Ký kết hợp tác phân phối độc quyền Dự án Khu đô thị Quảng Tân – Nam thành phố Thanh Hóa
(Baothanhhoa.vn) - Tập đoàn Bất động sản Đông Á quyết định lựa chọn Hải Phát Land là đối tác duy nhất phân phối Dự án Khu đô thị Quảng Tân – Nam thành phố Thanh Hóa nhằm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất đến khách hàng.
33ex1968x88d1x6f0ax1378xa6aax7fd8x4652x8fc2xX7x2f01x7105x94b3x6d2fx7a94x1254xX5xdcfxXax1435x4700x9225xX3x6663x7d51xXexX3xX1x6932xXbxX3xXexd48xX4xX3xXbxX1x419ax1ddexX3xXbxX1x665axXdxX3x6723x27e6xX4xX3x6ac6x1574x805cx2c99xX25xX3x2ab7x1040xX3xX1fxX25xX3xX13xX1xX31xX3xX2cx4ef6xX3xXexX1x73ebxX3x9400xX31x969cxX25x8c6axX3xXcxX24xX25xX3x9a3xX3x6958xX6xa732xX3xXexX1x1e5dxX25xX1xX3xXbxX1xX29xX3xXcxX1xX6xX25xX1xX3x8bffx1cefxX6xX0x6931xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX10xX6x54e4xXaxX12xXcx4f35xXbxX3xX2cx611bxX59xX25xX3x4249x1c1cxXexX3xX2cxX2dxX25xX4bxX3xX7xX49xX25xX3x1f82xX41xX25xX4bxX3x2618xX3xX30xX31xX32xX17xXexX3xX2cxX45xX25xX1xX3xX5xX37xX6xX3xX4xX1x5dadxX25xX3xX67xX49xXdxX3x8f71xX1xX1fxXexX3x8170xX6xX25xX7dxX3xX5xX59xX3xX2cxX29xXdxX3xXexX1fxX4xX3xX7dxX31xX32xX3xX25xX1xX8axXexX3xXbxX1xX24xX25xX3xXbxX1xX29xXdxX3xX36xX37xX3xX1fxX25xX3xX13xX1xX31xX3xX2cxX41xX3xXexX1xX45xX3xX47xX31xX49xX25xX4bxX3xXcxX24xX25xX3xX51xX3xX53xX6xX55xX3xXexX1xX59xX25xX1xX3xXbxX1xX29xX3xXcxX1xX6xX25xX1xX3xX67xX68xX6xX3xX25xX1x9ce4xX55xX3x67c1xX49xX85xX3xX4xX1xX8axXexX3xX5x3455xX1bxX25xX4bxX3xX7dxX45xX4xX1xX3x1e75x84dxX3xXexX29xXexX3xX25xX1xX8axXexX3xX2cxX17xX25xX3xX16xX1xX1fxX4xX1xX3xX1xX59xX25xX4bx9f6axX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx93a9xX10xX25xXexX10x184cxXaxX12xX0xXdxX55xX4bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7dxXexX1xX31xX55xX117xX3xXdxX155xX10xX25xXexX10xX15axXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXax3cebxXdxX7dxXexX1xf74xX3x9fcaxa866xX188xXbxa3e4x9b30xX3xX1xX10xXdxX4bxX1xXexX185xX3x8bd7x20c2x89a0xXbxX18bxX18cxXaxX3xX7xX15axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX185xX6bxX6bxXdxX145xX117xX6xX85xXexX1xX6xX25xX1xX1xX85xX6xX145xX12bxX25xX6bxX25xX10xX180xX7xX6bxX2xX197xX196x95b4xX6bxX2x4581xX188xX7dxX2xX2xX188x43a1xX1c3x2a5dxX198xXexX1cexX1c6xX196xX197xX197xX5xX188xX145