Bộ Y tế khẩn tìm người đi trên xe khách (43B-048.78) tuyến Đà Nẵng - Hà Nội
(Baothanhhoa.vn) - Bộ Y tế đề nghị những hành khách đi trên xe khách (43B-048.78) tuyến Đà Nẵng - Hà Nội xuất phát lúc 20h30 ngày 21/4/2021.
440dx9ce3xb11dxca52xc8f4xf533xcd66x9cb3x4652xX7xa6b8x8e88x5220xb4dbx75c6x570fxX5x877cxXaxda5cx65aex6ba6xX3x6da2xX3xXex8447xX3x7822xX1x4a30xedd3xX3xXex66acx56e5xX3xX1exe3c6xbbbcxc35dxXdxX3xc075xXdxX3xXexa1a9x6a26xX1exX3x6a24xX10xX3xX1bxX1x4c21xX4xX1xX3xa817xbdb0x4653xX13xd814xe644xX3cxf616x7946xec15xX42xe7b8xX3xXexa7a4x8e2fxX19xX1exX3x8789x5463xX3xc987x4ae8xX1exX25xX3xX3fxX3x533axX4fxX3xX51xX14xXdxX0x721dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX10xX6x7849xXaxX12xX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xX2axf2c0xX3xX1exX25xX1x7018xX3xX1exX1x96cfxX1exX25xX3xX1xX4fxX1exX1xX3xX1bxX1xX37xX4xX1xX3xX2axXdxX3xXexX2exX2fxX1exX3xX32xX10xX3xX1bxX1xX37xX4xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX13xX3fxX40xX3cxX42xX43xX44xX42xX46xX3xXexX49xX4axX19xX1exX3xX4exX4fxX3xX51xX52xX1exX25xX3xX3fxX3xX58xX4fxX3xX51xX14xXdxX3xX32xX49x64c3xXexX3xXbxX1xX37xXexX3xX5x47f8xX4xX3xf470xX40xX1xX3dxX40xX3xX1exX25xX4fxX4axX3xXd8xX2xX5fxX3cxX5fxXd8xX40xXd8xX2xX43xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xc14axX71xX4axXaxX12xX0xXdxX22xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX71xXexX1xX49xX22x71a8xX3xXdx7753xX10xX1exXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX4axX5xX10xX9xXaxe2b7xXdxX71xXexX1xc9d7xX3x4e82x5a47xX40xXbxX32xf096xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX12axX3xX3cxX40xXd8xXbxX32xX131xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxX43xX113xX6xXfdxXexX1xX6xX1exX1xX1xXfdxX6xX43xfb29xX1exX5fxX1exX10xX125xX7xX5fxXd8xX2xX2xX44xX5fxX2xX40xX12dxX71xX12dxX40x4febxXd8xX16bxX12dxX12dxXexX44xX12cxX12dxX16bxX5xX42xX3fxX113xXfdxX3fxX4axX3fxXexX10xX3fxX1bxX1xX6xX1exX3fxXexXdxX22xX3fxX1exX25xX49xX43x643exXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xX1bxX1xX1dxX1exX3xXexX21xX22xX3xX1exX25xX26xX27xXdxX3xX2axXdxX3xXexX2exX2fxX1exX3xX32xX10xX3xX1bxX1xX37xX4xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX13xX3fxX40xX3cxX42xX43xX44xX42xX46xX3xXexX49xX4axX19xX1exX3xX4exX4fxX3xX51xX52xX1exX25xX3xX3fxX3xX58xX4fxX3xX51xX14xXdxXaxX3xX125xXdxX71xXexX1xX9xXaxX12cxX12dxX40xXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX3cxX40xXd8xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXfdxX71xX4axXaxX12xX4exX7dxX3xX1exX25xX1xX82xX12axX3xX3fxX3x546fxXdxX2fxX1exX3xX1xfbe7xX3xX1exX25xX6xX4axX3xX158x547bxXdxX3xX4xef14xX3xde91xX49xX6xX1