Khai mạc kỳ họp 11 - kỳ họp cuối cùng Quốc hội khoá XIV
(Baothanhhoa.vn) - Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV khai mạc sáng 24/3 và dự kiến diễn ra trong 12 ngày.
4666x4a44x545fx8f26xe7f9x6f66x8203xcbc8xa12bxd8a3xX8xb9b7x703dxb590x77e4xccaexX4xX7xXcxbbccxX2xX5xX6xbc23x9196xX12xX2xX12xX6xX16xXbx468bxX0xd441xf7abxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbx5d35x5babxX2xX12xX6xX16xXbxX1exc897xX20xX7xX2xX4xaca7x9973xX5xX4x5fdcx82edxX4xX20x4933xX2axX4xX21xX21xX4xX17xX4xX3bxX3cxX4xX20xX3fxX2axX4xX5x9e76x857bxX2xX4xX5x8a16x60e6x82b5xX4x53caxX4fxX50xX5xX4xX20xad7fxX2xX4xX3bxX20xXdx4b49xX4xe5bcx7542x4f17xX0xbba3xX20xX21xX1exX0xX6axX1xX2xX3xX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axc503xX16xX7xX1xXbxX1exX32xX3cxX4xX20xX3fxX2axX4xX12xX20x8d10xX4xX21xX21x514bxX4xX58xX4fxX50xX5xX4xX20xX5exX2xX4xX3bxX20x825bxX7xX4xX66xX67xX68xX4xX3bxX20xX7xX2xX4xX37xX38xX5xX4xX8xX64xX55xX56xX4xc0ecx6748xX6ax4c8axX4xX3xc13axX4xX1x47f1xX4xX3bxX2x864fxX55xX4xX1xX2x4a30xX55xX4xXcxX7xX4xX12xXcxXdxX55xX56xX4xX21xXb4xX4xX55xX56xXbax8d36x6479xX0xX6axX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axabc4xXdxX1xXd8xXbxX1exX0xX2xX37xX56xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1xX12xX20xX4fxX37xc09exX4xX2xaa49xX16xX55xX12xX16xXcxXbxX4xX8xX12xXd8xX6xX16xXaxXbxXexX2xX1xX12xX20x830cxX4x9ed9x499axX11axX2ax4b6cxe3f1xX4xX20xX16xX2xX56xX20xX12xX117xX4xXb5xf9f7x871bxX2axX11dxX11exXbxX4xX8xXcxX5xXaxXbxX6axX6axX2xXd9xX100xX7xXdxX12xX20xX7xX55xX20xX20xXdxX7xXd9xX3xX55xX6axX55xX16xXexX8xX6axXb4xX21xX21xXb4xX6axX21xX11axX129xX1xXb7xX11ax555fxX11axX119xXb7xX21xX12xXb5xX21xXb7xX21xX6xXb7xX17xX4fxX55xX12xX2xX12xX6xX16xX1xXd9x905cxX2axX56xXbxX4xX7xX6xX12xXaxXbxX32xX20xX7xX2xX4xX37xX38xX5xX4xX3bxX3cxX4xX20xX3fxX2axX4xX21xX21xX4xX17xX4xX3bxX3cxX4xX20xX3fxX2axX4xX5xX4fxX50xX2xX4xX5xX54xX55xX56xX4xX58xX4fxX50xX5xX4xX20xX5exX2xX4xX3bxX20xXdxX64xX4xX66xX67xX68xXbxX4xXexX2xX1xX12xX20xXaxXbxX119xX11axX11axXbxX4xX20xX16xX2xX56xX20xX12xXaxXbxXb5xX129xX12axXbxX4xX6axX1exX0xX6axX