5bxXexX1xX125xX3xX127xX128xX128xXbxX12bxX12cxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX125xX3xX136xX137xX36cxXbxX12bxX12cxXaxX3xX7xX116xX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxXe7xXd6xX6xX59xXexX1xX6xX1fxX1xX1xX59xX6xXe7xX30xX1fxX5fxX1fxX10xX120xX7xX5fxX15bxX2xX15dxX15bxX5fxX2xX128xX136xX5bxX15bxX2xX136xX138xX36cxX15bxX128xXexX127xX136xX16dxX127xX5xX137xX172xX137xXe7xX187xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xXcxX1xX19xX1axX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX22xX23xX6xX3xXexX1xX28xX1fxX2axX3xXexXdxX1fxX3xX30xX31xX3xX1fxX2axX35xX36xXdxX3xX1fxX3axXbxX3xXexX1xX19xX1axX3xX4xX23xX3xXexXdxX31xX1fxX3xXexX1xX19xX1axX3xX1fxX50xX3xX5xX53xX1fxX55xX3xX57xX58xX59xX3xX5bxX5cxXdxXaxX3xX120xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX127xX128xX128xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX136xX137xX36cxXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX59xX5bxXfaxXaxX12xX0xXdxXffxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1fxXexX10xX116xXaxX3xX7xXexXfaxX5xX10xX9xXaxX120xXdxX5bxXexX1xX125xX3xX127xX128xX128xXbxX12bxX12cxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX125xX3xX136xX137xX127xXbxX12bxX12cxXaxX3xX7xX116xX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxXe7xXd6xX6xX59xXexX1xX6xX1fxX1xX1xX59xX6xXe7xX30xX1fxX5fxX1fxX10xX120xX7xX5fxX15bxX2xX15dxX15bxX5fxX2xX128xX136xX5bxX15bxX2xX136xX138xX36cxX15dxX2xXexX15bxX127xX15dxX138xX5xX16dxX172xX16dxXe7xX187xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xXcxX1xX19xX1axX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX22xX23xX6xX3xXexX1xX28xX1fxX2axX3xXexXdxX1fxX3xX30xX31xX3xX1fxX2axX35xX36xXdxX3xX1fxX3axXbxX3xXexX1xX19xX1axX3xX4xX23xX3xXexXdxX31xX1fxX3xXexX1xX19xX1axX3xX1fxX50xX3xX5xX53xX1fxX55xX3xX57xX58xX59xX3xX5bxX5cxXdxXaxX3xX120xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX127xX128xX128xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX136xX137xX127xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX59xX5bxXfaxXaxX12xX0xXdxXffxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1fxXexX10xX116xXaxX3xX7xXexXfaxX5xX10xX9xXaxX120xXdxX5bxXexX1xX125xX3xX127xX128xX128xXbxX12bxX12cxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX125xX3xX136xX137xX127xXbxX12bxX12cxXaxX3xX7xX116xX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxXe7xXd6xX6xX59xXexX1xX6xX1fxX1xX1xX59xX6xXe7xX30xX1fxX5fxX1fxX10xX120xX7xX5fxX15bxX2xX15dxX15bxX5fxX2xX128xX136xX5bxX15bxX2xX136xX136xX128xX128xX128xXexX36cxX16dxX128xX5xX16dxX172xX127xXe7xX187xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xXcxX1xX19xX1axX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX22xX23xX6xX3xXexX1xX28xX1fxX2axX3xXexXdxX1fxX3xX30xX31xX3xX1fxX2axX35xX36xXdxX3xX1fxX3axXbxX3xXexX1xX19xX1axX3xX4xX23xX3xXexXdxX31xX1fxX3xXexX1xX19xX1axX3xX1fxX50xX3xX5xX53xX1fxX55xX3xX57xX58xX59xX3xX5bxX5cxXdxXaxX3xX120xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX127xX128xX128xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX136xX137xX127xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX59xX5bxXfaxXaxX12xX0xXdxXffxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1fxXexX10xX116xXaxX3xX7xXexXfaxX5xX10xX9xXaxX120xXdxX5bxXexX1xX125xX3xX127xX128xX128xXbxX12bxX12cxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX125xX3xX136xX137xX137xXbxX12bxX12cxXaxX3xX7xX116xX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxXe7xXd6xX6xX59xXexX1xX6xX1fxX1xX1xX59xX6xXe7xX30xX1fxX5fxX1fxX10xX120xX7xX5fxX15bxX2xX15dxX15bxX5fxX2xX128xX136xX5bxX15bxX2xX136xX138xX36cxX138xX16dxXexX127xX36cxX137xX15bxX5xX138xX172xX36cxXe7xX187xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xXcxX1xX19xX1axX