Iran lên kế hoạch tổ chức vòng đàm phán mới với Saudi Arabia
Iran có kế hoạch tổ chức vòng đàm phán thứ tư với Saudi Arabia tại Iraq sau khi Chính phủ mới của Iran được thành lập.
7276xcb4cxdf86xf8bbxf75dx1239cxfbcfxcb1cx74bbxX7xd521xbcf1x8089xe344xa42fx8578xX5xb5e5xXax108c5x7e15xd012xX6x11c3cxX3xX5x988fxX16xX3xa68bxb2b0xX3xX1xefb3xaaf1xX4xX1xX3xXex9520xX3xX4xX1x7a7axX4xX3x12992x10fecxX16x1122fxX3xeedex82ccx854exX3xXbxX1x7a8axX16xX3xX34x82e4xXdxX3xX2dxX3cxXdxX3x99f0xX6xd60dxa6b2xXdxX3x112b5xX14xX6xa011xXdxX6xX0xa086xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx81a3xX10xX6xX46xXaxX12xX13xX14xX6xX16xX3xX4xa0bexX3xX1cxX1dxX3xX1xX20xX21xX4xX1xX3xXexX26xX3xX4xX1xX2axX4xX3xX2dxX2exX16xX30xX3xX32xX33xX34xX3xXbxX1xX38xX16xX3xXexX1xX2axX3xXexea25xX3xX2dxX3cxXdxX3xX43xX6xX45xX46xXdxX3xX49xX14xX6xX4cxXdxX6xX3xXexX21xXdxX3xX13xX14xX6x10cfaxX3xX7xX6xX45xX3xX1cxX1xXdxX3xa5bcxX1x908exX16xX1xX3xXbxX1x74cexX3xX34xX3cxXdxX3xX4xXbdxX6xX3xX13xX14xX6xX16xX3xX32xX91xfbb6xX4xX3xXexX1xX33xX16xX1xX3xX5x118a1xXbxa7afxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX6xXbxXexXdxX20xX16xXaxX12xX0xXdxX34xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX34xX7x1067dxXbxX1xX20xXexX20xXaxX3xX7xXexbc98xX5xX10xX9xXaxX46xXdxX7xXbxX5xX6xX10cxf840xX3xX4cxX5xX20xX4xX1cx11effxX3xX34xX6xX14xX30xXdxX16xX102xX5xX10x12bb1xXexX118xX3xX6xX45xXexX20xX11fxX3xX34xX6xX14xX30xXdxX16xX102xX14xXdxX30xX1xXexX118xX3xX6xX45xXexX20xX11fxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX16xX3xX5xX19xX16xX3xX1cxX1dxX3xX1xX20xX21xX4xX1xX3xXexX26xX3xX4xX1xX2axX4xX3xX2dxX2exX16xX30xX3xX32xX33xX34xX3xXbxX1xX38xX16xX3xX34xX3cxXdxX3xX2dxX3cxXdxX3xX43xX6xX45xX46xXdxX3xX49xX14xX6xX4cxXdxX6xX3xX1x9515xX16xX1xX3x8f31xX16xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX50xX50xXdxXdaxX4cxX6xX20xXexX1xX6xX16xX1xX1xX20xX6xXdaxX2dxX16xX50xX16xX10x11120xX7xX50x122d9xX2x74bcx88b0xX50xX1b6xec19xX1b9xX46xX1b6xX2x7e54xX1b8xX1bcx114adx11a7exXexX1b9xX2xX1b8xX1c4xX5xX2xXdax92a7xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX3xX5xX19xX16xX3xX1cxX1dxX3xX1xX20xX21xX4xX1xX3xXexX26xX3xX4xX1xX2axX4xX3xX2dxX2exX16xX30xX3xX32xX33xX34xX3xXbxX1xX38xX16xX3xX34xX3cxXdxX3xX2dxX3cxXdxX3xX43xX6xX45xX46xXdxX3xX49xX14xX6xX4cxXdxX6xXaxX3xX46xX6xXexX6xX102xXbxX1xX20xXexX20xX102xX20xX14xXdxX30xXdxX16xX6xX5xX102xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX118xX50xX50xX4xX46xX16xXdxX34xX30xXdaxX2dxXdxX10xXexX16xX6xX34xXbxX5xX45xX7xXdaxX2dxX16xX50xXex7cebxX1b6xX1c4xX50xX45xXbxX5xX20xX6xX46xX10xX46xX50xX1xX20xXexX16xX16xfdc7xX50xX1b6xX1c4xX1b6xX2xa9e4xX1c4x1247fxX266xX1b8xX2xX50xXdxX14xX6xX16xX7xX6xX45xX46xXdxX266xX6xX14xX6xX4cxXdxX6xXdaxX1cexXbxX30xXaxX3xX50xX12x7315xX16xX1xX3xX34xXdxX16xX1xX3xX1xa3b7xX6xXdaxX3xd680xf7f0xX30xX45x101c3xX16xX118xX3xXexX10xX1xX14xX6xX16xXexXdxX34xX10xX7xXdaxX4xX20xX34x11621xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9417xX20xX46xX10cxXaxX12xX5fx88cdxX16xX30xX3xXexX1x103cbxX16xX30xX3xXex932cxX16xX3xX4cxX38xX16xX3xX4xX1xXb7xX16xX1xX3xXexX1xX2axX4xX3xX13xX43xX294xX49xX3xX4xXbdxX6xX3xX13xX14xX6xX16xX3xX46x801fxX16xX3xX5xf1c6xXdxX3xb5f2xX21xXdxX3xX7xX2axX3xX13xX14xX6xX16xX3xXexX21xXdxX3xX2baxX6xX30xX1xX46xX6xX46x11b60xX3xX13xX14xX6xX1cexX3xd913xX6xX7xX1cexX10xX46xXdxX3xX16xX30xX33xX10cxX3xX1b8xX2xX50xX268xX3xX4xX1xX20xX3xX4cxXdxX1dxXexX3xX16xX1xX91xX3xX2dxXd8xX10cxXdaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2baxX20xX46xX10cxXaxX12xd314xX16xX30xX3xX312xX6xX7xX1cexX10xX46xXdxX3xX16xX6bxXdxX118xX3x9a99xXb5xX1x7661xX16xX30xX3xXexX2c7xXdxX3xX32xX2c1xX3xX4xX6bxX3xX4cxX6xX3xX2dxX2exX16xX30xX3xX32xX33xX34xX3xXbxX1xX38xX16xX3xX2dxX3cxXdxX3xX43xX6xX45xX46xXdxX3xX49xX14xX6xX4cxXdxX6xX3xX2dxX33xX3xX2dxX2exX16xX30xX3xXexX1xX2axX3xXexX91xX3xX7xf549xX3xX46xXdx8cd3xX16xX3xX14xX6xX3xX7xX6xX45xX3xX1cxX1xXdxX3xXexX1xX33xX16xX1xX3xX5xXd8xXbxX3xX4xX1xXb7xX16xX1xX3xXbxX1xXbdxX3xX34xX3cxXdxX3xab6bxX3xX13xX14xX6xX16xXdaxXaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2baxX20xX46xX10cxXaxX12xXcxX1xX2c7xX16xX30xX3xX4cxX38xX20xX3xXexX14xX19xX16xX3xX32xX91xXcexX4xX3xX32xX91xX6xX3xX14xX6xX3xX4xX1x921bxX3xX2dxX33xXdxX3xX16xX30xX33xX10cxX3xX7xX6xX45xX3xX1cxX1xXdxX3xX34x9a0fxXexX3