Đại tướng Lê Đức Anh - Người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên-Huế
Trong suốt chặng đường hoạt động cách mạng, Đại tướng, Chủ tịch nước Lê Đức Anh là một vị tướng, một nhà lãnh đạo tài năng.
a777x121e0x11d7bxe49ex116bbx10ec0xbf68xea7axf15cxX7xbe08x106d6x1085bx12139xc689xd19axX5xd780xXax114bdxe679xd4c1xXdxX3xXex1186fx1294dxf6f6xcd93xX3xb898x11be7xX3xX13x10903xX4xX3xeeedxX1axX1xX3xb236xX3xb70fxX1bxX18x12cbfxXdxX3xX4xfde8xX1axX3xX18xb541xX3xXexd9a4xX3xX4xbeb3xX6xX3xf6a0xX35xX1exX3xX1xX18xf837xX1axX1bxX3xXcxX1xfa6dxX6xX3xXcxX1xXdxX1exX1axX28xafedxX35xc6ddxX0xf7d9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXaxX12xX0xXdxf185xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX69xX7xX28xXbxX1xX31xXexX31xX3x1294bxXexX1xX35xX69x10117xXaxX3xX7xXexd184xX5xX10xX9xXaxe227xXdxX7dxXexX1x111a6xX3xad72xb0bbxX94xXbx11be5xcb77xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX91xX3xfb10xe291xae7dxXbxX97xX98xX3xX7dxXdxX7xXbxX5xX6xX87xX91xX3xX82xX5xX31xX4xf668xX98xX3xX69xX6xedf2xX1bxXdxX1axX28xX5xX10x1297cxXexX91xX3xX6xX35xXexX31xX98xX3xX69xX6xXbbxX1bxXdxX1axX28xXbbxXdxX1bxX1xXexX91xX3xX6xX35xXexX31xX98xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX13xX21xX4xX3xX24xX1axX1xX3xX28xX3xX2axX1bxX18xX2dxXdxX3xX4xX31xX1axX3xX18xX35xX3xXexX38xX3xX4xX3bxX6xX3xX3exX35xX1exX3xX1xX18xX44xX1axX1bxX3xXcxX1xX4axX6xX3xXcxX1xXdxX1exX1axX28xX53xX35xX55xX3xX1xb0b8xX1axX1xX3xbcbcxX1axX1xX3xX2xXaxX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX57xX57xXdxffc1xX82xX6xX31xXexX1xX6xX1axX1xX1xX31xX6xX140xb5f5xX1axX57xX1axX10xX8cxX7xX57xX2xab20xX2xX93xX57xX2xX94xf06dxX7dxX94xX94xaf64xX15cxX15cx113acxX15cxXexX93xX160xXa4xX163xX5xX2xX140xe87cxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX13xX21xX4xX3xX24xX1axX1xX3xX28xX3xX2axX1bxX18xX2dxXdxX3xX4xX31xX1axX3xX18xX35xX3xXexX38xX3xX4xX3bxX6xX3xX3exX35xX1exX3xX1xX18xX44xX1axX1bxX3xXcxX1xX4axX6xX3xXcxX1xXdxX1exX1axX28xX53xX35xX55xXaxX3xX7dxX6xXexX6xX28xXbxX1xX31xXexX31xX28xX31xXbbxXdxX1bxXdxX1axX6xX5xX28xX7xXbbxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX91xX57xX57xX4xX7dxX1axXdxX69xX1bxX140xX14dxXdxX10xXexX1axX6xX69xXbxX5xX35xX7xX140xX14dxX1axX57xXexX93xXa4xX94xX57xX35xXbxX5xX31xX6xX7dxX10xX7dxX57xXbxX4xXc2xX31xX57xXa4xX94xX2xX156xcf3axX94xX163xX20axXa4xX15cxX57xXexXexX97xX14dxX1axX20axXa4xX15cxX94xX163xX20axX5xX10xX20axX7dxX35xX4xX20axX6xX1axX1xX140xX16dxXbxX1bxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11ea2xX6xXbxXexXdxX31xX1axXaxX12xX23dxX1xX3bxX3xXexd5bfxX4xX1xX3xX1axX18xX19xX4xX3xX1dxX1exX3xX13xX21xX4xX3xX24xX1axX1xX3xXexX1xX6xX69xX3xX3exX35xX6xX1axX3xX13xXdxf1a4xX1axX3xXcxX1x11089xXdxX3xX53xd089xX6xX3xbea8xX53xX35xX55x1126ex1014bxX3xXexX1xX270xX1axX1bxX3xXa2xX57xX2xX156xX156xX15cxX140xX3xX277x10914xX1axX1xX91xX3xX23dxX6xX31xX3xa910xX1xX31xX1axX1bxX57xXcxXcxc540xfb4bxX2axX27bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX10xX6xX7dxXaxX12xXcxXbbxX31xX1axX1bxX3xX7xX35xef54xXexX3xX4xX1xc9e2xX1axX1bxX3xf899xX18xX2dxX1axX1bxX3xX1xX31xX14xXexX3xX2c8xf2e0xX1axX1bxX3xX4xX270xX4xX1xX3xX69xX14xX1axX1bxX27cxX3xX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX27cxX3xX23dxX1xX3bxX3xXexX24bxX4xX1xX3xX1axX18xX19xX4xX3xX1dxX1exX3xX13xX21xX4xX3xX24xX1axX1xX3xX5xc2fexX3xX69xX2d4xXexX3xX14dxX24bxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX27cxX3xX69xX2d4xXexX3xX1axX1xX308xX3xX5x103f0xX1axX1xX3xX2c8xX14xX31xX3xXexX308xXdxX3xX1ax124d3xX1axX1bxX140xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfd52xX31xX7dxX87xXaxX12xXcxXbbxX31xX1axX1bxX3xX4xX35xX2d4xX4xX3xX7xX2bfxX1axX1bxX3xX2c8xX2dxXdxX3xXexX1xX18xX2dxX1axX1bxX27cxX3xd88dxX1axX1bxX3xX5xX308xX3xX1axX1bxX18xX2dxXdxX3xX7xX2bfxX1axX1bxX3xX1bxXdxX131xX1axX3xX7dxX24bxX27cxX3xX1bxd3fcxX1axX3xX1bxc431xXdxX27cxX3xX4xX1x108a1xX1axX3xXexX12dxX1axX1xX3xX1axX1xX18xX1axX1bxX3xXbbxdd11xXexX3xX7xX389xX35xX3xX7xf0fdxX4xX3xX14dxX308xX3xX5xX35xX363xX1axX3xX1axX2c4xX1axX1bxX3xXexX12dxX1axX1xX3xX14dxX19xXdxX3xX3exX35xX1exX3xX1xX18xX44xX1axX1bxX140xX3xeee6xX2dxXdxX3xX3exX35xX1exX3xX1xX18xX44xX1axX1bxX3xXcxX1xX4axX6xX3xXcxX1xXdxX1exX1axX28xX53xX35xX55xX3xXexX1xX6xX69xX3xX1bxXdxX6xX3xX1xX31xX14xXexX3xX2c8xX2d4xX1axX1bxX3xX4xX270xX4xX1xX3xX69xX14xX1axX1bxX3xXexX4axX3xXexX1xX2dxXdxX3xX1axXdxX1exX1axX3xXexX1xXdxX55xX35xX3xX1axX1xX18xX1axX1bxX3xXexX12dxX1axX1xX3xX87xX1exX35xX3xX14dxX19xXdxX3xX1axX44xXdxX3xX4xX1xX363xX1axX3xX1axX1xX6xX35xX3xX4xX3a0xXexX3xXbbxX2bfxX1axX3xX14dx1179cxX1axX3xX2c8xX6xX35xX3xX2c8xX270xX35xX3xXexXbbxX31xX1axX1bxX3xXexXbbxX270xXdxX3xXexXdxX69xX3xX4xX3bxX6xX3xX363xX1axX1bxX140xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX341xX31xX7dxX87xXaxX12xX0xX10xX69xX12xX0xX7xXexXbbxX31xX1axX1bxX12xccc9xX398xX35xX3xX398xX1axX3xXexX35xc06exXdxX3xXexX1xX44xX0xX57xX7xXexXbbxX31xX1axX1bxX12xX0xX57xX10xX69xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX341xX31xX7dxX87xXaxX12xX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX27cxX3xX23dxX1xX3bxX3xXexX24bxX4xX1xX3xX1axX18xX19xX4xX3xX1dxX1exX3xX13xX21xX4xX3xX24xX1axX1xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1axX1bxX308xX87xX3xX2xX57xX2xXa4xX57xX2xX156xXa4xX94xX3xd9b5xX3xX5xX308xX1axX1bxX3xXcxXbbxX18xX2dxX1axX1bxX3xX53xX308xX27cxX3xX1xX35xX87xX26bxX1axX3xX296xX1xX38xX3xX29fxX6xX1axX1bxX98xX3xX3exX35xX1exX3xX1bxX2bfxX4xX3xX4e8xX3xX97xX21xX3xXcxXbbxX35xccd2xXdxX3xX27cxX3xX5xX308xX1axX1bxX3xX341xX308xX1axX3xc378xX363xX1axX27cxX3xX97xX321xX3xX1dxX2d4xX4xX3xX24xX1axX27cxX3xX1xX35xX87xX26bxX1axX3xX296xX1xX38xX3xX1dxX2d4xX4xX27cxX3xXex11336xX1axX1xX3xXcxX1xX4axX6xX3xXcxX1xXdxX1exX1axX28xX53xX35xX55xX140xX3x10c8fxX1axX1bxX3xX1axX2d4xXdxX3xX363xX1axX1bxX3xX5xX308xX3xX69xX2d4xXexX3xX7xc02exX3xXbxX1xX35xX3xXexX4axX1axX1bxX3xXexX1xX6xX69xX3xX1bxXdxX6xX3xXbxX1xX31xX1axX1bxX3xXexXbbxX