15h, ngày 15-10-2020: Đối thoại trực tuyến “Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em”
(Baothanhhoa.vn) - Báo Thanh Hóa tổ chức đối thoại trực tuyến với chủ đề “Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em” vào lúc 15h, ngày 15-10-2020. Chương trình được phát trực tiếp trên baothanhhoa.vn, trên kênh Youtube và Fanpage Facebook của Báo Thanh Hóa.
b71cx13e07x170a6x152f3x15872x155a1x14170xd9d5x18165xX7x177e7xeef6x110aex165afx15f78x104f2xX5x10a3bxXax14c70xX2xd724xX1x132ecxX3x17674x11fedxecb4xb8b0xX3xX2xX14x1104fxX2x106f7xX1fxdf36xX21xX23xX21x12463xX3x10a48x14a43xXdxX3xXexX1x16369x12489xXdxX3xXexd307x164eaxX4xX3xXex13efaxX1bx12e3exX18xX3x130a0xec30x12e87x12814xX3xX6xX18xX3xXexX2fxX1axX18xX3xX4xX1xX2fxX3xXbxX1x12cecxX3xX18xb87dxX3xf69axX1axX3xXexX34xd979xX3xX10xX41x12d73xX0x13497xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeb8bxX10xX6x14b6exXaxX12x11296x136cexX2fxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX70x169c1xX6xX3xXex167f1xX3xX4xX1x11c45xX4xX3x16876xX2axXdxX3xXexX1xX2fxX30xXdxX3xXexX34xX35xX4xX3xXexX39xX1bxX3bxX18xX3xX56x12a91xXdxX3xX4xX1x136f4xX3xX8cxdf7cxX3xX3exX3fxX40xX41xX3xX6xX18xX3xXexX2fxX1axX18xX3xX4xX1xX2fxX3xXbxX1xX51xX3xX18xX54xX3xX56xX1axX3xXexX34xX5bxX3xX10xX41xX5fxX3xX56xX1axX2fxX3xX5x155f1xX4xX3xX2xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX2xX14xX1fxX2xX21xX1fxX23xX21xX23xX21xe18cxX3xfef9xX1xfbcfx16805xX18xX19xX3xXexX34x14d6dxX18xX1xX3xX8cxXefx13d6bxX4xX3xXbxX1xX77xXexX3xXexX34xX35xX4xX3xXexXdxX3bxXbxX3xXexX34x13769xX18xX3x17fa1xX6xX2fxXexX1xX6xX18xX1xX1xX2fxX6xXebxX56xX18xX16xX3xXexX34xX110xX18xX3x12ce2xX110xX18xX1xX3xe693xX2fxX39xXexX39xX113xX10xX3xX56xX1axX3x14631xX6xX18xXbxX6xX19xX10xX3xX138xX6xX4xX10xX113xX2fxX2fxX128xX3xX4xXa7xX6xX3xX76xX77xX2fxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX70xX81xX6xXebxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX2fxX73xX1bxXaxX12xX0xXdxX41xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX73xXexX1xX39xX41xX113xX3xXdxXedxX10xX18xXexX10xX34xXaxX3xX7xXexX1bxX5xX10xX9xXax12e8exXdxX73xXexX1xX27xX3x18499xX21xX21xXbxc2bax162aaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX27xX3xX14xX23x1240bxXbxX19exX19fxXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX61xX61xXdxXebxX113xX6xX2fxXexX1xX6xX18xX1xX1xX2fxX6xXebxX56xX18xX61xX18xX10xX193xX7xX61xX23xX21xda77xX2xX61xX2xX21xX14xX73x16ccfxX2x151b2xX21xX2xX14xX19axXexX1d0xX1d9xX1d7xX5xX14xX1fxX6xX2xXebx16673xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX2xX14xX1fxX2xX21xX1fxX23xX21xX23xX21xX27