Báo Thanh Hóa ra ấn phẩm đặc biệt chào mừng 990 năm Thanh Hóa
(Baothanhhoa.vn) - Thiết thực chào mừng 990 năm Thanh Hóa (1029 – 2019), Báo Thanh Hóa sẽ phát hành ấn phẩm đặc biệt vào ngày 8-5-2019.
38a1x68ecxa641x5be9x635fx7cf4x8e1ax5ac7x5b5exX7x62c6x5646x59e4x8922x9807x9682xX5xa14dxXax91a0xc453xd358xbe9exX3xXcxX1xX6xb214xX1xX3x7e9fx9a0bxX6xX3xce1fxX6xX3x8601xX1axX3xXbxX1x9e1exaf6fxX3xa7d4xac28xX4xX3x62b5xXdx9b47xXexX3xX4xX1xbd0axX15xX3xX2ax8765xX1ax40acxX3x38cbxX3fx4c62xX3xX1ax89f0xX2axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX1dxX1exX6xX0x3d7fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX10xX6xba75xXaxX12xXcxX1xXdxabefxXexX3xXexX1x4c77xX4xX3xX4xX1xX37xX15xX3xX2axX3bxX1axX3dxX3xX3fxX3fxX41xX3xX1axX44xX2axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX1dxX1exX6xX3x8443xX2xX41x3d8exX3fxX3x5903xX3xX90xX41xX2xX3fx4267xc2b4xX3xX13xX14xX15xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX1dxX1exX6xX3xX7xba8dxX3xXbxX1xX14xXexX3xX1xX37xX1axX1xX3xX24xX1axX3xXbxX1xX29xX2axX3xX2cxX2dxX4xX3xX30xXdxX32xXexX3x8773xX37xX15xX3xX1axX3dxX37x9b51xX3x7ec9x7186x7cb2xXd2xX90xX41xX2xX3fx893axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX63xXcfxX3xXbx8cd6xX10xX1axXexX10xX21xXaxX12xX0xXdxX2axX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX63xXexX1x5733xX2axX30xX3xXdxXefxX10xX1axXexX10xX21xXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXaxa22axXdxX63xXexX1xc3adxX3x8c39xc666xX41xXbxc907x7e31xX3xX1xX10xXdxX3dxX1xXexX11fxX3xX122xX90xX122xXbxX125xX126xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11fxX51xX51xXdxXd9xX30xX6xX15xXexX1xX6xX1axX1xX1xX15xX6xXd9xXc8xX1axX51xX1axX10xX11axX7xX51xX2xX3fxX2x7cd2xX51xX2xX41xXd3xX63xX121xX2xX15dxX90xX122xXd3xXd3xXexX121xX41xX121xX41xX5xa134xXd2xX30xXdxX6xXd9xXbxX1axX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX1dxX1exX6xX3xX21xX6xX3xX24xX1axX3xXbxX1xX29xX2axX3xX2cxX2dxX4xX3xX30xXdxX32xXexX3xX4xX1xX37xX15xX3xX2axX3bxX1axX3dxX3xX3fxX3fxX41xX3xX1axX44xX2axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX1dxX1exX6xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX63xXcfxXaxX12x58b4xX1axX3xXbxX1xX29xX2axX3xX2cxcdf5x41f5xX4xX3xXdxX1axX3x88f8xX1x9405xX3xX90xX3fxX3xX125xX3xX122xX2xX3xX4xX2axX9axX3xX3dx7675xX2axX3xX122xXd1xX3xXexX21xX6xX1axX3dxX9axX3xX3dxXdxc5a7xXdxX3xXexX1xXdxX32xX106xX3xX4xX14xXdxX3xX1axX1x80d0xX1axX3xXexX15xX37xX1axX3xX4x803exX1axX1xX3xXc8x8ff9xX3x3ae0xX106xX14xX3xXexX21xX215xX1axX1xX3xX1xX215xX1axX1xX3xXexX1xX37xX1axX1xX3xXc8xX37xX3