308xX31xX3xX23dxX37fxX1axX3xX29fxX18xX44xX1axX1bxX3xX4xX1xX2bfxX1axX1bxX3xX296xX1xX270xXbxX140xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX341xX31xX7dxX87xXaxX12xX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX13xX21xX4xX3xX24xX1axX1xX3xX5xX308xX3xX4xX31xX1axX3xXexX1xX21xX3xXa3xX3xXexXbbxX31xX1axX1bxX3xX1bxXdxX6xX3xX2c8xX12dxX1axX1xX3xX4xcc0cxX3xX156xX3xX1axX1bxX18xX2dxXdxX3xX4xX31xX1axX140xX3xXcxX35xX487xXdxX3xXexX1xX44xX3xX4xX3bxX6xX3xX363xX1axX1bxX3xX1bxX3a0xX1axX3xX82xX5ebxX3xX14dxX19xXdxX3xX97xX21xX3xXcxXbbxX35xX51axXdxX27cxX3xX1axX44xXdxX3xX4xX5ebxX3xX1axX38xXdxX3xXcxXbbxX35xX51axXdxX27cxX3xX7xX363xX1axX1bxX3xXcxXbbxX35xX51axXdxX140xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX341xX31xX7dxX87xXaxX12xec0axX363xX1axX1bxX3xXcxXbbxX35xX51axXdxX3xX82xX3a0xXexX3xX1axX1bxX35xX51axX1axX3xXexX4axX3xX14dxc64bxX1axX1bxX3xXbbxX4axX1axX1bxX3xX1axX38xXdxX3xXbxX1xf016xX6xX3xXcxX389xX87xX3xX4xX3bxX6xX3xX1xX35xX87xX26bxX1axX3xX296xX1xX38xX3xX1dxX2d4xX4xX3xX2c8xX487xX3xXbbxX6xX3xXbxX1xX270xX3xXcxX6xX69xX3xc6c3xXdxX6xX1axX1bxX140xX3xX23dxX31xX1axX3xX7xX363xX1axX1bxX3xXcxXbbxX35xX51axXdxX3xX1xXdxd15cxX1axX3xX1xX274xX6xX3xX2c8xX321xX3xX1axX35xX363xXdxX3xX7xX2bfxX1axX1bxX3xX82xX6xX31xX3xXexX1xX55xX3xX1xX26bxX3xX1axX1bxX18xX2dxXdxX3xX7dxX389xX1axX3xX1axX44xXdxX3xX2c8xX389xX87xX27cxX3xXexX3a0xX69xX3xX69xX270xXexX3xX1axX1xc3c2xX1axX1bxX3xX4xX270xX1axX1xX3xX2c8xX51axX1axX1bxX3xX3exX35xX1exX3xX14dxX308xX3xXexX3a0xX69xX3xX69xX270xXexX3xX4xX131xX3xXexX389xX69xX3xX1xX51axX1axX27cxX3xXexX35xX487xXdxX3xXexX1xX44xX3xX363xX1axX1bxX3xX4xX66bxX1axX1bxX3xX82xX14xX1axX3xX82xd3c2xX3xX1axX363xX3xX2c8xX66bxX6xX27cxX3xX4xX389xX35xX3xX4xX270xX3xXexXbbxX31xX1axX1bxX3xX1axX1xX6f5xX1axX1bxX3xX1axX1bxX308xX87xX3xX1xX735xX3xX31xXdxX3xX82xX21xX4xX140xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX341xX31xX7dxX87xXaxX12xX55cxX1axX1bxX3xX5xX308xX3xX1axX1bxX18xX2dxXdxX3xX7xX270xX1axX1bxX3xX7dxX14xX3xX1axX1exX1axX3xX2c8xX18x10fe3xX4xX3xX1bxXdxX6xX3xX2c8xX12dxX1axX1xX3xX4xX1xX31xX3xX2c8xXdxX3xX1xf80exX4xX3xXexX4axX3xX1axX1xf941xX140xX3x11e7cxb3bfxX3xX21xX4xX3xXexX35xX487xXdxX3xXexX1xX44xX3xX4xX3bxX6xX3xX363xX1axX1bxX3xX4xX383xX1axX1bxX3xX5xX308xX3xX1axX1xX6f5xX1axX1bxX3xX1axX1bxX308xX87xX3xX32exX1axX3xX7xX3a0xX1axX27cxX3xX32exX1axX3xXb6xX1xX31xX6xXdxX3xX3exX35xX6xX3xX1axX1bxX308xX87xX27cxX3xX1axX1xX18xX1axX1bxX3xX398xX69xX3xX270xXbxX3xXexX12dxX1axX1xX3xX4xX131xX69xX3xX1bxXdxX6xX3xX2c8xX12dxX1axX1xX98xX3xX5xX308xX3xX7xfdbaxX3xX1xX87xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX4xX3bxX6xX3xX82xX6xX27cxX3xX5xX308xX3xX7xX818xX3xXexX37fxX1axX3xXexX131xX31xX3xX4xX3bxX6xX3xX69xbff5xX27cxX3xX2c8xf0e1xX3xX6xX1axX1xX3xX4xX1xX24bxX3xX10xX69xX3xX363xX1axX1bxX3xX2c8xX18xX791xX4xX3xX4xX3a0xXbxX3xX7xX270xX4xX1xX3xX2c8xX55xX1axX3xXexXbbxX18xX2dxX1axX1bxX140xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX341xX31xX7dxX87xXaxX12xXcxXbbxX31xX1axX1bxX3xX4xX35xX2bfxX1axX3xX53xX51axXdxX3xXb6xX7b1xX3xXaxX3xX23dxX35xX2d4xX4xX3xX2c8xX2dxXdxX3xX14dxX308xX3xX7xX818xX3xX1axX1bxX1xXdxX26bxXbxX3xX4xX270xX4xX1xX3xX69xX14xX1axX1bxX3xXaxX3xXbbxX6xX3xX69xX3a0xXexX3xX4xX35xX2bfxXdxX3xX1axX32exX69xX3xXa4xX94xX2xX15cxX27cxX3xX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX13xX21xX4xX3xX24xX1axX1xX3xX14dxXdxX55xXexX91xX3xXaxXcxXbbxX18xX2dxX1axX1bxX3xX97xX6xX3xX1axX1xX308xX27cxX3xX1axX1exX1axX3xX82xX35xX487xXdxX3xX7xX270xX1axX1bxX3xX2c8xXdxX3xX1xX7a5xX4xX3xXexX363xXdxX3xXexX1xX18xX2dxX1axX1bxX3xX1axX1xX24bxX1axX3xX2c8xX5ebxXdxX140xX3xX2axX1bxX308xX87xX3xX398xX87xX27cxX3xX1axX1xX6f5xX1axX1bxX3xX2c8xX21xX6xX3xX1xX7a5xX4xX3xXexXbbxX274xX3xX1axX1xX308xX3xX3exX35xX1exX3xX1axX1xX18xX3xX4xX1xX38xX1axX1bxX3xXexX363xXdxX3xXb6xX1xX363xX1axX1bxX3xX4xX5ebxX3xX1bxXdxX308xX87xX3xX7dx11b39xXbxX27cxX3xX2c8xXdxX3xX2c8xX389xX35xX3xX4xX383xX1axX1bxX3xX4xX1xX389xX1axX3xXexXbbxX37fxX1axX140xX3xXcxXbbxX1exX1axX3xX4xX1xX2c4xX1axX1bxX3xX2c8xX18xX2dxX1axX1bxX3xXexX19xXdxX3xXexXbbxX18xX2dxX1axX1bxX3xX4e8xX3xX47exX18xfe66xX1axX1bxX3xX528xX31xX1axX1bxX3xXbxX1xX131xXdxX3xX3exX35xX6xX3xX69xX2d4xXexX3xXexXbbxX131xX1axX1bxX3xX4xX270xXexX27cxX3xX1axX1xX6f5xX1axX1bxX3xX1axX1bxX308xX87xX3xXexXbbxX2dxXdxX3xX1axX3a0xX1axX1bxX27cxX3xX4xX270xXexX3xX82xX7adxX1axX1bxX3xX1axX1xX18xX3xXbbxX6xX1axX1bxX27cxX3xX4xX1xX38xX1axX1bxX3xXexX363xXdxX3xXbxX1xX131xXdxX3xX5xX398xX87xX3xX1axX1xX6f5xX1axX1bxX3xX82xX83dxX3xX1axX6xX1axX1bxX3xX4xX3bxX6xX3xX4xX389xX87xX3xXexXbbxX10xX27cxX3xXbbxX51axXdxX3xX7dxX66bxX1axX1bxX3xX7dxX389xX87xX3xX82xX83dxX3xX4xX1xX35xX2bfxXdxX3xX4xX2d4xXexX3xX7dxX18xX19xXdxX3xX82xX308xX1axX3xX4xX1xX389xX1axX3xX2c8xX841xX3xX2c8xXdxX3xX3exX35xX6xX3xXexXbbxX131xX1axX1bxX3xX4xX270xXexX3xX4xX1xX31xX3xX2c8xX99cxX3xX82xX7adxX1axX1bxX3xX4xX1xX389xX1axX140xXaxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX341xX31xX7dxX87xXaxX12xX23dxX383xX1axX1bxX3xX4xX1xX67axX1axX1xX3xX82xX4e8xXdxX3xX1axX1xX6f5xX1axX1bxX3xX1bxXdxX6xX1axX3xXb6xX1xX5ebxX3xX398xX87xX3xX2c8xX321xX3xXbbxX735xX1axX3xX5xX35xX87xX26bxX1axX3xX14dxX308xX3xX1xX12dxX1axX1xX3xXexX1xX308xX1axX1xX3xXexXbbxX31xX1axX1bxX3xX363xX1axX1bxX3xX2c8xX21xX4xX3xXexX67axX1axX1xX3xXb6xXdxX1exX1axX3xX1axX1xX43bxX1axX27cxX3xX4xX1xX24bxX35xX3xXexX1xX18xX44xX1axX1bxX3xX4xX1xX24bxX35xX3xXb6xX1xX5ebxX27cxX3xX7xf9adxX1axX3xX7xX308xX1axX1bxX3xX2c8xX2bfxXdxX3xX69xX2c4xXexX3xX14dxX19xXdxX3xX69xX7a5xXdxX3xXb6xX1xX5ebxX3xXb6xX1xX32exX1axX140xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX341xX31xX7dxX87xXaxX12xX7b0xX7b1xX3xX21xX4xX3xXexX35xX487xXdxX3xXexX1xX44xX3xX4xX3bxX6xX3xX363xX1axX1bxX3xX4xX274xX1axX3xXdxX1axX3xX2c8xc45axX69xX3xX1axX1xX6f5xX1axX1bxX3xX1xX12dxX1axX1xX3xX131xX1axX1xX3xX2c8xX5ebxXdxX3xX1axX1bxX1xX735xX31xX27cxX3xX82xX26bxX1axX1xX3xXexXb3dxXexX3xX4xX3bxX6xX3xX1axX1bxX18xX2dxXdxX3xX7