Đầu tư Dự án ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý cơ sở hạ tầng bưu chính viễn thông và truyền thanh cơ sở
(Baothanhhoa.vn) - Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 vừa thông qua tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý cơ sở hạ tầng bưu chính viễn thông và truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
e96xed2xefexa65exa54cxef9x574ax9078x8983xX7x783cx660fxf06x8863xeffx1c17xX5x11fexXaxb97ex851bx4a5axf0bxX3xXex8ec4xX3xedax2d87xX3xa60dx180dxX3x2d7fxX1ex9482xX3xcdb8xabf9xX1exX22xX3xX4x36b1xX1exX22xX3xX1exX22xX1x97c7xX3xeddxad7dxc7a1xX3xXex5b54x594fxX1exX22xX3x1a12xX15x6975xX1exX3xX5xf93xX3xX4x1138xX3xX7xa7efxX3xX1x2d37xX3xXexX14xX1exX22xX3xff9xX18xX15xX3xX4xX1xae21xX1exX1xX3x9e9bxXdx1543xX1exX3xXexX1xX2axX1exX22xX3xX5dx1077xX3xXexX38xX15xf0fxa2ccxX1exX3xXexX1xX6xX1exX1xX3xX4xX46xX3xX7xX49xX0xaf65xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxedexX10xX6xX24xXaxX12x4113x74d0xX3xX1x457bxXbxX3xXexX1xX20xX3xb36fxad60xX3xX8dxX13x562bxX1axX3xXex588axX1exX1xX3xXcxX1xX6xX1exX1xX3xX8dxf89xX6xX3xX1exX1xXdxX31x574bxX3xc7b9xX94xX3xec8x1cd4xXbexX2xc579xXbexXbfxXbex4f0cxX3xX5dx7ed2xX6xX3xXexX1xX2axX1exX22xX3xX3dxX15xX6xX3xXex256bxX3xXexX38xf82xX1exX1xX3xX4x9dedxX6xX3x8864xb37cxXa3xX1axX3xXexXa7xX1exX1xX3xX5dxX6fxX3xX5dxXdxX31xX4xX3xc65dxX6fxX3xX1exX22xX1x194dxX3xX3dxX15xX6ex2d55xXexX3xXf5xXfbxX1exX1xX3xX4xX1xXe0xX3xXexX38xX18xX46xX1exX22xX3xXf5xX14xX15xX3xXexX18xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX20xX1exX22xX3xX24xX25xX1exX22xX3xX4xX2axX1exX22xX3xX1exX22xX1xX31xX3xX33xX34xX35xX3xXexX38xX39xX1exX22xX3xX3dxX15xX3fxX1exX3xX5xX43xX3xX4xX46xX3xX7xX49xX3xX1xX4cxX3xXexX14xX1exX22xX3xX53xX18xX15xX3xX4xX1xX59xX1exX1xX3xX5dxXdxX5fxX1exX3xXexX1xX2axX1exX22xX3xX5dxX69xX3xXexX38xX15xX6exX6fxX1exX3xXexX1xX6xX1exX1xX3xX4xX46xX3xX7xX49xX3xXexX38x2394xX1exX3xXf5xXfbxX6xX3xX53xX69xX1exX3xXexXa7xX1exX1xX3xXcxX1xX6xX1exX1xX3xX8dxXb2xX6x8d42xX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX39xX24xX6exXaxX12xX0xXdxXb9xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxed9xX10xX1exXexX10xX38xXaxX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXaxf0dxXdxX24xXexX1x2ff1xX3xb574xXbfxXbfxXbx3231xb97bxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX1d0xX3xX9exXbexXc6xXbxX1d6xX1d7xXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX7exX7exXdxX199xX53xX6xX39xXexX1xX6xX1exX1xX1xX39xX6xX199xX5dxX1exX7exX1exX10xX1cbxX7xX7exXbexXbexX2xX9exX7exX2xX9exXbfxX24xX9exX2xXc6xXbfx6828xX9exXc6xXexXbexX9ex35f0xX213xX5xX2xXc2xXbex