Thụy Sĩ đứng đầu danh sách “”đất nước tốt nhất thế giới“”
Tạp chí US News & World Report ngày 23/1 công bố danh sách bầu chọn những đất nước tốt nhất thế giới năm nay.
1c7x61f5x384x6b57x96c0x4f86xa189x92f2x90b8xX7x51a7xa17bxb111xbb11x9c20x4aabxX5x5413xXax6820xXcxX1xc43ex6e81xX3x6d51x3481xX3x2cc8x7c5ex1b74x182cxX3xX1bx3839x3247xX3xb711xX6xX1dxX1xX3xX7x97baxX4xX1xX3xXaxXaxX1bx76ebxXexX3xX1dxae54x1eb1xX4xX3xXex5158xXexX3xX1dxX1xX31xXexX3xXexX1x30cxX3xX1exXdxX36xXdxXaxXaxX0x3860xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb37exX10xX6xX24xXaxX12xXcx39a1xXbxX3xX4xX1x3a84xX3x54a3xX18xX3xb350xX10x649exX7xX3x2d90xX3x736x5fc7x439cxX5xX24xX3xa21exX10xXbxX75xX76xXexX3xX1dxX1exb999xX16xX3x7901xa066xX4dxX2xX3xX4x1072xX1dxX1exX3x6764xX3axX3xX24xX6xX1dxX1xX3xX7xX2axX4xX1xX3xX90xX21xX22xX3xX4xX1x143dxX1dxX3xX1dxX1x9d49xX1dxX1exX3xX1bxX31xXexX3xX1dxX35xX36xX4xX3xXexX3axXexX3xX1dxX1xX31xXexX3xXexX1xX44xX3xX1exXdxX36xXdxX3xX1dxe0cx7e49xX3xX1dxX6xX16x434bxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx912exX75xX24xX16xXaxX12xX0xXdxXc9xX1exX3xX7xX76xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXcexX90xX6xX75xXexX1xX6xX1dxX1xX1xX75xX6xXcex4491xX1dxX4dxX1dxX10xX6fxX7xX4dxX2x499fxb3b7xX87xX4dxX2xc65cxX10cxX24xb2e6xX2x324bxX86x8d54xX111xX10cxXexX86xX10cxX10fxX10cxX5xX2xXcex7d31xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX1bxX21xX22xX3xX24xX6xX1dxX1xX3xX7xX2axX4xX1xX3x1a09x54adxX1bxX31xXexX3xX1dxX35xX36xX4xX3xXexX3axXexX3xX1dxX1xX31xXexX3xXexX1xX44xX3xX1exXdxX36xXdxX143xX144xXaxX3xX4dxX12x7480x52f6xX1dxX1xX3xX1bx160axXbxX3xX1bxX31xXexX3xX1dxX35xX36xX4xX3xXcxX1xX15xX16xX3xX18xX19xXcexX3xad43xX6dxX1exX22x84abxX1dxc17axX3x1073xX5xX6xXc9xX16xX3xX18xXexX75xX4x9885x2467xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX75xX24xX16xXaxX12xX113xX108xX3xc196xX22xX3axX4xX3xX1exXdxX6xX3xX1bxX35x7102xX4xX3xX1bxX2axX1dxX1xX3xX1exXdxX2axX3xXexX1xX10xX75xX3xX4xX1xX68xX1dxX3xXexXdxc25exX22xX3xX4xX1xX68xX186xX3xXbxX1xX2axXexX3xXexX76xXdx8482xX1dxX3xX24xX22xX3xX5x737dxX4xX1x8fb9xX3xX1bx2824xXdxX3xXc9xX36xXdxX3xX4xX8cxX1dxX1exX3xX1dxX1exX1x2833xX1e9xX3xX5xX19xX1dxX1xX3xXfex62eexX4xX3xb16ax3527xX3xX1xa857xXdxX1e9xX3xXfexXc8xX1dxX3xX1x7d33xX6xX1e9xX3xXexX3axX4xX3xX1bxX20bxX3xXexXc8xX1dxX1exX3xXexX76xX35x1d73xX1dxX1exX3xX192xXdxX1dxX1xX3xXexX44xX1e9xX3xX4xX227xXdxX3xXc9xX227xX3xXfexX36xXdxX3xX192xXdxX1dxX1xX3xX24xX75xX6xX1dxX1xX1e9xX3xXc9xX1cxX4xX3xX7xX3axX1dxX1exX3xX4xX1xX22xX1dxX1exX3xX4x30d9xX6xX3xX1dxX1exX35x77c5xXdxX3xX24xb567xX1dxX1e9xX3xX4x334exX1dxX1exX3xX1dxX1xX35xX3xX166xX1dxX1xX3xX1xX35xX227xX1dxX1exX3xX4xX25bxX6xX3xX1acxX22xX3axX4xX3xX1exXdxX6xX3xX1bxX214xX3xXexX76xX1cfxX1dxX3xXexX76xX35xX261xX1dxX1exX3xX1acxX22xX3axX4xX3xXexX44xX3xXfexX83xX3xX24xXdxX3xX7xX166xX1dxX3xX