Du lịch cộng đồng đang trở thành xu hướng ở Thanh Hóa
(Baothanhhoa.vn) - Du lịch cộng đồng đang là xu hướng phát triển trong những năm gần đây. Nếu được quan tâm đúng mức, đầu tư thỏa đáng, chắc chắn loại hình du lịch này sẽ có những đóng góp không chỉ về nguồn thu, mà còn tạo việc làm đáng kể cho người dân địa phương.
8044x92f8x1165dxe5b5xd9e5xb057x1081fx8d8fx8cfbxX7xf11cxe719xb8dex9310x9adcxd72bxX5xabd3xXax11811xX0xX7xXexa46dxb5e1x10936xd620xX12xf1b0xaca5xX3xX5xb00axX4xX1xX3xX4x9fa8xX18xX19xX3xac18xb18fxX18xX19xX3xX28xX6xX18xX19xX3xXexX16xfc5fxX3xXexX1xf553xX18xX1xX3xcea5xX1cxX3xX1xa81ex9769xX18xX19xX3xX34xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xf42ax8287xX6xX0xd2e3xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX51xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX10xX6xbfb1xXaxX12xX1bxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX3xX4xX24xX18xX19xX3xX28xX29xX18xX19xX3xX28xX6xX18xX19xX3xX5xX38xX3xX3cxX1cxX3xX1xX40xX41xX18xX19xX3xXbxX1x10d26xXexX3xXexX16xXdx9633xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1xb173xX18xX19xX3xX18xdfc8xa149xX3xX19xa494xX18xX3xX28x9258x9b65xc5e7xX3xe2adx10a5bxX1cxX3xX28xX40x10dfexX4xX3xd9dfxX1cxX6xX18xX3xXexXb2xXabxX3xX28xd345xX18xX19xX3xXabx97f3xX4xd065xX3xX28xXaexX1cxX3xXexX40xX3xXexX1xb2b8xX6xX3xX28xX94xX18xX19xXd0xX3xX4xX1xe3e7xX4xX3xX4xX1xXe6xX18xX3xX5xX17x10598xXdxX3xX1x903cxX18xX1xX3xX6cxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX3xX18xX38xXb3xX3xX7x897axX3xX4xX4exX3xX18xX1xXa5xX18xX19xX3xX28xX4exX18xX19xX3xX19xX4exXbxX3xedccxX1xb752xX18xX19xX3xX4xX1x1144dxX3xb292xc08bxX3xX18xX19xX1cxX29xX18xX3xXexX1xX1cxXd0xX3xXabxX38xX3xX4x114c6xX18xX3xXexXf0xX17xX3xX123xXdxcd6dxX4xX3xX5xX38xXabxX3xX28xX94xX18xX19xX3xX119xX9axX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xX40x8befxXdxX3xX6cxXb2xX18xX3xX28xX1fxX6xX3xXbxX1xX40x84eaxX18xX19xXb4xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe748xX17xX6cxXb3xXaxX12xX0xXdxXabxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx9434xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXb3xX5xX10xX9xXaxbd31xXdxX6cxXexX1x8defxX3x10885x10266xX19fxXbxX3cx90dexX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX19cxX3x8792xX19fxX1adxXbxX3cxX1a3xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19cxX51xX51xXdxXb4xfcf5xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXb4xX123xX18xX51xX18xX10xX197xX7xX51xc537xX2xX19fxX2xX51xX2x95d5xad31xX6cxX19fxX2xX1ddxX1adxX1d7xX19fxdfcaxXexea39xX1e8xX1e8xX1adxac52xX5xX19fxXb4x10173xXbxX19x8fb3xX16xX9xX1adxX1dexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX3xX4xX24xX18xX19xX3xX28xX29xX18xX19xX3xX28xX6xX18xX19xX3xXexX16xX34xX3xXexX1xX38xX18xX1xX3xX3cxX1cxX3xX1xX40xX41xX18xX19xX3xX34xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX4dxX4exX6xXaxX3xX197xXdxX6cxXexX1xX9xXaxX19exX19fxX19fxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1adxX19fxX1adxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX188xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXb6xX1xXa5xX18xX19xX3xX18xX19xX11bxXdxX3xX18xX1xX38xX3xX7xX38xX18xX3xX123xX41xXdxX3xX119xXdxXb7xX18xX3xXexX16xXc9xX4xX3xX28xd56bxX4xX3xXexX16xX40xX18xX19xX3xX6cxXb2xX18xX3xXexX24xX4xX3xXcxX1xX94xXdxX3xX34xX3xX1c3xbf51xX18xX3x10497xX1fxX18xX3xfe6bxX3cxd3c9xX3xX175xX94xXexX3xc909xd3d7xXexXd0xX3xX1xX1cxXb3xX13exX18xX3xXcxX1xX40xX154xX18xX19xX3x8ce4xX1cxXb2xX18xe188xX3xX28xX40xXbcxX4xX3xX28xX94xX18xX1xX3xX7xdd05xXd0xX3xXbfxX1cxXb2xXb3xX3xX1xX38xX18xX19xX3xX16xX38xX17xX3xX19x11689xXd0xX3xX7xa15cxX3xX6cxaf32xX18xX19xX3xX5xX38xXabxX3xX18xX162xXdxX3xX5xX40xX1cxX3xXexX16xXc9xX3xXexb14cxXbxX3xXexX1xX9axXd0xX3xX28xX6xX18xX19xX3xX5xX38xX3xX28xXdxX9axXabxX3xX28xXb7xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX1xXc9xXexX3xX6cxX1cxX3xX119xX1xX94xX4xX1xXd0xX3xX18xX1xfc00xXexX3xX5xX38xX3xX119xX1xX94xX4xX1xX3xX18xX40xX41xX4xX3xX18xX19xX17xX38xXdxXb4xX3xc942xX18xX1xX19cxX3xb119xX1cxX94xX4xX1xX3xX1bxX1cxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX17xX6cxXb3xXaxX12xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1xXa5xX18xX19xX3xX18xXaaxXabxX3xXbfxX1cxX6xX3xX18xX1xXdxX124xX1cxX3xX18xX19xX40xX154xXdxX3xX6cxXb2xX18xX3xX123xX38xX3xX119xX1xX94xX4xX1xX3xX6cxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX3xX28xX2adxX3xXbfxX1cxX10xX18xX3xX123xX41xXdxX3xX18xX1xXa5xX18xX19xX3xX119xX1xX1cxXd0xX3xX28xXdxX9axXabxX3xX6cxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX3xX4xX24xX18xX19xX3xX28xX29xX18xX19xX3xX34xX3xX119xX1xX1cxX3xX123xad7exX4xX3xX123xf7e1xX18xX19xX3xX28xX13exXabxX3x8c98xX1xX1cxX3xX1c3xX2a4xX17xX3xXexX29xX18xX3xXexX1xXdxba82xX18xX3xX18xX1xXdxX3f0xX18xX3x10d62xX3d9xX3x11da9xX1cxX11bxX18xX19xX3xX2abxX1xX1cxXb3xX13exX18xX3xX175xX94xX3xXcxX1xX40xX41xX4xXd0xX3xX34exX1cxX6xX18xX3xX4dxX4exX6xX2c9xX3xX123xX38xX3xX119xX1xX1cxX3xX123xX3d5xX4xX3xXexX1xX94xX4xX3xX2b3xX6xX3xX4dxX6xX17xX3xX2abxX1xX1cxXb3xX13exX18xX3xX3fcxX6xX18xX19xX3xX188xX1xX94xX18xX1xX2c9xXb4xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX17