Đảng ủy Quân sự tỉnh: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa XIII
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 9-8-2022, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hoá tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đại tá Lê Văn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.
73f4x11f48xb9e5xd7d2x1266fx12c74xead2x9f1cx7b24xX7x12aacxc28exf36exb446x1346ax7f6dxX5xb929xXaxf90ax13512x10668x10082xbac3xX3xc530x1198cxX3x1120bx11569xe036xX15xX3xX7x89cbxX3xXex93caxX15xX1x10c90xX3xc5bdx10a76xX4xX3xXex836axXbxa2b1xX3xb818xX1cx11af7xX15xX3xXex1179fxXdx12a5bxXexX30xX3xXexX38xXdxf86axX15xX3xc3fcxX1xX6xXdxX3xXexX1xX21xX4xX3xX1xXdxX3axX15xX3xab56xX16xX1xf24dxX3xX32xX1cxX19x13c81xXexX3xX29x11c73xXdxX3xX15xX16xX1xX56xX3xX5x107c9xX15xX3xXexX1x1137dxX3xea19xX30xX3xc72fx9f25xX29xX3xXcxX38xX1cxX15xX16xX3x85d4xdeb1xX15xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX44xX1xb592xX6xX3xdddfx12029xX8cxX8cxX0x7f4cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX10xX6x122c6xXaxX12xX53xX16xb6a7xX19xX3x13fa8x8067xf77fxXabx8641x96e0xXaexXaexX30xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX15xX3xX7xX21xX3xXexX24xX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX29xdf9fxX34xX3xXex1282cxX3xX4xX1xX6dxX4xX3xX29xX5fxXdxX3xX15xX16xX1xX56xX3xX15xX16xX1xXdxbe97xX15xX3xX4xX6dxX1cxX30xX3xX1xX2axX4xX3xXexX2exXbxX30xX3xX32xX1cxX34xX15xX3xXexX38xXdxX3axXexX3xX53xX16xX1xX56xX3xX32xX1cxX19xX5bxXexX3xX29xX5fxXdxX3xX15xX16xX1xX56xX3xX5xX68xX15xX3xXexX1xX6dxX3xX6fxX30xX3xX72xX6xX15xX3xX73xX1x9e16xXbxX3xX1xXa7xX15xX1xX3xXcxX38xX1cxX15xX16xX3xX7cxX7dxX15xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX44xX1xX88xX6xX3xX8bxX8cxX8cxX8cx8a98xX3xX13x1352fxXdxX3xXexX34xX3xe4d8xXe8xX3x13647x142cbxX15xX3xXcxX38xX1cxX15xX16xX30xX3xe4dbxX1xX88xX3xX72x121f9xX3xXexX1xX7cxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX30xX3xX73xX1xX166xX15xX1xX3xX18xX19xX3xX72xX5fxX3xX73xX29xX1bx13ff6xX3xXexX24xX15xX1xX3xX4xX1xX18xX3xXexX38x10bdfxX3xX1xX5fxXdxX3xX15xX16xX1xX56xX14axX0xX90xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xXd0xXa2xX19xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xec37xXexXabxX6xX5xXdxX16xX15xX27xX3xX4xX10xX15xXexX10xX38x130caxXaxX12xX0xXdxaa20xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX73xX10xX15xXexX10xX38xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxcc66xXdxXa2xXexX1xX27xX3xXacxXafxXafxXbxX1baxX1caxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX27xX3x1359fxX6fxXaaxXbxX1baxX1caxXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX90xX90xXdxX14ax131c7xX