Đẩy mạnh hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ
(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, giúp các địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đúng về tầm quan trọng của bình đẳng giới, tích cực xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ, bình đẳng và phát triển bền vững.
1f6dx3d52x672fx782fx9864x5f2bxa50bxadcbx8ea0xX7x436cxd0dex96b3x6c6bxc7c7x7dcaxX5xa9bdxXax9d1dx68e1x6679x3910xX3x442dx9990x9a32xX1xX3xX1x2011xX18xXexX3x951ex4ac1xX19x62a2xX3x547exbc68xX19xX1xX3xX21x61e9xX19xX24xX3xX24xXdx487axXdxX3xd150x3200xX3xX35xX27xX3xX7x3b7exX3xXexXdx7efdxX19xX3xX26xX22xX3xX4x73d7xX6xX3xXbxX1x343exX3xX19xb555xX0x80f8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7446xX10xX19xXexX10x5341xXaxX12xX0xXdxX17xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXax3512xXexX1x3f1fxX17xX26xX3xXdxX60xX10xX19xXexX10xX65xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax52a7xXdxX74xXexX1x8b1axX3x4cf3xX2x9d15xXbx8371x5ccbxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX90xX3x96d6xb78fx5a36xXbxX96xX97xXaxX3xX7xX65xX4xX9xXaxX51xX51xXdx71bfxX26xX6xX1dxXexX1xX6xX19xX1xX1xX1dxX6xXb1xX35xX19xX51xX19xX10xX8bxX7xX51xX2xXa2xXa3xX2xX51xX2x258exX92xX74xXa1x34a0xXa1xXd0xX92xX2x7d75xXexX2xXd5xXd0xXd5xXa3xX5xX94xXb1x8eb4xXbxX24xab75xX65xX9xX2xXd0xX92xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX1xX1dxX18xXexX3xX21xX22xX19xX24xX3xX26xX27xX19xX1xX3xX21xX2cxX19xX24xX3xX24xXdxX32xXdxX3xX35xX36xX3xX35xX27xX3xX7xX3cxX3xXexXdxX40xX19xX3xX26xX22xX3xX4xX47xX6xX3xXbxX1xX4cxX3xX19xX4fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX6xXbxXexXdxX1dxX19xXaxX12xbb03xX22xXexX3xXexXdxX40xXexX3xX17xX4cxX4xX3xX74xX3cxX3xXexX1xXdxX3xXexX18xXdxX3x8763xX22xXdxX3xXexX1xXdxX3xXexX27xX17xX3xX1xXdx6ecfxX77xX3xc803xX77x400bxXexX3x5178xX27xX19xX1xX3xX21xX2cxX19xX24xX3xX24xXdxX32xXdxX3xX35xX36xX3xc070xXdxX40xX19xX3xXexX1x6b56xX4xX3xX35x7e4bxX3xXbxX1xc39axX19xX24xX3xX4xX1x39c7xX19xX24xX3xX26xX18xX1dxX3xX5xX3cxX4xX3xXexX65xaf78xX19xX3xX4x9cf1xX3xX7x3c08xX3xX24xXdxX32xXdxX3xXex33e1xX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX160x3516xX6xX3xX19x61d8xX17xX3xXd0xX94xX2xXa2xXb1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xX10xX6xX74xXaxX12xab9exX1xX4fxX19xX24xX3xX19xX1c9xX17xX3x381fxX77xX6x639exX3xX4x20cdxXbxX3xX47xX15xX1f3xX3xX4xX1x733dxX19xX1xX3xX1f0xX77xX15xX193xX19xX3xX4x4914xX4xX3xX4xX1f6xXbxX3xXexX65xX1dxX19xX24xX3xXexX1baxX19xX1xX3xX21x8e8dxX3xX4xX1c5xX3xX19xX1xXdxX193xX77xX3xX19x681axX3xX5xX3cxX4xX3xXexX65xX1dxX19xX24xX3xXexX65xXdxX16exX19xX3xX188xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3cxX4xX3xX1xXdxc026xX19xX3xX4x8b74xX19xX24xX3xXexX20axX4xX3xX26xX27xX19xX1xX3xX21xX2cxX19xX24xX3xX24xXdxX32xXdxX1f3xX3xXbxX1xX197xX19xX24xX3xX4xX1xX19dxX19xX24xX3xX26xX18xX1dxX3xX5xX3cxX4xX3xXexX65xX1abxX19xX3xX4xX1afxX3xX7xX1b2xX3xX24xXdxX32xXdxX3xX35xX36xX3xX35xX27xX3xX7xX3cxX3xXexXdxX40xX19xX3xX26xX22xX3xX4xX47xX6xX3xXbxX1xX4cxX3xX19xX4fxX1f3xX3xX24xXdxca78xXbxX