xX6cxXb3xXaxX12xXb6xX1xXa5xX18xX19xX3xX119xX1xX1cxXd0xX3xX28xXdxX9axXabxX3xX6cxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX3xX18xX38xXb3xX3xX28xX2adxX3xX28xX10xXabxX3xX28xXb7xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX6cxX1cxX3xX119xX1xX94xX4xX1xX3xX4xX2a4xXabxX3xX19xXdxX94xX4xX3xX28xX40xXbcxX4xX3xX119xX1xX94xXabxX3xXbxX1xX94xXd0xX3xX1xX40xX34xX18xX19xX3xXexX1xX2efxX3xX4xX94xX4xX3xX19xXdxX94xX3xXexX16xX1fxX3xX123xXaaxX18xX3xX1xX4exX6xX3xX28xX24xX4xX3xX28xX94xX17xXd0xX3xX18xX1xXdxX124xX1cxX3xX6cxX1fxX4xX1xX3xX123xX2efxX3xX19xXaexX18xX3xX19xe9d7xXdxX3xX123xX41xXdxX3xXexX1xXdxX3f0xX18xX3xX18xX1xXdxX3f0xX18xXd0xX3xX28xX94xXbxX3xXcexX18xX19xX3xX18xX1xXdxX124xX1cxX3xXb3xX3f0xX1cxX3xX4xXaexX1cxXd0xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX28xX4exX3xX4xX4exX3xX4xX2a4xX3xX123xXdxX13exX4xX3xXexXf0xX17xX3xX16xX6xX3xXbxX1xXaexX18xX3xX18xX38xX17xX3xX4xX2a4xXabxX3xX19xXdxX94xX4xX3xXabxXf0xX17xX3xX1xXdxX9axXabxX3xX123xX2d6xX18xX3xX28xX6xX18xX19xX3xX5xX38xX3xX3cxX1cxX3xX1xX40xX41xX18xX19xX3xXabxX38xX3xX18xX1xXdxX124xX1cxX3xX6cxX1cxX3xX119xX1xX94xX4xX1xX3xX1xX40xX41xX18xX19xX3xXexX41xXdxXb4xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX17xX6cxXb3xXaxX12xXcxX1xX154xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX19xXaexX18xX3xX28xXb2xXb3xX3xXexX16xX3f0xX18xX3xX28xX1fxX6xX3xX1c3xX38xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX4dxX4exX6xX3xX5xXf0xXdxX3xX3cxX1cxX331xXexX3xX1xXdxX13exX18xX3xXexX1xX3f0xXabxX3xX18xX1xXa5xX18xX19xX3xX119xX1xX1cxX3xX28xXdxX9axXabxX3xX6cxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX3xXabxX41xXdxX3xX123xX41xXdxX3xX4xX94xX4xX1xX3xX5xX38xXabxX3xXabxX41xXdxX3xXabxb177xXd0xX3xX7xX94xX18xX19xX3xXexXf0xX17xXb4xX3xabe0xX4exX3xX5xX38xX3xX18xX1xXa5xX18xX19xX3xX119xX1xX1cxX3xX6cxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX3xX34xX3xX123xX3d9xX18xX19xX3xX28xX13exXabxX3xX3e1xX1xX1cxX3xX1c3xX2a4xX17xX3xXexX29xX18xX3xXexX1xXdxX3f0xX18xX3xX18xX1xXdxX3f0xX18xX3xX2c5xX1cxXb2xX18xX3xX3fcxXdxX3f0xX18xX3xX2abxXcxX1xX40xX154xX18xX19xX3xX2c5xX1cxXb2xX18xX2c9xXd0xX3xX6cxX2b4xX4xX3xX5xX40xX1cxX3xX123xX3d5xX4xX3xX7xX11bxX18xX19xX3xX2b3xX2adxXd0xX3xX7xX11bxX18xX19xX3xX188xX1xX1cxX3xX123xX38xX3xX123xX10xX18xX3xX1c3xXdxX9axX18xX3xXabxX24xXexX3xX7xX2d6xX3xX1xX1cxXb3xX13exX18xX3xX4dxX17xdb78xX18xX19xX3xX4dxX4exX6xXd0xX3xX34exX1cxX2a4xX18xX19xX3xX2c5xX40xX162xX18xX19xXd0xX3xXcx102f1xX18xX1xX3xf3dfxXdxX6xXb4xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX17xX6cxXb3xXaxX12xX0xXdxXabxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX188xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXb3xX5xX10xX9xXaxX197xXdxX6cxXexX1xX19cxX3xX19exX19fxX19fxXbxX3cxX1a3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX19cxX3xX1adxX1ecxX1ecxXbxX3cxX1a3xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19cxX51xX51xXdxXb4xX1c3xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXb4xX123xX18xX51xX18xX10xX197xX7xX51xX1d7xX2xX19fxX2xX51xX2xX1ddxX1dexX6cxX19fxX2xX1ddxX1adxX1d7xX1ecxX1adxXexX1d7xX1e8xX1ddxX1ddxX5xX1adxd066xX1ecxXb4xX1f0xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX3xX4xX24xX18xX19xX3xX28xX29xX18xX19xX3xX28xX6xX18xX19xX3xXexX16xX34xX3xXexX1xX38xX18xX1xX3xX3cxX1cxX3xX1xX40xX41xX18xX19xX3xX34xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX4dxX4exX6xXaxX3xX197xXdxX6cxXexX1xX9xXaxX19exX19fxX19fxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1adxX1ecxX1ecxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX188xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXb6xX1xXdxX124xX1cxX3xX5xX38xX18xX19xX3xX4xX1xX38xXdxX3xX34xX3xX4xX94xX4xX3xX1xX1cxXb3xX13exX18xX3xX123xX10xX18xX3xX1c3xXdxX9axX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX4dxX4exX6xX3xX4xX4e2xX18xX19xX3xXexX1xX1cxX3xX1xXc9xXexX3xX119xX1xX94xX4xX1xX3xXexX1xX6xXabxX3xXbfxX1cxX6xX18xXd0xX3xXexX16xX2a4xXdxX3xX18xX19xX1xXdxX13exXabxX3xX119x108eaxX17xX3xX5xX40xX41xXdxXd0xX3xX18xX331xX1cxX3xX4xX94xX4xX3xXabxX4exX18xX3xXaaxX18xX3xX18xX19xX17xX18xX3xXex108f2xX3xX1xX2a4xXdxX3xX7xX2a4xX18xX3xX1c3xX38xXb3xX3xX1c3xX94xX18xX3xXexXf0xXdxX3xX4xX1xX2e8xXb4xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX17xX6cxXb3xXaxX12xXb6xX1xXa5xX18xX19xX3xX119xX1xX1cxX3xX6cxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX3xX18xX38xXb3xX3xXbxX1xXaexX18xX3xX28xX40xXbcxX4xX3xX18xX19xX40xX154xXdxX3xX6cxXb2xX18xX3xXexX3d5xX3xXbxX1xX94xXexX3xXexX304xX18xX3xX6cxX2efxX18xX19xX3xX5xXbcxXdxX3xXexX1xXb7xX3xX123xX124xX3xX28xX1fxX6xX3xX1xXf4xX18xX1xXd0xX3xX28xX1fxX6xX3xX123xX304xXexXd0xX3xX7xX2a4xX18xX3xX123xX304xXexXd0xX3xX18xX804xXexX3xX28xX24xX4xX3xX28xX94xX17xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX119xXdxXb7xX18xX3xXexX16xXc9xX4xXd0xX3xX123xXaaxX18xX3xX1xX4exX6xX3xX4xfe76xX6xX3xX4xX24xX18xX19xX3xX28xX29xX18xX19xX3xX28xX9axX3xX28xXcexX18xX19xX3xX16xX6xX3xXex1056axX3xX4xX1xXcexX4xX3xX4xX94xX4xX3xX6cxX1fxX4xX1xX3xX123xX2efxX3xXexX1xX10xX17xX3xX18xX1xX1cxX3xX4xXaexX1cxX3xX4xX8d9xX6xX3xX119xX1xX94xX4xX1xXb4xