Bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống ở Trường THCS Dân tộc nội trú Thường Xuân
(Baothanhhoa.vn) - Những năm gần đây, ngoài việc nâng cao chất lượng giáo dục, Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Thường Xuân còn đưa nội dung giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Thái vào các chương trình hoạt động ngoại khóa cho các em học sinh, qua đó giúp các em hiểu rõ hơn về giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
ffa1x15751x143e3x11b04x17cb5x125b6x10d87x17f40x13b3axX7x16a08x13770x1523ex14326x159c1x16fe5xX5x1741fxXax107b1x187e1x11bedx16700xX3xXex17f5cx144a7xX3x10c2cxXdx138dbxX3xXex1866cx11aeexX3x12012x160adxX19xX3xX1x10ca4xX6xX3xXexX20x1280bx1311bx15b4cxX19xX3xXexX1x15940xX19xX1bxX3x17287xX3xXcxX20x135edx1288exX19xX1bxX3xXcx12358x121d1x156aaxX3x14541x15979xX19xX3xXex17848xX4xX3xX19xX4bxXdxX3xXexX20x1532bxX3xXcxX1xX3cxX3dxX19xX1bxX3x12368xX2dxX47xX19xX0x16c6bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xX10xX6x11765xXaxX12x12549xX1x174f2xX19xX1bxX3xX19xX24x1667exX3xX1bx16c66xX19xX3x12befxX47xX2ex174f4xX3xX19xX1bxX15x1212cxXdxX3xX23xXdx185cexX4xX3xX19xX47xX19xX1bxX3xX4xX6xX15xX3xX4xX1x12a56xXexX3xX5xX3cx109b9xX19xX1bxX3xX1bxXdxX1dxX15xX3xX74x11550xX4xX88xX3xXcxX20xX3cxX3dxX19xX1bxX3xXcxX42xX43xX44xX3xX46xX47xX19xX3xXexX4bxX4xX3xX19xX4bxXdxX3xXexX20xX54xX3xX1xX2dxX2exX92xX19xX3xXcxX1xX3cxX3dxX19xX1bxX3xX5dxX2dxX47xX19xX3xX4x17339xX19xX3xX85xX3cxX6xX3xX19xX4bxXdxX3xX74xX2dxX19xX1bxX3xX1bxXdxX79xX3xX1bx15077xX19xX3x17d69xX14xX19xX3xX7x135baxX4xX3xX23xX24xX19xX3xX1xX28xX6xX3xX74xX47xX19xX3xXexX4bxX4xX3xXcxX1xX1dxXdxX3xX23xX8dxX15xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX1xX3cx17ae3xX19xX1bxX3xXexX20xXf7xX19xX1xX3xX1xX15x1584fxXexX3xX85xX4bxX19xX1bxX3xX19xX1bxX15xX12exXdxX3x10252xX1xX28xX6xX3xX4xX1xX15xX3xX4xX1dxX4xX3xX10xX7fxX3xX1x16848xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX88xX3x174a9xX2dxX6xX3xX85xX28xX3xX1bxXdxX54xXbxX3xX4xX1dxX4xX3xX10xX7fxX3xX1xXdx17084xX2dxX3xX20x18525xX3xX1xX122xX19xX3xX23xX2fxX3xX1bxXdxX1dxX3xXexX20xX21xX3xX23xX24xX19xX3xX1xX28xX6xX3xXexX20xX2dxX2exX2fxX19xX3xXexX1xX34xX19xX1bxX3xX4x12f39xX6xX3xX74xX47xX19xX3xXexX4bxX4xX3xX7fxXf7xX19xX1x16e78xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX6xXbxXexXdxX15xX19xXaxX12xX0xXdxX7fxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX74xXexX1xX2dxX7fxXfaxX3xXdxX43xX10xX19xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXax17c7dxXdxX74xXexX1x145edxX3x14e4ax12b46xX1e9xXbx102d1x143fexX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX1e6xX3x1220dx10a0axX1f7xXbxX1ecxX1edxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX62xX62xXdxX1a5xXfaxX6xX15xXexX1xX6xX19xX1xX1xX15xX6xX1a5xX23xX19xX62xX19xX10xX1e1xX7xX62x15382xX2x1421fxX21exX62xX2x1041bxX222xX74x16508xX2xX222xX2xX21exX2xX222xXexX222xX1f8xX21cxX21cxX1f7xX5xX1e9xX1a5x13ad9xXbxX1bx12b8cxX20xX9xX1f8xX21cxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxX3xXexX20xX21xX3xX23xX24xX19xX3xX1xX28xX6xX3xXexX20xX2dxX2exX2fxX19xX3xXexX1xX34xX19xX1bxX3xX38xX3xXcxX20xX3cxX3dxX19xX1bxX3xXcxX42xX43xX44xX3xX46xX47xX19xX3xXexX4bxX4xX3xX19xX4bxXdxX3xXexX20xX54xX3xXcxX1xX3cxX3dxX19xX1bxX3xX5dxX2dxX47xX19xXaxX3xX1e1xXdxX74xXexX1xX9xXaxX1e8xX1e9xX1e9xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX1f7xX1f8xX1f7xXaxX3xX62xX12xXcxXdx141cfxXexX3xX74xX12exX2exX3xX4xX1xX79xX3xX74xX47xX19xX3xXexX4bxX4xX3xXcxX1xX1dxXdxX3xX38xX3xXcxX20xX3cxX3dxX19xX1bxX3xXcxX42xX43xX44xX3xX46xX47xX19xX3xXexX4bxX4xX3xX19xX4bxXdxX3xXexX20xX54xX3xX1xX2dxX2exX92xX19xX3xXcxX1xX3cxX3dxX19xX1bxX3xX5dxX2dxX47xX19xX1a5xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX74xX2exXaxX12xX43x13791xX3xX1bxXdxX1dxX15xX3xX43xX82xX7fxX3xXcxX1xX21xX3xX42xX15xX8dxX19xX88xX3xX1xXdxX92xX2dxX3xXexX20xX3cxX38xX19xX1bxX3xX19xX1xX8dxX3xXexX20xX3cxX3dxX19xX1bxX88xX3xX4xX1xX15xX3xXfaxXdxX2b2xXexX1e6xX3x1357bx10960xXdxX3xX85x12764xX4xX3xXexX1x12351xX3xX5xX8dxX3xX19xX1bxX310xXdxX3xXexX20xX3cxX3dxX19xX1bxX3xX4xX1xX2dxX2ex11feexX19xX3xXfaxXdxX92xXexX3xX74xX12exX2exX3xX1xX14dxX4xX3xX4xX1xX15xX3xX4xX15xX19xX3xX10xX7fxX3xX4xX1dxX4xX3xX74xX47xX19xX3xXexX4bxX4xX88xX3xXexX20xX15xX19xX1bxX3xX85xX28xX3xX74xX47xX19xX3xXexX4bxX4xX3xXcxX1xX1dxXdxX3xX4xX1xXdxX2b2xX7fxX3xXexX20xX366xX19xX3xX1f8xX1f7x1494axX3xX4xX1xX15xX3xX19xX366xX19xX3xX23xXdxX92xX4xX3xXfaxX14xX15xX3xXexX18xX19xX3xX23xX8dxX3xXbxX1xX1dxXexX3xX1xX2dxX2exX3xX4xX1dxX4xX3xX1bxXdxX1dxX3xXexX20xX21xX3xX23xX24xX19xX3xX1xX28xX6xX3xXexX20xX2dxX2exX2fxX19xX3xXexX1xX34xX19xX1bxX3xX85xX3cxXa5xX4xX3xX19xX1xX8dxX3xXexX20xX3cxX3dxX19xX1bxX3xX85xX34cxX4xX3xXfaxXdxX92xXexX3xX4xX1xX54xX3xXexX20xX14dxX19xX1bxX1a5xX3xX347xXf7xX3xX23x10c36xX2exX88xX3xX19xX1bxX6xX2exX3xXex18134xX3xX13cxX1xXdxX3xXexX2dxX2exX16bxX19xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX85xX82xX2dxX3xX4xXa0xXbxX88xX3xX19xX1xX8dxX3xXexX20xX3cxX3dxX19xX1bxX3xX85x179c8xX3xX2exX366xX2dxX3xX4xX82xX2dxX3xX7fx18471xXdxX3xX19xX79xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX19xX1bxX3cxX3dxXdxX3xXcxX1xX1dxXdxX3xX85xX2fxX2dxX3xXbxX1xX14xXdxX3xX4xX1xX2dx10b71xX19xX3xXfaxX21xX3xX7fxX4bxXexX3xXfaxX4bxX3xX23xX1dxX2exX3xXexX20xX2dxX2exX2fxX19xX3xXexX1xX34xX19xX1bxX3xX4xX196xX6xX3xX74xX47xX19xX3xXexX4bxX4xX3xX85xX16bxX3xX7fxX34cxX4xX3xX23xX8dxX15xX3xX4xX1dxX4xX3xXfaxX2dx184fexXdxX3xX7xX1dxX19xX1bxX3xXexX1x15a19xX3xX21cxX3xX1x160a1xX19xX1bxX3xXexX2dxX82xX19xX88xX3xX4xX1dxX4xX3xX19xX1bxX8dxX2exX3xX5x13992xX3xX5xX348xX19xX3xX23xX8dxX3xX4xX1dxX4xX3xX19xX1bxX8dxX2exX3xX19xX1xX8dxX3xXexX20xX3cxX3dxX19xX1bxX3xXexX4b5xX3xX4xX1xX4bfxX4xX3xX4xX1dxX4xX3xX1xX4bxXdxX3xXexX1xXdxX88xX3xX1xX4bxXdxX3xX74xXdxX4d8xX19xX3xX23xX24xX19xX3xX19xX1bxX1xX92xX1a5xX3xX13xX366xX19xX3xX4xX12exX19xX1xX3xX85xX28xX88xX3xX19xX1xX8dxX3xXexX20xX3cxX3dxX19xX1bxX3xXexX1xX3cxX3dxX19xX1bxX3xX1ecxX2dxX2exX366xX19xX3xXexX4b5xX3xX4xX1xX4bfxX4xX3xX4xX1dxX4xX3xXfaxX2dxX4b5xXdxX3xX1xX15xX12exXexX3xX85xX4bxX19xX1bxX3xX19xX1bxX15xX12exXdxX3xX13cxX1xX28xX6xX88xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xX15xX12exXexX3x10c9axX4bxXdxX3xX4xX1xX15xX3xX4xX1dxX4xX3xX10xX7fxX3xX1xX14dxX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX41dxXbxX3xX1xX1dxXexX3xX4xX1dxX4xX3xX5xX8dxX19xX3xX85xXdxX92