Nhiều dịch vụ y tế được điều chỉnh giá từ ngày 15/12/2018
Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 39/2018/TT-BYT Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.
e6cdxeaabx174a8x19812x10fcdx1226ax16c2fx14192x1790axX7x15a1ex110a4xfd9cxfc12x12f8dx15c33xX5x15c8axXaxe6f2x16d7axX1xXdx16c50x13eddxX3xf4c6x12988xX4xX1xX3x18860x1720bxX3x12d9dxX3xXex126b6xX3x14aadx11399x19306xX4xX3xX26xXdxX16xX17xX3xX4xX1x16076x1014dxX1xX3x1231cxXdxebb0xX3xXex176e6xX3xX33xX36x161a1xX21xX3xX2x19a5ex15c0axX2x16153xX44xX46xea01xX2x13f40xX0xX44xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1656axX10xX6xX19xXaxX12x14c2bx14de6xX3x15907xX3xXexX24xX3xX1exX3bxX6xX3x16105xX6xX33xX3xX1xX3fxX33xX1xX3xXcxX1x18b7axX33xX36xX3xXexX27xX3xX7x125e2xX3xecf1xf5c6xX44xX46xX49xX2xX4bxX44xXcxXcx131fdxX62xX65xXcxX3xf431xX17xX21xX3xX26xX1axX33xX1xX3xXexX1xX81xX33xX36xX3xX33xX1xfaafxXexX3xX36xXdxX38xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX1exX1fxX3x10043xX1xX38x14d0exX3xX6ex11a69xX33xX1xf1b2xX3xX4xX1xf704xX6xX3xX6exXb8xX33xX1xX3xX6ex109d4x1184bxX3xX1xXdx18f72xXb5xX3xX21xX3xXexX24xX3xX36xXdxXbfxX6xX3xX4xX38xX4xX3xX6exXb8xX33xX1xX3xX1exXdxXb8xX33xX3xX4x12a7dxX33xX36xX3xX1x139daxX33xX36xX3xXex155f7x121dexX33xX3xXexXc9xX3fxX33xX3x10789xX17xX81xX4xX3xX1exX3fxX3xX1xX27xf900xX33xX36xX3xX19x12eb0xX33xX3xX38xXbxX3xX19xX1fxX33xX36xX3xX36xXdxX38xXbbxX3xXexX1xX6xX33xX1xX3xXexXc9xX38xX33xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1x13771xX3xXb2xX1xX38xXb5xX3xX6exXb8xX33xX1xXbbxX3xX4xX1xXbfxX6xX3xX6exXb8xX33xX1xX3xXexXf3xXc9xX33xX36xX3xXb5xX63xXexX3xX7xX81xX3xXexXf3xX27x13468xX33xX36xX3xX1xX28xXbx104e0xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xXc9xX19xX21xXaxX12xX0xXdxXb5xX36xX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX44xX44xXdxX15axX6exX6xXc9xXexX1xX6xX33xX1xX1xXc9xX6xX15axX1exX33xX44xX33xX10x16d15xX7xX44xX2xX4bxX43xX49xX44x107afxX4bxX19xX43xX49xX4bxX49xX46xX83xX4bxXexX83xX46xX49xX49xX5xX2xX49xX15ax130c3xXbxX36xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