Chia sẻ kinh nghiệm công tác tuyên truyền, giám sát bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 20-4, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban công tác tư tưởng và dư luận xã hội quý I-2021; chia sẻ kinh nghiệm công tác tuyên truyền, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
700bxe016xcf19xa313xd979xf668x9578xe9dcxb8fbxX7xcd23xe494xf3fcx8ef9xa47axf76bxX5xbb7cxXaxX3xX7xXexa634xX5xX10xX9xXaxXexX10x109efxXex9183xX6xX5xXdxe59ex7dd4x9087xX3x9e32x781exX7xXexXdxdc23xX15x78b9xXax8309xX0xX7xXex9805x843fxX23xX22xX2fxc2f7xX1xXdxX6xX3xX7x763axX3xa743xXdxX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxae74x9399xX3xX4xb9bcxX23xX22xX3xXexc5c5xX4xX3xXexX27xX15x708exX23xX3xXexX33xX27xX15xd023xX23x79a1xX3xX22xXdxX52xX4axX3xX7xX52xXexX3xbd94x1000exX27xX3xX4x9706xX3x8ba2x8483x7644xe3d9xX3xX40xX1xdc2exX6xX3xa99ex861axX3x7a5dxa4d8xX3xa1eexb863xXdxX3xX6cxXdx11049xX27xX3xX76xX73xf949xafd8xX3xX4xX52xX4xX3xX4xf04exXbxX61xX3xX23xX1xXdxX49xX4axX3xX40xea4fxX3x7a1bxd861xXa3xX2xX1exXa3xXa4xXa3xb0afxX0x110c9xX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fxX0xXadxX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX10xX6xd1e9xXaxX2fxX8exX22xX81xX15xX3xXa3xXa4xX1ex10ab3xX61xX3xX76x9152xXdxX3xb41fxX76xfc3exX8exX3xXex8d37xX23xX1xX3xX83xdbefxX3xXexa5b0xX3xX4xX1xb54bxX4xX3xX1xXd7xXdxX3xX23xX22xX1x708axX3xX22xXdxX6xX34xX3xX6cxX6xX23xX3xX4xX4dxX23xX22xX3xXexX52xX4xX3xXexf6f5xX3xXexX10bxbc97xX23xX22xX3xX80xX81xX3xXc8xX10bxX3xX5xX27xfe3cxX23xX3xX1cxXe5xX3xX1xXd7xXdxX3x980dxX27xb295xX3x9abdxX1exXa3xXa4xXa3xX2xX2dxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX3exX3xX40xXdxX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX49xX4axX3xX4xX4dxX23xX22xX3xXexX52xX4xX3xXexX27xX15xX58xX23xX3xXexX33xX27xX15xX5fxX23xX61xX3xX22xXdxX52xX4axX3xX7xX52xXexX3xX6cxX6dxX27xX3xX4xX71xX3xX83xX84xXdxX3xX6cxXdxX89xX27xX3xX75xX27xf397xX4xX3xX1xXd7xXdxX3xX40xX1xX7axX6xX3xX7dxX7exX3xX80xX81xX3xX83xX84xXdxX3xX6cxXdxX89xX27xX3xX76xX73xX8exX8fxX3xX4xX52xX4xX3xX4xX96xXbxX61xX3xX23xX1xXdxX49xX4axX3xX40xXa1xX3xXa3xXa4xXa3xX2xX1exXa3xXa4xXa3xXabx72d0xX0xXadxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX34xXc8xX15xXaxX2fxX0xXdxX4axX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXc8xXexX1xX27xX4axX6cxX3xXdxX38xX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxc61axXdxXc8xXexX1xX24xX3xed8ex7080xX1f3xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXd3xXabx7830xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxXadxXadxXdxX1b2xX6cxX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xX1b2xX80xX23xXadxX23xX10xX1ebxX7xXadxXa3xX2xX2xXabxXadxX2xXd3xX1f3xXc8xXa3xX2xXa3xXa3xXd3xXd3xXa3xXexbf4cxXd3xb309xX2xX1f2xX5xXa4xX1b2xX26xXbxX22x103c5xX33xX9xX237xX203xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX38xX1xXdxX6xX3xX7xX3exX3xX40xXdxX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX49xX4axX3xX4xX4dxX23xX22xX3xXexX52xX4xX3xXexX27xX15xX58xX23xX3xXexX33xX27xX15xX5fxX23xX61xX3xX22xXdxX52xX4axX3xX7xX52xXexX3xX6cxX6dxX27xX3xX4xX71xX3xX73xX74xX75xX76xX3xX40xX1xX7axX6xX3xX7dxX7exX3xX80xX81xX3xX83xX84xXdxX3xX6cxXdxX89xX27xX3xX76xX73xX8exX8fxX3xX4xX52xX4xX3xX4xX96xXbxX61xX3xX23xX1xXdxX49xX4axX3xX40xXa1xX3xXa3xXa4xXa3xX2xX1exXa3xXa4xXa3xXabxXaxX3xX1ebxXdxXc8xXexX1xX9xXaxX1f2xX1f3xX1f3xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXd3xXabxX203xXaxX3xXadxX2fxX0xXadxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX2fxXcxX34xX81xX23xX3xX4x7425xX23xX1xX3xX1xXd7xXdxX3xX23xX22xX1xXf6xX0xXadxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX34xXc8xX15xXaxX2fxXcxX33xX34xX23xX22xX3xX125xX27xX127xX3xX129xX1exXa3xXa4xXa3xX2xX61xX3xX23xX1x94f1xX23xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX4xX4dxX23xX22xX3xXexX52xX4xX3xXexX10bxX3xXexX10bxX10fxX23xX22xX3xX80xX81xX3xXc8xX10bxX3xX5xX27xX11bxX23xX3xX1cxXe5xX3xX1xXd7xXdxX3xXexX10bx7c3dxX23xX22xX3xX83xX177xXdxX3xXe8xX23xX3xX83xXf6xX23xX1xX1b2xX3xX38xX52xX23xX3xX6cxXd7xX61xX3xX1xXd7xXdxX3xX80xXdxX58xX23xX61xX3xXbxX1xe49bxX3xX23x94f5xX3xXexXdxX23xX3xXexX10bxX10fxX23xX22xX3xX80xX81xX34xX3xX4xX1x10375xX3xXexX33xX10bxX361xX23xX22xX3xX4xX39bxX6xX3xX73xX2fdxX23xX22xX61xX3xX4xX1xca2fxX23xX1xX3xX7xX52xX4xX1xX3xX4xX39bxX6xX3xX8exX1xX81xX3xX23xX10bx9ab9xX4xX1b2xX0xXadxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX34xXc8xX15xXaxX2fxX74xX52xX4axX3xX7xX52xXexX3xX4xX1xXe0xX3xX83xX84xX34xX3xX4xX39bxX6xX3xXcxX33xX27xX23xX22xX3xX10bxX361xX23xX22xX3xX80xX81xX3xX4xX39bxX6xX3xXexXe0xX23xX1xX3xX80xX5fxX3xX38xX4dxX23xX22xX3xXexX52xX4xX3xX6cxX6dxX27xX3xX4xX71xX3xX73xX74xX75xX76xX3xX40xX1xX7axX6xX3xX7dxX7exX3xX80xX81xX3xX76xX73xX8exX8fxX3xX4xX52xX4xX3xX4xX96xXbxX61xX3xX23xX1xXdxX49xX4axX3xX40xXa1xX3xXa3xXa4xXa3xX2xX1exXa3xXa4xXa3xXabxX61xX3xX76xXd7xXdxX3xXdaxX76xXdcxX8exX3xXexXe0xX23xX1xX3xX83xXe5xX3xX4xX1xX39bxX3xX83xXd7xX23xX22xX3xX6cxX6xX23xX3xX1xX81xX23xX1xX3xX80xX81xX3xXexX33xXdxX89xX23xX3xX40xX1xX6xXdxX3xX83xfdd8xX23xX22xX3xXexXdx79f0xX23