Khi “Vua sư tử” và “Người ngoài hành tinh” chung chiến tuyến
(Baothanhhoa.vn) - Đã không ít giả thuyết được nêu ra về sức “tàn phá” của một đội bóng nếu được sở hữu cả 2 ngôi sao xuất sắc nhất bóng đá đương đại là Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Tiếc là điều đó chưa từng xảy ra.
e5a5x16460x13dfcx129ffx17619x1659dx12218x190a9xX6x12267x157bexX1x14dcfx189bex190d3x14f2bxX9xfe6cxX0x10be8x19051xX10xX0xX6x131bdx10d88xXcx17233x14335xX10x183bdx1514fx107aexX2xX1bx11adax11280xXexX2xX17xX18x154b0xX1axX2xX6xfe2bxX1axX2xX3xfe49xX0x1723bxX6xX17xX18xXcxX1axX1bxX10xX0xX32xX12xX13xX10xX0xX32xX1xX10xX0x1072ex10f43xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x198a5xX22xX17xX4xX12xX9xX10x18572xX44xX22xX2xef41x127a3xX1fxX5xX2xX6x132aexX2xX17x15326x10e19xX2xf7f1xX23xX2xX5ax18c11xX1bxX60xff3cxX22xX2xX1axX1bxXcxX23xX22xX2xX44xX23xX1axX44xX2xX17xX22xX1axX44xX64xX2xX3xX44xX1fxX1axX1bxX2xX3xX44xX22x16caaxX1axX2xX17xX1fxXexX8axX1axX0xX32xX44xX45xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX0xX22xX13xX1bxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xXdxX17xX44xX1fxX13x12ef8xX2xX22x1098exX12xX1axX17xX12xX18xX9xX2xX6xX17xXexX4xX12xX8xX9x187d0xX22xXdxX17xX44xf3e9xX2xe6cfxX45x15333xX1xf36bx108aaxX2xX44xX12xX22xX1bxX44xX17xXd0xX2x19414xXd2x10293xX1xXd6xXd7xX9xX2xX6xX18xX3xX8xX9xX44xX17xX17xX1xXd0xX32xX32xX22xf501xXb9xX5xXcxX17xX44xX5xX1axX44xX44xXcxX5xXf6xX66xX1axX32xX1axX12xXcbxX6xX32x10ce1xXd4xXe3xXe3xX32xX45x10e22xXd2xXdxXe1xX10bxX45xX45xX111x15654x1526fxX17xX111xXd4xXd2xX4xX45xXd4x1726dxX11axX5xXf6x16ddcxX1xX1bxX9xX2xX5xX4xX17xX8xX9xX56xX44xX22xX2xX5axX5bxX1fxX5xX2xX6xX60xX2xX17xX63xX64xX2xX66xX23xX2xX5axX6axX1bxX60xX6dxX22xX2xX1axX1bxXcxX23xX22xX2xX44xX23xX1axX44xX2xX17xX22xX1axX44xX64xX2xX3xX44xX1fxX1axX1bxX2xX3xX44xX22xX8axX1axX2xX17xX1fxXexX8axX1axX9xX2xXcbxX22xXdxX17xX44xX8xX9xXd2xX45xXd4xX9xX2xX44xX12xX22xX1bxX44xX17xX8xX9xXe1xXd2xXe3xX9xX2xX32xX10xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbcxX5xX1xX17xX22xXcxX1axX9xX10x1301cxXcxX1axX5xX4xXdxXcxX2xX66xX23xX2xXbxX5xX17xX22xX6xX17xX1fxX17xX5xX2xX4xX23xX2x14be5xf75dxX1axX1bxX2xX1b9x11b76xX22xX2xX3x18355xX5xX2xX1axX44xX5xX1fxX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX1b9xX1bfxX22xX2xX44x113fcxX1axX44xX2xXbcx156f5xX3xX2xX1axX1bx18eb4xX22xX2xX