3xX4xX20axX4xX3xX21x3694xX6xX3xXbxX1x7e7dxX1afxX19xX24xX1f3xX3xX4xX1afxX3xX1f0xX77xX6xX19xX1f3xX3xX21xX1afxX19xX3xX35xX2aexX1f3xX3xXex63aaxX3xX4xX1xX18fxX4xX1f3xX3xX4xX20axX19xX3xX26xX22xX1f3xX3xX21x4a55xX19xX24xX3xX35xXdxX1abxX19xX3xX35xX36xX3xX4xX20axX4xX3xXex2f98xX19xX24xX3xX5xX32xXbxX3xX19xX1xc23fxX19xX3xX74xX2f7xX19xX3xX19xX1xX173xX19xX3xXexX1xX18fxX4xX3xX21xX2a6xX19xX24xX3xX35xX193xX3xXexX2edxX17xX3xX1f0xX77xX6xX19xX3xXexX65x41c2xX19xX24xX3xX4xX47xX6xX3xX26xX27xX19xX1xX3xX21xX2cxX19xX24xX3xX24xXdxX32xXdxX1f3xX3xXexX1ffxX4xX1xX3xX4xX3cxX4xX3xX96xX2f7xX15xX3xX74xX3cxX19xX24xX3xX96xX21dxX3xX1xX22xXdxX3xX35xX1c9xX19xX3xX17xXdxX19xX1xX1f3xX3xXexXdxX40xX19xX3xX26xX22xX1f3xX3xX26xX27xX19xX1xX3xX21xX2cxX19xX24xX3xX35xX36xX3xXbxX1xX20axXexX3xXexX65xXdxX16exX19xX3xX26xX193xX19xX3xX35xX4fxX19xX24xXb1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX176xX1dxX74xX15xXaxX12xXcxX18xXdxX3xX1xX77xX15xX247xX19xX3xccdbxX77xX2dcxX19xX24xX3x64c1xX2b3xX1afxX19xX24xX1f3xX3xX21xX2b3x3508xX4xX3xX7xX3cxX3xX1f0xX77xX6xX19xX3xXexX2f7xX17xX3xX4xX47xX6xX3xX4xX20axX4xX3xX4xX1f6xXbxX3xX5xX21dxX19xX1xX3xX21xX18xX1dxX1f3xX3xX7xX3cxX3xX35xX36xX1dxX3xX4xX77xX22xX4xX3xX4xX47xX6xX3xX4xX20axX4xX3xX26xX6xX19xX1f3xX3xX19xX24xX36xX19xX1xX1f3xX3xX21xX1dxX36xX19xX3xXexX1xX16exX3xXexX65xX1dxX19xX24xX3xXexX1xX3cxX4xX3xX1xXdxX247xX19xX3xX4xX1xX1baxX3xXexXdxX1abxX77xX1f3xX3xX19xX1xXdxX247xX17xX3xX35xX4cxX3xX35xX36xX3xX24xXdxX2dcxXdxX3xXbxX1xX20axXbxX3xX4xX47xX6xX3xX4xX1xXdxX40xX19xX3xX5xX2b3xX3aexX4xX3xX1f0xX77xX19dxX4xX3xX24xXdxX6xX3xX26xX27xX19xX1xX3xX21xX2cxX19xX24xX3xX24xXdxX32xXdxX3xX21xX21dxX3xX24xX1c5xXbxX3xXbxX1xX2edxX19xX3xX21xX16exX3xX1xX77xX15xX247xX19xX3xX1xX1dxX36xX19xX3xXexX1xX36xX19xX1xX3xX35xX36xX3xX35xX2b3xX3aexXexX3xX4xX20axX4xX3xX4xX1xX1baxX3xXexXdxX1abxX77xX3xX35xX193xX3xX26xX27xX19xX1xX3xX21xX2cxX19xX24xX3xX24xXdxX32xXdxX3xX35xX36xX3xX35xX27xX3xX7xX3cxX3xXexXdxX40xX19xX3xX26xX22xX3xX4xX47xX6xX3xXbxX1xX4cxX3xX19xX4fxXb1xX3xX160xXdxX247xX19xX1f3xX3xXex69d1xX3xX5xX247xX3xX19xX4fxX3xXexX1xX6xX17xX3xX24xXdxX6xX3xX4xX1f6xXbxX3xX47xX15xX3xX4xX20axX4xX3xX4xX1f6xXbxX3xX21xX18xXexX3xXexX65xX1abxX19xX3xX2xXa2x8421xX97xX3xXexX4bexX3xX5xX247xX3xX19xX4fxX3xXexX1xX6xX17xX3xX24xXdxX6xX3xX35xX36xX1dxX3xX160xX13xX1e6x3810xX3xX4xX20axX4xX3xX4xX1f6xXbxX3xX4xX1xXdxX40xX17xX3xXexX4bexX3xX5xX247xX3xXd0xX2xX1f3xXa2xX4e9xX3xXexX1c9xX19xX24xX3xX7xX1dxX3xX35xX32xXdxX3xX19xX1xXdxX247xX17xX3xX188x37b9xX3xXexX65xX2b3xX32xX4xX3xX5xX36xX3xXd0xX1f3xXccxX4e9xXb1xX3xXcxX4bexX3xX5xX247xX3xX4xX20axX19xX3xX26xX22xX3xX19xX4fxX3xX5xX36xX3xX5xX21dxX19xX1xX3xX21xX18xX1dxX3xX24xXdxX4fxX3xX4xX1xX18fxX4xX3xX35xX4cxX3xXexb589xX3xXexX65xX2b3xX1b2xX19xX24xX1f3xX3xXbxX1xX1c5xX3xXbxX1xX197xX19xX24xX3xX35xX36xX3xXexX2b3xX1afxX19xX24xX3xX21xX2b3xX1afxX19xX24xX3xXexX65xX1b2xX3xX5xX1abxX19xX3xX4xX1xXdxX40xX17xX3xXd5xX94xX4e9xX1f3xX3xXexX1c9xX19xX24xX3xX7xX1dxX3xX35xX32xXdxX3xX19xX1xXdxX247xX17xX3xX188xX534xX3xXexX65xX2b3xX32xX4xX3xXexX65xX1abxX19xX3xX2xXa3xX4e9xXb1xX3xXcxX65xX27xX19xX1xX3xX21xX22xX3xX4xX1xX77xX15xX1abxX19xX3xX17xX24bxX19xX1f3xX3xX19xX1c9xX19xX24xX3xX5xX3cxX4xX3xX5xX21dxX19xX1xX3xX21xX18xX1dxX3xX4xX47xX6xX3xX21xX22xXdxX3xX19xX24xa6d8xX3xX19xX4fxX3xX4xX20axX19xX3xX26xX22xX1f3xX3xX4xX24bxX19xX24xX3xX4xX1xX18fxX4xX3xX19xX24xX36xX15xX3xX4xX36xX19xX24xX3xX21xX2b3xX3aexX4xX3xX19xX2f7xX19xX24xX3xX4xX6xX1dxXb1xX3xX176xX1abxX19xX3xX4xX18xX19xX1xX3xX21xX1c5xX1f3xX3xX4xX24bxX19xX24xX3xXexX20axX4xX3xX21xX1f6xX77xX3xXexX65xX6xX19xX1xX1f3xX3xXbxX1xX197xX19xX24xX3xX4xX1xX19dxX19xX24xX3xX26xX18xX1dxX3xX5xX3cxX4xX3xXexX65xX1abxX19xX3xX4xX1afxX3xX7xX1b2xX3xX24xXdxX32xXdxX3xX21xX2b3xX3aexX4xX3xX4xX1xX2a6xX3xXexX65xX31bxX19xX24xXb1xX3xX176x442axX19xX24xX3xX35xXdxX247xX4xX3xX96xX2f7xX15xX3xX74xX3cxX19xX24xX3xX4xX20axX4xX3xX21xXdxX16exX17xX3xXexX2b3xX3xX35xX1f6xX19xX1f3xX3xX1xX229xX3xXexX65xX3aexX3xX19xX18xX19xX3xX19xX1xX2f7xX19xX3xX26xX2aexX3xX26xX18xX1dxX3xX5xX3cxX4xX3xX24xXdxX6xX3xX21xX27xX19xX1xX1f3xX3xX96xX2f7xX15xX3xX74xX3cxX19xX24xX3xX21xX2aexX6xX3xX4xX1xX1baxX3xXexXdxX19xX3xX4xX173xX15xX3xXexX18xXdxX3xX4xX22xX19xX24xX3xX21x4f3axX19xX24xX3xX35xX36xX3xX19xX1xX2f7xX19xX3xX65xX22xX19xX24xX3xX4xX20axX4xX3xX17xX24bxX3xX1xX27xX19xX1xX1f3xX3xX4xX20axX4xX3xX4xX2f7xX77xX3xX5xX18xX4xX3xX26xX22xX3xc460xX60xX171xX176x242dxX3xX35xX193xX3xXbxX1xX197xX19xX24xX3xX4xX1xX19dxX19xX24xX3xX26xX18xX1dxX3xX5xX3cxX4xX3xX24xXdxX6xX3xX21xX27xX19xX1xXb1xXb1xXb1xX3xXexX1dxX36xX19xX3xX1xX77xX15xX247xX19xX3xX21xX21dxX3xXexX1xX36xX19xX1xX3xX5xX173xXbxX3xX21xX2b3xX3aexX4xX3xXa1xX94xX3xX21xX2aexX6xX3xX4xX1xX1baxX3xXexXdxX19xX3xX4xX173xX15xX3xXexX18xXdxX3xX4xX20axX4xX3xX96xX21dxX1f3xX3xXexX1xX2aexX3xXexX65xX1f6xX19xX3xX35xX36xX3xXd0xXa3xX3xX17xX24bxX3xX1xX27xX19xX1xX3xXbxX1xX197xX19xX24xX3xX4xX1xX19dxX19xX24xX3xX26xX18xX1dxX3xX5xX3cxX4xX3xX24xXdxX6xX3xX21xX27xX19xX1xX1f3xX3xX92x328bxX3xX60xX171xX176xX3xX24xXdxX6xX3xX21xX27xX19xX1xX3xXbxX1xX20axXexX3xXexX65xXdxX16exX19xX3xX26xX193xX19xX3xX35xX4fxX19xX24xX3xX35xX36xX3xX1xX1dxX18xXexX3xX21xX22xX19xX24xX3xX4xX1c5xX3xX1xXdxX247xX77xX3xX1f0xX77xX2dcxX3xX21xX21dxX3xX188xX2aexXbxX3xXexX1x8fd1xXdxX3xX1xX229xX3xXexX65xX3aexX1f3xX3xXexX2b3xX3xX35xX1f6xX19xX3xX24xXdxX2a6xXbxX3xX21x3fe5xX3xX4xX20axX4xX3xX19xX18xX19xX3xX19xX1xX2f7xX19xX3xX26xX2aexX3xX26xX18xX1dxX3xX5xX3cxX4xX3xX24xXdxX6xX3xX21xX27xX19xX1xX1f3xX3xX24xX1c5xXbxX3xXbxX1xX2edxX19xX3xX19xX24xX1c9xX19xX3xX19xX24xX56exX6xX3xX35xX36xX3xX24xXdxX2dcxX17xX3xXexX1xXdxX16exX77xX3xX4xX20axX4xX3xX35xX4cxX3xX26xX18xX1dxX3xX5xX3cxX4xX3xX24xXdxX6xX3xX21xX27xX19xX1xX1f3xX3xX24xXdxX4fxX3xX35xX4fxX19xX24xX3xX2cbxX19xX3xX21xX2aexX19xX1xX3xX4xX1xX1ffxX19xX1xX3xXexX65xX2aexX1f3xX3xXexX65xX173xXexX3xXexX3cxX1f3xX3xX6xX19xX3xXexX1dxX36xX19xX3xX96xX21dxX3xX1xX22xXdxX3xXexX65xX1abxX19xX3xX21xX2aexX6xX3xX26xX36xX19xXb1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX176xX1dxX74xX15xXaxX12xXcxX1xX3cxX4xX3xX1xXdxX247xX19xX3xX60xX1xX1baxX3xXexX1xX2aexX3xXd0xX2xc31fxX60xXcxX51xXcx40dexX3xX19xX24xX36xX15xX3xXd0xX94