76 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên: Đổi mới, đồng hành cùng dân tộc
(Baothanhhoa.vn) - 76 năm qua, Quốc hội Việt Nam đã thể hiện tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ, bản lĩnh, ý chí, nguyện vọng của cử tri, luôn đồng hành cùng dân tộc, hoàn thành sứ mệnh và trọng trách của mình.
5f03xd931xafe0xc76exf45exb0aaxf6a5xd212xbd93xX7xd51cxfa11x69fdxb0a0xa0f6x6b65xX5x9cf0xXaxc26cx9183x9efaxX3xda46xb69fx869fxX3xe2d9xb379x7b7cxf522xX3xXcxe874xX16xX1bxX3xXexbef0xX1dxa767xX16xX3xX4x8758xX3xa47fxf3c1xX25xX3xXexXdx7b3bxX16x6a8cxX3x9d11xX20xXdxX3xX18x6dfcxXdx78d1xX3xX2dxa2caxX16xX1bxX3xX1xX1cxX16xX1xX3xX4x731cxX16xX1bxX3xe96dxd0bbxX16xX3xXexbdc9xX4xX0x9c6axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxde4exX10xX6xX4fxXaxX12xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3x8f21xX25xX6xX3exX3xcbf4xX25xa7c4xX4xX3xX1xX54xXdxX3xfa33xXdxc297xXexX3xX1axX6xX18xX3xX2dx8a07xX3xXexX1xX27xX3xX1xXdxX83xX16xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xX3xX2dxc44fxX1cxX16xX3xc228xae83xXexX3exX3xXex655fxXbxX3xXexd35axX25xX16xX1bxX3xXexXafx6762xX3xXexX25xX83xX3exX3x7475xc5c7xX16xX3xX5xd9a8xX16xX1xX3exX3x764dxX3xX4xX1xXb6xX3exX3xX16xX1bxX25xX1dxX83xX16xX3xab8fxe60cxX16xX1bxX3xX4xef0cxX6xX3xX4xX2bxX3xXexXafxXdxX3exX3xX5xX25x626cxX16xX3xX2dxX41xX16xX1bxX3xX1xX1cxX16xX1xX3xX4xX4bxX16xX1bxX3xX4fxX50xX16xX3xXexX54xX4xX3exX3xX1xXa1xX1cxX16xX3xXexX1xX1cxX16xX1xX3xX7xa8fexX3xX18xX83xX16xX1xX3xXd5xX1cxX3xXexXafxXd6xX16xX1bxX3xXexXafxf2e9xX4xX1xX3xX4xXdbxX6xX3xX18xe947xX16xX1xf7cexX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8dd6xXa1xX4fxX1dxXaxX12xX0xXdxX18xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX18xX7xf972xXbxX1xXa1xXexXa1xX3xX4fxXexX1xX25xX18xXbdxX3xXdxa926xX10xX16xXexX10xXafxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxc08fxXdxX4fxXexX1xX35xX3xX13x8d00x6ed2xXbx9a4bx6d19xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXcxX20xX16xX1bxX3xXexX25xX1dxX27xX16xX3xX4xX2bxX3xX2dxX2exX25xX3xXexXdxX33xX16xX35xX3xX37xX20xXdxX3xX18xX3cxXdxX3exX3xX2dxX41xX16xX1bxX3xX1xX1cxX16xX1xX3xX4xX4bxX16xX1bxX3xX4fxX50xX16xX3xXexX54xX4xX3xX1xX12axX16xX1xX3xXbexX16xX1xX3xX2xXaxX3xX7xXafxX4xX9xXaxX57xX57xXdxX12dxXbdxX6xXa1xXexX1xX6xX16xX1xX1xXa1xX6xX12dxXd5xX16xX57xX16xX10xX170xX7xX57xa7ecxX1f3xX179xX2xX57xX2xX179xc698xX4fxef88xX179x9da4xX179xX1f3xX1fcxb440xXexX1faxX1faxX1f3xX1fcxX5xX1fexX12dx7aebxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXcxX20xX16xX1bxX3xXexX25xX1dxX27xX16xX3xX4xX2bxX3xX2dxX2exX25xX3xXexXdxX33xX16xX35xX3xX37xX20xXdxX3xX18xX3cxXdxX3exX3xX2dxX41xX16xX1bxX3xX1xX1cxX16xX1xX3xX4xX4bxX16xX1bxX3xX4fxX50xX16xX3xXexX54xX4xXaxX3xX170xXdxX4fxXexX1xX9xXaxX13xX178xX179xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX152xXbxX1xXa1xXexXa1xX152xXa1xXafxXdxX1bxXdxX16xX6xX5xX152xX7xXafxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX35xX57xX57xX4xX4fxX16xXdxX18xX1bxX12dxXd5xXdxX10xXexX16xX6xX18xXbxX5xX25xX7xX12dxXd5xX16xX57xXexX14xX1f3xX179xX57xX25xXbxX5xXa1xX6xX4fxX10xX4fxX57xX16xX1bxXexX18xXbdxX1xX57xX1f3xX179xX1f3xX1f3xf5a7xX179xX2xX2b6xX179xX1faxX57xXexXa1xX16xX1bxX2b6xXexX25xX1dxX10xX16xX2b6xX4xX25xX2b6xX4fxX6xX25xX2b6xXexXdxX10xX16xX12dxX20bxXbxX1bxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX6xXbxXexXdxXa1xX16xXaxX12xX78xX25xX6xX16xX1bxX3xX4xXbexX16xX1xX3xXbdxX25xX20xXdxX3xXa5xX1xX6xXdxX3xX18xb793xX4xX3xXa5xf703xX3xX1xXd6xXbxX3xXexX1xX10fxX3xX16xX1x7a95xXexX3exX3xX78xX25xX7axX4xX3xX1xX54xXdxX3xXa5xX1xXa1xX121xX3xdf88xX3exX3xX16xX1bxX1cxX1dxX3xX1f3xX57xX202xX57xX2xX1fexX1fcxX14xX12dxX3xddd6xd461xX16xX1xX35xX3xXcxd7bcxX3xX5xXdxX83xX25xX3xXcxXcx612cxX81xX1axe301xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxXa1xX4fxX1dxXaxX12xX37x881fxX16xX1bxX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xXexXafxX344xX3cxX4xX3exX3xX16xX1bxX1cxX1dxX3xX14xX57xX2xX57xX2xX1fexX1fcxX14xX3exX3xXexXa1xX1cxX16xX3xXexX1xX27xX3xX16xX1xX50xX16xX3xX4fxX50xX16xX3xXexXafxX33xX16xX3xX18xXd6xXdxX3xX18xXdxad89xX16xX3xXcxX20xX3xX73xX25xX7axX4xX3exX3xXa5xX1xXe8xX16xX1bxX3xXbxX1xX50xX16xX3xXbdxXdxX83xXexX3xX1bxXdxX1cxX3xXexXafxc1c7xX3exX3xX1bxX121xXdxX3xXexXafxX6xXdxX3exX3xX4fxX50xX16xX3xXexX54xX4xX3exX3xXexXe8xX16xX3xX1bxXdxX121xXa1xX3xX2dxX8bxX3xX16xXe8xX3xX16xX10fxX4xX3xX2dxXdxX3xXbdx6bd2xX3xXbxX1xXdxXa6xX25xX3xXbdxX2exX25xX3xXafxX6xX3xX78xX25xX7axX4xX3xX1xX54xXdxX3xX2dxX2exX25xX3xXexXdxX33xX16xX3xX4xXdbxX6xX3xX16xX344xX3cxX4xX3xX81xXdxX83xXexX3xX1axX6xX18xX3x68c0xX50xX16xX3xX4xX1xXdbxX3xX161xX54xX16xX1bxX3xX1xbc80xX6xX12dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxXa1xX4fxX1dxXaxX12xf129xX27xX3xXexb656xX3xX18xX7axX4xX3xX7xXa1xX16xX3xX5x73c8xX4xX1xX3xX7xX2bxX3xX2dx9b2bxX3exX3xX2dxXa6xX16xX3xX16xX6xX1dxX3exX3xXexXafxXbexXdxX3xX73xX25xX6xX3xX2xX1faxX3xX16xX1xXdxX83xX18xX3xXa5xX30dxX3xX1xXa1xX309xXexX3xX2dxX54xX16xX1bxX3exX3xX78xX25xX7axX4xX3xX1xX54xXdxX3xX5xX25xXe8xX16xX3xX1bx729fxX16xX3xXbdxX464xX3exX3xX2dxX41xX16xX1bxX3xX1xX1cxX16xX1xX3xX4xX4bxX16xX1bxX3xX4fxX50xX16xX3xXexX54xX4xX3exX3xX16xb5c8xX3xX5xb3a7xX4xX3xX1xXa1xX1cxX16xX3xXexX1xX1cxX16xX1xX3xXexXafxXd6xX16xX1bxX3xXexXafxX121xX4xX1xX3xX4xXdbxX6xX3xX4xe6e0xX3xX73xX25xX6xX16xX3xX2dxX309xXdxX3xXbdxXdxX27xX25xX3xX4xX6xXa1xX3xX16xX1xX319xXexX3xX4xXdbxX6xX3xX16xX1xX50xX16xX3xX4fxX50xX16xX3exX3xX4xX4e1xX3xX73xX25xX6xX16xX3xX73xX25xX1dxX3a5xX16xX3xX5xX4c2xX4xX3xX1axX1xX1cxX3xX16xX344xX3cxX4xX3xX4xX6xXa1xX3xX16xX1xX319xXexX3xX4xXdbxX6xX3xX16xX344xX3cxX4xX3xX161xX54xX16xX1bxX3xX1xX435xX6xX3xX17bxX8bxX3xX1xX54xXdxX3xX4xX1xXdbxX3xX16xX1bxX1xXc2xX6xX3xX81xXdxX83xXexX3xX1axX6xX18xX3xXd5xX3cxXdxX3xX16xX1x6aecxX16xX1bxX3xX2dxX464xX16xX1bxX3xX1bxX464xXbxX3xXexXa1xX3xX5xX3cxX16xX3exX3xX73xX25xX6xX16xX3xXexXafxXd6xX16xX1bxX3xXexXafxXa1xX16xX1bxX3xX7xX4c2xX3xX16xX1bxX1xXdxX83xXbxX3xX4xX121xX4xX1xX3xX18xX309xX16xX1bxX3xX4xXdbxX6xX3xX2dxX319xXexX3xX16xX344xX3cxX4xX12dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxXa1xX4fxX1dxXaxX12xX0xX7xXexXafxXa1xX16xX1bxX12xX44dxX1xb447xX16xX1bxX3xX2dxX45cxX16xX1xX3xXd5xX3a5xX3xX18x8fbaxXexX3xXbxX1xX121xXbxX3xX5xXc7xX3xX73xX25xX1dxX3a5xX16xX3xX5xX1cxX18xX3xX4xX1xXdbxX3xX4xXdbxX6xX3xX16xX1xX50xX16xX3xX4fxX50xX16xX0xX57xX7xXexXafxXa1xX16xX1bxX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxXa1xX4fxX1dxXaxX12xba29xX6xX25xX3xXexX1xX1cxX16xX1xX3xX4xXe8xX16xX1bxX3xXd5xXc2xX3xX2dxX309xXdxX3xX4xXdbxX6xX3xX161xX121xX4xX1xX3xX18xX309xX16xX1bxX3xXexX1xX121xX16xX1bxX3xXcxX121xX18xX3exX3xX18xX5d1xX4xX3xX4fxX4bxX3xXexXafxXa1xX16xX1bxX3xX2dxXdxX3a5xX25xX3xXa5xXdxX83xX16xX3xX18xX25xXe8xX16xX3xXd5xX1cxX16xX3xXa5xX1xX464xX3xXa5xX1xX17xX16xX3xX16xX1xX344xX16xX1bxX3xXd5xX12axX3xX73xX25xX1dxX3a5xX16xX3xX5xf4f2xXdxX3xXexX7axXdxX3xX4xX6xXa1xX3xX4xXdbxX6xX3xX4fxX50xX16xX3xXexX54xX4xX3exX3xX73xX25xX1dxXa6xXexX3xXexX50xX18xX3xXbdxXbexXa1xX3xXd5xX83xX3xX16xX3a5xX16xX3xX2dxX54xX4xX3xX5xXabxXbxX3exX3xXexX4c2xX3xX4fxXa1xX3xXd5xX451xX6xX3xX1bxXdxX1cxX16xX1xX3xX2dxX344xX67cxX4xX3exX3xXd5xX3cxXdxX3xX7xX4c2xX3xX5xX8bxX16xX1xX3xX2dxX309xXa1xX3xX7xX121xX16xX1bxX3xX7xX25xX7axXexX3exX3xXexX1cxXdxX3xXexX12axX16xX1xX3xX4xXdbxX6xX3xX37xXbexX16xX1bxX3xXd5xX1cxX3xX161xX1xXdbxX3xXexX45cxX4xX1xX3xX66xX41xX3xX161xX1xXb6xX3xf4ecxXdxX16xX1xX3exX3xX4xX25xX54xX4xX3xXcxX20xX16xX1bxX3xXexX25xX1dxX27xX16xX3xX4xX2bxX3xX16xX1bxX1cxX1dxX3xX14xX57xX2xX57xX2xX1fexX1fcxX14xX3xX2dxX8bxX3xX1xXa1xX1cxX16xX3xXexXa1xX1cxX16xX3xXexX1xX49fxX16xX1bxX3xX5xX67cxXdxX3exX3xX2dxX121xX16xX1xX3xX4fxX319xX25xX3xX18xX54xXexX3xX18xX7axX4xX3xX7xXa1xX16xX3xX4xX1xX464xXdxX3xX5xXd6xXdxX3xX4xXdbxX6xX3xXexXdxXa6xX16xX3xXexXafxX12axX16xX1xX3xX17bxX50xX1dxX3xX4fxX4c2xX16xX1bxX3xXexX1xX27xX3xX4xX1xXa6xX3xX4fxX50xX16xX3xX4xX1xXdbxX3exX3xXa5xX1xX5c4xX16xX1bxX3xX2dxX45cxX16xX1xX3xXd5xX3a5xX3xX18xX5d1xXexX3xXbxX1xX121xXbxX3xX5xXc7xX3xX73xX25xX1dxX3a5xX16xX3xX5xX1cxX18xX3xX4xX1xXdbxX3xX4xXdbxX6xX3xX16xX1xX50xX16xX3xX4fxX50xX16xX3xX81xXdxX83xXexX3xX1axX6xX18xX12dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxXa1xX4fxX1dxXaxX12xX0xXdxX18xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX18xX7xX152xXbxX1xXa1xXexXa1xX3xXdxX161xX10xX16xXexX10xXafxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX170xXdxX4fxXexX1xX35xX3xX13xX178xX179xXbxX17bxX17cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXcxX20xX16xX1bxX3xXexX25xX1dxX27xX16xX3xX4xX2bxX3xX2dxX2exX25xX3xXexXdxX33xX16xX35xX3xX37xX20xXdxX3xX18xX3cxXdxX3exX3xX2dxX41xX16xX1bxX3xX1xX1cxX16xX1xX3xX4xX4bxX16xX1bxX3xX4fxX50xX16xX3xXexX54xX4xX3xX1xX12axX16xX1xX3xXbexX16xX1xX3xX1f3xXaxX3xX7xXafxX4xX9xXaxX57xX57xXdxX12dxXbdxX6xXa1xXexX1xX6xX16xX1xX1xXa1xX6xX12dxXd5xX16xX57xX16xX10xX170xX7xX57xX1f3xX1f3xX179xX2xX57xX2xX179xX1faxX4fxX1fcxX179xX1fexX179xX1f3xX1fcxX202xXexX13xX13xX2xX178xX5xX1f3xX12dxX20bxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXcxX20xX16xX1bxX3xXexX25xX1dxX27xX16xX3xX4xX2bxX3xX2dxX2exX25xX3xXexXdxX33xX16xX35xX3xX37xX20xXdxX3xX18xX3cxXdxX3exX3xX2dxX41xX16xX1bxX3xX1xX1cxX16xX1xX3xX4xX4bxX16xX1bxX3xX4fxX50xX16xX3xXexX54xX4xXaxX3xX170xXdxX4fxXexX1xX9xXaxX13xX178xX179xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX152xXbxX1xXa1xXexXa1xX152xXa1xXafxXdxX1bxXdxX16xX6xX5xX152xX7xXafxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX35xX57xX57xX4xX4fxX16xXdxX18xX1bxX12dxXd5xXdxX10xXexX16xX6xX18xXbxX5xX25xX7xX12dxXd5xX16xX57xXexX14xX1f3xX179xX57xX25xXbxX5xXa1xX6xX4fxX10xX4fxX57xX16xX1bxXexX18xXbdxX1xX57xX1f3xX179xX1f3xX1f3xX2b6xX179xX2xX2b6xX179xX1faxX57xXexXa1xX16xX1bxX2b6xXexX25xX1dxX10xX16xX2b6xX4xX25xX2b6xX4fxX6xX25xX2b6xXexXdxX10xX16xX1f3xX12dxX20bxXbxX1bxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX6xXbxXexXdxXa1xX16xXaxX12xX44dxX1xX25xX3xXd5xX4c2xX4xX3xXbdxX3f4xX3xXbxX1xXdxXa6xX25xX3xXexXafxXa1xX16xX1bxX3xX16xX1bxX1cxX1dxX3xXcxX20xX16xX1bxX3xXexX25xX1dxX27xX16xX3xX4xX2bxX3xX14xX57xX2xX57xX2xX1fexX1fcxX14xX12dxX3xX33dxX33exX16xX1xX35xX3xXcxX344xX3xX5xXdxX83xX25xX3xXcxXcxX34dxX81xX1axX350xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxXa1xX4fxX1dxXaxX12xXcxX1xX49fxX16xX1bxX3xX5xX67cxXdxX3xX16xX1cxX1dxX3xX2dxX8bxX3xX18xa82exX3xXafxX6xX3xX18xX54xXexX3xXexX1xdae6xXdxX3xXa5xX30dxX3xX18xX3cxXdxX3xX4xXdbxX6xX3xX2dxX319xXexX3xX16xX344xX3cxX4xX3xX4xX464xX3xX18xX54xXexX3xX78xX25xX7axX4xX3xX1xX54xXdxX3exX3xX18xX54xXexX3xX161xX1xXb6xX16xX1xX3xXbxX1xXdbxX3xXexX1xX7axX16xX1bxX3xX16xX1xX319xXexX3exX3xX18xX54xXexX3xX1xX83xX3xXexX1xX7axX16xX1bxX3xX4xX1xXb6xX16xX1xX3xX73xX25xX1dxX3a5xX16xX3xX4xX464xX3xX2dxX2exX1dxX3xX2dxXdbxX3xX4xX4e1xX3xX7xX9faxX3xXd5xX3a5xX3xX18xX5d1xXexX3xXbxX1xX121xXbxX3xX5xXc7xX3xX2dxX27xX3xX2dxX309xXdxX3xX4fxXdxX83xX16xX3xX4xX1xXa1xX3xX16xX1xX50xX16xX3xX4fxX50xX16xX3xX81xXdxX83xXexX3xX1axX6xX18xX3xXd5xX3a5xX3xX18xX5d1xXexX3xX2dxX7axXdxX3xX16xX54xXdxX3xXd5xX1cxX3xX2dxX7axXdxX3xX16xX1bxXa1xX309xXdxX12dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxXa1xX4fxX1dxXaxX12xX427xXdxa47axX16xX3xXafxX6xX3xXexXafxXa1xX16xX1bxX3xX2xX1fcxX3xX16xX17xX18xX3exX3xX78xX25xX7axX4xX3xX1xX54xXdxX3xXa5xX1xX464xX6xX3xX32bxX3xX2dxX8bxX3xXexX1xXe8xX16xX1bxX3xX73xX25xX6xX3xX66xXdxXa6xX16xX3xXbxX1xX121xXbxX3xX2xX1fexX1fcxX14xX3xX5xX1cxX3xXbdxXbexX16xX3xX1xXdxXa6xX16xX3xXbxX1xX121xXbxX3xX4fxX50xX16xX3xX4xX1xXdbxX3exX3xXexXdxXa6xX16xX3xXbdxX54xX3exX3xX2dxX309xXa1xX3xX5xX25xXabxXexX3xX4xX4e1xX3xXbdxXbexX16xX3xX2dxX2exX25xX3xXexXdxX33xX16xX3xX2dxX5d1xXexX3xX16xX3a5xX16xX3xX18xX464xX16xX1bxX3xX4xX1xXa1xX3xXd5xXdxX83xX4xX3xX17bxX50xX1dxX3xX4fxX4c2xX16xX1bxX3xXexX1xX27xX3xX4xX1xXa6xX3xX1axX1xX1cxX3xX16xX344xX3cxX4xX3xX161xX121xX4xX1xX3xX18xX309xX16xX1bxX3xXexXafxXa1xX16xX1bxX3xXexX1xXa05xXdxX3xX2dxX309xXdxX3xX18xX3cxXdxX3xXd5xX1cxX3xXexX1xXe8xX16xX1bxX3xX73xX25xX6xX3xX66xXdxXa6xX16xX3xXbxX1xX121xXbxX3xX2xX1fexX1faxX1fexX3exX3xXexX309xXa1xX3xX16xX3a5xX16xX3xXexXbexX16xX1bxX3xXbxX1xX121xXbxX3xX5xXc7xX3xX4xX1xXa1xX3xX4xXe8xX16xX1bxX3xX4xX25xX54xX4xX3xX17bxX50xX1dxX3xX4fxX4c2xX16xX1bxX3xX161xX1xXdbxX3xX16xX1bxX1xXc2xX6xX3xX17bxX8bxX3xX1xX54xXdxX3xX9faxX3xX18xXdxX3a5xX16xX3xX13dxX49fxX4xX3exX3xX2dxX319xX25xX3xXexXafxX6xX16xX1xX3xX1bxXdxXbexXdxX3xXbxX1xX464xX16xX1bxX3xX18xXdxX3a5xX16xX3xX1axX6xX18xX3exX3xXexX1xX7axX16xX1bxX3xX16xX1xX319xXexX3xX16xX344xX3cxX4xX3xX16xX1xX1cxX12dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxXa1xX4fxX1dxXaxX12xX78xX25xX7axX4xX3xX1xX54xXdxX3xX4xX121xX4xX3xXa5xX1xX464xX6xX3xX32bxX32bxX3exX3xX32bxX32bxX32bxX3exX3xX32bxX81xX3xXd5xX1cxX3xX81xX3xX2dxX344xX67cxX4xX3xXexX20xX3xX4xX1xX10fxX4xX3xXexX1xX10xXa1xX3xX66xXdxXa6xX16xX3xXbxX1xX121xXbxX3xX2xX1fexX1faxX1fexX3exX3xX2dxX8bxX3xX4xX464xX3xX16xX1xX55exX16xX1bxX3xX2dxX464xX16xX1bxX3xX1bxX464xXbxX3xXafxX319xXexX3xX73xX25xX6xX16xX3xXexXafxXd6xX16xX1bxX3xXexXafxXa1xX16xX1bxX3xXd5xXdxX83xX4xX3xX17bxX50xX1dxX3xX4fxX4c2xX16xX1bxX3exX3xXa5xX1xXe8xXdxX3xXbxX1xbdf3xX4xX3xXa5xXdxX16xX1xX3xXexXa6xX3xX9faxX3xX18xXdxX3a5xX16xX3xX13dxX49fxX4xX3xX2dxX27xX3xXexXafxX9faxX3xXexX1xX1cxX16xX1xX3xX1xXabxX25xX3xXbxX1xX344xX4e1xX16xX1bxX3xXd5xX55exX16xX1bxX3xX4xX1xX49fxX4xX3xX4xX1xXa1xX3xXexXdxX3a5xX16xX3xXexX25xX1dxXa6xX16xX3xX18xXdxX3a5xX16xX3xX1axX6xX18xX3exX3xX4xX4bxX16xX1bxX3xXd5xX3cxXdxX3xXd5xXdxX83xX4xX3xX2dxa22dxX1dxX3xX18xX309xX16xX1xX3xX4xX25xX54xX4xX3xXa5xX1xX121xX16xX1bxX3xX4xX1xXdxXa6xX16xX3xX4xX1xX7axX16xX1bxX3xX708x9fafxX3xX4xX10fxX25xX3xX16xX344xX3cxX4xX3exX3xX1bxX464xXbxX3xXbxX1xX2exX16xX3xX73xX25xX6xX16xX3xXexXafxXd6xX16xX1bxX3xX5xX1cxX18xX3xX16xX33xX16xX3xXexX1xX49fxX16xX1bxX3xX5xX67cxXdxX3xX4xXdbxX6xX3xX161xX25xX54xX4xX3xXexX20xX16xX1bxX3xXexXdxXa6xX16xX3xX4xXe8xX16xX1bxX3exX3xX16xX20xXdxX3xX4fxXabxX1dxX3xXd5xX1cxX3xX2dxX309xXdxX3xXexX1xX49fxX16xX1bxX3xX18xX4bxX6xX3xX34dxX25xX50xX16xX3xX16xX17xX18xX3xX2xX1fexX13xX1faxX3exX3xX1bxXdxXbexXdxX3xXbxX1xX464xX16xX1bxX3xX1xXa1xX1cxX16xX3xXexXa1xX1cxX16xX3xX18xXdxX3a5xX16xX3xX1axX6xX18xX3exX3xXexX1xX7axX16xX1bxX3xX16xX1xX319xXexX3xX2dxX319xXexX3xX16xX344xX3cxX4xX12dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxXa1xX4fxX1dxXaxX12xX78xX25xX7axX4xX3xX1xX54xXdxX3xXa5xX1xX464xX6xX3xX81xX32bxX3xX2dxX8bxX3xX2dxX20xXdxX3xXexX33xX16xX3xX16xX344xX3cxX4xX3xXexX1xX1cxX16xX1xX3xX16xX344xX3cxX4xX3xX161xX54xX16xX1bxX3xX1xXa1xX1cxX3xX17bxX8bxX3xX1xX54xXdxX3xX4xX1xXdbxX3xX16xX1bxX1xXc2xX6xX3xX81xXdxX83xXexX3xX1axX6xX18xX3xXd5xX1cxX3xXexX1xXe8xX16xX1bxX3xX73xX25xX6xX3xXbdxXbexX16xX3xX66xXdxXa6xX16xX3xXbxX1xX121xXbxX3xX2xX1fexX178xX179xX3exX3xX66xXdxXa6xX16xX3xXbxX1xX121xXbxX3xX4xXdbxX6xX3xXexX1xXa05xXdxX3xXa5xX30dxX3xX4xXbexX3xX16xX344xX3cxX4xX3xXexX1xX7axX16xX1bxX3xX16xX1xX319xXexX3exX3xX2dxXdxX3xX5xX33xX16xX3xX4xX1xXdbxX3xX16xX1bxX1xXc2xX6xX3xX17bxX8bxX3xX1xX54xXdxX12dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxXa1xX4fxX1dxXaxX12xX78xX25xX7axX4xX3xX1xX54xXdxX3xXa5xX1xX464xX6xX3xX81xX32bxX32bxX3exX3xXa5xX1xX464xX6xX3xX81xX32bxX32bxX32bxX3xX2dxX344xX67cxX4xX3xXexX20xX3xX4xX1xX10fxX4xX3xXd5xX1cxX3xX1xXa1xX309xXexX3xX2dxX54xX16xX1bxX3xXexX1xX10xXa1xX3xX66xXdxXa6xX16xX3xXbxX1xX121xXbxX3xX2xX1fexX178xX179xX3exX3xX2dxX8bxX3xX1bxX464xXbxX3xXbxX1xX2exX16xX3xX73xX25xX6xX16xX3xXexXafxXd6xX16xX1bxX3xXexXafxXa1xX16xX1bxX3xXd5xXdxX83xX4xX3xX2dxX344xX6xX3xX2dxX319xXexX3xX16xX344xX3cxX4xX3xXd5xX344xX67cxXexX3xX73xX25xX6xX3xXa5xX1xX464xX3xXa5xX1xX17xX16xX3xX4xXdbxX6xX3xXexX1xXa05xXdxX3xXa5xX30dxX3xXbdxX45cxX3xX4xX319xX18xX3xXd5xXabxX16xX3exX3xXbdxX49fxXexX3xX2dxX2exX25xX3xX1faxX1fcxX10xX4fxX4xXe8xX16xX1bxX3xX4xX25xX54xX4xX3xX2dxX20xXdxX3xX18xX3cxXdxX3xX2dxX319xXexX3xX16xX344xX3cxX4xX12dxX3xXcxXafxXa1xX16xX1bxX3xX2dxX464xX3exX3xX78xX25xX7axX4xX3xX1xX54xXdxX3xXa5xX1xX464xX6xX3xX81xX32bxX32bxX32bxX3xX2dxX8bxX3xXexX1xXe8xX16xX1bxX3xX73xX25xX6xX3xX66xXdxXa6xX16xX3xXbxX1xX121xXbxX3xX2xX1fexX1fexX1f3xX3exX3xXexX1xX27xX3xX4xX1xXa6xX3xX1xX464xX6xX3xX161xX344xX4e1xX16xX1bxX3xX5xXc2xX16xX1xX3xX17bxX50xX1dxX3xX4fxX4c2xX16xX1bxX3xX2dxX319xXexX3xX16xX344xX3cxX4xX3xXexXafxXa1xX16xX1bxX3xXexX1xXa05xXdxX3xXa5xX30dxX3xX73xX25xX121xX3xX2dxX54xX3xX5xX33xX16xX3xX4xX1xXdbxX3xX16xX1bxX1xXc2xX6xX3xX17bxX8bxX3xX1xX54xXdxX3xXd5xX1cxX3xXexX309xXa1xX3xX1xX1cxX16xX1xX3xX5xX6xX16xX1bxX3xXbxX1xX121xXbxX3xX5xXc7xX3xX4xX1xXa1xX3xXd5xXdxX83xX4xX3xX17bxX50xX1dxX3xX4fxX4c2xX16xX1bxX3xX1axX1xX1cxX3xX16xX344xX3cxX4xX3xXbxX1xX121xXbxX3xX73xX25xX1dxX3a5xX16xX3xX17bxX8bxX3xX1xX54xXdxX3xX4xX1xXdbxX3xX16xX1bxX1xXc2xX6xX12dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxXa1xX4fxX1dxXaxX12xX78xX25xX7axX4xX3xX1xX54xXdxX3xXa5xX1xX464xX6xX3xX32bxX34dxX3exX3xX34dxX3xX2dxX344xX67cxX4xX3xXexX20xX3xX4xX1xX10fxX4xX3xXd5xX1cxX3xX1xXa1xX309xXexX3xX2dxX54xX16xX1bxX3xXexX1xX10xXa1xX3xX66xXdxXa6xX16xX3xXbxX1xX121xXbxX3xX2xX1fexX1fexX1f3xX3exX3xX2dxX8bxX3xX4xX464xX3xX16xX1xX55exX16xX1bxX3xX2dxX20xXdxX3xX18xX3cxXdxX3xX18xX309xX16xX1xX3xX18x6b05xX3xXd5xX3cxXdxX3xX16xX4bfxX3xX5xX4c2xX4xX3xX4xX6xXa1xX3xXexXafxXa1xX16xX1bxX3xXd5xXdxX83xX4xX3xX17bxX50xX1dxX3xX4fxX4c2xX16xX1bxX3exX3xX1xXa1xX1cxX16xX3xXexX1xXdxX83xX16xX3xX1xX83xX3xXexX1xX7axX16xX1bxX3xXbxX1xX121xXbxX3xX5xX25xXabxXexX3xX2dxX121xXbxX3xX10fxX16xX1bxX3xX1dxX33xX25xX3xX4xX2exX25xX3xX2dxXd30xX1dxX3xX18xX309xX16xX1xX3xX4xXe8xX16xX1bxX3xX4xX25xX54xX4xX3xX2dxX20xXdxX3xX18xX3cxXdxX3exX3xX4xXe8xX16xX1bxX3xX16xX1bxX1xXdxX83xXbxX3xX1xX464xX6xX3exX3xX1xXdxX83xX16xX3xX2dxX309xXdxX3xX1xX464xX6xX3xX2dxX319xXexX3xX16xX344xX3cxX4xX3exX3xX4xX1xXdbxX3xX2dxX54xX16xX1bxX3xX1xX54xXdxX3xX16xX1xXabxXbxX3xXa5xXdxX16xX1xX3xXexXa6xX3xX73xX25xX7axX4xX3xXexXa6xX12dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxXa1xX4fxX1dxXaxX12xX0xXdxX18xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX18xX7xX152xXbxX1xXa1xXexXa1xX3xXdxX161xX10xX16xXexX10xXafxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX170xXdxX4fxXexX1xX35xX3xX13xX178xX179xXbxX17bxX17cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXcxX20xX16xX1bxX3xXexX25xX1dxX27xX16xX3xX4xX2bxX3xX2dxX2exX25xX3xXexXdxX33xX16xX35xX3xX37xX20xXdxX3xX18xX3cxXdxX3exX3xX2dxX41xX16xX1bxX3xX1xX1cxX16xX1xX3xX4xX4bxX16xX1bxX3xX4fxX50xX16xX3xXexX54xX4xX3xX1xX12axX16xX1xX3xXbexX16xX1xX3xX202xXaxX3xX7xXafxX4xX9xXaxX57xX57xXdxX12dxXbdxX6xXa1xXexX1xX6xX16xX1xX1xXa1xX6xX12dxXd5xX16xX57xX16xX10xX170xX7xX57xX1f3xX1f3xX179xX2xX57xX2xX179xX1faxX4fxX1fcxX179xX1fexX179xX1f3xX1fcxX202xXexX1fcxX179xX202xX14xX5xX179xX12dxX20bxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXcxX20xX16xX1bxX3xXexX25xX1dxX27xX16xX3xX4xX2bxX3xX2dxX2exX25xX3xXexXdxX33xX16xX35xX3xX37xX20xXdxX3xX18xX3cxXdxX3exX3xX2dxX41xX16xX1bxX3xX1xX1cxX16xX1xX3xX4xX4bxX16xX1bxX3xX4fxX50xX16xX3xXexX54xX4xXaxX3xX170xXdxX4fxXexX1xX9xXaxX13xX178xX179xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX152xXbxX1xXa1xXexXa1xX152xXa1xXafxXdxX1bxXdxX16xX6xX5xX152xX7xXafxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX35xX57xX57xX4xX4fxX16xXdxX18xX1bxX12dxXd5xXdxX10xXexX16xX6xX18xXbxX5xX25xX7xX12dxXd5xX16xX57xXexX14xX1f3xX179xX57xX25