Sử dụng bằng không hợp pháp vẫn điều hành hoạt động của quỹ tín dụng
(Baothanhhoa.vn) - Dù sử dụng bằng không hợp pháp nhưng ông Nguyễn Khắc Tính (sinh năm 1958), Uỷ viên Hội đồng quản trị kiêm Phó giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Phú (TP Thanh Hoá) vẫn đang điều hành hoạt động của Quỹ tín dụng này.
82efxd6e3x11c9cxc17cx8306xe985x10fa5xedcdxc1a4xX7xb4c5xc86fx1215bxdbd4x10498x118c0xX5x109acxXaxb360xX0xX7xXexfe8ex990cxcc23xa63fxX12xe646x115c1xX3xabf6xadfexX18xX19xX3x9ceexbe7fxX18xX19xX3xb31cxX1xc9b2xX18xX19xX3xX1xb205xXbxX3xXbxX1x8e4fxXbxX3xb516x1048fxX18xX3x11ee2xXdxa30ax86efxX3xX1x8331xX18xX1xX3xX1xX17xe1dexXexX3xX3bx11bf5xX18xX19xX3xX4xef79xX6xX3xb13bxX3exab08xX3xXex84efxX18xX3xX1exX1fxX18xX19xX0xd8e9xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX60xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11d88xX10xX6xX1exXaxX12xa628x11cd3xX3xX7xX1cxX3xX1exX1fxX18xX19xX3xX23xX24xX18xX19xX3xX28xX1xX2axX18xX19xX3xX1xX2fxXbxX3xXbxX1xX34xXbxX3xX18xX1x94cfxX18xX19xX3xX2axX18xX19xX3xb796xX19xX3exf933x11eddxX18xX3xdf62xX1x1067exX4xX3xXcxX58xX18xX1xX3xc4c7xX7xXdxX18xX1xX3xX18x10ac8x102d4xX3xX2xae73xee28x10a1ex10a91xf5efxX3x10b42x1135dxX3xX37xXdxfa2bxX18xX3xX78xX4bxXdxX3xX3bxc229xX18xX19xX3xX53xX3ex1032fxX18xX3xXexX16xfcbbxX3xX28xXdxXcexXc0xX3x8fb8xX1xb6e6xX3xX19xXdxX34xXc0xX3xX3bxa3a4xX4xX3xf8faxX3exX55xX3xXexX58xX18xX3xX1exX1fxX18xX19xX3xX18xX1x9516xX18xX3xX1exX104xX18xX3xXf5xX3exXdcxX18xX19xX3xXe8xX1x99d7xX3xXb8xXcxXe8xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX78xX17xX34xXc6xX3xX37xX38xX18xX3xX3bxX6xX18xX19xX3xX3bxXdxX3dxX3exX3xX1xX41xX18xX1xX3xX1xX17xX47xXexX3xX3bxX4bxX18xX19xX3xX4xX50xX6xX3xXf5xX3exX55xX3xXexX58xX18xX3xX1exX1fxX18xX19xX3xX18xX41xXaax9334xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx86fbxX17xX1exXaaxXaxX12xX0xXdxXc0xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx10497xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXaaxX5xX10xX9xXaxbb86xXdxX1exXexX1x11d5dxX3x120a5xXc4xe01bxXbxcf82xdd79xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18cxX3x94f1xb658xX190xXbxX192xX193xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18cxX60xX60xXdxX155