Thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới: Nhiều tiện ích hơn cho người tham gia
(Baothanhhoa.vn) - Theo Quyết định số 1666/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành ngày 3-12-2020, thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) mẫu mới sẽ bắt đầu được thực hiện từ ngày 1-4-2021 thay thế Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 2-12-2014.
ea83x14359x15793x170c8x16f6ax19ba9x173dcx14329xecc8xX7x14d2ex134fexf896x15b51x11c3cxfd85xX5x12df2xXax180d2xXcxX1x112c2xX3x1181ex1073ex167c0xX3xX1xXdx180c6xfd5bxX3x134a5xX3xXex12abdxX3xX1exf82cx14e1axX3xX1exfaf1xXdx1704dxX3x16ffdxX1xXdx19936xX27xX3xXexXdx1a25dx19449xX3x1089bxX4xX1xX3xX1x1958axX37xX3xX4xX1xX19xX3xX37x18a3cx16232x169d3xXdxX3xXexX1xX6xX1exX3xX46xXdxX6xX0x11893xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf9b0xX10xX6x11ebfxXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3x1765exX27xX20xX23xXexX3x166ebx1168exX37xX1xX3xX7x16818xX3xX2xf4f8xX7dxX7dxX54xX6ex12dffx17e8ax10c24xX63x14fecxX63xX3xX4xecdbxX6xX3xXcx10d2dxX37xX46xX3x106d3xXdxf297xX1exX3xX74xX7axX4xX3xX84xX18xX19xX3xX1xXdxX1dxX1exX3x1109ax100daxX3xX1x1121cxXdxX3x14e8dxX84xX63xX86xX63x18e2exX3x174cexXdxX36xXexX3xX2exX6xX1exX3xX17xX6xX37xX3xX1xfad9xX37xX1xX3xX37xX46xXc0xX20xX3xecc9xX83xX2x19ae6xX83xXccx18cbaxXccxXcfx1936dxX3xXexX1xX15xX3xX84xX18xX19xX3xX1xXdxX1dxX1exX3xX20xX3xXexX23xX3xXabxX84xX63x11418xXcxXb0xX3xX1exX26xX27xX3xX1exX2axXdxX3xX7x16d56xX3xX17x12bd4xXexX3xX74x120bbxX27xX3xX74xX47x173c3xX4xX3xXexX1x16555xX4xX3xX1xXdxX36xX37xX3xXex185d8xX3xX37xX46xXc0xX20xX3xX2xX83x16426xX83xXccxXcfxXccxX2xX3xXexX1xX6xX20xX3xXexX1xX23xX3xX6exX27xX20xX23xXexX3xX74xX75xX37xX1xX3xX7xX7axX3xX2xXc9xX2xXc9xX54xX6exX82xX83xX84xX63xX86xX63xX3xX37xX46xXc0xX20xX3xXccxX83xX2xXccxX83xXccxXcfxX2xX119x11fbcxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX19xX66xX20xXaxX12xX0xXdxX1exX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx11dc9xX10xX37xXexX10x1481fxXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXax1892dxXdxX66xXexX1xX2cxX3x19c8cxXcfxXcfxXbxXa4x1970cxX3xX1xX10xXdxX46xX1xXexX2cxX3xX7dxXcfxXcfxXbxXa4xX190xXaxX3xX7xX17axX4xX9xXaxX54xX54xXdxX152xX17xX6xX19xXexX1xX6xX37xX1xX1xX19xX6xX152x1a19fxX37xX54xX37xX10xX184xX7xX54xXccxX2xX2xXc9xX54xX2xX7dxX119xX66xX119xX2xf661xX2xXccx100bdx1928bxXexX2xX2xX2xX1caxX1cdxX5xXcfxX152x10ab4xXbxX46x1981exX17axX9xX18bxX119xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1xXdxX1dxX1exX3xX20xX3xXexX23xX3xX1exX26xX27xX3xX1exX2axXdxX2cxX3xX2exX1xXdxX31xX27xX3xXexXdxX36xX37xX3xX39xX4xX1xX3xX1xX3exX37xX3xX4xX1xX19xX3xX37xX46xX47xX48xXdxX3xXexX1xX6xX1exX3xX46xXdxX6xXaxX3xX184xXdxX66xXexX1xX9xXaxX18bxXcfxXcfxXaxX3xX1xX10xXdxX46xX1xXexX9xXaxX7dxXcfxXcfxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX19xX66xX20xXaxX12xXcxX1xX6xX37xX1xX3xX63x118cbxX6xX3xX1xXdxX36xX37xX3xX4xX260xX3xX1xX3exX37xX3xXc9xX3xXexX17axXdxX36xX27xX3xXexX1xX15xX3xX84xX63xXe9xXcxX3xX74xXa5xX3xX74xX47xX102xX4xX3xX4x10b39xXbxX3xX4xX1xX19xX3xX37xX46xX47xX48xXdxX3xX66x15cd6xX37xX152xX3xX84xX63xX86xX63xX3xXex10a28xX37xX1xX3xXcxX1xX6xX37xX1xX3xX63xX260xX6xX3xX7xXf6xX3xXexXdxX23xXbxX3xXex182a4xX4xX3xX7xf5f8xX3xX66xX2b8xX37xX46xX3xXbxX1x17bd8xXdxX3xXexX1xX15xX3xX84xX63xXe9xXcxX3xX74xXa5xX3xXdxX37xX3xXexX1xX10xX19xX3x18507xX27xX20xX3xX74xX75xX37xX1xX3xXex122fexXdxX3xX6exX27xX20xX23xXexX3xX74xX75xX37xX1xX3xX7xX7axX3xX2xXc9xX2xXc9xX54xX6exX82xX83xX84xX63xX86xX63xX3xX4xX1xX47xX6xX3xX7xX2bcxX3xX66xX2b8xX37xX46xX3xX1xX23xXexX3xX4xX289xXbxX3xX4xX1xX19xX3xX4xX94xX4xX3xX74xX7axXdxX3xXexX47xX102xX37