722dxX9exX24xX219xX2xXc6xXbexX9exX9exX2xXexX219xX21fxX9exX1d2xXc6xX5xXbfxX199xf00xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX20xX1exX22xX3xX24xX25xX1exX22xX3xX4xX2axX1exX22xX3xX1exX22xX1xX31xX3xX33xX34xX35xX3xXexX38xX39xX1exX22xX3xX3dxX15xX3fxX1exX3xX5xX43xX3xX4xX46xX3xX7xX49xX3xX1xX4cxX3xXexX14xX1exX22xX3xX53xX18xX15xX3xX4xX1xX59xX1exX1xX3xX5dxXdxX5fxX1exX3xXexX1xX2axX1exX22xX3xX5dxX69xX3xXexX38xX15xX6exX6fxX1exX3xXexX1xX6xX1exX1xX3xX4xX46xX3xX7xX49xXaxX3xX1cbxXdxX24xXexX1xX9xXaxX1d2xXbfxXbfxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX9exXbexXc6xXaxX3xX7exX12xX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bcxX6xXbxXexXdxX39xX1exXaxX12x5b0ax2d38xX1exX1xX3xXb9xXdxX1exX1xX3xX1xX97xX6x22d3xX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX39xX24xX6exXaxX12xc397xX25xX4xX3xXexXdxX180xX15xX3xXf5xX14xX15xX3xXexX18xX3xX24xX1bxX3xX1dxX1exX3xX5xX69xX3xX20xX1exX22xX3xX24xX25xX1exX22xX3xX4xX2axX1exX22xX3xX1exX22xX1xX31xX3xXexX1xX2axX1exX22xX3xXexXdxX1exX3xXf5x5480xX3xX1d6xf78xX6exX3xX24xX1bxX1exX22xX3xXbxX1xX14xX1exX3xXb9xX6fxXb9xX3xX3dxX15xX3fxX1exX3xX5xX43xX3xX1xX4cxX3xXexX14xX1exX22xX3xX53xX18xX15xX3xX4xX1xX59xX1exX1xX9fxX3xX5dxXdxX5fxX1exX3xXexX1xX2axX1exX22xX9fxX3xXexX38xX15xX6exX6fxX1exX3xXexX1xX6xX1exX1xX3xX4xX46xX3xX7xX49xX3xXexX38xX180xX1exX3xXf5xXfbxX6xX3xX53xX69xX1exX3xXexXa7xX1exX1xX3xXcxX1xX6xX1exX1xX3xX8dxXb2xX6xX9fxX3xX1exX1x4862xXb9xX3xX22xXb2xXbxX3xXbxX1xX14xX1exX3xX1exX338xX1exX22xX3xX4xX6xX39xX3xX1xXdxX31xX15xX3xX3dxX15xX3fxX3xX4xX2axX1exX22xX3xXexX1dxX4xX3xX3dxX15xX3fxX1exX3xX5xX43xX3xX1exX1xX69xX3xX1exX18x2d71xX4xX3xX5dxX6fxX3xX1xX4cxX3xXexX14xX1exX22xX3xX53xX18xX15xX3xX4xX1xX59xX1exX1xX9fxX3xX5dxXdxX5fxX1exX3xXexX1xX2axX1exX22xX9fxX3xXexX38xX15xX6exX6fxX1exX3xXexX1xX6xX1exX1xX3xX4xX46xX3xX7xX49xX199xX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX39xX24xX6exXaxX12xX13x77b3xX1exX22xX3xXexX1xXd7xXdxX3xXexX1xXdxX100xXexX3xX5x2d43xXbxX3xX1xX31xX3xXexX1x2d67xX1exX22xX3xX4xX15xX1exX22xX3xX4x2d3bxXbxX3xXexX1xX2axX1exX22xX3xXexXdxX1exX3xX5dxX6fxX3xX1xX4cxX3xXexX14xX1exX22xX3xX53xX18xX15xX3xX4xX1xX59xX1exX1xX9fxX3xX5dxXdxX5fxX1exX3xXexX1xX2axX1exX22xX9fxX3xXexX38xX15xX6exX6fxX1exX3xXexX1xX6xX1exX1xX3xX4xX46xX3xX7xX49xX3xXexX38xX180xX1exX3xXf5xXfbxX6xX3xX53xX69xX1exX3xXexXa7xX1exX1xX3xX4xX1xX39xX3xXexX447xXexX3xX4xX3fxX3xX4xX1dxX4xX3xX1exX22xX69xX1exX1xX9fxX3xXf5xXfbxX6xX3xXbxX1xX18xX46xX1exX22xX9fxX3xXbxX1xX25xX4xX3xX5dxX25xX3xX4xX2axX1exX22xX3xXexX1dxX4xX3xX5xX435xXbxX3xX4xX1dxX4xX3xXf5xX425xX3xX1dxX1exX3xX3dxX15xX6exX3xX1xX39xX4cxX4xX1xX3xX1d6xX338xX6exX3xX24xX1bxX1exX22xX1d7xX3xX1xX425xX3xXexX38xbd08xX3xXf5xXdxX6fxX15xX3xX1xX69xX1exX1xX3xXexX38xX39xX1exX22xX3xX1d6xX338xX6exX3xX24xX1bxX1exX22xX3xX1xX4cxX3xXexX14xX1exX22xX3xX53xX18xX15xX3xX4xX1xX59xX1exX1xX9fxX3xX5dxXdxX5fxX1exX3xXexX1xX2axX1exX22xX9fxX3xXexX38xX15xX6exX6fxX1exX3xXexX1xX6xX1exX1xX3xX4xX46xX3xX7xX49xX9fxX3xXbxX1xX25xX4xX3xX5dxX25xX3xX4xX2axX1exX22xX3xXexX1dxX4xX3xX4xX1xX15xX6exX335xX1exX3xXf5x2d6bxXdxX3xX7xX43dxX3xXexX38xX180xX1exX3xXf5xXfbxX6xX3xX53xX69xX1exX3xXexXa7xX1exX1xX199xX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX39xX24xX6exXaxX12xee7xX15xX6exX3xXb9xX2axX3xXf5xX14xX15xX3xXexX18xX3xX5xX69xX3xX1d6xX338xX6exX3xX24xX1bxX1exX22xX3xXbxX1xX14xX1exX3xXb9xX6fxXb9xX3xX3dxX15xX3fxX1exX3xX5xX43xX3xX4xX46xX3xX7xX49xX3xX1xX4cxX3xXexX14xX1exX22xX3xX53xX18xX15xX3xX4xX1xX59xX1exX1xX3xX5dxXdxX5fxX1exX3xXexX1xX2axX1exX22xX3xX5dxX69xX3xXexX38xX15xX6exX6fxX1exX3xXexX1xX6xX1exX1xX3xX4xX46xX3xX7xX49xX3xXexXa7xX1exX1xX3xXcxX1xX6xX1exX1xX3xX8dxXb2xX6xX1d7xX3xXf5xX69xX39xX3xXexX4cxX39xX9fxX3xXexX435xXbxX3xX1xX15xX447xX1exX3xX4xX1dxX1exX3xX53xa9ebxX3xX4xX1dxX4xX3xX7xX49xX9fxX3xX53xX6xX1exX9fxX3xX1exX22xX69xX1exX1xX1d7xX3xXe3xXe4xXa3xX1axX3xX4xX447xXbxX3xX1xX15xX6exX31xX1exX1d7xX3xX4xX1dxX4xX3xX24xX39xX6xX1exX1xX3xX1exX22xX1xXdxX31xXbxX3xX53xX18xX15xX3xX4xX1xX59xX1exX1xX9fxX3xX5dxXdxX5fxX1exX3xXexX1xX2axX1exX22xX3xXexX38xX180xX1exX3xXf5xXfbxX6xX3xX53xX69xX1exX3xX7x70c6xX3xX24xX25xX1exX22xX3xXbxX1xX14xX1exX3xXb9xX6fxXb9xX199xX3xX1axX1bxX3xXbbxXdxX100xX1exX3xXexX55cxX1exX22xX3xXb9xX20xX4xX3xXf5xX14xX15xX3xXexX18xX3xXbbxX1xX39xX3fxX1exX22xX3xX21fxX3xXex2d8dxX3xXf5xX425xX1exX22xX3xXexXc9xX3xX1exX22xX15xX425xX1exX3xXbbxXdxX1exX1xX3xXbxX1xX59xX3xX4xX2axX1exX22xX3xX1exX22xX1xX31xX3xXexX1xX2axX1exX22xX3xXexXdxX1exX9fxX3xX1d6xX338xX6exX3xX24xX1bxX1exX22xX3xX4xX1xX59xX1exX1xX3xX3dxX15xX6exX6fxX1exX3xXf5xXdxX31xX1exX3xXexX66fxX3xX5dxX69xX3xX4xX1xX15xX6exX335xX1exX3xXf5xX55cxXdxX3xX7xX43dxX3xXexX38xX39xX1exX22xX3xX24xX1bxX3xXexX39xX1dxX1exX3xX1exX22xX338xX1exX3xX7xX1dxX4xX1xX3xXexXa7xX1exX1xX3xX1xX69xX1exX22xX3xX1exb43dxXb9xX199xX3xX1axX1bxX3xXbbxXdxX100xX1exX3xXexX1xXd7xXdxX3xX22xXdxX6xX1exX3xXexX1xX1bxX4xX3xX1xXdxX31xX1exX1d0xX3xXa3xX721xXb9xX3xXbexXbfxXbexXbexX3xXc2xX3xXbexXbfxXbexX219xX199xX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX39xX24xX6exXaxX12xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX1xX39xX69xX1exX3xXexX1xX69xX1exX1xX3xX7x5076xX3xX5xX69xX3xX4xX2axX1exX22xX3xX4xX25xX3xX3dxX15xX6xX1exX3xXexX38xX97xX1exX22xX3xXf5xX335