xXc9xX19xX21xXaxX12xXcxX1xX79xX33xX36xX3xXexX27xX3xX4x122c2xX3xX1xXdxXb8xX17xX3xX5xe858xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX3fxX33xX1xX3xXexX3bxX3xX33xX36xX3fxX21xX3xX2xX43xX44xX2xX44xX46xX49xX2xX84xX15axX3x19946xXdxXf4xX33xX36xX3xXb5x12d77xX4xX3xX36xXdxX38xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX1exX1fxX3xXb2xX1xX38xXb5xX3xX6exXb8xX33xX1xXbbxX3xX4xX1xXbfxX6xX3xX6exXb8xX33xX1xX3xXexX1xX10xXc9xX3xXb5xX1fexX4xX3xX5xX27xe9cdxX33xX36xX3xX4xX22dxX3xX7xfa3bxX3xXfcxX17xX21xX3xX26xX1axX33xX1xX3xXexXeexXdxX3xX13xX36xX1xX1axX3xX26xX1axX33xX1xX3xX7xX81xX3x12782xX46xX44xX46xX49xX2xX4bxX44xX13x12a50xX8dx14ab0x1709fxX3xX4x1272exX6xX3xX25cxX1xX12cxX33xX1xX3xXbxX1xX260xX3xX26xX27xX28xX4xX3xX38xXbxX3xX19xX1fxX33xX36xX3xXb2xXcdxX3xXexX3bxX3xX33xX36xX3fxX21xX3xX2xX43xX44xX2xX46xX44xX46xX49xX2xX4bxX15axX3xXcxX1xX10xXc9xX3xXcxX1xX79xX33xX36xX3xXexX27xXbbxX3xXb2xXcdxX3xXexX3bxX3xX33xX36xX3fxX21xX3xX2xX43xX44xX2xX46xX44xX46xX49xX2xX4bxXbbxX3xX1xX22dxX33xX3xX2xX15axX84xX49xX49xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX1exX1fxX3xX21xX3xXexX24xX3xX7x161c1xX3xX26xX27xX28xX4xX3xX26xXdxX16xX17xX3xX4xX1xX32xX33xX1xX3xX36xXdxX38xX15axX3xfe18xXdxX38xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX1exX1fxX3xXb2xX1xX38xXb5xX3xX6exXb8xX33xX1xX3xX6exXc8xXc9xX3xX1xXdxXcdxXb5xX3xX21xX3xXexX24xX3xXexXeexXdxX3xX4xX38xX4xX3xX4xX22dxX3xX7xX235xX3xX21xX3xXexX24xX3x1184dxX6exX6xXc9xX3xX36x19bf8xXb5xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX12cxX3xXexXf3xX1d8xX4xX3xXexXdxX24xXbxX3xX1exX3fxX3xXexXdxX16xX33xX3xX5xX27xX22dxX33xX36x1302axX3xX26xX323xX33xX36xX3xX5xXc9xXeexXexX3xXex11d1bxX33xX36xX3xX7xXc9xX3xX1exX106xXdxX3xXfcxX17xX21xX3xX26xX1axX33xX1xX3xX1xXdxXb8xX33xX3xX33xX6xX21xX3xX33xX1xX27xX3xX7xX6xX17x12373xX3xX62xXb8xX33xX1xX3xX1exXdxXb8xX33xX3xX1xXeexX33xX36xX3xX26x14d43xX4xX3xX6exXdxXb8xXexXbbxX3xX1xXeexX33xX36xX3x115a9xX376xX3xX83xX251xX15axX49xX49xX49xX3xX26xX323xX33xX36xX44xX5xX27xX28xXexX3xX31dxXexX352xX33xX36xX3