xX46xX3xXexX1xX6xX1exX3xX46xXdxX6xX3xX84xX63xXe9xXcxX190xX3xXexX1xX107xX4xX3xX1xXdxX36xX37xX3xX1b7xXdxX36xX4xX3xX4xX289xXbxX3xXexX1xX15xX3xX84xX63xXe9xXcxX3xXexX1xX10xX19xX3xX1exX26xX27xX3xX1exX2axXdxX3x11e98xX1xXdxX3xX74xXa5xX3xX7xX2bcxX3xX66xX2b8xX37xX46xX3xX1xX23xXexX3xXbxX1xX2c5xXdxX3xXexX1xX15xX3xX4x15298xX152xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX19xX66xX20xXaxX12xXcxX17axX19xX37xX46xX3xXexX1xX48xXdxX3xX46xXdxX6xX37xX3xX4xX1xX48xX3xX74xX8exXdxX3xXexX1xX15xX3xX84xX63xXe9xXcxX3xXexX1xX10xX19xX3xX2dcxX27xX20xX3xX74xX75xX37xX1xXd2xX3xXexX1xX15xX3xX84xX63xXe9xXcxX3xX74xXa5xX3xX4xX289xXbxX3xX4xX1xX19xX3xX37xX46xX47xX48xXdxX3xXexX1xX6xX1exX3xX46xXdxX6xX3xX84xX63xXe9xXcxX3xX4x187f9xX37xX3xXexX1xX48xXdxX3xX1xX2e6xX37xX3xX7xX2bcxX3xX66xX2b8xX37xX46xX3xXexX1x10d22xX3xXexXdxX23xXbxX3xXexX2b8xX4xX3xX74xX47xX102xX4xX3xX66x12f64xX37xX46xX3xX74xX1dxX3xX363xX1xX94xX1exX3xX4xX1x13d45xX6xX3xX17xX36xX37xX1xX3xXabx15f4bxX175xX84xXb0xX3xX84xX63xXe9xXcxX152xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX19xX66xX20xXaxX12xX0xXdxX1exX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX175xX10xX37xXexX10xX17axXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX184xXdxX66xXexX1xX2cxX3xX18bxXcfxXcfxXbxXa4xX190xX3xX1xX10xXdxX46xX1xXexX2cxX3xX1cdxX1caxX18bxXbxXa4xX190xXaxX3xX7xX17axX4xX9xXaxX54xX54xXdxX152xX17xX6xX19xXexX1xX6xX37xX1xX1xX19xX6xX152xX1b7xX37xX54xX37xX10xX184xX7xX54xXccxX2xX2xXc9xX54xX2xX7dxX119xX66xX119xX2xX1caxXcfxX7dxXcfxX1cdxXexX119xX119xX119xXccxX2xX5xXcfxX152xX1d8xXbxX46xX1dbxX17axX9xX2xX1cexX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1xXdxX1dxX1exX3xX20xX3xXexX23xX3xX1exX26xX27xX3xX1exX2axXdxX2cxX3xX2exX1xXdxX31xX27xX3xXexXdxX36xX37xX3xX39xX4xX1xX3xX1xX3exX37xX3xX4xX1xX19xX3xX37xX46xX47xX48xXdxX3xXexX1xX6xX1exX3xX46xXdxX6xXaxX3xX184xXdxX66xXexX1xX9xXaxX18bxXcfxXcfxXaxX3xX1xX10xXdxX46xX1xXexX9xXaxX1cdxX1caxX18bxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX19xX66xX20xXaxX12xX63xXdxX36xX37xX3xX84xX18xX19xX3xX1xXdxX1dxX1exX3xXa4xXa5xX3xX1xXa8xXdxX3xXcxX1xX6xX37xX1xX3xX63xX260xX6xX3xX74xX6xX37xX46xX3xXexX39xX4xX1xX3xX4xX107xX4xX3xXexX17axXdxX1dxX37xX3xX363xX1xX6xXdxX3xX4xX2c5xX37xX46xX3xXexX94xX4xX3xX4xX1xX27xf0a6xX37xX3xX17xX75xXd2xX3xX17xX18xX19xX3xX74xX18xX1exX3xX1b7xXdxX36xX4xX3xXdxX37xXd2xX3xX4xX289xXbxX3xXexX1xX15xX3xX84xX63xXe9xXcxX3xXexX1xX10xX19xX3xX1exX26xX27xX3xX1exX2axXdxX3xX363xX75xXbxX3xXexX1xX48xXdxXd2xX3xX74xee6exX37xX46xX3xX2dcxX27xX20xX3xX74xX75xX37xX1xX3xX37xX1x10e81xX1exX3xXexX2e6xX19xX3xXexX1xX27x190aexX37xX3xX5xX102xXdxX3xX37xX1xX289xXexX3xX4xX1xX19xX3xX37xX46xX47xX48xXdxX3xX66xX297xX37xX152xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX19xX66xX20xXaxX12xXcxX2e6xXdxX3x16af2xX1xX3f0xX37xX46xX3xX4xX289xXbxX3xX7xX8exXd2xX3xXexX1xX15xX3xX4xX8axX6xX3xX84xX63xX86xX63xX3xXexX2a1xX37xX1xX3xXcxX1xX6xX37xX1xX3xX63xX260xX6xXd2xX3xX4xX94xX4xX3xXexX1xXdxX23xXexX3xX17xX75xX3xXbxX1xX2b8xX4xX3xX1b7xX2b8xX3xX4xX1xX19xX3xX1b7xXdxX36xX4xX3xXdxX37xXd2xX3xX4xX289xXbxX3xXexX1xX15xX3xX84xX63xXe9xXcxX3xX1exX26xX27xX3xX1exX2axXdxX3xX74xXa5xX3xX7xf15exX37xX3xX7xXc0xX37xX46xX152xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX19xX66xX20xXaxX12xX0xXdxX1exX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX175xX10xX37xXexX10xX17axXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX184xXdxX66xXexX1xX2cxX3xX18bxXcfxXcfxXbxXa4xX190xX3xX1xX10xXdxX46xX1xXexX2cxX3xX1cdxX18bxXccxXbxXa4xX190xXaxX3xX7xX17axX4xX9xXaxX54xX54xXdxX152xX17xX6xX19xXexX1xX6xX37xX1xX1xX19xX6xX152xX1b7xX37xX54xX37xX10xX184xX7xX54xXccxX2xX2xXc9xX54xX2xX7dxX119xX66xX119xX2xX1caxXcfxX7dxX119xX1caxXexX1cexX1cexX1cdxXccxXccxX5xXcfxX152xX1d8xXbxX46xX1dbxX17axX9xX1cdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1xXdxX1dxX1exX3xX20xX3xXexX23xX3xX1exX26xX27xX3xX1exX2axXdxX2cxX3xX2exX1xXdxX31xX27xX3xXexXdxX36xX37xX3xX39xX4xX1xX3xX1xX3exX37xX3xX4xX1xX19xX3xX37xX46xX47xX48xXdxX3xXexX1xX6xX1exX3xX46xXdxX6xXaxX3xX184xXdxX66xXexX1xX9xXaxX18bxXcfxXcfxXaxX3xX1xX10xXdxX46xX1xXexX9xXaxX1cdxX18bxXccxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX19xX66xX20xXaxX12x14b21xX37xX46xX3xX82x14b10xX3xX6exX27xX6xX37xX46xX3x10c1axX380xX37xX46xXd2xX3xXcxX17axX47x12378xX37xX46xX3xXbxX1xX3f0xX37xX46xX3xX4xX289xXbxX3xX7xX8exXd2xX3xXexX1xX15xXd2xX3xX84xX63xX86xX63xX3xXexX2a1xX37xX1xX3xXcxX1xX6xX37xX1xX3xX63xX19xX94xX3xX1b7xX1xX19xX3xX17xXdxX23xXexX2cxX3x15120xX26xX27xX3xXexX1xX15xX3xX84xX63xXe9xXcxX3xX1exX2axXdxX3xX5xXc0xX3xX1exXa8xXexX3xX46xXdxX18xXdxX3xXbxX1xX94xXbxX3xX4xX18xXdxX3xX4xX94xX4xX1xX3xX1xXc0xX37xX1xX3xX4xX1xX39xX37xX1xX3xX1xXdxX36xX27xX3xX2dcxX27xX18xX3xX4xX8axX6xX3xX2exX46xXc0xX37xX1xX3xX84xX63xX86xX63xX3xXb2xXdxX36xXexX3xX2exX6xX1exXd2xX3xXexX2e6xX19xX3xX74xX47xX102xX4xX3xX37xX1xXdxX31xX27xX3xXexX1xX27xX5d9xX37xX3xX5xX102xXdxX3xX4xX1xX19xX3xX37xX46xX47xX48xXdxX3xXexX1xX6xX1exX3xX46xXdxX6xXd2xX3xX4xX3exX3xX7xX795xX3xX42exX175xX84xX3xX84xX63xXe9xXcxX3xX1b7xXc0xX3xX4xX3exX3xX2dcxX27xX6xX37xX3xX84xX63xX86xX63xX152xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX19xX66xX20xXaxX12x111fdxX19xX3xX1b7xX2axXdxX3xX1exX26xX27xX3xXexX1xX15xX3xX84xX63xXe9xXcxX3xX1xXdxX36xX37xX3xX1xXc0xX37xX1xXd2xX3xX1exX26xX27xX3xXexX1xX15xX3xX84xX63xXe9xXcxX3xX1exX2axXdxX3xX4xX260xX3xX37xX1xXdxX31xX27xX3xX74xXdxX1dxX1exX3xX363xX1xX94xX4xX3xX17xXdxX36xXexX3xX1exX6xX37xX46xX3xX5xX2e6xXdxX3xX37xX1xXdxX31xX27xX3xXexXdxX36xX37xX3xX39xX4xX1xX3xX4xX1xX19xX3xX37xX46xX47xX48xXdxX3xXexX1xX6xX1exX3xX46xXdxX6xX3xX1b7xXc0xX3xX4xX94xX4xX3xX4xX3exX3xX7xX795xX3xX42exX175xX84xX152xX3xX175xX94xX4xX3xXexX1xX2c5xX37xX46xX3xXexXdxX37xX3xX37xX46xX47xX48xXdxX3xXexX1xX6xX1exX3xX46xXdxX6xX3xX84xX63xXe9xXcxX3xX74xX47xX102xX4xX3xX4xX3exX3xX2dcxX27xX6xX37xX3xX84xX63xX86xX63xX3xX4xX5d9xXbxX3xX37xX1xX5d9xXexX3xX1b7xXc0xX19xX3xX1xX36xX3xXexX1xX7axX37xX46xX3xX4xX3exX3xX7xX795xX3xX66xX425xX3xX5xXdxX36xX27xX3xX4xX8axX6xX3xX37xX46xXc0xX37xX1xX3xX84xX63xX86xX63xX3xX1b7xXc0xX3xXexX17ax1109cxX37xX3xX1xX36xX3xXexX1xX7axX37xX46xX3xXexX1xX2c5xX37xX46xX3xXexXdxX37xX3xX46xXdxX94xX1exX3xX74xX75xX37xX1xX3xX84xX63xXe9xXcxX152xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX19xX66xX20xXaxX12xXcxX110xX3xX37xX46xXc0xX20xX3xX2xX83xX119xXd2xX3xXexX1xX15xX3xX84xX63xXe9xXcxX3xX1exX26xX27xX3xX1exX2axXdxX3xX74xX47xX102xX4xX3xX7xX2bcxX3xX66xX2b8xX37xX46xX3xX7xX19xX37xX46xX3xX1xXc0xX37xX1xX3xX1b7xX2axXdxX3xXexX1xX15xX3xX84xX63xXe9xXcxX3xX1exX26xX27xX3xX4xX380xX152xX3xXcxX17axX19xX37xX46xX3xXexX1xX48xXdxX3xX46xXdxX6xX37xX3xX4xX1xX48xX3xX74xX8exXdxX3xXexX1xX15xX3xXexX1xX10xX19xX3xX1exX26xX27xX3xX1exX2axXdxXd2xX3xXexX1xX15xX3xX84xX63xXe9xXcxX3xXexX1xX10xX19xX3xX1exX26xX27xX3xX4xX380xX3xX74xXa5xX3xX4xX289xXbxX3xX4xX1xX19xX3xX37xX46xX47xX48xXdxX3xXexX1xX6xX1exX3xX46xXdxX6xX3xX84xX63xXe9xXcxX3xX4xX3f0xX37xX3xXexX1xX48xXdxX3xX1xX2e6xX37xX3xX7xX2bcxX3xX66xX2b8xX37xX46xX3xX1b7xX26xX37xX3xXexXdxX23xXbxX3xXexX2b8xX4xX3xX74xX47xX102xX4xX3xX66xX417xX37xX46xX3xX74xX1dxX3xX42exX175xX84xX190xX3xX37xX46xX47xX48xXdxX3xXexX1xX6xX1exX3xX46xXdxX6xX3xX74xX47xX102xX4xX3xX4xX289xXbxX3xXexX1xX15xX3xX84xX63xXe9xXcxX3xX1exX26xX27xX3xX1exX2axXdxX3xX1xX6xX20xX3xX1exX26xX27xX3xX4xX380