6xXd0xXexX1xX6xX15xX1xX1xXd0xX6xX14axf805xX15xX90xX15xX10xX1e9xX7xX90xXaexXaex9295xXaexX90xXaexX1ffxX6fxXa2xXaexX2x138cdxX1ffxXaaxX226xXacxXexX6fxXaaxXaexX6fxX2xX5xXafxX14axcdc0xXbxX16x8a16xX38xX9xX1ffxXaaxX6fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX15xX3xX7xX21xX3xXexX24xX15xX1xX27xX3xX29xX2axX4xX3xXexX2exXbxX30xX3xX32xX1cxX34xX15xX3xXexX38xXdxX3axXexX30xX3xXexX38xXdxX41xX15xX3xX44xX1xX6xXdxX3xXexX1xX21xX4xX3xX1xXdxX3axX15xX3xX53xX16xX1xX56xX3xX32xX1cxX19xX5bxXexX3xX29xX5fxXdxX3xX15xX16xX1xX56xX3xX5xX68xX15xX3xXexX1xX6dxX3xX6fxX30xX3xX72xX73xX29xX3xXcxX38xX1cxX15xX16xX3xX7cxX7dxX15xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX44xX1xX88xX6xX3xX8bxX8cxX8cxX8cxXaxX3xX1e9xXdxXa2xXexX1xX9xXaxXacxXafxXafxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1ffxX6fxXaaxXaxX3xX90xX12xX0xX90xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX6xXbxXexXdxXd0xX15xXaxX12xXcxXd0xXa7xX15xX3xX4xX14xX15xX1xX3xX1xX5fxXdxX3xX15xX16xX1xX56xX14axX0xX90xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xXd0xXa2xX19xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1baxXexXabxX6xX5xXdxX16xX15xX27xX3xX4xX10xX15xXexX10xX38xX1caxXaxX12xX0xXdxX1cfxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX73xX10xX15xXexX10xX38xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX1e9xXdxXa2xXexX1xX27xX3xXacxXafxXafxXbxX1baxX1caxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX27xX3xX1ffxX6fxXafxXbxX1baxX1caxXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX90xX90xXdxX14axX210xX6xXd0xXexX1xX6xX15xX1xX1xXd0xX6xX14axX21cxX15xX90xX15xX10xX1e9xX7xX90xXaexXaexX226xXaexX90xXaexX1ffxX6fxXa2xXaexX2xX22fxX6fxXafxXaexX22fxXexX6fxX1ffxX6fxX6fxc394xX5xXafxX14axX23dxXbxX16xX240xX38xX9xXaaxX6fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX15xX3xX7xX21xX3xXexX24xX15xX1xX27xX3xX29xX2axX4xX3xXexX2exXbxX30xX3xX32xX1cxX34xX15xX3xXexX38xXdxX3axXexX30xX3xXexX38xXdxX41xX15xX3xX44xX1xX6xXdxX3xXexX1xX21xX4xX3xX1xXdxX3axX15xX3xX53xX16xX1xX56xX3xX32xX1cxX19xX5bxXexX3xX29xX5fxXdxX3xX15xX16xX1xX56xX3xX5xX68xX15xX3xXexX1xX6dxX3xX6fxX30xX3xX72xX73xX29xX3xXcxX38xX1cxX15xX16xX3xX7cxX7dxX15xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX44xX1xX88xX6xX3xX8bxX8cxX8cxX8cxXaxX3xX1e9xXdxXa2xXexX1xX9xXaxXacxXafxXafxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1ffxX6fxXafxXaxX3xX90xX12xX0xX90xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX6xXbxXexXdxXd0xX15xXaxX12xX73xX34xX4xX3x10b5axX14dxXdxX3xX210xXdxX41xX1cxX3xXexX1xX6xX1cfxX3xX16xXdxX6xX3xX1xX5fxXdxX3xX15xX16xX1xX56xX14axX0xX90xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