xX83xX15axX84xX49xX49xX3xX26xX323xX33xX36xX345x18458xX3xX62xXb8xX33xX1xX3xX1exXdxXb8xX33xX3xX1xXeexX33xX36xX3xX396xX396xX376xX3xX83xX83xX15axX49xX49xX49xX3xX26xX323xX33xX36xX44xX5xX27xX28xXexX3xX31dxXexX352xX33xX36xX3xX83xX15axX197xX49xX49xX3xX26xX323xX33xX36xX345xX3bbxX3xX62xXb8xX33xX1xX3xX1exXdxXb8xX33xX3xX1xXeexX33xX36xX3xX396xX396xX396xX376xX3xX46xX84xX15axX49xX49xX49xX3xX26xX323xX33xX36xX44xX5xX27xX28xXexX3xX31dxXexX352xX33xX36xX3xX46xX15axX4bxX49xX49xX3xX26xX323xX33xX36xX345xX3bbxX3xX62xXb8xX33xX1xX3xX1exXdxXb8xX33xX3xX1xXeexX33xX36xX3xX396xef7exXbbxX3xXcxXf3xXeexXb5xX3xX21xX3xXexX24xX3xebd3x157fexX376xX3xX46xff29xX15axX49xX49xX49xX3xX26xX323xX33xX36xX44xX5xX27xX28xXexX3xX31dxXexX352xX33xX36xX3xX46xX15axX251xX49xX49xX3xX26xX323xX33xX36xX345xX15axX3xX1f7xXdxXf4xX33xX36xX3xX1xX63xXdxX3xX4xX1x13920xX33xX3xX26xXcdxX3xX449xX38xX4xX3xX26xX1axX33xX1xX3xX4xX6xX3xX6exXb8xX33xX1xX3xXb2xX1xX1d0xX3xX31dxX4xX1xX17xX21xXf4xX33xX3xX36xXdxX6xX44xX4xX6xX3bbxX3xX4xX1xX32xX3xX38xXbxX3xX19xX1fxX33xX36xX3xX1exX106xXdxX3xXexXf3xX27xX153xX33xX36xX3xX1xX28xXbxX3xXb5xX153xXdxX3xX4xX1xX17xX21xXf4xX33xX3xX36xXdxX6xX3xX26xX22dxX33xX3xX1exX1axX3xXb2xX1xX38xX4xX3xX26xX24xX33xX3xX1xX63xXdxX3xX4xX1xX47dxX33xX3xXexXeexXdxX3xX4xX22dxX3xX7xX235xX3xXb2xX1xX38xXb5xX3xX4xX1xXbfxX6xX3xX6exXb8xX33xX1xX345xX3xXexX1x13b2exX3xXb5xX1fexX4xX3xX36xXdxX38xX3xXb2xX1xX79xX33xX36xX3xXexX1xX6xX21xX3xX26x1899fxXdxX3xX5xX3fxX3xX46xX49xX49xX15axX49xX49xX49xX3xX26xX323xX33xX36xX44xX5xX27xX28xXexX15axX3xX2e6xXdxX38xX3xX33x18dd5xXb5xX3xX36xXdxX27xX153xX33xX36xX3xX6exXb8xX33xX1xX3xX4x185f3xX33xX36xX3xX26xX27xX28xX4xX3xX26xXdxX16xX17xX3xX4xX1xX32xX33xX1xX3xXexX352xX33xX36xX15axX3xX25cxX1fxX3xXexX1xXcdxXbbxX3xX36xXdxX38xX3xX36xXdxX27xX153xX33xX36xX3xX26xXdxX16xX17xX3xXexXf3xX1axX3xX1xX323xXdxX3xX7xX1fexX4xX3xXexX12cxX4xX1xX3xX4xX1d8xX4xXbbxX3xX36xX1x12ffcxXbxX3xXexXeexX33xX36xXbbxX3xX36xX1xX595xXbxX3xXexX24xX3xX6exX3fxXc9xX3xX36xX81xX4xX15axX15axX15axX3xXexXeexXdxX3xX6exXb8xX33xX1xX3xX1exXdxXb8xX33xX3xX1xXeexX33xX36xX3xX26xX388xX4xX3xX6exXdxXb8xXexX3xXexX352xX33xX36xX3xX5xXf4xX33xX3xX251xX43xX83xX15axX49xX49xX49xX3xX26xX323xX33xX36xXbbxX3xX4xX6xXc9xX3xX1xX22dxX33xX3xX36x17f54xX33xX3xX251xX49xX15axX49xX49xX49xX3xX26xX323xX33xX36xX3xX7xXc9xX3xX1exX106xXdxX3xX1xXdxXb8xX33xX3xX1xX3fxX33xX1xX15axX3xXcxXeexXdxX3xX6exXb8xX33xX1xX3xX1exXdxXb8xX33xX3xX1xXeexX33xX36xX3xX2xXbbxX3xX36xXdxX38xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX1exX1fxX3xX33xX3fxX21xX3xXexX352xX33xX36xX3xXexX3bxX3xX44exX2xX43xX15axX44exX49xX49xX3xX26xX323xX33xX36xX3xX5xXf4xX33xX3xX44exX251xX4bxX15axX49xX49xX49xX3xX26xX323xX33xX36xX15axX3xX2e6xXdxX38xX3xX33xX36xX3fxX21xX3xX36xXdxX27xX153xX33xX36xX3xX1xX323xXdxX3xX7xX1fexX4xX3xX4xXa3xXbxX3xX4xX1fexX17xXbbxX3xX4xX1xX81xX33xX36xX3xX26xX63xX4xX3xXexXeexXdxX3xX6exXb8xX33xX1xX3xX1exXdxXb8xX33xX3xX1xXeexX33xX36xX3xX26xX388xX4xX3xX6exXdxXb8xXexX3xX1exX3fxX3xX1xXeexX33xX36xX3xX2xX3xXexX352xX33xX36xX3xX5xXf4xX33xX3xX197xX197xX2xX15axX49xX49xX49xX3xX26xX323xX33xX36xX15axX3x18584xX3xX6exXb8xX33xX1xX3xX1exXdxXb8xX33xX3xX1xXeexX33xX36xX3xX197xXbbxX3xX36xXdxX38xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX1exX1fxX3xX33xX3fxX21xX3xX5xX3fxX3xX46xX197xX46xX15axX49xX49xX49xX3xX26xX323xX33xX36xXbbxX3xXexX352xX33xX36xX3xX36xX5edxX33xX3xX46xX2xX15axX49xX49xX49xX3xX26xX323xX33xX36xX3xX7xXc9xX3xX1exX106xXdxX3xX36xXdxX38xX3xX4xX54bxX15axX3xX13xX36xXc9xX3fxXdxX3xXf3xX6xXbbxX3xX36xXdxX38xX3xXb2xX1xX38xXb5xX3xX7xX1fexX4xX3xXb2xX1x15712xX10xX3xXexXc9xX3fxX33xX3xX19xXdxXb8xX33xX3xX4xX1xXc9xX3xX33xX36xX27xX153xXdxX3xX26xXdxX3xX449xX17xXa3xXexX3xXb2xX1xX47dxX17xXbbxX3xX5xX38xXdxX3xX449xX10xXbbxX3xXb2xX1xX38xXb5xX3xX26xX1axX33xX1xX3xXb2x12354xX15axX15axX15axX3xX4xX54bxX33xX36xX3xXexX352xX33xX36xX15axX3xX25cxX1xX32xX3xXexXf3xXc9xX33xX36xX3xXexXf3xX27xX153xX33xX36xX3xX1xX28xXbxX3xXfcxX17xX38xX3xXexXc8xXdxXbbxX3xX4xX22dxX3xX7xX235xX3xX21xX3xXexX24xX3xXb5xX106xXdxX3xX26xX27xX28xX4xX3xXb2xXf4xX3xXexX1xXf4xXb5xX3xX36xXdxX27xX153xX33xX36xX3xX6exXb8xX33xX1xX3xX33xX36