dxX389xX1axX3xX5xX18xX44xX1axX1bxX3xXexX1xXdxX26bxX1axX3xX4xX1xX2bfxX1axX3xX5xX308xX1axX1bxX3xX3exX35xX1exX27cxX3xX1xX12dxX1axX1xX3xX131xX1axX1xX3xX5xX6xX69xX3xX5xX383xX3xX4xX3bxX6xX3xX1axX1xX6f5xX1axX1bxX3xXbxX1xX35xX3xX97xX10xX3xXb6xX961xX31xX3xXexX6xX87xX27cxX3xX4xX3bxX6xX3xX1axX1bxX18xX2dxXdxX3xX1axX363xX1axX1bxX3xX7dxX389xX1axX98xX3xX1axX14xX1axX3xX7xX18xX35xX3xX4xX6xX31xX3xXexX1xX35xX55xX3xX1axX2c4xX1axX1bxX3xX2c8xf47bxX87xX3xX1axX1bxX18xX2dxXdxX3xX7dxX389xX1axX3xX2c8xX55xX1axX3xX82xX18xX19xX4xX3xXb6xX1xX2bfxX1axX3xX4xX66bxX1axX1bxX140xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX341xX31xX7dxX87xXaxX12xX23dxX1xX21xX1axX1bxX3xXb6xXdxX55xX1axX3xX4xX131xX1axX1xX3xX270xXbxX3xX82xX21xX4xX27cxX3xX82xX5ebxX4xX3xX5xX2d4xXexX3xX4xX3bxX6xX3xX4xX1xX55xX3xX2c8xX2d4xX3xXexX1xX818xX4xX3xX7dxX389xX1axX27cxX3xXbxX1xX31xX1axX1bxX3xXb6xXdxX55xX1axX3xX2c8xX321xX3xXb6xX1xXdxX55xX1axX3xX363xX1axX1bxX3xXb6xX1xX6xX31xX3xXb6xX1xX270xXexX3xX5xX308xX69xX3xX69xX2d4xXexX3xX2c8xXdxX6b9xX35xX3xX1bxX12dxX3xX2c8xX5ebxX3xX4xX66bxX1axX1bxX3xX14dxX19xXdxX3xX1axX1bxX18xX2dxXdxX3xX7dxX389xX1axX3xX5xX6xX69xX3xX5xX383xX3xX2c8xX841xX3xXexX1xX6xX87xX3xX2c8xX487xXdxX3xX4xX35xX2d4xX4xX3xX7xX2bfxX1axX1bxX3xX5xX37fxX69xX3xXexX1xX6xX1axX27cxX3xX4xX44xX3xX4xX818xX4xX140xX3xX29fxX308xX3xX4xX44xX3xX7dxX35xX87xX1exX1axX3xXb6xX1xXdxX55xX1axX3xX363xX1axX1bxX3xX7xX19xX69xX3xX2c8xX18xX791xX4xX3xXexXdxX55xXbxX3xX97xX38xX4xX3xX14dxX19xXdxX3xX1axX1xX6f5xX1axX1bxX3xX1axX1bxX18xX2dxXdxX3xX87xX1exX35xX3xX1axX18xX19xX4xX3xX4xX270xX4xX1xX3xX69xX14xX1axX1bxX27cxX3xX2c8xX18xX791xX4xX3xXexXdxX55xXbxX3xX4xXb3dxX1axX3xX14dxX19xXdxX3xX82xX270xX31xX3xX4xX1xX67axX3xXexXdxX55xX1axX3xX82xX2d4xX3xX14dxX308xX3xXexX12dxX69xX3xX1xXdxX841xX35xX3xX14dxX6b9xX3xX4xX1xX3bxX3xX1axX1bxX1xf0b1xX6xX3xX4xX2d4xX1axX1bxX3xX7xX131xX1axX27cxX3xX14dxX6b9xX3xX2axX1bxX35xX87x107f6xX1axX3x1053fxXdxX3xb6b9xX35xX2bfxX4xX3xX14dxX308xX3xXbxX1xX31xX1axX1bxX3xXexXbbxX308xX31xX3xX2c8xX398xX35xX3xXexXbbxX6xX1axX1xX3xX2c8xX274xXdxX3xX2c8xX2d4xX4xX3xX5xXb3dxXbxX3xX4xX1xX31xX3xX2c8xX398xXexX3xX1axX18xX19xX4xX27cxX3xXexX818xX3xX7dxX31xX3xX4xX1xX31xX3xX7dxX389xX1axX3xXexX2d4xX4xX140xX140xX140xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX341xX31xX7dxX87xXaxX12xX3c4xX51axXdxX3xX1axX1bxX18xX2dxXdxX3xXexX1xXdxX55xX35xX3xX1axXdxX1exX1axX3xX1dxX1exX3xX13xX21xX4xX3xX24xX1axX1xX3xX2c8xX18xX791xX4xX3xX1bxXdxX270xX4xX3xX1axX1bxX2d4xX3xX14dxX308xX3xX4xX1xX67axX1axX1xX3xXexX1xX21xX4xX3xXexX1xX6xX69xX3xX1bxXdxX6xX3xX1xX31xX14xXexX3xX2c8xX2d4xX1axX1bxX3xX4xX270xX4xX1xX3xX69xX14xX1axX1bxX3xX4e8xX3xX2c8xX24bxX6xX3xXbxX1xX18xX44xX1axX1bxX3xXexX4axX3xX1axX32exX69xX3xX2xXa3xX3xXexX35xX487xXdxX27cxX3xXbbxX51axXdxX3xX3exX35xX87xX55xXexX3xXexX389xX69xX3xX1bxX3a0xX1axX3xX4xX35xX2d4xX4xX3xX2c8xX2dxXdxX3xX69xX12dxX1axX1xX3xX14dxX19xXdxX3xX7xX818xX3xX1axX1bxX1xXdxX26bxXbxX3xX4xX270xX4xX1xX3xX69xX14xX1axX1bxX27cxX3xX2c8xX398xX35xX3xXexXbbxX6xX1axX1xX3xX1bxXdxX131xXdxX3xXbxX1xX5ebxX1axX1bxX3xX7dxX389xX1axX3xXexX2d4xX4xX27cxX3xX82xX131xX31xX3xX14dxX26bxX3xXcxX487xX3xX3exX35xX2bfxX4xX140xX3xX55cxX1axX1bxX3xXexX1xX6xX69xX3xX1bxXdxX6xX3xX1xX31xX14xXexX3xX2c8xX2d4xX1axX1bxX3xX4xX270xX4xX1xX3xX69xX14xX1axX1bxX3xXexXbbxX31xX1axX1bxX3xX528xX2c4xXexX3xXexXbbxXb3dxX1axX3xX47exX389xX1axX3xX4xX1xX3bxX3xX1xX35xX87xX26bxX1axX3xX296xX1xX38xX3xX29fxX6xX1axX1bxX3xX14dxX308xX3xX296xX1xX38xX3xX1dxX2d4xX4xX3xXexX548xX1axX1xX3xXcxX1xX4axX6xX3xXcxX1xXdxX1exX1axX28xX53xX35xX55xX3xXexX4axX3xX1axX32exX69xX3xX2xX156xXa2xXa3xX28xX2xX156xX163xX163xX140xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX341xX31xX7dxX87xXaxX12xX29exX21xX3xXcxXbbxX35xX51axXdxX27cxX3xX97xX321xX3xX1dxX2d4xX4xX3xX24xX1axX27cxX3xX1xX35xX87xX26bxX1axX3xX296xX1xX38xX3xX1dxX2d4xX4xX27cxX3xXb6xX1xX363xX1axX1bxX3xX4xX1xX548xX3xX5xX308xX3xX1axX44xXdxX3xX1bxX3a0xX1axX3xX82xX5ebxX3xXexX35xX487xXdxX3xXexX1xX44xX3xX69xX308xX3xX4xX274xX1axX3xX5xX308xX3xX1axX44xXdxX3xX1xX35xX1axX3xX2c8xX38xX4xX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX1xX37fxX1axX3xX87xX1exX35xX3xX1axX18xX19xX4xX27cxX3xX2c8xX398xX35xX3xXexXbbxX6xX1axX1xX3xX4xX270xX4xX1xX3xX69xX14xX1axX1bxX3xX4xX3bxX6xX3xX4xX1xX308xX1axX1bxX3xXexX1xXdxX55xX35xX3xX1axXdxX1exX1axX3xX1dxX1exX3xX13xX21xX4xX3xX24xX1axX1xX140xX3xX2axX1xX6f5xX1axX1bxX3xXb6xb0f2xX3xX1axXdxX26bxX69xX3xX398xX87xX3xX14dxX43bxX1axX3xX5xX35xX363xX1axX3xXdxX1axX3xX2c8xXb3dxX69xX3xXexXbbxX31xX1axX1bxX3xXexXbbxX270xXdxX3xXexXdxX69xX27cxX3xXexXbbxX67axX3xX1axX1xX19xX3xX14dxX308xX3xX4xX66bxX1axX1bxX3xX363xX1axX1bxX3xX82xX18xX19xX4xX3xX3exX35xX6xX3xX1axX1xX6f5xX1axX1bxX3xX4xX1xX2c4xX1axX1bxX3xX2c8xX18xX2dxX1axX1bxX3xX1bxXdxX6xX1axX3xX1axX6xX1axX3xXexXbbxX31xX1axX1bxX3xX7xX35xX2bfxXexX3xX4xX35xX2d4xX4xX3xX2c8xX2dxXdxX3xX4xX270xX4xX1xX3xX69xX14xX1axX1bxX3xX4xX3bxX6xX3xX69xX12dxX1axX1xX140xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX341xX31xX7dxX87xXaxX12xX55cxX1axX1bxX3xX2axX1bxX35xX87xXd5axX1axX3xX23dxX1xX18xX44xX1axX1bxX27cxX3xXa3xX94xX3xXexX35xX487xXdxX27cxX3xX1axX1bxX18xX2dxXdxX3xX4xX1xX270xX35xX3xX1bxX7a5xXdxX3xX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX27cxX3xX23dxX1xX3bxX3xXexX24bxX4xX1xX3xX1axX18xX19xX4xX3xX1dxX1exX3xX13xX21xX4xX3xX24xX1axX1xX3xX5xX308xX3xX82xX270xX4xX3xX1xX7a5xX27cxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xb060xX91xX3xXaxX2axX1xXdxX6b9xX35xX3xX5xX37fxX1axX3xX14dxX6b9xX3xX3exX35xX1exX27cxX3xX1axX1xX18xX1axX1bxX3xX5xX37fxX1axX3xX1axX308xX31xX3xX82xX270xX4xX3xX4xX383xX1axX1bxX3xX82xX131xX31xX3xXexX363xXdxX3xX7dxX43bxX1axX3xX82xX270xX4xX3xXbbxX6xX3xX7xX363xX1axX1bxX3xXcxXbbxX35xX51axXdxX27cxX3xX2c8xX31xX14xX1axX3xX341xX55xX1axX3xX341xX321xXdxX3xX4xX5ebxX3xX4xX270xXdxX3xX82xX55xX1axX3xX1axX1bxX308xX87xX3xX97xX18xX6xX3xX82xX270xX4xX3xX1xX6xX87xX3xXbbxX6xX3xX4xX1xX44xXdxX140xX3xX3c4xX51axXdxX3xX82xX270xX4xX3xXb6xX841xX3xX4xX1xX31xX3xXexX363xXdxX3xX1axX1bxX1xX10xX3xX1axX1xX6f5xX1axX1bxX3xX4xX389xX35xX3xX4xX1xX35xX87xX26bxX1axX3xXexX1xX2dxXdxX3xX82xX961xX27cxX3xX1axX1xX6f5xX1axX1bxX3xX82xX35xX487xXdxX3xXexXbbxX18xX6xX3xX2c8xXdxX3xX4xX389xX35xX3xX4xX270xX27cxX3xX2c8xX7a5xX4xX3xX7xX270xX4xX1xX27cxX3xX4xX66bxX1axX1bxX3xX82xX14xX1axX3xX82xX735xX3xX2c8xX66bxX6xX3xX1axX1bxX1xX24bxX4xX1xX3xX82xX1exX1axX3xX7dxX274xX1axX1bxX3xX7xX363xX1axX1bxX3xX1axX308xX87xX98xX3xX14dxX6b9xX3xX4xX35xX2d4xX4xX3xX7xX2bfxX1axX1bxX3xX4xX44xX3xX4xX818xX4xX3xX1axX1xX18xX1axX1bxX3xX398xX69xX3xX270xXbxX3xXexX12dxX1axX1xX3xX4xX131xX69xX3xX1bxXdxX6xX3xX2c8xX12dxX1axX1xX3xX14dxX308xX3xX82xX308xX3xX4xX31xX1axX3xX3exX35xX1exX3xXexX363xXdxX98xX3xXbbxX51axXdxX3xX1axX1xX6f5xX1axX1bxX3xX1axX1bxX308xX87xX3xX82xX270xX4xX3xXexX1xX6xX69xX3xX1bxXdxX6xX3xX4xX270xX4xX1xX3xX69xX14xX1axX1bxX27cxX3xX2c8xXdxX3xXexX1xX10xX31xX3xX13xX131xX1axX1bxX140xX140xX140xX3xX341xX270xX4xX3xXexX1xX18xX2dxX1axX1bxX3xX7dxX2c4xX1axX3xX4xX1xX38xX1axX1bxX3xXexX363xXdxX3xXbxX1xX131xXdxX3xX4xX31xXdxX3xXexXbbxX7a5xX1axX1bxX3xX7xX818xX3xX1xX7a5xX4xX27cxX3xX4xX1xX32exX69xX3xX5xX31xX3xX4xX1xX31xX3xX4xX31xX1axX3xX4xX1xX270xX35xX3xX1xX7a5xX4xX3xX1xX308xX1axX1xX3xX2c8xX55xX1axX3xX1axX44xXdxX3xX2c8xX55xX1axX3xX4xX1xX2bfxX1axX3xX2c8xX841xX3xX7xX6xX35xX3xX1axX308xX87xX3xX7xX2bfxX1axX1bxX3xX4xX5ebxX3xX67axX4xX1xX3xX4xX1xX31xX3xX97xX321xX3xX1xX2d4xXdxX98xX3xX7xX2bfxX1axX1bxX3xX4xX1xX6xX1axX3xX1xX274xX6xX27cxX3xX1bxX3a0xX1axX3xX82xX5ebxX3xX14dxX19xXdxX3xX82xX308xX3xX4xX31xX1axX3xX97xX5ebxX69xX3xX1bxXdxX6b9xX1axX1bxX27cxX3xX1bxXdxX38xXbxX3xX2c8xX99cxX3xX1axX1xX6f5xX1axX1bxX3xX1axX1bxX18xX2dxXdxX3xX1bxX2c4xXbxX3xXb6xX1xX5ebxX3xXb6xX1xX32exX1axX140xXaxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX341xX31xX7dxX87xXaxX12xX0xX10xX69xX12xX0xX7xXexXbbxX31xX1axX1bxX12xX29fxX24bxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1bxXdxX131xX1axX3xX7dxX24bxX27cxX3xX1bxX37fxX1axX3xX1bxX383xXdxX0xX57xX7xXexXbbxX31xX1axX1bxX12xX0xX57xX10xX69xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX341xX31xX7dxX87xXaxX12xX1dxX308xX3xX69xX2d4xXexX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xXexX308xXdxX3xX82xX6xX27cxX3xXexXbbxX131xXdxX3xX3exX35xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX35xX2d4xX4xX3xXb6xX1xX270xX1axX1bxX3xX4xX1xXdxX55xX1axX3xX4xX1xX2bfxX1axX1bxX3xXexX1xX818xX4xX3xX7dxX389xX1axX3xX296xX1xX270xXbxX3xX14dxX308xX3xX2c8xX55xX3xX3exX35xX2bfxX4xX3xX528xX570xX27cxX3xX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX13xX21xX4xX3xX24xX1axX1xX3xX4xX5ebxX3xX69xX2c4xXexX3xX4e8xX3xX1axX1xX6f5xX1axX1bxX3xX2c8xXdxX841xX69xX3xX1axX5ebxX1axX1bxX3xX1axX1xX398xXexX3xX14dxX308xX3xXexXbbxX4e8xX3xX14dxX6b9xX3xXexXbbxX31xX1axX1bxX3xX4xX1xXdxX55xX1axX3xXexX1xX3a0xX1axX1bxX140xX3xX2axX1xX18xX1axX1bxX3xX14dxX19xXdxX3xX1axX1xX6f5xX1axX1bxX3xX1axX1bxX18xX2dxXdxX3xX7dxX389xX1axX3xX4e8xX3xX97xX21xX3xXcxXbbxX35xX51axXdxX3xXexX1xX12dxX3xX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xXb6xX1xX363xX1axX1bxX3xX4xX1xX548xX3xX5xX308xX3xX1axX1bxX18xX2dxXdxX3xX4xX31xX1axX3xXb6xXdxX26bxXexX3xX97xX35xX398xXexX3xX4xX3bxX6xX3xX3exX35xX1exX3xX1xX18xX44xX1axX1bxX27cxX3xX69xX308xX3xX4xX274xX1axX3xX5xX308xX3xX69xX2d4xXexX3xX1axX1bxX18xX2dxXdxX3xX1bxXdxX131xX1axX3xX7dxX24bxX27cxX3xX1bxX37fxX1axX3xX1bxX383xXdxX140xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23dxX10xX1axXexX10xXbbxXaxX12xX0xXdxX69xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX69xX7xX28xXbxX1xX31xXexX31xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX13xX21xX4xX3xX24xX1axX1xX3xX28xX3xX2axX1bxX18xX2dxXdxX3xX4xX31xX1axX3xX18xX35xX3xXexX38xX3xX4xX3bxX6xX3xX3exX35xX1exX3xX1xX18xX44xX1axX1bxX3xXcxX1xX4axX6xX3xXcxX1xXdxX1exX1axX28xX53xX35xX55xX3xX1xX12dxX1axX1xX3xX131xX1axX1xX3xXa4xXaxX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX57xX57xXdxX140xX82xX6xX31xXexX1xX6xX1axX1xX1xX31xX6xX140xX14dxX1axX57xX1axX10xX8cxX7xX57xX2xX156xX2xX93xX57xX2xX94xX15cxX7dxX94xX94xX160xX15cxX15cxX163xX15cxXexX2xX160xX15cxX2xX5xXa4xX140xX16dxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX13xX21xX4xX3xX24xX1axX1xX3xX28xX3xX2axX1bxX18xX2dxXdxX3xX4xX31xX1axX3xX18xX35xX3xXexX38xX3xX4xX3bxX6xX3xX3exX35xX1exX3xX1xX18xX44xX1axX1bxX3xXcxX1xX4axX6xX3xXcxX1xXdxX1exX1axX28xX53xX35xX55xXaxX3xX7dxX6xXexX6xX28xXbxX1xX31xXexX31xX28xX31xXbbxXdxX1bxXdxX1axX6xX5xX28xX7xXbbxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX91xX57xX57xX4xX7dxX1axXdxX69xX1bxX140xX14dxXdxX10xXexX1axX6xX69xXbxX5xX35xX7xX140xX14dxX1axX57xXexX93xXa4xX94xX57xX35xXbxX5xX31xX6xX7dxX10xX7dxX57xXbxX4xXc2xX31xX57xXa4xX94xX2xX156xX20axX94xX163xX20axXa4xX15cxX57xXexXexX97xX14dxX1axX20axXa4xX15cxX94xX163xX20axX5xX10xX20axX7dxX35xX4xX20axX6xX1axX1xXa4xX140xX16dxXbxX1bxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23dxX6xXbxXexXdxX31xX1axXaxX12xX23dxX1xX3bxX3xXexX24bxX4xX1xX3xX1axX18xX19xX4xX3xX1dxX1exX3xX13xX21xX4xX3xX24xX1axX1xX3xX5xX1exX1axX3xX82xX35xX51axX1axX1bxX3xX5xX270xXdxX3xX69xX270xX87xX3xX82xX6xX87xX3xX4xX1xXdxX55xX1axX3xX2c8xX398xX35xX3xX652xX35xX28xXa4xXa3xX3xXexXbbxX31xX1axX1bxX3xX4xX1xX35xX87xX55xX1axX3xXexX1xX32exX69xX3xXcxXbbxX35xX1axX1bxX3xX2c8xX31xX308xX1axX3xX7b0xX1xX363xX1axX1bxX3xX3exX35xX389xX1axX3xX156xXa2xXa3xX27cxX3xXd60xX35xX389xX1axX3xX4xX1xX3bxX1axX1bxX3xX7b0xX1xX363xX1axX1bxX3xX3exX35xX389xX1axX3xX29fxXdxX26bxXexX3xX2axX6xX69xX27cxX3xX1axX1bxX308xX87xX3xX2xX57xX15cxX57xX2xX156xX156xX93xX140xX3xX277xX28dxX1axX1xX91xX3xX23dxX6xX31xX3xX296xX1xX31xX1axX1bxX57xXcxXcxX29exX29fxX2axX27bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX341xX31xX7dxX87xXaxX12xXcxX1xX10xX31xX3xX5xX2dxXdxX3xXb6xX841xX3xX4xX3bxX6xX3xX1axX1bxX18xX2dxXdxX3xX7dxX389xX1axX3xX97xX321xX3xX1dxX2d4xX4xX3xX24xX1axX27cxX3xXb6xX1xXdxX3xX4xX274xX1axX3xXb6xX1xX7adxX10xX27cxX3xX363xX1axX1bxX3xXbbxX398xXexX3xX1axX1xXdxX6b9xX35xX3xX5xX37fxX1axX3xX14dxX6b9xX3xXexX1xX32exX69xX3xX3exX35xX1exX140xX3xX528x10508xXdxX3xX5xX37fxX1axX3xX14dxX6b9xX3xX3exX35xX1exX27cxX3xX363xX1axX1bxX3xXexX1xX18xX2dxX1axX1bxX3xX2c8xXdxX3xXexX1xX32exX69xX3xX82xX308xX3xX4xX31xX1axX3xX3exX35xX6xX1axX1xX3xX97xX5ebxX69xX27cxX3xX389xX1axX3xX4xX37fxX1axX3xX1xX7adxXdxX3xXexX1xX32exX69xX3xXexX12dxX1axX1xX3xX1xX12dxX1axX1xX3xX4xX35xX2d4xX4xX3xX7xX2bfxX1axX1bxX27cxX3xX5xX6xX31xX3xX2c8xX2d4xX1axX1bxX3xX7xX131xX1axX3xX97xX35xX398xXexX3xX4xX3bxX6xX3xX82xX308xX3xX4xX31xX1axX98xX3xX1axX1xX3a0xX4xX3xX1axX1xX4e8xX3xX82xX308xX3xX4xX31xX1axX3xX1xX7a5xX3xX1xX308xX1axX1bxX27cxX3xX4xX31xX1axX3xX4xX1xX270xX35xX3xX4e8xX3xX5xX308xX1axX1bxX3xX341xX308xX1axX3xX528xX363xX1axX27cxX3xX97xX321xX3xX1dxX2d4xX4xX3xX24xX1axX27cxX3xXbxX1xX131xXdxX3xX5xX35xX363xX1axX3xX4xX1xX398xXbxX3xX1xX308xX1axX1xX3xXexX2bfxXexX3xX4xX1xX3bxX3xXexXbbxX18xX44xX1axX1bxX27cxX3xX2c8xX18xX2dxX1axX1bxX3xX5xX2bfxXdxX27cxX3xX4xX1xX67axX1axX1xX3xX7xX270xX4xX1xX27cxX3xXbxX1xX270xXbxX3xX5xX35xXb3dxXexX3xX4xX3bxX6xX3xX13xX131xX1axX1bxX27cxX3xX2axX1xX308xX3xX1axX18xX19xX4xX27cxX3xXbxX1xX270xXexX3xX1xX35xX87xX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX1xX37fxX1axX3xXexX1xXdxX3xX2c8xX35xX6xX3xX87xX1exX35xX3xX1axX18xX19xX4xX27cxX3xXexX67axX4xX1xX3xX4xX818xX4xX3xX5xX6xX31xX3xX2c8xX2d4xX1axX1bxX3xX7xX131xX1axX3xX97xX35xX398xXexX3xX2c8xX841xX3xXbxX1xX270xXexX3xXexXbbxXdxX841xX1axX3xX3exX35xX1exX3xX1xX18xX44xX1axX1bxX3xX1axX1bxX308xX87xX3xX4xX308xX1axX1bxX3xX1bxXdxX308xX35xX3xX2c8xX83dxXbxX140xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX341xX31xX7dxX87xXaxX12xX55cxX1axX1bxX3xXexX1xX67axX4xX1xX3xX32exX1axX3xX1axX1xX6f5xX1axX1bxX3xX69xX5ebxX1axX3xX32exX1axX3xX7dxX389xX1axX3xX7dxX321xX27cxX3xX2c8xXb3dxX69xX3xX4xX1xX398xXexX3xX3exX35xX1exX3xX1xX18xX44xX1axX1bxX3xX14dxX308xX3xX35xX2bfxX1axX1bxX3xX1axX18xX19xX4xX3xX4xX1xX735xX3xX97xX6xX1axX1xX98xX3xXexX1xX67axX4xX1xX3xX1axX1bxX1xX10xX3xX1axX1xX6f5xX1axX1bxX3xX4xX389xX35xX3xX1xX274xX3xX4xX3bxX6xX3xX97xX21xX3xX53xX35xX55xX140xX3xX55cxX1axX1bxX3xXexX1xX18xX2dxX1axX1bxX3xX82xX131xX31xX3xXaxX7b0xX1xX363xX1axX1bxX3xX14dxX6b9xX3xX97xX21xX3xXcxXbbxX35xX51axXdxX3xXexX1xX12dxX3xXexX1xX363xXdxX27cxX3xX4xX1xX21xX3xX14dxX6b9xX3xXexX1xX12dxX3xXbxX1xX131xXdxX3xX35xX2bfxX1axX1bxX3xX1axX18xX19xX4xX3xX4xX1xX735xX3xXcxXbbxX35xX51axXdxX140xXaxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX341xX31xX7dxX87xXaxX12xX55cxX1axX1bxX3xXcxXbbxX37fxX1axX3xX13xX12dxX1axX1xX3xX53xX308xX1axX1bxX27cxX3xX160xX15cxX3xXexX35xX487xXdxX27cxX3xXexXbbxX38xX3xXexX14xXdxX3xXexX1xX363xX1axX3xX2axX6xX69xX27cxX3xX5xX308xX1axX1bxX3xX341xX308xX1axX3xX528xX363xX1axX27cxX3xX97xX321xX3xX1dxX2d4xX4xX3xX24xX1axX27cxX3xX1xX35xX87xX26bxX1axX3xX296xX1xX38xX3xX1dxX2d4xX4xX27cxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX10d2xX3xX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX5xX308xX3xX1axX1bxX18xX2dxXdxX3xX7xX2bfxX1axX1bxX3xXbbxX398xXexX3xX1bxXdxX131xX1axX3xX7dxX24bxX27cxX3xX5xX35xX363xX1axX3xX1bxX37fxX1axX3xX1bxX383xXdxX27cxX3xX3exX35xX6xX1axX3xXexX389xX69xX3xX2c8xX55xX1axX3xX4xX35xX2d4xX4xX3xX7xX2bfxX1axX1bxX3xX4xX3bxX6xX3xX82xX308xX3xX4xX31xX1axX140xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX341xX31xX7dxX87xXaxX12xX528xX2d4xXexX3xX5xX37fxX1axX3xX14dxX6b9xX3xXexX1xX32exX69xX3xX3exX35xX1exX27cxX3xX1axX1xX12dxX1axX3xXexX1xX398xX87xX3xX4xX31xX1axX3xX2c8xX18xX2dxX1axX1bxX3xX97xX35xX2bfxX1axX1bxX3xX82xX55xX1axX3xX7xX363xX1axX1bxX3xXcxXbbxX35xX51axXdxX3xX82xX24bxX3xX97xX35xX2bfxX1axX1bxX3xX4xX398xXbxX27cxX3xX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX2c8xX321xX3xX82xX7adxX3xXb6xXdxX1axX1xX3xXbxX1xX67axX3xX2c8xX841xX3xX82xX1exX3xXexX363xX1axX1bxX3xX1xX5ebxX6xX3xX4xX31xX1axX3xX2c8xX18xX2dxX1axX1bxX3xX1bxXdxX38xXbxX3xX82xX308xX3xX4xX31xX1axX3xX2c8xXdxX3xX5xX14xXdxX3xX2c8xX18xX791xX4xX3xXexX1xX35xXb3dxX1axX3xXexXdxX26bxX1axX3xX1xX44xX1axX140xX3xX3c4xX51axXdxX3xXb6xX1xXdxX3xX4xX5ebxX3xXb6xX55xX3xX1xX31xX14xX4xX1xX3xX97xX389xX87xX3xX7dxX818xX1axX1bxX3xX1axX1xX308xX3xX14dxX32exX1axX3xX1xX5ebxX6xX3xXexX1xX18xX3xX14dxXdxX26bxX1axX3xX69xX6xX1axX1bxX3xXexX1exX1axX3xX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX27cxX3xX82xX6xX1axX3xX2c8xX37fxX35xX3xX363xX1axX1bxX3xXb6xX1xX363xX1axX1bxX3xX2c8xX51axX1axX1bxX3xX7b1xX3xX14dxX12dxX3xX7xX791xX3xX131xX1axX1xX3xX1xX18xX4e8xX1axX1bxX3xX2c8xX55xX1axX3xX4xX35xX2d4xX4xX3xX7xX2bfxX1axX1bxX3xX4xX3bxX6xX3xX1axX1bxX18xX2dxXdxX3xX7dxX389xX1axX27cxX3xX7xX6xX35xX3xX1axX1xXdxX6b9xX35xX3xX5xX37fxX1axX3xXexX1xX35xX87xX55xXexX3xXbxX1xd06dxX4xX3xX363xX1axX1bxX3xX69xX19xXdxX3xX2c8xX51axX1axX1bxX3xX7b1xX140xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX341xX31xX7dxX87xXaxX12xXcxX35xX87xX3xX1axX1xXdxX1exX1axX27cxX3xX363xX1axX1bxX3xX1axX1xX3a0xX4xX3xX1axX1xX4e8xX3xXb6xX1xX363xX1axX1bxX3xX1axX1exX1axX3xX97xX389xX87xX3xX5xX19xX1axX27cxX3xX131xX1axX1xX3xX1xX18xX4e8xX1axX1bxX3xX2c8xX55xX1axX3xXbbxX35xX2d4xX1axX1bxX3xX2c8xX398xXexX27cxX3xX1axX1xX308xX3xX4x128cexX6xX3xX14dxX308xX3xX4xX35xX2d4xX4xX3xX7xX2bfxX1axX1bxX3xX4xX3bxX6xX3xX82xX308xX3xX4xX31xX1axX3xXexXbbxX31xX1axX1bxX3xX5xX308xX1axX1bxX140xX3xX53xXdxX26bxX1axX3xX1axX6xX87xX27cxX3xX1axX1xX308xX3xX14dxX32exX1axX3xX1xX5ebxX6xX3xX14dxX308xX3xXexX1xX18xX3xX14dxXdxX26bxX1axX3xX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX13xX21xX4xX3xX24xX1axX1xX3xXexXbbxX18xX1axX1bxX3xX82xX308xX87xX3xX1xX308xX1axX1bxX3xXexXbbxX32exX69xX3xX1xXdxX26bxX1axX3xX14dxXb3dxXexX27cxX3xX1xX12dxX1axX1xX3xX131xX1axX1xX27cxX3xX2c8xX37fxX35xX3xX7xX270xX4xX1xX3xX4xX5ebxX3xX1axX2d4xXdxX3xX7dxX35xX1axX1bxX3xX14dxX6b9xX3xX4xX35xX2d4xX4xX3xX2c8xX2dxXdxX27cxX3xXexX1xX389xX1axX3xXexX1xX55xX3xX14dxX308xX3xX7xX818xX3xX1axX1bxX1xXdxX26bxXbxX3xX4xX3bxX6xX3xX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX13xX21xX4xX3xX24xX1axX1xX3xX28xX3xX4xX31xX1axX3xX1axX1bxX18xX2dxXdxX3xX7xX35xX2bfxXexX3xX2c8xX2dxXdxX3xXbxX1xX398xX1axX3xX2c8xX398xX35xX27cxX3xX4xX2bfxX1axX1bxX3xX1xXdxX55xX1axX3xXb6xX1xX363xX1axX1bxX3xX69xX26bxXexX3xX69xX7adxXdxX3xX4xX1xX31xX3xX7dxX389xX1axX3xXexX2d4xX4xX140xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX341xX31xX7dxX87xXaxX12xX55cxX1axX1bxX3xX53xX308xX1axX1bxX3xX1axX5ebxXdxX3xXexX1xX1exX69xX3xX82xX308xX3xX4xX31xX1axX3xXexXbbxX31xX1axX1bxX3xXexX1xX363xX1axX3xXbbxX398xXexX3xXb6xX67axX1axX1xX3xXexXbbxX7a5xX1axX1bxX3xX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX14dxX308xX3xX97xX10xX69xX3xX363xX1axX1bxX3xX5xX308xX3xXexX398xX69xX3xX1bxX18xX44xX1axX1bxX3xX7xX270xX1axX1bxX3xX2c8xX841xX3xX1axX31xXdxX3xXexX1xX10xX31xX140xX3xX7b0xX1xX363xX1axX1bxX3xX6xXdxX3xX82xX131xX31xX3xX6xXdxX27cxX3xX1axX1xX18xX1axX1bxX3xX69xX7a5xXdxX3xX1axX1bxX18xX2dxXdxX3xX4xX66bxX1axX1bxX3xX4xX1xX35xX1axX1bxX3xXexX6xX87xX3xX1bxX12dxX1axX3xX1bxXdxX6f5xX3xXexX308xXdxX3xX7xX131xX1axX27cxX3xX14dxX26bxX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1axX1xX308xX3xX14dxX32exX1axX3xX1xX5ebxX6xX3xX4xX383xX1axX1bxX3xX1axX1xX18xX3xX69xX363xXdxX3xXexXbbxX18xX2dxX1axX1bxX3xXexXbbxX31xX1axX1bxX3xXexX1xX363xX1axX3xX97xX5ebxX69xX140xX3xX7b0xX1xX35xX3xX1axX1xX308xX3xXexXbbxX4e8xX3xXexX1xX308xX1axX1xX3xX2c8xX24bxX6xX3xX4xX1xX548xX3xX14dxX32exX1axX3xX1xX5ebxX6xX3xX2c8xX5ebxX1axX3xX1xX7a5xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX27cxX3xX1axX1bxX18xX2dxXdxX3xX7dxX389xX1axX3xX14dxX308xX3xX7dxX35xX3xXb6xX1xX270xX4xX1xX3xXexX1xX6xX69xX3xX3exX35xX6xX1axX27cxX3xX2c8xX7a5xX4xX3xX7xX270xX4xX1xX27cxX3xXexX12dxX69xX3xX1xXdxX841xX35xX3xX4xX35xX2d4xX4xX3xX2c8xX2dxXdxX27cxX3xX7xX818xX3xX1axX1bxX1xXdxX26bxXbxX3xX4xX3bxX6xX3xX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX140xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX341xX31xX7dxX87xXaxX12xXcxXbbxX31xX1axX1bxX3xX4xX35xX2bfxX1axX3xX7xX487xX3xX14dxX308xX1axX1bxX3xX5xX18xX35xX3xX1axXdxX26bxX69xX3xXexX14xXdxX3xX1axX1xX308xX3xX14dxX32exX1axX3xX1xX5ebxX6xX27cxX3xXexX1xX18xX3xX14dxXdxX26bxX1axX3xX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX13xX21xX4xX3xX24xX1axX1xX27cxX3xX1axX1bxX35xX87xX1exX1axX3xXcxX487xX1axX1bxX3xX341xX67axX3xXexX1xX18xX3xX1dxX1exX3xX7b0xX1xX131xX3xX296xX1xXdxX1exX35xX3xX14dxXdxX55xXexX91xX3xe004xX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX13xX21xX4xX3xX24xX1axX1xX27cxX3xX69xX2d4xXexX3xX4xX270xX1axX3xX82xX2d4xX3xX3exX35xX389xX1axX3xX7xX818xX3xX28xX3xX4xX1xX67axX1axX1xX3xXexXbbxX24bxX3xX14dxX308xX3xX1bxXdxX308xX35xX3xX1axX961xXexX3xX14dxX32exX1axX3xX1xX5ebxX6xX3xX7dxX389xX1axX3xXexX2d4xX4xX3xX2c8xX321xX3xX4xX5ebxX3xX1axX1xXdxX6b9xX35xX3xX4xX2bfxX1axX1bxX3xX1xXdxX55xX1axX3xX97xX35xX398xXexX3xX7xX3a0xX4xX3xX4xX1xX31xX3xX4xX270xX4xX1xX3xX69xX14xX1axX1bxX27cxX3xX4xX1xX31xX3xX7dxX389xX1axX3xXexX2d4xX4xX140xX3xX23dxX363xX1axX1bxX3xX5xX6xX31xX3xXexX31xX3xX5xX19xX1axX3xX4xX3bxX6xX3xX2c8xX51axX1axX1bxX3xX4xX1xX67axX27cxX3xXd60xX35xX389xX1axX3xX2c8xX2d4xXdxX27cxX3xX1axX1xX389xX1axX3xX7dxX389xX1axX3xX14dxX308xX3xX13xX131xX1axX1bxX3xXexX6xX3xX69xX321xXdxX3xX69xX321xXdxX3xXexXbbxX389xX1axX3xXexXbbxX7a5xX1axX1bxX3xX14dxX308xX3xX1xX7a5xX4xX3xXexXb3dxXbxX27cxX3xXbxX1xX270xXexX3xX1xX35xX87xX140x11400xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX341xX31xX7dxX87xXaxX12xX0xX10xX69xX12xX0xX7xXexXbbxX31xX1axX1bxX12xX2axX2c4xX1axX1bxX3xXexX12dxX1axX1xX3xX14dxX19xXdxX3xX3exX35xX1exX3xX1xX18xX44xX1axX1bxX0xX57xX7xXexXbbxX31xX1axX1bxX12xX0xX57xX10xX69xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX341xX31xX7dxX87xXaxX12xX528xX2c4xX4xX3xX7dxX66bxX3xX7xX2bfxX1axX1bxX3xX97xX6xX3xX3exX35xX1exX27cxX3xX82xXb3dxX1axX3xXbbxX2d4xX1axX3xX14dxX19xXdxX3xX4xX363xX1axX1bxX3xXexX270xX4xX27cxX3xX1axX1xX18xX1axX1bxX3xXexX12dxX1axX1xX3xX87xX1exX35xX3xX7dxX308xX1axX1xX3xX4xX1xX31xX3xX1axX44xXdxX3xX4xX1xX363xX1axX3xX1axX1xX6xX35xX3xX4xX3a0xXexX3xXbbxX2bfxX1axX27cxX3xX1axX44xXdxX3xX2c8xX398xXexX3xX69xX83dxX3xXexX1xXdxX1exX1axX1bxX3xX5xXdxX1exX1axX1bxX27cxX3xX4xX1xX18xX6xX3xX82xX6xX31xX3xX1bxXdxX2dxX3xX14dxX44xXdxX3xXexXbbxX31xX1axX1bxX3xXexXbbxX270xXdxX3xXexXdxX69xX3xX4xX3bxX6xX3xX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX13xX21xX4xX3xX24xX1axX1xX140xX3xXcxX12dxX1axX1xX3xX87xX1exX35xX3xX3exX35xX1exX3xX1xX18xX44xX1axX1bxX3xX398xX87xX3xX4xX383xX1axX1bxX3xX4xX1xX67axX1axX1xX3xX5xX308xX3xX2c8xX2d4xX1axX1bxX3xX5xX818xX4xX27cxX3xX5xX308xX3xX7xX21xX4xX3xX69xX14xX1axX1xX3xX2c8xX841xX3xX363xX1axX1bxX3xX1xX32exX1axX1bxX3xX1xX270xXdxX3xXexX1xX6xX69xX3xX1bxXdxX6xX3xX4xX270xX4xX1xX3xX69xX14xX1axX1bxX27cxX3xX4xX66bxX1axX1bxX3xX2c8xX51axX1axX1bxX3xX82xX308xX31xX3xX4xX131xX3xX1axX18xX19xX4xX3xX2c8xX21xX1axX1bxX3xX5xX1exX1axX3xX4xX1xX2bfxX1axX1bxX3xX5xX14xXdxX3xX270xXbxX3xX82xX21xX4xX27cxX3xX1bxXdxX308xX1axX1xX3xX5xX14xXdxX3xX2c8xX2d4xX4xX3xX5xXb3dxXbxX27cxX3xXexX818xX3xX7dxX31xX3xX4xX1xX31xX3xXcxX487xX3xX3exX35xX2bfxX4xX140xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX341xX31xX7dxX87xXaxX12xX2axX1bxX308xX87xX3xX1xX274xX6xX3xX82xX12dxX1axX1xX3xX5xXb3dxXbxX3xX5xX14xXdxX27cxX3xX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX5ebxX3xX1axX1xXdxX6b9xX35xX3xXexXbbxX32exX1axX3xXexXbbxX4e8xX3xX14dxX308xX3xX1bxX791xXdxX3xX69xX4e8xX3xX1bxXdxX38xXbxX3xX3exX35xX1exX3xX1xX18xX44xX1axX1bxX3xXb6xX1xX3a0xX4xX3xXbxX1xX1bcaxX4xX3xX1xXb3dxX35xX3xX3exX35xX131xX3xX4xX1xXdxX55xX1axX3xXexXbbxX6xX1axX1xX27cxX3xXbxX1xX270xXexX3xXexXbbxXdxX841xX1axX3xXb6xXdxX1axX1xX3xXexX55xX28xX97xX321xX3xX1xX2d4xXdxX140xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX341xX31xX7dxX87xXaxX12xXd60xX35