xX8d8xX2xX8d8xXd0xX94xX2xX7b3xX3xX4xX47xX6xX3xX176xX6xX19xX3xX176xX1ffxX3xXexX1xX2b3xX3xXcxX65xX77xX19xX24xX3xX2b3xX1afxX19xX24xX3xX13xX2dcxX19xX24xX3xX35xX193xX3xXexXdxX40xXbxX3xXexX4cxX4xX3xX21xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX4xX24bxX19xX24xX3xXexX20axX4xX3xXbxX1xX4cxX3xX19xX4fxX3xXexX65xX1dxX19xX24xX3xXexX27xX19xX1xX3xX1xX27xX19xX1xX3xX17xX32xXdxX3xX35xX36xX3xXbxX1xX1f6xX19xX3xX21xX1f6xX77xX3xXexX1xX3cxX4xX3xX1xXdxX247xX19xX3xX4xX20axX4xX3xX17xX4cxX4xX3xXexXdxX1abxX77xX3xX35xX193xX3xX26xX27xX19xX1xX3xX21xX2cxX19xX24xX3xX24xXdxX32xXdxX1f3xX3xX35xX27xX3xX7xX3cxX3xXexXdxX40xX19xX3xX26xX22xX3xX4xX47xX6xX3xXbxX1xX4cxX3xX19xX4fxX3xX24xXdxX6xXdxX3xX21xX1dxX18xX19xX3xXd0xX94xX2xX92xX8d8xXd0xX94xXd0xX94xX1f3xX3xX176xX6xX19xX3x4eb2xX27xX3xX7xX3cxX3xXexXdxX40xX19xX3xX26xX22xX3xX4xX47xX6xX3xXbxX1xX4cxX3xX19xX4fxX3xXexX1baxX19xX1xX3xX21xX21dxX3xX4xX1xX1baxX3xX21xX18xX1dxX1f3xX3xXbxX1xX19dxXdxX3xX1xX3aexXbxX3xX35xX32xXdxX3xX4xX20axX4xX3xX7xX1b2xX1f3xX3xX26xX6xX19xX1f3xX3xX19xX24xX36xX19xX1xX3xX5xXdxX1abxX19xX3xX1f0xX77xX6xX19xX3xX35xX36xX3xX4xX20axX4xX3xX21xX2aexX6xX3xXbxX1xX2b3xX1afxX19xX24xX3xXexX173xXbxX3xXexX65xX77xX19xX24xX1f3xX3xXexX65xXdxX16exX19xX3xX188xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3cxX4xX3xX1xXdxX247xX19xX3xX21xX6ebxX19xX24xX3xX26xX22xX3xX4xX20axX4xX3xX4xX1xX2b3xX1afxX19xX24xX3xXexX65xX27xX19xX1xX1f3xX3xX188xX40xX3xX1xX1dxX18xX4xX1xX1f3xX3xX74xX3cxX3xX20axX19xX3xX35xX193xX3xX26xX27xX19xX1xX3xX21xX2cxX19xX24xX3xX24xXdxX32xXdxX1f3xX3xXbxX1xX197xX19xX24xX1f3xX3xX4xX1xX19dxX19xX24xX3xX26xX18xX1dxX3xX5xX3cxX4xX3xXexX65xX1abxX19xX3xX4xX1afxX3xX7xX1b2xX3xX24xXdxX32xXdxX3xX35xX36xX3xX35xX27xX3xX7xX3cxX3xXexXdxX40xX19xX3xX26xX22xX3xX4xX47xX6xX3xXbxX1xX4cxX3xX19xX4fxX3xX35xX36xX3xX21xX21dxX3xX21xX18xXexX3xX21xX2b3xX3aexX4xX3xX19xX1xX4fxX19xX24xX3xX188xX40xXexX3xX1f0xX77xX2dcxX3xX21xX20axX19xX24xX3xX24xX1xXdxX3xX19xX1xX173xX19xXb1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX176xX1dxX74xX15xXaxX12xXcxX1ffxX19xX1xX3xX21xX40xX19xX3xXexX1xX20axX19xX24xX3xX2xXd0xX8d8xXd0xX94xX2xXa2xX1f3xX3xXexX1dxX36xX19xX3xXexX1baxX19xX1xX3xX4xX1c5xX3xXd5xXd5xXb1xXd0xX92xXccxX3xX19xX4fxX51xX92xX7b3xXb1xX7b3xX2xXa1xX3xX4xX24bxX19xX24xX3xX4xX1xX18fxX4xX1f3xX3xX35xXdxX1abxX19xX3xX4xX1xX18fxX4xX1f3xX3xX4xX1xXdxX40xX17xX3xXexX4bexX3xX5xX247xX3xX92xXd5xX1f3xXa1xX4e9xX97xX3xX7xX19dxX3xX19xX4fxX3xX4xX20axX19xX3xX26xX22xX1f3xX3xX4xX24bxX19xX24xX3xX4xX1xX18fxX4xX1f3xX3xX35xXdxX1abxX19xX3xX4xX1xX18fxX4xX3xX24xXdxX4fxX3xX4xX1xX18fxX4xX3xX35xX4cxX3xX5xX21dxX19xX1xX3xX21xX18xX1dxX3xX1f0xX77xX2dcxX19xX3xX5xc32axX3xXexX56exX3xX4xX1f6xXbxX3xXbxX1xX197xX19xX24xX3xXexX65xX1b2xX3xX5xX1abxX19xX3xX5xX36xX3xXa2xX94xXa2xX3xX19xX24xX2b3xX7f8xXdxX1f3xX3xXexX65xX1dxX19xX24xX3xX21xX1c5xX3xXccxX7b3xX3xX19xX24xX2b3xX7f8xXdxX3xX5xX36xX3xX19xX4fxX3xX4xX20axX19xX3xX26xX22xX3xX5xX21dxX19xX1xX3xX21xX18xX1dxX3xX4xX1xX47xX3xX4xX1xX19dxXexX3xX4xX1f6xXbxX3xXexX1baxX19xX1xX3xX35xX36xX3xX4xX1f6xXbxX3xX1xX77xX15xX247