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX17xX6cxXb3xXaxX12xX175xX3f0xX18xX3xX4xXf0xX18xX1xX3xX28xX4exX3xX4xX4e2xX18xX19xX3xX4xX4exX3xX18xX1xXa5xX18xX19xX3xX119xX1xX1cxX3xX6cxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX3xX4xX24xX18xX19xX3xX28xX29xX18xX19xX3xX4xX4exX3xX7xX3d5xX3xXexX1xX6xXabxX3xX19xXdxX6xX3xX4xX8d9xX6xX3xX6cxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX13exXbxX3xX123xX41xXdxX3xX7xX3d5xX3xX28xXaexX1cxX3xXexX40xX3xX1xXdxX13exX18xX3xX28xXf0xXdxX3xX1xX162xX18xXd0xX3xX4xX2a4xX3xX6cxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX13exXbxX3xX123xX38xX3xX18xX19xX40xX154xXdxX3xX6cxXb2xX18xX3xX4xX3d9xX18xX19xX3xXexX1xX6xXabxX3xX19xXdxX6xX3xX119xX1xX6xXdxX3xXexX1xX94xX4xXd0xX3xX1xX40xX34xX18xX19xX3xX5xXbcxXdxXb4xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX17xX6cxXb3xXaxX12xX1bxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX3xX18xX1xXa5xX18xX19xX3xX18xXaaxXabxX3xX19xXaexX18xX3xX28xXb2xXb3xX3xX28xX2adxX3xXexX16xX34xX3xXexX1xX38xX18xX1xX3xX18xX19xX38xX18xX1xX3xX119xXdxX18xX1xX3xXexXb7xX3xX4xX4exX3xX28xX4exX18xX19xX3xX19xX4exXbxX3xXbfxX1cxX6xX18xX3xXexX16xX2b4xX18xX19xX3xX123xX38xX17xX3xXexXaaxX18xX19xX3xXexX16xX40xX34xX18xX19xX3xX6a7x89c6xX1bxX3f9xX3xX4xX8d9xX6xX3xXexX121xX18xX1xXd0xX3xX123xX38xX3xXexX1xX3d5xX4xX3xXexXb7xX3xX5xX38xX3xXb6xX19xX38xX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX3xX28xX2adxX3xX28xX40xXbcxX4xX3xXexX121xX18xX1xX3xXbfxX1cxX6xX18xX3xXexXb2xXabxX3xX18xX1xXdxX124xX1cxX3xX1xX162xX18xX3xX1c3xX68cxX18xX19xX3xX123xXdxX13exX4xX3xX1c3xX6xX18xX3xX1xX38xX18xX1xX3xXexX1xX3f0xXabxX3xX18xX1xXdxX124xX1cxX3xX4xX162xX3xX4xX1xXb7xXd0xX3xX4xX1x93eaxX18xX1xX3xX7xX94xX4xX1xX3xX28xX28bxX4xX3xX1xXa5xX1cxXb4xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX17xX6cxXb3xXaxX12xX5ffxXf0xXdxX3xX1xX24xXdxX3xX5ffxX2a4xX18xX19xX3xX1c3xX24xX3xXexX121xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX4dxX4exX6xX3xX5xXaexX18xX3xXexX1xXcexX3xX2c5xccccxX2c5xXd0xX3xX18xX1xXdxX13exXabxX3xX119xa0c5xX3xX1d7xX19fxX1d7xX19fxX3xX733xX3xX1d7xX19fxX1d7xX1adxX3xXexXdxXb7xXbxX3xXexX2efxX4xX3xX3cxX94xX4xX3xX28xX1fxX18xX1xX3xX6cxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX3xX5xX38xX3xX18xX19xX38xX18xX1xX3xX119xXdxX18xX1xX3xXexXb7xX3xXbfxX1cxX6xX18xX3xXexX16xX2b4xX18xX19xXd0xX3xXexX16xX34xX3xXexX1xX38xX18xX1xX3xX2xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX1adxX3xXexX16xX2efxX3xX4xX24xXexX3xXexXaaxX18xX19xX3xXexX16xX40xX34xX18xX19xX3xX4xX8d9xX6xX3xX19xXdxX6xXdxX3xX28xX17xXf0xX18xXd0xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX28xX4exX3xX4xX1xXe6xX4xX3xX4xX1xXe6xX18xX3xXb6xX19xX38xX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX3xX123xX38xX3xX4xX1xXac1xX18xX1xX3xXbfxX1cxXb3xX124xX18xX3xX4xX94xX4xX3xX4xX331xXbxX3xX7xX105xX3xXbxX1xX2a4xXdxX3xXbfxX1cxX6xX18xX3xXexXb2xXabxX3xX1xX162xX18xX3xX18xXa5xX6xX3xX1xX2e8xX3xXexX16xXbcxX3xX4xX2a4xX3xX123xX124xX3xX4xX162xX3xX4xX1xXb7xX3xX5x106cbxX18xX3xX18xXb2xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX18xX1xXb2xX18xX3xX5xX3d5xX4xX3xX18xX19xX1cxX29xX18xX3xX18xX1xXb2xX18xX3xX5xX3d5xX4xX3xX28xX9axX3xX5xX17xXf0xXdxX3xX1xXf4xX18xX1xX3xX6cxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX1xX94xXdxX3xX4xX24xX18xX19xX3xX28xX29xX18xX19xX3xXbxX1xX94xXexX3xXexX16xXdxX9axX18xXb4xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX17xX6cxXb3xXaxX12xX0xXdxXabxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX188xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXb3xX5xX10xX9xXaxX197xXdxX6cxXexX1xX19cxX3xX19exX19fxX19fxXbxX3cxX1a3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX19cxX3xX1adxX1d7xX1e8xXbxX3cxX1a3xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19cxX51xX51xXdxXb4xX1c3xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXb4xX123xX18xX51xX18xX10xX197xX7xX51xX1d7xX2xX19fxX2xX51xX2xX1ddxX1dexX6cxX19fxX2xX1ddxX1adxX1e6xX1adxX1ddxXexX1ddxX1adxX1dexX1ecxX2xX5xX19fxXb4xX1f0xXbxX19xX1f3xX16xX9xX2xX19fxX19exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX3xX4xX24xX18xX19xX3xX28xX29xX18xX19xX3xX28xX6xX18xX19xX3xXexX16xX34xX3xXexX1xX38xX18xX1xX3xX3cxX1cxX3xX1xX40xX41xX18xX19xX3xX34xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX4dxX4exX6xXaxX3xX197xXdxX6cxXexX1xX9xXaxX19exX19fxX19fxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1adxX1d7xX1e8xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX188xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXb6xX1xXdxX124xX1cxX3xX1c3xX2a4xX18xXd0xX3xX5xX38xX18xX19xX3xX34xX3xX123xX3d9xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX4dxX4exX6xX3xX123xX41xXdxX3xX18xX1xXa5xX18xX19xX3xX18xX19xX11bxXdxX3xX18xX1xX38xX3xX7xX38xX18xX3xX4xX8f2xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX119xX1xX11bxX18xX19xX3xX19xXdxX6xX18xX3xX3cxX6xX18xX1xX3xXabxX40xX162xXexXd0xX3xX1c3xX3f0xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xe16dxX18xX3xX4xX1xXcexX6xX3xX18xX1xXdxX124xX1cxX3xX19xXdxX94xX3xXexX16xX1fxX3xX123xXaaxX18xX3xX1xX4exX6xX3xX4xX8d9xX6xX3xX4xX24xX18xX19xX3xX