xX1xX416xXdxX3xX16xX30xX1x9e81xX3xXexX1xX91xXcexX16xX30xX3xX32xX402xX16xX1xX3xX1cxX1xX45xX3xX2dxed48xX4xX3xX46xXdxX3a2xX16xX3xX14xX6xX3xX3c8xX3xX2baxX6xX30xX1xX46xX6xX46xX3xX16xX1x9674xX34xX3xX30xXdxX35exXbxX3xX30xXdxX192xX34xX3xX4x11ed3xX16xX30xX3xXexX1xba2bxX16xX30xX3xX30xXdxc538xX6xX3xX4xX38xX4xX3xX16xX91xX3cxX4xX3xX5xX38xX16xX30xX3xX30xXdx12129xX16xX30xX3xX4xXbdxX6xX3xX13xX14xX6xXabxXdaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2baxX20xX46xX10cxXaxX12xX13xX14xX6xX16xX3xX2dxX33xX3xX43xX6xX45xX46xXdxX3xX49xX14xX6xX4cxXdxX6xX3xX30bxX3xX4xX38xX4xX3xX16xX91xX3cxX4xX3xX1xX33xX16xX30xX3xX32xa8aexX45xX3xX4xXbdxX6xX3xX16xX30xX91xX2f1xXdxX3xX1xX297xXdxX3xX30xXdxX38xX20xX3xX43xX1xXdx10b1fxXdxXexX10xX3xX2dxX33xX3xX43xX45xX16xX16xXdxX3xXexX21xXdxX3xXcxX14xX45xX16xX30xX3xX2f4xX2c7xX16xX30xX3xX30bxX3xXexX1xb757xX3xX32xX420xX4xX1xX3xX2dxX3cxXdxX3xX16xX1xX6xX45xX3xXexX14xX20xX16xX30xX3xX16xX1xXdxX477xX45xX3xX16xX458xX34xX3xX2dxX33xX3xX32xX6xX16xX30xX3xXbdxX16xX30xX3xX1xX416xX3xX4xX38xX4xX3xX4cxX19xX16xX3xX32xf00bxXdxX3xX32xX420xX4xX1xX3xX16xX1xX6xX45xX3xXexX14xX20xX16xX30xX3xX4xX38xX4xX3xX4xX45xX416xX4xX3x988dxX45xX16xX30xX3xX32xX416xXexX3xXexX21xXdxX3x9c0bxX10xX34xX10xX16xX3xX30bxX3xX43xX10cxX14xXdxX6xX3xX2dxX33xX3xX4xX38xX4xX3xX16x11d7dxXdxX3xX1cxX1xX38xX4xXdaxX3xX5fxX6xXdxX3xX16xX91xX3cxX4xX3xX4xb3c7xXexX3xX32xX2axXexX3xXabxX45xX6xX16xX3xX1x12a50xX3xX16xX30xX20xX21xXdxX3xX30xXdxX6xX20xX3xX16xX458xX34xX3xX1b6xX1c4xX2xX24exXdaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2baxX20xX46xX10cxXaxX12xX13xX14xX6xX16xX3xX54dxX38xX4xX3xX16xX1xe4c9xX16xX3xX4xX2c7xX16xX30xX3xX1cxX1xX6xXdxX3xX5xX4bfxX16xX3xX32xX4bfxX45xX3xXexXdxX19xX16xX3xX1xX297xXdxX3xXexX1xX38xX16xX30xX3xX294xX458xX34xX3xX14xX44axX16xX30xX3xX32xX6xX16xX30xX3xX32xX33xX34xX3xXbxX1xX38xX16xX3xX2dxX3cxXdxX3xX43xX6xX45xX46xXdxX3xX49xX14xX6xX4cxXdxX6xX30bxX3xX1cxX1xX45exX16xX30xX3xX32xX420xX16xX1xX3xX7xX39exX3xX5xX33xX34xX3xX16xX1xX464xX16xX30xX3xX30xX18exX3xX4xX6bxX3xXexX1x108b9xX3xX32xX633xX3xX30xXdxX192xXdxX3xXabxX45xX10cxX1dxXexX3xX4xX38xX4xX3xX2dxX2ccxX16xX3xX32xX477