xXd0xXa2xX19xXaxX12xXcxX14dxXdxX3xX1xX5fxXdxX3xX15xX16xX1xX56xX30xX3xX4xX34xX4xX3xX476xcbc1xX15xX16xX3xX4xX1xX166xX3xX4xX34xX15xX3xX210xX5fxX30xX3xX476xX14xX15xX16xX3xX21cxXdxXe8xX15xX3xX4xX7dxX3xX32xX1cxX6xX15xX30xX3xX476xX7dxX15xX3xX21cxX56xX3xXexX38xX21xX4xX3xXexX1xX1cxX5fxX4xX3xX72xX5fxX3xX73xX29xX1bxX184xX3xXexX24xX15xX1xX3xX476xX7cx12448xX4xX3xX32xX1cxX34xX15xX3xXexX38xXdxX3axXexX3xX4xX34xX4xX3xX4xX1xX1cxX19xXe8xX15xX3xX476x1309bxX3xX53xX16xX1xX56xX3xX32xX1cxX19xX5bxXexX3xX7xb39bxX3xX2xXacxXabxX53xX1bxX90xXcx135f9xX30xX3xX15xX16xXa7xX19xX3xX2xX22fxX90xX22fxX90xXaexXafxXaexXaexX30xX3xX29xX5fxXdxX3xX15xX16xX1xX56xX3xXcxX38xX1cxX15xX16xX3xX7cxX7dxX15xX16xX3xX6fxX3xX44xX1xX88xX6xX3xX8bxX8cxX8cxX8cxX30xX3xX53xX16xX1xX56xX3xX32xX1cxX19xX5bxXexX3xX7xX525xX3xX2xXacxXabxX53xX1bxX90xXcxX52exX3xaeb6xX156xX517xX3xXexXdxX5bxXbxX3xXex12041xX4xX3xX476xXd4xXdxX3xX1cfx99aexXdxX30xX3xX1xXd0xXa7xX15xX3xXexX1xXdxX3axX15xX3xXexX1xX41xX3xX4xX1xX5bxX30xX3xX4xX1xX166xX15xX1xX3xX7xX34xX4xX1xX30xX3xX15xX1dxX15xX16xX3xX4xX6xXd0xX3xX1xXdxX3axX1cxX3xX5xX21xX4xX30xX3xX1xXdxX3axX1cxX3xX32xX1cxX14xX3xX32xX1cxX14xX15xX3xX5x99cexX3xX21cxXa7xX3xX7x1295cxX3xXa2xX583xX15xX16xX3xX476xX129xXexX30xX3xXexX14dxXd0xX3xX476xX5fxX15xX16xX3xX5xX21xX4xX3xX476xX7cxX6xX3xX15xX7cxX58bxX4xX3xXexX6xX3xXexX38xe187xX3xXexX1xXa7xX15xX1xX3xX15xX7cxX58bxX4xX3xXbxX1xX34xXexX3xXexX38xXdxX41xX15xX3xX4xX88xX3xXexX1xX1cxX3xX15xX1xX2exXbxX3xX4xX6xXd0xabe1xX1caxX3xX53xX16xX1xX56xX3xX32xX1cxX19xX5bxXexX3xX7xX525xX3xX2xXaaxXabxX53xX1bxX90xXcxX52exX3xX579xX156xX517xX3xX15x113e9xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX3axXbxX30xX3xX15xX644xX15xX16xX3xXa2xX1dxX15xX30xX3xX15xX644xX15xX16xX3xXexX1xX644xX15xX3xX476xX5bxX15xX3xX15xX157xX1cfxX3xXaexXafxX226xXafxX30xX3xXexX68xX1cfxX3xX15xX1xX191xX15xX3xX476xX5bxX15xX3xX15xX157xX1cfxX3xXaexXafxX1ffxX6fxX625xX1caxX3xX53xX16xX1xX56xX3xX32xX1cxX19xX5bxXexX3xX7xX525xX3xXaexXafxXabxX53xX1bxX90xXcxX52exX3xX579xX156xX517xX3xXexXdxX5bxXbxX3xXexX583xX4xX3xX476xXd4xXdxX3xX1cfxX58bxXdxX30xX3xXbxX1xX34xXexX3xXexX38xXdxX41xX15xX3xX15xX1dxX15xX16xX3xX4xX6xXd0xX3xX1xXdxX3axX1cxX3xX32xX1cxX14xX3xX44xXdxX15xX1xX3xXexX5bxX3xXexX2exXbxX3xXexX1xX41xX3xXexX38xXd0xX15xX16xX3xX16xXdxX6xXdxX3xX476xXd0xX14dxX15xX3xX1cfxX58bxXdxX579xX1caxX3xX53xX16xX1xX56xX3xX32xX1cxX19xX5bxXexX3xX7xX525xX3xXaexX2xXabxX53xX1bxX90xXcxX52exX3xX579xX156xX517xX3xXexX157xX15xX16xX3xX4xX7cx10c0exX15xX16xX3xX4xX18xX15xX16xX3xX4xX525xX30xX3xX1baxX1dxX19xX3xXa2xX21xX15xX16xX3xXexXd4xX3xX4xX1xX6dxX4xX3xX4xX7dxX3xX7xX5fexX3xX476xX14xX15xX16xX3xX21cxXa7xX3xX15xX1dxX15xX16xX3xX