exX3xX4axX3xXexX19xX3xX25x7a45xX1exX3xX1exX1xXccxXexX3xX2axda50xX3xX2axX26xcd4dxX4xX3xXexX26xX3xX158xXccxX1exX3xX1xa49axX3xXexX2exX24bxX131xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXfdxX71xX4axXaxX12xX3fxX3x605dx754exXdxX3xX2axXdxX225xX1exX3xX2axX19xX1exX3xX4xX37xX4xX3xX2axX26xX27xX1exX25xX3xX71xb660xX4axX3xX1ex7255xX1exX25xX3xX4xX49xX1exX25xX3xX4xXccxXbxX3xX7xc1a2xX3xX2axXdxX225xX1exX3xXexX1xXfdx7c88xXdxX3xX1exX1xX86xX1exX25xX3xX1exX25xX26xX27xXdxX3xX2ax5a64xX3xXexXdxX19xXbxX3xX32xXd5xX4xX3xX25xX23exX1exX3xX158xX22dxXdxX3xX22xX21xX1exX1xX12axX3x44d8xX3xX2xX16bxX40xX40xX43xX16bxX40xX16bxX12dxX3xX3bxX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX46xX3xX2d0xX3xX40xX16bxX40xX12dxX43xX2xX40xX42xX43xX42xX3cxX3cxX3xX3bxXcxX2exX49xX1exX25xX3xXexX28bxX22xX3xb8d5xXdxX247xX22xX3xX7xXfdxX37xXexX3xX113xX225xX1exX1xX3xXexea38xXexX3xX4exX4fxX3xX51xX52xX1exX25xX46xX3xX2d0xX3xX40xX16bxX12cxX16bxX43xX40xX42xXd8xX43xX2xX2xX12dxX5fxX40xX16bxX3cxX16bxX43xX3dxX16bxX12cxX43xX2xX2xX12dxX3xX3bxXcxX2exX49xX1exX25xX3xXexX28bxX22xX3xX300xXdxX247xX22xX3xX7xXfdxX37xXexX3xX113xX225xX1exX1xX3xXexX310xXexX3xX58xX4fxX3xX51xX14xXdxX46xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXfdxX71xX4axXaxX12xX3fxX3xX300xX1xX6xXdxX3xX113xX37xXfdxX3xX4axX3xXexX19xX3xXexX2exbedfxX4xX3xXexX49xX4axX19xX1exX3xXexX2a7xXdxX3xX1xXexXexXbxX7xX12axX5fxX5fxXexXfdxX1bxX1xX6xXdxX4axXexX10xX43xX158xX1exX3xX158xX4fxX3xXexX1xX26xX27xX1exX25xX3xX32xX49xX4axX2fxX1exX3xX4xX310xXbxX3xX1exX1xX310xXexX3xXexX21xX1exX1xX3xXexX2exX2a7xX1exX25xX3xX7x4c11xX4xX3xX1bxX1xXfdx6c4cxX43xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXfdxX71xX4axXaxX12xX0xXdxX22xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxX116xX10xX1exXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX4axX5xX10xX9xXaxX125xXdxX71xXexX1xX12axX3xX12cxX12dxX40xXbxX32xX131xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxX43xX113xX6xXfdxXexX1xX6xX1exX1xX1xXfdxX6xX43xX158xX1exX5fxX1exX10xX125xX7xX5fxXd8xX2xX2xX44xX5fxX2xX40xX12dxX71xX12dxX40xX16bxX3dxX2xX40xX44xXexX2xX2xX3dxX40xX5xX2xX43xX18dxXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xX1bxX1xX1dxX1exX3xXexX21xX22xX3xX1exX25xX26xX27xXdxX3xX2axXdxX3xXexX2exX2fxX1exX3xX32xX10xX3xX1bxX1xX37xX4xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX13xX3fxX40xX3cxX42xX43xX44xX42xX46xX3xXexX49xX4axX19xX1exX3xX4exX4fxX3xX51xX52xX1exX25xX3xX3fxX3xX58xX4fxX3xX51xX14xXdxXaxX3xX125xXdxX71xXexX1xX9xXaxX12cxX12dxX40xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe44cxX49xXexX1xXfdxX2exXaxX12xc47cxce58xX0xX5fxXbxX12
PV