Phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Chiều 23/10, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021.
657ax12448x8bf2x7908xb95bxc92bxbbd7xf217x7965xX7xfc1cxa627x129ebxfa8fxb3a2xf8edxX5xc071xXaxe441x11bd6xX1x1077dxXexX3x9ce3xXdx8ee8x12b1dxX3x13a64xX1x11d4bx12ac4xX3xX4xX1x679cxX4xX3xX4xd1b6xX6xX3xXcxf6efxX1dxe5d3xX3x803ex9051xX3xXexX1x10c39xfeb4xX3xb339xX1xX28xX3xXex7902xX4xX1xX3xX1dxX35x115b9xX4xX3xdb44xX2exX1bxdbbbx120a3xX1dxX3xX13xX1x12c82xX3xXcx806ax11b18xX1dxX2exX0x118e2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa89exX10xX6x7765xXaxX12xX38xX1xXdxa758xX1bxX3x10241x8334xX57xX2x6ebdxX36xX3xXexd4ddxXdxX3x6a7cx10ee2xX3xX1xX53xXbxX3xXexX1xX24xX3xc637xX36xX3xc72cxX1bxdb37xX4xX3xX1x104b1xXdxX3xd463xX1x9c95xX6xX3x8f14x77f6x126adxX36xX3xXcxX2cxX1dxX2exX3xX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xX46xX2exX1bxX49xX4axX1dxX3xX13xX1xX4fxX3xXcxX52xX53xX1dxX2exX3x13e0cx9f1dxX3xXbbxX35x9872xX4xX3xX18x95d0xX1bxX3xX2exXdx8154xX3xX4xX1xX24xX4xX3xb69exfaaaxX3xX38xX1xX28xX3xXexX3dxX4xX1xX3xX1dxX35xX43xX4xX3xX1dxX1xXdxb275xX20xX3xX94xX7exX3xX72xX76xX2xX88xcb6cxX72xX76xX72xX2x11542xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30x77d8xX69xX49xXaxX12xX0xXdxX20xX2exX3xX7xX52xX4xX9xXaxX57xX57xXdxXf3xX18xX6xX104xXexX1xX6xX1dxX1xX1xX104xX6xXf3xXd0xX1dxX57xX1dxX10x75f9xX7xX57xX2x140b1x1431fxX73xX57xX12dxX12cxX69xX72xX2xX88xX73xX12cxX2xX73xXexX72xX73xX12cxX12cxX5x7c66xXf3xaddexXbxX2exXaxX3xX57xX12xX3xXcxX2cxX1dxX2exX3xX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xX46xX2exX1bxX49xX4axX1dxX3xX13xX1xX4fxX3xXcxX52xX53xX1dxX2exX36xX3xX38xX1xX28xX3xXexX3dxX4xX1xX3xX1dxX35xX43xX4xX3xX38xX66xX99xX66xX38xX46xX3xX9bxXdxXe4xXexX3xX46xX6xX20xX3xX1dxX1xXdxXe4xX20xX3xX94xX7exX3xX72xX76xX2xX88xXeexX72xX76xX72xX2xX3xXbxX1xX15xXexX3xX18xXdxX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX3xX4xX1xX24xX4xX3xX38xX1xX28xX3xXexX3dxX4xX1xX3xX1dxX35xX43xX4xXf3xX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX104xX69xX49xXaxX12x7e3exX35xX43xXdxX3xX4x13e03xX3xXbbx11ab3xX3xX7xX6xX104xX3xXd0x6cfdxX1dxX2exX3xXexX1xXdxff45xX1dxX2exX3xX5xXdxX1e4xX1dxX2exX3xX4xX28xX6xX3xXcxX2cxX3xfa1cxX1bxX8dxX4xX36xX3xXcxX2cxX1dxX2exX3xX30xX31xX3xXexX1xX35xX36xX3xX38xX1xX28xX3xXexX3dxX4xX1xX3xX1dxX35xX43xX4xX3xX46xX2exX1bxX49xX4axX1dxX3xX13xX1xX4fxX3xXcxX52xX53xX1dxX2exX3xXbbxXbcxX3xXexX1bxX49xX1e4xX1dxX3xXexX1xXe4xX3xXexX52xX35xX43xX4xX3xX8bxX1bxX8dxX4xX3xX1xX91xXdxX36xX3xXbbx1386exX1dxX2exX3xX18xX1ddxX104xX36xX3xXbbxX245xX1dxX2exX3xX4xX1xX31xX36xX3xX4x12266xX3xXexX52xXdxX3xX4x8235xX3xX1dxX35xX43xX4xX3xXd0xX1ddxX3xXbxX1xX15xXexX3xX18xXdxX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX3xX4xX1xX24xX4xXf3xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX104xX69xX49xXaxX12xX99xXdxX1dxX3xXexX52xf43cxX1dxX3xXexX52xX53xX1dxX2exX3xX2exXdxX43xXdxX3xXexX1xXdxXe4xX1bxX3xXexX104xX1ddxX1dxX3xXd0x113cdxX1dxX3xX18xX1ddxXdxX3xXbxX1xX15xXexX3xX18xXdxX1axX1bxX3xX1dxX1xX35xX3xX7xX6xX1bx8c29xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX104xX69xX49xXaxX12xbda8xX7dxX31xX1dxX1xX3xXexX1xX35xX6xX3xX8bxX1bxX8dxX4xX3xX1xX91xXdxX36xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX104xX69xX49xXaxX12xXcxX1xX35xX6xX3xX4xX15xX4xX3xXd0xX3dxX3xXbbxX7axXdxX3xX18xXdxX1axX1bxX36xX3xX94xX1xX15xX4xX1xX3xX1f5xX1bx10aeexX36xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX104xX69xX49xXaxX12xXcxX1xX35xX6xX3xXexX104xX1ddxX1dxX3xXexX1xX1axX3xXbbxX245xX1dxX2exX3xX18xX1ddxX104xX36xX3xXbbxX245xX1dxX2exX3xX4xX1xX31xX36xX3xX4xX259xX3xXexX52xXdxX3xX4xX260xX3xX1dxX35xX43xX4xX36xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX104xX69xX49xXaxX12xXcxX52xX35xX43xX4xX3xX1x11966xXexX36xX3xXex1077axXdxX3x11f9exXdxX1dxX3xXexX52xX299xX1dxX3xXexX52xX53xX1dxX2exX3xX4xX260xX20xX3xb552xX1dxX3xX8bxX1bxX8dxX4xX3xX1xX91xXdxX3xXbbxXbcxX3xXexX31xX1dxX3xX1dxX1xXdxXe4xX20xX3xX18xXc4xX1bxX3xXexX391xXdxX3xX2exXdxXc9xX3xX4xX1xX24xX4xX3xX38xX1xX28xX3xXexX3dxX4xX1xX3xX1dxX35xX43xX4xX3xX38xX91xX1dxX2exX3xX1x961bxX6xX3xX394xXbcxX3xX1xX91xXdxX3xX4xX1xX28xX3xX1dxX2exX