xX23xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX155xX37xX18xX60xX18xX10xX187xX7xX60x85c3xX190xf54cxX19dxX60xX2xXc3xX1c9xX1exX2xX2xX2xX2xX19dxX1c7xX2xXexXc3xXc3xX1c7xX19dxXc4xX5xX190xX155x9302xXbxX19xc693xX16xX9xXc3xX1c9xX19dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX3xX1exX1fxX18xX19xX3xX23xX24xX18xX19xX3xX28xX1xX2axX18xX19xX3xX1xX2fxXbxX3xXbxX1xX34xXbxX3xX37xX38xX18xX3xX3bxXdxX3dxX3exX3xX1xX41xX18xX1xX3xX1xX17xX47xXexX3xX3bxX4bxX18xX19xX3xX4xX50xX6xX3xX53xX3exX55xX3xXexX58xX18xX3xX1exX1fxX18xX19xXaxX3xX187xXdxX1exXexX1xX9xXaxX18exXc4xX190xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX19dxX19exX190xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX0xX10xXc0xX12xXf5xX3exX55xX3xXexX58xX18xX3xX1exX1fxX18xX19xX3xX18xX1xX104xX18xX3xX1exX104xX18xX3xXf5xX3exXdcxX18xX19xX3xXe8xX1xX113xX3xXb8xXcxXe8xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX78xX17xX34xXc6xX3xX18x92a8xXdxX3xX2axX18xX19xX3xXa7xX19xX3exXaaxXabxX18xX3xXaexX1xXb0xX4xX3xXcxX58xX18xX1xXc7xX3xX3exXcaxX3xX37xXdxXcexX18xX3xX78xX4bxXdxX3xX3bxXd6xX18xX19xX3xX53xX3exXdcxX18xX3xXexX16xXe1xX3xX28xXdxXcexXc0xX3xXe8xX1xXeaxX3xX19xXdxX34xXc0xX3xX3bxXf2xX4xX3xXf5xX3exX55xX3xXexX58xX18xX3xX1exX1fxX18xX19xX3xX3bxX6xX18xX19xX3xX5xX41xXc0xX3xX37xXdx10cbdxX4xX155xX0xX60xX10xXc0xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX165xX17xX1exXaaxXaxX12xXcxX47xXdxX3xX37xXbfxX18xX3xX23xXdcxX18xX3xX7xXf2xX3xX19dxX1c7xXc3xX3xX18xX19xX41xXaaxX3xX2xX2xe894xXc5xX331xX1c7xX190xX1c7xX190xX3xX4xX50xX6xX3xXcxX16xX9fxa5a0xX18xX19xX3xacf7xX47xXdxX3xX1xafddxX4xX3xX78xXd6xX18xX19xX3xX344x10558xX4xX3xX19xX1cxXdxX3xXf5xX3exX55xX3xXexX58xX18xX3xX1exX1fxX18xX19xX3xX18xX1xX104xX18xX3xX1exX104xX18xX3xXf5xX3exXdcxX18xX19xX3xXe8xX1xX113xXc7xX3xX18xXcexX3exX3xX16xc483xX18cxX3xXcxX16xX9fxX340xX18xX19xX3xX344xX47xXdxX3xX1xX349xX4xX3xX78xXd6xX18xX19xX3xX344xX352xX4xX3xX18xX1xff9dxX18xX3xX3bxX9fxX2fxX4xX3xX4xX2axX18xX19xX3xX37xXbfxX18xX3xX18xX19xX41xXaaxX3xX1c9xX2xX331xX19exX331xX1c7xX190xX1c7xX190xX3xX4xX50xX6xX3xXf5xX3exX55xX3xXexX58xX18xX3xX1exX1fxX18xX19xX3xX18xX1xX104xX18xX3xX1exX104xX18xX3xXf5xX3exXdcxX18xX19xX3xXe8xX1xX113xX3xX3bxX3dxX3xX18xX19xX1xXe1xX3xX37xX3dxX3xX37xXdxX2faxX4xX3xX192xX34xX4xX3xXc0xXdxX18xX1xX3xX37xXbfxX18xX3xX23xX24xX18xX19xX3xXexXf2xXexX3xX18xX19xX1xXdxX2faxXbxX3xX178xX6xX17xX3xX3bxf46axX18xX19xX3xX4xX50xX6xX3xX4xX34xX4xX3xX2axX18xX19xXc7xX3xX23xX41xX3xX7xX6xX3exX18cxX3xXa7xX19xX3exXaaxXabxX18xX3xXaexX1xXb0xX4xX3xXcxX58xX18xX1xX3xXb8xX7xXdxX18xX1xX3xX18xX19xX41xXaaxX3xX1c9xX331xXc3xX331xX2xXc3xXc4xXc5xXc6xX3xX37xX41xX3xXa7xX19xX3exXaaxXabxX18xX3xXcxX1xXe1xX3x930dxX6xXdxX3xXb8xX7xXdxX18xX1xX3xX18xX19xX41xXaaxX3xX2xX1c9xX331xX18exX331xX2xXc3xXc5xXc3xXc6xX155xX3xXf5xX3exX6xX3xX28xXdxede9xXc0xX3xXexX16xX6xX3xX1xXd6xX3xX7xX29dxX3xX5xX9fxX3exX3xXexX47xXdxX3xXexX16xX9fxX340xX18xX19xXc7xX3xXcxX16xX9fxX340xX18xX19xX3xX344xX47xXdxX3xX1xX349xX4xX3xX78xXd6xX18xX19xX3xX344xX352xX4xX3xX192xX34xX4xX3xX18xX1xX39cxX18xX3xX4xX34xX4xX3xX2axX18xX19xXc7xX3xX23xX41xX3xXexX16xXcexX18xX3xX28xX1xX2axX18xX19xX3xX4xXeaxX3xXexXcexX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX53xX3exXaaxd613xXexX3xX3bxXe1xX18xX1xX3xX4xX2axX18xX19xX3xX18xX1xX39cxX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX37xXdxXcexX18xX3xXexXf2xXexX3xX18xX19xX1xXdxX2faxXbxX3xXexX47xXdxX3xXexX16xX9fxX340xX18xX19xX155xX3xc97axXbfxX18xX3xX23xX24xX18xX19xX3xXexXf2xXexX3xX18xX19xX1xXdxX2faxXbxX3xX178xX6xX17xX3xX3bxX412xX18xX19xX3xX4xX50xX6xX3xX2axX18xX19xX3xXa7xX19xX3exXaaxXabxX18xX3xXaexX1xXb0xX4xX3xXcxX58xX18xX1xX3xX37xX41xX3xX23xX41xX3xXa7xX19xX3exXaaxXabxX18xX3xXcxX1xXe1xX3xX45fxX6xXdxX3xX1exX17xX3xX53xX3exb92bxX3xX4xX29dxX3xX53xX3exX6xX18xX3xX19xX1cxXdxX3xX3bxX4e5xX18xX3xX5xX41xX3xX28xX1xX2axX18xX19xX3xX1xX2fxXbxX3xXbxX1xX34xXbxX155xX3xX344xX3dxX3xX18xX19xX1xXe1xX3xX53xX3exX568xX3xX4xX29dxX3xX53xX3exX6xX18xX3xXexX1xX3exX3xX1xXd6xXdxX3xX37xX41xX3xX192xX1cxX3xX5xX568xX3xXexX1xX10xX17xX3xX53xX3exXaaxX3xX3bxXe1xX18xX1xX3xX4xX50xX6xX3xXbxX1xX34xXbxX3xX5xX3exX39cxXexX155xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX165xX17xX1exXaaxXaxX12xXcxX1xX4e5xX3xX18xX1xX9fxX18xX19xXc7xX3xX3bxX4e5xX18xX3xX18xX19xX41xXaaxX3xX2xX19dxX331xXc5xX331xX1c7xX190xX1c7xX190xX3xXf5xX3exX55xX3xXexX58xX18xX3xX1exX1fxX18xX19xX3xX18xX1xX104xX18xX3xX1exX104xX18xX3xXf5xX3exXdcxX18xX19xX3xXe8xX1xX113xX3xX5xX47xXdxX3xX4xXeaxX3xXf5xX3exXaaxX4e5xXexX3xX3bxXe1xX18xX1xX3xX7xXf2xX3xX1c9xX1c7xX60xXf5xX344xX331xX78xX344xXf5xXcxX3xX37xX3dxX3xX37xXdxX2faxX4xX3xd55bxbccdxXdxX6xX17xX3xX18xX1xXdxX2faxXc0xX3xX37xX1fxX3xX3bxXdxX3dxX3exX3xX1xX41xX18xX1xX3xXf5xX3exX55xX3xXexX58xX18xX3xX1exX1fxX18xX19xX3xX18xX1xX104xX18xX3xX1exX104xX18xX3xXf5xX3exXdcxX18xX19xX3xXe8xX1xX113xd0b4xX3xX4xX1xX17xX3xX2axX18xX19xX3xXaexX1xX3exXaaxXabxX18xX3xXaexX1xXb0xX4xX3xXcxX58xX18xX1xXc7xX3xXc9xXcaxX3xX37xXdxXcexX18xX3xX78xX4bxXdxX3xX3bxXd6xX18xX19xX3xX53xX3exXdcxX18xX3xXexX16xXe1xX3xX28xXdxXcexXc0xX3xXe8xX1xXeaxX3xX19xXdxX34xXc0xX3xX3bxXf2xX4xX3xX28xX480xX3xXexc46axX3xX18xX19xX41xXaaxX3xX2xXc4xX331xXc5xX331xX1c7xX190xX1c7xX190xX155xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX165xX17xX1exXaaxXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX53xX3exXaaxX4e5xXexX3xX3bxXe1xX18xX1xX3xX4xX50xX6xX3xXf5xX3exX55xX3xXexX58xX18xX3xX1exX1fxX18xX19xX3xX18xX1xX104xX18xX3xX1exX104xX18xX3xXf5xX3exXdcxX18xX19xX3xXe8xX1xX113xX3xXexX1x108a6xXc7xX3xX2axX18xX19xX3xXa7xX19xX3exXaaxXabxX18xX3xXaexX1xXb0xX4xX3xXcxX58xX18xX1xX3xX4xXeaxX3xX4xX34xX4xX3xX18xX1xXdxX2faxXc0xX3xX37xX1fxXc7xX3xX53xX3exXaaxX3dxX18xX3xX1xX47xX18xX18cxX3xXaexX568xX3xX28xX4e5xXexX3xX1xX2fxXbxX3xX3bxXd6xX18xX19xX3xXexX58xX18xX3xX1exX1fxX18xX19xXc7xX3xX1xX2fxXbxX3xX3bxXd6xX18xX19xX3xXexX1xX4e5xX3xX4xX1xe496xXbxXc7xX3xXexX340xX3xXexX16xX729xX18xX1xX3xXexX1x8a07xXc0xX3xX3bxXe1xX18xX1xX3xX37xX41xX3xX4xX34xX4xX3xX19xXdxX786xXaaxX3xXexX340xX3xX5xXdxXcexX18xX3xX53xX3exX6xX18xX3xX3bxX4e5xX18xX3xX1xXd6xX3xX7xX29dxX3xX37xX6xXaaxX3xX37xXf2xX18xXc7xX3xX1xXd6xX3xX7xX29dxX3xXexXdxX3dxX18xX3xX19xX1cxXdxX3xX4xX50xX6xX3xX4xX34xX4xX3xXexX1xX41xX18xX1xX3xX37xXdxXcexX18xX3xX37xX41xX3xX28xX1xX34xX4xX1xX3xX1xX41xX18xX19xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX1exXe1xX4xX1xX3xXexX47xXdxX3xXf5xX3exX55xX193xX3xX28xX568xX3xX4xX34xX4xX3xX4xX1xX352xX18xX19xX3xXexX6cdxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX2faxXbxX3xX37xX1fxX3xX28xX4e5xX3xXexX17xX34xX18xXc7xX3xX18xX19xX104xX18xX3xX53xX3exX55xX193xX3xX28xX568xX3xX28xX4e5xXexX3xX4xX34xX4xX3xX1xX2fxXbxX3xX3bxXd6xX18xX19xXc7xX3xX4xX34xX4xX3xX4