28xX29xX18xX19xX3xX6cxXb2xX18xX3xX4xX40xX3xX4xX3d9xX18xX19xX3xX18xX1xXa5xX18xX19xX3xX28xX28bxX4xX3xX7xX2a4xX18xX3xX1c3xX2a4xX18xX3xX28xX1fxX6xX3xX1xX331xXbxX3xX6cxXbfcxX18xXd0xX3xX5xX38xX3xX28xXdxX9axXabxX3xX28xXb7xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX1xXc9xXexX3xX18xX1xXdxX124xX1cxX3xX7xX3d5xX3xXbfxX1cxX6xX18xX3xXexXb2xXabxX3xX4xX8d9xX6xX3xX6cxX1cxX3xX119xX1xX94xX4xX1xX3xXexX1xX154xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX19xXaexX18xX3xX28xXb2xXb3xXb4xX3xX349xX18xX1xX19cxX3xX34exX1cxX94xX4xX1xX3xX1bxX1cxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX17xX6cxXb3xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xXabxX24xXexX3xX7xX2d6xX3xX4xX1xX1cxXb3xX3f0xX18xX3xX19xXdxX6xX3xX6cxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xXd0xX3xX123xXdxX13exX4xX3xXbxX1xX94xXexX3xXexX16xXdxX9axX18xX3xX4xX94xX4xX3xX7xX2a4xX18xX3xXbxX1xXdbdxXabxX3xX6cxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX3xX4xX24xX18xX19xX3xX28xX29xX18xX19xX3xX5xX38xX3xXbxX1xX3d9xX3xX1xXbcxXbxX3xX123xX41xXdxX3xX3cxX1cxX3xXexX1xXb7xX3xXexX1xX154xXdxX3xX28xXf0xXdxXd0xX3xX28xX94xXbxX3xXcexX18xX19xX3xX18xX1xX1cxX3xX4xXaexX1cxX3xX119xX1xX94xXabxX3xXbxX1xX94xX3xX4xX8d9xX6xX3xX28xX11bxX18xX19xX3xX28xX2a4xX17xX3xX6cxX1cxX3xX119xX1xX94xX4xX1xX3xXabxX1cxX2d6xX18xX3xXexXf4xXabxX3xX1xXdxX9axX1cxX3xX123xXaaxX18xX3xX1xX17xX94xX3xX6cxXb2xX18xX3xXexX24xX4xX3xX28xX28bxX4xX3xX7xXe6xX4xXb4xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX17xX6cxXb3xXaxX12xXcxX1cxXb3xX3xX18xX1xXdxX3f0xX18xXd0xX3xX4xX94xX4xX3xX4xX1xX1cxXb3xX3f0xX18xX3xX19xXdxX6xX3xX4xX4e2xX18xX19xX3xX28xX40xX6xX3xX16xX6xX3xX119xX1xX1cxXb3xXb7xX18xX3xX4xX94xX17xX3xX16xX68cxX18xX19xXd0xX3xXabxX1cxX2d6xX18xX3xX6cxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX3xX4xX24xX18xX19xX3xX28xX29xX18xX19xX3xXbxX1xX94xXexX3xXexX16xXdxX9axX18xX3xX4xXaexX18xX3xX19xXdxXa5xX3xX28xX40xXbcxX4xX3xXexXac1xX18xX1xX3xX18xX19xX1cxXb3xX3f0xX18xX3xX19xX2d6xX4xXd0xX3xX18xX19xX1cxXb3xX3f0xX18xX3xX7xX162xXd0xX3xX4xX1xX331xXexX3xXbxX1xX94xX4xX3xX4xX1xXb2xX18xX3xXexX1xX3d5xX4xX3xX4xX8d9xX6xX3xX123xXaaxX18xX3xX1xX17xX94xX3xX1c3xX2a4xX18xX3xX28xX1fxX6xXb4xX3xX5ffxX28bxX4xX3xX1c3xXdxX13exXexXd0xX3xXbxX1xX94xXexX3xXexX16xXdxX9axX18xX3xX6cxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX3xXexX1xXf4xX3xXbxX1xX2a4xXdxX3xX4xX4exX3xXexX16xX94xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX13exXabxX3xX123xX41xXdxX3xX3cxX2adxX3xX1xX24xXdxXb4xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX17xX6cxXb3xXaxX12xX5ffxX9axX3xXbxX1xX94xXexX3xXexX16xXdxX9axX18xX3xX119xXdxX18xX1xX3xXexXb7xX3xX28xX1fxX6xX3xXbxX1xX40xX162xX18xX19xXd0xX3xXexX11bxX18xX3xXexX16xX2b4xX18xX19xX3xX18xX1xXa5xX18xX19xX3xX19xXdxX94xX3xXexX16xX1fxX3xX1c3xX2a4xX18xX3xX28xX1fxX6xXd0xX3xX19xXdxX94xX3xXexX16xX1fxX3xX4xX24xX18xX19xX3xX28xX29xX18xX19xXd0xX3xXexX1xXf4xX3xX5xX17xXf0xXdxX3xX1xXf4xX18xX1xX3xX6cxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX3xX4xX4exX3xXexX16xX94xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX13exXabxX3xX7xX105xX3xX5xX38xX3xX19xXdxX2a4xXdxX3xXbxX1xX94xXbxX3xX28xX9axX3xXbxX1xX94xXexX3xXexX16xXdxX9axX18xX3xX6cxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX3xX4xX24xX18xX19xX3xX28xX29xX18xX19xX3xX28xXc9xX18xX19xX3xX1xX40xX41xX18xX19xX3xX123xX38xX3xX1c3xX124xX18xX3xX123xXa5xX18xX19xXb4xX3xX2b3xX24xXexX3xX18xX124xX18xX3xX6cxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX3xX1c3xX124xX18xX3xX123xXa5xX18xX19xX3xXexX1xXf4xX3xX18xX19xX40xX154xXdxX3xX6cxXb2xX18xX3xXbxX1xX2a4xXdxX3xX28xX40xXbcxX4xX3xX1xX40xX34xX18xX19xX3xX5xXbcxXdxX3xXexX822xX3xX7xX3d5xX3xXbxX1xX94xXexX3xXexX16xXdxX9axX18xX3xX6cxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX3xX4xX8d9xX6xX3xX28xX1fxX6xX3xXbxX1xX40xX162xX18xX19xXb4xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX17xX6cxXb3xXaxX12xXb6xX1xXa5xX18xX19xX3xX123xXdxX13exX4xX3xX18xX38xXb3xX3xX4xXaexX18xX3xX28xX40xXbcxX4xX3xXb6xX19xX38xX18xX1xX3xX2a7xXaaxX18xX3xX1xX4exX6xXd0xX3xXcxX1xX9axX3xXexX1xX6xX17xX3xX123xX38xX3xX1bxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX4dxX4exX6xX3xX4xX3d9xX18xX19xX3xX4xX1xXac1xX18xX1xX3xXbfxX1cxXb3xX124xX18xX3xX34xX3xX18xX1xXa5xX18xX19xX3xX18xX162xXdxX3xX4xX4exX3xX119xX1xX1cxXd0xX3xX28xXdxX9axXabxX3xX6cxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX1xX38xXdxX3xX4xX24xX18xX19xX3xX28xX29xX18xX19xX3xXexXac1xX18xX1xX3xXexX17xX94xX18xXd0xX3xX4xXb2xX18xX3xX18xX1xXe6xX4xXd0xX3xX28xX9axX3xX123xX822xX6xX3xX119xX1xX6xXdxX3xXexX1xX94xX4xX3xX28xX40xXbcxX4xX3xX5xXbcxXdxX3xXexX1xXb7xXd0xX3xXexXdxX124xXabxX3xX18xXaaxX18xX19xX3xX123xX822xX6xX3xX28xX2a4xXabxX3xX1c3xX2a4xX17xX3xX7xX3d5xX3xXbxX1xX94xXexX3xXexX16xXdxX9axX18xX3xX1xX38xXdxX3xX1xX135xX6xX3xX123xX38xX3xX8f2xX18xX3xX28xX1fxX18xX1xX3xX4xX8d9xX6xX3xX5xX17xXf0xXdxX3xX1xXf4xX18xX1xX3xX6cxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX3xX18xX38xXb3xXb4xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11d87xX1cxXexX1xX17xX16xXaxX12xX3fcxX6xXabxX3xX2a7xX4e2xX0xX51xXbxX12
Lam Vũ