Trao “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ nghèo ở xã Thanh Sơn
(Baothanhhoa.vn) - Hội LHPN huyện Như Xuân vừa bàn giao kinh phí hỗ trợ xây “Mái ấm tình thương” cho hội viên Lương Thị Thư ở thôn Kẻ Mạnh 1, xã Thanh Sơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
f1d3x153dfx15864x11380xf617x171fcx12cc1x16ab8x11745xX7x109afx17a30x14d17x12d14xf4eex17fcdxX5x1263fxXaxX3xX7xXex15715xX5xX10xX9xXaxXexX10x166a5xXex10e26xX6xX5xXdx13d6fx10e4dx1319fxX3x12dc1x11096xX7xXexXdxffa5xX15x10d95xXax134b2xX0xX7xXexf24ex14ee4xX23xX22xX2fxXcxX33xX6xX34xX3x11db0x1033dx179c5xXdxX3x167e6x123a5xX3xXex13e84xX23xX1xX3xXexX1x161b1xf6e8xX23xX22x109e8xX3xX4xX1xX34xX3xX1x16d71xXdxX3x15ea0xXdx182cdxX23xX3xXbxX1x167bcxX3xX23x179baxX3xX23xX22xX1x15e2fxX34xX3x13d1cxX3xX1cx10842xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3x1513axX4dxX23xX0x10047xX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fxX0xX7bxX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11ef8xX10xX6x158b1xXaxX2fxX93xX57xXdxX3x13fdaxX93x17ea3xfa61xX3xX1xX27xX15x10593xX23xX3xXa0xX1xX4cxX3x14617xX27x16f4dxX23xX3xX5ax10da2xX6xX3x11ac1x13b7bxX23xX3xX22xXdxX6xX34xX3x18208xXdxX23xX1xX3xXbxX1x12e4cxX3xX1x16bfbxX3xXexX33x147d9xX3xX1cxXaexX15xX3xX3dxX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX3xXexX46xX23xX1xX3xXexX1xX4cxX4dxX23xX22xX50xX3xX4xX1xX34xX3xX1xX57xXdxX3xX5axXdxX5cxX23xX3xX9dxX4cxX4dxX23xX22xX3xXcxX1x14787xX3xXcxX1xX4cxX3xX6cxX3xXexX1x12a81xX23xX3x15b1ex15b30xX3xX3ex162a0xX23xX1xX3xX2x10cf0xX3xX1cxX6fxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX77xX4dxX23xX3xX4x12fa1xX3xX1xX34xXb6xX23xX3xX4x136dfxX23xX1xX3x156b6x132c9xX4xX3xXb5xXdxXa5xXexX3xXbexX1xX122xX3xXbexX1x1530dxX23x11b11xX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14847xX34xX96xX15xXaxX2fxX0xXdxX43xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX96xXexX1xX27xX43xXb5xX3xXdx11264xX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax154aaxXdxX96xXexX1xX24xX3x1526ex12b54xX180xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x17270xX180xX180xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX7bxX7bxXdxX13fxXb5xX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xX13fxX5axX23xX7bxX23xX10xX178xX7xX7bx13d2cxX2xX2x1676dxX7bxX2x15486x129ccxX96xX1b9xX2xX1b9xX1b6xX1b9xX2x12d7cxXexX17fx13592xX1baxX180xX1c2xX5xX180xX13fxX26xXbxX22xf49exX33xX9xX1baxX1b9xX17fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX33xX6xX34xX3xX3dxX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX3xXexX46xX23xX1xX3xXexX1xX4cxX4dxX23xX22xX50xX3xX4xX1xX34xX3xX1xX57xXdxX3xX5axXdxX5cxX23xX3xXbxX1xX61xX3xX23xX64xX3xX23xX22xX1xX69xX34xX3xX6cxX3xX1cxX6fxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX77xX4dxX23xXaxX3xX178xXdxX96xXexX1xX9xXaxX17fxX180xX180xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX18exX180xX180xXaxX3xX7bxX2fxX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX2fxX169xX1xfd6bxX3xXexXfcxX4xX1xX3xX93xX57xXdxX3xX9dxX93xX9fxXa0xX3xX1xX27xX15xXa5xX23xX3xXexX33xX6xX34xX3xXbexXdxX23xX1xX3xXbxX1xXc5xX3xX1xXc8xX3xXexX33xXccxX3xX5axXb6xX3xXexX12fxX23xX22xX3x10b74xX27xXb6xX3xX4xX1xX34xX3xX22xXdxX6xX3xX12exX46xX23xX1xX3xX1xX57xXdxX3xX5axXdxX5cxX23xX3xXexX33xX4cx18281xX4xX3xX7x13609xX3xX4xX1x13466xX23xX22xX3xXbexXdx130b6xX23xX112xX3xX4xX1xff17xX4xX3xX43xXb2xX23xX22xX3xX4xX255xX6xX3xX4xX1xXc5xX23xX