xX3xXexX1xX406xX3xX74xX31xX27xX3xX4xX260xX3xXexX1xX1dxX3xX7xX2bcxX3xX66xX2b8xX37xX46xX3xX74xX1dxX3xX42exX175xX84xX3xX84xX63xXe9xXcxX3xX1b7xXc0xX3xX1xX47xX795xX37xX46xX3xX4xX94xX4xX3xX2dcxX27xX20xX31xX37xX3xX5xX102xXdxX3xXexX1xX10xX19xX3xX74xX7axXdxX3xXexX47xX102xX37xX46xX3xX1exXc0xX3xX1exX406xX37xX1xX3xXexX1xX6xX1exX3xX46xXdxX6xX152xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX19xX66xX20xXaxX12xX0xXdxX1exX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX175xX10xX37xXexX10xX17axXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX184xXdxX66xXexX1xX2cxX3xX18bxXcfxXcfxXbxXa4xX190xX3xX1xX10xXdxX46xX1xXexX2cxX3xX7dxXcfxXcfxXbxXa4xX190xXaxX3xX7xX17axX4xX9xXaxX54xX54xXdxX152xX17xX6xX19xXexX1xX6xX37xX1xX1xX19xX6xX152xX1b7xX37xX54xX37xX10xX184xX7xX54xXccxX2xX2xXc9xX54xX2xX7dxX119xX66xX119xX2xX1caxX2xXcfxXcfxX1cdxXexX18bxX18bxXcfxX1caxX2xX5xXcfxX152xX1d8xXbxX46xX1dbxX17axX9xX18bxX1caxX7dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1xXdxX1dxX1exX3xX20xX3xXexX23xX3xX1exX26xX27xX3xX1exX2axXdxX2cxX3xX2exX1xXdxX31xX27xX3xXexXdxX36xX37xX3xX39xX4xX1xX3xX1xX3exX37xX3xX4xX1xX19xX3xX37xX46xX47xX48xXdxX3xXexX1xX6xX1exX3xX46xXdxX6xXaxX3xX184xXdxX66xXexX1xX9xXaxX18bxXcfxXcfxXaxX3xX1xX10xXdxX46xX1xXexX9xXaxX7dxXcfxXcfxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX19xX66xX20xXaxX12xXcxX2e6xXdxX3xX84xX36xX37xX1xX3xX1b7xXdxX36xX37xX3xX82xX6xX3xX363xX1xX19xX6xX3xXexX2a1xX37xX1xX3xXcxX1xX6xX37xX1xX3xX63xX260xX6xXd2xX3xX363xX1xXdxX3xXexXdxX23xXbxX3xX37xX1xX5d9xX37xX3xX42exX175xX84xX3xX84xX63xXe9xXcxX3xXexX1xX107xX4xX3xX1xXdxX36xX37xX3xXexX17axX6xX3xX4xf287xX27xX3xXexX1xX2c5xX37xX46xX3xXexXdxX37xX3xXexX1xX15xX3xX84xX63xXe9xXcxX3xXexX17axX974xX37xX3xX175xX8exX37xX46xX3xXexXdxX23xXbxX3xX37xX1xX5d9xX37xX3xX66xX425xX3xX5xXdxX36xX27xX3xX63xX36xX3xXexX1xX7axX37xX46xX3xXexX1xX2c5xX37xX46xX3xXexXdxX37xX3xX46xXdxX94xX1exX3xX74xX75xX37xX1xX3xX84xX63xXe9xXcxX3xX4xX8axX6xX3xX84xX63xX86xX63xX3xXb2xXdxX36xXexX3xX2exX6xX1exX3xXexX1xX10xX19xX3xX1exXa5xX3xX7xX7axX3xX84xX63xX86xX63xX3xXdxX37xX3xXexX17axX974xX37xX3xXexX1xX15xX3xX84xX63xXe9xXcxX3xXabxX5xX19xX2e6xXdxX3xX2xXcfxX3xX363x12809xX3xXexX107xX3xX74xX7axXdxX3xX1b7xX2axXdxX3xXexX1xX15xX3xX1exX26xX27xX3xX1exX2axXdxX3xX1xX19x1181fxX4xX3xX2xX1cdxX3xX363xXcfcxX3xXexX107xX3xX74xX7axXdxX3xX1b7xX2axXdxX3xXexX1xX15xX3xX1exX26xX27xX3xX4xX380xXb0xXd2xX3xX363xX1xX2c5xX37xX46xX3xX74xX1dxX3xX18xX37xX1xX3xX1xX47xX795xX37xX46xX3xX74xX23xX37xX3xX2dcxX27xX20xX31xX37xX3xX5xX102xXdxX3xX4xX8axX6xX3xX37xX46xX47xX48xXdxX3xXexX1xX6xX1exX3xX46xXdxX6xX3xX84xX63xXe9xXcxX152xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX19xX66xX20xXaxX12xX0xXdxX1exX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX175xX10xX37xXexX10xX17axXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX184xXdxX66xXexX1xX2cxX3xX18bxXcfxXcfxXbxXa4xX190xX3xX1xX10xXdxX46xX1xXexX2cxX3xX7dxXcfxXcfxXbxXa4xX190xXaxX3xX7xX17axX4xX9xXaxX54xX54xXdxX152xX17xX6xX19xXexX1xX6xX37xX1xX1xX19xX6xX152xX1b7xX37xX54xX37xX10xX184xX7xX54xXccxX2xX2xXc9xX54xX2xX7dxX119xX66xX119xX2xX1caxX2xXcfxXc9xX1cexXexX2xX7dxX2xX1cdxX1caxX5xXcfxX152xX1d8xXbxX46xX1dbxX17axX9xXc9xX119xX1cdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1xXdxX1dxX1exX3xX20xX3xXexX23xX3xX1exX26xX27xX3xX1exX2axXdxX2cxX3xX2exX1xXdxX31xX27xX3xXexXdxX36xX37xX3xX39xX4xX1xX3xX1xX3exX37xX3xX4xX1xX19xX3xX37xX46xX47xX48xXdxX3xXexX1xX6xX1exX3xX46xXdxX6xXaxX3xX184xXdxX66xXexX1xX9xXaxX18bxXcfxXcfxXaxX3xX1xX10xXdxX46xX1xXexX9xXaxX7dxXcfxXcfxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX19xX66xX20xXaxX12xX84xX94xX