xX1xX352xX18xX19xX3xXexX6cdxX3xX19xXdxX6xX17xX3xX1exXe1xX4xX1xX3xXexXdxX3dxX18xX3xX19xX1cxXdxXc7xX3xXexXdxX3dxX18xX3xX37xX6xXaaxX3xX37xX41xX3xX4xX34xX4xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX1exXe1xX4xX1xX3xX28xX1xX34xX4xX3xX37xb9f4xXdxX3xXa7xX19xX104xX18xX3xX1xX41xX18xX19xX3xX1xX2fxXbxX3xXexX34xX4xX3xX192xbf3exX3xX518xXdxX2faxXexX3xXa7xX6xXc0xX3xX4xX1xXdxX3xX18xX1xX34xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX78xX17xX34xX193xX3xXexX1xe196xX4xX3xX1xXdxX2faxX18xX3xX18xX1xXdxX2faxXc0xX3xX37xX1fxX3xX53xX3exXdcxX18xX3xX5xX568xX3xX28xX1xX17xX3xX53xX3exX55xXc7xX3xX4xXeaxX3xXexX16xX34xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX2faxXc0xX3xXexX1xX8cdxX4xX3xX1xXdxX2faxX18xX3xX3bxX113xX18xX19xX3xXexX1xX10xX17xX3xX53xX3exXaaxX3xX3bxXe1xX18xX1xX3xXexX1xX10xX17xX3xXexX1xX2axX18xX19xX3xXexX9fxX3xX190xX2xX60xX1c7xX190xX2xX19dxX60xXcxXcxX331xXa7xX78xXa7xXa7xX3xX18xX19xX41xXaaxX3xX18exX331xX2xX331xX1c7xX190xX2xX19dxX3xX4xX50xX6xX3xXcxX1xXf2xX18xX19xX3xX3bxXf2xX4xX3xXa7xX19xX104xX18xX3xX1xX41xX18xX19xX3xXa7xX1xX41xX3xX18xX9fxX895xX4xX3xX518xXdxX2faxXexX3xXa7xX6xXc0xX193xX3xX37xX41xX3xX4xX34xX4xX3xX4xX2axX18xX19xX3xX37xXdxX2faxX4xX3xX28xX1xX34xX4xX3xXexX1xX10xX17xX3xX53xX3exXaaxX3xX3bxXe1xX18xX1xX3xX4xX50xX6xX3xXbxX1xX34xXbxX3xX5xX3exX39cxXexX155xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX165xX17xX1exXaaxXaxX12xX344xX9fxX2fxX4xX3xX23xXdxX4e5xXexXc7xX3xX7xX6xX3exX3xX28xX1xXdxX3xX4xXeaxX3xX37xXbfxX18xX3xX23xXdcxX18xX3xXexX16xXdcxX3xX5xX340xXdxX3xX18xX1xX9fxX3xXexX16xXcexX18xX3xX4xX50xX6xX3xXcxX16xX9fxX340xX18xX19xX3xX344xX47xXdxX3xX1xX349xX4xX3xX78xXd6xX18xX19xX3xX344xX352xX4xXc7xX3xXbxX1xX58xX6xX3xXf5xX3exX55xX3xXexX58xX18xX3xX1exX1fxX18xX19xX3xX18xX1xX104xX18xX3xX1exX104xX18xX3xXf5xX3exXdcxX18xX19xX3xXe8xX1xX113xX3xX4x11b6cxX18xX19xX3xX3bxX8abxX3xX37xXbfxX18xX3xX23xXdcxX18xX3xX23xX34xX17xX3xX4xX34xX17xX3xX19xX1cxXdxX3xXa7xX19xX104xX18xX3xX1xX41xX18xX19xX3xXa7xX1xX41xX3xX18xX9fxX895xX4xX3xX178xX1xXdxX3xX18xX1xX34xX18xX1xX3xXexfbf7xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX78xX17xX34xX155xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX165xX17xX1exXaaxXaxX12xXa7xX19xX41