x661bxXbxX4bxd1cxX15axX9xX196xX198xX188xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xXexX3xX1xX1bxXbxX3xXexX1fxX4xX3xXbxX1xX24xX25xX3xXbxX1xX29xXdxX3xX2cxX2dxX4xX3xX30xX31xX32xX33xX25xX3xX36xX37xX3xX1fxX25xX3xX13xX1xX31xX3xX2cxX41xX3xXexX1xX45xX3xX47xX31xX49xX25xX4bxX3xXcxX24xX25xX3xX51xX3xX53xX6xX55xX3xXexX1xX59xX25xX1xX3xXbxX1xX29xX3xXcxX1xX6xX25xX1xX3xX67xX68xX6xXaxX3xX6bxX12xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX6xXbxXexXdxX85xX25xXaxX12xa1a1xX25xX4bxX3xX155xX6xX85xX3xXcxXdxX17xX25xX3xX96xX85xX6xX25x25d5xX3xX155xX1x8ddfxX3xXexX45xX4xX1xX3xX67xX96xXcx8d89xX26dxX3xXcx87f4xX25xX4bxX3x586cxXdxX1fxX55xX3xX2cxX29xX4xX3xXcxX81xXbxX3xX2cxX85xX59xX25xX3xX89xX8axXexX3xX2cxX2dxX25xX4bxX3xX7xX49xX25xX3xX96xX41xX25xX4bxX3xX9bxX3xX12bxX59xX3xX25cxX25xX4bxX3xX27bx6571xX3xX13xXdxX55xX3xX283xXdxX6xX25xX4bxX26dxX3xX155xX1xX271xX3xXexX45xX4xX1xX3xX67xX96xX47xXcxX3xX16xXdx8581xX55xX3xXcxX27fxX25xX4bxX3xX283xXdxX1fxX55xX3xX2cxX29xX4xX3xX67xX49xXdxX3xXb5xX1xX1fxXexX3xXbaxX6xX25xX7dxX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxb97xX25xX3xX16xX14xX3xX16xX17xXexX3xX1xX1bxXbxX3xXexX1fxX4xX145xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX85xX7dxX32xXaxX12xX53xX4bxX59xX32xX3xX2xX187x47daxX197xX26dxX3xXcxX81xXbxX3xX2cxX85xX59xX25xX3xX89xX8axXexX3xX2cxX2dxX25xX4bxX3xX7xX49xX25xX3xX96xX41xX25xX4bxX3xX9bxX3xXbxX1xX29xXdxX3xX1xX1bxXbxX3xX12bxccfxXdxX3xX155xX41xX25xX4bxX3xXexX32xX3xX155xXb5xX3xX96x8bd2xX31xX3xXexX121xX3xX12bxX59xX3xX13xXdxX25xX1xX3xX7dxX85xX6xX25xX1xX3xX117xX8axXexX3xX2cxX2dxX25xX4bxX3xX7xX49xX25xX3xX67xX49xXdxX3xXb5xX1xX1fxXexX3x1ebaxX67xX49xXdxX3xXb5xX1xX1fxXexX3xXbaxX6xX25xX7dx548dxX3xXexX27fxX3xX4xX1x8ab8xX4xX3xXbax3fecxX3xX16xX14xX3xX16xX17xXexX3xX1xX1bxXbxX3xXexX1fxX4xX3xXbxX1xX24xX25xX3xXbxX1xX29xXdxX3xX2cxX2dxX4xX3xX30xX31xX32xX33xX25xX3xX36xX37xX3xX1fxX25xX3xX13xX1xX31xX3xX2cxX41xX3xXexX1xX45xX3xX47xX31xX49xX25xX4bxX3xXcxX24xX25xX3xX51xX3xX53xX6xX55xX3xXexX1xX59xX25xX1xX3xXbxX1xX29xX3xXcxX1xX6xX25xX1xX3xX67xX68xX6xX145xX3xX36xX37xX3xX7xX37xX3xX16xXdxX2f4xX25xX3xX4xX68xX3xX5x856fxX25xX1xX3xX2cx1e4fxX85xX3xXb5xX1x9009xX25xX4bxX3xXcxX1xX121x870dxX25xX4bxX3xX55xX40exXdxX3xX12bxX59xX3xX155xX41xX25xX4bxX3xX25xX4bxX1xXdxX2f4xXbxX3xX27bxXdxX2f4xXexX3xX53xX6xX55xX3xX51xX3xX155xX1xXdxX3xX25xX1xX1fxX25xX1xX3xXcxX1xX6xX25xX1xX3xX67xX68xX6xX145xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX10xX25xXexX10xX15axXaxX12xX0xXdxX55xX4bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX155xX10xX25xXexX10xX15axXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX180xXdxX7dxXexX1xX185xX3xX187xX188xX188xXbxX18bxX18cxX3xX1xX10xXdxX4bxX1xXexX185xX3xX196xX197xX197xXbxX18bxX18cxXaxX3xX7xX15axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX185xX6bxX6bxXdxX145xX117xX6xX85xXexX1xX6xX25xX1xX1xX85xX6xX145xX12bxX25xX6bxX25xX10xX180xX7xX6bxX2xX197xX196xX1c3xX6bxX2xX1c6xX188xX7dxX2xX2xX2xX188xX188xX1ccxX1ccxXexX196xX187xX196xX5xX1ccxX322xX7dxX7xX4xX322xX2xX188xX197xX2xX145xX1d9xXbxX4bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xXexX3xX1xX1bxXbxX3xXexX1fxX4xX3xXbxX1xX24xX25xX3xXbxX1xX29xXdxX3xX2cxX2dxX4xX3xX30xX31xX32xX33xX25xX3xX36xX37xX3xX1fxX25xX3xX13xX1xX31xX3xX2cxX41xX3xXexX1xX45xX3xX47xX31xX49xX25xX4bxX3xXcxX24xX25xX3xX51xX3xX53xX6xX55xX3xXexX1xX59xX25xX1xX3xXbxX1xX29xX3xXcxX1xX6xX25xX1xX3xX67xX68xX6xXaxX3xX6bxX12xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX6xXbxXexXdxX85xX25xXaxX12xXcxX85xX59xX25xX3xX4xX49xX25xX1xX3xX117xX31xX27fxXdxX3xX5xX39fxX145xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX85xX7dxX32xXaxX12xX36xX37xX3xX1fxX25xX3xX13xX1xX31xX3xX2cxX41xX3xXexX1xX45xX3xX47xX31xX49xX25xX4bxX3xXcxX24xX25xX3xX51xX3xX53xX6xX55xX3xXexX1xX59xX25xX1xX3xXbxX1xX29xX3xXcxX1xX6xX25xX1xX3xX67xX68xX6xX3xX7dxX85xX3xXcxX81xXbxX3xX2cxX85xX59xX25xX3xX89xX8axXexX3xX2cxX2dxX25xX4bxX3xX7xX49xX25xX3xX96xX41xX25xX4bxX3xX9bxX3xX2cxX35cxX31xX3xXexX121xX3xX18bxX24xX32xX3xX7dxX37xX25xX4bxX3xX7xa035xX3xX1x2adcxX31xX3xX12bxX45xX3xXexX15ax6016xX3xX4xX1xXdxX17xX25xX3xX5xX121xX1bxX4xX3xX2cxX35cxX32xX3xXexXdxX33xX55xX3xX25x2c39xX25xX4bxX3xXexX15axX85xX25xX4bxX3xX16xX1xX31xX3xX12bxX37xX4xX26dxX3xXexX1xX31xX81xX25xX3xXexXdxX2f4xX25xX3xX2cx7635xX3xX16xX17xXexX3xX25xX29xXdxX3xX25xX1xX6xX25xX1xX3xX4xX1xX68xX25xX4bxX3xX2cxX17xX25xX3xX1xX2f4xX3xXexX1xX29xX25xX4bxX3xXexXdxX2f4xX25xX3xX5f8xX4xX1xX3xX12bxX59xX3xX1xX40exX3xXexX35cxX25xX4bxX3xX18bxX409xX3xX1xX2dxXdxX3xX4xX271xX6xX3xXexX1xX59xX25xX1xX3xXbxX1xX29xX3xXcxX1xX6xX25xX1xX3xX67xX68xX6xX145xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX10xX25xXexX10xX15axXaxX12xX0xXdxX55xX4bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX155xX10xX25xXexX10xX15axXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX180xXdxX7dxXexX1xX185xX3xX187xX188xX188xXbxX18bxX18cxX3xX1xX10xXdxX4bxX1xXexX185xX3xX196xX197xX197xXbxX18bxX18cxXaxX3xX7xX15axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX185xX6bxX6bxXdxX145xX117xX6xX85xXexX1xX6xX25xX1xX1xX85xX6xX145xX12bxX25xX6bxX25xX10xX180xX7xX6bxX2xX197xX196xX1c3xX6bxX2xX1c6xX188xX7dxX2xX2xX2xX188xX198xX1cexX2xXexX1cexX2xX1c3xX1c3xX5xX196xX322xX7dxX7xX4xX322xX2xX188xX197xX1c6xX145xX1d9xXbxX4bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xXexX3xX1xX1bxXbxX3xXexX1fxX4xX3xXbxX1xX24xX25xX3xXbxX1xX29xXdxX3xX2cxX2dxX4xX3xX30xX31xX32xX33xX25xX3xX36xX37xX3xX1fxX25xX3xX13xX1xX31xX3xX2cxX41xX3xXexX1xX45xX3xX47xX31xX49xX25xX4bxX3xXcxX24xX25xX3xX51xX3xX53xX6xX55xX3xXexX1xX59xX25xX1xX3xXbxX1xX29xX3xXcxX1xX6xX25xX1xX3xX67xX68xX6xXaxX3xX6bxX12xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX6xXbxXexXdxX85xX25xXaxX12xX25cxX25xX4bxX3xX155xX6xX85xX3xXcxXdxX17xX25xX3xX96xX85xX6xX25xX26dxX3xX155xX1xX271xX3xXexX45xX4xX1xX3xX67xX96xXcxX27bxX26dxX3xXcxX27fxX25xX4bxX3xX283xXdxX1fxX55xX3xX2cxX29xX4xX3xXcxX81xXbxX3xX2cxX85xX59xX25xX3xX89xX8axXexX3xX2cxX2dxX25xX4bxX3xX7xX49xX25xX3xX96xX41xX25xX4bxX3xX9bxX3xXbxX1xX1fxXexX3xX117xXdxX62exX31xX3xXexX40exXdxX3xX5xX39fxX3xX16xX14xX3xX16xX17xXexX145xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX85xX7dxX32xXaxX12xX53xX114xX55xX3xXexX15axX2cexX25xX3xXexX15axX12cxX4xX3xX2cxX121x341exX25xX4bxX3xX47xX31xX29xX4xX3xX5xX2dxX3xX2x99afxX3xX25xX4bxX6xX32xX3xXexX40exXdxX3xX4x9fcfxX6xX3xX25xX4bx7a6dxX3xXbxX1xX5f8xX6xX3xX53xX6xX55xX3xXexX1xX59xX25xX1xX3xXbxX1xX29xX3xXcxX1xX6xX25xX1xX3xX67xX68xX6xX26dxX3xX36xX37xX3xX1fxX25xX3xX13xX1xX31xX3xX2cxX41xX3xXexX1xX45xX3xX47xX31xX49xX25xX4bxX3xXcxX24xX25xX3xX51xX3xX53xX6xX55xX3xXexX1xX59xX25xX1xX3xXbxX1xX29xX3xXcxX1xX6xX25xX1xX3xX67xX68xX6xX3xX2cxX121xX1bxX4xX3xX18bxX24xX32xX3xX7dxX37xX25xX4bxX3xXexX15axX2cexX25xX3xXexX27fxX25xX4bxX3xX7dxXdxX2f4xX25xX3xXexX5f8