xX3xX83xXd7xX3xX4xX52xX4xX3xX40xX483xX3xX1xX34xX84xX4xX1xX2dxX3xXexX3b0xX4xX1xX3xX4xd79bxX4xX3xX6cxX52xX4axX61xX3xX23xcbf6xX4axX3xXexX332xX23xX1xX3xX1xX332xX23xX1xX3xXexX10bxX3xXexX10bxX10fxX23xX22xX3xX4xX52xX23xX3xX6cxXd7xX61xX3xX1xXd7xXdxX3xX80xXdxX58xX23xX61xX3xXbxX1xX386xX3xX23xX389xX2dxX3xXexX3b0xX4xX1xX3xX4xX49dxX4xX61xX3xXex103ccxX23xX22xX3xX4xX10bx7b13xX23xX22xX3xXecxX23xX22xX3xXc8xX386xX23xX22xX3xX4xX4dxX23xX22xX3xX23xX22xX1xX49xX3xXexX1xX4dxX23xX22xX3xXexXdxX23xX61xX3xX7xX71xX3xXc8xX386xX23xX22xX3xX4xX52xX4xX3xXbxX1xX10bxX361xX23xX22xX3xXexXdxX49xX23xX3xXexX1xX4dxX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX83xX84xXdxX3xX4xX1xX47dxX23xX22xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xXexX27xX15xX58xX23xX3xXexX33xX27xX15xX5fxX23xX3xX80xX5fxX3xX4xX4dxX23xX22xX3xXexX52xX4xX3xX6cxX6dxX27xX3xX4xX71xX3xX80xafb7xX6xX3xX83xX2fdxX4axX3xX6cxX2fdxX34xX3xX4xX1xX96xXexX3xX5xX10bx71fbxX23xX22xX3xX80xX55cxX6xX3xXbxX1xb4ccxX3xX1xX56exXbxX3xX80xX3c3xXdxX3xXexX332xX23xX1xX3xX1xX332xX23xX1xX3xXbxX1xaf1fxX23xX22xX61xX3xX4xX1xX177xX23xX22xX3xXc8xXf6xX4xX1xX3xX38x10273xX7exX129xX8fxX1exX2xX1f3xX2dxX3xX7xX177xX3xX5xX10bxX56exX23xX22xX3xX23xX389xX3xX22xXdxX3c3xXdxX3xXexX1xXdxX49xX27xX3xXecxX23xX22xX3xX4xX71xX3xX73xX74xX75xX76xX3xX4xX39bxX6xX3xX83xXf6xX6xX3xXbxX1xX10bxX361xX23xX22xX3xX83xX84xXexX3xXex103bcxX3xX5xX49xX3xX237xXa4xe41cxX61xX3xXexX5dfxX3xX5xX49xX3xX23xX389xX3xXecxX23xX22xX3xX4xX71xX3xX83xX84xXdxX3xX6cxXdxX89xX27xX3xX76xX73xX8exX8fxX3xXexXe0xX23xX1xX61xX3xX1xX27xX15xX49xX23xX3xX80xX81xX3xX1cxXe5xX3xX7xX6xX27xX3xX1xXdxX49xXbxX3xXexX1xX10bxX361xX23xX22xX3xX5xX6dxX23xX3xXexX1xXecxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX361xX3xX6cxX2fdxX23xX3xX83xX84xXexX3xXexX33xX58xX23xX3xX239xX237xX5e6xX2dxX3xX76xXd7xXdxX3xXdaxX76xXdcxX8exX3xXexXe0xX23xX1xX3xXexX1xX6xX4axX3xX22xXdxX6xX3xXd3xX3xX83xX34xX81xX23xX3xX4xX39bxX6xX3x9398xX15xX3xX6cxX6xX23xX3x9927xXcxXcxX75xX3xXexXe0xX23xX1xX3xX40xXdxX89xX4axX3xXexX33xX6xX61xX3xX22xXdxX52xX4axX3xX7xX52xXexX3xX4xX4dxX23xX22xX3xXexX52xX4xX3xX6cxX6dxX27xX3xX4xX71xX3xX73xX74xX75xX76xX3xX40xX1xX7axX6xX3xX7dxX7exX3xX80xX81xX3xX83xX84xXdxX3xX6cxXdxX89xX27xX3xX76xX73xX8exX8fxX3xX4xX52xX4xX3xX4xX96xXbxX61xX3xX23xX1xXdxX49xX4axX3xX40xXa1xX3xXa3xXa4xXa3xX2xX1exXa3xXa4xXa3xXabxX1b2xX0xXadxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX34xXc8xX15xXaxX2fxX0xXdxX4axX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX38xX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