1xf9cexX6xX3xX9bxXdxXe4xXexX3xX46xX6xX20xXf3xX3xd610xX299xX49xX3xX5xX1ddxX3xX20xX91xXexX3xXd0xXdxX1dxX1xX3xX69x8eebxX3xXd0xX391xX3xX4x12eb8xX1dxX2exX3xXexX104xX3xX5xX43xX1dxX36xX3xXbbxX245xX1dxX2exX3xXexX1xX1d3xXdxX3xX4x9998xX1dxX2exX3xX5xX1ddxX3xX20xX91xXexX3xXexX52xX15xX4xX1xX3xX1dxX1xXdxXe4xX20xX3xX1xX38cxXexX3xX7xX24xX4xX3xX1dx12046xX1dxX2exX3xX1dxX6fxX3xXbbxX8dxXdxX3xXd0xX43xXdxX3xXexX391xXdxXf3xX3xXcxX391xXdxX3xX7xe075xX3xX4xX8dxX3xX2exb38axX1dxX2exX3xX1xX104xX1ddxX1dxX3xXexX1xX1ddxX1dxX1xX3xX1dxX1xXdxXe4xX20xX3xXd0xXd1xX3xX1dxX1xX35xX3xXexX391xXdxX3xXd0xcbddxX6xX3xXexX1bxX49xX1e4xX1dxX3xXexX1xXe4xX3xXexX52xX35xX43xX4xX3xX8bxX1bxX8dxX4xX3xX1xX91xXdxX36xX3xXexX52xX35xX43xX4xX3xXbbxX245xX1dxX2exX3xX18xX1ddxX104xX3xXd0xX1ddxX3xX4xX259xX3xXexX52xXdxX3xX4xX260xX3xX1dxX35xX43xX4xXf3xX3x68adxX6xX1bxX3xXbbxX299xX49xX3xXexX391xXdxX3xX394xXdxX1dxX3xX4xX96xX3xX20xX91xXexX3xXd0xX1ddxXdxX3xX328xX3xX94xXdxX38cxX1dxX3xX4xX96xX3xXexX31xX1dxX1xX3xX4xX1x97d6xXexX3xX18xX15xX104xX3xX4xX15xX104xX3xXexX1xX1e4xX20xX36xX3xX2exXdxXbcxXdxX3xX18xX1ddxX49xX3xXexX299xX20xX3xXexX35xX36xX3xXexba1axX1dxX1xX3xX4xX260xX20xX3xX4xX28xX6xX3xX20xX51fxX1dxX1xX3xXexX52xX35xX43xX4xX3xX7xX414xX3xX94xXdxXe4xX1dxX3xX1dxX1ddxX49xX3xXbbxX1axX3xX20xX104xX1dxX2exX3xXbbxX35xXc0xX4xX3xX4xX15xX4xX3xXbbxX245xX1dxX2exX3xX4xX1xX31xX3xXd0xX1ddxX3xX4xX15xX4xX3xXd0xX3dxX3xX4xX41axX1dxX2exX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xdf1axXf3xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX104xX69xX49xXaxX12xX38xX1xX470xX4xX3xX4xX96xX3xXbbxX7axXdxX3xX18xXdxX1axX1bxX3xX20xX1bxX8dxX1dxX3xX18xXdxX38cxXexX36xX3xXexX299xX20xX3xXexX52xX7axX1dxX2exX3xX4xX28xX6xX3xXexX391xXdxX3xX5xX4fxX4xX3xX1dxX1ddxX49xX3xXexX1xX38cxX3xX1dxX1ddxX104xXf3xX3xXcxX391xXdxX3xX394xXdxX1dxX3xXexX1xX35xX6xX3xXexX1xX1fxXexX3xX52x1226cxX1dxX2exX36xX3xXexX391xXdxX3xXd0xX491xX6xX3xX20xX491xX1dxX2exX36xX3xXd0xX491xX6xX3xX5xX104xXf3xX3xe39fxX491xX1dxX2exX3xX5xX1ddxX3xXd0xX51fxX3xXbbxX35xXc0xX4xX3xX8bxX1bxX8dxX4xX3xX1xX91xXdxX36xX3xXbbxX35