xX4xX1xX3xX1cexX1c3xX3xX1xX6xX26dxX3xX12bxX34dxXdxX3xX187xX196xX188xX3xX5xX41xX3xX25xX1xX59xX3xX5xXdxX33xX25xX3xX16xX33xX3xX12bxX59xX3xX196xX1c3xX3xX5xX41xX3xX117xXdxX2f4xXexX3xXexX1xX37xX18cxX3xX1xX40exX3xXexX35cxX25xX4bxX3xX16x47f8xX3xXexX1xX31xX81xXexX3xX2cxX121xX1bxX4xX3xX117xX29xX3xXexX15axX5f8xX3xX1xXdxX2f4xX25xX3xX2cxX40exXdxX26dxX3xX1xX2f4xX3xXexX1xX29xX25xX4bxX3xXexXdxX2f4xX25xX3xX5f8xX4xX1xX3xX2cx51d5xX25xX4bxX3xX117xX2dxX145xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX10xX25xXexX10xX15axXaxX12xX0xXdxX55xX4bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX155xX10xX25xXexX10xX15axXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX180xXdxX7dxXexX1xX185xX3xX187xX188xX188xXbxX18bxX18cxX3xX1xX10xXdxX4bxX1xXexX185xX3xX196xX197xX197xXbxX18bxX18cxXaxX3xX7xX15axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX185xX6bxX6bxXdxX145xX117xX6xX85xXexX1xX6xX25xX1xX1xX85xX6xX145xX12bxX25xX6bxX25xX10xX180xX7xX6bxX2xX197xX196xX1c3xX6bxX2xX1c6xX188xX7dxX2xX2xX2xX188xX2xX196xX1ccxXexX198xX1ccxX187xX196xX5xX197xX322xX7dxX7xX4xX322xX2xX2xX188xX188xX145xX1d9xXbxX4bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xXexX3xX1xX1bxXbxX3xXexX1fxX4xX3xXbxX1xX24xX25xX3xXbxX1xX29xXdxX3xX2cxX2dxX4xX3xX30xX31xX32xX33xX25xX3xX36xX37xX3xX1fxX25xX3xX13xX1xX31xX3xX2cxX41xX3xXexX1xX45xX3xX47xX31xX49xX25xX4bxX3xXcxX24xX25xX3xX51xX3xX53xX6xX55xX3xXexX1xX59xX25xX1xX3xXbxX1xX29xX3xXcxX1xX6xX25xX1xX3xX67xX68xX6xXaxX3xX6bxX12xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX6xXbxXexXdxX85xX25xXaxX12xX155xX1fxX4xX3xX2cxX40exXdxX3xX117xXdxX62exX31xX3xXexX1xX6xX55xX3xX7dxX37xX3xX5xX39fxX3xX16xX14xX3xX16xX17xXexX145xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX85xX7dxX32xXaxX12xX27bxX34dxXdxX3xX55xX85xX25xX4bxX3xX55xX31xX29xX25xX3xX25xX1xX5f0xX25xX4bxX3xX7xX49xX25xX3xXbxX1x491cxX55xX3xX4xX1xX8axXexX3xX5xX121xX1bxX25xX4bxX3xX4xX271xX6xX3xX55x3c6axX25xX1xX3xX2cxX17xX25xX3xX4bxX35cxX25xX3xX1xX41axX25xX3xX12bxX34dxXdxX3xX16xX1xX1fxX4xX1xX3xX1xX59xX25xX4bxX3xX12bxX59xX3xX4xX1fxX4xX3xX25xX1xX59xX3xX2cxX35cxX31xX3xXexX121xX26dxX3xXcxX81xXbxX3xX2cxX85xX59xX25xX3xX89xX8axXexX3xX2cxX2dxX25xX4bxX3xX7xX49xX25xX3xX96xX41xX25xX4bxX3xX9bxX3xX2cxX409xX3xX5xX37xX6xX3xX4xX1xXaexX25xX3xX67xX49xXdxX3xXb5xX1xX1fxXexX3xXbaxX6xX25xX7dxX3xX51xX3xX55xX2dxXexX3xXexX15axX85xX25xX4bxX3xXcx9653xXb5xX3xX196xX3xX2cxX41axX25xX3xX12bxX45xX3xXbxX1xX24xX25xX3xXbxX1xX29xXdxX3xX117xX8axXexX3xX2cxX2dxX25xX4bxX3xX7xX49xX25xX3xX18bxX31xX8axXexX3xX7x8d1dxX4xX3xX25xX1xX8axXexX3xX27bxXdxX2f4xXexX3xX53xX6xX55xX3xX12bxX34dxXdxX3xX1xX41axX25xX3xX2xX188xX3xX25xX60fxX55xX3xX18bxX24xX32xX3xX7dxX37xX25xX4bxX3xX12bxX59xX3xXbxX1xX1fxXexX3xXexX15axXdxX62exX25xX3xX5xX59xX55xX3xX2cxX29xXdxX3xXexX1fxX4xX3xX7dxX31xX32xX3xX25xX1xX8axXexX3xXbxX1xX24xX25xX3xXbxX1xX29xXdxX3xX7dxX37xX3xX1fxX25xX3xX117xX8axXexX3xX2cxX2dxX25xX4bxX3xX7xX49xX25xX3xX25xX59xX32xX145xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX10xX25xXexX10xX15axXaxX12xX0xXdxX55xX4bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX155xX10xX25xXexX10xX15axXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX180xXdxX7dxXexX1xX185xX3xX187xX188xX188xXbxX18bxX18cxX3xX1xX10xXdxX4bxX1xXexX185xX3xX198xX196xX1c3xXbxX18bxX18cxXaxX3xX7xX15axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX185xX6bxX6bxXdxX145xX117xX6xX85xXexX1xX6xX25xX1xX1xX85xX6xX145xX12bxX25xX6bxX25xX10xX180xX7xX6bxX2xX197xX196xX1c3xX6bxX2xX1c6xX188xX7dxX2xX2xX2xX188xX1ccxX2xX197xXexX1ccxX1ccxX1ccxX188xX5xX1c6xX322xX7dxX7xX4xX322xX2xX2xX1cexX188xX145xX1d9xXbxX4bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xXexX3xX1xX1bxXbxX3xXexX1fxX4xX3xXbxX1xX24xX25xX3xXbxX1xX29xXdxX3xX2cxX2dxX4xX3xX30xX31xX32xX33xX25xX3xX36xX37xX3xX1fxX25xX3xX13xX1xX31xX3xX2cxX41xX3xXexX1xX45xX3xX47xX31xX49xX25xX4bxX3xXcxX24xX25xX3xX51xX3xX53xX6xX55xX3xXexX1xX59xX25xX1xX3xXbxX1xX29xX3xXcxX1xX6xX25xX1xX3xX67xX68xX6xXaxX3xX6bxX12xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX6xXbxXexXdxX85xX25xXaxX12xXcxX81xXbxX3xX2cxX85xX59xX25xX3xX89xX8axXexX3xX2cxX2dxX25xX4bxX3xX7xX49xX25xX3xX96xX41xX25xX4bxX3xX9bxX3xX16xX14xX3xX16xX17xXexX3xX1xX1bxXbxX3xXexX1fxX4xX3xX12bxX34dxXdxX3xX4xX1fxX4xX3xX25xX4bxX24xX25xX3xX1xX59xX25xX4bxX145xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX85xX7dxX32xXaxX12xX155xX2b1xX25xX4bxX3xXexX40exXdxX3xX117xX31xX27fxXdxX3xX5xX39fxX26dxX3xXcxX81xXbxX3xX2cxX85xX59xX25xX3xX89xX8axXexX3xX2cxX2dxX25xX4bxX3xX7xX49xX25xX3xX96xX41xX25xX4bxX3xX9bxX3xX2cxX409xX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX2f4xX25xX3xX16xX14xX3xX16xX17xXexX3xX12bxX34dxXdxX3xX53xX4bxX24xX25xX3xX1xX59xX25xX4bxX3xX27bxXdxX10xXexX4xX85xX55xX117xX6xX25xX16xX3xX51xX3xX155xX1xXdxX3xX25xX1xX1fxX25xX1xX3xXcxX1xX6xX25xX1xX3xX67xX68xX6xX3xX12bxX59xX3xX53xX4bxX24xX25xX3xX1xX59xX25xX4bxX3x7150xX10xX6xX89xX6xX25xX16xX3xX51xX3xX155xX1xXdxX3xX25xX1xX1fxX25xX1xX3xXcxX1xX6xX25xX1xX3xX67xX68xX6xX3xXexX15axX85xX25xX4bxX3xX12bxXdxX2f4xX4xX3xX1x8135xX3xXexX15axX1bxX3xXexX5f8xX25xX3xX7dxX12cxX25xX4bxX3xX4xX1xX85xX3xX16xX1xX1fxX4xX1xX3xX1xX59xX25xX4bxX3xX36xX37xX3xX1fxX25xX3xX13xX1xX31xX3xX2cxX41xX3xXexX1xX45xX3xX47xX31xX49xX25xX4bxX3xXcxX24xX25xX3xX51xX3xX53xX6xX55xX3xXexX1xX59xX25xX1xX3xXbxX1xX29xX3xXcxX1xX6xX25xX1xX3xX67xX68xX6xX145xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX85xX7dxX32xX3xXbxX155xX10xX25xXexX10xX15axXaxX12xX0xXdxX55xX4bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX155xX10xX25xXexX10xX15axXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX180xXdxX7dxXexX1xX185xX3xX187xX188xX188xXbxX18bxX18cxX3xX1xX10xXdxX4bxX1xXexX185xX3xX196xX1ccxX196xXbxX18bxX18cxXaxX3xX7xX15axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX185xX6bxX6bxXdxX145xX117xX6xX85xXexX1xX6xX25xX1xX1xX85xX6xX145xX12bxX25xX6bxX25xX10xX180xX7xX6bxX2xX197xX196xX1c3xX6bxX2xX1c6xX188xX7dxX2xX2xX2xX188xX197xX196xX1c3xXexX1c3xX197xX1c3xX198xX5xX1cexX322xX7dxX7xX4xX322xX2xX2xX1cexX198xX145xX1d9xXbxX4bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xXexX3xX1xX1bxXbxX3xXexX1fxX4xX3xXbxX1xX24xX25xX3xXbxX1xX29xXdxX3xX2cxX2dxX4xX3xX30xX31xX32xX33xX25xX3xX36xX37xX3xX1fxX25xX3xX13xX1xX31xX3xX2cxX41xX3xXexX1xX45xX3xX47xX31xX49xX25xX4bxX3xXcxX24xX25xX3xX51xX3xX53xX6xX55xX3xXexX1xX59xX25xX1xX3xXbxX1xX29xX3xXcxX1xX6xX25xX1xX3xX67xX68xX6xXaxX3xX6bxX12xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX6xXbxXexXdxX85xX25xXaxX12xX155xX1fxX4xX3xX2cxX40exXdxX3xX117xXdxX62exX31xX3xX4xX1xX12cxXbxX3xX49xX25xX1xX3xX5xX121xX31xX3xX25xXdxX2f4xX55xX3xXexX40exXdxX3xX5xX39fxX3xX16xX14xX3xX16xX17xXexX145xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82cxX31xXexX1xX85xX15axXaxX12xX53xXbaxX0xX6bxXbxX12
NL