4xX6xXd0xX3xX4xX1xX129xXexX3xX5xX7cxX4fdxX15xX16xX3xX476xX5fxXdxX3xX15xX16xb33fxX3xX476xX14xX15xX16xX3xX21cxXdxXe8xX15xX3xXexX38xXd0xX15xX16xX3xX16xXdxX6xXdxX3xX476xXd0xX14dxX15xX3xX1cfxX58bxXdxX625xX3xX21cxXa7xX3xX29xX7cxX58bxX15xX16xX3xXa2x12d19xX15xX3xX1cfxX5fxXexX3xX7xX525xX3xX21cxX129xX15xX3xX476xX517xX3xXbxX1xX583xX4xX3xX21cxX583xX3xX15xX16xX1xXdxXe8xX15xX3xX4xX6dxX1cxX30xX3xX1xX2axX4xX3xXexX2exXbxX30xX3xX32xX1cxX34xX15xX3xXexX38xXdxX3axXexX3xX53xX16xX1xX56xX3xX32xX1cxX19xX5bxXexX3xX29xX5fxXdxX3xX15xX16xX1xX56xX3xXcxX38xX1cxX15xX16xX3xX7cxX7dxX15xX16xX3xX6fxX30xX3xX72xX6xX15xX3xX73xX1xX129xXbxX3xX1xXa7xX15xX1xX3xXcxX38xX1cxX15xX16xX3xX7cxX7dxX15xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX44xX1xX88xX6xX3xX8bxX8cxX8cxX8cxX3xXexX38xXd0xX15xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX210xX5fxX3xX1bxX1cxX1dxX15xX3xX7xX21xX3xXexX24xX15xX1xX14axX0xX90xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xXd0xXa2xX19xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1baxXexXabxX6xX5xXdxX16xX15xX27xX3xX4xX10xX15xXexX10xX38xX1caxXaxX12xX0xXdxX1cfxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX73xX10xX15xXexX10xX38xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX1e9xXdxXa2xXexX1xX27xX3xXacxXafxXafxXbxX1baxX1caxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX27xX3xX6fxXafxX3aexXbxX1baxX1caxXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX90xX90xXdxX14axX210xX6xXd0xXexX1xX6xX15xX1xX1xXd0xX6xX14axX21cxX15xX90xX15xX10xX1e9xX7xX90xXaexXaexX226xXaexX90xXaexX1ffxX6fxXa2xXaexX2xX22fxX6fxXafxXafxXafxXexX1ffxX6fxXafxXaaxX2xX5xXafxX14axX23dxXbxX16xX240xX38xX9xX3aexX22fxX6fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX15xX3xX7xX21xX3xXexX24xX15xX1xX27xX3xX29xX2axX4xX3xXexX2exXbxX30xX3xX32xX1cxX34xX15xX3xXexX38xXdxX3axXexX30xX3xXexX38xXdxX41xX15xX3xX44xX1xX6xXdxX3xXexX1xX21xX4xX3xX1xXdxX3axX15xX3xX53xX16xX1xX56xX3xX32xX1cxX19xX5bxXexX3xX29xX5fxXdxX3xX15xX16xX1xX56xX3xX5xX68xX15xX3xXexX1xX6dxX3xX6fxX30xX3xX72xX73xX29xX3xXcxX38xX1cxX15xX16xX3xX7cxX7dxX15xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX44xX1xX88xX6xX3xX8bxX8cxX8cxX8cxXaxX3xX1e9xXdxXa2xXexX1xX9xXaxXacxXafxXafxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX6fxXafxX3aexXaxX3xX90xX12xX0xX90xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX6xXbxXexXdxXd0xX15xXaxX12xX13xX14dxXdxX3xXexX34xX3xX153xXe8xX3xX156xX157xX15xX3xXcxX38xX1cxX15xX16xX30xX3xX161xX1xX88xX3xX72xX166xX3xXcxX1xX7cxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX30xX3xX73xX1xX166xX15xX1xX3xX18xX19xX3xX72xX5fxX3xX73xX29xX1bxX184xX3xXexX24xX15