[Infographic] - Phòng, chống COVID-19: Những thói quen cần thay đổi trong mùa dịch
(Baothanhhoa.vn) - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 khuyến cáo người dân những thói quen cần thay đổi trong mùa dịch COVID-19.
f5d8x12d1bx10c5cx121d6x12a2bx1536ex16810x14708x1064axX7x17c53x17191x18af6x11e47x1201bx1424dxX5x110fdxXax15a2ax19c37x18b7ex12fb4x160bcx13edbx1816cx14843xX6xXbxX1xXdxX4x13be2xX3x11ab4xX3x12ea7xX1x179f0xX15xX18x181a9xX3xX4xX1x19bb7xX15xX18xX3x16350x17b7fx1269bxX14x11e26xX21xX2x1092cx151daxX3x11160xX1x11bd6xX15xX18xX3xXexX1x13549xXdxX3x150f1x11c41xX10xX15xX3xX4x12ccfxX15xX3xXexX1xX6x10b01xX3x187e3x131e0xXdxX3xXexX19xX17xX15xX18xX3x1818ex19a39xX6xX3x177acx1940axX4xX1xX0x12a9fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15895xX10xX6xX61xXaxX12x185e5xX6xX15xX3xX4xX1x180edxX3xX53x17ee7xX17xX3x105d9xX46xX2cxX4xX3xX18xXdxX6xX3xXbxX1xX25xX15xX18xX28xX3xX4xX1xX2cxX15xX18xX3xX61xX62xX4xX1xX3xX30xX31xX32xX14xX34xX21xX2xX37xX3x11d3exX1xX46xX51x19059xX15xX3xX4x1695cxX17xX3xX15xX18x148f8x117e5xXdxX3xX61x165eexX15xX3xX15xX1xX3cxX15xX18xX3xXexX1xX42xXdxX3xX45xX46xX10xX15xX3xX4xX4bxX15xX3xXexX1xX6xX51xX3xX53xX54xXdxX3xXexX19xX17xX15xX18xX3xX5dxX5exX6xX3xX61xX62xX4xX1xX3xX30xX31xX32xX14xX34xX21xX2xX37x12e0dxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX17xX61xX51xXaxX12xX0xXdxX5dxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xXexX1xX46xX5dx15ce6xX3xX61xX1xXdxX61xX10xX3xXdxX30xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX51xX5xX10xX9xXax18a10xXdxX61xXexX1xX38xX3x19777x1767cxX13bxXbx1934fx14b16xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX38xX3x17604xX13bxX149xXbxX13exX13fxXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX66xX66xXdxXf4xX11bxX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xXf4x10f87xX15xX66xX15xX10xX133xX7xX66x18b5fxX2xX13bxX149xX66xX2xX37xX37xX61xX149xX2x12f4ex1934bxX13ax191d0xX16exXex1297cxX13axX179xX149xX5xX2xX21xXexX1xX17xXdxX21xX45xX46xX6xX15xX21xX4xX6xX15xX21xXexX1xX6xX51xX21xX61xXf4x14f7cxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xX23xX1xX25xX15xX18xX28xX3xX4xX1xX2cxX15xX18xX3xX30xX31xX32xX14xX34xX21xX2xX37xX38xX3xX3axX1xX3cxX15xX18xX3xXexX1xX42xXdxX3xX45xX46xX10xX15xX3xX4xX4bxX15xX3xXexX1xX6xX51xX3xX53xX54xXdxX3xXexX19xX17xX15xX18xX3xX5dxX5exX6xX3xX61xX62xX4xX1xXaxX3xX133xXdxX61xXexX1xX9xXaxX13axX13bxX13bxXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX149xX13bxX149xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX17xX61xX51xXaxX12xX0xXdxX5dxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX51xX5xX10xX9xXaxX133xXdxX61xXexX1xX38xX3xX13axX13bxX13bxXbxX13exX13fxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX38xX3xX2xX179xX16exX17axXbxX13exX13fxXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX66xX66xXdxXf4xX11bxX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xXf4xX166xX15xX66xX15xX10xX133xX7xX66xX16exX2xX13bxX149xX66xX2xX37xX37xX61xX149xX2xX179xX17axX13axX149xX37xXexX179xX37xX149xX17fxX5xX2xX21xXexX1xX17xXdxX21xX45xX46xX6xX15xX21xX4xX6xX15xX21xXexX1xX6xX51xX21xX61xXf4xX19bxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xX23xX1xX25xX15xX18xX28xX3xX4xX1xX2cxX15xX18xX3xX30xX31xX32xX14xX34xX21xX2xX37xX38xX3xX3axX1xX3cxX15xX18xX3xXexX1xX42xXdxX3xX45xX46xX10xX15xX3xX4xX4bxX15xX3xXexX1xX6xX51xX3xX53xX54xXdxX3xXexX19xX17xX15xX18xX3xX5dxX5exX6xX3xX61xX62xX4xX1xXaxX3xX133xXdxX61xXexX1xX9xXaxX13axX13bxX13bxXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX2xX179xX16exX17axXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14abcxX46xXexX1xX17xX19xXaxX12x17f86xX6xXdxX3xX75xX46xX51xfa6fxX15xX0xX66xXbxX12
Mai Huyền