1xX3xX288xX27xX15x1484axX23xX3xX12exXfcxX6xX3xXbxX1xX4cxX4dxX23xX22xX3xX5axXb6xX3xXb5xXb6xX3xX4xX34xX23xX112xX3xX1x11ab1xX3xX1xXb6xX23xX22xX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX34xX96xX15xXaxX2fxX93xX57xXdxX3xX5axXdxX5cxX23xX3xX9dxX4cxX4dxX23xX22xX3xXcxX1xXfcxX3xXcxX1xX4cxX3xX5xXb6xX3xXbxX1xX61xX3xX23xX64xX3xX12exX4dxX23xX3xXexX1xXaexX23xX112xX3xX4xX1x10ef4xX23xX22xX3xX43xX42xXexX3xX7xX2a5xX43xX112xX3xXexX1xX27xX57xX4xX3xX96xXdxXa5xX23xX3xX1xX57xX3xX23xX22xX1xX69xX34xX3xX5axXb6xX3xX12exX6xX23xX22xX3xX23xX27xX106xXdxX3xX43xX57xXexX3xX4xX34xX23xX3xX1xX2e8xX4xX3xX5xX2a5xXbxX3xX2xX1b3xX112xX3xX23xX1xXdxX2cexX27xX3xX23xX13dxX43xX3xX1xX6xXdxX3xX43x17bb8xX3xX4xX34xX23xX3xXbxX1xX12axXdxX3xX7x12651xX23xX22xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX4xX13dxX23xX3xX23xX1xXb6xX3xX1cxX27xX38dxX23xX22xX3xX4xX42xXbxX3xX23xX22xX1xXdxX5cxX43xX3xXexX33xX2e8xX23xX22xX13fxX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX34xX96xX15xXaxX2fxX77xX6xX27xX3xX22x12934xX23xX3xX1b6xX3xXexX1xX3fxX23xX22xX3xXexX1xXdxX3xX4xX106xX23xX22xX112xX3xX4xX13dxX23xX3xX23xX1xXb6xX3xXb5x10206xX23xX22xX3xX4xX57xXexX3xX22xXc8xX112xX3xX1cxXaexX15xX3xXb5xX6xX34xX3xX5axXb6xX3xX5xXccxXbxX3xXb5xX33xX34xX1cxXdxX43xX6xX23xX22xX3xX4xX255xX6xX3xX22xXdxX6xX3xX12exX46xX23xX1xX3xX4xX1xXfcxX3xX12exX6fxX3xX1xX34xXb6xX23xX3xXexX1xXb6xX23xX1xX3xX5axXb6xX3xX12exX4cxX6xX3xX5axXb6xX34xX3xX7x1211cxX3xX96xX61xX23xX22xX3xX5axX2a5xXdxX3xXex172bfxX23xX22xX3xXbexXdxX23xX1xX3xXbxX1xXc5xX3xXexX33xX5cxX23xX3xX2xX180xX180xX3xXexX33xXdxXa5xX27xX3xX12exX330xX23xX22xX112xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX12exX122xX3xX4xX122xX3xX1b3xX180xX3xXexX33xXdxXa5xX27xX3xX12exX330xX23xX22xX3xX93xX57xXdxX3xX9dxX93xX9fxXa0xX3xX1xX27xX15xXa5xX23xX3xXexX33xXc5xX4xX1xX3xXexXb2xX3xX288xX27x12699xX3xX1cxXaexX15xX3xX96xX2a9xX23xX22xX3xX3dxX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX3xXexX46xX23xX1xX3xXexX1xX4cxX4dxX23xX22xX50xX3xX4xX255xX6xX3xX1xX27xX15xXa5xX23xX112xX3xX4xf65bxX23xX3xX5xX10dxXdxX3xX96xX34xX3xX22xXdxX6xX3xX12exX46xX23xX1xX3xX5axX6xX15xX3xX43xX4cxXccxX23xX3xX5axXb6xX3xX12exX4cxXccxX4xX3xX4xX42xXbxX3xX255xX15xX112xX3xX4xX1xXc5xX23xX1xX3xX288xX27xX15xX2cexX23xX3xX12exXfcxX6xX3xXbxX1xX4cxX4dxX23xX22xX112xX3xX1xX57xXdxX3xX5axXdxX5cxX23xX3xX4xX4dxX3xX7xX6cxX3xX22xXdxX2b9xXbxX3xX12ex1133axX3xXb5xX3eexX23xX22xX3xX23xX1xXdxX2cexX27xX3xX1xX46xX23xX1xX3xXexX1xX2adxX4xX13fxX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX34xX96xX15xXaxX2fx11d67xXaexX15xX3xX5xXb6xX3xX4xX13dxX23xX3xX23xX1xXb6xX3xXexX1xX2adxX3xX2xX2xX3xX12exX4cxXccxX4xX3xX1xX57xXdxX3xXbxX1xX61xX3xX23xX64xX3xX1xX27xX15xXa5xX23xX3xXexX33xXdxffdbxX23xX3xXbexX1xX6xXdxX3xXexX1xX2a9xX4xX3xX1xXdxXa5xX23xX3xXexXb2xX3xX23xX13dxX43xX3xX1b3xX180xX2xX18exX3xX12exX2b3xX23xX3xX23xX6xX15xX112xX3xX22xX122xXbxX3xXbxX1xX3d0xX23xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX10axX3xXbexX1xX122xX3xXbexX1xX13dxX23xX3xX22xXdxX2b9xXbxX3xXbxX1xX61xX3xX23xX64xX3xX23xX22xX1xX69xX34xX3xX4xX122xX3xX23xX1xXb6xX3xX6cxX3xXbexXdxX5cxX23xX3xX4xX38dxX3xX5axX4cxX4dxX23xX3xX5xX5cxX23xX3xX44axX23xX3xX12exXfcxX23xX1xX3xX4xX27xX57xX4xX3xX7xX38dxX23xX22xX13fxX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17accxX27xXexX1xX34xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX33xXdxX22xX1xXexX2dxXaxX2fxX9dxX5cxX3xX93xXb6xX0xX7bxXbxX2f
Lê Hà