5xX1e6xX4xX1xX3xX7xae2axXcexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX75xX24xX16xXaxX12xXcxX1xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX24x1fa1xX1dxX3xX1bxX21xX22xX3xX90xX166xX1dxX1exX3xX207xX44xXbxX3xX1xX63xX1dxX1exX1e9xX3xXexXdxX44xXbxX3xX7xX6xX22xX3xX5xX83xX3xX6dxX1xa06exXexX3xXdexX166xX1dxX3xX180xXexXc8xX1dxX1exX3xX87xX3xX90xX2f4xX4xX193xX1e9xX3xX165xX6xX1dxX6xX24xX6xX3xX180xX1exXdxX166xXc9xX3xX2xX3xX90xX2f4xX4xX193xX1e9xX3xba54xX1cxX4xX3xX180xX1exXdxX166xXc9xX3xX2xX3xX90xX2f4xX4xX193xX1e9xX3xX188xX1dxX1xX3xX180xX1exXdxX166xXc9xX3xX2xX3xX90xX2f4xX4xX193xX1e9xX3xXcxX1xX15xX16xX3xX31exXdxX1dfxX1dxX1e9xX3xX188xX22xX7xXexX76xX6xX5xXdxX6xX3xXfexX83xX3xaf1axb0daxXcexX3xX165xX1xX3axXexX3xX24xX6xX1dxX1xX3xX7xX2axX4xX1xX3xX5xX83xX3xX188xX1dxX1exX75xX5xX6xX3xX180xX207xX44xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX10cxX113xX193xX1e9xX3x2519xX76xX6xX1dxX3xX180xXexX1xX1cxX3xX10cxX107xX193xX3xXfexX83xX3xX385xX76xX6xX1acxX3xX180xXexX1xX1cxX3xX113xX108xX193xXcexX3xX6dxXc8xXc9xX3xX1dxX6xX16xX3xX6dxX1exX6xX3xX207xX44xXbxX3xXfexX1e6xX3xXexX76xX68xX3xX86xX10fxX1e9xX3xXexXc8xX1dxX1exX3xX86xX3xX90xX2f4xX4xX3xX7xX75xX3xXfexX36xXdxX3xX1dxXc8xXc9xX3xX1dxX1exX75xX2axXdxXcexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX75xX24xX16xXaxX12xXcxX1xX10xX75xX3xXexXdxX1cfxX22xX3xX4xX1xX68xX3xX166xX1dxX1xX3xX1xX35xX227xX1dxX1exX3xXexX76xX1cfxX1dxX3xXexX1xX44xX3xX1exXdxX36xXdxX1e9xX3xX35axX35bxX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xXfexX1e6xX3xXexX76xX68xX3xXexX1xX1cxX3xX1dxX1xX31xXexX1e9xX3xXexXdxX44xXbxX3xX7xX6xX22xX3xX5xX83xX3xX6dxX1exX6xX3xXfexX83xX3xXcxX76xX22xX1dxX1exX3x214dxX22xX3axX4xXcexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX75xX24xX16xXaxX12xXdexX166xX1dxX1exX3xX1bxX2axX1dxX1xX3xX1exXdxX2axX3xX1bxX35xX1b7xX4xX3xXexX63xXbxX3xX4xX1xX68xX3xX6axX18xX3xX6dxX10xX6fxX7xX3xX72xX3xX74xX75xX76xX5xX24xX3xX7axX10xXbxX75xX76xXexX3xX1xX1b7xXbxX3xXexX2axX4xX3xXfexX36xXdxX3xXcxX2f4xXbxX3xX1bxX75xX83xX1dxX3xXexX35xX3xXfexX31xX1dxX3xXdexX188x3973xX3xXfexX83xX3xX31exX63xXdxX3xX1xXa3xX4xX3xbb67xX10xX1dxX1dxX7xX16xX5xXfexX6xX1dxXdxX6xX3xXexX1ecxX1dxX1exX3xX1xX1b7xXbxXcexX3xXdexX166xX1dxX1exX3xX1bxX2axX1dxX1xX3xX1exXdxX2axX3xX24xX204xX6xX3xXexX76xX1cfxX1dxX3xX192xX44xXexX3xX1acxX22xX166xX3xX4xX22xX20bxX4xX3xX192xX1xX166xX75xX3xX7xX2axXexX3x83e8xX3xX192xXdxX44xX1dxX3xX4xX25bxX6xX3xX86xX2xXcexX108xX108xX108xX3xX1dxX1exX35xX261xXdxX1e9xX3xX1exX184xXc9xX3xX4xX166xX3xX5xX208xX1dxX1xX3xX1bxX63xX75xX3xX24xX75xX6xX1dxX1xX3xX1dxX1exX1xXdxX1fbxXbxX3xXfexX83xX3xX1dxX1exX35xX261xXdxX3xX24xX265xX1dxXcexX4dxXcexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX188xX22xXexX1xX75xX76xXaxX12xXcxX1xX10xX75xX3xXcxXcx4181xX4b4xX6dxX0xX4dxXbxX12
Theo TTXVN