xXbxX5xXa1xX6xX4fxX10xX4fxX57xX16xX1bxXexX18xXbdxX1xX57xX1f3xX179xX1f3xX1f3xX2b6xX179xX2xX2b6xX179xX1faxX57xXexXa1xX16xX1bxX2b6xXexX25xX1dxX10xX16xX2b6xX4xX25xX2b6xX4fxX6xX25xX2b6xXexXdxX10xX16xX202xX12dxX20bxXbxX1bxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX6xXbxXexXdxXa1xX16xXaxX12xX13dxX1cxX3xX708xX6xX3xXcxX1xX45cxX3xX13dxX344xX9faxXdxX3xX33dxX16xX1bxX344xXa05xXdxX3xX4fxX50xX16xX3xXexX54xX4xX3xXcxX1xX20xX350xX3exX3xXexX1xXe8xX16xX3xX13dxX3exX3xX17bxX8bxX3xX37xXa1xX1cxX16xX3xX44dxXa6xXexX3xX33dxXcxX1xX121xXdxX3xX1axX1bxX25xX1dxX33xX16xX350xX3xX7xX25xX16xX1bxX3xX7xX344xX3cxX16xX1bxX3xX4xX2exX18xX3xX5xX121xX3xXbxX1xXdxXa6xX25xX3xX4xXdbxX6xX3xX4xX1xXb6xX16xX1xX3xX18xX12axX16xX1xX3xX5xX4c2xX6xX3xX4xX1xXd6xX16xX3xX16xX1bxX344xXa05xXdxX3xXbdxX2exX25xX3xX4xX2bxX3xX2dxX27xX3xXexX1xX1cxX16xX1xX3xX5xXabxXbxX3xXa5xX1xX25xX3xXexX4c2xX3xXexXafxX45cxX3xX81xXdxX83xXexX152xX13dxX49fxX4xX3xX33dxX2xX1fexX1faxX14xX350xX12dxX3xX33dxX33exX16xX1xX35xX3xXcxXcxX34dxX81xX1axX350xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxXa1xX4fxX1dxXaxX12xX161xX121xX4xX3xXa5xX1xX464xX6xX3xX78xX25xX7axX4xX3xX1xX54xXdxX3xX34dxX32bxX3exX3xX34dxX32bxX32bxX3xXd5xX1cxX3xX34dxX32bxX32bxX32bxX3xX5xX1cxX3xX78xX25xX7axX4xX3xX1xX54xXdxX3xX4xXdbxX6xX3xXexX1xXa05xXdxX3xXa5xX30dxX3xX2dxXd30xX1dxX3xX18xX309xX16xX1xX3xXexXa1xX1cxX16xX3xX4fxXdxX83xX16xX3xX4xXe8xX16xX1bxX3xX4xX25xX54xX4xX3xX2dxX20xXdxX3xX18xX3cxXdxX3exX3xX1xX54xXdxX3xX16xX1xXabxXbxX3xX73xX25xX7axX4xX3xXexXa6xX3xX7xX50xX25xX3xXafxX54xX16xX1bxX17cxX3xX1xXa1xX309xXexX3xX2dxX54xX16xX1bxX3xX5xXabxXbxX3xXbxX1xX121xXbxX3exX3xX1bxXdxX121xX18xX3xX7xX121xXexX3exX3xX73xX25xX1dxXa6xXexX3xX2dxX45cxX16xX1xX3xX4xX121xX4xX3xXd5xX319xX16xX3xX2dxX3a5xX3xX73xX25xX6xX16xX3xXexXafxXd6xX16xX1bxX3xXexX451xX16xX1bxX3xXbdxX344xX3cxX4xX3xX2dxX344xX67cxX4xX3xX2dxX20xXdxX3xX18xX3cxXdxX3exX3xX16xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX1cxX16xX1bxX3xXexX1xX4c2xX4xX3xX4xX1xX319xXexX3exX3xX1xXdxX83xX25xX3xX73xX25xXbexX3xX1xX4e1xX16xX3exX3xX2dxX464xX16xX1bxX3xX1bxX464xXbxX3xX73xX25xX6xX16xX3xXexXafxXd6xX16xX1bxX3xXd5xX1cxXa1xX3xXbxX1xX121xXexX3xXexXafxXdxX27xX16xX3xXa5xXdxX16xX1xX3xXexXa6xX152xX17bxX8bxX3xX1xX54xXdxX3xX4xXdbxX6xX3xX2dxX319xXexX3xX16xX344xX3cxX4xX12dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxXa1xX4fxX1dxXaxX12xX37xX5d1xX4xX3xXbdxXdxX83xXexX3exX3xX78xX25xX7axX4xX3xX1xX54xXdxX3xXa5xX1xX464xX6xX3xX34dxX32bxX32bxX32bxX3xXbdxX6xX16xX3xX1xX1cxX16xX1xX3xX66xXdxXa6xX16xX3xXbxX1xX121xXbxX3xX1f3xX179xX2xX202xX3xX2dxX8bxX3xXexX1xX27xX3xX4xX1xXa6xX3xX1xX464xX6xX3xX4xX121xX4xX3xX73xX25xX6xX16xX3xX2dxXdxX27xX18xX3exX3xXbxX1xX344xX4e1xX16xX1bxX3xX1xX344xX3cxX16xX1bxX3exX3xX16xX54xXdxX3xX4fxX25xX16xX1bxX3xXbxX1xX121xXexX3xXexXafxXdxX27xX16xX3xXexXafxXa1xX16xX1bxX3xX161xX344xX4e1xX16xX1bxX3xX5xXc2xX16xX1xX3xX17bxX50xX1dxX3xX4fxX4c2xX16xX1bxX3xX2dxX319xXexX3xX16xX344xX3cxX4xX3xXexX1xXa05xXdxX3xXa5xX30dxX3xX73xX25xX121xX3xX2dxX54xX3xX5xX33xX16xX3xX4xX1xXdbxX3xX16xX1bxX1xXc2xX6xX3xX17bxX8bxX3xX1xX54xXdxX3xX33dxXbdxX20xX3xX7xX25xX16xX1bxX3exX3xXbxX1xX121xXexX3xXexXafxXdxX27xX16xX3xX16xX17xX18xX3xX1f3xX179xX2xX2xX350xX3xX4xXdbxX6xX3xX37xXbexX16xX1bxX3xXexX6xX3exX3xX2dxX121xX16xX1xX3xX4fxX319xX25xX3xX18xX54xXexX3xXbdxX344xX3cxX4xX3xXbxX1xX121xXexX3xXexXafxXdxX27xX16xX3xX18xX3cxXdxX3xXexXafxXa1xX16xX1bxX3xX5xX45cxX4xX1xX3xX7xX2bxX3xX5xXabxXbxX3xX1xXdxXa6xX16xX3exX3xX5xXabxXbxX3xXbxX1xX121xXbxX3xXd5xX1cxX3xX4xX1xXdbxX3xX2dxX54xX16xX1bxX3xX1xX54xXdxX3xX16xX1xXabxXbxX3xX73xX25xX7axX4xX3xXexXa6xX12dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxXa1xX4fxX1dxXaxX12xX0xX7xXexXafxXa1xX16xX1bxX12xX66xXdxX83xX16xX3xXexX1xX50xX16xX3xX4xXdbxX6xX3xXa5xX1xX7axXdxX3xX2dxX309xXdxX3xX2dxXa1xX1cxX16xX3xXa5xXa6xXexX3xX4fxX50xX16xX3xXexX54xX4xX0xX57xX7xXexXafxXa1xX16xX1bxX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxXa1xX4fxX1dxXaxX12xX427xX344xX3cxXdxX3xX7xX4c2xX3xX5xX8bxX16xX1xX3xX2dxX309xXa1xX3xX4xXdbxX6xX3xX37xXbexX16xX1bxX3exX3xX7xX4c2xX3xX1bxXdxX121xX18xX3xX7xX121xXexX3xX4xXdbxX6xX3xX4xX2bxX3xXexXafxXdxX3exX3xX78xX25xX7axX4xX3xX1xX54xXdxX3xXa5xX1xX464xX6xX3xX34dxX32bxX81xX3xX16xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX1cxX16xX1bxX3xXexX1xX27xX3xX1xXdxX83xX16xX3xX7xX50xX25xX3xX7xX49fxX4xX3xX5xX1cxX3xX1xXdxX83xX16xX3xXexX1xX50xX16xX3xX4xXdbxX6xX3xXa5xX1xX7axXdxX3xX2dxX309xXdxX3xX2dxXa1xX1cxX16xX3xXa5xXa6xXexX3xX4fxX50xX16xX3xXexX54xX4xX3exX3xXexX344xX3xX4fxX25xX1dxX3xX7xX121xX16xX1bxX3xXexX309xXa1xX3exX3xX2dxX20xXdxX3xX18xX3cxXdxX3xX18xX309xX16xX1xX3xX18xX10eexX3exX3xX5xXdxX16xX1xX3xX1xXa1xX309xXexX3exX3xXexX1xXabxX16xX3xXexXafxXd6xX16xX1bxX3exX3xX73xX25xX1dxXa6xXexX3xX2dxXa1xX121xX16xX3exX3xX16xX33xX25xX3xX4xX6xXa1xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xX3xXexXafxX121xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX83xX18xX3exX3xX1xX1cxX16xX1xX3xX2dxX54xX16xX1bxX3xXd5xX12axX3xX5xX67cxXdxX3xXb6xX4xX1xX3xX4xXdbxX6xX3xX16xX1xX50xX16xX3xX4fxX50xX16xX3exX3xX4xXdbxX6xX3xX2dxX319xXexX3xX16xX344xX3cxX4xX3exX3xX1xXa1xX1cxX16xX3xXexX1xX1cxX16xX1xX3xXexX7axXexX3xX16xX1xXdxX83xX18xX3xXd5xXcd0xX3xXexXafxX33xX16xX3xX4xX121xX4xX3xX5xXc2xX16xX1xX3xXd5xX4c2xX4xX3xX5xXabxXbxX3xXbxX1xX121xXbxX3exX3xX1bxXdxX121xX18xX3xX7xX121xXexX3exX3xX73xX25xX1dxXa6xXexX3xX2dxX45cxX16xX1xX3xX4xX121xX4xX3xXd5xX319xX16xX3xX2dxX3a5xX3xX73xX25xX6xX16xX3xXexXafxXd6xX16xX1bxX3xXd5xX1cxX3xX2dxX7axXdxX3xX16xX1bxXa1xX309xXdxX12dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxXa1xX4fxX1dxXaxX12xXcxXafxXa1xX16xX1bxX3xX16xX1xXdxX83xX18xX3xXa5xX30dxX3xXa5xX1xX464xX6xX3xX34dxX32bxX81xX3exX3xX78xX25xX7axX4xX3xX1xX54xXdxX3xX2dxX8bxX3xXexXabxXbxX3xXexXafxX25xX16xX1bxX3xXbdxX6xX16xX3xX1xX1cxX16xX1xX3xX16xX1xXdxX3a5xX25xX3xXd5xX17xX16xX3xXbdxXbexX16xX3xX73xX25xX1dxX3xXbxX1xX309xX18xX3xXbxX1xX121xXbxX3xX5xX25xXabxXexX3xX2dxX27xX3xXa5xX45cxXbxX3xXexX1xXa05xXdxX3xXexX1xX27xX3xX4xX1xXa6xX3xX1xX464xX6xX3xX4xX121xX4xX3xX4xX1xXdbxX3xXexXafxX344xX4e1xX16xX1bxX3exX3xX2dxX344xXa05xX16xX1bxX3xX5xX7axXdxX3xX4xXdbxX6xX3xX37xXbexX16xX1bxX3xXd5xX1cxX3xXexXdxXa6xXbxX3xXexXcd0xX4xX3xX4xXcd0xX3xXexX1xX27xX3xX1xX464xX6xX3exX3xX2dxX344xX6xX3xX66xXdxXa6xX16xX3xXbxX1xX121xXbxX3xX16xX17xX18xX3xX1f3xX179xX2xX202xX3xXd5xX1cxXa1xX3xX2dxXa05xXdxX3xX7xX7axX16xX1bxX3exX3xX73xX25xX6xX3xX2dxX464xX3exX3xXa5xX1xX5c4xX16xX1bxX3xX2dxX45cxX16xX1xX3xXd5xX6xXdxX3xXexXafxX435xX3xX73xX25xX6xX16xX3xXexXafxXd6xX16xX1bxX3xXexXafxXa1xX16xX1bxX3xXd5xXdxX83xX4xX3xX17bxX50xX1dxX3xX4fxX4c2xX16xX1bxX3exX3xX1xXa1xX1cxX16xX3xXexX1xXdxX83xX16xX3xXexX1xX27xX3xX4xX1xXa6xX3xX4xXdbxX6xX3xX1axX1xX1cxX3xX16xX344xX3cxX4xX3xXbxX1xX121xXbxX3xX73xX25xX1dxX3a5xX16xX3xX17bxX8bxX3xX1xX54xXdxX3xX4xX1xXdbxX3xX16xX1bxX1xXc2xX6xX3xX81xXdxX83xXexX3xX1axX6xX18xX12dxX3xX161xXe8xX16xX1bxX3xXexX121xX4xX3xX1bxXdxX121xX18xX3xX7xX121xXexX3xX2dxX344xX67cxX4xX3xX4xX1xX367xX3xXexXafxXd6xX16xX1bxX3exX3xX16xX54xXdxX3xX4fxX25xX16xX1bxX3xX1bxXdxX121xX18xX3xX7xX121xXexX3xX4xX464xX3xXexXafxXd6xX16xX1bxX3xXexX50xX18xX3exX3xXexXafxXd6xX16xX1bxX3xX2dxXdxX27xX18xX3exX3xXbdxX6xXa1xX3xX73xX25xX121xXexX3xX1xX2exX25xX3xX1xXa6xXexX3xX4xX121xX4xX3xX5xXc2xX16xX1xX3xXd5xX4c2xX4xX12dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxXa1xX4fxX1dxXaxX12xX78xX25xX7axX4xX3xX1xX54xXdxX3xX4x9d65xX16xX1bxX3xX73xX25xX1dxXa6xXexX3xX2dxX45cxX16xX1xX3xX4xX1xXdbxX3xXexXafxX344xX4e1xX16xX1bxX3xX2dxX2exX25xX3xXexX344xX3xX16xX1xX55exX16xX1bxX3xX4fxX4c2xX3xX121xX16xX3exX3xX4xXe8xX16xX1bxX3xXexXafxX12axX16xX1xX3xX73xX25xX6xX16xX3xXexXafxXd6xX16xX1bxX3xX73xX25xX7axX4xX3xX1bxXdxX6xX3exX3xX4xX464xX3xXc7xX3xX16xX1bxX1xXc2xX6xX3xX5xX3cxX16xX3xX2dxX7axXdxX3xXd5xX3cxXdxX3xX7xX4c2xX3xXbxX1xX121xXexX3xXexXafxXdxX27xX16xX3xXa5xXdxX16xX1xX3xXexXa6xX152xX17bxX8bxX3xX1xX54xXdxX3xX4xXdbxX6xX3xX2dxX319xXexX3xX16xX344xX3cxX4xX3xX16xX1xX344xX3xX17bxX50xX1dxX3xX4fxX4c2xX16xX1bxX3xX18xX54xXexX3xX7xX7axX3xX2dxXa1xX309xX16xX3xX2dxX344xXa05xX16xX1bxX3xXbdxX54xX3xX4xX6xXa1xX3xXexX7axX4xX3xXexXafxX33xX16xX3xXexX25xX1dxXa6xX16xX3xX13dxX49fxX4xX152xX1axX6xX18xX3xXbxX1xXb6xX6xX3xX37xXe8xX16xX1bxX3xX1bxXdxX6xXdxX3xX2dxXa1xX309xX16xX3xX1f3xX179xX2xX13xX152xX1f3xX179xX1f3xX179xX3exX3xX4xX121xX4xX3xX4fxX4c2xX3xX121xX16xX3xXexX1xX1cxX16xX1xX3xXbxX1xX2exX16xX3xX4xXdbxX6xX3xX4fxX4c2xX3xX121xX16xX3xX17bxX50xX1dxX3xX4fxX4c2xX16xX1bxX3xX161xXbexX16xX1bxX3xX1xX1cxX16xX1bxX3xXa5xX1xXe8xX16xX1bxX3xX73xX25xX7axX4xX3xXexXa6xX3x60ddxXa1xX16xX1bxX3xXcxX1xX1cxX16xX1xX17cxX3xXbxX1xX33xX3xX4fxX25xX1dxX83xXexX3xX37xX3a5xX3xX121xX16xX3xXexX20xX16xX1bxX3xXexX1xX27xX3xXd5xX1cxX3xX4xX1xXdbxX3xXexXafxX344xX4e1xX16xX1bxX3xX2dxX2exX25xX3xXexX344xX3xX161xX1xX344xX4e1xX16xX1bxX3xXexXafxX12axX16xX1xX3xX18xXcd0xX4xX3xXexXdxX33xX25xX3xX73xX25xX7axX4xX3xX1bxXdxX6xX3xXd5xX3a5xX3xXbxX1xX121xXexX3xXexXafxXdxX27xX16xX3xXa5xXdxX16xX1xX3xXexXa6xX152xX17bxX8bxX3xX1xX54xXdxX3xXd5xX4bxX16xX1bxX3xX2dxX41xX16xX1bxX3xXbdxX1cxXa1xX3xX4fxX50xX16xX3xXexX54xX4xX3xXexX1xXdxX27xX25xX3xX7xX7axX3xXd5xX1cxX3xX18xXdxX3a5xX16xX3xX16xX367xXdxX3xX1bxXdxX6xXdxX3xX2dxXa1xX309xX16xX3xX1f3xX179xX1f3xX2xX152xX1f3xX179xX202xX179xa687xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxXa1xX4fxX1dxXaxX12xX37xX5d1xX4xX3xXbdxXdxX83xXexX3exX3xXbxX1xX344xX4e1xX16xX1bxX3xXexX1xX10fxX4xX3xX1xXa1xX309xXexX3xX2dxX54xX16xX1bxX3xX4xXdbxX6xX3xX78xX25xX7axX4xX3xX1xX54xXdxX3xX5xX25xXe8xX16xX3xX2dxX344xX67cxX4xX3xX2dxX20xXdxX3xX18xX3cxXdxX3exX3xX1xXa1xX1cxX16xX3xXexX1xXdxX83xX16xX3exX3xXexX1xXb6xX4xX1xX3xX10fxX16xX1bxX3exX3xX5xXdxX16xX1xX3xX1xXa1xX309xXexX3xXexXafxX344xX3cxX4xX3xX16xX1xX55exX16xX1bxX3xXd5xX319xX16xX3xX2dxX3a5xX3xXexX1xX4c2xX4xX3xXexXdxXad4xX16xX3xX2dxX5d1xXexX3xXafxX6xX3exX3xX16xX1xX319xXexX3xX5xX1cxX3xXd5xX1cxXa1xX3xXexX1xXa05xXdxX3xX2dxXdxX27xX18xX3xX2dxX309xXdxX3xX4fxX45cxX4xX1xX3xX161x8297xX81xX32bxX427xX152xX2xX1fexX3xXbexX16xX1xX3xX1xX344xX9faxX16xX1bxX3xX5xX3cxX16xX3xX2dxXa6xX16xX3xXd5xXdxX83xX4xX3xXexX1xX4c2xX4xX3xX1xXdxX83xX16xX3xX16xX1xXdxX83xX18xX3xXd5xXcd0xX12dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxXa1xX4fxX1dxXaxX12xX78xX25xX7axX4xX3xX1xX54xXdxX3xX2dxX8bxX3xX4xX464xX3xX16xX1xXdxX3a5xX25xX3xX4xXbexXdxX3xXexXdxXa6xX16xX3xX18xX309xX16xX1xX3xX18xX10eexX3xXexX451xX3xX4xX121xX4xX1xX3xXexX1xX10fxX4xX3xXexX20xX3xX4xX1xX10fxX4xX3xX2dxXa6xX16xX3xXexXdxXa6xX16xX3xX1xX1cxX16xX1xX3xX4xX121xX4xX3xXa5xX30dxX3xX1xXd6xXbxX3xX78xX25xX7axX4xX3xX1xX54xXdxX3exX3xXbxX1xXdxX33xX16xX3xX1xXd6xXbxX3xX4xXdbxX6xX3xe694xX1dxX3xXbdxX6xX16xX3xXcxX1xX344xXa05xX16xX1bxX3xXd5xXcd0xX3xX78xX25xX7axX4xX3xX1xX54xXdxX3xX4xX1aa5xX16xX1bxX3xX16xX1xX344xX3xX1xXa1xX309xXexX3xX2dxX54xX16xX1bxX3xX4xXdbxX6xX3xX66xX54xXdxX3xX2dxX41xX16xX1bxX3xX427xX50xX16xX3xXexX54xX4xX3exX3xX4xX121xX4xX3xX1df3xX1dxX3xXbdxX6xX16xX3xX4xXdbxX6xX3xX78xX25xX7axX4xX3xX1xX54xXdxX3exX3xX37xXa1xX1cxX16xX3xX2dxX309xXdxX3xXbdxXdxX27xX25xX3xX78xX25xX7axX4xX3xX1xX54xXdxX3xXd5xX1cxX3xX2dxX309xXdxX3xXbdxXdxX27xX25xX3xX78xX25xX7axX4xX3xX1xX54xXdxX12dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxXa1xX4fxX1dxXaxX12xX37xX5d1xX4xX3xXbdxXdxX83xXexX3exX3xXd5xXdxX83xX4xX3xX10fxX16xX1bxX3xX4fxXcd0xX16xX1bxX3xX4xXe8xX16xX1bxX3xX16xX1bxX1xX83xX3xXexX1xXe8xX16xX1bxX3xXexXdxX16xX3xXexXafxXa1xX16xX1bxX3xX1xXa1xX309xXexX3xX2dxX54xX16xX1bxX3xX4xXdbxX6xX3xX78xX25xX7axX4xX3xX1xX54xXdxX3xX4xX464xX3xXbdxX344xX3cxX4xX3xXexXdxXa6xX16xX3xX2dxX54xXexX3xXbxX1xX121xX3xX33dxX16xX1xX319xXexX3xX5xX1cxX3xXa5xX30dxX3xX1xXd6xXbxX3xXexX1xX10fxX3xX1fexX3exX3xXexX1xX10fxX3xX2xX179xX3xX2dxX8bxX3xX2dxX344xX67cxX4xX3xXexX20xX3xX4xX1xX10fxX4xX3xXa5xXa6xXexX3xX1xX67cxXbxX3xX1xXd6xXbxX3xXexXafxX4c2xX4xX3xXexX25xX1dxXa6xX16xX3xXd5xX1cxX3xX1xXd6xXbxX3xXexXabxXbxX3xXexXafxX25xX16xX1bxX350xX3exX3xXa5xX45cxXbxX3xXexX1xXa05xXdxX3xXexX1xXb6xX4xX1xX3xX10fxX16xX1bxX3xXd5xX3cxXdxX3xX17bxX25xX3xXexX1xXa6xX3xXbxX1xX121xXexX3xXexXafxXdxX27xX16xX3xX4xXdbxX6xX3xXexX1xXa05xXdxX3xX2dxX309xXdxX3exX3xXexX309xXa1xX3xXexXdxX3a5xX16xX3xX2dxX3a5xX3xX73xX25xX6xX16xX3xXexXafxXd6xX16xX1bxX3xX2dxX27xX3xXexXdxXa6xXbxX3xXexXcd0xX4xX3xX17bxX50xX1dxX3xX4fxX4c2xX16xX1bxX3exX3xXbxX1xX121xXexX3xXexXafxXdxX27xX16xX3xX78xX25xX7axX4xX3xX1xX54xXdxX3xX2dxXdxX83xX16xX3xXexX2bxX12dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxXa1xX4fxX1dxXaxX12xX0xX7xXexXafxXa1xX16xX1bxX12xX37xX121xXbxX3xX10fxX16xX1bxX3xXexX7axXexX3xX16xX1xX319xXexX3xX1dxX33xX25xX3xX4xX2exX25xX3exX3xX16xX1xXdxX83xX18xX3xXd5xXcd0xX3xX4xX1xXb6xX16xX1xX3xXexXafxX45cxX3xX4xXdbxX6xX3xX2dxX319xXexX3xX16xX344xX3cxX4xX0xX57xX7xXexXafxXa1xX16xX1bxX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxXa1xX4fxX1dxXaxX12xX161xX4bxX16xX1bxX3xXd5xX3cxXdxX3xX7xX4c2xX3xXa5xXa6xX3xXexX1xX451xX6xX3xXd5xX1cxX3xXbxX1xX121xXexX3xX1xX25xX1dxX3xXa5xXdxX16xX1xX3xX16xX1bxX1xXdxX83xX18xX3xX4xXdbxX6xX3xX4xX121xX4xX3xX16xX1xXdxX83xX18xX3xXa5xX30dxX3xXexXafxX344xX3cxX4xX3exX3xX78xX25xX7axX4xX3xX1xX54xXdxX3xXa5xX1xX464xX6xX3xX34dxX81xX3xX2dxX8bxX3xX4xX464xX3xX7xX4c2xX3xX4xX1xXdbxX3xX2dxX54xX16xX1bxX3xX2dxX20xXdxX3xX18xX3cxXdxX3xX2dxX27xX3xX16xX50xX16xX1bxX3xX4xX6xXa1xX3xX1xXdxX83xX25xX3xX73xX25xXbexX3xX1xXa1xX309xXexX3xX2dxX54xX16xX1bxX12dxX3xX161xX4e1xX3xX73xX25xX6xX16xX3xX73xX25xX1dxX3a5xX16xX3xX5xX4c2xX4xX3xX1axX1xX1cxX3xX16xX344xX3cxX4xX3xX4xX6xXa1xX3xX16xX1xX319xXexX3xX4xX1aa5xX16xX1bxX3xX2dxX27xX3xX5xX309xXdxX3xX4fxX319xX25xX3xX319xX16xX3xXd5xX3cxXdxX3xX16xX1xX55exX16xX1bxX3xX73xX25xX1dxXa6xXexX3xX7xX121xX4xX1xX3xX4xX1xX344xX6xX3xXexX451xX16xX1bxX3xX4xX464xX3xXexXdxX3a5xX16xX3xX5xX83xX3xX2dxX27xX3xX2dxX121xXbxX3xX10fxX16xX1bxX3xXexX7axXexX3xX16xX1xX319xXexX3xX1dxX33xX25xX3xX4xX2exX25xX3exX3xX16xX1xXdxX83xX18xX3xXd5xXcd0xX3xX4xX1xXb6xX16xX1xX3xXexXafxX45cxX3xX4xXdbxX6xX3xX2dxX319xXexX3xX16xX344xX3cxX4xX3xXexXafxXa1xX16xX1bxX3xX1bxXdxX6xXdxX3xX2dxXa1xX309xX16xX3xX18xX3cxXdxX12dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxXa1xX4fxX1dxXaxX12xXcxXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xX3xace2xX4xX1xXdbxX3xX2dxX54xX16xX1bxaf83xX3xX2dxX344xX67cxX4xX3xXexX1xX27xX3xX1xXdxX83xX16xX3xXafxb66fxX3xX16xeed1xXexX3xX16xX1bxX6xX1dxX3xXexX451xX3xX2dxX2exX25xX3xX16xX1xXdxX83xX18xX3xXa5xX30dxX12dxX3xX161xX1xXdbxX3xXexX45cxX4xX1xX3xX78xX25xX7axX4xX3xX1xX54xXdxX3xX81xX344xX4e1xX16xX1bxX3xX37xX12axX16xX1xX3xX66xX25xX83xX3xX16xX1xXdxX3a5xX25xX3xX5xX2exX16xX3xXa5xX1xX5c4xX16xX1bxX3xX2dxX45cxX16xX1xX3exX3xX78xX25xX7axX4xX3xX1xX54xXdxX3xX7xX10eexX3xXa5xX1xXe8xX16xX1bxX3xX2dxX27xX3xX17bxXbexX1dxX3xXafxX6xX3xXexX12axX16xX1xX3xXexXafxX309xX16xX1bxX3xX219axXbdxX49fxX4xX3xX16xX344xX3cxX4xX3xX7xXe8xXdxX3xX4xX1xXa05xX3xX1bxX309xXa1xX3xX16xX1bxX344xXa05xXdxX3exX21a3xX3xXa5xX1xXe8xX16xX1bxX3xX4xX1xXa05xX3xX4xX121xX4xX3xX4fxX4c2xX3xX121xX16xX3xX5xX25xXabxXexX3xX2dxX344xX67cxX4xX3xX4xX121xX4xX3xX4xX4e1xX3xX73xX25xX6xX16xX3xX7xXa1xX309xX16xX3xXexX1xXbexXa1xX3xXexXafxX12axX16xX1xX3xX7xX6xX16xX1bxX3xX17bxXa1xX16xX1bxX3xX18xX3cxXdxX3xX4xX1xXa1xX3xXc7xX3xXa5xXdxXa6xX16xX3exX3xX18xX1cxX3xX78xX25xX7axX4xX3xX1xX54xXdxX3xX7xX10eexX3xX1bxXdxX55exX3xXd5xX6xXdxX3xXexXafxX435xX3xX4xX1xXdbxX3xX2dxX54xX16xX1bxX3xX4fxbd24xX16xX3xX4fxX49fxXexX3xX4xXe8xX16xX1bxX3xXexX121xX4xX3xX5xXabxXbxX3xXbxX1xX121xXbxX3exX3xXd5xX1cxXa1xX3xX4xX25xX54xX4xX3xXexX451xX3xX7xX3cxX18xX3exX3xXexX451xX3xX17bxX6xX3exX3xXexX1xXabxX18xX3xX4xX1xXb6xX3xX219axX2dxX5d1xXexX3xX1xX1cxX16xX1bxX3exX21a3xX3xX4xX1xXa1xX3xX4xX121xX4xX3xX4xX4e1xX3xX73xX25xX6xX16xX3xX161xX1xXb6xX16xX1xX3xXbxX1xXdbxX3xXexXafxXa1xX16xX1bxX3xXd5xXdxX83xX4xX3xX1xXa1xX1cxX16xX3xXexX1xXdxX83xX16xX3xXexX1xX27xX3xX4xX1xXa6xX3xXbxX1xX121xXbxX3xX5xX25xXabxXexX12dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxXa1xX4fxX1dxXaxX12xXcxXafxX33xX16xX3xX4xX4e1xX3xX7xX9faxX3xX2dxX3a5xX3xX17bxX25xX319xXexX3xX4xXdbxX6xX3xX37xXbexX16xX1bxX3xX2dxXa1xX1cxX16xX3xX78xX25xX7axX4xX3xX1xX54xXdxX3exX3xX5xX2exX16xX3xX2dxX2exX25xX3xXexXdxX33xX16xX3xX13dxX54xX3xX161xX1xXb6xX16xX1xX3xXexXafxX45cxX3xX2dxX8bxX3xXbdxX6xX16xX3xX1xX1cxX16xX1xX3xX44dxXa6xXexX3xX5xX25xXabxX16xX3xX7xX7axX3xX2xX1fexX57xX44dxX1bd0xX152xXcxd838xX3xXd5xX3a5xX3xX2dxX45cxX16xX1xX3xX1xX344xX3cxX16xX1bxX3xX161xX1xX344xX4e1xX16xX1bxX3xXexXafxX12axX16xX1xX3xX17bxX50xX1dxX3xX4fxX4c2xX16xX1bxX3xXbxX1xX121xXbxX3xX5xX25xXabxXexX3xX16xX1xXdxX83xX18xX3xXa5xX30dxX3xX78xX25xX7axX4xX3xX1xX54xXdxX3xXa5xX1xX464xX6xX3xX34dxX81xX3exX3xX2dxX50xX1dxX3xX5xX1cxX3xX4xX4e1xX3xX7xX9faxX3xX1xXa6xXexX3xX7xX10fxX4xX3xX73xX25xX6xX16xX3xXexXafxXd6xX16xX1bxX3xX2dxX27xX3xX78xX25xX7axX4xX3xX1xX54xXdxX3xXd5xX1cxX3xX4xX121xX4xX3xX4xX4e1xX3xX73xX25xX6xX16xX3xX4xX1xXdbxX3xX2dxX54xX16xX1bxX3xX1xX4e1xX16xX3exX3xXd5xX1cxXa1xX3xX4xX25xX54xX4xX3xXexX451xX3xX7xX3cxX18xX3exX3xXexX451xX3xX17bxX6xX3exX3xXbxX1xX7axXdxX3xX1xX67cxXbxX3xX4xX1xX5d1xXexX3xX4xX1xX10eexX3xXbdxXbexXa1xX3xX2dxXbexX18xX3xXexXdxXa6xX16xX3xX2dxX54xX3exX3xX4xX1xX319xXexX3xX5xX344xX67cxX16xX1bxX3xX4xXe8xX16xX1bxX3xXexX121xX4xX3xX17bxX50xX1dxX3xX4fxX4c2xX16xX1bxX3xXbxX1xX121xXbxX3xX5xX25xXabxXexX12dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxXa1xX4fxX1dxXaxX12xXcxX1xXa05xXdxX3xX1bxXdxX6xX16xX3xX73xX25xX6xX3exX3xX4xX121xX4xX3xX4xX4e1xX3xX73xX25xX6xX16xX3xX4xXdbxX6xX3xX78xX25xX7axX4xX3xX1xX54xXdxX3xX2dxX8bxX3xXd5xX1cxXa1xX3xXd5xXdxX83xX4xX3xXafxX319xXexX3xX7xX3cxX18xX3exX3xX4xX4bxX16xX1bxX3xXd5xX3cxXdxX3xX4xX121xX4xX3xX4xX4e1xX3xX73xX25xX6xX16xX3xX4xX1xXdbxX3xXexXafxX12axX3xX7xXa1xX309xX16xX3xXexX1xXbexXa1xX3xX4xXdbxX6xX3xX161xX1xXb6xX16xX1xX3xXbxX1xXdbxX3exX3xX2dxXbexX18xX3xXbdxXbexXa1xX3xX4xX1xX319xXexX3xX5xX344xX67cxX16xX1bxX3xX4xX121xX4xX3xX4fxX4c2xX3xX121xX16xX3xX5xX25xXabxXexX3exX3xXa5xX1xX49fxX4xX3xXbxX1xXcd0xX4xX3xX2dxX344xX67cxX4xX3xXexX12axX16xX1xX3xXexXafxX309xX16xX1bxX3xX5xX25xXabxXexX3xX7axX16xX1bxX3exX3xX5xX25xXabxXexX3xXa5xX1xX25xX16xX1bxX3xX1xXa1xX5d1xX4xX3xX219axXexX25xX20xXdxX3xXexX1xXd6xX21a3xX3xX5xX25xXabxXexX3xX16xX1bxX49fxX16xX17cxX3xXa5xX1xX49fxX4xX3xXbxX1xXcd0xX4xX3xXexX12axX16xX1xX3xXexXafxX309xX16xX1bxX3xXa5xX1xXdxX3xX7xX2bxX6xX3xX2dxX20xXdxX3exX3xXbdxX20xX3xX7xX25xX16xX1bxX3xX4xX1xX344xX6xX3xXbdxX6xXa1xX3xX73xX25xX121xXexX3xX1xXa6xXexX3xX4xX121xX4xX3xXd5xX319xX16xX3xX2dxX3a5xX3xX4xX464xX3xXexX1xX27xX3xX4fxX22c5xX16xX3xX2dxXa6xX16xX3xXexXafxX344xXa05xX16xX1bxX3xX1xX67cxXbxX3xXd5xX451xX6xX3xX18xX3cxXdxX3xX7xX2bxX6xX3xX17bxXa1xX16xX1bxX3xX5xX25xXabxXexX3xX2dxX8bxX3xXbxX1xX121xXexX3xX7xXdxX16xX1xX3xXd5xX319xX16xX3xX2dxX3a5xX3xX18xX3cxXdxX12dxX12dxX12dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxXa1xX4fxX1dxXaxX12xXcxXafxXa1xX16xX1bxX3xXa5xX30dxX3xX1xXd6xXbxX3xX2dxX2exX25xX3xXexXdxX33xX16xX3exX3xX78xX25xX7axX4xX3xX1xX54xXdxX3xXa5xX1xX464xX6xX3xX34dxX81xX3xX2dxX8bxX3xXbdxX6xX16xX3xX1xX1cxX16xX1xX3xX1f3xX1fexX3xX1axX1bxX1xX45cxX3xX73xX25xX1dxXa6xXexX3exX3xXexXafxXa1xX16xX1bxX3xX2dxX464xX3xX4xX464xX3xX2xX13xX3xX1axX1bxX1xX45cxX3xX73xX25xX1dxXa6xXexX3xXd5xX3a5xX3xXexX20xX3xX4xX1xX10fxX4xX3xXbdxX54