xX2dxX3xX74xX47xX19xX3xX4xX6xX1edxX3xXexX1xX6xX7fxX3xX1bxXdxX6xX3xX4xX1dxX4xX3xXexX20xXe2xX3xX4xX1xX122xXdxX3xX74xX47xX19xX3xX1bxXdxX6xX19xX88xX3xX19xX1xX3cxX1e6xX3xX19x17951xX7fxX3xX4xXe2xX19xX88xX3xX19xX1xX14xX2exX3xX7xX12exXbxX88xX3xXfaxXffxX19xX3xX19x16fb9xX88xX3xX74xX92xXexX3xXexX1xX4b5xX3xX4xX47axX7fxX88xX3xXexX20xXf7xX19xX1xX3xX74xXdxX4d8xX19xX3xXexX20xX6xX19xX1bxX3xXbxX1xXafxX4xX3xX74xX47xX19xX3xXexX4bxX4xX3xXcxX1xX1dxXdxX88xX3xX85xX1dxX19xX1xX3xX4xX18xX19xX1bxX3xX4xX1xXdxX366xX19xX1bxX1a5xX3xX77xX1bxX15xX8dxXdxX3xX20xX6xX88xX3xX19xX1xX8dxX3xXexX20xX3cxX3dxX19xX1bxX3xXexX1xX8dxX19xX1xX3xX5xX41dxXbxX3xX85xX4bxXdxX3xX23xX24xX19xX3xX19xX1bxX1xX92xX3xXexX1xX6xX7fxX3xX1bxXdxX6xX3xX1bxXdxX6xX15xX3xX5xX3cxX2dxX3xX23xX348xXdxX3xX4xX1dxX4xX3xXexX20xX3cxX3dxX19xX1bxX3xXfaxX12exX19xX1edxX3xXexX4b5xX3xX4xX1xX4bfxX4xX3xX4xX1dxX4xX3xX1xX4bxXdxX3xXexX1xXdxX3xX47axX7fxX3xXexX1x1279exX4xX3xX4xX196xX6xX3xX74xX47xX19xX3xXexX4bxX4xX3xXcxX1xX1dxXdxX1a5xX3xX573xX34cxX4xX3xXfaxXdxX92xXexX88xX3xXfaxXffxXexX3xX85xX82xX2dxX3xXexX427xX3xX19xX24xX7fxX3xX1xX14dxX4xX3xX21cxX1e9xX2xX222x12746xX21cxX1e9xX2xX1e8xX88xX3xX19xX1xX8dxX3xXexX20xX3cxX3dxX19xX1bxX3xX85xX44dxX3xX85xX3cxX6xX3xX23xX8dxX15xX3xX74xX12exX2exX3xX23xX8dxX3xX1xX14dxX4xX3xX4xX1xX79xX3xXcxX1xX1dxXdxX3xX4xX1xX15xX3xX1xX14dxX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX13cxX1xX34xXdxX3xX5xX348xXbxX3xX1e8xX88xX3xX1f8xX1a5xX3x14812xX458xXdxX3xXexX2dxX82xX19xX3xX4xX1dxX4xX3xX10xX7fxX3xX85xX3cxXa5xX4xX3xX1xX14dxX4xX3xX225xX3xXexXdxX2b2xXexX3xX23xX8dxX15xX3xX4xX1dxX4xX3xXfaxX2dxX4b5xXdxX3xX4xX1xXdxX2fxX2dxX3xX23xX8dxX3xXexX1xX4bfxX3xX222xX3xX1xX4c4xX19xX1bxX3xXexX2dxX82xX19xX3xX23xX8dxX3xX85xX3cxXa5xX4xX3xX1xX14dxX4xX3xX19xX1xX79xX19xX1bxX3xX13cxXdxX2b2xX19xX3xXexX1xX4bfxX4xX3xX4xX122xX3xXfaxX14xX19xX3xX23xX2fxX3xX19xX1bxX79xX3xX47xX7fxX88xX3xXexX427xX3xX23xX696xX19xX1bxX88xX3xX19xX1bxX79xX3xXbxX1xX1dxXbxX3xXexXdxX2b2xX19xX1bxX3xXcxX1xX1dxXdxX3xXexX1xX310xX19xX1bxX3xX156xX2dxX6xX3xXexX1xX696xX4xX3xX1xX8dxX19xX1xX3xX19xX1bxX310xX19xX3xX19xX1bxX79xX88xX3xX20x14d6fxX19