4xX3xX7x18f82xX3xX175xX42exXccxX3xX63xX19xXc0xX37xX46xX3xX63xX425xX27xX3xXcxX17axX47xX48xX37xX46xXd2xX3xX60cxX1xX260xX3xX92xXdxX94xX1exX3xX74xX7axX4xX3xX84xX36xX37xX1xX3xX1b7xXdxX36xX37xX3xX82xX6xX3xX363xX1xX19xX6xX3xXexX2a1xX37xX1xX3xXcxX1xX6xX37xX1xX3xX63xX260xX6xX3xX4xX1xX19xX3xX17xXdxX23xXexX2cxX3xXcxX1xX15xX3xX84xX63xXe9xXcxX3xX1exX2axXdxX3xX46xXdxX5c0xXbxX3xX4xX3exX3xX7xX795xX3xX42exX175xX84xX3xX2dcxX27xX18xX37xX3xX5xXcfcxX3xX1x179d0xX3xX7xX3exX3xX17xX36xX37xX1xX3xX37xX1xX297xX37xX3xX42exX175xX84xX3xX84xX63xXe9xXcxX3xX4xX1xXd17xXexX3xX4xX1xXf6xX3xX1xX3exX37xXd2xX3xXexX1xX27xX5d9xX37xX3xXexXdxX36xX37xX3xX1xX3exX37xX3xX74xX7axXdxX3xX1b7xX2axXdxX3xX4xX2c5xX37xX46xX3xXexX94xX4xX3xXexX1xX10xX19xX3xX66xfeabxXdxX3xXexXdxX31xX37xX3xX7xX2bcxX3xX17xX36xX37xX1xXd2xX3xX7xX2bcxX3xX66xX2b8xX37xX46xX3xXexX1xX27xX7axX4x155b5xX3xXexX17axX19xX37xX46xX3xX2dcxX27xX94xX3xXexX17axX406xX37xX1xX3xX74xXdxX31xX27xX3xXexX17axX75xX3xX4xX8axX6xX3xX37xX46xX47xX48xXdxX3xX4xX260xX3xXexX1xX15xX3xX84xX63xXe9xXcxX152xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX19xX66xX20xXaxX12xX63xXdxX36xX37xX3xX17xX36xX37xX1xX3xX1b7xXdxX36xX37xX3xX74xXa5xX3xX4xX5d9xXbxX3xX37xX1xX5d9xXexX3xXbxX1xXfdxX37xX3xX1exX31xX1exX3xXexX1xX10xX19xX3xX1xX47xX2axX37xX46xX3xX66xX26xX37xXd2xX3xX74xXdxX31xX27xX3xX4xX1xX2a1xX37xX1xX3xX363xX23xXexX3xX37xX7axXdxX3xX1b7xX2axXdxX3xX175xX8exX37xX46xX3xXexXdxX23xXbxX3xX37xX1xX5d9xX37xX3xX66xX425xX3xX5xXdxX36xX27xX3xX63xX36xX3xXexX1xX7axX37xX46xX3xXcxX1xX2c5xX37xX46xX3xXexXdxX37xX3xX46xXdxX94xX1exX3xX74xX75xX37xX1xX3xX84xX63xXe9xXcxX3xX4xX8axX6xX3xX84xX63xX86xX63xX3xXb2xXdxX36xXexX3xX2exX6xX1exXd2xX3xX7xX672xX37xX3xX7xXc0xX37xX46xX3xXexXdxX23xXbxX3xX37xX1xX5d9xX37xX3xX17xX36xX37xX1xX3xX37xX1xX297xX37xX3xX4xX260xX3xXexX1xX15xX3xX84xX63xXe9xXcxX3xX1exX2axXdxX152xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX19xX66xX20xXaxX12xX0xXdxX1exX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX175xX10xX37xXexX10xX17axXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX184xXdxX66xXexX1xX2cxX3xX18bxXcfxXcfxXbxXa4xX190xX3xX1xX10xXdxX46xX1xXexX2cxX3xX7dxXcfxXcfxXbxXa4xX190xXaxX3xX7xX17axX4xX9xXaxX54xX54xXdxX152xX17xX6xX19xXexX1xX6xX37xX1xX1xX19xX6xX152xX1b7xX37xX54xX37xX10xX184xX7xX54xXccxX2xX2xXc9xX54xX2xX7dxX119xX66xX119xX2xX1caxX2xX7dxX119xXcfxXexX1cexXccxX7dxX7dxX1cexX5xXcfxX152xX1d8xXbxX46xX1dbxX17axX9xX2xX2xX1cexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1xXdxX1dxX1exX3xX20xX3xXexX23xX3xX1exX26xX27xX3xX1exX2axXdxX2cxX3xX2exX1xXdxX31xX27xX3xXexXdxX36xX37xX3xX39xX4xX1xX3xX1xX3exX37xX3xX4xX1xX19xX3xX37xX46xX47xX48xXdxX3xXexX1xX6xX1exX3xX46xXdxX6xXaxX3xX184xXdxX66xXexX1xX9xXaxX18bxXcfxXcfxXaxX3xX1xX10xXdxX46xX1xXexX9xXaxX7dxXcfxXcfxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX19xX66xX20xXaxX12xXb2xX2axXdxX3xX1b7xXdxX36xX4xX3xX7xX2bcxX3xX66xX2b8xX37xX46xX3xXexX1xX15xX3xX84xX63xXe9xXcxX3xX1exX26xX27xX3xX1exX2axXdxX3xXexX110xX3xX37xX46xXc0xX20xX3xX2xX83xX119xX83xXccxXcfxXccxX2xXd2xX3xX37xX46xX47xX48xXdxX3xXexX1xX6xX1exX3xX46xXdxX6xX3xX84xX63xXe9xXcxX3xX7xXf6xX3xX74xX47xX102xX4xX3xX1xX784xX3xXexX17axX102xX3xXexXdxX36xX37xX3xX5xX102xXdxX3xX1xX3exX37xX3xXexX17axX19xX37xX46xX3xX2dcxX27xX94xX3xXexX17axX406xX37xX1xX3xX74xX31xX3xX37xX46xX1xX75xX3xX4xX289xXbxX3xXexX1xX15xXd2xX3xX17xX18xX19xX3xX2dcxX27xX18xX37xX3xX1b7xXc0xX3xX7xX2bcxX3xX66xX2b8xX37xX46xX3xXexX1xX15xX3xX74xX1dxX3xXexX1xX107xX4xX3xX1xXdxX36xX37xX3xX42exX175xX84xX3xX84xX63xXe9xXcxX152xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX19xX66xX20xXaxX12xX0xXdxX1exX