xX19xX3xXexX1xX77xX22xX4xX3xX74xXdxX247xX19xX3xX176xX6xX19xX3xXcxX1xX2b3xX7f8xX19xX24xX3xX35xX4cxX3xXcxX1baxX19xX1xX3xX47xX15xX3xX1f0xX77xX2dcxX19xX3xX5xXb8fxX1f3xX3xX4xX1xXdxX40xX17xX3xXd0xX2xX4e9xX3xXexX2cbxX19xX24xX3xX7xX19dxX3xX4xX20axX19xX3xX26xX22xX3xXexX1xX77xX22xX4xX3xX74xXdxX247xX19xX3xX176xX6xX19xX3xXcxX1xX2b3xX7f8xX19xX24xX3xX35xX4cxX3xX1f0xX77xX2dcxX19xX3xX5xXb8fxXb1xX3xXcxX65xX1dxX19xX24xX3xX5xc22fxX19xX1xX3xX35xX3cxX4xX3xX5xX6xX1dxX3xX21xX22xX19xX24xX3xX35xXdxX247xX4xX3xX5xX36xX17xX1f3xX3xX19xX1c9xX17xX3xXd0xX94xX2xXa2xX1f3xX3xXexX1dxX36xX19xX3xXexX1baxX19xX1xX3xX21xX21dxX3xX24xXdxX2dcxXdxX3xX1f0xX77xX15xX40xXexX3xX35xXdxX247xX4xX3xX5xX36xX17xX3xX4xX1xX1dxX3xX92xXccxXb1xXd0xXa3xX94xX3xX5xX6xX1dxX3xX21xX22xX19xX24xX1f3xX3xXexX65xX1dxX19xX24xX3xX21xX1c5xX3xX4xX1c5xX3xX24xX2edxX19xX3xXa1xXa2xXb1xX94xX94xX94xX3xX5xX6xX1dxX3xX21xX22xX19xX24xX3xX19xX4fxX1f3xX3xX4xX1xXdxX40xX17xX3xXa3xX7b3xX1f3xX2xXa1xX4e9xX97xX3xX2xX94xX94xX4e9xX3xXbxX1xX4cxX3xX19xX4fxX3xX19xX24xX1x36d4xX1dxX3xX4xX1c5xX3xX19xX1xX77xX3xX4xX2edxX77xX3xX35xX6xX15xX3xX35xX19dxX19xX3xX21xX2b3xX3aexX4xX3xXexXdxX40xXbxX3xX4xX173xX19xX3xX35xX32xXdxX3xX4xX20axX4xX3xX19xX24xX77xX6ebxX19xX3xXexX1ffxX19xX3xX74xX4cxX19xX24xX3xX2b3xX77xX3xX21xX21dxXdxXb1xX3xX60xX1c5xX3xX1xX36xX19xX24xX3xX19xX24xX1xX27xX19xX3xX1xX22xX3xX19xX24xX1xXd03xX1dxX3xX74xX1dxX3xXbxX1xX4cxX3xX19xX4fxX3xX5xX36xX17xX3xX4xX1xX47xX3xX1xX22xX3xX21xX21dxX3xX19xX229xX3xX5xX3cxX4xX3xX35xX2b3xX1afxX19xX3xX5xX1abxX19xX3xXexX1xX1dxX20axXexX3xX19xX24xX1xXd03xX1dxX1f3xX3xX24xX1c5xXbxX3xXbxX1xX2edxX19xX3xX24xXdxX2dcxX17xX3xXexX4bexX3xX5xX247xX3xX1xX22xX3xX19xX24xX1xXd03xX1dxX3xX4xX47xX6xX3xXexX1baxX19xX1xX3xX96xX77xX19dxX19xX24xX3xX4xX197xX19xX3xXa1xX1f3xXd0xXccxX4e9xXb1xX3xX1e6xX1xXdxX193xX77xX3xXbxX1xX4cxX3xX19xX4fxX3xX188xX1xX24bxX19xX24xX3xX4xX1xX1baxX3xX5xX36xX3xXexX65xX4cxX3xX4xX22xXexX3xXexX65xX1dxX19xX24xX3xX35xXdxX247xX4xX3xX96xX2f7xX15xX3xX74xX3cxX19xX24xX3xX24xXdxX6xX3xX21xX27xX19xX1xX3xX19xX1dxX3xX1f6xX17xX1f3xX3xX1xX18xX19xX1xX3xXbxX1xX2a6xX4xX1f3xX3xX17xX36xX3xX4xX197xX19xX3xX24xXdxX4fxX3xX35xX6xXdxX3xXexX65xX197xX3xX19xX197xX19xX24xX3xX4xX19dxXexX3xXexX65xX1dxX19xX24xX3xXbxX1xX20axXexX3xXexX65xXdxX16exX19xX3xX188xXdxX19xX1xX3xXexX40xX3xX1b2xX3xX21xX2aexX6xX3xXbxX1xX2b3xX1afxX19xX24xX1f3xX3xX5xX36xX3xX19xX1xX2f7xX19xX3xXexX19dxX3xX21xXdxX16exX19xX3xX1xX27xX19xX1xX3xXexX65xX1dxX19xX24xX3xX7xX2dcxX19xX3xX96xX77xX1f6xXexX1f3xX3xX188xXdxX19xX1xX3xX74xX1dxX6xX19xX1xX3xX24xXdx772fxXdxX1f3xX3xX5xX36xX17xX3xX24xXdxX36xX77xX3xX4xX1xX1ffxX19xX1xX3xX21xX20axX19xX24xXb1xX3xX1e6xX1xXdxX193xX77xX3xX4xX1xX2aexX3xX188xX1xX24bxX19xX24xX3xX19xX24xX56exX19xX24xX3xX19xX229xX3xX5xX3cxX4xX3xX1xX31bxX4xX3xXexX173xXbxX1f3xX3xXexX65xX6xX77xX3xX74xX6ebxXdxX3xX188xXdxX40xX19xX3xXexX1xX18fxX4xX1f3xX3xX19xX2f7xX19xX24xX3xX4xX6xX1dxX3xXexX65xX27xX19xX1xX3xX21xX22xX3xX4xX1xX77xX15xX1abxX19xX3xX17xX24bxX19xX1f3xX3xX19xX24xX1xXdxX247xXbxX3xX35xX4cxX1f3xX3xX4xX1c5xX3xX21xX2b3xX3aexX4xX3xX1xX31bxX