xX3xX4xX15xX1exX22xX3xX4xX447xXbxX3xXexX1xX2axX1exX22xX3xXexXdxX1exX3xX4xX1xX39xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX46xX3xX3dxX15xX6xX1exX9fxX3xXexX55cxX3xX4xX1xX20xX4xX9fxX3xX4xX1dxX3xX1exX1xX338xX1exX3xX4xXb2xX3xX1exX1xX15xX3xX4xX14xX15xX3xXbbxX1xX6xXdxX3xXexX1xX1dxX4xX3xX5dxX6fxX3xX1xX4cxX3xXexX14xX1exX22xX3xX53xX18xX15xX3xX4xX1xX59xX1exX1xX9fxX3xX5dxXdxX5fxX1exX3xXexX1xX2axX1exX22xX9fxX3xXexX38xX15xX6exX6fxX1exX3xXexX1xX6xX1exX1xX3xX4xX46xX3xX7xX49xX3xX4xXe0xX6xX3xXexXa7xX1exX1xX1d7xX3xXexX4cxX39xX3xX53xX18xX3d7xX4xX3xXf5xX614xXexX3xXbxX1xX1dxX3xXb9xX3d7xXdxX3xXexX38xX39xX1exX22xX3xX1exX338xX1exX22xX3xX4xX6xX39xX3xX4xX1xX447xXexX3xX5xX18xX4f5xX1exX22xX3xX3dxX15xX6exX3xX1xX39xX4cxX4xX1xX3xX1xX4cxX3xXexX14xX1exX22xX3xXb9xX4cxX1exX22xX3xX53xX18xX15xX3xX4xX1xX59xX1exX1xX9fxX3xX5dxXdxX5fxX1exX3xXexX1xX2axX1exX22xX9fxX3xXexX38xX15xX6exX6fxX1exX3xXexX1xX6xX1exX1xX3xX4xX46xX3xX7xX49xX3xXexX38xX180xX1exX3xXf5xXfbxX6xX3xX53xX69xX1exX3xXexXa7xX1exX1xX3xX1exXb2xXdxX3xX4xX1xX15xX1exX22xX3xX5dxX69xX3xXexX4cxXdxX3xX4xX1dxX4xX3xXbbxX1xX15xX3xXf5xX2axX3xXexX1xXfbxX9fxX3xXbbxX1xX15xX3xX24xX338xX1exX3xX4xX18xX9fxX3xXbbxX1xX15xX3xX4xX2axX1exX22xX3xX1exX22xX1xXdxX31xXbxX9fxX3xXbbxX1xX15xX3xXbbxXdxX1exX1xX3xXexX100xX9fxX3xXbbxX1xX15xX3xX4xX2axX1exX22xX3xX1exX22xX1xX31xX3xX4xX6xX39xX3xXexX38xX180xX1exX3xXf5xXfbxX6xX3xX53xX69xX1exX3xXexXa7xX1exX1xX3xX1exXb2xXdxX3xX38xXdxX180xX1exX22xX199xX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX39xX24xX6exXaxX12xX0xX6xX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXaxX4xX39xX5xX39xX38xX1d0xX3xeb9x5340xX93fxXbfxXbfxXbfxXbfxX1d7xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxeeexX10xXb9xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX100xXexX3xXexX4cxXdxX3xXf5xX338xX6exX199xXbxX24xX93fxXaxX3xX1xX38xX10xX93fxX9xXaxX7exX7exXdxX199xX53xX6xX39xXexX1xX6xX1exX1xX1xX39xX6xX199xX5dxX1exX7exX1exX10xX1cbxX7xX7exXbexXbexX2xX9exX7exX2xX9exXbfxX24xX9exX2xXc6xX2xX219xXbfxXbexXexXbexXbexX9exXc6xX5xX2xXbfxXc2xX1d6xX10xXb9xXc2xX4xX1xXdxXc2xXexXdxX10xXexXc2xXexX6xXdxXc2xX24xX6xX6exX199xXbxX24xX93fxXaxX3xXexX6xX38xX22xX10xXexX9xXaxcfb5xX53xX5xX6xX1exXbbxXaxX3xX38xX10xX5xX9xXaxX1exX39xX39xXbxX10xX1exX10xX38xXaxX12xX94fxX10xXb9xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX100xXexX3xXexX4cxXdxX3xXf5xX338xX6exX0xX7exX6xX12xX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx29f2xX15xXexX1xX39xX38xXaxX12xX589xX15xX43dxX4xX3xX8dxX18xX46xX1exX22xXc2xX3xX2fexXdxX1exX1xX3xX8dxXdxX100xX15xX0xX7exXbxX12
Quốc Hương- Minh Hiếu