xX3xX30xXdxX464xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX16xX91xX3cxX4xXdaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2baxX20xX46xX10cxXaxX12x8ec6xXdxX3cxXdxX3xXbxX1xX5c6xX16xX3xXexXb7xX4xX1xX3xX16xX1xXd8xX16xX3xX32xX420xX16xX1xX30bxX3xX32xX531xXdxX3xX2dxX3cxXdxX3xX49xX14xX6xX4cxX3xX43xX6xX45xX46xXdxX30bxX3xX34xX416xXexX3xX32xX297xX16xX30xX3xX34xXdxX16xX1xX3xXexX14xX45xX10cxX477xX16xX3xXexX1xX531xX16xX30xX3xX4xXbdxX6xX3xX312x728exX3xXexX21xXdxX3xXcxX14xX45xX16xX30xX3xX2f4xX2c7xX16xX30xX30bxX3xX2dxXdxX590xX4xX3xX16xX531xXdxX3xX5xX21xXdxX3xX32xX33xX34xX3xXbxX1xX38xX16xX3xX2dxX3cxXdxX3xX13xX14xX6xX16xX3xX4xda8bxX16xX30xX3xX5xX33xX3xX4xX38xX4xX1xX3xX4xX1xX2axX16xX30xX3xX34xXdxX16xX1xX3xXexX1xXdxX590xX16xX3xX4xX1xXb7xXdaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2baxX20xX46xX10cxXaxX12xfcc1xXdxX590xX4xX3xX30xXdxX192xX34xX3xX4xX458xX16xX30xX3xXexX1xX45exX16xX30xX3xX30xXdxX464xX6xX3xX1xX6xXdxX3xXabxX45xX531xX4xX3xX30xXdxX6xX3xX32xX531xXdxX3xXexX1xXbdxX3xXexX21xXdxX3xX1cxX1xX45xX3xX2dxX433xX4xX3xX5xX33xX3xX34xX416xXexX3xXexX14xX20xX16xX30xX3xX16xX1xX464xX16xX30xX3xX34xX531xXdxX3xXabxX45xX6xX16xX3xXexX5c6xX34xX3xX4xXbdxX6xX3xX4xX1xXb7xX16xX1xX3xXabxX45xX10cxX477xX16xX3xXcxX26xX16xX30xX3xXexX1xX531xX16xX30xX3xX312xX6bfxX3xa417xX20xX10xX3xX2baxXdxX46xX10xX16xX30bxX3xXexX14xX20xX16xX30xX3xX4cxX531xXdxX3xX4xX192xX16xX1xX3xX312xX6bfxX3xX32xX6xX16xX30xX3xXexX1xX35exX4xX3xX30xXdx10a97xX4xX3xX4xX1xX2ccxX34xX3xX46xX2axXexX3xX4xX45xX416xX4xX3xX54dxX45xX16xX30xX3xX32xX416xXexX3xX3c8xX3xX55axX10xX34xX10xX16xXdaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2baxX20xX46xX10cxXaxX12xX294xX30xX20xX33xXdxX3xX14xX6xX30bxX3x9565xX6xX7xX1xXdxX16xX30xXexX20xX16xX3xX2dxX33xX3xXcxX10xX1xX14xX6xX16xX3xX32xX6xX16xX30xX3xX4xX531xX3xX30xX583xX16xX30xX3xX1cxX1xX2c7xXdxX3xXbxX1xX7c9xX4xX3xXexX1xcf71xX6xX3xXexX1xX45xXd8xX16xX3xX1xX21xXexX3xX16xX1xX5c6xX16xX3xX16xX458xX34xX3xX1b6xX1c4xX2xX1b9xXdaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX45xXexX1xX20xX14xXaxX12xXcxX1xX10xX20xX3xX49xd56cxf2e5xX0xX50xXbxX12
Theo AFP