4xX3xX1xX36xX17xX1f3xX3xX1xX31bxX4xX3xX35xX2aexX1f3xX3xXexX1xX6xX17xX3xX24xXdxX6xX3xX35xX36xX1dxX3xX35xX6xXdxX3xXexX65xX197xX3xX5xX21dxX19xX1xX3xX21xX18xX1dxX3xX1f0xX77xX2dcxX19xX3xX5xXb8fxX3xXexX18xXdxX3xX21xX2aexX6xX3xXbxX1xX2b3xX1afxX19xX24xX1f3xX3xX21xX1afxX19xX3xX35xX2aexXb1xX3xXcxX1dxX36xX19xX3xXexX1baxX19xX1xX3xX4xX1c5xX3xXccxX3xX4xX20axX19xX3xX26xX22xX3xX19xX4fxX3xX21xX2b3xX3aexX4xX3xXbxX1xX1dxX19xX24xX3xXex8d33xX19xX24xX3xX74xX6xX19xX1xX3xX1xXdxX247xX77xX3xXbxX1xX1c5xX3xX24xXdxX20axX1dxX3xX7xX2b3xX1f3xX3xXd0xX2xX3xX19xX4fxX3xXexXdxX40xX19xX3xX7xXc67xX3xX718xX4xX1xXdxX40xX17xX3xX2xXa1xX4e9xX71cxX1f3xX3xXd5xX2xXa2xX3xX19xX4fxX3xX4xX20axX19xX3xX26xX22xX1f3xX3xX4xX24bxX19xX24xX3xX4xX1xX18fxX4xX1f3xX3xX35xXdxX1abxX19xX3xX4xX1xX18fxX4xX3xX21xX2b3xX3aexX4xX3xX21xX36xX1dxX3xXexX18xX1dxX3xXexX65xX27xX19xX1xX3xX21xX22xX3xXexX1xX18xX4xX3xX7xXc67xX3xX718xX4xX1xXdxX40xX17xX3xX2xX92xX1f3xXa3xX4e9xX71cxXb1xX3xXcxX65xX1dxX19xX24xX3xX24xXdxX6xX3xX21xX27xX19xX1xX3xX35xX36xX3xX96xX21dxX3xX1xX22xXdxX1f3xX3xX35xX6xXdxX3xXexX65xX197xX3xX35xX36xX3xX35xX2aexX3xXexX65xX1ffxX3xX4xX47xX6xX3xXbxX1xX4cxX3xX19xX4fxX3xX21xX2b3xX3aexX4xX3xX4xX2dcxXdxX3xXexX1xXdxX247xX19xX3xXexX1xX10xX1dxX3xX4xX1xXdxX193xX77xX3xX1xX2b3xX32xX19xX24xX3xXexX1ffxX4xX1xX3xX4xX3cxX4xX1f3xX3xXbxX1xX4cxX3xX19xX4fxX3xX21xX2b3xX3aexX4xX3xXexX24bxX19xX3xXexX65xX31bxX19xX24xX3xX35xX36xX3xXexX1xX6xX17xX3xX24xXdxX6xX3xX19xX1xXdxX193xX77xX3xX1xX1afxX19xX3xX35xX36xX1dxX3xX4xX20axX4xX3xX1f0xX77xX15xX40xXexX3xX21xX2aexX19xX1xX3xX1f0xX77xX6xX19xX3xXexX65xX31bxX19xX24xX3xXexX65xX1dxX19xX24xX3xX24xXdxX6xX3xX21xX27xX19xX1xXb1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX176xX1dxX74xX15xXaxX12xX1e6xX1xX680xX17xX3xX19xX2f7xX19xX24xX3xX4xX6xX1dxX3xX19xX1c9xX19xX24xX3xX5xX3cxX4xX3xX35xX193xX3xX26xX27xX19xX1xX3xX21xX2cxX19xX24xX3xX24xXdxX32xXdxX3xX35xX36xX3xX35xX27xX3xX7xX3cxX3xXexXdxX40xX19xX3xX26xX22xX3xX4xX47xX6xX3xXbxX1xX4cxX3xX19xX4fxX1f3xX3xXexX65xX1dxX19xX24xX3xX19xX1c9xX17xX1f3xX3xXexX1baxX19xX1xX3xX21xX21dxX3xXexX2cbxX3xX4xX1xX18fxX4xX3xX1xX36xX19xX24xX3xX4xX1xX4cxX4xX3xX5xX32xXbxX3xXexX173xXbxX3xX1xX77xX1f6xX19xX3xX35xX36xX3xX1xX36xX19xX24xX3xXexX65xX1c9xX17xX3xX1xX22xXdxX3xX19xX24xX1xX2aexX3xXexX77xX15xX1abxX19xX3xXexX65xX77xX15xX193xX19xX1f3xX3xXexX65xX77xX15xX193xX19xX3xXexX1xX24bxX19xX24xX97xX3xXexX2cbxX3xX4xX1xX18fxX4xX3xX4xX20axX4xX3xX74xXdx6510xX19xX3xX21xX36xX19xX1f3xX3xX21xX19dxXdxX3xXexX1xX1dxX18xXdxX1f3xX3xXexX31bxX6xX3xX21xX36xX17xX1f3xX3xX1xX22xXdxX3xXexX1xXdxX1f3xX3xX1xX22xXdxX3xX74xXdxX1195xX19xX3xX5xXdxX1abxX19xX3xX1f0xX77xX6xX19xX3xX21xX40xX19xX3xX26xX27xX19xX1xX3xX21xX2cxX19xX24xX3xX24xXdxX32xXdxX3xX35xX36xX3xX35xX27xX3xX7xX3cxX3xXexXdxX40xX19xX3xX26xX22xX3xX4xX47xX6xX3xXbxX1xX4cxX3xX19xX4fxXb1xX3xX160xX2b3xX1b2xX19xX24xX3xX18fxX19xX24xX3xXexX1xX20axX19xX24xX3xX1xX36xX19xX1xX3xX21xX22xX19xX24xX3xX1f0xX77xX19dxX4xX3xX24xXdxX6xX3xX35xX193xX3xXbxX1xX197xX19xX24xX1f3xX3xX4xX1xX19dxX19xX24xX3xX26xX18xX1dxX3xX5xX3cxX4xX3xX24xXdxX6xX