xXc9xX3fxXdxX3xX7xX81xX3xX36xXdxX27xX153xX33xX36xX3xXb2xX24xX3xX1xXc9xXeexX4xX1xX3xX26xX27xX28xX4xX3xX36xXdxX6xXc9xX3xX26xXcdxX3xXbxX1xX1fxX4xX3xX1exX1fxX3xX33xX36xX27xX153xXdxX3xX6exXb8xX33xX1xX3xX1exX3fxX3xX26xX27xX28xX4xX3xXexX51dxX33xX36xX3xX1xX28xXbxX3xX26xXcdxX3xXexX1xX6xX33xX1xX3xXexXc9xX38xX33xX3xX1exX106xXdxX3xX4xX22dxX3xXfcxX17xX6xX33xX3xX6exXc8xXc9xX3xX1xXdxXcdxXb5xX3xX449xX44axX15axX3xXcxXf3xX27xX153xX33xX36xX3xX1xX28xXbxX3xX33xX36xX27xX153xXdxX3xX6exXb8xX33xX1xX3xX33xX53bxXb5xX3xXexXf3xXf4xX33xX3xX6exX352xX33xX36xX3xX4xX6xXbbxX3xX36xXdxX27xX153xX33xX36xX3xX36xXa3xXbxX376xX3xX38xXbxX3xX19xX1fxX33xX36xX3xXb5xX1fexX4xX3xX36xXdxX38xX3xX6exX53bxX33xX36xX3xX43xX49xf4d6xX3xX36xXdxX38xX3xX33xX36xX3fxX21xX3xX36xXdxX27xX153xX33xX36xX3xXexX1xX10xXc9xX3xXexX3bxX33xX36xX3xX5xXc9xXeexXdxX3xX4xX1xX17xX21xXf4xX33xX3xXb2xX1xXc9xX6xX15axX3xX25cxX38xX4xX3xX4xX22dxX3xX7xX235xX3xX21xX3xXexX24xX3xXbxX1xXc8xXdxX3xX26xXdxX16xX17xX3xXbxX1xX81xXdxXbbxX3xX6exX81xX3xXexXf3xX12cxX3xX33xX1x15604xX33xX3xX5xX1d8xX4xXbbxX3xX7xX81xX3xX6exX3fxX33xX3xXb2xX1xX38xXb5xX3xXexX1xX10xXc9xX3xX21xXf4xX17xX3xX4xX5edxX17xX3xX26xXcdxX3xX6exXc8xXc9xX3xX26xXc8xXb5xX3xX4xX1xXa3xXexX3xX5xX27xX28xX33xX36xX3xXb2xX1xX38xXb5xX3xX6exXb8xX33xX1xX15axX3xX25axX81xXdxX3xX1exX106xXdxX3xX4xX38xX4xX3xX6exX3fxX33xX3xXb2xX1xX38xXb5xX3xXb2xX1xX38xXb5xX3xXexXf3xXf4xX33xX3xX44exX43xX3xX5xX27xX28xXexX3xXb2xX1xX38xXb5xX44xX2xX3xX33xX36xX3fxX21xX376xX3xX4xX22dxX3xXfcxX17xX6xX33xX3xX6exXc8xXc9xX3xX1xXdxXcdxXb5xX3xX449xX44axX3xX1xX63xXdxX3xX4xX1xX32xX3xXexX1xX6xX33xX1xX3xXexXc9xX38xX33xX3xX6exX53bxX33xX36xX3xX43xX49xX87fxX3xXb5xX1fexX4xX3xX36xXdxX38xX3xXb2xX1xX38xXb5xX3xX6exXb8xX33xX1xX3xXexX3bxX3xX5xX27xX28xXexX3xXb2xX1xX38xXb5xX3xXexX1xX1fexX3xX44exX44exX3xXexXf3xX235xX3xX5xXf4xX33xX3xX4xX260xX6xX3xX6exX3fxX33xX3xXb2xX1xX38xXb5xX3xX26xX1d0xX15axX3xXcxXf3xXc9xX33xX36xX3xXexX1xX153xXdxX3xX36xXdxX6xX33xX3xXexX81xXdxX3xX26xX6xX3xX2xX3xXfcxX17x18d32xXbbxX3xX4xX22dxX3xX7xX235xX3xX21xX3xXexX24xX3xX1exX10bxX33xX3xX4x10