xX3xX18xX121xX1dxX3xXd5xX1cxX3xX16xX1xX50xX16xX3xX7xX4c2xX17cxX3xX2xX2xX3xX1axX1bxX1xX45cxX3xX73xX25xX1dxXa6xXexX3xX4xX1xX25xX1dxX33xX16xX3xX2dxX3a5xX12dxX3xXcxX309xXdxX3xX44dxX30dxX3xX1xXd6xXbxX3xXexX1xX10fxX3xX1f3xX3exX3xX78xX25xX7axX4xX3xX1xX54xXdxX3xX2dxX8bxX3xXexX1xXe8xX16xX1bxX3xX73xX25xX6xX3xX1f3xX3xX5xX25xXabxXexX3exX3xX2xX1f3xX3xX16xX1bxX1xX45cxX3xX73xX25xX1dxXa6xXexX3exX3xX4xX1xXa1xX3xXc7xX3xXa5xXdxXa6xX16xX3xX1faxX3xX4fxX4c2xX3xX121xX16xX3xX5xX25xXabxXexX3xXd5xX1cxX3xX73xX25xX1dxXa6xXexX3xX2dxX45cxX16xX1xX3xXafxX319xXexX3xX16xX1xXdxX3a5xX25xX3xXd5xX319xX16xX3xX2dxX3a5xX3xX73xX25xX6xX16xX3xXexXafxXd6xX16xX1bxX3xXexXafxXa1xX16xX1bxX3xXbdxX7axXdxX3xX4xXbexX16xX1xX3xX4fxX45cxX4xX1xX3xX161xX1d40xX81xX32bxX427xX152xX2xX1fexX3xX4fxXdxXad4xX16xX3xXbdxXdxXa6xX16xX3xXbxX1xX10fxX4xX3xXexX309xXbxX12dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxXa1xX4fxX1dxXaxX12xX44dxX1xXe8xX16xX1bxX3xX4xX1x993exX3xXexX1xX27xX3xX1xXdxX83xX16xX3xXafxX21b4xX3xX16xX21b7xXexX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xX3xX2dxX20xXdxX3xX18xX3cxXdxX3xX18xX309xX16xX1xX3xX18xX10eexX3exX3xX73xX25xX1dxXa6xXexX3xX5xXdxX83xXexX3xXexXafxXa1xX16xX1bxX3xX17bxX50xX1dxX3xX4fxX4c2xX16xX1bxX3xXbxX1xX121xXbxX3xX5xX25xXabxXexX3exX3xX1xXa1xX1cxX16xX3xXexX1xXdxX83xX16xX3xXexX1xX27xX3xX4xX1xXa6xX3exX3xX78xX25xX7axX4xX3xX1xX54xXdxX3xXa5xX1xX464xX6xX3xX34dxX81xX3xX4xX1aa5xX16xX1bxX3xX2dxX344xX6xX3xXafxX6xX3xX16xX1xX55exX16xX1bxX3xX16xX1bxX1xX45cxX3xX73xX25xX1dxXa6xXexX3xX4xX1xX344xX6xX3xX4xX464xX3xXexXdxX3a5xX16xX3xX5xX83xX3xX16xX1x934bxX18xX3xX2dxX121xXbxX3xX10fxX16xX1bxX3xX16xX1xX55exX16xX1bxX3xX1dxX33xX25xX3xX4xX2exX25xX3xX18xX1cxX3xXexX1xX4c2xX4xX3xXexXdxXad4xX16xX3xX2dxX5d1xXexX3xXafxX6xX3exX3xXa5xX45cxXbxX3xXexX1xXa05xXdxX3xX1xX4bfxX3xXexXafxX67cxX3exX3xXexX1xX121xXa1xX3xX1bxb553xX3xXa5xX1xX464xX3xXa5xX1xX17xX16xX3xX4xX1xXa1xX3xX16xX1bxX344xXa05xXdxX3xX4fxX50xX16xX3xXd5xX1cxX3xX4fxXa1xX6xX16xX1xX3xX16xX1bxX1xXdxX83xXbxX12dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxXa1xX4fxX1dxXaxX12xXcxX309xXdxX3xX44dxX30dxX3xX1xXd6xXbxX3xXexX1xX10fxX3xX16xX1xX319xXexX3exX3xX78xX25xX7axX4xX3xX1xX54xXdxX3xX2dxX8bxX3xXbdxX6xX16xX3xX1xX1cxX16xX1xX3xX1axX1bxX1xX45cxX3xX73xX25xX1dxXa6xXexX3xX7xX7axX3xX202xX179xX57xX1f3xX179xX1f3xX2xX57xX78xX66xX2xX1faxX3xXexXafxX6xXa1xX3xX73xX25xX1dxX3a5xX16xX3xX4xX1xXdbxX3xX2dxX54xX16xX1bxX3xX18xX309xX16xX1xX3xX18xX10eexX3xX4xX1xXa1xX3xX161xX1xXb6xX16xX1xX3xXbxX1xXdbxX3exX3xXcxX1xXdbxX3xXexX344xX3cxX16xX1bxX3xX161xX1xXb6xX16xX1xX3xXbxX1xXdbxX3xX2dxX344xX67cxX4xX3xX73xX25xX1dxXa6xXexX3xX2dxX45cxX16xX1xX3xXd5xX1cxX3xXexX20xX3xX4xX1xX10fxX4xX3xXexX1xX4c2xX4xX3xX1xXdxX83xX16xX3xX18xX54xXexX3xX7xX7axX3xX1bxXdxXbexXdxX3xXbxX1xX121xXbxX3xX4xX319xXbxX3xXbdxX121xX4xX1xX3xX2dxX5d1xX4xX3xXbdxXdxX83xXexX3exX3xX2dxX5d1xX4xX3xXexX1xX4bxX3exX3xX2dxX5d1xX4xX3xX4xX121xX4xX1xX3xX2dxX27xX3xX10fxX16xX1bxX3xXbxX1xX464xX3xXa5xX45cxXbxX3xXexX1xXa05xXdxX3xXd5xX3cxXdxX3xX4fxX45cxX4xX1xX3xX161xX1d40xX81xX32bxX427xX152xX2xX1fexX12dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxXa1xX4fxX1dxXaxX12xXcxXafxX344xXa05xX16xX1bxX3xX1xX67cxXbxX3xX4xX2exX16xX3xXexX1xXdxXa6xXexX3xXbxX1xXbexXdxX3xXbdxX6xX16xX3xX1xX1cxX16xX1xX3xX73xX25xX1dxX3xX2dxX45cxX16xX1xX3xXd5xX3a5xX3xXbxX1xX435xX16xX1bxX3exX3xX4xX1xX7axX16xX1bxX3xX4fxX45cxX4xX1xX3xX161xX1d40xX81xX32bxX427xX152xX2xX1fexX3xXa5xX1xX121xX4xX3xXd5xX3cxXdxX3xX73xX25xX1dxX3xX2dxX45cxX16xX1xX3xX4xXdbxX6xX3xX5xX25xXabxXexX3xXexX1xX12axX3xXexXafxXa1xX16xX1bxX3xXexX1xXa05xXdxX3xX1bxXdxX6xX16xX3xX78xX25xX7axX4xX3xX1xX54xXdxX3xXa5xX1xXe8xX16xX1bxX3xX1xXd6xXbxX3exX3xX161xX1xXb6xX16xX1xX3xXbxX1xXdbxX3xXbdxX121xXa1xX3xX4xX121xXa1xX3xX1df3xX1dxX3xXbdxX6xX16xX3xXcxX1xX344xXa05xX16xX1bxX3xXd5xXcd0xX3xX78xX25xX7axX4xX3xX1xX54xXdxX3xX17bxX10xX18xX3xX17bxX21b7xXexX3exX3xX73xX25xX1dxXa6xXexX3xX2dxX45cxX16xX1xX3xXexX1xX10xXa1xX3xXexXafxX12axX16xX1xX3xXexX4c2xX3exX3xXexX1xXdbxX3xXexXcd0xX4xX3xXafxX367xXexX3xX1bxXd6xX16xX3xXexXafxX344xX3cxX4xX3xXa5xX1xXdxX3xXexX1xX4c2xX4xX3xX1xXdxX83xX16xX12dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxXa1xX4fxX1dxXaxX12xX1axX1bxX1xX45cxX3xX73xX25xX1dxXa6xXexX3xX2dxX8bxX3xXexX1xX27xX3xX1xXdxX83xX16xX3xX7xX4c2xX3xXd5xX1cxXa1xX3xX4xX25xX54xX4xX3xX73xX25xX1dxXa6xXexX3xX5xXdxX83xXexX3exX3xX73xX25xX1dxXa6xXexX3xXexX50xX18xX3xX4xXdbxX6xX3xX78xX25xX7axX4xX3xX1xX54xXdxX3xX16xX1xX2860xX18xX3xX2dxX121xXbxX3xX10fxX16xX1bxX3xX1dxX33xX25xX3xX4xX2exX25xX3exX3xX2dxX435xXdxX3xX1xX3f4xXdxX3xX4xXdbxX6xX3xXexX1xX4c2xX4xX3xXexXdxXad4xX16xX3xX4xX25xX54xX4xX3xX7xX7axX16xX1bxX3exX3xX2dxX344xX67cxX4xX3xX4xX2bxX3xXexXafxXdxX3xXd5xX1cxX3xX4fxX344xX3xX5xX25xXabxX16xX3xX4xXbexX3xX16xX344xX3cxX4xX3xX2dxX41xX16xX1bxX3xXexX12axX16xX1xX3exX3xX2dxX121xX16xX1xX3xX1bxXdxX121xX3xX4xX6xXa1xX12dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxXa1xX4fxX1dxXaxX12xX1axX1bxX6xX1dxX3xXexXafxXa1xX16xX1bxX3xX16xX1xX55exX16xX1bxX3xX16xX1bxX1cxX1dxX3xX2dxX2exX25xX3xX16xX17xX18xX3xX18xX3cxXdxX3xX1f3xX179xX1f3xX1f3xX3exX3xX44dxX30dxX3xX1xXd6xXbxX3xXbdxX319xXexX3xXexX1xX344xXa05xX16xX1bxX3xX2dxX2exX25xX3xXexXdxX33xX16xX3exX3xX4xX1xX344xX6xX3xXexX451xX16xX1bxX3xX4xX464xX3xXexXdxX3a5xX16xX3xX5xX83xX3xXexXafxXa1xX16xX1bxX3xX5xX45cxX4xX1xX3xX7xX2bxX3xX78xX25xX7axX4xX3xX1xX54xXdxX3xX2dxX8bxX3xX2dxX344xX67cxX4xX3xXa5xX1xX6xXdxX3xX18xX309xX4xX12dxX3xX44dxX30dxX3xX1xXd6xXbxX3xX4fxXdxXad4xX16xX3xXafxX6xX3xXexXafxXa1xX16xX1bxX3xXbdxX7axXdxX3xX4xXbexX16xX1xX3xX2dxX319xXexX3xX16xX344xX3cxX4xX3xX1bxX5d1xXbxX3xX16xX1xX55exX16xX1bxX3xXa5xX1xX464xX3xXa5xX1xX17xX16xX3exX3xXexX1xX121xX4xX1xX3xXexX1xX10fxX4xX3xX18xX3cxXdxX3xX1bxX6xX1dxX3xX1bxX49fxXexX3xX1xX4e1xX16xX3xX4fxXa1xX3xX4fxX45cxX4xX1xX3xX161xX1d40xX81xX32bxX427xX152xX2xX1fexX3xX4fxXdxXad4xX16xX3xXbdxXdxXa6xX16xX3xXbxX1xX10fxX4xX3xXexX309xXbxX3exX3xXa5xX1xX464xX3xX5xX344xXa05xX16xX1bxX3xXexX309xXdxX3xX16xX1xXdxX3a5xX25xX3xX2dxX45cxX6xX3xXbxX1xX344xX4e1xX16xX1bxX3xXexXafxXa1xX16xX1bxX3xX4xXbexX3xX16xX344xX3cxX4xX12dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxXa1xX4fxX1dxXaxX12xX0xXdxX18xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX18xX7xX152xXbxX1xXa1xXexXa1xX3xXdxX161xX10xX16xXexX10xXafxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX170xXdxX4fxXexX1xX35