3xX21xX27xX19xX1xX3xX35xX36xX3xXexX1xX20axX19xX24xX3xX1xX36xX19xX1xX3xX21xX22xX19xX24xX3xX35xX27xX3xX26xX27xX19xX1xX3xX21xX2cxX19xX24xX3xX24xXdxX32xXdxX3xX35xX36xX3xXbxX1xX197xX19xX24xX1f3xX3xX4xX1xX19dxX19xX24xX3xX26xX18xX1dxX3xX5xX3cxX4xX3xXexX65xX1abxX19xX3xX4xX1afxX3xX7xX1b2xX3xX24xXdxX32xXdxX3xX19xX1c9xX17xX3xXd0xX94xX2xXa2xX1f3xX3x9cb4xX1b2xX3xX171xX6xX1dxX3xX21xX22xX19xX24xX3x6f7cxX3xXcxX1xX2b3xX1afxX19xX24xX3xX26xXdxX19xX1xX3xX35xX36xX3xX3a5xX21dxX3xX1xX22xXdxX3xXbxX1xX19dxXdxX3xX1xX3aexXbxX3xX35xX32xXdxX3xX1298xX1b2xX3xX9aexX1c9xX19xX3xX1xX1c5xX6xX1f3xX3xXcxX1xX16exX3xXexX1xX6xX1dxX3xX35xX36xX3xX505xX77xX3xX5xX2aexX4xX1xX1f3xX3xX160xX22xXdxX3xX171xXdxX1abxX19xX3xX1xXdxX247xXbxX3x6ae3xX1xX4cxX3xX19xX4fxX3xXexX1baxX19xX1xX3xXexX2cbxX3xX4xX1xX18fxX4xX3xX19xX1xXdxX193xX77xX3xX1xX1dxX18xXexX3xX21xX22xX19xX24xX3xXexX77xX15xX1abxX19xX3xXexX65xX77xX15xX193xX19xX1f3xX3xX1xX2b3xX1b2xX19xX24xX3xX18fxX19xX24xXb1xX3xX13xXf87xX4xX3xX26xXdxX247xXexX3xX21xX21dxX3xXexX2cbxX3xX4xX1xX18fxX4xX3xXexX1xX36xX19xX1xX3xX4xX24bxX19xX24xX3xX1xX22xXdxX3xXexX1xXdxX3x4f06xXcxX27xX17xX3xX1xXdxX16exX77xX3xX188xXdxX40xX19xX3xXexX1xX18fxX4xX3xX35xX193xX3xX35xX1c9xX19xX3xX1xX1c5xX6xX3xX18fxX19xX24xX3xX96x3fc6xX3xXexX65xX1dxX19xX24xX3xX24xXdxX6xX3xX21xX27xX19xX1xc1aexX3xXexX1baxX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX160xX1c5xX6xX3xX19xX1xX2f7xX19xX3xX1e6xX24xX36xX15xX3x5817xXdxX6xX3xX21xX27xX19xX1xX3xX9aexXdxX247xXexX3xX1e6xX6xX17xX3xX718xXd0xX7b3xX8d8xX92xX71cxX3xX35xX36xX3xX1xX22xXdxX3xXexX1xXdxX3xX135cxXcxX27xX17xX3xX1xXdxX16exX77xX3xX171xX77xX173xXexX3xX176xX27xX19xX1xX3xX21xX2cxX19xX24xX3xX24xXdxX32xXdxX3xX35xX36xX3xX188xXdxX40xX19xX3xXexX1xX18fxX4xX3xX35xX193xX3xXbxX1xX197xX19xX24xX1f3xX3xX4xX1xX19dxX19xX24xX3xX26xX18xX1dxX3xX5xX3cxX4xX3xXexX65xX1abxX19xX3xX4xX1afxX3xX7xX1b2xX3xX24xXdxX32xXdxX1390xX3xXexX1baxX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX160xX1c5xX6xX3xX35xX32xXdxX3xX7xX3cxX3xXexX1xX6xX17xX3xX24xXdxX6xX3xX4xX47xX6xX3xX1xX36xX19xX24xX3xXexX65xX1c9xX17xX3xXexX1xX1ffxX3xX7xXdxX19xX1xX3xX21xX40xX19xX3xXexX56exX3xX4xX20axX4xX3xX1xX77xX15xX247xX19xX1f3xX3xXexX1xX2aexX3xX96xX21dxX1f3xX3xXexX1xX36xX19xX1xX3xXbxX1xX19dxXb1xX3xX171xX36xX3xX17xX22xXexX3xXexX65xX1dxX19xX24xX3xX19xX1xX4fxX19xX24xX3xXexX1xX36xX19xX1xX3xX35xXdxX1abxX19xX3xX21xX1dxX36xX19xX3xX1xX77xX15xX247xX19xX3xX39fxX77xX6xX19xX3xX160xX1c5xX6xX3xXexX1xX6xX17xX3xX24xXdxX6xX3xX1xX22xXdxX3xXexX1xXdxX3xX135cxXcxX27xX17xX3xX1xXdxX16exX77xX3xX171xX77xX173xXexX3xX176xX27xX19xX1xX3xX21xX2cxX19xX24xX3xX24xXdxX32xXdxX3xX35xX36xX3xX188xXdxX40xX19xX3xXexX1xX18fxX4xX3xX35xX193xX3xXbxX1xX197xX19xX24xX1f3xX3xX4xX1xX19dxX19xX24xX3xX26xX18xX1dxX3xX5xX3cxX4xX3xXexX65xX1abxX19xX3xX4xX1afxX3xX7xX1b2xX3xX24xXdxX32xXdxX1390xX1f3xX3xX4xX1xX2aexX3xX171xX2b3xX1afxX19xX24xX3xXcxX1xX2aexX3xXcxX1xX2dcxX1dxX3xX4xX1xX1dxX3xX26xXdxX40xXexX90xX3xX160xX22xXdxX3xXexX1xXdxX3xX5xX36xX3xX17xX22xXexX3xX7xX2f7xX19xX3xX4xX1xX1afxXdxX3xX26xX2cbxX3xX1ffxX4xX1xX3xX