xX1exX3xX1xX18xX44xX1axX1bxX3xX4xX3bxX6xX3xX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1xX363xX69xX3xX1axX6xX87xX3xX4xX5ebxX3xX1axX1xXdxX6b9xX35xX3xXb6xX1xX4e8xXdxX3xX7xX3a0xX4xX27cxX3xX4xX35xX2d4xX4xX3xX7xX2bfxX1axX1bxX3xX4xX3bxX6xX3xX82xX308xX3xX4xX31xX1axX3xX4xX383xX1axX1bxX3xXexX4axX1axX1bxX3xX82xX18xX19xX4xX3xX2c8xX18xX791xX4xX3xX4xX131xXdxX3xXexX1xXdxX26bxX1axX140xX3xX55cxX1axX1bxX3xX2axX1bxX35xX87xXd5axX1axX3xX341xX66bxXdxX27cxX3xX341xX67axX3xXexX1xX18xX3xX13xX131xX1axX1bxX3xX3bxX87xX3xX97xX321xX3xX1dxX2d4xX4xX3xX24xX1axX27cxX3xX1xX35xX87xX26bxX1axX3xX296xX1xX38xX3xX1dxX2d4xX4xX27cxX3xX4xX1xX31xX3xX82xXdxX55xXexX3xX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX5xX308xX3xX1axX1bxX18xX2dxXdxX3xX1axX2c4xX1axX1bxX3xXexX12dxX1axX1xX3xX14dxX19xXdxX3xX3exX35xX1exX3xX1xX18xX44xX1axX1bxX140xX3xX528xX1755xXdxX3xX5xX37fxX1axX3xX14dxX6b9xX3xX3exX35xX1exX27cxX3xX363xX1axX1bxX3xX5xX35xX363xX1axX3xX7dxX308xX1axX1xX3xXexX1xX2dxXdxX3xX1bxXdxX6xX1axX3xX2c8xX841xX3xXexXbbxX274xX3xX4xX1xX35xX87xX26bxX1axX27cxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX10d2xX3xX14dxX19xXdxX3xX4xX270xX1axX3xX82xX2d4xX27cxX3xX4xX1xX67axX1axX1xX3xX3exX35xX87xX6b9xX1axX3xXexX14xXdxX3xX2c8xX24bxX6xX3xXbxX1xX18xX44xX1axX1bxX140xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX341xX31xX7dxX87xXaxX12xX23dxX274xX1axX3xX1axX1xX19xX27cxX3xXexXbbxX31xX1axX1bxX3xX4xX1xX35xX87xX55xX1axX3xX14dxX6b9xX3xXexX1xX32exX69xX3xX3exX35xX1exX3xX1axX32exX69xX3xXa4xX94xX2xX163xX27cxX3xX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX13xX21xX4xX3xX24xX1axX1xX3xX2c8xX321xX3xX1bxX1xX961xX3xX14dxX308xX31xX3x10e87xX87xX3xX82xX6xX1axX3xX2axX1xX389xX1axX3xX7dxX389xX1axX3xX97xX321xX3xX1dxX2d4xX4xX3xX24xX1axX3xX2c8xX841xX3xXexX1xX32exX69xX3xX4xX270xX4xX3xX4xX270xX1axX3xX82xX2d4xX3xX2c8xX6xX1axX1bxX3xX5xX308xX69xX3xX14dxXdxX26bxX4xX140xX3xXcxX14xXdxX3xX2c8xX389xX87xX27cxX3xX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1axX1xX3a0xX1axX3xX1axX1xX3bxX91xX3xX1f56xXd60xX35xX1exX3xX1xX18xX44xX1axX1bxX3xX1dxX2d4xX4xX3xX24xX1axX3xX4xX274xX1axX3xX1axX1bxX1xX735xX31xX27cxX3xX1axX1xX389xX1axX3xX7dxX389xX1axX3xX4xX274xX1axX3xXb6xX1xX5ebxX3xXb6xX1xX32exX1axX140xX3xX23dxX270xX1axX3xX82xX2d4xX3xX4xX1xX67axX1axX1xX3xX3exX35xX87xX6b9xX1axX3xXbxX1xX131xXdxX3xX3exX35xX6xX1axX3xXexX389xX69xX3xX2c8xX55xX1axX3xX2c8xX2dxXdxX3xX7xX2bfxX1axX1bxX3xX4xX3bxX6xX3xX1axX1xX389xX1axX3xX7dxX389xX1axX27cxX3xX82xXdxX55xXexX3xX87xX1exX35xX3xXexX1xX18xX44xX1axX1bxX3xX7dxX389xX1axX27cxX3xXbxX1xX131xXdxX3xX82xXdxX55xXexX3xX1bxX37fxX1axX3xX7dxX389xX1axX27cxX3xX5xX3a0xX1axX1bxX3xX1axX1bxX1xX10xX3xXexX389xX69xX3xXexX18xX27cxX3xX1axX1bxX35xX87xX26bxX1axX3xX14dxX7a5xX1axX1bxX3xX4xX3bxX6xX3xX7dxX389xX1axX98xX3xX82xXdxX55xXexX3xXb6xX1xX44xXdxX3xX7dxXb3dxX87xX3xX7xX21xX4xX3xX69xX14xX1axX1xX3xX4xX3bxX6xX3xX7xX818xX3xX2c8xX31xX308xX1axX3xXb6xX55xXexX3xX2c8xX841xX3xX4xX1xX35xX1axX1bxX3xXexX6xX87xX27cxX3xX1bxX5ebxXbxX3xX7xX21xX4xX3xXexX1xX6xX87xX3xX2c8xX487xXdxX3xX82xX2d4xX3xX69xX2c4xXexX3xX3exX35xX1exX3xX1axX1xX308xX27cxX3xX1axX389xX1axX1bxX3xX4xX6xX31xX3xX2c8xX2dxXdxX3xX7xX2bfxX1axX1bxX3xX1axX1xX389xX1axX3xX7dxX389xX1axX140xXaxX3xX6a1xX1xXdxX3xX1axX1xX19xX3xX5xX2dxXdxX3xX7dxX2c4xX1axX3xX398xX87xX27cxX3xX1axX1xXdxX6b9xX35xX3xX1axX32exX69xX3xX3exX35xX6xX27cxX3xX13xX131xX1axX1bxX3xX82xX2d4xX3xX14dxX308xX3xX1axX1xX389xX1axX3xX7dxX389xX1axX3xX97xX321xX3xX1dxX2d4xX4xX3xX24xX1axX3xX2c8xX321xX3xX97xX270xX4xX3xX2c8xX24bxX1axX1xX3xX1axX1xXdxX26bxX69xX3xX14dxX1bcaxX3xX4xX2bfxXexX3xX5xf2d5xXdxX3xX5xX308xX3xXbxX1xX131xXdxX3xX97xX389xX87xX3xX7dxX818xX1axX1bxX3xX13xX131xX1axX1bxX3xX14dxX308xX3xX1xX26bxX3xXexX1xX2bfxX1axX1bxX3xX4xX1xX67axX1axX1xX3xXexXbbxX24bxX3xXexXbbxX31xX1axX1bxX3xX7xX14xX4xX1xX27cxX3xX14dxX6f5xX1axX1bxX3xX69xX14xX1axX1xX27cxX3xXexX32exX1axX1bxX3xX4xX18xX2dxX1axX1bxX3xX7xX818xX3xX5xX321xX1axX1xX3xX2c8xX14xX31xX3xX14dxX308xX3xX7xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX55xX1axX3xX2c8xX398xX35xX3xX4xX3bxX6xX3xX13xX131xX1axX1bxX27cxX3xX1xXdxX26bxX35xX3xX5xX818xX4xX27cxX3xX1xXdxX26bxX35xX3xX3exX35xX131xX3xX1xX31xX14xXexX3xX2c8xX2d4xX1axX1bxX3xX4xX3bxX6xX3xX1xX26bxX3xXexX1xX2bfxX1axX1bxX3xX4xX1xX67axX1axX1xX3xXexXbbxX24bxX27cxX3xX1axX389xX1axX1bxX3xX4xX6xX31xX3xX4xX1xX398xXexX3xX5xX18xX791xX1axX1bxX27cxX3xXexXbbxX270xX4xX1xX3xX1axX1xXdxX26bxX69xX3xX14dxX308xX3xX2c8xX14xX31xX3xX2c8xX21xX4xX3xX4xX3bxX6xX3xX4xX270xX1axX3xX82xX2d4xX27cxX3xX2c8xX131xX1axX1bxX3xX14dxXdxX1exX1axX27cxX3xX4xX363xX1axX1bxX3xX4xX1xX21xX4xX27cxX3xX14dxXdxX1exX1axX3xX4xX1xX21xX4xX3xX14dxX12dxX3xX1axX1xX389xX1axX3xX7dxX389xX1axX3xXbxX1xX1bcaxX4xX3xX14dxX1bcaxX98xX3xXb6xX1xX363xX1axX1bxX3xX1axX1bxX4axX1axX1bxX3xX1axX1755xX3xX5xX818xX4xX3xXexX1xXdxX3xX2c8xX35xX6xX3xX5xX6xX31xX3xX2c8xX2d4xX1axX1bxX3xX7xX131xX1axX3xX97xX35xX398xXexX27cxX3xXbxX1xX270xXexX3xX1xX35xX87xX3xXexXdxX6b9xX69xX3xX1axX32exX1axX1bxX27cxX3xX5xX791xXdxX3xXexX1xX55xX3xX4xX3bxX6xX3xX2c8xX24bxX6xX3xXbxX1xX18xX44xX1axX1bxX3xX2c8xX841xX3xXbxX1xX270xXexX3xXexXbbxXdxX841xX1axX3xXb6xXdxX1axX1xX3xXexX55xX27cxX3xX97xX389xX87xX3xX7dxX818xX1axX1bxX3xX3exX35xX1exX3xX1xX18xX44xX1axX1bxX3xX1axX1bxX308xX87xX3xX4xX308xX1axX1bxX3xX1bxXdxX308xX35xX3xX2c8xX83dxXbxX140xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX341xX31xX7dxX87xXaxX12xX23dxX363xX1axX1bxX3xXexX270xX4xX3xX97xX389xX87xX3xX7dxX818xX1axX1bxX3xX13xX131xX1axX1bxX3xX14dxX308xX3xX1xX26bxX3xXexX1xX2bfxX1axX1bxX3xX4xX1xX67axX1axX1xX3xXexXbbxX24bxX3xX5xX35xX363xX1axX3xX2c8xX18xX791xX4xX3xX3exX35xX6xX1axX3xXexX389xX69xX3xX14dxX308xX3xXexXbbxXdxX841xX1axX3xXb6xX1xX6xXdxX3xXexX1xX818xX4xX3xX1xXdxX26bxX1axX3xXexX2bfxXexX27cxX3xX1axX1xXdxX6b9xX35xX3xX1axX32exX69xX3xX5xXdxX6b9xX1axX3xX13xX131xX1axX1bxX3xX82xX2d4xX3xX2c8xX14xXexX3xX7dxX6xX1axX1xX3xX1xXdxX26bxX35xX3xXexXbbxX31xX1axX1bxX3xX7xX14xX4xX1xX3xX14dxX6f5xX1axX1bxX3xX69xX14xX1axX1xX140xX3xXcxX1xX270xX1axX1bxX3xX156xX57xXa4xX94xX2xX160xX27cxX3xX1dxX2d4xX4xX3xX24xX1axX3xX2c8xX321xX3xX2c8xX18xX791xX4xX3xX244exX87xX3xX82xX6xX1axX3xX2axX1xX389xX1axX3xX7dxX389xX1axX3xXexX548xX1axX1xX3xXcxX1xX4axX6xX3xXcxX1xXdxX1exX1axX28xX53xX35xX55xX3xX4xX363xX1axX1bxX3xX1axX1xXb3dxX1axX3xX5xX308xX3xX97xX321xX3xX2c8xX14xXexX3xX4xX1xX35xXbe1xX1axX3xX1axX363xX1axX1bxX3xXexX1xX363xX1axX3xX69xX19xXdxX3xXb6xX1xXdxX3xX1xX31xX308xX1axX3xXexX1xX308xX1axX1xX3xX2xX156xX57xX2xX156xX3xXexXdxX1exX35xX3xX4xX1xX67axX140xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX341xX31xX7dxX87xXaxX12xXcxXbbxX1exX1axX3xX82xX308xX1axX3xX97xX321xX3xX1xXdxX26bxX1axX3xX4xX5ebxX3xXa2xX140xX94xXa3xX160xX3xX1xX2d4xX3xX14dxX19xXdxX3xX1xX44xX1axX3xX2xX163xX140xX94xX94xX94xX3xX7dxX389xX1axX140xX3xXcxX1xX35xX3xX1axX1xXb3dxXbxX3xX82xX12dxX1axX1xX3xX3exX35xX389xX1axX3xX2c8xX37fxX35xX3xX1axX1bxX18xX2dxXdxX3xX2c8xX14xXexX3xXexXbbxX1exX1axX3xX163xX15cxX3xXexXbbxXdxX26bxX35xX3xX2c8xX51axX1axX1bxX57xX1axX32exX69xX98xX3xXexXfd4xX3xX5xX26bxX3xX1xX2d4xX3xX1axX1bxX1xX735xX31xX3xX1bxXdxX131xX69xX3xX4xX274xX1axX3xX163xX27cxXa3xad6axX98xX3xXexXfd4xX3xX5xX26bxX3xX1xX2d4xX3xXb6xX1xX270xX3xX14dxX308xX3xX1bxXdxX308xX35xX3xX2c8xX14xXexX3xX1xX44xX1axX3xXa3xX94xX29b2xX3xX7dxX389xX1axX3xX7xX2bfxX98xX3xXexXfd4xX3xX5xX26bxX3xX7dxX389xX1axX3xX7xX1c3axX3xX7dxX1bcaxX1axX1bxX3xX1axX18xX19xX4xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX2c8xX14xXexX3xX1xX44xX1axX3xX156xX160xX29b2xX140xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX341xX31xX7dxX87xXaxX12xX341xX1exX1axX3xX4xX14xX1axX1xX3xX2c8xX5ebxX27cxX3xX4xX44xX3xX4xX398xX35xX3xXb6xXdxX1axX1xX3xXexX55xX3xX4xX3bxX6xX3xX97xX321xX3xX2c8xX321xX3xX4xX1xX35xX87xX841xX1axX3xX7dxX24bxX4xX1xX3xX2c8xX38xX1axX1bxX3xX1xX18xX19xX1axX1bxX27cxX3xX4xX270xX4xX3xX1xX12dxX1axX1xX3xXexX1xX21xX4xX3xXexX487xX3xX4xX1xX21xX4xX3xX7xX131xX1axX3xX97xX35xX398xXexX3xX2c8xX18xX791xX4xX3xXexX1xX308xX1axX1xX3xX5xXb3dxXbxX3xX14dxX308xX3xXbxX1xX270xXexX3xXexXbbxXdxX841xX1axX3xXbxX1xX66bxX3xX1xX791xXbxX3xX14dxX19xXdxX3xXexXbbxX12dxX1axX1xX3xX2c8xX2d4xX3xX5xX6xX31xX3xX2c8xX2d4xX1axX1bxX3xX4xX3bxX6xX3xX2c8xX24bxX6xX3xXbxX1xX18xX44xX1axX1bxX140xX3xX29exX321xX3xX4xX1xX38xX3xXexXbbxX7a5xX1axX1bxX3xXbxX1xX270xXexX3xXexXbbxXdxX841xX1axX3xX4xX44xX3xX7xX4e8xX3xX1xX14xX3xXexX37fxX1axX1bxX3xX1axX363xX1axX1bxX3xXexX1xX363xX1axX27cxX3xXexX14xX31xX3xX2c8xX2d4xX1axX1bxX3xX5xX818xX4xX3xXbxX1xX270xXexX3xXexXbbxXdxX841xX1axX3xXb6xXdxX1axX1xX3xXexX55xX98xX3xX2c8xXbe1xX87xX3xX69xX14xX1axX1xX3xX4xX363xX1axX1bxX3xXexX270xX4xX3xX2c8xX6b9xX1axX3xX44xX1axX3xX2c8xX270xXbxX3xX1axX1bxX1xXd46xX6xX27cxX3xX6xX1axX3xX7xXdxX1axX1xX3xX97xX321xX3xX1xX2d4xXdxX98xX3xX2c8xX131xX69xX3xX82xX131xX31xX3xXexX12dxX1axX1xX3xX1xX12dxX1axX1xX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xXexXbbxXb3dxXexX3xXexX818xX3xXexXbbxX1exX1axX3xX2c8xX24bxX6xX3xX82xX308xX1axX140xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX341xX31xX7dxX87xXaxX12xXd60xX35xX87xX3xX69xX363xX3xX1bxXdxX270xX31xX3xX7dxX1bcaxX4xX3xX4xX3bxX6xX3xX2c8xX24bxX6xX3xXbxX1xX18xX44xX1axX1bxX3xX4xX5ebxX3xX82xX18xX19xX4xX3xXbxX1xX270xXexX3xXexXbbxXdxX841xX1axX3xX69xX19xXdxX27cxX3xX4xX1xX398xXexX3xX5xX18xX791xX1axX1bxX3xX7dxX14xX87xX3xX14dxX308xX3xX1xX7a5xX4xX3xX1axX1bxX308xX87xX3xX4xX308xX1axX1bxX3xX1axX389xX1axX1bxX3xX4xX6xX31xX98xX3xX2xX94xX94xX29b2xX3xXexX1xX363xX1axX3xX2c8xX14xXexX3xX4xX1xX35xXbe1xX1axX3xX14dxX32exX1axX3xX1xX5ebxX6xX140xX140xX140xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX341xX31xX7dxX87xXaxX12xX528xX1755xXdxX3xX1axX1bxX18xX2dxXdxX3xX7dxX389xX1axX3xX1axX44xXdxX3xX2c8xX389xX87xX27cxX3xX5xX35xX363xX1axX3xXexX818xX3xX1xX308xX31xX3xX14dxX308xX3xXb6xX1xX3a0xX4xX3xX1bxX1xXdxX3xX4xX363xX1axX1bxX3xX5xX6xX31xX3xXexX31xX3xX5xX19xX1axX3xX4xX3bxX6xX3xX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX13xX21xX4xX3xX24xX1axX1xX3xX4xX1xX31xX3xX7xX818xX3xX1axX1bxX1xXdxX26bxXbxX3xX14dxX10d2xX3xX14dxX6xX1axX1bxX3xX4xX3bxX6xX3xX13xX131xX1axX1bxX27cxX3xX4xX3bxX6xX3xX7dxX389xX1axX3xXexX2d4xX4xX140xX3xXcxX398xX69xX3xX1bxX18xX44xX1axX1bxX3xX7xX270xX1axX1bxX3xX14dxX6b9xX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX1xX37fxX1axX3xX14dxX308xX3xX1axX1bxX1xX24bxX3xX5xX818xX4xX3xX4xX270xX4xX1xX3xX69xX14xX1axX1bxX27cxX3xXbxX1xXbe1xX69xX3xX4xX1xX398xXexX3xX4xX6xX31xX3xX2c8xX83dxXbxX3xX4xX3bxX6xX3xX1axX1bxX18xX2dxXdxX3xX4xX1xXdxX55xX1axX3xX7xX570xX3xX4xX2d4xX1axX1bxX3xX7xX131xX1axX27cxX3xX4xX383xX1axX1bxX3xX1axX1xX18xX3xX1axX1xX6f5xX1axX1bxX3xXexX12dxX1axX1xX3xX4xX131xX69xX3xXexX1xXdxX1exX1axX1bxX3xX5xXdxX1exX1axX1bxX3xX69xX308xX3xX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX2c8xX321xX3xX7dxX308xX1axX1xX3xX4xX1xX31xX3xX3exX35xX1exX3xX1xX18xX44xX1axX1bxX3xX5xX308xX3xX2c8xX2d4xX1axX1bxX3xX5xX818xX4xX3xX2c8xX841xX3xX69xX1755xXdxX3xX1axX1bxX18xX2dxXdxX3xX7dxX389xX1axX3xX1dxX2d4xX4xX3xX24xX1axX27cxX3xX296xX1xX38xX3xX1dxX2d4xX4xX3xX1axX5ebxXdxX3xXbbxXdxX1exX1axX1bxX3xX14dxX308xX3xXcxX1xX4axX6xX3xXcxX1xXdxX1exX1axX28xX53xX35xX55xX3xX1axX5ebxXdxX3xX4xX1xX35xX1axX1bxX3xX14dxX18xX791xXexX3xX3exX35xX6xX3xXb6xX1xX5ebxX3xXb6xX1xX32exX1axX27cxX3xX4xX66bxX1axX1bxX3xX1axX1xX6xX35xX3xX1bxXdxX6f5xX3xX1bxX12dxX1axX3xXexXbbxX35xX87xX6b9xX1axX3xXexX1xX2bfxX1axX1bxX3xXexX2bfxXexX3xX2c8xX83dxXbxX27cxX3xX97xX389xX87xX3xX7dxX818xX1axX1bxX3xX3exX35xX1exX3xX1xX18xX44xX1axX1bxX3xX1axX1bxX308xX87xX3xX4xX308xX1axX1bxX3xX5xX19xX1axX3xX69xX14xX1axX1xX27cxX3xX1bxXdxX308xX35xX3xX2c8xX10xXbxX140xX57xX140xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX652xX31xX35xXbbxX4xX10xXaxX12xXcxX18xX2dxX1axX1bxX3xX29fxXdxX3xX277xXcxXcxX29exX29fxX2axX57xX29fxXdxX10xXexX1axX6xX69x12659xX27bxX0xX57xXbxX12