xX3xX13xX178xX179xXbxX17bxX17cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXcxX20xX16xX1bxX3xXexX25xX1dxX27xX16xX3xX4xX2bxX3xX2dxX2exX25xX3xXexXdxX33xX16xX35xX3xX37xX20xXdxX3xX18xX3cxXdxX3exX3xX2dxX41xX16xX1bxX3xX1xX1cxX16xX1xX3xX4xX4bxX16xX1bxX3xX4fxX50xX16xX3xXexX54xX4xX3xX1xX12axX16xX1xX3xXbexX16xX1xX3xX1fcxXaxX3xX7xXafxX4xX9xXaxX57xX57xXdxX12dxXbdxX6xXa1xXexX1xX6xX16xX1xX1xXa1xX6xX12dxXd5xX16xX57xX16xX10xX170xX7xX57xX1f3xX1f3xX179xX2xX57xX2xX179xX1faxX4fxX1fcxX179xX1fexX179xX1f3xX1fcxX1fcxXexX2xX1f3xX1fexX179xX5xX1fexX12dxX20bxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXcxX20xX16xX1bxX3xXexX25xX1dxX27xX16xX3xX4xX2bxX3xX2dxX2exX25xX3xXexXdxX33xX16xX35xX3xX37xX20xXdxX3xX18xX3cxXdxX3exX3xX2dxX41xX16xX1bxX3xX1xX1cxX16xX1xX3xX4xX4bxX16xX1bxX3xX4fxX50xX16xX3xXexX54xX4xXaxX3xX170xXdxX4fxXexX1xX9xXaxX13xX178xX179xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX152xXbxX1xXa1xXexXa1xX152xXa1xXafxXdxX1bxXdxX16xX6xX5xX152xX7xXafxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX35xX57xX57xX4xX4fxX16xXdxX18xX1bxX12dxXd5xXdxX10xXexX16xX6xX18xXbxX5xX25xX7xX12dxXd5xX16xX57xXexX14xX1f3xX179xX57xX25xXbxX5xXa1xX6xX4fxX10xX4fxX57xX16xX1bxXexX18xXbdxX1xX57xX1f3xX179xX1f3xX1f3xX2b6xX179xX2xX2b6xX179xX1faxX57xXexXexX17bxXd5xX16xX2b6xXa5xX1dxX2b6xX1xXa1xXbxX2b6xXbdxX6xXexX2b6xXexX1xX25xXa1xX16xX1bxX12dxX20bxXbxX1bxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX6xXbxXexXdxXa1xX16xXaxX12xX161xX1xXdbxX3xXexX45cxX4xX1xX3xX78xX25xX7axX4xX3xX1xX54xXdxX3xX81xX344xX4e1xX16xX1bxX3xX37xX12axX16xX1xX3xX66xX25xX83xX3xXbxX1xX121xXexX3xXbdxXdxX27xX25xX3xXa5xX1xX6xXdxX3xX18xX309xX4xX3xX44dxX30dxX3xX1xXd6xXbxX3xXbdxX319xXexX3xXexX1xX344xXa05xX16xX1bxX3xXexX1xX10fxX3xX16xX1xX319xXexX3exX3xX78xX25xX7axX4xX3xX1xX54xXdxX3xXa5xX1xX464xX6xX3xX34dxX81xX12dxX3xX33dxX33exX16xX1xX35xX3xX81xX17xX16xX3xX37xXdxX83xXbxX57xXcxXcxX34dxX81xX1axX350xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxXa1xX4fxX1dxXaxX12xX37xX27xX3xX1bxX464xXbxX3xXbxX1xX2exX16xX3xXa5xX1xXe8xXdxX3xXbxX1xXcd0xX4xX3exX3xXbxX1xX121xXexX3xXexXafxXdxX27xX16xX3xXa5xXdxX16xX1xX3xXexXa6xX152xX17bxX8bxX3xX1xX54xXdxX3exX3xX44dxX30dxX3xX1xXd6xXbxX3xX4fxXdxXad4xX16xX3xXafxX6xX3xX16xX1xX2860xX18xX3xX4xX464xX3xX16xX1xX55exX16xX1bxX3xX73xX25xX1dxXa6xXexX3xX7xX121xX4xX1xX3xXa5xX45cxXbxX3xXexX1xXa05xXdxX3xXd5xX3a5xX3xXexX1cxXdxX3xXa5xX1xX464xX6xX3exX3xXexXdxX3a5xX16xX3xXexX83xX3xX2dxX27xX3xX1xX4bfxX3xXexXafxX67cxX3xXexXafxXdxX27xX16xX3xXa5xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX344xX4e1xX16xX1bxX3xXexXafxX12axX16xX1xX3xXbxX1xXcd0xX4xX3xX1xX41xXdxX3xXd5xX1cxX3xXbxX1xX121xXexX3xXexXafxXdxX27xX16xX3xXa5xXdxX16xX1xX3xXexXa6xX152xX17bxX8bxX3xX1xX54xXdxX17cxX3xX1bxXdxXbexXdxX3xX73xX25xX1dxXa6xXexX3xX16xX1xX55exX16xX1bxX3xXd5xX344xX3cxX16xX1bxX3xX18xX49fxX4xX3xXbxX1xX121xXbxX3xX5xXc7xX3xX4xX1xXa1xX3xX2dxX2exX25xX3xXexX344xX3xXbxX1xX121xXexX3xXexXafxXdxX27xX16xX12dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxXa1xX4fxX1dxXaxX12xX81xXdxX83xX4xX3xXexX20xX3xX4xX1xX10fxX4xX3xX44dxX30dxX3xX1xXd6xXbxX3xX2dxX8bxX3xX4xX1xXa1xX3xXexX1xX319xX1dxX3xX7xX4c2xX3xX4xX1xXdbxX3xX2dxX54xX16xX1bxX3exX3xXexXb6xX4xX1xX3xX4xX4c2xX4xX3xX4xXdbxX6xX3xX78xX25xX7axX4xX3xX1xX54xXdxX3xXexXafxXa1xX16xX1bxX3xXexX1xX4c2xX4xX3xX1xXdxX83xX16xX3xX4xX1xX10fxX4xX3xX16xX17xX16xX1bxX3exX3xX16xX1xXdxX83xX18xX3xXd5xXcd0xX3xXexX1xX10xXa1xX3xX73xX25xX1dxX3xX2dxX45cxX16xX1xX3xX4xXdbxX6xX3xX66xXdxXa6xX16xX3xXbxX1xX121xXbxX3xXd5xX1cxX3xXbxX1xX121xXbxX3xX5xX25xXabxXexX3exX3xXd5xX3cxXdxX3xX18xXcd0xX4xX3xXexXdxX33xX25xX3xXexX7axXdxX3xXexX1xX344xX67cxX16xX1bxX3xX5xX1cxX3xXbxX1xXcd0xX4xX3xXd5xXcd0xX3xX16xX1xX50xX16xX3xX4fxX50xX16xX3exX3xX7xX4c2xX3xXbxX1xX121xXexX3xXexXafxXdxX27xX16xX3xX4xXdbxX6xX3xX2dxX319xXexX3xX16xX344xX3cxX4xX12dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxXa1xX4fxX1dxXaxX12xX161xX464xX3xXexX1xX27xX3xXa5xX1xX5c4xX16xX1bxX3xX2dxX45cxX16xX1xX3exX3xXexXafxXbexXdxX3xX73xX25xX6xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1xX12axX16xX1xX3xXexX1xX1cxX16xX1xX3xXd5xX1cxX3xXbxX1xX121xXexX3xXexXafxXdxX27xX16xX3exX3xX78xX25xX7axX4xX3xX1xX54xXdxX3xX81xXdxX83xXexX3xX1axX6xX18xX3xX2dxX8bxX3xXexX1xX27xX3xX1xXdxX83xX16xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xX3xX2dxXa1xX1cxX16xX3xXa5xXa6xXexX3exX3xXexXabxXbxX3xXexXafxX25xX16xX1bxX3xXexXafxXb6xX3xXexX25xX83xX3exX3xXbdxXbexX16xX3xX5xXc2xX16xX1xX3exX3xXexX1xX27xX3xX1xXdxX83xX16xX3xX2dxX344xX67cxX4xX3xXc7xX3xX4xX1xXb6xX3exX3xX16xX1bxX25xX1dxX83xX16xX3xXd5xXd6xX16xX1bxX3xX4xXdbxX6xX3xX4xX2bxX3xXexXafxXdxX3exX3xX9faxX3xX1bxXdxX6xXdxX3xX2dxXa1xX309xX16xX3xX4xX121xX4xX1xX3xX18xX309xX16xX1bxX3xX16xX1cxXa1xX3xX4xX1aa5xX16xX1bxX3xX5xX25xXe8xX16xX3xX2dxX41xX16xX1bxX3xX1xX1cxX16xX1xX3xX4xX4bxX16xX1bxX3xX4fxX50xX16xX3xXexX54xX4xX3exX3xX1xXa1xX1cxX16xX3xXexX1xX1cxX16xX1xX3xX7xX10fxX3xX18xX83xX16xX1xX3xXd5xX1cxX3xXexXafxXd6xX16xX1bxX3xXexXafxX121xX4xX1xX3xX4xXdbxX6xX3xX18xX12axX16xX1xX12dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxXa1xX4fxX1dxXaxX12xX1axX1xX55exX16xX1bxX3xX4fxX319xX25xX3xX319xX16xX3xX2dxX20xXdxX3xX18xX3cxXdxX3xX2dxX8bxX3xXexXdxXa6xXbxX3xXexXcd0xX4xX3xXa5xX1xX5c4xX16xX1bxX3xX2dxX45cxX16xX1xX3xXbdxX344xX3cxX4xX3xXexXdxXa6xX16xX3xX73xX25xX6xX16xX3xXexXafxXd6xX16xX1bxX3xXexXafxXa1xX16xX1bxX3xXd5xXdxX83xX4xX3xX17bxX50xX1dxX3xX4fxX4c2xX16xX1bxX3xX18xX54xXexX3xX78xX25xX7axX4xX3xX1xX54xXdxX3xX219axX161xX1xXdbxX3xX2dxX54xX16xX1bxX3exX3xXexXafxXb6xX3xXexX25xX83xX3exX3xX2dxXa1xX1cxX16xX3xXa5xXa6xXexX3exX3xX2dxX20xXdxX3xX18xX3cxXdxX3xXd5xX1cxX3xXexXafxX121xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX83xX18xX3exX21a3xX3xX18xX54xXexX3xX78xX25xX7axX4xX3xX1xX54xXdxX3xX16xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX1cxX16xX1bxX3xX4fxX50xX16xX3xX4xX1xXdbxX3exX3xX4xXe8xX16xX1bxX3xXa5xX1xX6xXdxX3exX3xX18xXdxX16xX1xX3xXbdxX309xX4xX1xX3exX3xX1bxX49fxX16xX3xXbdxX464xX3xX18xXabxXexX3xXexX1xXdxXa6xXexX3xXd5xX3cxXdxX3xX4xX2bxX3xXexXafxXdxX3exX3xX16xX1xX50xX16xX3xX4fxX50xX16xX12dxX57xX12dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb086xX25xXexX1xXa1xXafxXaxX12xa6f5xX1xX6xX16xX3xX3390xX1xX344xX4e1xX16xX1bxX3xX33dxXcxXcxX34dxX81xX1axX57xX81xXdxX10xXexX16xX6xX18xe558xX350xX0xX57xXbxX12
Phan Phương (TTXVN/Vietnam+)