Tân Chủ tịch Quốc hội Israel kêu gọi lập chính phủ thống nhất khẩn cấp
Với 74 phiếu thuận và 18 phiếu chống, đối thủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là ông Benny Gantz, lãnh đạo đảng Xanh-Trắng, đã được bầu làm tân Chủ tịch Quốc hội 120 ghế Israel ngày 26/3, trong một diễn biến bất ngờ có thể dẫn tới một liên minh khẩn cấp giữa hai ông để đối phó với dịch COVID-19 đang lây lan mạnh.
f57ax140c6x11830x155bcx180e9x10e3fxfacfx1503fx17d43xX7x1065cx10371x14b01x10f1ax17a55x14031xX5x182bcxXax129e3xXcx1682dx18217xX3x164b0xX1x12fc2xX3xXex169dcxX4xX1xX3xfb07x10df3x11fa7xX4xX3xX1x12bcbxXdxX3x17638xX7x154f6xX6xX10xX5xX3x16b46x113ccxX21xX3x167cbx173f9xXdxX3xX5x1595fxXbxX3xX4xX1x11d2dxX15xX1xX3xXbxX1xX19xX3xXexX1xX22xX15xX34xX3xX15xX1x121c0xXexX3xX30xX1x18309xX15xX3xX4xX4exXbxX0x16f12xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx183c5xX10xX6x12fe0xXaxX12x14757x1764exXdxX3x144fex14645xX3xXbxX1xXdx161d0xX21xX3xXexX1xX21xX39xX15xX3x12e85x12564xX3xX2xfc0bxX3xXbxX1xXdxX79xX21xX3xX4xX1xX22xX15xX34x1743axX3x16131xX22xXdxX3xXexX1xX19xX3xX4xX19xX6xX3xXcxX1xX19xX3xXex1639bxX70xX15xX34xX3xX29xX7xX2bxX6xX10xX5xX3x17a34xX10xX15x1608axX6x1231cxXdxX15xX3x12dc1xX10xXexX6xX15x108e5xX6xX1xX21xX3xX5xX83xX3x17acbxX15xX34xX3xXb2xX10xX15xX15xXc0xX3x16223xX6xX15xXex10b1dxX93xX3xX5x13f78xX15xX1xX3xX95x18581x143b7xX3xX95x1399bxX15xX34xX3x10199xX6xX15xX1x11898xXcxX2bxffa1xX15xX34xX93xX3xX95xXdaxX3xX95xXa6x12285xX4xX3x11896xf9ebxX21xX3xX5xX83xXb7xX3xXexX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX4xX3xX1xX26xXdxX3xX2x16f21x10164xX3xX34xX1xX79xX3xX29xX7xX2bxX6xX10xX5xX3xX15xX34xX83xXc0xX3xX11ax150e9xX5ax11323xX93xX3xXexX2bxXe0xX15xX34xX3xXb7xX26xXexX3xX6cxXdx176b4xX15xX3xXfbxXdxX79xX15xX3xXfbxX4exXexX3xX15xX34x1116exX3xX4x15f9axX3xXexX1x13c8fxX3xX6cx13ac0xX15xX3xXexX70xXdxX3xXb7xX26xXexX3xX5xXdxX31xX15xX3xXb7xXdxX15xX1xX3xX30xX1xX53xX15xX3xX4xX4exXbxX3xX34xXdx105b1xX6xX3xX1xX6xXdxX3xXc8xX15xX34xX3xX95xX154xX3xX95xX22xXdxX3xXbxX1xX150xX3xX82xX70xXdxX3xX6cxX1cxX4xX1xX3xX17x14361xX6fxX29xf774xXebxX2x14be1xX3xX95xX6xX15xX34xX3xX5xX14xXc0xX3xX5xX6xX15xX3xXb7xXdfxX15xX1x14d0bxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xXe0xX6cxXc0xXaxX12xX0xXdxXb7xX34xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX5axX5axXdxX1b0xXfbxX6xXe0xXexX1xX6xX15xX1xX1xXe0xX6xX1b0xX82xX15xX5axX15xX10x14cb8xX7xX5axX11axX11bxX2xX11axX5axX2xX73xX73xX6cx12582xX11bxX19dxX74xX130xX130xX19dxXexX12exX12exX2xX2xX5xX2xX1b0xXb5xXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX4xX3xX1xX26xXdxX3xX29xX7xX2bxX6xX10xX5xX3xX30xX31xX21xX3xX34xX35xXdxX3xX5xX39xXbxX3xX4xX1xX3exX15xX1xX3xXbxX1xX19xX3xXexX1xX22xX15xX34xX3xX15xX1xX4exXexX3xX30xX1xX53xX15xX3xX4xX4exXbxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xXe0xX6cxXc0xXaxX12x16985xX1x15bedxXexX3xXfbxXdxX154xX21xX3xXexXdfxXdxX3xX20xX21xX22xX4xX3xX1xX26xXdxX3xX29xX7xX2bxX6xX10xX5xX3xX7xX6xX21xX3xX30xX1xXdxX3xX95xXa6xXf8xX4xX3xXfbxXfcxX21xX93xX3xXexX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX4xX3xX1xX26xXdxX3xXb2xX10xX15xX15xXc0xX3xXd2xX6xX15xXexXd6xX3xX95xXdaxX3xX30xX31xX21xX3xX34xX35xXdxX3xXexX1xX83xX15xX1xX3xX5xX39xXbxX3xXb7xX26xXexX3xX4xX1xX3exX15xX1xX3xXbxX1xX19xX3xX95xXe0xX83xX15xX3xX30xX79xXexX3xX30xX1xX53xX15xX3xX4xX4exXbxX1b0xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xXe0xX6cxXc0xXaxX12xX17xX1xXdxX3xXexXdxX79xXexX3xX82x1002axX3xXb7xX26xXexX3xX4xX1xX3exX15xX1xX3xXbxX1xX19xX3xX30xX1xX53xX15xX3xX4xX4exXbxX3xX1xXdx18111xX15xX3xX4xX1xXa6xX6xX3xX2bx15c12xX3xX2bxX83xX15xX34xX3xX82xX83xX3xXfbxX4exXexX3xX4x16970xX3xX6cxX83xX15xX3x16229xX79xXbxX3xX15xX83xXe0xX3xX4x186b0xX15xX34xX3xX4xX1x148cfxX3xXb7xX6xX15xX34xX3xXexX3exX15xX1xX3xXexXdfxXb7xX3xXexX1xX14dxXdxX93xX3xX30x12566xXe0xX3xX6cxX83xXdxX3xX95xX79xX15xX3xX30xX1xXdxX3xX29xX7xX2bxX6xX10xX5xX3xX82xXa6xXf8xXexX3x112baxX21xX6xX3xXexX1xX14dxXdxX3xX95xXdxX154xXb7xX3xXex165d4xXdxX3xXexX32axX3xX15xX1xX4exXexX3xX4xX19xX6xX3xX95xXdfxXdxX3xX6cxX1cxX4xX1xX3xX17xX197xX6fxX29xX19axXebxX2xX19dxX1b0xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xXe0xX6cxXc0xXaxX12xX6fxX70xXdxX3xX1x12cbexX15xX3xX11axX1b0xX12exX11bxX11bxX3xX4xX6xX3xX95xXdaxX3xX95xXa6xXf8xX4xX3xX348xX26bxX4xX3xX15xX1xX39xX15xX93xX3xX1xXdxX32axX15xX3xX29xX7xX2bxX6xX10xX5xX3xX95xXdaxX3xX26bxXbxX3xX95xf7c3xXexX3xXbxX1xXe0xX15xX34xX3xXexXe0xX83xX15xX3xX389xX21xX22xX4xX93xX3xX4xX4exXb7xX3xXb7xX35xXdxX3xX1xXe0xXdfxXexX3xX95xX26xX15xX34xX3xX30xX1xXc8xX15xX34xX3xXexX1xXdxX79xXexX3xXc0xX79xX21xX3xX82xX70xXdxX3xX1xXc0xX3xX82xX35xX15xX34xX3xX30xXdxX154xXb7xX3xX7xXe0xX26bxXexX3xX95xXa6xXf8xX4xX3xX6cxX1cxX4xX1xX3xXfbxX32axX15xX1xX1b0xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xXe0xX6cxXc0xXaxX12xXcxX2bxXe0xX15xX34xX3xX15xX1xX177xX15xX34xX3xX15xX34xX83xXc0xX3xX389xX21xX6xX93xX3xX95xXe3xX15xX34xX3xXe7xX6xX15xX1xXebxXcxX2bxXeexX15xX34xX3xX4xX19xX6xX3xXc8xX15xX34xX3xXd2xX6xX15xXexXd6xX3xX82xX83xX3xX95xXe3xX15xX34xX3x12eadxXdxX30xX21xX6cxX3xX4xX19xX6xX3xXcxX1xX19xX3xXexXa6xX70xX