xXc0xX4xX3xX1dxX1xX299xX1dxX3xX69xX299xX1dxX3xXexXdxX1dxX3xX4xX1fxX49xX36xX3xX49xX1e4xX1bxX3xX20xX38cxX1dxX3xX2exXdxX6xX104xX3xX1dxX1xXdxXe4xX20xX3xXd0xXd1xXf3xX3xd10bxX104xX3xX5xX1ddxX3xX5xX1ddxX20xX3xXexX1xX38cxX3xX1dxX1ddxX104xX3xXbbxX1axX3xX1xX104xX1ddxX1dxX3xXexX1xX1ddxX1dxX1xX3xXbbxX35xXc0xX4xX3xXexX1xX1fxXexX3xXexX8dxXexX3xXexX52xX15xX4xX1xX3xX1dxX1xXdxXe4xX20xX3xX4xX28xX6xX3xX20xX51fxX1dxX1xXf3xX3xX403xX299xX49xX3xX5xX1ddxX3xXexX299xX20xX3xXexX35xX36xX3xX7xX1bxX49xX3xX1dxX2exX1xX3f6xX3xXexX1xX1fxXexX3xX5xX3e5xX1dxX2exX3xX4xX28xX6xX3xXexX391xXdxX36xX3xX4xX431xX1dxX2exX3xX2exXdxX8dxX1dxX2exX3xX1dxX1xX35xX3xXexX299xX20xX3xXexX52xX7axX1dxX2exX3xX4xX28xX6xX3xXexX391xXdxX3xX4xX15xX4xX1xX3xXbbxX299xX49xX3xX1xX3a7xX1dxX3xX2xX72xX3xX1dxX2b3xX20xX36xX3xX94xX1xXdxX3xXexX391xXdxX3xXbbxX35xXc0xX4xX3xX8bxX1bxX8dxX4xX3xX1xX91xXdxX3xX18xXc4xX1bxX3xX2exXdxXc9xX3xX4xX1xX24xX4xX3xX38xX1xX28xX3xXexX3dxX4xX1xX3xX8bxX1bxX8dxX4xX3xX1xX91xXdxX3xX94xX1xX96xX6xX3xX99xX9axXf3xX3xXcxX391xXdxX3xX1dxX1xX43xX3xX1xX391xX20xX3xXbbxX96xX3xX5xX1ddxX3xXd0xX1ddxX104xX3xX1dxX2exX1ddxX49xX3xX72xX88xX57xX88xX57xX72xX76xX76xX88xX36xX3xX1xX245xXdxX3xX2xX88xX3xX2exXdxX1d3xX36xX3xX8bxX1bxX8dxX4xX3xX1xX91xXdxX3xX18xXc4xX1bxX3xXexX391xXdxX3xX2exXdxXc9xX3xX4xX1xX24xX4xX3xX38xX1xX28xX3xXexX3dxX4xX1xX3xX8bxX1bxX8dxX4xX3xX1xX91xXdxXf3xX3xX63dxX4fxX4xX3xX4fcxX49xX3xXexX391xXdxX3xX4xX431xX1dxX2exX3xXd0xX491xX6xX3xX20xX491xX1dxX2exX36xX3xXd0xX491xX6xX3xX5xX104xX36xX3xXbxX1xXc4xX1dxX3xX5xX104xX3xX5xX1ddxX3xX1dxX1xXdxX6fxX1bxX3xX1xX3a7xX1dxX36xX3xXd0xX51fxX3xXexX391xXdxX3xX4xX1xX35xX6xX3xXexX491xX1dxX2exX3xX5xX1ddxX20xX3xX38xX1xX28xX3xXexX3dxX4xX1xX3xX8bxX1bxX8dxX4xX3xX1xX91xXdxX3xX18xX6xX104xX3xX2exXdxX1d3xX36xX3xX4xX1xX35xX6xX3xX1f5xX1bxX10xX1dxX3xXd0xX43xXdxX3xX4xX391xX1dxX2exX3xXd0xXdxXe4xX4xX3xX4xX28xX6xX3xX8bxX1bxX8dxX4xX3xX1xX91xXdxX3x1355exX5xX4fxX4xX3xX18xX4fcxX49xX3xX2exXdxX1d3xX3xXexX391xXdxX3xXbbxX6xX1dxX2exX3xX5xX1ddxX20xX3xX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX1xX1ddxX1dxX1xX3xX28