xXaaxX3xX2xXc5xX331xXc5xX331xX1c7xX190xX1c7xX190xXc7xX3xXa7xX19xX104xX18xX3xX1xX41xX18xX19xX3xXa7xX1xX41xX3xX18xX9fxX895xX4xX3xX178xX1xXdxX3xX18xX1xX34xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX78xX17xX34xX3xX4xXa2bxX18xX19xX3xX3bxX8abxX3xX4xXeaxX3xX37xXbfxX18xX3xX23xXdcxX18xX3xX28xX1xX412xX18xX19xX3xX3bxXe1xX18xX1xX3xXexX1xX10xX17xX3xX28xX4e5xXexX3xX53xX3exXdcxX3xX192xX34xX4xX3xXc0xXdxX18xX1xX3xX2axX18xX19xX3xXa7xX19xX3exXaaxXabxX18xX3xXaexX1xXb0xX4xX3xXcxX58xX18xX1xXc7xX3xXc9xXcaxX3xX37xXdxXcexX18xX3xX78xX4bxXdxX3xX3bxXd6xX18xX19xX3xX53xX3exXdcxX18xX3xXexX16xXe1xX3xX28xXdxXcexXc0xX3xXe8xX1xXeaxX3xX19xXdxX34xXc0xX3xX3bxXf2xX4xX3xXf5xX3exX55xX3xXexX58xX18xX3xX1exX1fxX18xX19xX3xX18xX1xX104xX18xX3xX1exX104xX18xX3xXf5xX3exXdcxX18xX19xX3xXe8xX1xX113xX3xXb8xXcxXe8xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX78xX17xX34xXc6xX3xX37xX41xX3xX23xX41xX3xXa7xX19xX3exXaaxXabxX18xX3xXcxX1xXe1xX3xX45fxX6xXdxX3xX3bxX3dxX3exX3xX7xX1cxX3xX1exX1fxX18xX19xX3xX23xX24xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX3bxX412xX18xX19xX3xX28xX1xX2axX18xX19xX3xX1xX2fxXbxX3xXbxX1xX34xXbxX155xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX165xX17xX1exXaaxXaxX12xXcxX3exXaaxX3xX18xX1xXdxXcexX18xXc7xX3xX3bxX4e5xX18xX3xXexX1xX340xXdxX3xX3bxXdxX480xXc0xX3xX1xXdxX2faxX18xX3xX18xX6xXaaxX3xX2axX18xX19xX3xXa7xX19xX3exXaaxXabxX18xX3xXaexX1xXb0xX4xX3xXcxX58xX18xX1xX3xX37xX38xX18xX3xX3bxX6xX18xX19xX3xX3bxXdxX3dxX3exX3xX1xX41xX18xX1xX3xXexX17xX41xX18xX3xX23xX4bxX3xX4xX34xX4xX3xX1xX17xX47xXexX3xX3bxX4bxX18xX19xX3xX53xX3exX6xX18xX3xXexX16xX349xX18xX19xX3xXexX47xXdxX3xXf5xX3exX55xX3xXexX58xX18xX3xX1exX1fxX18xX19xX3xX18xX1xX104xX18xX3xX1exX104xX18xX3xXf5xX3exXdcxX18xX19xX3xXe8xX1xX113xX3xX37xX41xX3xX23xX41xX3xXa7xX19xX3exXaaxXabxX18xX3xXcxX1xXe1xX3xX45fxX6xXdxX3xX37xX38xX18xX3xX3bxX6xX18xX19xX3xX5xX41xXc0xX3xX37xXdxX2faxX4xX3xXexX47xXdxX3xXf5xX3exX55xX3xXexX58xX18xX3xX1exX1fxX18xX19xX3xX18xX41xXaaxX155xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx118b5xX3exXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX78xX17xX41xXdxX3xXcxX1xX3exX0xX60xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX60xXbxX12
Hoài Thu