1ebxXdxXc8xXexX1xX24xX3xX1f2xXabxXa4xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXd3xX237xXd3xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxXadxXadxXdxX1b2xX6cxX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xX1b2xX80xX23xXadxX23xX10xX1ebxX7xXadxXa3xX2xX2xXabxXadxX2xXd3xX1f3xXc8xXa3xX2xXa3xXa3xXabxXd3xX237xXexXd3xX203xXabxXabxXa3xX5xXa4xX1b2xX26xXbxX22xX242xX33xX9xXabxXa4xX203xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX38xX1xXdxX6xX3xX7xX3exX3xX40xXdxX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX49xX4axX3xX4xX4dxX23xX22xX3xXexX52xX4xX3xXexX27xX15xX58xX23xX3xXexX33xX27xX15xX5fxX23xX61xX3xX22xXdxX52xX4axX3xX7xX52xXexX3xX6cxX6dxX27xX3xX4xX71xX3xX73xX74xX75xX76xX3xX40xX1xX7axX6xX3xX7dxX7exX3xX80xX81xX3xX83xX84xXdxX3xX6cxXdxX89xX27xX3xX76xX73xX8exX8fxX3xX4xX52xX4xX3xX4xX96xXbxX61xX3xX23xX1xXdxX49xX4axX3xX40xXa1xX3xXa3xXa4xXa3xX2xX1exXa3xXa4xXa3xXabxXaxX3xX1ebxXdxXc8xXexX1xX9xXaxX1f2xXabxXa4xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXd3xX237xXd3xXaxX3xXadxX2fxX0xXadxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX2fxX38xX52xX4xX3xX83xX84xXdxX3xX6cxXdxX89xX27xX3xXc8xX49dxX3xX1xXd7xXdxX3xX23xX22xX1xXf6xX0xXadxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX34xXc8xX15xXaxX2fxXcxX84xXdxX3xX1xXd7xXdxX3xX23xX22xX1xXf6xX61xX3xX4xX52xX4xX3xX83xX84xXdxX3xX6cxXdxX89xX27xX3xX83xXe5xX3xXexX1xX2fdxX34xX3xX5xX27xX11bxX23xX3xX80xX81xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX3exX3xX23xX1xX389xX23xX22xX3xX6cxX4e1xX23xX3xX40xX1xX34xX4e1xX23xX3xX4xX39bxX6xX3xX1xXd7xXdxX3xX80xXdxX58xX23xX61xX3xXbxX1xX386xX3xX23xX389xX3xX80xX5fxX3xX4axXd7xXexX3xX7xX177xX3xX80xX96xX23xX3xX83xX5fxX3xX1cxXe5xX3xX1xXd7xXdxX3xX4xX6dxX23xX3xX125xX27xX6xX23xX3xXex8d4axX4axX61xX3xX22xXdxX2fdxXdxX3xX125xX27xX15xX483xXexX61xX3xX23xX1xX10bxX24xX3xXc8xXf6xX4xX1xX3xX6cxX49xX23xX1xX61xX3xX22xXdxX52xX3xX4xX2fdxX3xX5xX10xX34xX3xXexX1xX6xX23xX22xX61xX3xX80xX96xX23xX3xX83xX5fxX3xX6xX23xX3xXexX34xX81xX23xX3xX4xX1xX34xX3xXbxX1xX386xX3xX23xX389xX3xX80xX81xX3xXexX33xX3exX3xX10xX4ax709axX0xXadxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX34xXc8xX15xXaxX2fxX7exX5fxX3xX4xX4dxX23xX22xX3xXexX52xX4xX3xX4xX4dxX23xX22xX3xXexX52xX4xX3xXexX27xX15xX58xX23xX3xXexX33xX27xX15xX5fxX23xX61xX3xX22xXdxX52xX4axX3xX7xX52xXexX3xX6cxX6dxX27xX3xX4xX71xX3xX73xX74xX75xX76xX3xX40xX1xX7axX6xX3xX7dxX7exX3xX80xX81xX3xX83xX84xXdxX3xX6cxXdxX89xX27xX3xX76xX73xX8exX8fxX3xX4xX52xX4xX3xX4xX96