xX49xX3xX66xX1ddxX3xX46xX91xXdxX36xX3xX2exXdxXc9xX3xX4xX1xX24xX4xX3xX38xX1xX28xX3xXexX3dxX4xX1xX3xX66xX91xXdxX3xXbbxX245xX1dxX2exX3xX63dxX328xX3xX5xX1bxX1fxX1dxX3xXcxX52xX1bxX1dxX2exX3xX35xX3a7xX1dxX2exX36xX3xXbxX1xXd1xX3xXexX52xX15xX4xX1xX3xX4xX391xX1dxX2exX3xXexX15xX4xX3xX5xX328xX3xX5xX1bxX1fxX1dxX3xX4xX28xX6xX3xX403xX260xX1dxX2ex12a7bxXf3xX3xXcxX391xXdxX3xX5xX104xX3xX94xX1xX391xX1dxX2exX3xX18xXdxX38cxXexX3xX4xX96xX3xX1xX104xX1ddxX1dxX3xXexX1xX1ddxX1dxX1xX3xXbbxX35xXc0xX4xX3xX1dxX1xXdxXe4xX20xX3xXd0xXd1xX3xX94xX1xX391xX1dxX2exXf3xX3xX7dxX1xXdxX3xXbxX1xX15xXexX3xX18xXdxX1axX1bxX3xXexX52xX35xX43xX4xX3xX8bxX1bxX8dxX4xX3xX1xX91xXdxX36xX3xXexX391xXdxX3xXbbxXbcxX3xX1dxX2ex11accxX1bxX3xX1xX24xX1dxX2exX3xX5x11928xX49xX3xX72xX3xX4xX299xX1bxX3xX7dxXdxX6fxX1bxX2cbxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX104xX69xX49xXaxX12xX46xX2exX1xX3f6xX3xX20xX51fxX1dxX1xX3xXbxX1xX1fxX1dxX3xX20xX1d6xX1dxX2exX3xX4xX15xX1dxX1xX3xX4xX1xX1bxX245xX1dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX104xX69xX49xXaxX12xX7dxX1xX1bxX391xX1dxX3xX394xX6xX1dxX1xX3xX18xXdxX38cxXexX3xX4xX96xX3xXd0xX1bxX391xX1dxX2exX3xXexX52xX3e5xX1dxX3xX20xX1ddxX3xX1xX6xX49x1041fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX104xX69xX49xXaxX12xX9bxX1ddxX3xX18xX299xX49xX3xX2exXdxX1d3xX3xXbbxX299xX49xX36xX3xXexX299xX20xX3xXexX52xX7axX1dxX2exX3xXexX391xXdxX3xX4xX431xX1dxX2exX3xXexX35xX3a7xX1dxX2exX3xXexX414xX3xX1dxX1xX35xX3xXexX1xX38cxX36xX3xXexX1xX1fxX20xX3xX4xX1xX31xX3xX4xX96xX3xXbxX1xXc4xX1dxX3xX4xX3e5xX1dxX3xX5xX104xX3xX5xX470xX1dxX2exX3xX1xX3a7xX1dxXf3xX3xX9bxX51fxX3xX7xX6xX104xf5abxX3xX30x89d8xXdxX3xXd0xX51fxX3xX73xX3xX5xX328xX3xX69xX104xX2cbxX3xX5f5xX91xXexX3xX5xX1ddxX3xXexX51fxX1dxX1xX3xX1xX51fxX1dxX1xX3xXbbxX4fcxXexX3xX1dxX35xX43xX4xX3xX18xX1e4xX1dxX3xX4xX7axX1dxX1xX3xX20xX451xXexX3xXexX1xX1bxX1fxX1dxX3xX5xXc0xXdxX3xX5xX1ddxX3xX4xX3a7xX3xX18xX260xX1dxX3xX4xX431xX1dxX2exX3xXbbxX6xX1dxX2exX3xX4xX96xX3xX94xX1xX391xX1dxX2exX3xX31xXexX3xX94xX1xX96xX3xX94xX1xX2b3xX1dxX36xX3xXexX1xX15xX4xX1xX3xXexX1xX24xX4xX36xX3xXbbxX451xXexX3xX52xX6xX3xX1dxX1xXdxX6fxX1bxX3xXd0xX4fcxX1dxX3xXbbxX6fxX3xXbxX1xX260xXdxX3xX2exXdxX260xXdxX3xX1f5xX1bxX49xX38cxXexXf3xX3xXcxX391xXdxX3xXbbxXbcxX3xX1dxX1xXdxX6fxX1bxX3xX5xXc4xX1dxX3xX1dxX1xX4fcxX1dxX3xX20xX7axX1dxX1xX2cbxX3xX403xX4fcxXexX3xX1dxX35xX43xX4xX3xXexX6xX3xX4xX1xX35xX6xX3xX18xX6xX104xX3xX2exXdxX1d3xX3xX4xX96xX3xXbbxX35xXc0xX4xX3xX4xX3a7xX3xXbbxX245xX36xX3xXexXdxX6fxX20xX3xX5xX414xX4xX3xXd0xX1ddxX3xXd0xX3dxX3xXexX1xX38cxX3xX1dxX1xX35xX3xX1dxX2exX1ddxX49xX3xX1dxX6xX49xff62xX3xX1dxX1xX35xX1dxX2exX3xXbbxX4fcxXexX3xX1dxX35xX43xX4xX3xX4xX431xX1dxX2exX3xXbbxX6xX1dxX2exX3xXbbxX24xX1dxX2exX3xXexX52xX35xX43xX4xX3xX1dxX1xXc9xX1dxX2exX3xX94xX1xX96xX3xX94xX1xX2b3xX1dxX3xX52xX4fcxXexX3xX5xX43xX1dxX36xX3xXexX51fxX1dxX1xX3xX1xX51fxX1dxX1xX3xXexX1xX38cxX3xX2exXdxX43xXdxX3xX69xXdxX4axX1dxX3xX18xXdxX38cxX1dxX3xX94xX1xX391xX1dxX2exX3xXexX1xX1axX3xX5xX35xX1d3xX1dxX2exX3xX1xX38cxXexX3xXbbxX35xXc0xX4xXae6xX3xX4xX1xX4fxX1dxX2exX3xXexX6xX3xXd0xX1bxXdxX3xX20xX491xX1dxX2exX3xXd0xX43xXdxX3xX1dxX1xXc9xX1dxX2exX3xXexX1xX1ddxX1dxX1xX3xXexX414xX1bxX36xX3xX94xX38cxXexX3xX1f5xX1bxX260xX3xXexX104xX3xX5xX43xX1dxX3xX1dxX1xX35xX1dxX2exX3xXexX1bxX49xXe4xXexX3xX1dxX1xXdxX1e4xX1dxX3xX94xX1xX391xX1dxX2exX3xXbbxX35xXc0xX4xX3xX4xX1xX28xX3xX1f5xX1bxX6xX1dxX36xX3xXexX414xX3xX20xXbcxX1dxX36xX3xX94xX1xX391xX1dxX2exX3xXbbxX35xXc0xX4xX3xX1f5xX1bxX15xX3xX7xX6xX49xX3xX7xX35xX6xX3xXd0xX43xXdxX3xXexX1xX470xX1dxX2exX3xX5xXc0xXdxX36xX3xX1dxX2exX28xX3xX1f5xX1bxX1e4xX1dxX3xXexX52xX1e4xX1dxX3xXd0xX3e5xX1dxX2exX3xX1dxX2exX1bxX49xXe4xXexX3xX1f5xX1bxX38cxXf3xX3xX66xX6xXdxX3xX5xX1ddxX3xX1xXdxXe4xX1dxX3xX1dxX6xX49xX3xX4xX41axX1dxX2exX3xXd0xX43xXdxX3xX2exXdxXc9xX3xX4xX1xX24xX4xX3xX38xX1xX28xX3xXexX3dxX4xX1xX3xX1dxX35xX43xX4xX36xX3xXexX391xXdxX3xXd0xX8efxX1dxX3xXbbxX6xX1dxX2exX3xX2exX15xX1dxX1xX3xX4xX1xX24xX4xX3xXcxX2cxX1dxX2exX3xX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xX4xX28xX6xX3xX403xX260xX1dxX2exX36xX3xX4xX391xX1dxX2exX3xXd0xXdxXe4xX4xX3xX52xX4fcxXexX3xX1dxX1xXdxX6fxX1bxX36xX3xX5xX7axXdxX3xXbbxX6xX1dxX2exX3xXbxX1xX260xXdxX3xX4xX1xX1bxX8f8xX1dxX3xX18xX3dxX3xX4xX1xX104xX3xX403xX7axXdxX3xX1xX91xXdxX3xX5xXc4xX1dxX3xXexX1xX24xX3xX99xX9axX9axX9axX3xX4xX28xX6xX3xX403xX260xX1dxX2exXf3xX3xX30xX6xX3xX5xX1ddxX3xXexX52xX51fxX1dxX1xX3xXbbxX91xX36xX3xX1dxX2b3xX1dxX2exX3xX5xX414xX4xX36xX3xX7xX414xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX18xXdxX38cxXexX3xX4xX28xX6xX3xXexX391xXdxX3xX4xX96xX3xX1xX7axX1dxX36xX3xXexX1bxX2cxXdxX3xXexX15xX4xX3xX5xX7axXdxX3xXbbxXbcxX3xX5xX43xX1dxXf3xX3xX30xX15xX4xX3xX66xX245xX3xXbbxXbcxX3xXexX491xX1dxX2exX3xX1dxX96xXdxX36xX3xX94xX1xXdxX3xX1dxX2exX35xX1d3xXdxX3xXexX6xX3xXexX1bxX2cxXdxX3xXexX15xX4xX3xX4xX1ddxX1dxX2exX3xX4xX6xX104xX3xXexX1xX51fxX3xX7xX24xX4xX3xX94xX1xX1d6xX10xX3xX4xX1ddxX1dxX2exX3xXexX1xX4fcxXbxXae6xX3xXbbxXdxX6fxX1bxX3xXbbxX96xX3xX4xX431xX1dxX2exX3xX94xX1xX391xX1dxX2exX3xX4xX96xX3xX2exX51fxX3xX5xX7axXf3xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX104xX69xX49xXaxX12xX9bxX51fxX3xXd0xX1fxX49xX36xX3xXexX391xXdxX3xX52xX4fcxXexX3xX20xX104xX1dxX2exX3xXbbxX35xXc0xX4xX3xX4xX15xX4xX3xXbbxX245xX1dxX2exX3xX4xX1xX31xX3xX5xXbcxX1dxX1xX3xXbbxX7axX104xX36xX3xX1dxX2exX1bxX49xX1e4xX1dxX3xX5xXbcxX1dxX1xX3xXbbxX7axX104xX3xX403xX260xX1dxX2exX36xX3xX46xX1xX1ddxX3xX1dxX35xX43xX4xX36xX3xX5f5xX451xXexX3xXexX52xX1fxX1dxX3xXcxX2cxX3xX1f5xX1bxX8dxX4xX36xX3xX4xX15xX4xX3xXd0xX3dxX3xXbbxX7axXdxX3xX18xXdxX1axX1bxX3xX8bxX1bxX8dxX4xX3xX1xX91xXdxX36xX3xX4xX259xX3xXexX52xXdxX3xXd0xX1ddxX3xXbbxX245xX1dxX2exX3xX18xX1ddxX104xX3xX4xX260xX20xX3xXexX1xX391xX1dxX2exX36xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX571xX36xX3xX1xX38cxXexX3xX5xX3e5xX1dxX2exX3xX2exXdxX4fxXbxX3xXbbx6b49xX36xX3xXexX7axX104xX3xXbbxXdxX6fxX1bxX3xX94xXdxXe4xX1dxXae6xX3xX4xX15xX4xX3xX4xX3a7xX3xX1f5xX1bxX6xX1dxX3xX5xXdxX1e4xX1dxX3xX1f5xX1bxX6xX1dxX3xX1dxX1xX35xX3xX8bxX1bxX8dxX4xX3xX1xX91xXdxX36xX3xX38xX1xX31xX1dxX1xX3xXbxX1xX28xX36xX3xX5f5xX451xXexX3xXexX52xX1fxX1dxX3xXcxX2cxX3xX1f5xX1bxX8dxX4xX36xX3xX4xX15xX4xX3xXbbxX104xX1ddxX1dxX3xXexX1xX1