[Infographic] - Số đơn vị bầu cử;  số đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026
(Baothanhhoa.vn) - Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG, ngày 03-3-2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia và Quyết định số 22/QĐ-UBBC, ngày 20-02-2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Thông báo số 24/TB- UBBC về việc công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
3405x46b9xca1ex9976x8da6x6418xbbe0x4150x40bcxX7xa4ddx9adax6c9fx46d1x4e9dx8aecxX5x5f94xXaxcbd2x446dx808dxbcf7xb48cx69a2x89e1x582exX6xXbxX1xXdxX4x6a64xX3x8427xX3xX0xX7xXexX19xX17xX15xX18xX12x66b0x90c6xX3x5fd9x38abxX15xX3x6653x63cbxX3xb0b6x5855x6066xX3xX4x551dx449fxX3xX0x86a4xX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX0xX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX7xX2cxX3xX2exb959xXdxX3xX35xXdx49f4xX37xX3x64daxX37xX2cxX4xX3xX1x5369xXdxX3xa18dxX1x3648xX6xX3x40a5xb858xX3xX32xa914xX3xa7ebx5fa1x966exa571xX3xXexc80exX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX6exX65xX6xX3xX15xX1xXdx812ex550axX3xX63x5486xX3x78f8xb627xX8bxX2xX21xX8bxX8cxX8bx9dfaxX0xX3exX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX0xX3exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX10xX6x7372xXaxX12x47f5x9389xX15xX3xX4x4bb4xX3xX70xX18xX1xX33xX3x8da0xX37x4f26xbe1cxXexX3xX7xX2cxX3xX93x938bxX3exX70xX5axX21xX6exX6fx9b09xXb3xX5axa7a0x8426xX3xX15xX18xX6cxXc1xX3xX8cx6013xX21xXdcxX21xX8bxX8cxX8bxX2xX3xX4xb237xX6xX3xX6exX60xXdxX3xX2ex6550xX15xX18xX3xX35xX36xX37xX3xX4xX3axX3xX5axX37xX2cxX4xX3xX18xXdxX6xX3xX32xX6cxX3xX5axX37xXc1xXc2xXexX3xX2exX33xX15xX1xX3xX7xX2cxX3xX8bxX8bxX3exX5axX6fxX21xcc1dxXd0xXd0xXb3xXd4xX3xX15xX18xX6cxXc1xX3xX8bxX8cxX21xX8cxX8bxX21xX8bxX8cxX8bxX2xX3xX4xXe6xX6xX3x8276xXc1xX3xX35xX6xX15xX3xX35xX36xX37xX3xX4xX3axX3xXexX74xX15xX1xXd4xX3xX133xXc1xX3xX35xX6xX15xX3xX35xX36xX37xX3xX4xX3axX3xXexX74xX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX6exX17xc0e7xX3xX2ex878axX3xX35xX6xX15xX3xX1xX6cxX15xX1xX3xXcxX1x6b13xX15xX18xX3xX35xX162xX17xX3xX7xX2cxX3xX8bxXc9xX3exXcxXd0xX21xX3xX119xXd0xXd0xXb3xX3xX32x744cxX3xX32xXdxX85xX4xX3xX4xX172xX15xX18xX3xX35xX2cxX3xX7xX2cxX3xX2exX2fxX15xX3xX32xX33xX3xX35xX36xX37xX3xX4xX3axXd4xX3xXb0xX6xX15xX1xX3xX7xX162xX4xX1xX3xX4xX162xX4xX3xX2exX2fxX15xX3xX32xX33xX3xX35xX36xX37xX3xX4xX3axX3xX32xX6cxX3xX7xX2cxX3xX2exX52xXdxX3xX35xXdxX57xX37xX3xX2ex5bdfxc1bfxX4xX3xX35xX36xX37xX3xb020xX3xX86xca4axXdxX3xX2exX2fxX15xX3xX32xX33xX3xX35xX36xX37xX3xX4xX3axX3xX2exX52xXdxX3xX35xXdxX57xX37xX3xX5axX37xX2cxX4xX3xX1xX60xXdxX3xX63xX1xX65xX6xX3xX68xX69xX3xX32xX6cxX3xX2exX2fxX15xX3xX32xX33xX3xX35xX36xX37xX3xX4xX3axX3xX2exX52xXdxX3xX35xXdxX57xX37xX3xX6exX60xXdxX3xX2exXeexX15xX18xX3xX15xX1x4619xX15xX3xXb0xX232xX15xX3xXexX74xX15xX1xX3xX15xX1xXdxX85xX86xX3xX63xX89xX3xX8bxX8cxX8bxX2xX21xX8bxX8cxX8bxX93x79a8xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX17xXb0xXc1xXaxX12xX0xX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX0xXdxX86xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXb0xXexX1xX37xX86xX35xX3xXb0xX1xXdxXb0xX10xX3xXdxXb3xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexXc1xX5xX10xX9xXax70f2xXdxXb0xXexX1x41b0xX3xbc46xX8cxX8cxXbx8266xX3bxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX29cxX3xX93xX8bxX93xXbxX2a2xX3bxXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX3exX3exXdxX250xX35xX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xX250xX32xX15xX3exX15xX10xX297xX7xX3exX8bxX2xX2xX2xX3exX2x4996xX2d8xXb0x3b53xX2x60f2xX2xX2dbxXc9xXdcxXexX2dbxXc9xX2ddxX2xX5xX2d8xX21xX4xX6xX4xX21xXb0xX17xX15xX21xX32xXdxX21xX35xX6xX37xX21xX4xX37xX21xX17xX250xb534xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xX2bxX2cxX3xX2exX2fxX15xX3xX32xX33xX3xX35xX36xX37xX3xX4xX3axX3bxX3xX7xX2cxX3xX2exX52xXdxX3xX35xXdxX57xX37xX3xX5axX37xX2cxX4xX3xX1xX60xXdxX3xX63xX1xX65xX6xX3xX68xX69xX3xX32xX6cxX3xX6exX6fxX70xX71xX3xXexX74xX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX6exX65xX6xX3xX15xX1xXdxX85xX86xX3xX63xX89xX3xX8bxX8cxX8bxX2xX21xX8bxX8cxX8bxX93xXaxX3xX297xXdxXb0xXexX1xX9xXaxX29exX8cxX8cxXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX93xX8bxX93xXaxX3xX3exX12xX0xX3exX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX17xXb0xXc1xXaxX12xX0xX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX0xXdxX86xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb3xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexXc1xX5xX10xX9xXaxX297xXdxXb0xXexX1xX29cxX3xX29exX8cxX8cxXbxX2a2xX3bxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX29cxX3xX2dbxX2xX2dbxX8cxXbxX2a2xX3bxXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX3exX3exXdxX250xX35xX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xX250xX32xX15xX3exX15xX10xX297xX7xX3exX8bxX2xX2xX2xX3exX2xX2d8xX2d8xXb0xX2dbxX2xX2ddxX2xX93xX8cxX2xXexX2ddxX2d8xXc9xX2dbxX5xX2xX21xX4xX6xX4xX21xXb0xX17xX15xX21xX32xXdxX21xX35xX6xX37xX21xX4xX37xX21xX17xX250xX2fexXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xX2bxX2cxX3xX2exX2fxX15xX3xX32xX33xX3xX35xX36xX37xX3xX4xX3axX3bxX3xX7xX2cxX3xX2exX52xXdxX3xX35xXdxX57xX37xX3xX5axX37xX2cxX4xX3xX1xX60xXdxX3xX63xX1xX65xX6xX3xX68xX69xX3xX32xX6cxX3xX6exX6fxX70xX71xX3xXexX74xX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX6exX65xX6xX3xX15xX1xXdxX85xX86xX3xX63xX89xX3xX8bxX8cxX8bxX2xX21xX8bxX8cxX8bxX93xXaxX3xX297xXdxXb0xXexX1xX9xXaxX29exX8cxX8cxXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX2dbxX2xX2dbxX8cxXaxX3xX3exX12xX0xX3exX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd148xX37xXexX1xX17xX19xXaxX12xX0xX7xXexX19xX17xX15xX18xX12x7ccaxX6xXdxX3xX6exX37xXc1xX18axX15xX0xX3exX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX0xX3exXbxX12
Mai Huyền