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX175xX10xX37xXexX10xX17axXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX184xXdxX66xXexX1xX2cxX3xX18bxXcfxXcfxXbxXa4xX190xX3xX1xX10xXdxX46xX1xXexX2cxX3xX1cdxXcfxXcfxXbxXa4xX190xXaxX3xX7xX17axX4xX9xXaxX54xX54xXdxX152xX17xX6xX19xXexX1xX6xX37xX1xX1xX19xX6xX152xX1b7xX37xX54xX37xX10xX184xX7xX54xXccxX2xX2xXc9xX54xX2xX7dxX119xX66xX119xX2xX1caxX2xX1cexXcfxXc9xXexX18bxX1cdxXc9xX18bxXc9xX5xXcfxX152xX1d8xXbxX46xX1dbxX17axX9xX1cdxXcfxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1xXdxX1dxX1exX3xX20xX3xXexX23xX3xX1exX26xX27xX3xX1exX2axXdxX2cxX3xX2exX1xXdxX31xX27xX3xXexXdxX36xX37xX3xX39xX4xX1xX3xX1xX3exX37xX3xX4xX1xX19xX3xX37xX46xX47xX48xXdxX3xXexX1xX6xX1exX3xX46xXdxX6xXaxX3xX184xXdxX66xXexX1xX9xXaxX18bxXcfxXcfxXaxX3xX1xX10xXdxX46xX1xXexX9xXaxX1cdxXcfxXcfxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX19xX66xX20xXaxX12xXcxX1xX15xX3xX84xX63xXe9xXcxX3xX1exX2axXdxX3xX4xX260xX3xX363xX39xX4xX1xX3xXexX1xX47xX2axX4xX3xX37xX1x1477exX3xX46x11bc4xX37xX3xX37xX1xX47xX3xXexX1xX15xX3xX4x196e0xX37xX3xX4xX47xX2axX4xX3xX4xX2c5xX37xX46xX3xX66xX297xX37xX3xX1b7xXc0xX3xX1exXa8xXexX3xX7xX7axX3xX5xX19xX2e6xXdxX3xXexX1xX15xX3x18ac2xXcxX7caxX3xX4xX8axX6xX3xX4xX94xX4xX3xX37xX46xX297xX37xX3xX1xXc0xX37xX46xXd2xX3xX74xX47xX102xX4xX3x182d4xXbxX3xXbxX5xX6xX7xXexXdxX4xX3xX7xX6xX27xX3xX363xX1xXdxX3xXdxX37xXd2xX3xXexXdxX36xX37xX3xX5xX102xXdxX3xX363xX1xXdxX3xX17xX18xX19xX3xX2dcxX27xX18xX37xXd2xX3xX7xX2bcxX3xX66xX2b8xX37xX46xX152xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX19xX66xX20xXaxX12xX7caxXa5xX3xX7xX7axX3xXexX1xX15xX3xX84xX63xXe9xXcxX3xX1exX2axXdxX3xX4xX1xX2a1xX3xX4xX3f0xX37xX3xX2xXcfxX3xX4xX1xX425xX3xX7xX7axX3xXexX1xX6xX20xX3xX1b7xX406xX3xX2xX1cdxX3xX363xXcfcxX3xXexX107xX3xX37xX1xX47xX3xXexX1xX15xX3xX84xX63xXe9xXcxX3xX1xXdxX36xX37xX3xX1xXc0xX37xX1xX152xX3xX82xXdxX31xX27xX3xX37xXc0xX20xX3xX46xXdxX5c0xXbxX3xX46xXdxX18xX1exX3xX17xX2axXexX3xX7xX7axX3xX5xX47xX102xX37xX46xX3xX363xXcfcxX3xXexX107xX3xX37xX46xX47xX48xXdxX3xXexX1xX6xX1exX3xX46xXdxX6xX3xX4xXfdxX37xX3xX363xX1xX6xXdxX3xX17xX94xX19xX3xX363xX1xXdxX3xXexX17axX6xX3xX4xXc6bxX27xX3xXexX17axX974xX37xX3xX175xX8exX37xX46xX3xXexX1xX2c5xX37xX46xX3xXexXdxX37xX3xX74xXdxX36xX37xX3xXexX2bcxX3xX84xX63xX86xX63xX3xXb2xXdxX36xXexX3xX2exX6xX1exX3xXabxXexX2e6xXdxX3xX74xX75xX6xX3xX4xX1xX2a1xX3xXexX17axX27xX20xX3xX4xX5d9xXbxX3xX0xX6xX3xX1xX17axX10x1a3bexX9xXaxX1xXexXexXbxX2cxX54xX54xX17xX6xX19xX1xXdxX10xX1exXa4xX6xX1xX19xXdxX152xX46xX19xX1b7xX152xX1b7xX37xX54xXaxX12xX1xXexXexXbxX2cxX54xX54xX17xX6xX19xX1xXdxX10xX1exXa4xX6xX1xX19xXdxX152xX46xX19xX1b7xX152xX1b7xX37xX0xX54xX6xX12xXb0xX3xX1xX19xXd17xX4xX3xX363xX1xX6xXdxX3xX17xX94xX19xX3xX363xX1xXdxX3xX5xXc0xX1exX3xXexX1xX8axX3xXexX2b8xX4xX3xX74xX31xX3xX37xX46xX1xX75xX3xXexXdxX23xXbxX3xXexX2b8xX4xX3xXexX1xX6xX1exX3xX46xXdxX6xX3xX84xX63xXe9xXcxX190xX3xX4xX289xXbxX3xX5xX2e6xXdxXd2xX3xX74xX8exXdxX3xXexX1xX15xX190xX3xX363xXdxX1dxX1exX3xXexX17axX6xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX39xX3xX363xX1xX94xX1exX3xX4xX1xX425xX6xX3xX17xX36xX37xX1xX3xX84xX63xXe9xXcxX3xX74xX47xX102xX4xX3xX1xX47xX795xX37xX46xX3xXexX17axX974xX37xX3xX175xX8exX37xX46xX3xX66xX75xX4xX1xX3xX1b7xX2b8xX3xX4xX2c5xX37xX46xX3xX4xX8axX6xX3xX84xX63xX86xX63xX3xXb2xXdxX36xXexX3xX2exX6xX1exX3xXabxXexX2e6xXdxX3xX74xX75xX6xX3xX4xX1xX2a1xX3xXexX17axX27xX20xX3xX4xX5d9xXbxX3xX0xX6xX3xX1xX17axX10xX14c0xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX2cxX54xX54xX66xXdxX4xX1xX1b7xX27xX4xX19xX37xX46xX152xX17xX6xX19xX1xXdxX10xX1exXa4xX6xX1xX19xXdxX152xX46xX19xX1b7xX152xX1b7xX37xX54xXaxX