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axXe9xXdxX1xXd8xXbxX1exe291xX64xX55xX56xX4xX55xX7xXd8xX4xXb4xXb5xX6axXb7xX92xX4xX3bxX3cxX4xX20xX3fxX2axX4xX12xX20xX8exX4xX21xX21xX17xX4xX3bxX3cxX4xX20xX3fxX2axX4xX5xX4fxX50xX2xX4xX5xX54xX55xX56xX4xX55xX20xX2x7a02xX37xX4xX3bxX3cxX4xX58xX4fxX50xX5xX4xX20xX5exX2xX4xX3bxX20xX9fxX7xX4xX66xX67xX68xX4xX20xX3fxX2axX4xX2axX20xX2x8177xX55xX4xX3bxX20xX7xX2xX4xX37xX38xX5xXd9xX4xd038xX20xX2xX232xX55xX4xX20xX3fxX2axX4xaa46x7332xf29fxX5xX4xX2axX20xX64xX12xX4xX12xX20xX7xX55xX20xX4xX3xXbaxX4xX12xXcxX4fxXd8xcbe9xX55xX4xX20x9ac7xX55xX20xX4xX12xXcxXbdxX5xX4xX12xX2xXc1xX2axXd9xX0xX6axX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axXe9xXdxX1xXd8xXbxX4xX8xX12xXd8xX6xX16xXaxXbxX12xX16xX11dxX12xX17xX7xX6xX2xX56xX55xX117xX4xX5xX16xX55xX12xX16xXcxX11exXbxX1exX0xX2xc474xXcxX7xX37xX16xX4xX12xX2xX12xX6xX16xXaxXbxb8a0xXdxX4fxX2bxX4fxX100xX16xX4xX3xX2xX1xX16xXdxX4xX2axX6xX7xXd8xX16xXcxXbxX4xX8xXcxX5xXaxXbxX20xX12xX12xX2axX8xX117xX6axX6axXexXexXexXd9xXd8xXdxX4fxX12xX4fxX100xX16xXd9xX5xXdxX37xX6axX16xX37xX100xX16xX1xX6axX37x88ffxX1xX2axX20xX119xX3xX5xX21xd57exX2b2xXbxX4xXexX2xX1xX12xX20xXaxXbxX119xX11axX11axXbxX4xX20xX16xX2xX56xX20xX12xXaxXbxX129xX11axX11axXbxX4xX2a5xXcxX7xX37xX16xX100xXdxXcxX1xX16xXcxXaxXbxX11axXbxX4xX7xX6xX6xXdxXexX2a5xX4fxX6xX6xX8xX5xXcxX16xX16xX55xXaxXbxXbxX1exX0xX6axX2xX2a5xXcxX7xX37xX16xX1exX0xX6axX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axXe9xXdxX1xXd8xXbxX1exX32xX3cxX4xX20xX3fxX2axX4xX12xX20xX8exX4xX21xX21xX92xX4xX58xX4fxX50xX5xX4xX20xX5exX2xX4xX3bxX20xX9fxX7xX4xX66xX67xX68xX4xX1xX2xXc6xX55xX4xXcxX7xX4xX12xXcxXdxX55xX56xX4xX100xX50xX2xX4xX5x696dxX55xX20xX4xX12xXdxXbaxX55xX4x89e9xX386xX55xX56xX92xX4xX12xXdxXbaxX55xX4xX1xb59dxX55xX4xX3xXbaxX4xX12xXdxXbaxX55xX4x6722xX4fxX39bxX55xX4xX249xX7xX55xX56xX4xX12x970axX5xX20xX4xX5xXbdxX5xX4xX12xXcxX2xef0bxX55xX4xX3bxX20xX7xX2xX4xcd13xX56xX20x8921xX4xX3a6xX4fxXd8xXc1xX12xX4xX38fxX38xX2xX4xX20xX5exX2xX4xX249xX38xX2xX4xX100xX2xX3bcxX4fxX4xX12xXdxXbaxX55xX4xX3a6xX4fxX50xX5xX4xX6xdeedxX55xX4xX12xX20xX8exX4xX66xX67xX67xX67xX4xX5x86c7xX7xX4xX38fxX386xX55xX56xX4xX3xXbaxX4xX5xeb13xX55xX56xX4xX12xX64xX5xX4xX5xX20xX4fx98b9xX55xX4xX100xX3c7xX4xX5xX20xXdxX4xX5xX4fxX5exX5xX4xX100xX3ebxX4fxX4xX5x73dbxX4xX249xX38xX2xX4xX100xX2xX3bcxX4fxX4xX58xX4fxX50xX5xX4xX20xX5exX2xX4xX3bxX20xX9fxX7xX4xX66xX68xX4xX3xXbaxX4xX100xX3ebxX4fxX4xX5xX423xX4xX249xX38xX2xX4xX100xX2xX3bcxX4fxX4xX7fxX5exX2xX4xX249xfb91xX55xX56xX4xX55xX20xX39bxX55xX4xX1xX39bxX55xX4xX5xX64xX5xX4xX5x5a48xX2axX92xX4xX55xX20xX2xX213xX37xX4xX3bxX3cxX4xXb4xX11axXb4xX21xX17xXb4xX11axXb4x5ec2xXd9xX0xX6axX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axXe9xXdxX1xXd8xXbxX1exX2bxX38xX2xX4xX3bxX3cxX4xX20xX3fxX2axX4xX5xX4fxX50xX2xX4xX5xX54xX55xX56xX4xX5xX3f8xX7xX4xX55xX20xX2xX213xX37xX4xX3bxX3cxX4xX58xX4fxX50xX5xX4xX20xX5exX2xX4xX3bxX20xX9fxX7xX4xX66xX67xX68xX92xX4xX58xX4fxX50xX5xX4xX20xX5exX2xX4xX8xc15axX4xX1xXbaxX55xX20xX4xX3bxX20xXdxX386xX55xX56xX4xX12axX4xX55xX56xXbaxXd8xX4xX249xX3bcxX4xX11dxX16xX37xX4xX11dx8f95xX12xX92xX4xX3bxX2xX213xX55xX4xX12xXdxXbaxX55xX4xX37xX5exX12xX4xX8xX50xX4xX3xX3c7xX4xX12xXcxX3b1xX4xX6xb797xX55xX20xX4xX249xX38xXdxX4xX5xX20xX3f8xX4xX5xX20xX50xX12xX4xX5xX3f8xX7xX4xX38fxX386xX55xX56xX4xX3xXbaxX4xX3c4xX20xXbaxX4xX55xX24ax5899xX5xXd9xX0xX6axX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axXe9xXdxX1xXd8xXbxX1exX2bxX20xX16xXdxX4xX1xXbdxX4xX3bxX2xXc1xX55xX4xX5xX20xX24ax4966xX55xX56xX4xX12xXcxX264xX55xX20xX92xX4xX58xX4fxX50xX5xX4xX20xX5exX2xX4xX8xX4d4xX4xX12xX2xXc1xX55xX4xX20xXbaxX55xX20xX4xX37xX2xXc6xX55xX4xX55xX20xX2xX213xX37xX4xX103xX20xX3f8xX4xX12xX3c7xX5xX20xX4xX55xX24axX531xX5xX4xX3c4xX56xX4fxXd8xXc6xX55xX4xX23fxX20xf198xX4xX2bxXcxX3fxX55xX56xX92xX4xX2bxX20xX3f8xX4xX12xX24axX531xX55xX56xX4xX103xX20xX3b1xX55xX20xX4xX2axX20xX3f8xX4xX3c4xX56xX4fxXd8xXc6xX55xX4xX66xX4fxX39bxX55xX4xX23fxX20xX59cxX5xX92xX4xX103xX20xX3f8xX4xX12xX3c7xX5xX20xX4xX58xX4fxX50xX5xX4xX20xX5exX2xX4xX3c4xX56xX4fxXd8xXc6xX55xX4xX2bxX20xX3c7xX4xX32xX2xX37xX4xX3c4xX56xX39bxX55xX11exX4xX249xX457xX55xX56xX4xX12xX20x9401xX2xX4xX100xX3ebxX4fxX4xX55xX20xX39bxX55xX4xX8xXbdxX4xX12xX20