axX3xX4xX1xX31xX1dxX1xX3xXexX52xX3dxXeexX394xXbcxX3xX1xX91xXdxX36xX3xX4xX15xX4xX3xX4xX3a7xX3xX1f5xX1bxX6xX1dxX3xXexX35xX3xXbxX1xX15xXbxX36xX3xX4xX15xX4xX3xX4xX3a7xX3xX1f5xX1bxX6xX1dxX36xX3xX18xX6xX1dxX36xX3xX1dxX2exX1ddxX1dxX1xX3xXd0xX1ddxX3xX4xX15xX4xX3xXbbxX3dxX6xX3xXbxX1xX35xX3a7xX1dxX2exX3xXbxX1xX8dxXdxX3xX1xXc0xXbxX3xX4xX1xX451xXexX3xX4xX1xX46axX36xX3xXbbxX104xX1ddxX1dxX3xX94xX38cxXexX3xXexX1xX8dxX1dxX2exX3xX1dxX1xX4fcxXexX3xX4xX6xX104xX36xX3xX2exXdxX4fxXbxX3xX4xX1xX104xX3xXexX391xXdxX3xX4xX96xX3xXexX1xX1axX3xX1xX104xX1ddxX1dxX3xXexX1xX1ddxX1dxX1xX3xXbbxX35xXc0xX4xX3xX1dxX1xXdxXe4xX20xX3xXd0xXd1xXf3xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX104xX69xX49xXaxX12xa4bcxXdxX1e4xX1dxX2exX3xXd0xX6fxX3xXbxX1xXc4xX1dxX3xX4xX15xX3xX1dxX1xX299xX1dxX36xX3xXexX391xXdxX3xX7xX46axX3xX4xX8dxX3xX2exX470xX1dxX2exX3xX1xX38cxXexX3xX7xX24xX4xX3xX20xX51fxX1dxX1xX36xX3xX1dxb657xX3xX5xX414xX4xX3xXbxX1xX4fcxX1dxX3xXbbxX4fcxX1bxX3xXbbxX1axX3xXexX1xX414xX4xX3xX1xXdxXe4xX1dxX3xX4xX15xX4xX3xX4xX1xX24xX4xX3xX1dxX2b3xX1dxX2exX36xX3xX1dxX1xXdxXe4xX20xX3xXd0xXd1xX3xX20xX1ddxX3xX66xXdxX38cxX1dxX3xXbxX1xX15xXbxX36xX3xXbxX1xX15xXbxX3xX5xX1bxX1fxXexX3xXbbxXbcxX3xX1f5xX1bxX49xX3xXbbxX3dxX1dxX1xX3xXd0xX1ddxX3xX403xX260xX1dxX2exX36xX3xX46xX1xX1ddxX3xX1dxX35xX43xX4xX36xX3xX46xX1xX299xX1dxX3xX69xX299xX1dxX3xXbbxXbcxX3xX2exXdxX6xX104xX3xXbxX1xX96xXf3xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX104xX69xX49xXaxX12xX5f5xX91xXexX3xX5xXc4xX1dxX3xX1dxXc9xX6xX36xX3xXexX391xXdxX3xX394xXdxX1dxX3xXexX52xX299xX1dxX3xXexX52xX53xX1dxX2exX3xX4xX260xX20xX3xX3a7xX1dxX3xX8bxX1bxX8dxX4xX3xX1xX91xXdxX36xX3xX4xX260xX20xX3xX3a7xX1dxX3xXbbxX245xX1dxX2exX3xX18xX1ddxX104xX36xX3xX4xX259xX3xXexX52xXdxX3xX4xX260xX3xX1dxX35xX43xX4xXf3xX3xX38xX1xX4fxX4xX3xX94xX7exX3xX1xX53xXbxX3xXexX1xX24xX3xX88xX3xX8bxX1bxX8dxX4xX3xX1xX91xXdxX3xX94xX1xX96xX6xX3xX99xX9axX9bxX3xX4xX28xX6xX3xX4xX1xX4fxX1dxX2exX3xXexX6xX3xXexX1xX1ddxX1dxX1xX3xX4xX391xX1dxX2exX3xXexX8dxXexX3xXbbx968dxXbxX972xXaxXf3xX57xXf3xX0xX57xXbxX12
Theo TTXVN