15xX34xX3xXbbxX10xXexX6xX15xXc0xX6xX1xX21xX3xX95xXdaxX3xXexXdxX79xX15xX3xX1xX83xX15xX1xX3xX95xX83xXb7xX3xXbxX1xX26bxX15xX3xXexX1xX83xX15xX1xX3xX5xX39xXbxX3xX4xX1xX3exX15xX1xX3xXbxX1xX19xX3xXexX1xX22xX15xX34xX3xX15xX1xX4exXexX93xX3xX15xX1xXa6xX15xX34xX3xX4xX1xXa6xX6xX3xX4xX150xX3xXexXdxX79xX15xX3xXexX2bxXdxX154xX15xX3xX2bxX333xX3xX2bxX83xX15xX34xX1b0xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xXe0xX6cxXc0xXaxX12xX17xXe3xX3xX95xXe3xX15xX34xX3xXe7xX6xX15xX1xXebxXcxX2bxXeexX15xX34xX3xX82xX83xX3xX4b0xXdxX30xX21xX6cxX3xX95xX30fxX21xX3xX4xX22xX3xX34xXeexX15xX34xX3xX34xXdxX6xX3xXexfd9dxX15xX34xX3xXe3xX15xX1xX3xX1xXa6x11c12xX15xX34xX3xXexX2bxX31xX15xX3xXfbxX83xX15xX3xX95xX83xXb7xX3xXbxX1xX26bxX15xX1b0xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xXe0xX6cxXc0xXaxX12xXd2xXdxX70xXdxX3xX389xX21xX6xX15xX3xX7xX26bxXexX3xX15xX1x100afxX15xX3xX15xX1xX39xX15xX3xX82xXdxX32axX4xX3xX95xXe3xX15xX34xX3xXe7xX6xX15xX1xXebxXcxX2bxXeexX15xX34xX3xX6cxXe0xX3xXc8xX15xX34xX3xXd2xX6xX15xXexXd6xX3xX5xXdaxX15xX1xX3xX95xXdfxXe0xX3xXexX1x11ff6xX4xX3xX1xXdxX32axX15xX3xX95xXa6xXf8xX4xX3xX4xX21xX26xX4xX3xXfbx15de8xX3xXbxX1xXdxX79xX21xX3xXexX2bxXe0xX15xX34xX3xX20xX21xX22xX4xX3xX1xX26xXdxX3xX95xX154xX3xXexX1xX6xXc0xX3xXexX1xX79xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX4xX3xX1xX26xXdxX3x15727xX21xX5xXdxX3x16babxX6cxX10xX5xX7xXexX10xXdxX15xX93xX3xXb7xX26xXexX3xX95xX398xX15xX34xX3xXb7xXdxX15xX1xX3xX4xX19xX6xX3xXcxX1xX19xX3xXexXa6xX70xX15xX34xX3xXbbxX10xXexX6xX15xXc0xX6xX1xX21xX93xX3xX95xXe3xX15xX34xX3xX4b0xXdxX30xX21xX6cxX3xX7x13532xX3xXb7xX4exXexX3xX95xXdxX3xX5xXf8xXdxX3xXexX1xX79xX3xX95xX26bxX15xX34xX3xX30xX154xX3xXexX2bxX31xX15xX3xXfbxX83xX15xX3xX95xX83xXb7xX3xXbxX1xX26bxX15xX3xXexX1xX83xX15xX1xX3xX5xX39xXbxX3xX4xX1xX3exX15xX1xX3xXbxX1xX19xX3xXb7xX70xXdxX1b0xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xXe0xX6cxXc0xXaxX12x162c3xX154xX3xXex15ae4xX3xXexX1xX26bxX15xX34xX3xX74xX5axX11axX11bxX2xX19dxX3xX95xX79xX15xX3xX15xX6xXc0xX93xX3xX29xX7xX2bxX6xX10xX5xX3xX95xXdaxX3xXexXdxX79xX15xX3xX1xX83xX15xX1xX3xX130xX3xX5xXfcxX15xX3xXfbxXfcxX21xX3xX4x12908xX93xX3xX15xX1xXa6xX15xX34xX3xX82xX157xX15xX3xX4xX1xXa6xX6xX3xXexX1xX83xX15xX1xX3xX5xX39xXbxX3xX95xXa6xXf8xX4xX3xX4xX1xX3exX15xX1xX3xXbxX1xX19xX3xXb7xX70xXdxX1b0xX5axX1b0xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12865xX21xXexX1xXe0xX2bxXaxX12x15525xXcxXcxXe7xX6fxXbbxX5axX6fxXdxX10xXexX15xX6xXb7x179f4x11883xX0xX5axXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)