xXbxX1xX14xXexX3xXexX21xXdx3a06xX1axX3xX4xc070xX6xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX1dxX1exX6xX3xXexX21xX15xX1axX3dxX3xX3fxX3fxX41xX3xX1axX44xX2axX3xX5x7a7dxX4xX1xX3xX7x6d0exXd9xX3xXcxX21xX15xX1axX3dxX3xX2cxX1exX3xX4xX1exX3xX4xX14xX4xX3xX30xX37xXdxX3xXc8xXdxX69xXexX3xX4xX1xX106xXcfx693exX1axX3xX7x879dxX106xX3xX4xX249xX6xX3xX4xX14xX4xX3xXexX14xX4xX3xX3dxXdxX21exX9axX3xX1xa317xX4xX3xX3dxXdxX21exX3xXexX21xX15xX1axX3dxX3xXc8xX37xX3xX1axX3dxX15xX37xXdxX3xXex9d62xX1axX1xX126xX3xX4xX14xX4xX3xX30xX37xXdxX3xXc8xXdxX69xXexX3xX3dxXdxX206xXdxX3xXexX1xXdxX32xX106xX3xXc8xX223xX3xXexX21xX106xXcfxX223xX1axX3xXexX1x6b84xX1axX3dxX3xX5xX265xX4xX1xX3xX7xX26axX9axX3xXc8xX44xX1axX3xX1xX1exX6xX3xX4xX249xX6xX3xX2axX21exX1axX1xX3xX2cxX24xXexX3xXc8xX37xX3xX4xX15xX1axX3xX1axX3dxX1dfx6c1axXdxX3x4223x565axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX126xX3xXc8xX223xX3xXexX1xX37xX1axX1xX3xXexX6exX106xX3xX1axX1e8xXdxX3xX30x7395xXexX3xXexX21xX15xX1axX3dxX3xX225xX106xX14xX3xXexX21xX215xX1axX1xX3xXbxX1xX14xXexX3xXexX21xXdxX245xX1axX3xX4xX249xX6xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX1dxX1exX6xX3xX1xXdxX32xX1axX3xX1axX6xXcfxXd9xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX10xX1axXexX10xX21xXaxX12xX0xXdxX2axX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXefxX10xX1axXexX10xX21xXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXaxX11axXdxX63xXexX1xX11fxX3xX121xX122xX41xXbxX125xX126xX3xX1xX10xXdxX3dxX1xXexX11fxX3xX170xX122xX2xXbxX125xX126xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11fxX51xX51xXdxXd9xX30xX6xX15xXexX1xX6xX1axX1xX1xX15xX6xXd9xXc8xX1axX51xX1axX10xX11axX7xX51xX2xX3fxX2xX15dxX51xX2xX41xXd3xX63xX121xX2xX15dxX90xXd3xX170xX90xXexX3fxX122xX41xXd1xX5xX3fxXd2xX106xX1axXexXdxXexX5xX10xX63xX2xXd9xXbxX1axX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX1dxX1exX6xX3xX21xX6xX3xX24xX1axX3xXbxX1xX29xX2axX3xX2cxX2dxX4xX3xX30xXdxX32xXexX3xX4xX1xX37xX15xX3xX2axX3bxX1axX3dxX3xX3fxX3fxX41xX3xX1axX44xX2axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX1dxX1exX6xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX63xXcfxXaxX12x973cxX1e8xXdxX3xX30xX32exXexX3xX5xX37xX3xX4xX14xX4xX3xX30xX37xXdxX3xXc8xXdxX69xXexX11fxX3xXaxX13xX14xX4xX3xX1dxX1f7xX3xXc8xX206xXdxX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX1dxX1exX6xXaxX9axX3xXaxX13xXdxX69xX1axX3xX1axX1x77e2xX1axX3dxX3xX1dfxX206xX4xX3xX2ax46f4xX9axX3xX1e6xX1xX14xXexX3xXc8xX2a3xX1axX3dxX3xX2axc0d1xX1axX1xX3xX2axXabxX3xX2cxX245xX3xX2cxX1dfxX6xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX1dxX1exX6xX3xX2cxXdxX3xX5xX28axX1axXaxX9axX3xXaxX1dxX37xX1axX1xX3xXexX21xX215xX1axX1xX3xX125xX14xX4xX3xX2cxX265xX1axX1xX3x98afxX6xX1axX1xX3xX125xX1dfxX1axX3dxX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX1dxX1exX6xX3xXc8xX206xXdxX3xXexX1dfxX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX37xX3xX2cxX49axX1axX3xXc8xX265xX3xX1xX37xX1axX1xX3xX4xX1x4ee8xX1axX1xX3xXexX21xX6exX4xX3xXexX1xX106x4c1axX4xX3xXexX21xX106xX1axX3dxX3xX1dfxX49axX1axX3dxXaxX9axX3xXax4a08xX265xX3xXexX1xX69xX3xX312xX313xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xXexX21xX15xX1axX3dxX3xX5xX265xX4xX1xX3xX7xX26axX3xX63xX28exX1axX3xXexX51bxX4xXaxX9axX3xXaxXcxX1xX6xX1axX1xX3xX1dxX1exX6xX3xXd2xX3xXcxX1xX44xX1axX3dxX3x49c2xX15xX1axX3dxX9axX3xX2axX2e3xXdxX3xX5xX1dfxX49axX1axX3dxX3xX63xX106xXcfxX28axX1axX3xX1axX3dxX37xX1axX3xX1axX44xX2axXaxX9axX3xXaxX1dxX37xX1axX1xX3xXexX21xX215xX1axX1xX3xX2cxX1e8xXdxX3xX2axX206xXdxXaxXd9xXd9xXd9xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX10xX1axXexX10xX21xXaxX12xX0xXdxX2axX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXefxX10xX1axXexX10xX21xXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXaxX11axXdxX63xXexX1xX11fxX3xX121xX122xX41xXbxX125xX126xX3xX1xX10xXdxX3dxX1xXexX11fxX3xX170xX170xXd1xXbxX125xX126xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11fxX51xX51xXdxXd9xX30xX6xX15xXexX1xX6xX1axX1xX1xX15xX6xXd9xXc8xX1axX51xX1axX10xX11axX7xX51xX2xX3fxX2xX15dxX51xX2xX41xXd3xX63xX121xX2xX15dxX90xXd3xXd3xX41xXexXd1xX170xX90xXd1xX5xX90xXd2xX106xX1axXexXdxXexX5xX10xX63xX90xXd9xXbxX1axX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX1dxX1exX6xX3xX21xX6xX3xX24xX1axX3xXbxX1xX29xX2axX3xX2cxX2dxX4xX3xX30xXdxX32xXexX3xX4xX1xX37xX15xX3xX2axX3bxX1axX3dxX3xX3fxX3fxX41xX3xX1axX44xX2axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX1dxX1exX6xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX63xXcfxXaxX12xX1dxX6xXcfxX3xX4xX14xX4xX3xX30xX37xXdxX3xXc8xXdxX69xXexX3xXc8xX223xX3xX1axX49axXdxX3xX2cxX2dxXexX3xX225xX106xX32exX1axX3xXexX21xX265xX9axX3xXexX21xX24xX1axX3xX5x6cb1xX9axX3xXexX2baxX1axX1xX3xX5xX6c0xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX1dxX1exX6xX126xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX106xX1axX3dxX3xX2cxXdxX32xX1axX3xX125xX28exXcfxX3xX63xX6exX1axX3dxX3xXexX21xX28axX1axX3xX2cxX24xXexX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX1dxX1exX6xX126xX3xX4xX14xX4xX3xX30xX37xXdxX3xXexX1xX49axX3xX4xX6xX3xX