xX7xXd8xX4xX12xX20xXc1xX4xX56xX2x569dxX4xX5xX64xX5xX4xX5xX20xX8exX5xX4xX1xX7xX55xX20xX4xX55xXbaxXd8xX4xX100xed6exX55xX56xX4xX20xX264xX55xX20xX4xX12xX20xX8exX5xX4xX100xb6abxX4xX2axX20xX2xXc1xX4fxX4xX3bxX3b1xX55xXd9xX0xX6axX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axXe9xXdxX1xXd8xXbxX1exX58xX4fxX50xX5xX4xX20xX5exX2xX4xX5xe58cxX55xX56xX4xX8xX4d4xX4xX12xX2xXc1xX55xX4xX20xXbaxX55xX20xX4xX100xX3ebxX4fxX92xX4xX37xX2xXc6xX55xX4xX55xX20xX2xX213xX37xX4xX5xX64xX5xX4xX5xX20xX8exX5xX4xX1xX7xX55xX20xX4xX6xX50exX55xX20xX4xX249xX38xXdxX4xX5xX64xX5xX4xX5xX559xX4xX3a6xX4fxX7xX55xX4xX3c4xX20xXbaxX4xX55xX24axX531xX5xX92xX4xX100xX7xXdxX4xX56xX457xX37xX117xX4xX23fxX20xX9fxX4xX103xX20xX3f8xX4xX12xX3c7xX5xX20xX4xX55xX24axX531xX5xX92xX4xX37xX5exX12xX4xX8xX50xX4xX23fxX20xX9fxX4xX103xX20xX3f8xX4xX12xX3c7xX5xX20xX4xX58xX4fxX50xX5xX4xX20xX5exX2xX4xX3xXbaxX4xX103xX20xX3f8xX4xX55xX20xX2xX213xX37xX4x506exXd8xX4xX100xX7xX55xX4xX5xX3f8xX7xX4xX58xX4fxX50xX5xX4xX20xX5exX2xX92xX4xX2bxe938xX55xX56xX4xX32xX2xX3bcxX37xX4xX12xXdxX64xX55xX4xX3c4xX20xXbaxX4xX55xX24axX531xX5xX92xX4xX2bxX70cxX55xX56xX4xX2bxX20xX24axX4xX3bxeccbxX4xX58xX4fxX50xX5xX4xX20xX5exX2xX92xX4xX37xX5exX12xX4xX8xX50xX4xX23fxX20xX9fxX4xX2bxX20xX3f8xX4xX12xX24axX531xX55xX56xX92xX4xXe9xX5exX4xX12xXcxX24ax59d4xX55xX56xX4xX3xXbaxX4xX12xX20xXbaxX55xX20xX4xX3xX2xX232xX55xX4xX3bxX20xX64xX5xX4xX5xX3f8xX7xX4xX103xX20xX3b1xX55xX20xX4xX2axX20xX3f8xXd9xX0xX6axX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axXe9xXdxX1xXd8xXbxX1exXe9xX232xX55xX4xX5xX38xX55xX20xX4xX249xX9fxX92xX4xX58xX4fxX50xX5xX4xX20xX5exX2xX4xX8xX4d4xX4xX37xX2xXc6xX55xX4xX55xX20xX2xX213xX37xX92xX4xX100xX3ebxX4fxX4xX37xX531xX2xX4xX103xX20xX3f8xX4xX12xX3c7xX5xX20xX4xX7fxX5exX2xX4xX249xX457xX55xX56xX4xXe9xX3ebxX4fxX4xX5xX423xX4xX3a6xX4fxX50xX5xX4xX56xX2xX7xX92xX4xX37xX5exX12xX4xX8xX50xX4xX6f6xXd8xX4xX3xX2xX232xX55xX4xX7fxX5exX2xX4xX249xX457xX55xX56xX4xXe9xX3ebxX4fxX4xX5xX423xX4xX3a6xX4fxX50xX5xX4xX56xX2xX7xX4xX5xX662xX55xX56xX4xX55xX20xX24axX4xX23fxX20xX9fxX4xX103xX20xX3f8xX4xX12xX3c7xX5xX20xX4xX3xXbaxX4xX37xX5exX12xX4xX8xX50xX4xX6f6xXd8xX4xX3xX2xX232xX55xX4xX7fxX5exX2xX4xX249xX457xX55xX56xX4xX58xX4fxX50xX5xX4xX2axX20x6d49xX55xX56xX4xX3xXbaxX4xX7xX55xX4xX55xX2xX55xX20xXd9xX0xX6axX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axXe9xXdxX1xXd8xXbxX1exXe9xX232xX55xX4xX5xX38xX55xX20xX4xX5xX404xX55xX56xX4xX12xX64xX5xX4xX11dxX39bxXd8xX4xX1xXbdxX55xX56xX4xX2axX20xX64xX2axX4xX6xX4fxfb4exX12xX92xX4xX11dxX16xX37xX4xX11dxX4f1xX12xX92xX4xX3a6xX4fxXd8xXc1xX12xX4xX249xX3c7xX55xX20xX4xX5xX64xX5xX4xX3xX469xX55xX4xX249xX260xX4xX3a6xX4fxX7xX55xX4xX12xXcxX3fxX55xX56xX4xX5xX3f8xX7xX4xX249xX469xX12xX4xX55xX24axX531xX5xX92xX4xX58xX4fxX50xX5xX4xX20xX5exX2xX4xX5xX840xX55xX4xX12xX886xX2axX4xX12xXcxX4fxX55xX56xX4xX12xX20xX5f9xX2xX4xX56xX2xX7xX55xX4xX5xX20xXdxX4xX12xX70cxX55xX56xX4xX3bxXc1xX12xX4xX5xX404xX55xX56xX4xX12xX64xX5xX4xX55xX20xX2xX213xX37xX4xX3bxX3cxX4xX5xX3f8xX7xX4xX5xX64xX5xX4xX5xX559xX4xX3a6xX4fxX7xX55xX4xX3c4xX20xXbaxX4xX55xX24axX531xX5xX92xX4xX58xX4fxX50xX5xX4xX20xX5exX2xX4xX3xXbaxX4xX103xX20xX3b1xX55xX20xX4xX2axX20xX3f8xXd9xX0xX6axX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axXe9xXdxX1xXd8xXbxX1exX68xX260xX4xX5xX404xX55xX56xX4xX12xX64xX5xX4xX11dxX39bxXd8xX4xX1xXbdxX55xX56xX4xX2axX20xX64xX2axX4xX6xX4fxX886xX12xX92xX4xX58xX4fxX50xX5xX4xX20xX5exX2xX4xX8xX4d4xX4xX11dxX16xX37xX4xX11dxX4f1xX12xX92xX4xX12xX20xX404xX55xX56xX4xX3a6xX4fxX7xX4xX1xXbdxX4xX64xX55xX4xf374xX4fxX886xX12xX4xX23fxX20xX840xX55xX56xX92xX4xX5xX20xX50xX55xX56xX4xX37xX7xX4xX12xX59cxXd8xX4x77e6xX8xX423xX7xX4xX249xX70cxX2x8fc3xXd9xX4xX2f4xXbdxX4xX64xX55xX4xX98cxX4fxX886xX12xX4xX55xXbaxXd8xX4xX249xX50exX4xX249xX24axX24bxX5xX4xX58xX4fxX50xX5xX4xX20xX5exX2xX4xX11dxX16xX37xX4xX11dxX4f1xX12xX92xX4xX5xX20xXdxX4xX72exX4xX3bxX2xXc1xX55xX4xX12xX38xX2xX4xX3bxX3cxX4xX20xX3fxX2axX4xX12xX20xX8exX4xX21xX11axX92xX4xX58xX4fxX50xX5xX4xX20xX5exX2xX4xX3bxX20xX9fxX7xX4xX66xX67xX68xXd9xX6axXd9xX0xX6axX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX2ecxX4fxX12xX20xXdxXcxXbxX1exX3c4xX56xX4fxX457xX55xX117xX4xX68xbefcxX68xX0xX6axX2axX1e
Nguồn: VOV