xXbxX61xX3xX23xX1xXdxX49xX4axX3xX40xXa1xX3xXa3xXa4xXa3xX2xX1exXa3xXa4xXa3xXabxX61xX3xX23xX1xXdxX5fxX27xX3xX83xX84xXdxX3xX6cxXdxX89xX27xX3xX83xXe5xX3xXbxX1xX8bfxX23xX3xXexX3b0xX4xX1xX3xX23xX1xX389xX23xX22xX3xX40xX483xXexX3xX125xX27xX2fdxX3xX83xX84xXexX3xX83xX10bxX56exX4xX3xX80xX81xX3xX40xX1xX7axX3xX40xX1xX4e1xX23xX61xX3xXexX33xX10fxX3xX23xX22xX84xXdxX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX4xX4dxX23xX22xX3xXexX52xX4xX3xXexX27xX15xX58xX23xX3xXexX33xX27xX15xX5fxX23xX61xX3xX22xXdxX52xX4axX3xX7xX52xXexX61xX3xX4xX1xX483xX3xX83xXd7xX3xXexX1xX4dxX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX4xX4dxX23xX22xX3xXexX52xX4xX3xX6cxX6dxX27xX3xX4xX71xX61xX3xX23xX1xX10bxX24xX3xX80xXdxX49xX4xX3xX6cxX2fdxX34xX3xX83xX2fdxX4axX3xXexXdxX58xX27xX3xX4xX1xX27xe3ddxX23xX3xX4xX39bxX6xX3xX23xX389xX3xXecxX23xX22xX3xX4xX71xX3xX73xX74xX75xX76xX61xX3xXexXdxX58xX27xX3xX4xX1xX27xXa4axX23xX3xX4xX39bxX6xX3xX23xX389xX3xXecxX23xX22xX3xX4xX71xX3xX80xXdxX58xX23xX3xX83xX84xXdxX3xX6cxXdxX89xX27xX3xX76xX73xX8exX8fxX3xX4xX52xX4xX3xX4xX96xXbxX2dxX3xX80xX11bxX23xX3xX83xXd7xX23xX22xX3xX4xX71xX3xXexX33xXdxX3xX23xX389xX3xXexX1xX6xX4axX3xX22xXdxX6xX3xX6cxX6dxX27xX3xX4xX71xX3xX6cxX2fdxX34xX3xX83xX2fdxX4axX3xX6cxX332xX23xX1xX3xX83xe873xX23xX22xX3xX22xXdxX3c3xXdxX61xX3xX83x785axX23xX22xX3xXexX1xX4e7xXdxX3xX83xX5fxX3xX1cxX27xX96xXexX3xX4axXd7xXexX3xX7xX177xX3xX22xXdxX2fdxXdxX3xXbxX1xX52xXbxX3xXexXdxX483xXbxX3xXexX386xX4xX3xX23xX4a6xX4axX3xX6cxX4a6xXexX3xXc8xX10bxX3xX5xX27xX11bxX23xX3xX8exX1xX8bfxX23xX3xXc8xX8bfxX23xX3xXexX33xX10bxX3c3xX4xX61xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX80xX81xX3xX7xX6xX27xX3xX4xX27xXd7xX4xX3xX6cxX6dxX27xX3xX4xX71xX2dxX3xX22xXdxX52xX4axX3xX7xX52xXexX3xX80xXdxX49xX4xX3xXexX1xX49dxX4xX3xX1xXdxX49xX23xX3xX4xX1xX3b0xX23xX1xX3xX7xX52xX4xX1xX61xX3xXbxX1xX52xXbxX3xX5xX27xX11bxXexX3xX80xX5fxX3xX6cxX6dxX27xX3xX4xX71xX2dxX3xX4xX4dxX23xX22xX3xXexX52xX4xX3xXexX27xX15xX58xX23xX3xXexX33xX27xX15xX5fxX23xX3xX6cxX6dxX27xX3xX4xX71xX3xX73xX74xX75xX76xX3xX40xX1xX7axX6xX3xX7dxX7exX3xX80xX81xX3xX83xX84xXdxX3xX6cxXdxX89xX27xX3xX76xX73xX8exX8fxX3xX4xX52xX4xX3xX4xX96xXbxX61xX3xX23xX1xXdxX49xX4axX3xX40xXa1xX3xXa3xXa4xXa3xX2xX1exXa3xXa4xXa3xXabxX3xXbxX1xX2fdxXdxX3xX22xX4a6xX23xX3xX80xX3c3xXdxX3xXexXdxX483xX23xX3xXexX33xX332xX23xX1xX3xX4xX39bxX6xX3xX4xX27xXd7xX4xX3xX6cxX6dxX27xX3xX4xX71xX61xX0xXadxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc7a3xX27xXexX1xX34xX33xXaxX2fxXdaxX58xX3xX76xX81xX0xXadxXbxX2f
Lê Hà