xX1xX3xX32xX1cxX34xX15xX3xXexX38xXdxX3axXexX3xX53xX16xX1xX56xX3xX32xX1cxX19xX5bxXexX3xX7xX525xX3xX2xXacxXabxX53xX1bxX90xXcxX52exX3xXexX14dxXdxX3xX1xX5fxXdxX3xX15xX16xX1xX56xX14axX0xX90xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xXd0xXa2xX19xXaxX12xXcxX1xX644xX15xX16xX3xX32xX1cxX6xX3xX1xX5fxXdxX3xX15xX16xX1xX56xX30xX3xX15xX1x124edxX1cfxX3xX16xXdx979axXbxX3xX73xX129xXbxX3xX18xX19xX30xX3xXexXd4xX3xX4xX1xX6dxX4xX3xX476xX14xX15xX16xX30xX3xX4xX1xX24xX3xX1xX1cxX19xX3xX4xX34xX4xX3xX4xX129xXbxX30xX3xX4xX34xX15xX3xX210xX5fxX30xX3xX476xX14xX15xX16xX3xX21cxXdxXe8xX15xX30xX3xX32xX1cxX68xX15xX3xX4xX1xXa2bxX15xX16xX30xX3xXexX38xX7cxX58bxX4xX3xX1xX5bxXexX3xX5xXa7xX3xX4xX34xX15xX3xX210xX5fxX3xX4xX1xX18xX3xXexX38xX191xX30xX3xX4xX1xX18xX3xX4xX1xX525xXexX3xX4xX34xX4xX3xX4xX7dxX3xX32xX1cxX6xX15xX30xX3xX476xX7dxX15xX3xX21cxX56xX3xX15xdef0xX1cfxX3xX21cxf801xX15xX16xX3xX15xX5fxXdxX3xXa2xX1cxX15xX16xX3xX4xX7dxX3xX210xX14xX15xX30xX3xX15xX1xXab3xX15xX16xX3xX476xXdxX41xX1cfxX3xX1cfxX58bxXdxX3xXexX38xXd0xX15xX16xX3xX4xX34xX4xX3xX53xX16xX1xX56xX3xX32xX1cxX19xX5bxXexX3xX29xX5fxXdxX3xX15xX16xX1xX56xX3xXcxX38xX1cxX15xX16xX3xX7cxX7dxX15xX16xX3xX6fxX3xX44xX1xX88xX6xX3xX8bxX8cxX8cxX8cxX14axX3xXcxX38xXe8xX15xX3xX4xX7dxX3xX7xX5fexX3xX476xX88xX3xX4xX1xX18xX3xX476xX5fxX15xX16xX3xX1baxX1dxX19xX3xXa2xX21xX15xX16xX3xX44xX5bxX3xX1xXd0xX14dxX4xX1xX30xX3xX4xX1xX7cxX7dxX15xX16xX3xXexX38xX191xX15xX1xX3xX1xXa7xX15xX1xX3xX476xX5fxX15xX16xX3xXexX1xX21xX4xX3xX1xXdxX3axX15xX3xX53xX16xX1xX56xX3xX32xX1cxX19xX5bxXexX3xX210xX14xXd0xX3xX476xX14xX1cfxX3xXexX1xXdxX5bxXexX3xXexX1xX21xX4xX30xX3xX1xXdxX3axX1cxX3xX32xX1cxX14xX1caxX3xX476xX7cxX6xX3xX21cxXdxX3axX4xX3xX1xX2axX4xX3xXexX2exXbxX3xX21cxXa7xX3xXexX38xXdxX41xX15xX3xX44xX1xX6xXdxX3xXexX1xX21xX4xX3xX1xXdxX3axX15xX3xX4xX34xX4xX3xX53xX16xX1xX56xX3xX32xX1cxX19xX5bxXexX3xXexX38xX5fexX3xXexX1xXa7xX15xX1xX3xX476xX4fdxXexX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xXd0xX14dxXexX3xX4xX1xX166xX15xX1xX3xXexX38xX56xX3xX7xX1dxX1cxX3xX38xX5fxX15xX16xX3xXexX38xXd0xX15xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX210xX5fxX3xX1bxX1cxX1dxX15xX3xX7xX21xX3xXexX24xX15xX1xX30xX3xX16xX88xXbxX3xXbxX1xX68xX15xX3xXexX1xX21xX4xX3xX1xXdxX3axX15xX3xXexX1xXaafxX15xX16xX3xX5xX4fdxXdxX3xX1cfxX583xX4xX3xXexXdxXe8xX1cxX3xX53xX16xX1xX56xX3xX32xX1cxX19xX5bxXexX3xX13xX14dxXdxX3xX1xX5fxXdxX3xX5xX68xX15xX3xXexX1xX6dxX3xX8bxX8cxX8cxX8cxX3xX4xX18xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX14axX0xX90xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx125f1xX1cxXexX1xXd0xX38xXaxX12xX53xX16xX2axX4xX3xX153xXe8xX0xX90xXbxX12
Ngọc Lê