xX3xX5xX2dxX2exX92xX19xX3xX13cx120c6xX3xX19xX24xX19xX1bxX3xX19xX1bxX1xX10xX88xX3xX19xX28xXdxX88xX3xX85xX14dxX4xX88xX3xX23xXdxX2b2xXexX1a5xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX74xX2exXaxX12xX13xX366xX19xX3xX4xX12exX19xX1xX3xX85xX28xX88xX3xX23xX8dxX15xX3xX4xX1dxX4xX3xX19xX1bxX8dxX2exX3xX5xX4d8xX3xX13cx179d1xX3xX19xXdxX92xX7fxX3xX5xX348xX19xX3xXexX20xX15xX19xX1bxX3xX19xX24xX7fxX88xX3xXcxX20xX3cxX3dxX19xX1bxX3xXcxX42xX43xX44xX3xX46xX47xX19xX3xXexX4bxX4xX3xX19xX4bxXdxX3xXexX20xX54xX3xXcxX1xX3cxX3dxX19xX1bxX3xX5dxX2dxX47xX19xX3xX85xX2fxX2dxX3xXexX4b5xX3xX4xX1xX4bfxX4xX3xX4xX1dxX4xX3xX1xX4bxXdxX3xXexX1xXdxX88xX3xX1xX4bxXdxX3xX74xXdxX4d8xX19xX3xXexX20xX2dxX2exX2fxX19xX3xXexX1xX34xX19xX1bxX3xX4xX196xX6xX3xX74xX47xX19xX3xXexX4bxX4xX3xXcxX1xX1dxXdxX88xX3xX19xX1xX3cxX1e6xX3xX19xXa0xX2dxX3xX4xX122xX7fxX3xX5xX6xX7fxX88xX3xX1bxX28xXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX5xX15xX12exXdxX3xXfaxX1dxX19xX1xX3xX54xX88xX3xX19xX1xX14xX2exX3xX74xX47xX2exX88xX3xX4xX1xX122xXdxX3xX156xX2dxX6xX2exX88xX3xX310xX3xX24xX19xX3xX156xX2dxX6xX19xX88xX3xXexX20xX3cxX19xX1bxX3xXfaxX8dxX2exX3xX7xX14xX19xX3xXbxX1xX47axX7fxX3xX74xX47xX19xX3xXexX4bxX4xX3xXcxX1xX1dxXdxX1a5xX1a5xX1a5xX3x17c57xX2dxX6xX3xX85xX28xX88xX3xX1bxXdxX54xXbxX3xX4xX1dxX4xX3xX10xX7fxX3xX4xX28xX3xX85xXdxX2fxX2dxX3xX13cxXdxX92xX19xX3xX85xX3cxXa5xX4xX3xX1bxXdxX6xX15xX3xX5xX3cxX2dxX88xX3xXexX20xX6xX15xX3xX85xX4b5xXdxX3xX1xX14dxX4xX3xXexX41dxXbxX88xX3xX19xX47xX19xX1bxX3xX4xX6xX15xX3x1240dxX3xXexX1xX4bfxX4xX3xX1bxXdxX79xX3xX1bxXf7xX19xX88xX3xXexX20xX47xX19xX3xXexX20xX14dxX19xX1bxX3xX19xX1xX79xX19xX1bxX3xX19xX5cexXexX3xX85x15aefxXbxX3xXexX20xX2dxX2exX2fxX19xX3xXexX1xX34xX19xX1bxX3xX4xX196xX6xX3xX74xX47xX19xX3xXexX4bxX4xX3xX23xX8dxX3xX19xX458xX3xX5xX696xX4xX3xX1xX14dxX4xX3xXexX41dxXbxX3xXexX34xXexX3xX85xX16bxX3xX7xX6xX2dxX3xX19xX8dxX2exX3xX85xX28xX19xX1bxX3xX1bxX28xXbxX3xX4xX310xX19xX1bxX3xX7xX4bfxX4xX3xX1ecxX47xX2exX3xX74xX696xX19xX1bxX3xX156xX2dxX366xX3xX1xX3cxX122xX19xX1bxX3xX1bxXdxX8dxX2dxX3xX85xX97cxXbxX1a5xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX74xX2exXaxX12xX77xX1xX4c4xX7fxX3xXexXdxX2b2xXbxX3xXexXafxX4xX3xXfaxX14xX15xX3xXexX18xX19xX3xX4xX1dxX4xX3xX1bxXdxX1dxX3xXexX20xX21xX3xX23xX24xX19xX3xX1xX28xX6xX3xXexX20xX2dxX2exX2fxX19xX3xXexX1xX34xX19xX1bxX3xX4xX1xX15xX3xX1xX14dxX4xX3xX7xXdxX19xX1xX88xX3xXexX20xX15xX19xX1bxX3xXexX1xX3dxXdxX3xX1bxXdxX6xX19xX3xXexX348xXdxX88xX3xXcxX20xX3cxX3dxX19xX1bxX3xXcxX42xX43xX44xX3xX46xX47xX19xX3xXexX4bxX4xX3xX19xX4bxXdxX3xXexX20xX54xX3xXcxX1xX3cxX3dxX19xX1bxX3xX5dxX2dxX47xX19xX3xXexXdxX2b2xXbxX3xXexXafxX4xX3xXexX2dxX2exX366xX19xX3xXexX20xX2dxX2exX2fxX19xX88xX3xX19xX47xX19xX1bxX3xX4xX6xX15xX3xX19xX1xX41dxX19xX3xXexX1xX4bfxX4xX3xX4xX1xX15xX3xX4xX1dxX19xX3xXfaxX4bxX88xX3xX1bxXdxX1dxX15xX3xX23xXdxX366xX19xX88xX3xX1xX14dxX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX23xX2fxX3xX23xX6xXdxX3xXexX20xXe2xX88xX3xX956xX3xX19xX1bxX1x17423xX6xX88xX3xXexX82xX7fxX3xX156xX2dxX6xX19xX3xXexX20xX14dxX19xX1bxX3xX23xXdxX92xX4xX3xXfaxX14xX15xX3xXexX18xX19xX3xX4xX1dxX4xX3xX1bxXdxX1dxX3xXexX20xX21xX3xX23xX24xX19xX3xX1xX28xX6xX3xX74xX47xX19xX3xXexX4bxX4xX1edxX3xX85xX18xX19xX1bxX3xXexX1xX3dxXdxX3xX7fxX3dxXdxX3xX4xX1dxX4xX3xXexX20xXdxX3xXexX1xX4bfxX4xX3xXfaxX14xX19xX3xX85xX21xX6xX88xX3xX19xX1bxX1xX92xX3xX19xX1xX47xX19xX3xX74xX47xX19xX3xXexX4bxX4xX3xXcxX1xX1dxXdxX3xX85xX2b2xX19xX3xX85xX16bxX3xXexX20xX2dxX2exX2fxX19xX3xX74xX12exX2exX3xX23xX24xX19xX3xX1xX28xX6xX3xXexX20xX2dxX2exX2fxX19xX3xXexX1xX34xX19xX1bxX3xX4xX1xX15xX3xX4xX1dxX4xX3xX10xX7fxX1a5xX1a5xX1a5xX3xX156xX2dxX6xX3xX85xX28xX3xX1bxXdxX54xXbxX3xX4xX1dxX4xX3xX10xX7fxX3xXfaxX18xXdxX3xX85xXffxXbxX3xXexX1xX366xX7fxX3xXexXf7xX19xX1xX3xX2exX366xX2dxX3xX23xX24xX19xX3xX1xX28xX6xX3xX4xX196xX6xX3xX74xX47xX19xX3xXexX4bxX4xX3xX7fxXf7xX19xX1xX1a5xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX74xX2exXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxXexX10xX1ecxXexX6ccxX6xX5xXdxX1bxX19xX1e6xX3xX20xXdxX1bxX1xXexX1edxXaxX12xX0xX7xXexX20xX15xX19xX1bxX12xX13xX8dxXdxX3xX23xX8dxX3xX14xX19xX1xX1e6xX3x17476xX1xX1dxX19xX1xX3x12eabxXdxX19xX1xX0xX62xX7xXexX20xX15xX19xX1bxX12xX0xX62xXbxX12