12xX1xXexXexXbxX7xX2cxX54xX54xX66xXdxX4xX1xX1b7xX27xX4xX19xX37xX46xX152xX17xX6xX19xX1xXdxX10xX1exXa4xX6xX1xX19xXdxX152xX46xX19xX1b7xX152xX1b7xX37xX0xX54xX6xX12xXb0xX152xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX19xX66xX20xXaxX12xX0xXdxX1exX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX175xX10xX37xXexX10xX17axXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX184xXdxX66xXexX1xX2cxX3xX18bxXcfxXcfxXbxXa4xX190xX3xX1xX10xXdxX46xX1xXexX2cxX3xX1cdxX1cexXc9xXbxXa4xX190xXaxX3xX7xX17axX4xX9xXaxX54xX54xXdxX152xX17xX6xX19xXexX1xX6xX37xX1xX1xX19xX6xX152xX1b7xX37xX54xX37xX10xX184xX7xX54xXccxX2xX2xXc9xX54xX2xX7dxX119xX66xX119xX2xX1caxX2xX1cexXccxXccxXexX18bxXccxX1cexX1cdxX18bxX5xXcfxX152xX1d8xXbxX46xX1dbxX17axX9xXccxX1cexX1cdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1xXdxX1dxX1exX3xX20xX3xXexX23xX3xX1exX26xX27xX3xX1exX2axXdxX2cxX3xX2exX1xXdxX31xX27xX3xXexXdxX36xX37xX3xX39xX4xX1xX3xX1xX3exX37xX3xX4xX1xX19xX3xX37xX46xX47xX48xXdxX3xXexX1xX6xX1exX3xX46xXdxX6xXaxX3xX184xXdxX66xXexX1xX9xXaxX18bxXcfxXcfxXaxX3xX1xX10xXdxX46xX1xXexX9xXaxX1cdxX1cexXc9xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX19xX66xX20xXaxX12xX7caxXd17xXexX3xX7xX6xX27xX3xX4xX8axX6xX3xXexX1xX15xX3xX1exX2axXdxX3xX4xX260xX3xX1xX47xX2axX37xX46xX3xX66xX26xX37xX3xX4xX2b8xX3xXexX1xX1dxX3xX1b7xX31xX3xX4xX94xX4xX1xX3xX7xX2bcxX3xX66xX2b8xX37xX46xX3xXexX1xX15xXd2xX3xX46xXdxX5c0xXbxX3xX37xX46xX47xX48xXdxX3xXexX1xX6xX1exX3xX46xXdxX6xX3xX37xXf9xX1exX3xX17axXf3exX3xX74xX47xX102xX4xX3xXbxX1xX47xX3exX37xX46xX3xXexX1xXc6bxX4xX3xXexX17axX6xX3xX4xXc6bxX27xX3xXexX1xX2c5xX37xX46xX3xXexXdxX37xX3xX1b7xX31xX3xXexX1xX15xX3xX1b7xXc0xX3xX2dcxX27xX20xX31xX37xX3xX5xX102xXdxX3xX74xX47xX102xX4xX3xX1xX47xX795xX37xX46xX190xX3xX4xX94xX4xX1xX3xX5xXdxX974xX37xX3xX1xX36xX3xX1b7xX2axXdxX3xX4xX3exX3xX2dcxX27xX6xX37xX3xX84xX63xX86xX63xX3xX74xX1dxX3xX74xX47xX102xX4xX3xX1xX47xX2axX37xX46xX3xX66xX26xX37xX3xX1b7xXc0xX3xX46xXdxX18xXdxX3xX74xX94xXbxX3xX363xX1xX260xX3xX363xX1xX1353xX37xXd2xX3xX1b7xX47xX2axX37xX46xX3xX1exXf9xX4xXf5cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX19xX66xX20xXaxX12xX0xXdxX1exX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX175xX10xX37xXexX10xX17axXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX184xXdxX66xXexX1xX2cxX3xX18bxXcfxXcfxXbxXa4xX190xX3xX1xX10xXdxX46xX1xXexX2cxX3xX1cdxX1caxXccxXbxXa4xX190xXaxX3xX7xX17axX4xX9xXaxX54xX54xXdxX152xX17xX6xX19xXexX1xX6xX37xX1xX1xX19xX6xX152xX1b7xX37xX54xX37xX10xX184xX7xX54xXccxX2xX2xXc9xX54xX2xX7dxX119xX66xX119xX2xX1caxX2xX18bxXccxX2xXexXc9xX119xX18bxX7dxX1cdxX5xXcfxX152xX1d8xXbxX46xX1dbxX17axX9xX1caxX119xXcfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1xXdxX1dxX1exX3xX20xX3xXexX23xX3xX1exX26xX27xX3xX1exX2axXdxX2cxX3xX2exX1xXdxX31xX27xX3xXexXdxX36xX37xX3xX39xX4xX1xX3xX1xX3exX37xX3xX4xX1xX19xX3xX37xX46xX47xX48xXdxX3xXexX1xX6xX1exX3xX46xXdxX6xXaxX3xX184xXdxX66xXexX1xX9xXaxX18bxXcfxXcfxXaxX3xX1xX10xXdxX46xX1xXexX9xXaxX1cdxX1caxXccxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX19xX66xX20xXaxX12xXcxX110xX3xX37xX46xXc0xX20xX3xX2xX83xX119xX83xXccxXcfxXccxX2xX3xX84xX63xX86xX63xX3xXexX1xX107xX4xX3xX1xXdxX36xX37xX3xX4xX289xXbxX3xXexX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1xXdxX1dxX1exX3xX20xX3xXexX23xX3xXabxX84xX63xXe9xXcxXb0xX3xX1exX26xX27xX3xX1exX2axXdxX3xX4xX1xX19xX3xX4xX94xX4xX3xXexX17axX47xX48xX37xX46xX3xX1xX102xXbxX3xXexX1353xX37xX46xX3xX1exX2axXdxXd2xX3xX4xX289xXbxX3xX5xX2e6xXdxX3xX66xX19xX3xX1exX289xXexXd2xX3xX1xX1344xX37xX46xXd2xX3xXexX1xX6xX20xX3xX74xX8exXdxX3xXexX1xX2c5xX37xX46xX3xXexXdxX37xX