21xX16exX3xXexX24bxXdxX3xX35xX36xX3xX19xX1xX4fxX19xX24xX3xX19xX24xX2b3xX7f8xXdxX3xX5xX36xX17xX3xX4xX24bxX19xX24xX3xXexX20axX4xX3xX26xX27xX19xX1xX3xX21xX2cxX19xX24xX3xX24xXdxX32xXdxX3xX4xX1c5xX3xX4xX1afxX3xX1xX22xXdxX3xX21xX2b3xX3aexX4xX3xX1xX31bxX4xX3xX1xXe8fxXdxX1f3xX3xXexX65xX6xX1dxX3xX21xX2cbxXdxX3xX188xXdxX19xX1xX3xX19xX24xX1xXdxX247xX17xX1f3xX3xXexX1ffxX4xX1xX3xX5xX5faxX15xX3xXexX1xX1abxX17xX3xX188xXdxX40xX19xX3xXexX1xX18fxX4xX1f3xX3xX188xb9f6xX3xX19xX1c9xX19xX24xX3xX4xX1afxX3xX26xX2dcxX19xX3xX35xX193xX3xX171xX77xX173xXexX3xX176xX27xX19xX1xX3xX21xX2cxX19xX24xX3xX24xXdxX32xXdxX1f3xX3xX171xX77xX173xXexX3xX160xX24bxX19xX3xX19xX1xX2f7xX19xX3xX24xXdxX6xX3xX21xX27xX19xX1xXb1xXb1xXb1xX3xXexX56exX3xX21xX1c5xX3xX65xX2a6xXexX3xX65xX6xX3xX4xX1xX1dxX3xX17xX27xX19xX1xX3xX19xX1xX4fxX19xX24xX3xX188xXdxX19xX1xX3xX19xX24xX1xXdxX247xX17xX3xX1xX6xX15xX1f3xX3xX26xX36xXdxX3xX1xX31bxX4xX3xX1f0xX77xXb8fxX1f3xX3xX26xXdxX40xXexX3xX96xX1380xX3xX5xXb8fxX3xXexX27xX19xX1xX3xX1xX77xX19dxX19xX24xX1f3xX3xX4xX20axX4xX1xX3xX24xXdxX2dcxXdxX3xX1f0xX77xX15xX40xXexX3xX1xX3aexXbxX3xXexX27xX19xX1xX1f3xX3xX1xX3aexXbxX3xX5xXb8fxX3xX21xX16exX3xX20axXbxX3xX74xX4cxX19xX24xX3xX35xX36xX1dxX3xXexX1xX3cxX4xX3xXexX40xX3xX4xX77xX22xX4xX3xX7xX19dxX19xX24xX3xX35xX36xX3xXbxX1xX20axXexX3xX1xX77xX15xX3xX1xX1afxX19xX3xX19xX4fxX6xX3xX35xX6xXdxX3xXexX65xX197xX3xX4xX1xX47xX3xX21xX22xX19xX24xX1f3xX3xX7xX20axX19xX24xX3xXexX18xX1dxX3xXexX65xX1dxX19xX24xX3xX4xX24bxX19xX24xX3xXexX20axX4xX3xX26xX27xX19xX1xX3xX21xX2cxX19xX24xX3xX24xXdxX32xXdxX3xXexX18xXdxX3xX21xX2aexX6xX3xXbxX1xX2b3xX1afxX19xX24xXb1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX176xX1dxX74xX15xXaxX12xX176xX27xX19xX1xX3xX21xX2cxX19xX24xX3xX24xXdxX32xXdxX3xX188xX1xX24bxX19xX24xX3xX4xX1xX1baxX3xX17xX6xX19xX24xX3xX5xX18xXdxX3xX5xX3aexXdxX3xX1ffxX4xX1xX3xX4xX1xX1dxX3xX65xXdxX1abxX19xX24xX3xXbxX1xX4cxX3xX19xX4fxX3xX17xX36xX3xX4xX197xX19xX3xX4xX1c5xX3xXexX20axX4xX3xX21xX22xX19xX24xX3xXexX1ffxX4xX1xX3xX4xX3cxX4xX3xXexX32xXdxX3xX7xX3cxX3xXexXdxX40xX19xX3xX26xX22xX1f3xX3xXbxX1xX20axXexX3xXexX65xXdxX16exX19xX3xX4xX47xX6xX3xXexX1dxX36xX19xX3xX96xX21dxX3xX1xX22xXdxXb1xX3xX13xX16exX3xX21xX18xXexX3xX21xX2b3xX3aexX4xX3xX17xX4cxX4xX3xXexXdxX1abxX77xX3xX26xX27xX19xX1xX3xX21xX2cxX19xX24xX3xX24xXdxX32xXdxX3xXexX1xX3cxX4xX3xX4xX1xX1f6xXexX3xX4xX2edxX19xX3xX17xX22xXexX3xX1f0xX77xX20axX3xXexX65xX27xX19xX1xX3xX5xX2f7xX77xX3xX74xX36xXdxX3xX35xX36xX3xX21xX197xXdxX3xX1xXe8fxXdxX3xX7xX3cxX3xX19xX229xX3xX5xX3cxX4xX3xX4xX47xX6xX3xX4xX2dcxX3xX1xX247xX3xXexX1xX19dxX19xX24xX3xX4xX1xX1ffxX19xX1xX3xXexX65xX2aexX3xX35xX36xX3xX4xX22xX19xX24xX3xX21xX6ebxX19xX24xX3xX21xX16exX3xX65xX2a6xXexX3xX19xX24x2390xX19xX3xX188xX1xX1dxX2dcxX19xX24xX3xX4xX20axX4xX1xX3xX24xXdxX32xXdxX3xX35xX36xX3xX19xX2f7xX19xX24xX3xX4xX6xX1dxX3xX35xX2aexX3xXexX1xX40xX3xX4xX1xX1dxX3xXbxX1xX4cxX3xX19xX4fxXb1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8041xX77xXexX1xX1dxX65xXaxX12xX148xX6xXdxX3xX12f8xX1xX2b3xX1afxX19xX24xX0xX51xXbxX12
Mai Phương