1axX3dxX1e0xXdxX3xXc8x6533xX3xX2cxa507xXbxX3xX225xX106xX28axX3xX1xX1dfxX49axX1axX3dxX9axX3xX2cxX24xXexX3xX1axX1dfxX206xX4xX9axX3xX4xX15xX1axX3xX1axX3dxX1dfxX30fxXdxX3xXc8xX37xX3xX2axX21exX1axX1xX3xX2cxX24xXexX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX1dxX1exX6xXd9xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX10xX1axXexX10xX21xXaxX12xX0xXdxX2axX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXefxX10xX1axXexX10xX21xXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXaxX11axXdxX63xXexX1xX11fxX3xX121xX122xX41xXbxX125xX126xX3xX1xX10xXdxX3dxX1xXexX11fxX3xX170xX122xX2xXbxX125xX126xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11fxX51xX51xXdxXd9xX30xX6xX15xXexX1xX6xX1axX1xX1xX15xX6xXd9xXc8xX1axX51xX1axX10xX11axX7xX51xX2xX3fxX2xX15dxX51xX2xX41xXd3xX63xX121xX2xX15dxX90xX121xX2xXd3xXexX2xX41xX122xXd3xX5xX41xXd2xX106xX1axXexXdxXexX5xX10xX63xX170xXd9x8a6exXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX1dxX1exX6xX3xX21xX6xX3xX24xX1axX3xXbxX1xX29xX2axX3xX2cxX2dxX4xX3xX30xXdxX32xXexX3xX4xX1xX37xX15xX3xX2axX3bxX1axX3dxX3xX3fxX3fxX41xX3xX1axX44xX2axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX1dxX1exX6xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX63xXcfxXaxX12x6ff2xX2dxX4xX3xX30xXdxX32xXexX9axX3xXexX21xX15xX1axX3dxX3xX24xX1axX3xXbxX1xX29xX2axX3xX4xX1exX3xX7xX6exX3xX5xX1f7xX1axX3dxX3xX3dxX1x6511xXbxX9axX3xXexX21xX215xX1axX1xX3xX30xX37xXcfxX9axX3xX2axXdxX1axX1xX3xX1xX2a3xX6xX3xX2cxX719xXbxX3xX2ax8f70xXexX3xX30xa0f1xX1axX3dxX3xX1xX215xX1axX1xX3xX21exX1axX1xX3xXc8xX37xX3xX2cxX1f7xX3xX1xX2a3xX6xX3xX1xXdxX32xX1axX3xX2cxX4a8xXdxXd9xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX63xXcfxXaxX12xX846xX28exXcfxX3xX5xX37xX3xX7xX21exX1axX3xXbxX1xX29xX2axX3xX2cxX1dfxX1e0xX4xX3xXexX1xX6exX4xX3xX1xXdxX32xX1axX3xX4x4e72xX1axX3dxX3xXbxX1xX106xX9axX3xX4xX1exX3xX3dxXdxX14xX3xXexX21xX265xX3xX4xX6xX15xX3xXc8xX223xX3xX2axX2dxXexX3xX1axX51bxXdxX3xX63xX106xX1axX3dxX9axX3xX2cxX1dfxX1e0xX4xX3xX13xX14xX15xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX1dxX1exX6xX3xXexX21xXdxX245xX1axX3xX1e6xX1xX6xXdxX3xXexX1xX6exX4xX3xX1xXdxX32xX1axX3xXexX21xX15xX1axX3dxX3xX7xX106xX2e3xXexX3xXexX1xX30fxXdxX3xX3dxXdxX6xX1axX3xX225xX106xX6xX3xX2cxX245xX3xX4xX1xX37xX15xX3xX2axX3bxX1axX3dxX3xX7xX6exX3xX1e6xXdxX32xX1axX3xX3fxX3fxX41xX3xX1axX44xX2axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX1dxX1exX6xXd9xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx508bxX106xXexX1xX15xX21xXaxX12xd142xX52cxX0xX51xXbxX12
PV