3xXexX17axX974xX37xX3xXexX1xX15xX3xX7xX6xX27xX3xX363xX1xXdxX3xX7xX2bcxX3xX66xX2b8xX37xX46xX3xX1xX23xXexX3xXbxX1xX2c5xXdxX3xXexX1xX15xX3xX84xX63xXe9xXcxX3xXabxX1exX26xX27xX3xX4xX380xXb0xX152xX3xX175xX3exX3xX2dcxX27xX6xX37xX3xX84xX63xX86xX63xX3xXexX1xX107xX4xX3xX1xXdxX36xX37xX3xX46xXdxX6xX3xX1xX2e6xX37xX3xX46xXdxX94xX3xXexX17axX75xX3xX7xX2bcxX3xX66xX2b8xX37xX46xX3xXexX1xX15xX3xX84xX63xXe9xXcxX3xXexX17axX974xX37xX3xX4xX3exX3xX7xX795xX3xX66xX425xX3xX5xXdxX36xX27xX3xX2dcxX27xX18xX37xX3xX5xXcfcxXd2xX3xX363xX1xX2c5xX37xX46xX3xXexX1xX107xX4xX3xX1xXdxX36xX37xX3xXdxX37xX3xX1b7xXc0xX3xX74xX8exXdxX3xXexX1xX15xX3xX84xX63xXe9xXcxX3xXabxXexX17axX110xX3xXexX17axX47xX48xX37xX46xX3xX1xX102xXbxX3xX1exX289xXexXd2xX3xX1xX1344xX37xX46xXd2xX3xX1xX19xXd17xX4xX3xXexX1xX6xX20xX3xX74xX8exXdxX3xXexX1xX2c5xX37xX46xX3xXexXdxX37xXb0xX152xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX19xX66xX20xXaxX12xX0xXdxX1exX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX175xX10xX37xXexX10xX17axXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX184xXdxX66xXexX1xX2cxX3xX18bxXcfxXcfxXbxXa4xX190xX3xX1xX10xXdxX46xX1xXexX2cxX3xX7dxXcfxXcfxXbxXa4xX190xXaxX3xX7xX17axX4xX9xXaxX54xX54xXdxX152xX17xX6xX19xXexX1xX6xX37xX1xX1xX19xX6xX152xX1b7xX37xX54xX37xX10xX184xX7xX54xXccxX2xX2xXc9xX54xX2xX7dxX119xX66xX119xX2xX1caxX2xX1caxXcfxX119xXexX1cdxX1cexXccxXc9xX119xX5xXcfxX152xX1d8xXbxX46xX1dbxX17axX9xX119xX1cexX7dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1xXdxX1dxX1exX3xX20xX3xXexX23xX3xX1exX26xX27xX3xX1exX2axXdxX2cxX3xX2exX1xXdxX31xX27xX3xXexXdxX36xX37xX3xX39xX4xX1xX3xX1xX3exX37xX3xX4xX1xX19xX3xX37xX46xX47xX48xXdxX3xXexX1xX6xX1exX3xX46xXdxX6xXaxX3xX184xXdxX66xXexX1xX9xXaxX18bxXcfxXcfxXaxX3xX1xX10xXdxX46xX1xXexX9xXaxX7dxXcfxXcfxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX19xX66xX20xXaxX12xX6exX27xX20xX3xXexX17axX406xX37xX1xX3xX4xX289xXbxX3xXexX1xX15xX3xX84xX63xXe9xXcxX3xX1exX26xX27xX3xX1exX2axXdxX3xX1b7xX26xX37xX3xXexXdxX23xXbxX3xXexX2b8xX4xX3xX74xX47xX102xX4xX3xXexX1xX107xX4xX3xX1xXdxX36xX37xX3xXexX1xX10xX19xX3xX6exX27xX20xX23xXexX3xX74xX75xX37xX1xX3xX7xX7axX3xX1cdxX1caxX1cdxX54xX6exX82xX83xX84xX63xX86xX63xXd2xX3xX6exX27xX20xX23xXexX3xX74xX75xX37xX1xX3xX7xX7axX3xX1cdxXcfxX1cdxX54xX6exX82xX83xX84xX63xX86xX63xX3xX1b7xXc0xX3xX4xX94xX4xX3xX1b7xX1353xX37xX3xX17xX18xX37xX3xX1xX47xX2axX37xX46xX3xX66xX26xX37xX3xX1b7xX31xX3xXexX1xX15xX3xX84xX63xXe9xXcxX3xX1xXdxX36xX37xX3xX1xXc0xX37xX1xX3xX4xX8axX6xX3xX84xX63xX86xX63xX3xXb2xXdxX36xXexX3xX2exX6xX1exX152xX3xX2exX46xX47xX48xXdxX3xXexX1xX6xX1exX3xX46xXdxX6xX3xX84xX63xXe9xXcxXd2xX3xX74xX3exX37xX3xX1b7xX75xX3xX7xX2bcxX3xX66xX2b8xX37xX46xX3xX5xX6xX19xX3xX74xXa8xX37xX46xX3xX4xX260xX3xXexX1xX1dxX3xX37xXa8xXbxX3xX1xXef2xX3xX7xX3exX3xX4xX289xXbxX3xXexX1xX15xX3xX84xX63xXe9xXcxX3xXexX17axX107xX4xX3xXexXdxX23xXbxX3xXexX2e6xXdxX3xX4xX3exX3xX2dcxX27xX6xX37xX3xX84xX63xX86xX63xX3xX1xX19xXd17xX4xX3xXexX1xX107xX4xX3xX1xXdxX36xX37xX3xXexX1xX8axX3xXexX2b8xX4xX3xX74xX8exXdxX3xXexX1xX15xX3xX84xX63xXe9xXcxX3xXexX17axX974xX37xX3xX175xX8exX37xX46xX3xX66xX75xX4xX1xX3xX1b7xX2b8xX3xX4xX2c5xX37xX46xX3xX2dcxX27xX7axX4xX3xX46xXdxX6xX3xXabxXexX2e6xXdxX3xX74xX75xX6xX3xX4xX1xX2a1xX3xX0xX6xX3xX1xX17axX10xX14c0xX9xXaxX1xXexXexXbxX2cxX54xX54xX184xX184xX184xX152xX66xXdxX4xX1xX1b7xX27xX4xX19xX37xX46xX152xX46xX19xX1b7xX152xX1b7xX37xX54xXaxX12xX184xX184xX184xX152xX66xXdxX4xX1xX1b7xX27xX4xX19xX37xX46xX152xX46xX19xX1b7xX152xX1b7xX37xX0xX54xX6xX12xXb0xX152xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1377xX27xXexX1xX19xX17axXaxX12xXcxX2c5xX3xX63xXc0xX0xX54xXbxX12
Tô Hà