xX3xX29xX2axXdxX3xXexX1xX2fxX30xXdxX3xXexX34xX35xX4xX3xXexX39xX1bxX3bxX18xX3xX3exX3fxX40xX41xX3xX6xX18xX3xXexX2fxX1axX18xX3xX4xX1xX2fxX3xXbxX1xX51xX3xX18xX54xX3xX56xX1axX3xXexX34xX5bxX3xX10xX41xX5fxXaxX3xX193xXdxX73xXexX1xX9xXaxX19axX21xX21xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX14xX23xX1abxXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX2fxX73xX1bxXaxX12x17086xX1xX77xX4xX1xX3xX41x11af8xXdxX3xX4xXa7xX6xX3xX4xX1xXefxXf0xX18xX19xX3xXexX34xXf6xX18xX1xX3xX5xX1axX3xX8cx1842exX18xX19xX3xX4xX1xdc11xX3xX3fxX19x11c52xX3xXcxX1x14824xX3xX70xX290xX18xX19xX3xX70xbd4axX2fxX16xX3x158ccxX1bxX3xX56xXdxX110xX18xX3xX76xXedxX70xX3xX70x14b8axXdxX3xd247xX70xc7c5xX3fxX3x14553xXdx14da0xXexX3xX3fxX6xX41xX16xX3xXcx15928xX18xX1xX3xXa7xX1bxX3xX56xXdxX110xX18xX16xX3xXedxX1xXa7xX3xXexX29exX4xX1xX3xX70xX2b7xXdxX3xX2baxX70xX2bcxX3fxX3xXexX2caxX18xX1xXebxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX2fxX73xX1bxXaxX12xX3fxX40xX41xX3xX23xX21xX23xX21xX16xX3xX70xX2b7xXdxX3xX2baxXdxX110xX18xX3xX1xXdxX2c1xXbxX3xX2bcxX1xX51xX3xX18xX54xX3xX2bfxXdxX2c1xXexX3xX3fxX6xX41xX3xXexXdxX3bxXbxX3xXexX51xX4xX3xX4xX1xd1d0xX18xX3xX5xX1axX3xX3exX3fxX40xX41xX3xX6xX18xX3xXexX2fxX1axX18xX3xX4xX1xX2fxX3xXbxX1xX51xX3xX18xX54xX3xX56xX1axX3xXexX34xX5bxX3xX10xX41xX5fxXebxX3xXcxX1xX29axX18xX19xX3x114d6xX39xX6xX3xX4xX1xXefxXf0xX18xX19xX3xXexX34xXf6xX18xX1xX3xX8cxX2axXdxX3xXexX1xX2fxX30xXdxX16xX3xX18xX1x185b4xX41xX3xX5xX1axX41xX3xX34xe6b8xX3xX1xXf0xX18xX3xX18xX1xX54xX18xX19xX3xXexX1xX39x142cexX18xX3xX5xXfcxXdxX16xX3xX128xX1xX81xX3xX128xX1xX40xX18xX16xX3xX56xXefxXa2xX18xX19xX3xX41xe1e0xX4xX3xXexX34xX2fxX18xX19xX3xX366xX39xX77xX3xXexX34xXf6xX18xX1xX3xXexX1xX35xX4xX3xX1xXdxX2c1xX18xX16xX3xXexX34xX2fxX18xX19xX3xX8cxX81xX3xXexX39bxXbxX3xXexX34xX39xX18xX19xX3xX56xX1axX2fxX3xX4xX77xX4xX3xX18xX2b7xXdxX3xX73xX39xX18xX19xX3xX18xX1xXefxX27xX3xX6xX18xX3xXexX2fxX1axX18xX3xX4xX1xX2fxX3xXbxX1xX51xX3xX18xX54xX3xX56xX1axX3xXexX34xX5bxX3xX10xX41xX3xXexX34xX2fxX18xX19xX3xX19xXdxX6xX3xX8cxXf6xX18xX1xX19fxX3xX6xX18xX3xXexX2fxX1axX18xX3xX4xX1xX2fxX3xXbxX1xX51xX3xX18xX54xX3xX56xX1axX3xXexX34xX5bxX3xX10xX41xX3xX18xXf0xXdxX3xX4xX29axX18xX19xX3xX4xX2b7xX18xX19xX16xX3xXexX34xX2fxX18xX19xX3xXexX34xXefxX278xX18xX19xX3xX1xX336xX4xX16xX3xX18xXf0xXdxX3xX5xX1axX41xX3xX56xXdxX2c1xX4xX16xX3xX18xX19xX2fxX1axXdxX3xX19ex17421xX3xX1xX2b7xXdxX16xX3xX6xX18xX3xXexX2fxX1axX18xX3xX56xXaaxX3xX41xX29axXdxX3xXexX34xXefxX278xX18xX19xX3xX56xX1axX3xX89xX18xX19xX3xXbxX1xX81xX3xX56xXa2xXdxX3xX113xXdxX3bxX18xX3xX8cxX85xXdxX3xX128xX1xX296xX3xX1xX39bxX39xX16xX3xX6xX18xX3xXexX2fxX1axX18xX3xXexX34xX110xX18xX3xX41xX29axXdxX3xXexX34xXefxX278xX18xX19xX3xX41xX30xX18xX19x12735xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX2fxX73xX1bxXaxX12xXedxX1xXefxXf0xX18xX19xX3xXexX34xXf6xX18xX1xX3xX113xX3b4xXexX3xX8cxf918xX39xX3xX5xXd4xX4xX3xX2xX14xX1xX16xX3xXexX1xX89xX3xX3fxX40xX41xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX2xX14xX1fxX2xX21xX1fxX23xX21xX23xX21xXebxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX2fxX73xX1bxXaxX12xX3fxX2b7xXdxX3xX73xX39xX18xX19xX3xX4xX1xXefxXf0xX18xX19xX3xXexX34xXf6xX18xX1xX3xX7x12267xX3xX8cxXefxXfcxX4xX3xX4xX39bxXbxX3xX18xX1xX39bxXexX3xXexX34xX35xX4xX3xXexX39xX1bxX3bxX18xX3xXexX34xX110xX18xX3xX76xX77xX2fxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX70xX81xX6xX3xX8cxXdxX2c1xX18xX3xXex11bcaxX3x1716exX0xX6xX3xX1xX34xX10xc6b8xX9xXaxX1xXexXexXbxX27xX61xX61xX113xX6xX2fxXexX1xX6xX18xX1xX1xX2fxX6xXebxX56xX18xX61xXaxX12xX1xXexXexXbxX27xX61xX61xX113xX6xX2fxXexX1xX6xX18xX1xX1xX2fxX6xXebxX56xX18xX61xX0xX61xX6xX12x11ef8xX19fxX3xXbxX1xX77xXexX3xXexX34xX35xX4xX3xXexXdxX3bxXbxX3xXexX34xX110xX18xX3xX128xX110xX18xX1xX3xX12dxX2fxX39xXcxX39xX113xX10xX3xX4xXa7xX6xX3xX76xX77xX2fxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX70xX81xX6xX3xX584xX0xX6xX3xX1xX34xX10xX58bxX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX27xX61xX61xX193xX193xX193xXebxX1bxX2fxX39xXexX39xX113xX10xXebxX4xX2fxX41xX61xX39xX7xX10xX34xX61xX76xX6xX2fxXcxX1xX6xX18xX1xX70xX2fxX6xX61xX58bxX10xX6xXexX39xX34xX10xX73xfdc4xX34xX10xX5xX2fxX6xX73xX9xX1abxd0c3xX56xXdxX10xX193xd120xX6xX7xX9xX7xX39xX113xX7xX4xX34xXdxX113xX10xX34xXaxX12xX1xXexXexXbxX7xX27xX61xX61xX193xX193xX193xXebxX1bxX2fxX39xXexX39xX113xX10xXebxX4xX2fxX41xX61xX39xX7xX10xX34xX61xX76xX6xX2fxXcxX1xX6xX18xX1xX70xX2fxX6xX61xX58bxX10xX6xXexX39xX34xX10xX73xX631xX56xXdxX10xX193xX63fxX6xX7xX9xX7xX39xX113xX7xX4xX34xXdxX113xX10xX34xX0xX61xX6xX12xX5c0xX3xX56xX1axX3xX138xX6xX18xXbxX6xX19xX10xX3xX4xXa7xX6xX3xX76xX77xX2fxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX70xX81xX6xX3xX584xX0xX6xX3xX1xX34xX10xX58bxX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX27xX61xX61xX193xX193xX193xXebxX58bxX6xX4xX10xX113xX2fxX2fxX128xXebxX4xX2fxX41xX61xX113xX6xX2fxXexX1xX6xX18xX1xX1xX2fxX6xXebxX56xX18xX61xXaxX12xX1xXexXexXbxX7xX27xX61xX61xX193xX193xX193xXebxX58bxX6xX4xX10xX113xX2fxX2fxX128xXebxX4xX2fxX41xX61xX113xX6xX2fxXexX1xX6xX18xX1xX1xX2fxX6xXebxX56xX18xX61xX0xX61xX6xX12xX5c0xXebxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15951xX39xXexX1xX2fxX34xXaxX12xX76xX29xXcxX0xX61xXbxX12
BĐT