6xX5xXcxX2xX17xX44xX8axX2xX1bxX22x16a07xX22xX2xX1ax189b5xX13xX2xX45x178ebxX1f5xX111xXf6xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x11df2xX12xX5xXdxX9xX10x137b9x168f2xX2x16fedxX44xX1e0xX1axX1bxX2xf291xX17xX2xX1bxX22x18df1xX2xX17xX44xX1fxXexX8axX17xX2xX1b9xX60x178d9xX3xX2xX1axX28xX1fxX2xX18xX5xX2xX66xf819xX2xX6x10135xX3xX2xX5axX17xX23xX1axX2xX1xX44xX1dbxX64xX2xX3xX1c3xX5xX2xX13xX1bfxX17xX2xX1b9xX1bfxX22xX2xXb9x102dbxX1axX1bxX2xX1axX8axX1fxX2xX1b9xX60xX227xX3xX2xX6x139bcxX2xX44xff35xX1fxX2xX3xX21cxX2xX10bxX2xX1axX1bxX1e0xX22xX2xX6xX5xXcxX2xXd6xX1fxX1exX17xX2xX6x11578xX3xX2xX1axX44xX1exX17xX2xXb9xX24fxX1axX1bxX2xX1b9xX1dbxX2xX1b9xX60x16723xX1axX1bxX2xX1b9x17875xX22xX2xX4xX23xX2xXbcxX18xX22xX6xX17xX22xX5xX1axXcxX2xX1a1xXcxX1axX5xX4xXdxXcxX2xX66xX23xX2x14d6fxX22xXcxX1axX12xX4xX2x1374bxX12xX6xX6xX22xXf6xX2xX4fxX22xX8axX3xX2xX4xX23xX2xX1b9xX22xX232xX1fxX2xX1b9xX24fxX2xX3xX44xX60xX5xX2xX17x12720xX1axX1bxX2xXd6xX21cxXexX2xX18xX5xXf6xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX5bx13debxXexX2xX17xX44xX1d6xX2xX44xX20fxXexX2xX3x169b1xX1axX1bxX2xX1axX44xX1edxX2xX4xX28exX22xX2xX3xX1dbxX22xX2xX1axX1bxX23xXexX2xX13xX23xX2xX10bxX2xX5axX6xX1dbxX17xX2xX17xX44xX1c3xX64xX2xX3xX1c3xX5xX2xX17xX44xX2eexX1xX2xX1axX22xX28xX1axX2xX1f5xXd4xX2xX13xX23xX2xX3xX44x103a9xX2xX1axX44xX277xX3xX2xX1b9xX8axX1axX2xX17xX28xX1axX2xX17xX44xX1e0xX22xee28xX2xX1b9xX1c3xX2xX211xX44xX22xX8axX1axX2xX1axX1bxX60xX6dxX22xX2xX44xX2cxX13xX2xX13xX1bfxX2xX5axX6xX25dxX1axX2xXdxX5xX2xX1bxX23xX64xX2xX66xX1d6xX2xX1xX44xX1exX1axX2xX211xX44xX217xX3xX44xXd0xX2xX5axX6axX1bxX60xX6dxX22xX2xX1axX1bxXcxX23xX22xX2xX44xX23xX1axX44xX2xX17xX22xX1axX44xX64xX2xX1a1xXcxX1axX5xX4xXdxXcxX2xX66xX23xX2xX5axX5bxX1fxX5xX2xX6xX60xX2xX17xX63xX64xX2xXbxX5xX17xX22xX6xX17xX1fxX17xX5xX2xfb0fxX2xX1b9xX235xX1axX1bxX2xX3xX44xX1fxX1axX1bxX2xX13xX1bfxX17xX2xX3xX44xX22xX8axX1axX2xX17xX1fxXexX8axX1axX347xX2xX1b9x157e7xX2xX3xX24fxX2xX6x135bcxX2xX1b9x12e66xX22xX2xX3xX44xX235xX1axX1bxX2xX17xX60xX289xX1axX1bxX2xX1b9xX3dbxX22xXf6xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX20exX24fxX2xX4xX23xX2xX17xX18xX2eexX1axX2xX1b9xX1exX1fxX2xX1bxX22xX260xX5xX2xX1b9xX1bfxX22xX2xXbcxX1dbxX3xX2xX1axX1bxX1e0xX22xX2xX6xX5xXcxX2xX3xX44xX2cxX1fxX2x14c54xX1fxX2xX66xX1edxX22xX2xXbcxX1dbxX3xX2xX1axX1bxX1e0xX22xX2xX6xX5xXcxX2xX17xX44xX8axX2xX1bxX22xX1edxX22xX347xX2xXdxX22x176a7xX1axX2xX18xX5xX2xX1axX1f1xX13xX2xX45xX1f5xX1f5xX111xX2xXdxXcxX2x133f6xX44xX1dbxX1xX2xX122xX2xX1axX60xX1edxX3xX2xX3xX44xX1c3xX2xX1axX44xX23xX2x11d52xXcxX18xX4xXdxX2xXbcxX1fxX1xX2xX45xX1f5xX1f5xX11axX347xX2xX1b9xX1f1xX1axX1bxX2xX3xX5xX22xX2xX17x15f9dxX2xX3xX44xX235xX3xXf6xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX20exX1bfxX22xX2xXbcxX1dbxX3xX2xX1axX1bxX1e0xX22xX2xX6xX5xXcxX2xX3xX44xX2cxX1fxX2xX42dxX1fxX2xXd6xX1fxX1exX17xX2xX17xX18xX2eexX1axX2xX66xX1edxX22xX2xX1axX44xX260xX1axX1bxX2xX3xX1dbxX22xX2xX17xX28xX1axX2xX17xX44xX60xX227xX1axX1bxX2xX17xX44x13809xX1axX1bxXd0xX2x10633xX22xX1axX12xXdxX22xX1axX12xX2xX4ecxX22xXdxX5xX1axX12xX2xfbcdxX45fxX44xX1dbxX1x117b9xX347xX2xX45fxX5xX17xX18xX22xX3xX211xX2xX56xX4xX1fxX22xX66xX12xX18xX17xX2xX4fcxX208xX23xX2xX2a9xX5xX1axX501xX347xX2x106ebxX4xX12xX6xX6xX5xX1axXdxX18xXcxX2xXbcxXcxX6xX17xX5xX3xX1fxX18xX17xX5xX2xX4fcx16f08xX501xX347xX2x117e9xX12xX18xX1axX5xXdxXcxX2xX208xX22xX12xX18xXcxX2xX4fcxX4fxX2cxXexX2xXbxX5xX1axX2xX6axX44xX5xX501xX347xX2xX45fxX5xX1fxX4xX2x1513bxX1axX3xX12xX2xX4fcxX51fxX1axX44xX501xX347xXf6xXf6xXf6xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX4fxX18xXcxX1axX1bxX2xXdxX5xX1axX44xX2xX6xX1dbxX3xX44xX2xX18xX5xX2xX6xX2cxX1axX2xX3xX1c3xX5xX2xX20exX1bfxX22xX2xXbcxX1dbxX3xX2xX1axX1bxX1e0xX22xX2xX6xX5xXcxX2xX17xX44xX8axX2xX1bxX22xX1edxX22xX347xX2xX3xX24fxX2xX1axX44xX260xX1axX1bxX2xXdxX5xX1axX44xX2xX17xX44xX1c3xX2xX17xX44xX2eexX13xX2xX3xX44xX217xX2xX1axX1bxX60xX6dxX22xX2xX44xX2cxX13xX2xX13xX1bfxX2xXb9xX24fxX1axX1bxX2xX1b9xX1dbxX2xX25dxX2xX17xX44xX6dxX22xX2xX1b9xX22xX3d2xX13xX2xX1b9xX24fxXf6xXf6xXf6xX2xX13xX1edxX22xX2xX4x16aeaxX1axX2xX1b9xX5fcxX1fxX2xX1axX1bxX44xX12xX2xX17xX28xX1axX347xX2xX1axX44xX60xXd0xX2x13a6cxX12xX4xX4xX22xX13xX22xX347xX2xX2b0xX5xX18xX1bxX5xX6xX347xX2xX208xXcxX1axX1bxX347xX2xX1dxX12xX2xX51fxX66xX22xX4xX4xX5xXf6xXf6xXf6xX347xX2xXdxXcxX2xX44x14015xX2xX1b9xX28exX22xX2xXdxX22x11f5bxX1axX2xX3xX44xXcxX2xX1b9xX1bfxX22xX2xX17xX1fxXexX3d2xX1axX2xe841xX1fxX3dbxX3xX2xX1bxX22xX5xX2xX3xX1dbxX3xX2xX1axX60xX1edxX3xX2xX17xX44xX5xX13xX2xXdxX3d8xX2xX5bxebc2xX1axX1bxX2xX3xX44xX1fxX1axX1bxX2xX211xX8axX17xX2xX473xXcxX18xX4xXdxX2xXbcxX1fxX1xX2xX45xX1f5xX1f5xX11axXf6xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX4fxX1fxXexX2xX3xX44xX334xX2xX4xX23xX2xX13xX1bfxX17xX2xX17xX18xX2eexX1axX2xX1bxX22xX5xXcxX2xX44xX260xX1fxX347xX2xX6xXcxX1axX1bxX2xX66xX1edxX22xX2xX1axX44xX260xX1axX1bxX2xXdxX5xX1axX44xX2xX17xX44xX1c3xX2xX1b9xX5xX1axX1bxX2xX25dxX2xX1bxX22xX5xX22xX2xX1b9xXcxX28exX1axX2xX1b9xX334xX1axX44xX2xX3xX5xXcxX2xX3xX1c3xX5xX2xX6xX3d8xX2xX1axX1bxX44xX22xX643xX1xX347xX2xX1axX28xX1axX2xX3xX21cxX2xX10bxX2xX1b9xX1bfxX22xX2xX1b9xX20fxX2xX17xX18xX1d6xX1axX44xX2xXdxX22xX44dxX1axX2xX13xX1bfxX17xX2xX17xX18xX2eexX1axX2xX1b9xX1exX1fxX2xX13xX28xX2xX44xXcxX4e7xX3xX2xX211xX44xX1dbxX1axX2xX1bxX22xX21cxX2xXb9xX25dxX22xX2xX17xX3dbxX3xX2xX1b9xX1bfxX347xX2xX1axX44xX260xX1axX1bxX2xX211x14e5dxX2xX1axX1f1xX1axX1bxX2xX17xX44xX60xX227xX1axX1bxX2xX17xX44xX2cdxX5xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xXb9xX24fxX1axX1bxX2xX1b9xX1dbxX2xX17xX1exX1axX2xX3xX1e0xX1axX1bxX2xX66xX23xX2xX13xX1bfxX17xX2xX5axXb9xX260xX5xX2xX17xX22xX643xX3xX64xX2xXb9xX23xX1axX2xX17xX44xX277xX1axX1bxXf6xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX51fxX22xX2xX3x13d83xX1axX1bxX2xX1axX1bxX44xf312xX2xX18xfafbxX1axX1bxX2xX1b9xX1bfxX22xX2xXbcxX1dbxX3xX2xX1axX1bxX1e0xX22xX2xX6xX5xXcxX2xX3xX44xX2cxX1fxX2xX42dxX1fxX2xX6x15221xX2xXdxX44dxX2xXdxX23xX1axX1bxX2xX1bxX22xX23xX1axX44xX2xX3xX44xX22xX8axX1axX2xX17xX44xX277xX1axX1bxX347xX2xX17xX1fxXexX2xX1axX44xX22xX28xX1axX2xX211xX8axX17xX2xX654xX1fxX21cxX2xX3xX44xX1fxX1axX1bxX2xX3xX1fxX1bfxX3xX2xX4xX23xX2xX119xX122xX10bxX2xX1axX1bxX44xX22xX28xX1axX1bxX2xX66xX232xX2xX1b9xX1bfxX22xX2xXbcxX1dbxX3xX2xX1axX1bxX1e0xX22xX2xX6xX5xXcxX2xX17xX44xX8axX2xX1bxX22xX1edxX22xXf6xX2xX20exX289xX1axX2xX1bxX22xX21cxX1axX2xXb9xX25dxX22xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX17xX18xX2eexX1axX2xX1b9xX1exX1fxX2xX1axX23xXexX347xX2xXbcxX1dbxX3xX2xX1axX1bxX1e0xX22xX2xX6xX5xXcxX2xX17xX44xX8axX2xX1bxX22xX1edxX22xX2xX18xX5xX2xX6xX2cxX1axX2xX66xX1edxX22xX2xX3xX4e7xX1xX2xX17xX1exX1axX2xX3xX1e0xX1axX1bxXf6xXf6xXf6xX2xX6xX22xX28xX1fxX2xX17xX60xX25dxX1axX1bxXd0xX2xX5axX6axX1bxX60xX6dxX22xX2xX1axX1bxXcxX23xX22xX2xX44xX23xX1axX44xX2xX17xX22xX1axX44xX64xX2xX1a1xXcxX1axX5xX4xXdxXcxX2xX66xX23xX2xX5axX5bxX1fxX5xX2xX6xX60xX2xX17xX63xX64xX2xXbxX5xX17xX22xX6xX17xX1fxX17xX5xXf6xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX208xX63bxX2xX4xX23xX2xX10bxX2xX5axX6xX