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX22xX23xX6xX3xXexX1xX28xX1fxX2axX3xXexXdxX1fxX3xX30xX31xX3xX1fxX2axX35xX36xXdxX3xX1fxX3axXbxX3xXexX1xX19xX1axX3xX4xX23xX3xXexXdxX31xX1fxX3xXexX1xX19xX1axX3xX1fxX50xX3xX5xX53xX1fxX55xX3xX57xX58xX59xX3xX5bxX5cxXdxXaxX3xX120xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX127xX128xX128xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX136xX137xX137xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX59xX5bxXfaxXaxX12xX0xXdxXffxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1fxXexX10xX116xXaxX3xX7xXexXfaxX5xX10xX9xXaxX120xXdxX5bxXexX1xX125xX3xX127xX128xX128xXbxX12bxX12cxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX125xX3xX136xX137xX138xXbxX12bxX12cxXaxX3xX7xX116xX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxXe7xXd6xX6xX59xXexX1xX6xX1fxX1xX1xX59xX6xXe7xX30xX1fxX5fxX1fxX10xX120xX7xX5fxX15bxX2xX15dxX15bxX5fxX2xX128xX136xX5bxX15bxX2xX136xX136xX128xX2xX128xXexX16dxX138xX36cxX15bxX5xX138xX172xX2xX128xXe7xX187xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xXcxX1xX19xX1axX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX22xX23xX6xX3xXexX1xX28xX1fxX2axX3xXexXdxX1fxX3xX30xX31xX3xX1fxX2axX35xX36xXdxX3xX1fxX3axXbxX3xXexX1xX19xX1axX3xX4xX23xX3xXexXdxX31xX1fxX3xXexX1xX19xX1axX3xX1fxX50xX3xX5xX53xX1fxX55xX3xX57xX58xX59xX3xX5bxX5cxXdxXaxX3xX120xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX127xX128xX128xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX136xX137xX138xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX59xX5bxXfaxXaxX12xX0xXdxXffxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1fxXexX10xX116xXaxX3xX7xXexXfaxX5xX10xX9xXaxX120xXdxX5bxXexX1xX125xX3xX127xX128xX128xXbxX12bxX12cxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX125xX3xX136xX137xX137xXbxX12bxX12cxXaxX3xX7xX116xX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxXe7xXd6xX6xX59xXexX1xX6xX1fxX1xX1xX59xX6xXe7xX30xX1fxX5fxX1fxX10xX120xX7xX5fxX15bxX2xX15dxX15bxX5fxX2xX128xX136xX5bxX15bxX2xX136xX136xX128xX2xX127xXexX136xX137xX136xX15dxX5xX2xX172xX2xX2xXe7xX187xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xXcxX1xX19xX1axX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX22xX23xX6xX3xXexX1xX28xX1fxX2axX3xXexXdxX1fxX3xX30xX31xX3xX1fxX2axX35xX36xXdxX3xX1fxX3axXbxX3xXexX1xX19xX1axX3xX4xX23xX3xXexXdxX31xX1fxX3xXexX1xX19xX1axX3xX1fxX50xX3xX5xX53xX1fxX55xX3xX57xX58xX59xX3xX5bxX5cxXdxXaxX3xX120xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX127xX128xX128xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX136xX137xX137xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX59xX5bxXfaxXaxX12xX0xXdxXffxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1fxXexX10xX116xXaxX3xX7xXexXfaxX5xX10xX9xXaxX120xXdxX5bxXexX1xX125xX3xX127xX128xX128xXbxX12bxX12cxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX125xX3xX136xX137xX16dxXbxX12bxX12cxXaxX3xX7xX116xX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxXe7xXd6xX6xX59xXexX1xX6xX1fxX1xX1xX59xX6xXe7xX30xX1fxX5fxX1fxX10xX120xX7xX5fxX15bxX2xX15dxX15bxX5fxX2xX128xX136xX5bxX15bxX2xX136xX136xX128xX15bxX137xXexX138xX138xX16dxX128xX5xX15dxX172xX2xX15bxXe7xX187xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xXcxX1xX19xX1axX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX22xX23xX6xX3xXexX1xX28xX1fxX2axX3xXexXdxX1fxX3xX30xX31xX3xX1fxX2axX35xX36xXdxX3xX1fxX3axXbxX3xXexX1xX19xX1axX3xX4xX23xX3xXexXdxX31xX1fxX3xXexX1xX19xX1axX3xX1fxX50xX3xX5xX53xX1fxX55xX3xX57xX58xX59xX3xX5bxX5cxXdxXaxX3xX120xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX127xX128xX128xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX136xX137xX16dxXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12