db0xX33xX3xX4xX1d0xX3xX6exX3fxX33xX3xXb2xX1xX38xXb5xX3xXb2xX1xX38xXb5xX3xXexXf3xXf4xX33xX3xX44exX43xX3xX5xX27xX28xXexX44xX33xX36xX3fxX21xX3xXexX1xX507xX3xX4xX22dxX3xXfcxX17xX6xX33xX3xX6exXc8xXc9xX3xX1xXdxXcdxXb5xX3xX449xX44axX3xX1xX63xXdxX3xXb2xX1xX79xX33xX36xX3xXexX1xX6xX33xX1xX3xXexXc9xX38xX33xX3xXexXdxX16xX33xX3xXb2xX1xX38xXb5xX3xX6exXb8xX33xX1xX3xXexX3bxX3xX5xX27xX28xXexX3xXb2xX1xX38xXb5xX3xXexX1xX1fexX3xX44exX44exX3xXexXf3xX235xX3xX5xXf4xX33xX3xX4xX260xX6xX3xX6exX3fxX33xX3xXb2xX1xX38xXb5xX3xX26xX1d0x152c7xX3xXcxX1xX10xXc9xX3xX62xX63xX3xX65xX3xXexX24xXbbxX3xX1exXdxXb8xX4xX3xX26xXdxX16xX17xX3xX4xX1xX32xX33xX1xX3xX1exXdxXb8xX33xX3xXbxX1xX12cxX3xX5xX5edxX33xX3xX33xX3fxX21xX3xX5xX3fxX3xX19xXc9xX3xX5xX27xX22dxX33xX36xX3xX4xX22dxX3xX6exXc8xX33xX3xXexX352xX33xX36xX3xXexX3bxX3xX2xX15axX2xX43xX49xX15axX49xX49xX49xX3xX26xX323xX33xX36xX3xX5xXf4xX33xX3xX2xX15axX83xX84xX49xX15axX49xX49xX49xX3xX26xX323xX33xX36xX15axX3x136fdxX1fexX4xX3xXbxX1xX12cxX3xXexXf3xXf4xX33xX3xX26xX27xX28xX4xX3xX38xXbxX3xX19xX1fxX33xX36xX3xXexX1xX81xX33xX36xX3xX33xX1xXa3xXexX3xX1exX106xXdxX3xX6exXb8xX33xX1xX3xX33xX1xX8d5xX33xX3xXexXf3xXc8xX3xX1exXdxXb8xX33xX3xXbxX1xX12cxX3xXexXf3xX1d8xX4xX3xXexXdxX24xXbxX3xX1exX3fxX3xX6exXb8xX33xX1xX3xX33xX1xX8d5xX33xX3xX6exXc8xXc9xX3xX1xXdxXcdxXb5xX3xX21xX3xXexX24xX15axX3xX5cxXdxXb8xX33xX3xXexXf3xXf4xX33xX3xX4bxX43xX87fxX3xX33xX36xX27xX153xXdxX3xX19xX8d5xX33xX3xX4xX1d0xX3xX6exXc8xXc9xX3xX1xXdxXcdxXb5xX3xX21xX3xXexX24xX15axX3xXcxX1xX79xX33xX36xX3xXexX27xX3xXfcxX17xX21xX3xX26xX1axX33xX1xX3xXexX1xX81xX33xX36xX3xX33xX1xXa3xXexX3xX36xXdxX38xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX1exX1fxX3xXb2xX1xX38xXb5xX3xX6exXb8xX33xX1xXbbxX3xX4xX1xXbfxX6xX3xX6exXb8xX33xX1xX3xX6exXc8xXc9xX3xX1xXdxXcdxXb5xX3xX21xX3xXexX24xX3xX36xXdxXbfxX6xX3xX4xX38xX4xX3xX6exXb8xX33xX1xX3xX1exXdxXb8xX33xX3xX4xXe9xX33xX36xX3xX1xXeexX33xX36xX3xXexXf3xXf4xX33xX3xXexXc9xX3fxX33xX3xXfcxX17xX81xX4xX3xX1exX3fxX3xX1xX27xX106xX33xX36xX3xX19xX10bxX33xX3xX38xXbxX3xX19xX1fxX33xX36xX3xX36xXdxX