[Infographics] - Những dấu mốc 75 năm xây dựng và phát triển đất nước
75 năm kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Việt Nam đã đi qua nhiều giai đoạn, bước ngoặt, vượt qua nhiều thử thách và từng bước phát triển, hội nhập sâu rộng với thế giới.
811ax15529xf3f4xcb95xf0a9xf7f3xe1e6x12b24x1010cxX7x112e8xa15cx13139x10bf8xd0d2xaab7xX5xadabxXax10ae1x108fcxedcfxb5bcxaaa9xb1b9xefefx14e58xX6xXbxX1xXdxX4xX7x13328xX3xd79dxX3x14f35xX1x8cf6xX15xX18xX3x928fx89a9xdae8xX3x949ax12a75xX4xX3x14716x13906xX3xX15xdf7axX2exX3xf303x9a14x13849xX3xX2axc934xX15xX18xX3x11220x81faxX3xXbxX1xfc75xXexX3xXexX19xXdxaeecxX15xX3x108b1xX2bxXexX3xX15xa6eexd126xX4xX0x12ef6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxddbexX10xX6xX2axXaxX12xX32xX33xX3xX15xX36xX2exX3x1383bxX4dxX3xXexd439xX3xX15xX18xX43xX3bxX3xc5a1xX47xX4xX1xX3xX2exfd18xX15xX18xX3xXcxX1xX47xX15xX18xX3xXcxX47xX2exX3xX15xX36xX2exX3xX2x15a2bx101cexX33xX3xXexX1xX43xX15xX1xX3xX4x14dd9xX15xX18x127ecxX3x9281xXdxa5e7xXexX3xX24xX6xX2exX3xX50xf16cxX3xX50xXdxX3x12d36xX2cxX6xX3xX15xX1xXdxb9f5xX2cxX3xX18xXdxX6xXdxX3xX50xX17xX86xX15xXa7xX3x1534dxX55xX56xX4xX3xX15xX18xX17x11f50xXexXa7xX3xX42xX55xc926xXexX3xXb8xX2cxX6xX3xX15xX1xXdxXbfxX2cxX3xXexX1x14fb6xX3xXexX1xX47xX4xX1xX3xX42xX43xX3xXexX79xX15xX18xX3xXcdxX55xX56xX4xX3xXbxX1xX47xXexX3xXexX19xXdxX4dxX15xXa7xX3xX1x10255xXdxX3xX15xX1x1476exXbxX3xX7xX3axX2cxX3xX19xX10cxX15xX18xX3xX42xX56xXdxX3xXexX1x14b84xX3xX18xXdxX56xXdxb178xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12d07xX17xX2axX3bxXaxX12xX0xXdxX2exX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2axXexX1xX2cxX2exXcdxX3xX2axX1xXdxX2axX10xX3xXdxX80xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxeefexXdxX2axXexX1x100d3xX3x9061x128f1xX170xXbxX39x9266xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX16dxX3xX9axX2xX16fxXbxX39xX174xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX59xX59xXdxX129xXcdxX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xX129xX42xX15xX59xX15xX10xX168xX7xX59x107d2xX170x103cfxX9axX59xX2xX170xX33xX2axX33xX170xX99xX9axX33xX170xX1a5xXexX2xX9axX16fxX16fxX5xX32xX22xXcdxX2xX129x1080axXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX20xX3xX22xX3xX24xX1xX26xX15xX18xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX4xX3xX32xX33xX3xX15xX36xX2exX3xX39xX3axX3bxX3xX2axX3exX15xX18xX3xX42xX43xX3xXbxX1xX47xXexX3xXexX19xXdxX4dxX15xX3xX50xX2bxXexX3xX15xX55xX56xX4xXaxX3xX168xXdxX2axXexX1xX9xXaxX16fxX170xX170xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX9axX2xX16fxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX17xX2axX3bxXaxX12xX0xXdxX2exX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX80xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX168xXdxX2axXexX1xX16dxX3xX16fxX170xX170xXbxX39xX174xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX16dxX3xX1a3xX2xdbaaxX99xXbxX39xX174xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX59xX59xXdxX129xXcdxX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xX129xX42xX15xX59xX15xX10xX168xX7xX59xX1a3xX170xX1a5xX9axX59xX2xX170xX33xX2axX33xX170xX99xX9axX33xX2xX33xXexX273xX170xX32xX170xX5xX1a5xX22xX1a3xX16fxX170xX16fxX2axX6xXexX15xX2cxX17xX4xX2xX129xX1bexXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX20xX3xX22xX3xX24xX1xX26xX15xX18xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX4xX3xX32xX33xX3xX15xX36xX2exX3xX39xX3axX3bxX3xX2axX3exX15xX18xX3xX42xX43xX3xXbxX1xX47xXexX3xXexX19xXdxX4dxX15xX3xX50xX2bxXexX3xX15xX55xX56xX4xXaxX3xX168xXdxX2axXexX1xX9xXaxX16fxX170xX170xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX1a3xX2xX273xX99xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxebc5xX2cxXexX1xX17xX19xXaxX12xX24xX18xX2cxb0fexX15xX16dxX3xXcxXcxc6b7xXa9xX24xX0xX59xXbxX12
Nguồn: TTXVN