22xX28xX1fxX2xX17xX22xX232xX1axX2xX1b9xX28exXcxX64xX2xX66xX23xX2xX4xX23xX2xX1axX22xX232xX13xX2xX17xX3d8xX2xX44xX23xXcxX2xX3xX1c3xX5xX2xX10bxX2xX1axX232xX1axX2xXb9xX24fxX1axX1bxX2xX1b9xX1dbxX2xX1b9xX3dbxX22xX2xX1b9x16fd3xX3xX44xX2xX1axX44xX5xX1fxX2xX4xX23xX2xXbxX18xX5x17445xX22xX4xX2xX66xX23xX2xX51fxX18xX1bxX12xX1axX17xX22xX1axX5xX347xX2xX4xX23xX2xX1b9xX3dbxX22xX2xX17xX44xX1c3xX2xX3xX1c3xX5xX2xX1axX44xX5xX1fxX2xX25dxX2xX612xX12xX18xX22xX12xX2xX51fxXf6xX2xX1dxXcxX2xX1b9xX24fxX347xX2xX17xX18xX2eexX1axX2xX1b9xX1exX1fxX2xX1axX23xXexX2xX4xX23xX2xX4xX5fcxX1axX2xX1b9xX5fcxX1fxX2xX17xX22xX28xX1axX2xX44xX63bxX2xX1b9xX235xX1axX1bxX2xX3xX44xX1fxX1axX1bxX2xX3xX44xX22xX8axX1axX2xX17xX1fxXexX8axX1axXf6xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX2b0xX63bxX22xX2xX211xX44xXcxX21cxX1axX1bxX2xX3xX1dbxX3xX44xX2xX1bxX22xX260xX5xX2xX1a1xXcxX1axX5xX4xXdxXcxX2xX66xX23xX2xXbxX5xX17xX22xX6xX17xX1fxX17xX5xX2xX1axX44xX5xX1axX44xX2xX3xX44xX24fxX1axX1bxX2xX1b9xX60xX227xX3xX2xXd6xX24fxX5xX2xX1axX44xX66fxX5xX347xX2xX17xX44xX5xXexX2xX66xX23xXcxX2xX1b9xX24fxX347xX2xX3xX21cxX2xX10bxX2xX1b9xX20fxX2xX3xX2faxX1axX1bxX2xX17xX28exXcxX2xX1axX28xX1axX2xX13xX1bfxX17xX2xXb9xX21cxX1axX2xX5axX6xXcxX1axX1bxX2xX17xX1exX1fxX64xX2xX1b9xX5fcxXexX2xX17xX44xX1f1xX1axX1bxX2xX44xXcxX5xX347xX2xX13xX1bfxX17xX2xX6xX3d8xX2xX211xX8axX17xX2xX44xX227xX1xX2xXb9xX7b5xX1axX1bxX2xX1bxX22xX1dbxX3xX2xX654xX1fxX5xX1axX2xX17xX44xX235xX2xXd2xXf6xX2xX6axX1bxX5xXexX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX44xX22xX643xX1xX2xX45xX347xX2xX3xX21cxX2xX10bxX2xX1b9xX20fxX2xX3xX2faxX1axX1bxX2xX211xX22xX8axX1axX2xX17xX28exXcxX2xX3xX44xXcxX2xX1axX44xX5xX1fxX2xX66xX23xX2xX1bxX44xX22xX2xX3xX21cxX2xX119xX2xXb9xX23xX1axX2xX17xX44xX277xX1axX1bxX347xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX1b9xX24fxX2xXbxX5xX17xX22xX6xX17xX1fxX17xX5xX2xX3xX24fxX2xX44xX5xX17xX17xX18xX22xX3xX211xX2xX66xX23xX2xX1a1xXcxX1axX5xX4xXdxXcxX2xX4xX2eexX1xX2xX3x118c4xX2xX1b9xXae0xX1xXf6xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX45fxX44xXae0xX17xX2xX17xX44xX235xX2xX45xXd2xX347xX2xX1a1xXcxX1axX5xX4xXdxXcxX2xX6xX5xX1fxX2xX1b9xX1bfxX1axX1bxX2xX17xX1dbxX3xX2xX1bxX22xX21cxX2xX1b9xX21cxXcxX2xX3xX44xX2cxX1axX2xX654xX1fxX12xX1axX2xX17xX44xX1fxX1bfxX3xX2xX1b9xX20fxX2xX3xX44xX217xX3xX44xX2xX13xX7abxX22xX2xX1bxX22xX23xXexX2xX1b9xX60xX5xX2xXb9xX24fxX1axX1bxX2xX654xX1fxX5xX2xX211xX44xXcxX21cxX1axX1bxX2xX17xX18xX3dbxX1axX1bxX2xX1bxX22xX260xX5xX2xX10bxX2xX44xX2eexX1fxX2xX66xX643xX2xX1b9xX1bfxX22xX2xXbcxX1dbxX3xX2xX1axX1bxX1e0xX22xX2xX6xX5xXcxX2xX3xX44xX2cxX1fxX2xX42dxX1fxX347xX2xXbxX5xX17xX22xX6xX17xX1fxX17xX5xX2xXb9xX1f1xX1axX1bxX2xXd6xX1fxX3dbxX1axX1bxX2xX66xX1edxX22xX2xX1axX44xX260xX1axX1bxX2xXb9xX60xX1edxX3xX2xX3xX44xX28exXexX2xX1b9xX20fxX2xX4xX23xX13xX2xX1axX28xX1axX2xXdxX5xX1axX44xX2xXd6xX60xX1axX1bxX2xX5axX5bxX1fxX5xX2xX6xX60xX2xX17xX63xX64xX347xX2xXdxX235xX17xX2xX1b9xX22xX3d2xX13xX2xX17xX1fxX1axX1bxX2xX4xX60xX1edxX22xX2xX56xXcxX1xX211xX12xXf6xX2xX45fxX44xXae0xX17xX2xX10bxX45xX347xX2xX1a1xXcxX1axX5xX4xXdxXcxX2xX17xX1f1xX1axX1bxX2xX17xX3dbxX3xX2xX17xX2cdxX2xX3xX1dbxX1axX44xX2xX17xX18xX1dbxX22xX2xX1b9xX3d2xX2xX1axX44xX2eexX1axX2xX1b9xX60xX6dxX1axX1bxX2xX1xX44xX1dbxX17xX2xX1b9xX1bfxX1axX1bxX2xX17xX1exX1axX2xX3xX1e0xX1axX1bxX2xX17xX2cdxX2xX17xX18xX1fxX1axX1bxX2xX4xX1bfxX2xX3xX1c3xX5xX2xX1b9xX1baxX1axX1bxX2xX1b9xX1bfxX22xX347xX2xX6xX5xX1fxX2xX13xX1bfxX17xX2xX1xX44xX5xX2xX1b9xX21cxXcxX2xX3xX44xX2cxX1axX2xX4xX23xX2xX3xXae0xX2xX6xXae0xX17xX2xX3xX1f1xX1axX1bxX2xXb9xX7b5xX1axX1bxX2xX3xX44xX2cxX1axX2xX17xX18xX1dbxX22xX2xX66xX23xXcxX2xX1bxX24fxX3xX2xXd6xX5xX2xX1axX2cxX1axX1bxX2xX17x1216exX2xX6xX3dbxX2xX4xX28xX1axX2xX10bxX122xXd4xXf6xX2xX45fxX44xXae0xX17xX2xX10bxX1f5xX347xX2xX1a1xXcxX1axX5xX4xXdxXcxX2xXb9xX235xX17xX2xX17xX3dbxX3xX2xXb9xX28xX1axX2xX3xX1dbxX1axX44xX2xX1xX44xX21cxX22xX347xX2xX6xX5xX1fxX2xX1b9xX24fxX2xX3xX1f1xX1axX1bxX2xX1axX1bxX5xX1axX1bxX2xX66xX23xXcxX2xX17xX18xX60xX1edxX3xX2xX66xX66fxX1axX1bxX2xX3xX1exX13xX2xX1b9xX927xX5xX2xX1b9xX3d2xX2xXbxX5xX17xX22xX6xX17xX1fxX17xX5xX2xXdxX235xX17xX2xX1b9xX22xX3d2xX13xX2xX13xX1bfxX17xX2xX3xX44xX28exX13xX2xX1axX2cxX1axX1bxX2xX17xXc94xX2xX6xX3dbxX2xX4xX28xX1axX2xXe1xX122xX45xXf6xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXbxX23xX1axX2xX17xX44xX277xX1axX1bxX2xX25dxX2xX1xX44xXae0xX17xX2xXe1xXd2xX2xX17xX44xX3d8xX3xX2xX6xX3d8xX2xX4xX23xX2xX13xX1bfxX17xX2xX17xX1dbxX3xX2xX1xX44x11de3xX13xX2xX1axX1bxX44xX643xX2xX17xX44xX1fxX2eexX17xXf6xX2xX4fxX18xX60xX1edxX3xX2xX66xX66fxX1axX1bxX2xX66xX2cxXexX2xX3xX1c3xX5xX2xXd2xX2xX3xX5fcxX1fxX2xX17xX44xX1c3xX2xX1b9xX1bfxX22xX2xXbcxX1dbxX3xX2xX1axX1bxX1e0xX22