38xXbbxX3xXexX1xX6xX33xX1xX3xXexXc9xX38xX33xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX12cxX3xXb2xX1xX38xXb5xX3xX6exXb8xX33xX1xXbbxX3xX4xX1xXbfxX6xX3xX6exXb8xX33xX1xX3xX6exXc8xXc9xX3xX1xXdxXcdxXb5xX3xX21xX3xXexX24xX3xXexXf3xXc9xX33xX36xX3xXb5xX63xXexX3xX7xX81xX3xXexXf3xX27xX153xX33xX36xX3xX1xX28xXbxX3xX4xX1fxX3xXexX1xXcdxX15axX3xXcxX1xX79xX33xX36xX3xXexX27xX3xX38xXbxX3xX19xX1fxX33xX36xX3xX26xX81xXdxX3xX1exX106xXdxX3xX4xX38xX4xX3xX4xX22dxX3xX7xX235xX3xX21xX3xXexX24xXbbxX3xX26xX22dxX33xX3xX1exX1axXbbxX3xXexX51dxX3xX4xX1xX1fexX4xX3xX1exX3fxX3xX4xX38xX3xX33xX1xX8d5xX33xX3xX4xX1d0xX3xXexX1xX6xXb5xX3xX36xXdxX6xX3xX1exX3fxXc9xX3xXfcxX17xX38xX3xXexXf3xX507xX33xX1xX3xXb2xX1xX38xXb5xX3xX6exXb8xX33xX1xXbbxX3xX4xX1xXbfxX6xX3xX6exXb8xX33xX1xX3xX1exX3fxX3xXexX1xX6xX33xX1xX3xXexXc9xX38xX33xXbbxX3xXfcxX17xX21xX24xXexX3xXexXc9xX38xX33xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX12cxX3xXb2xX1xX38xXb5xX3xX6exXb8xX33xX1xXbbxX3xX4xX1xXbfxX6xX3xX6exXb8xX33xX1xX3xXexX1xX10xXc9xX3xX4xX1xX24xX3xX26xX63xX3xX6exXc8xXc9xX3xX1xXdxXcdxXb5xX3xX21xX3xXexX24xX15axX3xX25cxX38xX4xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX1exX1fxX3xXb2xX1xX38xXb5xX3xX6exXb8xX33xX1xXbbxX3xX4xX1xXbfxX6xX3xX6exXb8xX33xX1xX3xXb2xX1xX79xX33xX36xX3xXexX1xX6xX33xX1xX3xXexXc9xX38xX33xX3xXexX3bxX3xXfcxX17x16e50xX3xX6exXc8xXc9xX3xX1xXdxXcdxXb5xX3xX21xX3xXexX24xX3xXexX1xX507xX3xXb2xX1xX17xX33xX36xX3xX36xXdxX38xX3xX1exX3fxX3xXexX1xX47dxXb5xX3xXfcxX17xX21xX16xX33xX3xXfcxX17xX21xX3xX26xX1axX33xX1xX3xXb5xX1fexX4xX3xX36xXdxX38xX3xXexX1xX1d8xX4xX3xX1xXdxXb8xX33xX3xXexX1xX10xXc9xX3x193dbxX17x19bb5xXexX3xX36xXdxX38xXbbxX3xXda4xX17xXda6xXexX3xXb2xX1xX38xXb5xX3xX6exXb8xX33xX1xXbbxX3xX4xX1xXbfxX6xX3xX6exXb8xX33xX1xXbbxX3xXda4xX17xXda6xXexX3xXexX51dxX3xX4xX1xX1fexX4xX3xX4xX1xX12cxX33xX1xX3xXfcxX17xX21xX16xX33xX3xX26xX1axX6xX3xXbxX1xX27xX22dxX33xX36xX3xX1exX3fxX3xX4xX38xX4xX3xX1exX352xX33xX3xX6exXc8xX33xX3xX1xX27xX106xX33xX36xX3xX19xX10bxX33xX3xXexX1xXdxX3xX1xX3fxX33xX1xX15axX44xX15axX0xX44xXbxX12