xX2xX6xX5xXcxX2xX3xX44xX2cxX1fxX2xX42dxX1fxX347xX2xX1a1xXcxX1axX5xX4xXdxXcxX2xX66xX23xX2xXbxX5xX17xX22xX6xX17xX1fxX17xX5xX2xX1b9xX2eexX1xX2xX1axX44xX21cxX2xX45xX122xX10bxX347xX2xX17xX18xX60xX1edxX3xX2xX211xX44xX22xX2xX5axX6axX1bxX60xX6dxX22xX2xX1axX1bxXcxX23xX22xX2xX44xX23xX1axX44xX2xX17xX22xX1axX44xX64xX2xX17xX44xX3d8xX3xX2xX44xX22xX643xX1axX2xX13xX1bfxX17xX2xX1xX44xX5xX2xXd6x11541xX3xX2xXb9xX24fxX1axX1bxX2xX17xX22xX1axX44xX2xX17xX8axX2xX4xXcxX28exX22xX2xXb9xX30xX2xX17xXcxX23xX1axX2xXb9xX1bfxX2xX44xX23xX1axX1bxX2xX1xX44xX66fxX1axX1bxX2xX1axX1bxX3d8xX2xX1b9xX3d2xX2xXbxX5xX17xX22xX6xX17xX1fxX17xX5xX2xX17xX44xXcxX1dbxX17xX2xXd6xX1fxX3dbxX1axX1bxX2xX17xX1fxX1axX1bxX2xX3xXae0xX2xX5axX1axX20fxX2xX1b9xX28exX22xX2xXb9xX1dbxX3xX64xX2xXb9xX7b5xX1axX1bxX2xX3xX44xX2cxX1axX2xX17xX18xX1dbxX22xX2xX1axX2cxX1axX1bxX2xX17xXc94xX2xX6xX3dbxX2xX4xX28xX1axX2xXe3xX122xX45xXf6xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX45fxX44xXae0xX17xX2xXe3xX10bxX347xX2xX1a1xXcxX1axX5xX4xXdxXcxX2xX1b9xX24fxX1axX2xX1b9xX60xX6dxX1axX1bxX2xX3xX44xX1fxXexX232xX1axX2xXdxX23xX22xX2xX3xX1c3xX5xX2xXbxX5xX17xX22xX6xX17xX1fxX17xX5xX347xX2xX66xX60xX227xX17xX2xX654xX1fxX5xX2xX3xX21cxX2xX17xX44xX1c3xX2xX13xX1e0xX1axX2xX56xXcxX1xX211xX12xX2xX1b9xX3d2xX2xX1bxX44xX22xX2xXb9xX23xX1axX2xX17xX44xX277xX1axX1bxX2xX17xX44xX235xX2xX119xX2xX3xX44xXcxX2xXbcxX1dbxX3xX2xX1axX1bxX1e0xX22xX2xX6xX5xXcxX2xX17xX44xX8axX2xX1bxX22xX1edxX22xXf6xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX119xX2xXb9xX23xX1axX2xX17xX44xX277xX1axX1bxX2xX211xX44xX1e0xX1axX1bxX2xX3xX44xX334xX2xX17xX44xX3d2xX2xX44xX22xX643xX1axX2xX1axX44xX260xX1axX1bxX2xX1xX44xXd63xX13xX2xX3xX44xX1exX17xX2xX60xX1fxX2xX17xXae0xX2xX1axX44xX1exX17xX2xX3xX1c3xX5xX2xX1a1xXcxX1axX5xX4xXdxXcxX2xX66xX23xX2xXbxX5xX17xX22xX6xX17xX1fxX17xX5xX2xX13xX23xX2xX3xX66fxX1axX2xX3xX44xXcxX2xX17xX44xX1exX17xX2xX6xX3d8xX2xX211xX8axX17xX2xX44xX227xX1xX2xX44xXcxX23xX1axX2xX44xX21cxXcxX2xX3xX1c3xX5xX2xX17xX18xX217xX2xX17xX1fxX643xX347xX2xX211xX74cxX2xX17xX44xX1fxX2eexX17xX347xX2xX17xX3dbxX3xX2xX1b9xX1bfxX347xX2xX6xX3d8xX2xX1axX44xX28exXexX2xXb9x1937cxX1axX2xX66xX23xX2xX44xX22xX643xX1fxX2xX654xX1fxX21cxX2xX17xX235xX3xX2xX17xX44xX1d6xX2xX211xX44xX22xX2xX44xX63bxX2xX211xX8axX17xX2xX44xX227xX1xX2xX3xX2faxX1axX1bxX2xX1axX44xX5xX1fxXf6xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX4fxX44xX2eexX17xX2xX17xX22xX8axX3xX2xX4xX23xX2xXb9xX260xX5xX2xX17xX22xX643xX3xX2xXb9xX24fxX1axX1bxX2xX1b9xX1dbxX2xX17xX1exX1axX2xX3xX1e0xX1axX1bxX2xX1b9xX24fxX2xX3xX44xX334xX2xX1b9xX8axX1axX2xX13xX1bfxX17xX2xX4xX5fcxX1axX2xX66xX1d6xX2xX10bxX2xX44xX1fxXexX232xX1axX2xX17xX44xXcxX28exX22xX2xXb9xX24fxX1axX1bxX2xX1b9xX1dbxX2xX1b9xX20fxX2xXb9xX60xX1edxX3xX2xX1b9xX22xX2xX17xX18xX28xX1axX2xX10bxX2xX3xXcxX1axX2xX1b9xX60xX6dxX1axX1bxX2xX211xX44xX1dbxX3xX2xX1axX44xX5xX1fxXf6xX2xX5axX5bxX1fxX5xX2xX6xX60xX2xX17xX63xX64xX2xX211xX44xX22xX28xX13xX2xX17xX3dbxX1axX2xX66xX1edxX22xX2xX1axX44xX260xX1axX1bxX2xXdxX5xX1axX44xX2xX44xX22xX643xX1fxX2xX3xX1dbxX2xX1axX44xX2cxX1axX2xX66xX23xX2xX17xX2eexX1xX2xX17xX44xX3d2xX347xX2xX1axX44xX60xX1axX1bxX2xX4xX23xX2xXb9xX22xX3d2xX1fxX2xX17xX60xX227xX1axX1bxX2xXb9xX1exX17xX2xX17xX63xX2xX3xX1c3xX5xX2xX4xX66fxX1axX1bxX2xX17xX44xX1c3xXexX2xX3xX44xX1fxX1axX1bxX2xX66xX23xX2xX6xX3d8xX2xX17xX2eexX1axX2xX44xX22xX8axX1axXf6xX2xX1a1xXcxX1axX5xX4xXdxXcxX2xX17xX44xX1d6xX2xX17xX18xX25dxX2xX17xX44xX23xX1axX44xX2xX17xX60xX227xX1axX1bxX2xX1b9xX23xX22xX2xX25dxX2xX1axX44xX260xX1axX1bxX2xXbcxX2a9xXbxX2xX44xX23xX1axX1bxX2xX1b9xX5fcxX1fxX2xX17xX44xX8axX2xX1bxX22xX1edxX22xX347xX2xX17xX2cdxX2xX55cxX1axX17xX12xX18xX2xX2b0xX22xX4xX5xX1axX2xX17xX1edxX22xX2xXbxX5xX18xX3xX12xX4xXcxX1axX5xX2xX66xX23xX2xX1a1xX12xX5xX4xX2xX2b0xX5xXdxX18xX22xXdxX2xX66xX23xX2xX3xX44xX22xX1axX44xX2xX1xX44xXe00xX3xX2xX17xX1exX17xX2xX3xX21cxX2xX1axX44xX260xX1axX1bxX2xXdxX5xX1axX44xX2xX44xX22xX643xX1fxX2xX3xX1dbxX2xX1axX44xX2cxX1axX2xX3xX5xXcxX2xX654xX1fx10c68xXf6xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX1dxX2faxX2xX6xX5xXcxX2xX17xX44xX1d6xX2xX6xX3d8xX2xX211xX8axX17xX2xX44xX227xX1xX2xXdxX2faxX2xX1axX1bxX277xX1axX2xX1axX1bxX1c3xX22xX2xX1bxX22xX260xX5xX2xX10bxX2xX44xX1fxXexX232xX1axX2xX17xX44xXcxX28exX22xX2xX1axX23xXexX347xX2xX1b9xX20fxX2xX211xX22xX8axX1axX2xX17xX28exXcxX2xX1axX28xX1axX2xX1axX44xX260xX1axX1bxX2xX211xX44xXcxX21cxX1axX44xX2xX211xX44xX277xX3xX2xX66xX1e0xX2xX1bxX22xX1dbxX2xX3xX1c3xX5xX2xX17xX44xX8axX2xX1bxX22xX1edxX22xX2xXb9xX24fxX1axX1bxX2xX1b9xX1dbxXf6xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX51fxX1fxX17xX44xXcxX18xX9xX10xX6axX1bxX1fxXexX28xX1axX2xX45fxX44xXcxX1axX1bxX0xX32xX1xX10
Nguyên Phong